Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a IV-a

OBIECTUL: Geografie

SUBIECTUL: Munţii Carpaţi

TIPUL LECTIEI: predare de cunoştinţe

SCOPUL: - familiarizarea elevilor cu noţiuni specifice de geografie


- însuşirea unor cunoştinţe legate de relieful ţării noastre
- dezvoltarea sentimentelor patriotice

METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: exerciţiul, conversaţia, explicaţia,


problematizarea, munca cu harta, ciorchinele, blazonul

MIJLOACE DIDACTICE: manual, caiet, fişă, hartă, indicator


ETAPE ŞI OBIECTIVELE CONCEPEREA SI ORGANIZAREA LECŢIEI EVALUA
CONTINUT LECŢIEI RE
Moment -pregatirea materialelor necesare observarea
oganizatoric -pregatirea climatului afectiv comportamen-
tului
Verificarea -să răspunde oral la întrebări -se verifică tema de casă, respectiv modul în care a fost aprecieri
cunoştinţelor -să arate la hartă principalele reprodusă harta în caiet frontale şi
anterioare formaţiuni de relief din ţara - elevii vor răspunde la întrebări din lecţia de zi individuale
noastră - vor arăta la hartă principalele dealuri, podişuri şi câmpii
din ţara noastră
- vor fi verificate şi noţiuni din lecţii mai vechi: puncte
cardinale, vecinii ţării etc.
Anuntarea - să recepteze obiectivele - lecţia va urmări acumularea de noi cunoştinţe despre aprecieri
obiectivelor enunţate relieful patriei noastre frontale
lecţiei
Dobândirea noilor -să verbalizeze ceea ce arată - pe harta mare se determină aşezarea Munţilor Carpaţi şi aprecieri
cunoştinţe la hartă limitele fiecărei ramuri, împărţirea realizată în funţie de frontale şi
aşezarea faţă de Depresiunea Transilvaniei individuale
- mai mulţi elevi vor arăta la hartă grupele de munţi şi vor
numi limitele lor
-să asculte cu atenţie - se deschide maualul şi se descifrează harta din manual. Se
informaţiile prezentate fac comparaţii între înălţimile grupelor muntoase
- se trece schiţa lecţiei în caiet şi la tablă: aşezare, formare,
-să extragă informaţiile ramuri muntoase, resurse
esenţiale - la fiecare ramură muntoasă, elevii vor căuta pe hartă
vârful cel mai înalt şi îl vor nota în caiete, precum şi pasuri,
trecători, peşteri
ETAPE ŞI OBIECTIVELE CONCEPEREA SI ORGANIZAREA LECŢIEI EVALUA
CONTINUT LECŢIEI RE
Fixarea - să manifeste interes pentru - elevii vor primi o fişă pe care trebuie să complezete aprecieri
cunoştinţelor tema propus „ciorchinele” ce are ca temă munţii; completarea fişei se va individuale
face frontal, în urma discuţiilor
- pe dosul fişei este conturul unui blazon. Li se va cere
-să-şi folosească imaginaţia elevilor să realizeze blazonul munţilor, adică să aşeze, prin
şi cunoştinţele dobândite desen, în conturul dat elementele esenţiale care definesc
pentru a realiza cerinţa munţii: animale, bogăţii, un cort care simbolizează excursiile
propusă etc.
Concluzii si -tema: învăţarea lecţiei de zi şi recapitularea celei aprecieri finale
aprecieri anterioare, exerciţii individuale la hartă şi reproducerea hărţii
din manual
-aprecierea finalã a activitãţii