Sunteți pe pagina 1din 5

Degradarea componentelor mediului în arealul strazii ?

oseaua Nordului

1. Considera?ii generale

Localizare

?oseaua Nordului este localizata în sectorul 1 al municipiului Bucure?ti, în vecinatatea parcului


Herastrau ?i face parte din Cartierul Francez(Fig.1, Fig.2). În aceasta analiza au fost surprinse principalele
elemente de mediu: infrastructura, spa?iile verzi, precum ?i principalele surse de poluare.
2. Metodologie

Cartarea s-a realizat prin folosirea a trei har?i Google Maps la distan?a de 20 m fa?a de
teren(Fig.3). Astfel, s-au urmarit în teren elementele necesare cartarii ?i au fost identificate punctele tari
?i punctele slabe. Acest proiect l-am realizat singura, iar pe teren am fost de doua ori, o data pentru a
identifica zona de lucru la jumatatea lunii noiembrie, iar cea de-a doua oara pentru a realiza cartarea
propriu-zisa, în data de 15 decembrie 2015.

Figura 3 Vedere în ansamblu asupra strazii ?oseaua Nordului

Sursa: arhiva personala

Prelucrarea datelor s-a realizat în Quantum GIS 2.12 ?i în Inkscape 0.91. Au fost vectorizate cu ajutorul
Google Street cladirile ?i strazile, dupa care au fost introduse simbolurile ?i realizata legenda în
Inkscape(plus alte editari ale har?ii).

Figura 4 Editare în Quantum

Figura 5 Editare în Inkscape

3. Surse de degradare a mediului

A?adar, în acest caz sursele de degradare au fost destul de pu?ine, fiind constituite din
doua zone în care au fost semnalate doua terenuri cu construc?ii abandonate/neterminate. În plus, pe
unul dintre aceste terenuri au fost identificate gunoaie menajere aflate în stare avansata de
degradare(Fig.6). Acestea au un impact vizual destul de pronun?at, însa olfactiv nu prezinta un
deranjament. În plus, trotuarul, pe anumite por?iuni se prezinta destul de degradat, cu pavele lipsa sau
beton alterat.

4. Caracteristicile cladirilor

Zona studiata face parte dintr-un cartier reziden?ial nou, cu blocuri ?i vile de lux. Cladirile
au un aspect placut, sunt între?inute, cu balcoane deschise, ferestre largi ?i garaje private. Pe cladiri nu
au fost observate antene care sa polueze electromagnetic. De asemenea, nu exista panouri de
publicitate ata?ate pe imobile. Aici exista de asemenea ?i restaurante, cu aspect îngrijit(Fig.8). Exista pe
aceasta strada o cladire, un obiectiv protejat, pe un teren abandonat(Fig.9).

Figura 8 Restaurant

Sursa: arhiva personala


Figura 9 Imobil protejat

Sursa: arhiva personala

5. Calitatea factorilor de mediu

Pentru ?oseaua Nordului, vecinatatea cu parcul Herastrau reprezinta un atuu, deoarece


prezen?a copacilor purifica aerul, iar perdeaua forestiera atenueaza zgomotul provocat de mijloacele de
transport; reprezinta un punct bun pentru familii(recreere ?i locuri de joaca pentru copii). Astfel, exista
o oarecare poluare fonica în aceasta zona, la nivel moderat. Atât carosabilul, cât ?i trotuarul sunt bine
între?inute, cu mici excep?ii.

Figura 10 ?igara aruncata pe trotuar

Sursa: arhiva personala

6. Spa?ii verzi

Ca ?i spa?ii verzi, parcul Herastrau ocupa toata partea dreapta a strazii(vedere spre sud). Pe
partea stânga a strazii, imobilele au fie spa?ii verzi private(Fig.11), fie aliniamente stradale. Copacii sunt
îngriji?i, distan?a dintre ace?tia fiind de aproximativ 4-5 metri(Fig.12).

Figura 11 Spa?ii verzi private în incinta imobilelor

Sursa: arhiva personala

7. Gestionarea de?eurilor

De?eurile se colecteaza la un centru de reciclare, iar de colectarea acestora se ocupa


Primaria Sectorului 1, prin firma Patrula de Reciclare.

Figura 13 Colectarea de?eurilor


Sursa: Google Maps @2015

În aceasta zona sunt destul de multe co?uri de gunoi, a?adar nu putem spune ca prezinta
lipsuri. A existat un singur caz de de?euri neridicate la timp(Fig.14).

8. Incompatibilita?i func?ionale în arealul analizat

Arealul studiat, o zona reziden?iala, nu se confrunta cu prea multe incompatibilita?i


func?ionale. De precizat ar fi zgomotul produs de mijloacele de transport ?i cele doua terenuri
abandonate/în curs de construc?ie care nu potrivesc cu morfologia spa?iului analizat(Fig.15).

Figura 15 Cladire abandonata

Sursa: arhiva proprie

9. Concluzii

În concluzie, zona aleasa reprezinta o zona foarte buna pentru locuit. Ce s-ar putea face?
Se poate gasi o alta utilitate terenurilor abandonate, ridicarea periodica a de?eurilor, dar ?i amplasarea
mai multor depozite organizate de colectarea acestora. O alta sugestie ar fi rezolvarea problemei
ma?inilor parcate pe trotuar. Din punctul meu de vedere, nu consider ca ?oseaua Nordului se confrunta
cu probleme majore de degradare a componentelor mediului.