Sunteți pe pagina 1din 6

TITLU ?

A. Deşeuri – portocaliu

A1. Spaţiu individual de depozitare/container gunoi

A2. Coş de gunoi

A3. Depozite de gunoaie menajere neorganizate (accidentale)

A4. Gunoaie neridicate la timp (intrate în stare de degradare)

A5. Depozite mixte (menajere şi industriale) organizate

A6. Staţii de incinerare

A7. Puncte de precolectare selectivă

A8. Alte moduri de depozitare sau tratare a deşeurilor (specificare)

B. Apa – albastru

B1. Lacuri şi bălţi naturale sau artificiale fără bază de agrement

B2. Lacuri şi bălţi naturale sau artificiale cu bază de agrement deteriorată

B3. Ştranduri bine întreţinute

B4. Ştranduri prost întreţinute

B5. Canalizare defectuoasă

B6. Fântâni (alte forme de extragere a apei fără protecţie contra infiltraţiilor)

B7. Cişmele

B8. Băltiri

1 B8.1 - din tasare

2 B8.2 - din degradarea conductelor

3 B8.3 - din abandonarea unor construcţii

B9. Apă potabilă – zone afectate de poluare

1
C. Aerul – galben

C1. Zone cu poluare din surse industriale foarte puternică

C2. Zone cu poluare din surse industriale moderată

C3. Zone cu poluare din surse industriale redusă

C4. Alte surse de poluare – mirosuri pestilenţiale

C5. Alte surse de poluare – pulberi în suspensie/pulberi sedimentabile

C6. Alte surse de poluare – compuşi chimici (vopsitorii, vulcanizări, benzinării)

C7. Fumul produs prin arderea deşeurilor

C8. Poluare naturală (spori de Populus sp.)

D. Poluare fonică – gri

D1. Nivele de poluare:

D1. 1. Poluare fonică foarte puternică

D1.2. Poluare fonică moderată

D1.3. Poluare fonică redusă

D2. Surse de poluare:

D2.1. Unităţi industriale

D2.2.. Centrale termoelectrice

D2.3. Mijloace de transport

D2.4. Şantiere în lucru

D2.5. Stadioane

D2.6. Câini comunitari

D2.7. Altele (specificare)

2
E. Spaţii verzi – verde

E1. Parcuri îngrijite

E2. Parcuri neîngrijite

E3. Spaţii verzi în jurul clădirilor:

1 îngrijite 3 dezafectate pentru parcări

2 neîngrijite 4 dezafectate pentru spaţii comerciale

E4. Grădini de cartier:

1 îngrijite

2 neîngrijite sau părăsite

E5. Spaţii verzi în incinta întreprinderilor

E6. Spaţii verzi sau aliniamente în jurul întreprinderilor:

E6.1 centură continuă

E6.2 centură discontinuă

X E6.3 exemplare singulare

E7. Scuar:

îngrijit

dezafectat

E8. Spaţii verzi ocupate sau distruse de obiective comerciale

E9. Locuri de joacă:

1 îngrijite

2 degradate prin alte folosinţe

3
F. Aliniamente stradale-verde

F1. Distanţa dintre arbori:

<3m

3-10 m

> 10 m

F2. Rabate arbori :

1 continue 3 îngrijite

2 individuale 4 neîngrijite

F3. Arbori vandalizaţi

F4. Dimensiunea aproximativă a arborilor

F5. Diversitatea floristică (nr. de exemplare pe specii)

F6. Numărul de exemplare afectate de uscăciune

G. Construcţii – roşu*

G1. Zone şi cartiere cu clădiri degradate – surse de pulberi sau infestare biologică

G2. Terenuri cu construcţii abandonate sau demolate

G3. Terenuri cu construcţii neterminate

G4. Terenuri virane, gropi

G5. Materiale de construcţie depozitate pe teren

S G6. Şcoală

G G7. Grădiniţă/creşă

C G8.Cinematograf

M G9. Cabinete medicale

A G10. Alte obiective (specificare)


*
Cu excepţia cvartalele rezidenţiale ; acestea vor fi reprezentate prin poligoane gri (RGB 229; 229; 229 ) ; contur cu linie
întreruptă pentru arealele cu fizionomie rurală

4
H. Spaţii comerciale – violet

Cx H1. Complex comercial

H2. Puncte comerciale nedegradate

H3. Puncte comerciale stradale degradate (tarabe, chioşcuri etc.)

H4. Pieţe alimentare

H5. Pieţe alimentare degradate

H6. Restaurante, terase degradate

H7. Restaurante îngrijite

I. Caracteristicile străzii – violet

I1. Lăţimea carosabilului:

1 I1.1. < 4 m 2 I1.2. 4-10 m 3 I1.2. > 10 m

I2. Material pavaj carosabil

I2.1.- asfalt I2.3.- piatră I2.5.- carosabil degradat

I2.2.- beton I2.4.- alte categorii

I3. Lăţimea trotuarului

1 I3.1. < 2 m 2 I3.2. > 2 m

I4. Material pavaj trotuar (idem I2)

I5. Iluminarea străzii

- bună (25 m între stâlpi) - slabă

- adecvată (50 m între stâlpi) - inexistentă

I6.1 Linie de tramvai, plus spaţiu aferent

I6.2 Linie de autobuz, plus spaţiu aferent

I6.1 Linie de troleibuz, plus spaţiu aferent

I6.2 Cale ferată, plus spaţiu aferent

5
J. Spaţii de parcare

Pn J1. Neamenajate (pe trotuar)

P J2. Amenajate între clădiri

Pî J3. Amenajate în incinta întreprinderilor

Pg J5. Garaje amenajate

Pp J6. Garaje private

Pm J7. Parcări municipală

K. Altele-negru

M K1. Staţie de metrou

R K2. Refugiu staţie de tramvai sau autobuz

Rd K3. Refugiu staţie de tramvai sau autobuz degradată

K4. Rambleu

K5. Debleu

K6. Pasaj subteran/pod

WC K7. Grup sanitar

K8. Cimitir

K9. Biserică

H K10. Spital

L. Unităţi industriale

L1. Importanţă (naţională, regională, locală)

L2. Tipologie:
CTE – centrale termoelectrice MF – industria metalurgiei feroase CM – industria constructoare de maşini
CET – centrale electrotermice MN –industria metalurgiei neferoase CH – industria chimică
MC – industria materialelor de construcţii LM – industria lemnului
Tx – industria textilă Pi – industria pielăriei şi încălţămintei AL- industria alimentară