Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică


Departamentul de Mecanică, Industrială și Transporturi

PROCES VERBAL

Comisia formată din:

1. Prof.univ.dr.ing NAN MARIN SILVIU – președinte Universitatea din Petroșani


2. Prof.univ.dr.ing RADU SORIN MIHAI – membru Universitatea din Petroșani
3. Prof.univ.dr.ing KORONKA FERENC – membru Universitatea din Petroșani
4. Conf.univ.dr.ing. PETRILEAN DAN CODRUȚ – membru Universitatea din Petroșani

s-a întrunit astăzi 24.11.2017 pentru evaluarea

PROIECTULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA


Având titlul:
“CERCETĂRI PRIVIND POSIBILITĂȚILE DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A ZONELOR URBANE ȘI RURALE DIN BAZINUL
CARBONIFER AL OLTENIEI INFLUENȚATE DE RESTRUCTURAREA
INDUSTRIEI EXTRACTIVE”,
Elaborat de doctorandul VLADU C. BOGDAN.

Doctoranda este înscrisă la doctorat CU FRECVENȚĂ la data de 01.10.2016, în domeniul


de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE
In urma analizei Proiectului din cadrul PCS, comisia hotărăște să ADMITĂ/RESPINGĂ
Proiectul. Consecință a faptului aprecierea este făcută Proiectul de cercetare devine tema
tezei de doctorat / este respins.

Observații : Titlul “ CERCETĂRI PRIVIND


definitiv al tezei este
POSIBILITĂȚILE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ZONELOR
URBANE ȘI RURALE DIN BAZINUL CARBONIFER AL OLTENIEI
INFLUENȚATE DE RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI EXTRACTIVE”,

PREȘEDINTE MEMBRII COMISIEI


Prof.univ.dr.ing. NAN MARIN SILVIU 1. Prof.univ.dr.ing RADU SORIN MIHAI
2. Prof.univ.dr.ing KORONKA FERENC
3. Conf.univ.dr.ing. PETRILEAN DAN
CODRUȚ

Data 24.11.2017

Data: 05.10.2017 1
F – 6014/0

S-ar putea să vă placă și