Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Aria curiculară:Matematică și științe ale naturii

Disciplina:Matematică și explorarea mediului

Unitatea de învățare:Elemente intuitive de geometrie

Subiectul:Triunghiul. Despre dieta alimentară sănătoasă

Tipul:Predare-Învățare

Competențe specifice:

Matematică și explorarea mediului:

2.2. Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor
geometrice identificate în diferite contexte.

4.1.Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi
operatorii logici „ şi”, „sau”, „nu”.

Obiective operaționale:

O1 -să recunoască forma geometrică a obiectelor/ fețelor unor corpuri din mediul apropiat;

O2 -să identifice numărul de forme geometrice plane învățate dintr-un desen dat;

O3 -să realizeze un colaj cu ajutorul formei geometrice învățate;

O4 -să recunoască alimentele sănătoase/ dăunătoare sănătății;

O5 -să enumere produse ce aparțin fiecărei trepte din piramida alimentelor;

O6 -să adopte un comportament care promovează stilul de viață sănătos;

Obiectiv afectiv:

O1 -participarea cu interes la realizarea sarcinilor propuse;

Obiectiv prihomotric:

O2 –să localizeze pe piramida alimentelor imagini potrivite fiecărui nivel.

Strategii didactice:
 Metode și procedee: Explicația, Conversația, Exercițiul, Munca independentă și în
echipă
 Mijloace didactice: Fișe de lucru, Planșe, Scobitori, Plastilina

Forme de organizare: individual, în perechi, frontal

Resurse:-temporale: 45 minute

-umane: 36 elevi

BIBLIOGRAFIE

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și Explorarea Mediului clasa pregătitoare,


clasa I și clasa a II-a, București 2013;

2. Tudora,Pițilă,Cleopatra,Mihăilescu,(2014),Matematică și exporarea mediului:manual


pentru clasa a II-a, Ed. Art,București;

Webb:

http://www.anidescoala.ro/divertisment/timp-liber/activitati-educative/joc-matematic-triunghiul-
magic/
MOMENTELE OB CONȚINUTUL STRATEGII EVALUAREA
LECȚIEI LECȚIEI DIDACTICE
Metode și Mijloace Forme de
procedee de organizare
învățare
I. Se creează atmosfera necesară desfășurării
ORGANIZAREA eficiente a lecției:pregătirea materialului Conversația Activitate
ACTIVITAȚII didactic necesar, stabilirea ordinii. frontală

II. Verificare cantitativă și calitativă a temei.


VERIFICAREA O2 Care sunt figurile geometrice pe care le-ați Conversația
CUNOȘTINȚELOR studiat? (pătrat, dreptunghi) Proba orală
ANTERIOARE Numiți obiecte care să aibă formă geometrică Exercițiul
plană de dreptunghi? (penar, ușa, fereastră) Activitate
Ce este dreptunghiul? Ce este pătratul? frontală
(pătratul este figura geometrică plană cu toate
laturile egale; dreptunghiul este figura
geometrică plană cu laturile egale două câte
două)
III. Ascultați versurile pentru a completa cu
CAPTAREA cuvântul potrivit:
ATENȚIEI Seamănă cu-n biscuit Conversația Ghicitori Activitate Răspunsurile
Iar de tu ești iscusit frontală obținute
Patru paie de chibrit
Pe loc daca le-ai unit
Ai construit imediat
Cel mai bine un………(.patrat)

Casă nouă am construit


Dar cu ce am acoperit?
Are laturi 1, 2, 3
Hai ghiceste,dacă vrei (triunghi)

IV. „Astăzi la ora de matematică vom continua să


ANUNȚAREA călătorim în lumea figurilor geometrice și vom Conversația Observarea
TEMEI ȘI A învăța despre Triunghi. La sfârșitul orei veți Sistematică a
OBIECTIVELOR putea recunoaşte triunghiul în diferite obiecte Explicația elevilor.
din mediul apropiat, îl veţi contura şi veți Proba orală
desena diferite tipuri de triunghiuri folosind
rigla sau echerul , veți identifica numărul de
forme geometrice dintr-o imagine.
De asemenea vom vorbi si despre dieta
alimentară sănătoasă.
V. Observați planșa!(imagine cu figuri
DIRIJAREA geometrice) Conversația Imagine Activitate
ÎNVĂȚĂRII Cer elevilor să privească desenul și să cu figuri frontală Proba orală
identifice figuri geometrice cunoscute. Exercițiul geometrice
Identificați în sala de clasă obiecte care să aibă
formă de triunghi.
Voi desena la tablă un triunghi Echer
Câte laturi are această figură? Conversația
Fiind o figură geometrică cu trei laturi spunem
că este un triunghi. Explicația
Desenați și voi două triunghiuri de mărimi
diferite. Capacitatea
Rezolvarea unei probleme: rezolvării unei
Gina are un stil de viață foarte sănătos.Ea are o probleme
grădiniță de zarzavat în formă de triunghi. Ea a Exercițiul Problemă
înconjurat-o cu un gărduț care are o latură de 5
m și două de câte 3 m.Care este lungimea totală
a gardului?
Analiza și rezolvarea problemei.

Le voi arăta piramida alimentelor, pentru a


observa că fețele acesteia au forma unui
triunghi. Vor avea în paralel o altă piramidă pe Ghicitori Rezolvarea
care o vor completa cu imaginea unor alimente exercițiilor
sănatoase, după ce vor răspunde la câteva
ghicitori care să indice alimentul respectiv, Fișa de Activitate
mergând unul dintre lideri să îl așeze la locul lucru individuală
potrivit în piramidă. Realizarea
Li se vor distribui copiilor câte o fișă de lucru Munca în Scobitori unui triunghi
pe care o vor rezolva individual. perechi și Activitate în
plastelină perechi
Li se vor împărți apoi scobitori si plastelină din
care vor realiza triunghiuri.
VI. Ne vom distra cu un joc numit ,, triunghiul
OBȚINEREA magic’’, care constăînașezareaunortriunghiuri Conversația
PERFORMANȚEI cu numereastfelîncâtsumafiecăreilaturi a Triunghiuri Activitate în
triunghiuluisă fie egalăcu 9. Explicația cu numere echipe Capacitatea de
Regulilejocului: înțelegere a
-copiiivor fi grupațicâtetrei; Exercițiul Fișă de regulei de joc
- lucru și
trebuiesăidentificenumărulcorectînloculpotrivit, Munca în rezolvarea ei
asfelîncâtsumafiecăreilaturisă fie egală; perechi
-să se ajuteșisăcomunicepentru a ajunge la un
rezultat final
VII. Cum s-a numit lecția noastră de astăzi?
ASIGURAREA Câte laturi are triunghiul? Conversația Proba orală
RETENȚIEI ȘI A De ce este important să mâncăm cât mai
TRANSFERULUI sănătos? Problematizarea
Se notează tema pentru acasă.

VIII. Se fac aprecieri asupra modului cum au Conversația Aprecieri


APRECIERI participat la activitate. Se oferă recompense. verbale
FINALE
FIȘĂ DE LUCRU

1) Identifică numărul figurilor geometrice.

a) b) c)

2) Continuă șirul, după model:

3) Marchează cu Xalimentele care au formă de triunghi.


FIȘĂ DE LUCRU

1) Colorează în funcție de numărul de triunghiuri indicate:

a) b)

3 2

2) Continuă șirul, după model:

3) Transcrie de mână următoarele enunțuri:

Triunghiul reprezintă o formă geometrică cu 3 laturi.

Modul în care ne hrănim are o importanță foarte mare în menținerea sănătății noastre.
GHICITORI

Cereale:

Care turtă afânată Un bob mic

Este zilnic cumpărată Dintr-un spic

Se găsește-n orice casă A ieșit afar-un pic.

Și-o servim felii la masă! (Pâinea) O furnică îl ridică

Și îl cară în cămară

De cu vară

Cine este bunăoară? (Bobul de grâu)

Legume. Fructe:

Șade mândră-ntr-un picior, Seamănă c-un castravete

Lăudându-se oricui, Dar e galbenă, nu-i verde

Că ea poartă-n al ei spate Maimuțica de-ar avea

Cămăși albe și verzui. (Varza)Toată ziua ar mânca. (Banana)

Portocaliu, lung și mustăcios Multe bobițe are,

Mai subțire ori mai gros, Foarte dulci și acrișoare

Dulce, vitaminizat Și din el vinul se face

Rege-i peste zarzavat. Toamna, când fructul se coace.

Tare, galben, ascuțit (Strugure)

În pământ șade înfipt,

Cine este? L-ați ghicit? (Morcovul)

Laptele și produsele lactate:

Ce se mănâncă dimineața cu cereale


Pentru a crește mare? (Lapte)

Carne.Pește.Ouă

Cine șade în cuibar Poți să-l prinzi cu undița

Ca un cocoloș de var. (Oul) Având momeală agățată de ea

Însă dacă ți-a scăpat a zbughit-o


imediat.

(Peștele)

Nu e bună în exces

Însă are proteine

Necesare corpului

Poate fi de pasăre

De porc, vită, miel și oaie

Ce-o fi oare? (Carnea)

Dulciuri:

E gustos și arătos E gustoasă, dar periculoasă

Plin de fructe și zemos Copiii o adoră

Se mănâncă la aniversare Și și-ar dori-o la orice oră

Și e dulce tare. (Tort)Este neagră și ambalată

Și se cheamă ... . (Ciocolată)

S-ar putea să vă placă și