Sunteți pe pagina 1din 11

APROB FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Prorector pentru studii ORARUL PENTRU SEMESTRUL II


Dr. hab.,prof. univ. Otilia Dandara_________ ANUL UNIVERSITAR 2013-2014
ANUL I L

ZIU ORA
A
J-131 L J-132 L J-133 L J-134 L J-135 L J- 136 L C-137 L JR-139 L

8.00-9.20
LUNI

L. engleză Presa tipărită Instituţii şi procese politice europene Jurnalismul de Presa tipărită
Sgr. 1 Lect. A. Conf. univ. A. Colaţchi informare Lect. M. Lupaşco
Lect. V. Fiodorov Viziru- s. 514 s. pară s. 416
Lect. C. Vulpe
s. 307 Stegărescu
s. 421
s. 436
Sgr. 2
Lect. N. Eşanu
s. 309

Sgr.3
Lect. E.Schiţco
s. 331

1
Instituţii şi procese politice europene Presa Conceperea şi Designul L. engleză L. engleză
Conf. univ. A. Colaţchi tipărită producerea presei Sgr. 1 Lect. V. Fiodorov
s. 416 Lect. L. Lect. N. Eşanu
Lect. A. tipărite
Ermurachi s. 307
Viziru- Sgr. 1 s. 412 L. franceză s. 419 A, bl. III
9.35- Stegăresc Lect. sup. A. Sgr. 2 Lect. A. Arşer
10.55 u Gherasim Lect. C.
s. 417 s. 423 Comendant s. 309
Sgr. 2 s. 405
Lect. sup. Gh.
Ciobanu
s. 429

Presa tipărită Conceperea Conceperea şi Limba străină pentru comunicare Instituţii şi procese Designul
Lect. A. şi producerea producerea L. franceză politice europene Lect. O. Rusnac
presei Sgr. 1 Conf. univ. A.
Viziru- presei tipărite
tipărite Lect. L. Căzănescu s. 514
Stegărescu Sgr. 1 Colaţchi
Lect. sup. A. s. 307
11.10- s. 423 Sârbu Lect. sup. A. Sgr. 2
12.30 Sgr. 1 Gherasim Lect. s. 414
s.429 L.Botnaru
s.427 Sgr. 2 s. 309
Lect. sup. Gh. Sgr. 3
Ciobanu Lect. N. Cubreacov
s. 432 s. 14/ A, bl. I

Sportul Conceperea Sociologia generală


şi producerea Lect. A. Matusenco
Palatul presei s. 405
12.45-
Sporturilor tipărite
14.05
Lect. sup. A.
Sârbu
Sgr. 1
s. 421
14.20-
15.40
15.55-

2
MARŢI

Sociologia mass-media Presa tipărită Jurnalismul de Sociologia mass- media


8.00-9.20 Lect. sup. Z. Gribincea Conf. univ. G. Stepanov informare Lect. M. Lupaşco
s. 514 s. 416 s. 432
Lect. C. Vulpe
s. 409

Presa tipărită Sociologia mass-media Jurnalismul de Presa tipărită


Conf. univ. G. Stepanov Lect. sup. Z. Gribincea informare Lect. M. Lupaşco
s. 416 s. 514 s. 423
s.impară
Lect. C. Vulpe
Istoria comunicării
9.35-
s. pară
10.55
Conf. univ. N.
Ţurcan
s. 415

11.10-
12.30 Conceperea Conceperea Sociologia Presa tipărită Sociologia Istoria comunicării Instituţii şi procese politice
şi producerea şi producerea generală Lect. A. Viziru- generală Conf. univ. N. europene
presei Conf. univ. N. Stegărescu Conf. univ. N. Ţurcan Conf. univ. T. Turco
presei
tipărite Sali Sali
tipărite s. 427 s. 436 s. 514
Lect. sup. A. s. impară s.pară
Sgr. 1 Sârbu
Lect. sup. A. Sgr. 2 Designul Designul
Gherasim s. 415 Conf. univ. M. Conf. univ. M.
s. 411 Guzun Guzun
Sgr. 2 s. pară s. impară
Lect. sup. s. 423 s. 429
Gh. Ciobanu
s. 413

3
Sociologia Sportul Conceperea şi Presa tipărită Instituţii şi procese Sportul
mass-media producerea presei Lect. A. Viziru- politice europene
Lect. sup. Z. Palatul tipărite Stegărescu Conf. univ. A. Palatul Sporturilor
Gribincea Sporturilor Sgr. 1 s. 427 Colaţchi
s. 411
12.45- Lect. sup. A. s. pară
14.05 Gherasim
s. 413
Sgr. 2 s. 331
Lect. sup. Gh.
Ciobanu
s. 415

Sportul

Palatul Sporturilor

.
14.20-
15.40

4
8.00-9.20
MIERCURI

Instituţii şi procese politice europene Instituţii şi procese politice europene Teoria comunicării Designul
Conf. univ. A. Colaţchi Conf. univ. A. Colaţchi instituţionale Laborator
s. pară s. impară s. impară Sgr. 1
Conf. univ. A. Lect. O. Rusnac
Sociologia generală Sociologia generală Zavadschi s. 432
Conf. univ. Conf. univ. Comunicarea cu
O. Isac O. Isac mass media
s. impară s. pară Lect. A. Viziru-
Stegărescu
s.401 s. 416 s. pară

s. 436

5
Sociologia Sociologia L. engleză Presa tipărită Designul
generală generală Sgr. 1 Conf. univ. G. Stepanov Comunicarea cu mass Laborator
Conf. univ. Conf. univ. Lect. E. Schiţco s. 416 media Sgr. 2
s. 307/ C Lect. A. Viziru-
O. Isac O. Isac Lect. O. Rusnac
Stegărescu
s. impară s. pară Sgr. 2 s. 427
9.35- Lect. N. Eşanu s. 432
10.55 Designul Designul s. 309 /C
Conf. univ. M. Conf. univ.
Guzun M. Guzun
s. pară s. impară
s. 423 s. 415

Presa tipărită Sociologi Sociologia Inst. şi procese Teoria comunicării Comunicarea şi


Conf. univ. G. Stepanov a generală polit. europene instituţionale corespondenţa în l. romănă
s. 416 generală Conf. univ. Conf. univ. Gh. s. impară Sgr. 1
11.10- Lect. A. Sobol
12.30
Conf. O. Isac Pîrţac Conf. univ. A.
s. 405
univ. s. pară Zavadschi Sgr.2
O. Isac s. 427 Comunicarea cu Lect. sup. E. Banari
s. impară Designul mass media s. 421
Conf. univ. M. Lect. A. Viziru-
Designul Guzun Stegărescu
Conf. univ. s.impară
s. 423
s. pară
M. Guzun
s. pară
s. 415
s. 436

12.45- Comunicarea şi
14.05 Inst. şi procese corespondenţa în l. romănă
Sportul Sportul polit. europene Sgr. 1
Conf. univ. Gh. Lect. A. Sobol
Palatul Palatul s. 414
Pîrţac
Sporturilor Sport. Sgr.2
Lect. sup. E. Banari
s. 421 s. 307

6
14.20-
15.40

15.55-
17.15

8.00-9.20
JOI

Designul Designul Inst. şi procese Sociologia mass- Sociologia Conceperea şi producerea


Sgr. 1 Sgr. 1 pol. europene media comunicării presei tipărite
Lect. D. Lect. L. Lect. S. Burgungi Lect. sup. Z. Conf. univ. T. Spătaru Conf. univ. S. Orlov
Ermurachi Gribincea s. 432
Maxim s. 413
s. 412 s. 427 s. 514
s. 405 Sgr. 2
Lect. C.
Comendan
t
s. 401

7
L. engleză Inst. şi Sociologia Conceperea şi Sociologia Presa tipărită
Sgr. 1 procese pol. mass- producerea comunicării
Lect. V. Fiodorov media presei tipărite Conf. univ. T. Spătaru Lect. M. Lupaşco
europene
s. 401 Lect. sup. Lect. sup. A. s. 427
9.35- Sgr. 2
Lect. S. Z. Sârbu
10.55 Lect. N. Eşanu Burgungi Gribincea
s. 436
s. 403 s. 411 s. 413 Sgr. 1
Sgr. 3 s.425
Lect. E. Schiţco
s. 307

11.10- Inst. şi L. engleză Sgr.1 Conceper Sociologia mass- Conceperea şi Sociologia generală Instituţii şi procese politice
Designul media
12.30 procese pol. Lect. E. Schiţco ea şi producerea Conf. univ. N. Sali europene
Sgr. 1 s. 403 Lect. sup. Z. presei tipărite s. 427
europene Lect. D. producer Conf. univ. T. Turco
Gribincea Lect. sup. A.
Lect. S. Maxim ea presei s. 429
s. 421
Sârbu
Burgungi s. 405 Sgr. 2
tipărite
Sgr. 1
s. 423 Lect. Sgr. 1
s. 425
N. Eşanu Lect. sup.
s. 307 A.
Gherasim
s. 413
Sgr. 2
Lect. sup.
Gh.
Ciobanu
s. 415

8
Sociologia Designul Conceper Sportul Sportul Instituţii şi procese politice
mass-media Sgr. 1 ea şi europene
Lect. sup. Z. Lect. L. Palatul Sporturilor Palatul Conf. univ. T. Turco
producer
Gribincea Ermurachi Sporturilor
s. 405 s. 412
ea presei
tipărite s. pară
Sgr. 1 s. 413
12.45- Lect. sup.
14.05 A.
Gherasim
s. 425
Sgr. 2
Lect. sup.
Gh.
Ciobanu
s. 423

14.20-
15.55

9
Designul Inst. şi Conceperea şi Sociologia mass- media
Sgr. 2 procese producerea Designul Lect. M. Lupaşco
Lect. D.Maxim polit. presei tipărite Conf. univ. M. Guzun s. 436
s. 405 s. 401
europene Sgr. 1
Conf. univ. Lect. sup. A.
8.00-9.20 Gh. Pîrţac Gherasim
s. 409 s. 413
s Sgr. 2
Lect. sup. Gh.
Ciobanu
s. 411

Conceperea Presa tipărită Sociologia Inst. şi Designul Conceperea şi Istoria comunicării Conceperea şi producerea
şi producerea Lect. A. mass-media procese Sgr. 1 producerea Conf. univ. N. presei tipărite
presei Viziru- Lect. sup. Z. polit. Lect. L. presei tipărite Ţurcan Conf. univ. S. Orlov
Gribincea Ermurachi Lect. sup. A.
tipărite Stegărescu europene s. 423
s. 413 s. 412 Sârbu s. 414
Sgr. 1 s. 421 Conf. univ. Sgr. 2
9.35- Lect. sup. A. Gh. Pîrţac Sgr. 2 s. 417
10.55 Gherasim s. 415 Lect. C.
s. 409 Comendant
Sgr. 2 s. 405
VINERI

Lect. sup.
Gh. Ciobanu
s. 411
11.10- Designul Limba străină pentru comunicare L. engleză
12.30 Conf. univ. M. Guzun L. franceză Sgr.1
s. 401 Sgr. 1 Lect. V. Fiodorov
Lect. L. Căzănescu s. 331
s. 411 Sgr. 2
Sgr. 2 Lect. N. Eşanu
Lect. s. 309
L.Botnaru Limba franceză
s. 425 Lect. A. Arşer
Sgr. 3 s. 307
Lect. N. Cubreacov
s. 427

10
Designul Designul Conceperea şi Conceperea şi producerea
Sgr. 2 Sgr. 2 producerea presei tipărite
Lect. D.Maxim Lect. C. presei tipărite Conf. univ. S. Orlov
s. 405 Comendant Lect. sup. A. s. 429
s. 412 Sârbu
12.45- Sgr. 2
14.05 s. 425

DECANUL FACULTĂŢII DR. CONF. UNIV. G. STEPANOV_______________________________

11