Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
ANUL I, MASTER SISTEME INFORMAȚIONALE
GEOGRAFICE

Elemente de Fotogrammetrie Digitală

OBȚINEREA ȘI PROCESAREA FOTOGRAMMETRICĂ


A IMAGINILOR UAV

Coordonator: prof. univ. dr. Mihai Bogdan, lect. univ. dr. Nistor
Constantin
Student: Vodă-Marc Ioan-Andrei

Grupa 408
Introducere

Fotogrammetria reprezintă o aplicație a teledetecției sau un ansamblu de aplicații a


imaginilor aeriene și satelitare care valorifică geometria acestora în scopul localizării precise a
obiectelor din teren, a elementelor de mediu în general, a determinării punctelor ce definesc cu
precizie obiectele sau elementele de mediu, reprezentării pe planuri și hărți topografice, cadastrale
și chiar tematice a realității terenului.
Principalul produs al fotogrametriei este harta sau planul topografic, care se obține prin așa
numitele ridicări fotogrametrice care întocmesc ridicările topografice clasice.
Originea cuvântului este din limba germană, preluat din limba greacă adică masurarea
obiectelor pe imaginile aeriene și satelitare.
Imaginile de teledetecție cele mai frecvent utilizate în fotogrametrie se numește și
fotograma aeriană.
Fotograma aeriană reprezintă o imagine analogică/digitală (obiect pe peliculă de film)
obținută cu o cameră sau un senzor de specializate, astfel încât pe lângă înregistrarea obiectelor
din teren (verticale/oblice) se pot înregistra și o serie de parametrii care să permit controlul
geometriei acesteia.
Acest proiect conține eșantioane de date procesate cu explicatiile etapelor de lucru.

Etapa I – Agisoft Photoscan Pro


Agisoft PhotoScan Pro permite să creați imagini ortorectificate, georeferențiate, de înaltă
rezoluție (de până la 5 cm folosind puncte de referință la sol) și modele digitale ale terenului extrem
de detaliate, stocate în structuri poligonale neregulate și texturate. Fluxul de lucru complet
automatizat permite chiar și unui non-expert să se ocupe de mii de imagini pe un computer
personal.
Caracteristici cheie:
 triangulare fotogrammetrică
 generare, editare și clasificare de nori de puncte
 generare și texturare modele 3D
 export DEM și ortomozaic georeferențiat
Formate de fișier acceptate: (intrare) JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG Multi-Picture Format
(MPO) etc.; (ieșire) GeoTIFF, Google KML, 3DS Max, Universal 3D, PDF, PDF 3D etc.
După prelucrarea imagilor prin intermediul tipului de dronă, a fost necesară procesarea
imaginilor obținute cu ajutorul softului Agisoft PhotoScan Pro.

Fig. 1 – Interfața programului Agisoft PhotoScan Pro

Au fost parcurse urmatoarele etape:


1. Inserarea imaginilor obținute prin intermediul camerei multispectrale, a sistemului de
monitorizare aeriană tip dronă;
2. Începerea procesării datelor (a punctele obținute);
Fig. 2 – Introducerea imaginilor ortofoto în Agisoft

Se aliniează corespunzător locațiile fotografiilor.


Apoi se apasă meniul Workflow – Align Photos – Mediu.
Se bifează căsuța Reference preselection deoarece avem informații GPS în fotografii, se obține
alinierea fotografiilor și traseul parcurs de dronă.

Fig. 3 – Alinierea fotogrammelor


Se apasă meniul Build Dense Cloud, calitate High, filtrare Moderate, pentru a filtra
modificările bruște de altitudine.
În continuare, Workflow – Build Mesh: surface.

Fig. 4 - Accesarea meniului Workflow – Build Mesh

Odată procesate imaginile, se accesează din nou Workflow- Build – Texture adică imaginea
se suprapune peste modelul creat anterior.
Datele sunt procesate, dar este necesar ca la „mapping mode” să se selecteze Orthophoto.
Se apasă Workflow – Build tiled model după care se continuă cu selectarea Workflow- Build
Orthopomosaic, apoi datele sunt procesate – de menționat la descărcarea programului Agisoft
PhotoScan Pro, s-a ales o variantă pentru utilizrea acestuia de 30 zile pentru a lucra la labrator.
Implicit acest proiect a fost reazliat dupa cele 30 de zile, astfel încât majoritatea funcțiilor nu au
mai putut fi accesate, de aceea lipsesc PrtSc.
Fig. 5 – Parametrii pentru Build Texture

Fig. 6 - Rularea Ortophotomosaic-ului


Exportul se realizează accesând meniul File - Export Orthophoto – Export
JPEG/TIFF/PNG. După care se exportă (salvează) orthomosaicul , iar apoi se exportă DEM-ul
astfel: Workflow- Build Orthopomosaic – Ok – Export. Tools – detect markers.

Fig. 7 – Ortofotoplanul suprafeței studiate

După ce a fost selectată destinația fișierului, softul începe procesarea și exportul. TIFF-ul
rezultat (produsul final) se poate vizualiza în orice program de vizualizare a imaginii.
Fig. 8 – Rezultatul exportat