Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa: Mare ,,Delfinii’’

Tema de studiu anuală: ,,Ce și cum exprimăm ceea ce simțim’’

Tema proiectului: Temă în afara proiectului

Tema săptămânală:,, În lumea poveștilor’’

Categoria activității: Domeniul Estetic Creativ -Educație muzicală

Tema activității: Timbrul: Sunete vocal-instrumental ,,Ascultarea comparată a unor sunete

cântate și vorbite’’

1-Audiție cu trimitere la partea teoretică

2-Jocul muzical ,, Dacă vesel se trăiește’’(predare)

Tipul de activitate: mixtă

Forma de realizare: cu toată grupa, individual

Durata: 30-35 min.

Obiective de referință:

-Formarea capacităților de exprimare prin muzică


-Formarea capacităților de receptare a lumii sonore și a muzicii

Obiective operaționale:

- să reproducă fragmente folosite pentru încălzirea vocii;

- să recunoască sunete vorbite și cântate;

- să respecte poziția corectă în timpul interpretării, în vederea unei respirații corecte și a


emiterii corespunzătoare a sunetelor;

- să execute corect mișcările în concordanță cu textul;

- să respecte regulile jocului muzica;

- să-și exprime trăirile afective ce corespund melodiei și textului.

Strategii didactice:

-Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul

-Materiale didactice: recompense, săculeț, scrisoare


Locul de desfășurare: sala de clasă;

Forme de organizare:frontal;

Durata: 30-35’

BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7), M.E.C.I., București, 2008,

- Mihaela, Modoran - Metodica activităților instructiv-educative în învățământul preprimar,


Editura Nova, Craiova, 2008,

- Ana, Motora, Ionescu – Cântece jocuri muzicale pentru preșcolari, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1980,

- Maria, Dolgosev, Elisabeta, Marinescu – Metodica educației muzicale în grădinița de


copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1974.
EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALURE
DIDACTIC DIDACTICE
1.Moment -Aerisirea sălii de clasă.
organizatoric -Așezarea scăunelelor sub formă de
semicerc.
-Intrarea ordonată a copiilor în sala de
clasă.
2.Captarea Se va face sub formă de surpriză: -elementul -observarea
atenției Am auzit că săptămâna trecută, a trecut pe surpriză comportamentului
la voi zâna Toamnă. Este adevărat? Vreți să -conversația copiilor
mai vină? Cu siguranță o să mai vină, dar -explicația
trebuie să participați la activitatea de
educație muzicală, să fiți atenți și cuminți.
3. Reactualizarea -În ce anotimp suntem noi acum? Da, acum -observarea
cunoștințelor suntem la sfârșitul anotimpului toamna. -conversația comportamentului
-Vouă vă place anotimpul toamna? copiilor
- Ce cântece știți despre toamnă?
Am să vă cânt o strofă dintr-un cântec
învățat de voi . Aș vrea să mă urmăriți cu
atenție și să ghiciți despre ce este vorba.
Cum se numește acest cântec?

4. Anunțarea Astăzi vom asculta niște versuri, apoi la -conversația


temei și aceste versuri vom pune o melodie, adică -explicația -observarea
enunțarea vom cânta. Altfel spus, vom face ascultarea comportamentului
obiectivelor comparată a unor sunete cântate și vorbite. copiilor
, Pentru că știu cât de tare vă place să vă
jucați o să învățăm jocul,,Dacă vesel se
trăiește”. Trebuie să mă urmăriți cu atenție
și să participați la activitate , când eu vă
solicit acest lucru. Pe parcursul activității
trebuie să păstrați poziția corectă pe scăunel,
să respirați corect în timp ce cântați, să
respectați semnalul de începere și să cântați
toți odată și nu în ultimul rând să vă
coordonați potrivit textului și liniei melodice
a jocului cu text și cânt, mișcările corpului.
5.Dirijarea -Exerciții de respirație -conversația -aprecierea
învățării Pentru a cânta frumos trebuie să pregătim -explicația corectitudinii
puțin vocile:,,Mirosim flori”, ,,Suflăm -demonstrația efectuării
lumânări de pe tort” exercițiilor de
-exercițiul respirație
-.Exerciții de dicție
Repetarea silabisită a unor versuri:
,,Vine ploaia, pic,pic, pic
Vine ploaia nu-i nimic
Am umbrelă, pelerină
Ploaia poate acum să vină”
-Exerciții de intonație
Ma, me, mi, mo, mu(pe diferite intonații)
Se vor efectua apoi câteva exerciții
pregătitoare pentru omogenizarea vocilor
copiilor( vom imita cântatul la trompetă pe
melodia jocului cu cântec)
Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta
După cum am mai spus, astăzi vom învăța
despre sunete cântate și vorbite. Voi citii
niște versuri cunoscute de voi:
,, A venit pe dealuri toamna
Cu frunze și flori,
O primim cu bucurie
Și-i cântăm în cor’’
Ce credeți că am făcut? Am cântat sau am
recitat? Apoi se cântă. Acum ce am făcut?
Dacă recunoașteți melodia mă puteți ajuta.
Repetați cu copiii versurile de mai sus, apoi
le cântați. După ce cântați cu întreaga grupă
numește doi copii (unul să recite celălalt să
cânte).
Dar acum:
,,Bate vântul frunzele,
Se învârtesc moriștile
Rândunica pe sus zboară,
Iar eu trag zmeul de sfoară.”
Dacă văd că este necesar, că nu au reușit să
facă diferența mai folosesc un exemplu.
,,A, a ,a, acum e toamna, da!
Iarba-n câmp se veștejește
Frunza-n codru îngălbenește.
A, a, a, acum e toamnă, da!”
Pentru a mă convinge că ați înțeles , aș vrea
să facem un mic exercițiu. Eu voi rosti
numele unui copilaș, iar cel numit va încerca
să-și cânte numele pe un ritm dorit de el. În
închiderea primei părți educatoarea
apreciază în câteva cuvinte felul cum au
participat la oră, după care se trece la
predarea jocului cu cântec.

6.Obținerea Joccu cântec,,Dacă vesel se -conversația


performanței trăiește”(predare). -explicația
Anunțarea temei.În continuare, vom învăța -demonstrația
jocul cu cânt,, Dacă vesel se trăiește”.
-exercițiul
Demonstrarea jocului de către educatoare.
Copiii se vor scula de pe scăunele și vor fi
atenți la educatoare. Le voi prezenta copiilor
jocul, demonstrându-l în întregime rar
pentru a fi bine intuit. Înainte de a executa
împreună cu copiii, li se vor da explicații
care se referă la felul mișcărilor, modul cum
se execută ele, succesiunea mișcărilor,
formația în care se va desfășura jocul (cerc).
Aceste explicații întăresc demonstrarea
educatoarei și îi pregătesc pe copii pentru
desfășurarea organizată și mai ales
conștientă a jocului.
Executarea jocului împreună cu copiii.
Se asigură formația în care se va desfășura
jocul, astfel educatoarea va participa activ la -apecierea
joc interpretând cântecul și mișcările odată respectării
cu cei mici. regulilor jocului

Copiii împreună cu educatoarea, cântă și


execută mișcările indicate de text.
-la cuvintele,,bate așa,,-copiii bat de două
ori din palme
-la cuvintele ,, fă așa,,- copiii pocnesc de
două ori din degete
- la cuvintele ,,calcă așa,,- copiii calcă de
două ori
- la cuvintele ,,bine e,,- copiii repetă, pe rând
cele trei acțiuni
Se va urmării executarea căt mai corectă a
mișcărilor și coordonarea cât mai bună a
mișcărilor cu ritmul melodiei. Jocul va fi
executat o dată cu educatoarea, apoi va fi
executat numai de copii. Vom repeta jocul
de 2-3 ori.

7. Evaluarea și Activitatea se încheie cu aprecierile Observarea


asigurarea feed- educatoarei făcute asupra felului cum s-a comportamentului
bach-ului desfășurat jocul și apoi aprecierile se vor copiilor
extinde și asupra întregii activități.
Fixarea temei: conversația
-Ce am învățat astăzi? -aprecieri
-Ce joc am învățat? stimulative
Copii, Zâna Toamnă își cere scuze că nu a -stimulente
putut să ajungă la activitatea voastră, dar
este convinsă că ați fost cei mai buni.
Pentru că ați cântat și v-ați jucat foarte
frumos voi da citire scrisorii sosite din
partea Zânei Toamnă:
Dragi copii,
Am avut plăcerea să vă cunosc și să
facem lucruri frumoase împreună. Nu mă
îndoiesc, că și astăzi ați învățat alte lucruri
noi. Pentru priceperea și dăruirea voastră am
lăsat mici recompense.
Cu drag, Zâna Toamnă.

S-ar putea să vă placă și