Sunteți pe pagina 1din 23

Obiectul de studiu al sociologiei

1. Determinati obioctulde studiu al sociologiei


2. Argumentati rolul si locul sociologiei in sistemult stiintelor generale
3. explicati functiile sociologiei in baza unui exemplu concret

-1- Sociologia este o stiinta relativ tinara. Ca demers stiintific al socialului,ea sa nascut in a 2
jumatate a sec, 19. Termenul de sociologie a fost utilizat pentru prima data de filozoful francez
Auguste Comte in anul 1939. In functi de obiectul de studiu, sociologia se deosebestede celelalte
stiinte intrucut ea studiaza societatea, deci materia organica, in timp ce stiintele naturale studiaza
materia organica. Sociologia este o desciplina stiintifica care are ca obiect de studiu societatea
umana in ansamblul si in diversitatea ei concreta. Ea realizeaza un studiu schematic al
complexului social \, o cercetare a relatiilor sociale in dinamica si unitatea lor, reflectate in
actiune reciproca a partilor si a elementelor componente a sistemului social cercetate sub aspect
analitic-empiric, descriptiv-explicativa in acelasi timp. Deci sociologia este in mod esential
studiul explicativ si comprehensiv al realitatii sociale in totalitatea ei, adica a unei realitati sui-
generis, precum si a unor parti, fenomene si procese a acestor realitati in legaturile lor multiple,
variate si complexe cu intregul.

-2- Vocatia sociologiei de a viza totalitatea sectoarelor si a laturilor socialului,de a realiza sinteze
pornind de la fapte, procese, relatii concrete- de a fi o stiinta a societatii in general- i-a
determinat pe unii ginditori sa o aprecieze considerindo „regina stiintelor”, „enciclopedia”,
„sinteza” a stiintelor sociale particulare. Alti ginditori din potriva ii contesta locul in cadrul
stiintelor pentru ca nu este singura stiinta despre societate si pentru ca unele stiinte au o vechime
mult mai mare decit ea. In literatura de specialitate se folosesc trei denumiri principale pentru a
exprima anumite grupuri de stiinte sociale (antropologie, economia, sociologia etc.), disciplinele
umanistice (filozofia, teologia,arta etc.), stiintele comportamentale (sociologia, psihologia si
antropologia).
Deci sociologia in esenta are deschise caile de legatura cu toate stiintele fie ale naturii sau sociale
si umanistice. O schema a acestei situatii o ofera S.Jonas:
• antropologie culturala
• psihanaliza
• semantica
• antropologia rurala
• psihologia rurala
• antropologie
• psihologie istorica
• economie sociala
• istorie sociala
• urmabiza
• tehnologie
• demografie
-3- Functiile sociologiei sunt:
• functia critica- apare in urma unor situatii de criza. Obiectul criticii echivaleaza cu
fixarea unor alternative ale schimbarii pozitive, in ultima instanta- cu instituirea ordinii
sociale
• functia explicativ-interpretativa – soiologia incearca sa surprinda conditiile si cauzele
fenomenelor sociale, sa explice dimensiunile existetnte si repetabile ale acestora, sa
formuleze legile sincroniei si ale diacroniei si sa confere semnificatie unor dintre ele.
• Functia de diagnoza sociala- orice studiu sociologic asupra unei probleme sau fenomen
social urmareste sa puna in diagnostic realitatii investigate fara de care nu pot fi
formulate orientarile, concluziile si propunerile practice
• Functia predictiva- aceasta se contureaza gratiei capacitatii sociologiei de a cerceta
fenomenele si procesele sociale, nu doar in sensul cunoasterii, intelegerii si explicarii lor,
ci si pentru formularea unei previziunii, prognoze referitoare la evolutia lor
• Functia explicativ constructiva –se manifesta prin insusirea acestei discipline stiintifice
de a avea un statut activ si implicant, o vocatie transformatoare si constructiva
EXEMPLU:
In urma crizei economice aparute, multe fabrici, uzine au dat faliment, oamenii siau pierdut
locurile de munca din cauza ca multi proprietari siau redus personalul. Aceasta duce treptat la
cresterea somajului (o problema foarte actuala mai ales in rindul tinerilor). Aceasta problema
duce la rindul ei la multe altele, una din cele mai acute fiind saracia. Una din cele mai
rezolvabile recomandari desigur ar trebui sa vina din partea statului care ar trebui sa asigure toti
cetatenii cu locuri de munca, in provincii sa se prelucreze pamintul. Asata ar asigura multe
persoane cu locuri de munca, interzicerea anumitor persoane dupa anumite criterii sa plece peste
hotare.
Obiectul si problematica sociologiei
1. dinstingeti problematica de studiu al sociologiei
2. analizati limitele sociologiei spontane
3. argumentati importanta constituirii sociologiei ca stiinte

-1- Principala sarcina al sociologiei ca stiinta despre societate este sa stabileasca unde si sub ce
forma se gaseste societatea. Em. Durkheim sustineca societatea este formata prin asocierea
indivizilor si vede intotdeauna mai deprate si mai bine de cit indivizii. Ea reprezinta un intreg ce
poarta o realitate diferita de cea a partilor datorita carui fapt este greu cognoscibila.
La prima vedere obiectul sociologiei-societatea- pare a fi un simplu de desemnat; mai dificil este
sa indentificam varietatea infatisarilor si alternativele obiectulu, adica problematica. Daca nu
exista abilitatea si metodologia de a anticipa producerea unui fenomen social inainte ca el sa
devina o problema pentru societate, se impune forta evidentei si el devine astfel o problema
pentru stiinta sociologica.
Problematica abordata de sociologie revendica participari interdisciplinare. O schita generala a
obiectului sociologiei, echivalent cu model de organizare a problematicii fundamentale in acest
domeniu este reprzentata de multe ori prin referinta la palnurile principale ale analizei
dimensiunei sau componentei vietii sociale. Dupa Alex Inkeles, sociolog american, principalele
problematici in prezentarea sociologiei sunt urmatoarele:
• cultura si societatea umana in perspectiva sociologica
• unitatile primare ale vietii sociale (acte si relatii sociale)
• institutiile sociale fundamentale ( familia si relatiile de rudenie)
• procesele fundamentale sociale (diferentierea si stratificarea, cooperarea etc.)

-2- Sociologia spontana se refera la acele credinte, cunostinta, explicatii, obtinute in mod spontan
fara o cercetare sistematica, fara utilizarea unor metode stiintifice, ci prin intermediul unor
mijloace naturele(simt, intuitie s.a)
-Subiectivitatea agentului- subiectul este puternic influentat de cultura obtinuta prin socializare
-Caracter individual si personal- desi cunoasterea comuna are un caracter enciclopedic ea este
limitata la expirienta personala a individului si doar preia opinii si explicatii.Individul este limitat
doar la experienta de viata circumscrisa la mediu social in care traieste(grup restrins de oameni).
-Caracter iluzoriu-autoinselarea
Caracter contradictoriu-schimbarea parerilor
-Caracterul superficial- delegvanta juvenila, infractiunicomise de tineri. Deseori caracterul
superficial inregistreaza legaturi aparente si intimplatoare ale vietii sociale
-Reprezentarile ce tin de simtul comun sunt lipsite de exactitate- ele sunt formulate pe termeni
vagi nu pe baza masurarii si numararii.
Dat fiind faptul ca o cunoastere comuna este influentata de zastrea culturala, este limitata la
experienta individului sau neajunsuri ale ei,in procesul de cercetare sociala se pune problema
depasirii acestui tip de cunoasteredeoarece nu furnizeaza informatii suficiente si corecte pentru
intelegere si explicare a fenomenului dat, cercetat.

-3- Sociologia a aparut inca din timpurile stravechi cind oamenii au acumulat treptat un volum de
cunostinte despre viata sociala constituinduse o veritabila sociologie spontana. Insa numai
printro activitate supusa controlului, verificarii continue, se poate aspira la formularea unor
explicatii adecvate. Astfel in 1930 A. Comte a pus bazele sociologiei ca stiinta. Orice fenomen
de viata sociala este obiect de studiu pentru sociologie si fiecare stiinta sociala poate adopta un
punc de vedere sociologic. Fiind definita ca studiu stiintific al societatii, al proceselor sociale, al
fenomenelor sociale, al organizarii si schimbarii sociale sociologia ca stiinta constitue un obiect
important deoarece prin intermediu ei omul poate stabili neajunsurile societatii in general si deci
poate lua masuri de ameliorare a situatiei sociale si de lichidare a neajunsurilor date.

Sistem social
1. Definiti conceptul de sistem socila
2. Explicati caracteristicele sistemului social
3. Analizati si proiectati schematic un ex. De sistem social evidentiind
caractecteristicele acestuia

-1- O multime de obiecte actioneaza intre ele atit de intent incit modificarea uneiea produce
modificarea celorlalte elemente. Orice fenomen, obiect indiferent de natura sa poate fi considerat
drept un sistem social, lumea este o unitate alcatuita din diverse siteme care sunt dispuse ierarhic
si se afla in permanenta schimbare. Societatea este un sistem deschis si dinamic cu capacitati de
autoreglare. Continutulsistemului poate fi inteles doar in totatlitatea sa si nu poate fi rezumat la
insusirile partilor componente.

-2-Caracteristicele sistemului social sunt:


• Interactiunea-nu exista fenomene izolate si ele trebuie analizate in interactiune cu celelate
fenomene
• Totalitatea- nu are sens sa fie analizata o interactiune singulara, ea trebuie privita in
totalitate
• Cauzalitatea circulara- modificarea unui element produce modificari in toate celelate
elemente
• Functionare homeostatica- capacitatea de autoreglaj a sistemului in baza unor principii de
reguli de functionare
• Paradox- fiecare fenomen este in acelasi timp independent si constrins, informator si
informat, organizator si organizat etc., aceasta caracteristica cele doua tipuri de relatie:1.
relatie de coordonare, ce analizeaza raporturile dintre elementele sistemului sau dintre
sisteme diferite 2. relatii de subordonare, care analizeaza raportul dintre intreg si parte,
sistem si element.
-3- Exempli
Sistemul social
1. Identificati caracteristicele sistemului social
2. Explicati interdependenta dintre subsistemele sistemului social global
3. Analizati in baza unui exemplu concret mecanismul structurarii si functionarii unui
sistem social

-1- Caracteristicele sistemului social sunt:


• Interactiunea-nu exista fenomene izolate si ele trebuie analizate in interactiune cu celelate
fenomene
• Totalitatea- nu are sens sa fie analizata o interactiune singulara, ea trebuie privita in
totalitate
• Cauzalitatea circulara- modificarea unui element produce modificari in toate celelate
elemente
• Functionare homeostatica- capacitatea de autoreglaj a sistemului in baza unor principii de
reguli de functionare
• Paradox- fiecare fenomen este in acelasi timp independent si constrins, informator si
informat, organizator si organizat etc., aceasta caracteristica cele doua tipuri de relatie:1.
relatie de coordonare, ce analizeaza raporturile dintre elementele sistemului sau dintre
sisteme diferite 2. relatii de subordonare, care analizeaza raportul dintre intreg si parte,
sistem si element.
-2- Societatea in calitatea sa de sistem este alcatuita dintrun sir de subsisteme ordonate ierarhic si
care interactioneaza permanent. Subsistemele societatii sunt:
• Subsistemul conditiilor material naturale,include factori demografici si naturali,cu un rol
fundamental in crearea si mentinerea echilibrului social
• Subsistemul economic, cuprinde manifesterile societatii care vizeaza satisfacerea
trebuintelor vitale ale indivizelor. Activitatea economica se realizeaza prin multiple
actiuni intreprinse de agentii economici, orientate spre sfera productiei, consumatorului,
circulatiei de bunuri s.a.
• Subsistemul administrarii si conducerii sociale, cuprinde institutii administrative, statale,
integrate intrun ansamblu de activitati al carui scop este mentinerea ordenii sociale
• Subsistemul normativ, alcatuit din totalitatea normelor, valorilor principiilor eticojuridice
in scopul reglementarii comportamentului indivizilor
• Subsistemul cultural al activitatilor de creatie, se refera la multitudinea valorilor
stiintifice, artistice, religioase etc.
In configurarea sistemului social global exista 2 tipuri de relatie: 1.de subordonare 2. de
coordonare.
Necesita a fi mentionat faptul ca fiecare element poate fi analizat ca un sistem pentru sistemele
sale de referinta si invers.Sistemul social global se caracterizeaza printro stare de echilibru intern
care poate fi statiс sau dynamic,caracterizate prin faptul ca schimbarile interne sunt continue fara
a se ajunge la un echilibru inalt, stabil. Deci intreaga societate este un complex de subsisteme de
natura economica, politica,administrativa,dispuse ierarhic si in corelatie de ordin functional, a
caror dinamica este influentata de actiunea umana care depinde de structura din care face parte.

-3-
• Identificam cerinta functionala a sistemului analizat  producerea tehnicii samsung. tot
ce se petrece are o anumita functie si finalitate globala
• Elementul functional. Identificam functia fiecarui element  funtia fizica (producerea
aparatajului tehnic)  functia psihologica (autovalorizarea si prestigiul prin detinerea
tehnicii)  functia sociala (facilitarea modului de trai a societatii si modernizarea).
Subfunctia:  economie de timp, bani, rapiditate;  libertate, estetica, tendinta
permanenta de modernizare;  varietatea, ajutor, facilitarea muncii umane. Proprietati:
 posibilitatea de obtinere a informatiei, a serviciilor ce inlocuiesc munca manuala
automatizata;  designul produselor, calitatea servicilor si nivelul acestora; 
transmiterea informatiilor intre membrii societatii
• Alternative(propuneri) functionale  ameliorarea capacitatii de rezistenta
• Consecinte  negative pozitive  neutre
• Contextul social
Structura sociala
1. Definiti notiunea de structura sociala
2. Analizati elementele structurale fundamentale: status si rol socila.
Exemplificatile
3. Dati exemple de conflicte de rol.

-1- Modalitatea cea mai simpla de definire a structurii sociale consta in definirea ansamblului de
relatii si de interactiuni dintre indivizi ca elemente componente ale unui sistem. Vointa si
activitatea oamenilo presupun dezvoltarea de interactiuni multiple fara de care nu poate fi
posibila axistenta omului ca fiinta sociala, astfel constituinduse diferite sisteme sociale. Fondul
uman al societatii este alcatuit din comunitati umane, colectivitati, clase,grupe etc.aflate in
diferite interactiuni dependente de multiple subsisteme sociale. Ansamblul relatiilor dintre si in
interiorul acestor forme de asociere umana care asigura convietuirea si activitatea membrilor,
reprezinta structura sociala. Notiunea de structura este un intrument cu ajutorul caruia pot fi
exprimate trasaturile grupului.

-2- Statusul reprezinta pozitia pe care indivizii o ocupa in cadrul unei structuri sociale,pozitia
care este asociata cu o suma de reguli privitoare la comportament (drepturi si obligatii). Maria
Voinea defineste statusul social ca pozitia de baza a uneia persoane in cadrul grupului, precum si
comportamentele asteptate in mod legitim de acei in raport cu care se defineste persoana in
cauza. Deosebim doua tipuri de status:
• Status prescris, care este detinut de individ independent de calitatilesi eforturile acestora,
cu aceasta individul se naste si nu poate renunta la el
• Status dobindit, spre care individul accede prin propriele eforturi si care presupune
initiativa, creativitate si competitie: invatam pentru a dobindi o slujba
Rolul spre deosebire de status exprima ceea ce trebuie sa faca un individ atunci cind detine un
anumit status, cu alte cuvinte exprima comportamentele concrete ale persoanei care detine un
status si la care alte persoane se asteapta la mod legitim. Comportamentul de rol poate fi
concordat cu суд ву status sau nu. Conflictele de rol se pot manifesta in doua forme: 1. intre
doua sau mai multe roluri execitate de aceeasi persoana 2. intre cerintele ce configureaza acelasi
rol  principlae (profesii) secundare (familii, prieteni).

-3- Conflictele de rol se pot manifesta in doua forme:intre doua sau mai multe roluri exercitate
de o persoana; intre cerintele care configureaza acelasi rol.
In primul caz, de exemplu, pot exista conflicte intre rolul de manager de companie si cel de sot,
intre rolul de studenta si cel de mama, intre rolul de politist si de adept al unei religii. In al doilea
caz, conflictele apar intre componentele aceluiasi rol, percepute drept contradictorii de persoana
care exercita rolul. De exemplu, in cazul rolului de profesor pot sa apara conflicte intre
exigentele de moralitate, corectitudine si dorinta de cinstiguri suplimentare. Foarte multe roluri
reunesc exigente percepute drept conflictuale si foarte putine seturi de roluri sunt complet
neconflictuale.
Depasirea conflictelor de rol la nivel individual se face pe trei cai: rationalizarea,
compartimentarea si adjudecarea.
Mobilitatea sociala
1. Interpretati notiunea de mobilitate sociala
2. Clasificati formele de mobilitate sociala
3. Proiectati schematic si analizati trecerea unui individ prin diverse forme de
mobilitate.

-1- Miscarea indivizilor in spatiul social ca urmare a dinamicii structurale a sistemului social
global sau a redistribuirii statusurilor rolurilor in vederea unei rediminsionari a fondului
socializant la nivel grupal si individual, constituie continutul procesului de mobilitate sociala.
Mobilitatea sociala este cea mai simpla forma a structurii sociale. Ea reprezinta definirea
ansamblului de relatii si de actiuni dintre indivizi. Mobilitatea exprima fenomenul de deplasare a
indivizilor in spatiu social, deasemenea este procesul de schimbare a pozitiei persoanei pe scala
unui spatiu social dat.

-2-
• mobilitatea orizontaladeplasarea de la un status la alt status de acelasi nivel
• verticala de la un status la alt status de nivel superior sau inferior
1. ascendenta(structurala)
2. descendenta
3. intergenerationala(schimbarea de status in raport cu сel al parintilor)
4. intragenerationala(ca schimbare de status in raport cu pozitiile ocupate anterior
de aceeasi pers)
• instructionala si educationalatrecerea adolescentului de la studiul liceal la сel univ
• ocupationala miscarea individului intrun spatiu social format dintrun nr oarecare de
categorii socio-profesionale
• teritoriala sau geograficainclude fenomenul de migratie rural-urban sau invers
• individuala si colectivaschimbarea locului de munca, familiei, exilul; exodul , migartia
si urbanizarea

-3- Exemplu:
Orizontala-schimbarea locului de munca dar de aceeasi functie si cu conditii similare
Verticala-gruparea unei functii de conducere sau parasirea ei, trecerea de la situatia de
functionare a statului la cea de intreprinzator particular
Instructionala si educationala-trecerea adolescentului de la studiul liceal la сel univ
Ocupationala -miscarea individului intrun spatiu social format dintrun nr oarecare de categorii
socio-profesionale
Teritoriala sau geografica-include fenomenul de migratie rural-urban sau invers
Individuala si colectiva-schimbarea locului de munca, familiei, exilul; exodul , migartia si
urbanizarea
Faptul social
1. Relatati conceptia socoilogica cu privire la faptul social dupa Em,Durkheim
2. Analizati regulile de aur ale faptelor sociale
3. Dati ex de fapte sociale si argumentatile

-1-Durkheim caract faptele sociale ca fiind lucruri exterioare individului care exercita o presiune
asupra acestuia avind un rol coercitiv. El este preocupat in special de “realitatea” societatii redata
sintetic prin conceptual de fapt social si exprimata sugestiv prin ceea ce el considera a fi
morfologia sociala.Dupa Durkheim faptul social este orice fel de a face fixat sau nu , capabil sa
exercite asupra individului o constringere exterioara care este generate in intinderea unei
societati date avind o existenta proprie, indeprndenta de mabifestarile sale individuale.

-2-
a. admiterea existentei faptelor sociale.Faptele sociale dupa Durkheim sunt moduri de a actiona
de a gindi si de a simti, exterioare individului care sunt dotate cu o putere de coercitie si care
impugn respect. Se impune un comentariu:geneza faptelor sociale trebuie cautata in structura
materiala si simbolica a societatii si mai putin in gindirea sau conduita
individuala(ex:imbracamintea reflecta in felul sau o constringere externa, care poate sa varieze
de la civilizatie la alta )
b. Faptele sociale trebuie sa fie considerate obiecte. Fiind detasate de subiectele
constiente,faptele sociale savirsesc prin constituirea unui material autonom asupra carora se va
concentra munca interpretata a sociologului.

-3- Ca fapte sociale pot fi considerate limbajul, familia, sistemul economic, normele morale,
legile juridice. Acestea se impugn individului de la nastere, existind deci, inaintea lui si inafara
costiintei sale si el nu le poate neglija daca vrea sa traiasca in societate. У posibil ca el san u
simta constringerea lor daca li se supune benevol insa o simte destul de bine in caz de opunere,
rezistenta. Geneza faptului social trebuie cautata in structura materiala si simbolica a societatii si
mai putin in gindirea sau conduita individuala(ex: imbracamintea reflecta in felul sau o
constringere externa, care poate sa varieze de la civilizatie la alta ).
Faptul social
1.Expuneti conceptia sociologica cu privire la faptul social dupa G Tarde
2.Validati caract gen ale faptului social in conceptia lui Tarde
3.Aratati deosebirea dintre fapt social si process social

-1- Tarde considera drept fapt social orice actiune savirsita de un individ avind drept model pe
altcineva, prin urmare orice actiune individuala devine social imediat ce este imitate de altii, in
concluzie faptul social repr generalizarea unui fapt individual.

-2-
• Orice actiune individuala devine social imediat ce este imitate de altii
• Faptul social este rezultatul contactului a 2 sau mai multor constiinte care se afla in
raport de imitatie

-3-Notiunea de process у utilizata in forte multe domenii intelegindude de obicei o serie de


fenomene legate intre ele care produc un anumit effect, insa aparitia simultana a mai multor
fenomene nu repr intotdeauna un process social
Spre deosebire de faptele sociale procesele sociale:
• Sint relative omogene
• Intre ele exista relatii de dependenta social
• Durata lunga, persistenta mare in timp
• Legatura lor de devenire sociala, de dynamism social
• Inscrierea lor intro anumita tendinta de schimbare
Proces social
1.Def notiunea de process social
2. Clasificati procesele sociale
3. demonstrate rolul proceselor associate in functionarea si dezvoltarea societatii

-1- Procesele sociale sint compuse dintro serie de fenomene sociale.Numim procese socialу
acelea care sint compuse dintro serie de fenomene sociale. In societate au loc multiple procese in
care fenomenele tehnice, economice se impletesc cu fenomenele sociale. Not de process social
este utilizata in foarte multe domenii, inteleginduse de obicei o serie de fenomene legate intre ele
care produc un anumit effect.

-2- Dupa gradul de complexitate si profunzime :


• Procese simple(fapte si fenomene sociale omogene)
• Procese care exprima schimbari si transformari sociale
• Procese care exprima mutatii semnificative in cadrul societatii- care se refera la insasi
dezv sistemelor si subsistemelor sociale
• Procese de cea mai mare complexitate si semnificatia valorica prin care se realizeaza
procesele in dif sfere ale vietii sociale sau in dif subsisteme ale sist social global
Dupa criteriul intensitatii si profunzimii:
• Cele ce exprima transformari sociale de tipul evolutiilor
• Сele care exprima transformari sociale de tipul revolutiilor
Dupa sens:
• Evolutive
• Involutive
Dupa gradul si natura implicarii agentului uman
• Spontane
• Planificate
Dupa criteruil lor complex:
• De modernizare
• De urbanizare
Dupa cadrul de desfasurare:
• La nivelul individual uman
• Reltiilor interindividuale
• in cadrul grupurilor si colectivitatilor umane
Dupa semnificatia:
• de colaborare
• de concurenta
• de conflict
• de organizare
• de dezorganizare
Dupa sfera de cuprindere:
• Regionale
• Societale

-3-Procesele sociale sint compuse dintro serie de fenomene sicio\ale.In societate au loc multiple
procese in care fenomenele tehnice, economice se impletesc cu fenomenele sociale. Un ex ar fi
procesul de socializare a individului la noile conditii social-economice, apariti relatiilor de dif
tipuri ca de ex adaptarea , colaborarea, prietenia si conflictul. Procesele sociale pot fi
intrapersonale, intre 2 indivizi, intre individ si grup, intre grupuri. Ele pot schimba organizarea si
structura grupurilor.
Relatiile sociale
a. Interpretati not de relatii sociale
b. Prezentati tipurile de relatii sociale
c. Dati ex de relatii sociale amnifestate intre 1 grup social si societate si interpretatile

-1- Relatia soc este sist interactiunii reciproce dintre indivizi(parteneri sau grupuri) avind la baza
o anumita platforma(prietenie,dusmanie).

-2-Dupa natura:
• De productie(de consum si repartite etc)
• Educationale
• Politice
Dupa cadrul de desfasurare:
• Interindividuale(intre 2 indivizi-relatii de prietenie,colaborare,dusmanie)

• Intre individ si grup(apare ca un tot unitary cu valorile,interesele si normele sale-relatii de


conducere comunicare,affective)

• Intergrupale(se stabilesc intre grupuri ca totalitati)

Dupa modul de afectare a coeziunii sociale:

• De cooperare(intre membrii unui grup


• De subordonare sau supraordonare(un grup este dominat de alt grup)
• De compromis si toleranta(2 grupuri sau indivizi au scopuri si interese diferite dar
se accepta reciproc)
• De marginalitate(cind indivizii participain grupuri)

• De competitie(cind resursele-prestigiu,putere, sunt limitate)

• Conflictuale(un partener incearca sal elimine pe altul

Dupa obiectul relatiilor:

• De munca
• De vecinatate
• familiale
• de petrecere a timpului liber

Dupa gradul lor de reglementare:


• formale(sunt definite social-reglementate prin norme si coduri)
• neformale(reglementate prin norme sociale difuze)
-3- Intre un grup social si societate au loc astfel de relatii ca relatiile de cooperare in luarea unor
decizii. De ex. un grup professional de productie va coopera cu societatea in luarea deciziei de
producere. De subordonare-societatea se subordoneaza producatorului si capacitatilor lor de
producere. Intre grupurile sociale si societate se pot stabili deasemenea o retea de relatii formale
si neformale de care depinde asigurarea coeziunii sociale sifunctionalitatii acestora.
Grupul social
1 Identificati sensul conceptului de grup social si deosebirile lui fata de alte reuniuni
sociale
2 Analizati principalele tipuri de grupuri sociale
3 Propuneti argumente in favoarea necesitatii cunoasterii grupului social

-1-Plecind de la existenta si manifestarea in practica a acceptiunii conform careia o multime de


indivizi reunesc sub denumirea de grupuri umane o serie de alte concepte sociale si din
necesitatea de a face o delimitare intre conceptual de grup social si alte concepte,vom prezenta
citeva dintre acestea:
• multimease refera la un nr de pers care se reunesc mai mult sau mai putin intimplator,
care sunt pentru o perioada de timp impreuna, si care cauta o satisfacere a trebuintelor,
dorintelor individuale. De ex.publicul unui spectacol, nr de pers adunate in jurul unei
masini accidentate. In cadrul multimii,gradul de organizare interna si diferentierea
rolurilor este foarte slaba, relatiile ce se stabilesc intre indivizi fiind rezultatul contagiunii
emotionale
• ceatapresupune reuniunea voluntara a unor indivizi ce se aseamana intre ei din punc de
vedere al preocuparilor, preferintelor, idealurilor sau pur si simplu pentru placerea de a fi
impreuna. De obicei acestea cuprind un nr mic de membri, putind exista o perioada de
timp de la citeva ore pina la citeva luni, avind un grad de organizare si structurare relative
redus. Ex:cetele de copii, adolescenti, delicventi. Putem spune ca multimea este
o”singuratate in comun”, iar ceata o “asemanare in comun”.
• Grupul socialsemnifica acea reuniune de pers in nr mic, mijlociu sau mare ce se
intilnesc din cind in cind, in intervalele dintre intilniri manifestinduse o relative
permanenta a scopurilor. Intrucit in cadrul grupului scopurile fiecarui membru corespund
intereselor commune a tuturor membrilor, se poate vorbi de o oarecare structurare si
organizare interna , precum si de o relative diferentiere a rolurilor membrilor sai. De ex
grup de elevi, studenti, sportive.
-2-
• Grup primara fost analizat de Cooley in cadrul Scolii Sociologice . in conceptia lor
grupurile primare reprezinta”solul fertile al dezvoltarii naturii umane” si actioneaza
primordial asupra individului identificindul cu grupul. Grupul primar este un grup mic,
membrii au relatii personale, durabile, cu o imortanta majora in societatea primara a
indivizilor(cei 7 ani de acasa)prototopul—familia
• Grup secundarsunt constituite cu un anumit scop, relatiile sunt
impersonale(formale)ele reprezinta o forta de coeziune mai mica decit in gr. Primare, iar
interactiunea membrilor se concentreaza asupra activitatilor ce au dus la formarea acestui
grup sin u sunt determinate de nevoile si dorintele personale.
• Grup interndin care facem parte sio avem un sentiment de identitate cu grupul si
loialitate fata de membrii grupului
• Grup externgrup din care facem parte insa nu avem nici un sentiment de loialitate sau
identitate cu acesta
• Grup formalfunctioneaza in conformitate cu norme din regulamente sau legi juridice ce
apartin de regula unei organizatii. In cadrul unei organizatii grupurule sunt formate
intentionat de manageri si au ca obiectiv realizarea unor sarcini specifice pentru a ajuta
organizatia sasi realizeze scopurile
• Grup neformal ele apar si evolueaza natural, in sensul ca se formeaza ca urmare a
cerintelor, starilor de spirit, preferintelor, intereselor commune ale oamenilor, atrasi
reciproc de aceste conditii “naturale” ale indivizilor. Grupurile neformale apar
intotdeauna cind oamenii sunt reunite si interactioneaza intotdeauna in mod obisnuit
• Grup de apartenentagrup din care indivizii fac parte efectiv, in care acestia sunt
prezenti in cea mai mare parte a timpului si in care relatiile ce se stabilesc sunt de tipul
“fata-in-fata”
• Grup de referintagrup din care indivizii nu fac parte direct si fizic la un moment dat,
dar ale caror opinii, norme, valori si comportamente adera
• Grup de presiunese pot distinge o alta serie de grupuri din exteriorul unui grup, care
exercita presiune asupra sa incercind sa-l domine, dupa cum si grupul in cauza exercita
presiuni asupra altor grupuri incercind sa se apere, sa le subordoneze
-3- E
ste necesar de a cunoaste grupul social deoarece acesta are o mare importanta in mentinerea
echilibrului social. Grupul social primar este grupul care transfera individual biologic in individ
social, punind abazele procesului de socializare a carui dezvoltare este esentiala pentru
mentinerea echilibrului social. Familia care esta un grup social primar demonstreaza faptul ca
anume in cadrul ei individual obtine primele deprinderi necesare pentru a efectu ulterior
contactul cu societatea. Anume de educatia si socializarea individului in cadrul grupului primar
depinde evoluarea in viitor a acestuia, derularea relatiilor cu membrii societatii si utilitatea
activitatilor sale pentru mentinerea echilibrului social. In cadrul grupului social secundar
individual obtine deprinderi in urma unei colaborari mai avansate cu societatea, creindusi astfel
un system vast de cunostinte si credinte pe care le va aplica in activitatea sa perfectionindule in
permanent ape baza observarilor effectuate asupra semenilor sai.
Metodologia de cercetare a vietii sociale
-1-Identificam metodele calitative de cercetare a vietii de familie
-2-Argumentati avantajele si dezavantajele metodelor calitative(in special al interviului)in
cercetarea vietii sociale
-3-Formulati citeva reguli fundamentale in vederea realizarii unui interviu efficient

-1-
• Cunoasterea la nivelul simtului comun si cunoasterea stiintifica a vietii social
• Cercetari teoretice si empirice in sociologie
• Observatia
• Experimental
• Ancheta
• Studiul documentelor sociale
• Abordarea calitativa in cunoasterea vietii sociale

-2-
• Avantaje:
-relatia directa tip fata-in fata intre cercetator si subiect
-evitarea raspunsurilor incompleter
- existenta la subiect a capacitatii de autoanaliza, evaluare si autodezvaluire
- existenta la cercetator a abilitatii de a obtine motivarea subiectilor, angajarea lor in
convorbire
-elimina greseala
-dezvaluie sursele motivatiilor
• Dezavantaje:
-mai putin productive pentru producerea de idei decit interviul individual
-impactul distructiv al moderatorului
-3-
• Adoptarea formulei celei mai potrivite cu profilul interlocutorului
• Trecerea de la general la particular
• Utilizarea intrebarilor simple pentru a plasa printer ele pe cele dificile de ale caror
raspunsuri este realmente interesat cercetatorul
• Intrebari conditionate de logica si continutul raspunsurilor.
Socializarea-proces social fundamental
-1-Definiti procesul de soсializare
-2-Analizati formele socializarii
-3-Evaluati rolul principalelor mecanisme(factori)care contribuie la socializarу

-1-Proces de interactiune prin care individual obtine cunostinte, comportamente, atitudini si isi
formaeza un system de valori care ii sunt necesare pentru a fi incadrate in reteaua sociala

-2-
• Socializare primaradebuteaza odata cu nasterea si are functia de a transforma
individual biologic in unul social si unde familia detine locul principal
• Socialiozare secundaraproces prin care persoana isi modifica comportamentele, isi
asuma noi modele de valori, atitudini si roluri
• Socializare pozitivaconformarea individului la normele, valorile promovate la nivel de
societate
• Socializare negativecontrarul….
• Resocializareaproces de invatare a unor roluri noi si de abandonare a unor roluri
anterioare
-3-Socializarea este realizata de numerosi agenti dintre care cei mai importanti sunt:familia,
grupul de prieteni, scoala, mass-media. In orice siocietate familia constitue factorul primordial al
formarii si socializarii copilului. Familia reprezinta cadrul principal in interiorul caruia se
modeleaza [personalitatea copilului. In cadrul acesteia se stabilesc primele si cele mai
importante si mai durabile relatii interne. Functia de socializare a familiei se realizeaza in 4 stadii
specifice:
• Situatiile de “educatie morala” avind la baza relatiile de autoritate
• Situatiile de invatare cognitive prin care copilul invata sistemul de cunostinte, aptitudini,
deprinderi necesare convietuirii in societate
• Situatiile care angajeaza inventia si imaginatia prin intermediul carora se dezvolta
capacitatile creatoare ale copilului si gindirea participative
• Situatiile de comunicare psihologica care dezvolta afectivitatea copilului
Scoala reprezintaun alt agent social complex care ofera atit informatii, deprinderi cit si un
intreg climat valoric si normative, diferit de сel al familiei. In scoala elevii iau cunostinta cu
sisteme formale de evaluari:note si caracteristici periodice primate dec elev si transmise
parintilor, constituind o experienta noua, dificila uneori pentru copii. In scoala copilul invata
ce inseamna sa imparti cu altii, sa faca un lucru cu rindul, sa se compare cu egalii sai.
Aceasta lume sociala noua contribuie la socializarea copilului
Grupurile de prieteni se manifesta ca agenti puternici de socializare, in special in perioada
copilariei si adolescentii. Grupul de prieteni ofera copilului posibilitatea de a se manifesta
independent, in afara controlului parintilor, ofera posibilitatea de a interactiona intre cei
egali, ca parteneri de cooperare si competitie cu acelasi statut.
Mass-media influenteaza la constructia propriei noastre realitati, contribuie la cresterea
gradului de informare.
Controul social si devianta
1. definiti not de control social si devianta
2. argumentati importanta dimensiunilor controlului social in stimularea conformitatii
indiviozilor
3. analizati cauzalitatea deviantei in societatea moldoveneasca

-1- Notiunea de control social repr ansamblul de forme,mijloace si mecanisme de constringere si


presiune sociala dr si de recunoastere si recompensare a unor comportamente si actiuni
dezirabile.
Devianta reflecta incalcarea normelor sociale care sunt standarte principale de adecvare a
conduitei la cerintele sociale.

-2- Fiecare individ devine constient pe parcursul existentei sale de rolurile pe care este chemat sa
la indeplineasca si sa le respecte fie voluntar sau silit. Astfel dimensiunea interna a controlului se
refera la acceptarea voluntara si constienta a individului fata de normele invatate si interiorizate
facind parte din “eul lor”. Dimensiunea externa se refera la conformarea indivizilor fata de
norme datorita presiunilor si influentelor exercitate asupra lor de societate.

-3- Cauzalitatea deviantei se explica in 3 directii. In societatea moldoveneasca una din directii
sustine ca la bazacomportamentului delicvent sta:
1. starea biologica si personalitatea individului:
• punctul de vedere biologic constitutional potrivit caruia factorii biologici si
genetici sint hotaritori
• orientarea neuropsihica la baza carora stau personalitatile patologice cu dereglari
psihice
• orientarea psihico-individuala in conformitate cu care caract personalitatii
genereaza frustrari si agresivitate
• orientarea psiho-sociala sustine ca individul nu se naste criminal ci este socializat
negativ
2. considera delicventa ca fenomen de inadaptare si neintegrare sociala generind un conflict
dintre idealurile indivizilor si ceea ce este oferit din cadrul societatii
3. teoria cauzalitatii multiple sustine ca fenomenul de delicventa are determinare atit de
natura interna (biologica,psihologica)cit si de natura externa.
Familia-grup social fundamental
1. Def conceptul de familie
2. elatii despre abordarea sociologica si juridica a familiei
3. argumentati avantajele monogamiei comparativ cu celelalte forme istoice de organizare
familiala

-1- Familia ca grup social fundamental este formata din persoane unite prin casatorie, singe,
adobtie ci locuiesc de regula sub acelasi acoperis ce presupune un sistem de drepturi si obligatii
reciproce

-2- Incercarile de a defini familia sau delimitat in doua apordari: una sociala si alta juridica. Din
perspectiva sociologica familia reprezinta grupul primar cu cea mai mare responsabilitate
normativa. Din prespectiva juridica familia este un grup de persoane intre care sau stabilit un set
de drepturi si obligatii reglementate prin lege si acte normative. Cele doua perspective se
suprapun partial in unele situatii, sensul sociologic al notiunii de familie este mult mai larg de cit
sensul juridic si invers.

-3- Exista mai multe forme de organizare familiala: poliginiandria, poliandria, poligenia, dar cea
mai raspindita forma specifica in majoritatea tarilor europene este monogamia ce reprezinta
uniunea dintre o femeie si un barbat. Exista o cooperare a membrilor mai adecvata, o relatie
afectiva mai strinsa spre deosebire de poliandrie care este uniunea dintrun barbat si mai multe
femei, monogamia refera o mai mare prioritate femeiei, prezinta alte atitudini ale barbatului
asupra femeiei. In cazurile poligeniandriei, poliganiei, respectarea igienei este mai neglijata
previzind imbolnavirea membrelor deoarece familia prezinta unnumar mare membrilor.
Monogamia este impusa de biserica pentru a fi respectata. In cazul monogamiei legatura dintre
membri este bazata pe egalitate, sinceritate,membrii sunt comuni si interactioneaza in cadrul
rolurilor de mama-tata; sot-sotie.
Metodologia de cercetare a vietii sociale
1. Descrieti metodele sociologice de cercetare a vietii sociale
2. Argumentati in ce cazuri este utila aplicarea metodelor cantitative special a chestionarului
privind cercetarile vietii sociale
3. Formulati un mini-chestionar in baza caruia veti cerceta o problema sociala in societatea
moldoveneasca

-1- metodele sociologice de cercetare a vietii sociale sunt metodele cantitatvice si cele calitative.
Metodele cantitative presupun ca cercetatorul nu se intereseaza de fiecare individ in parte, atenti
asa fiin orientata spre un ansamblu de indivizi sau unitati sociale ce formeaza o populatie in sens
statistic. Astfle cercetatorul nu este interesat de variabilitatea cazurilor imparte, ci de analiza
unor tendite centrale. Metodele calitative ivedentiaza limetele metodelor cantitative si propun
drept metoda fundamentala intelegerea prin intermediul caruia se cauza sa se ofere posibilitatea
interpretarii obiective a semnificvatiilor subiective vehiculante de indivizii cercetati.

-2-Aplicarea metodelor cantitative sunt utile in cazul cercetarii a unor probleme sociale sau care
tin de viata sociala. Chestionarul reprezinta un ansamblu de intrebari, imagini grafice, ordonate
logic si psihologic care determina raspunsuri ce urmeaza a fi inregistrate in scris. Aplicarea
acestor metode este utila in vederea rezolvarii unor probleme de interes stiintific. La fel aceste
metode se mai amplica in cazul cercetarii calitatii produsului sau pur si simplu in cazul aflarii
opinii publice in urma unui eveniment.

-3- O problema sociala in societatea moldoveneasca ar fi: trafic de fiinte umane (TFU)
• Ce cunoasteti despre <TFU> ?
• Cunoasteti cazuri concrete despre persoane traficate?
• Din ce cauza au nimeri prada traficantilor?
• Care au fost consecintele in urma traficului?
• Ce propuneri ati da pentru solutionarea acestor probleme?
Relatii sociale
1. explicati metoda sociometrica ca forma de studiu a relatiilor sociale
2. estimati avantajele si dezavantajele in implicarea metodei sociometrice
3. dati exemple de tipuri de intrebari care pot sta la baza constituirii matricei sociale

-1- Potrivit conceptiei sociometrice, in formarea si organizarea unor grupuri de munca stabile si
inalt productive, cele mai importante sunt relatiile afective ce se stabilesc intre membri. Astfel
relatiile, preferintele de asociere a acestora constitue fundamentul relatiilor sociale care confera
grupurilor identitatea functionala si coeziunea interna.
Aspectele metodologice ale sociometriei. Se incepe cu un test sociometric, membrii unui grup
mic fiind rugati a preciza atitudinea lor fata de toti ceilalti membri. Aceasta atitudine poate fi
analizata in baza diferitelor criterii: increderea in cunostintele profesionale, in calitati morale, in
aptitudine de conducator, in capacitatea de a primi un ajutor la nevoie, un rezolvarea impreuna a
sarcinilor profesionale etc.

-2- In viziunea sociometristilor, formarea grupurilor de munca in baza preferintelor are o serie de
efecte pozitive: (AVANTAJE)
• in grupul astfel constituit exista o atmosfera calda, umana, apropiata, relatiile fiind bazate
pe simpatie, incredere si ajutor reciproc, generind conditii favorizante si stimulatoare
pentru desfasurarea cu succes a muncii
• se creaza o puternica unitate afectiva si de cunoastere intre membrii si iau nastere o serie
de fenomene psihosociale, ca: atitudinele si opiniile colective, spiritul de grup si
motivatia de grup care are o influenta asupra modificarii comportamentelor individuale.
• Coeziunea grupului este foarte mare, ceea ce face sa nu se elibereze o mare cantitate de
energie fizica, dar mai ales psihologica care poate contribui la cresterea performantei
grupului
DEZAVANTAJE:
Desi in unele cazuri aceste efecte sunt posibile totusi dupa caracterul preferintial grupurile
constituite prezinta si o serie de neajunsuri:
• Se constata ca tocmai din cauza bunelor relatii dintre membrii grupului apar o serie de
fenomene negative cum ar fi: stagnarea in munca, diminuarea controlului reciproc si a
responsabilitatii individuale, preluarea de catre unii membri ai grupului a sarcinilor
altora, a caror prezenta in gru devine nejustificata. Toate acestea duc la scaderea
randamentului si a performatilor grupului in raport cu alte grupe.
• Se poate ca relatiile de natura simpatetica, dominate in cadrul grupului, sa determina ca
criteriul competentii profesionale sa fie subordonat sau chiar inlocuit de criteriul relatiilor
simpatetice, preferentiale, ducind la eliminarea din grup sau la neacceptarea in cadrul sau
a oamenilor valorosi din punct de vedere profesional, dar care nu sunt considerati
simpatici.

-3- Relatiile preferentiale pot fi: atractia, respingerea si indiferenta. Aceste relatii genereaza
matricea sociometrice (masurarea sociala pe baza de teste):
INTREBARI
• In ce masura ati dori sau nu sa lucrati cu colegii dumneavoastra de grup?
Cultura si civilizatia
1. Delimitati conceptual notiunile de cultura si civilizatie
2. analizati elementele componente ale culturii
3. Argumentati aportul culturii in limitarea si extinderea libertatii umane

-1- In acceptiunea sociologica, prin cultura intelegem ansamblul metodelor de gindire, atitudine
si actiune care caracterizeaza o populatie sau o societate, inclusiv materializarea acestor modele
in lucruri. Cultura cuprinde componente idiale(credinte,norme, valori, modele de actiune,
simboluri) si componente materiale (lucruri, mijloace de transport, locuinte, unelte etc.). cultura
reprezinta pentru membrii unei societati ceva firesc de care nu isi dau seama decit atunci cind
intra in contact cu culturi deosebite.
Conceptul de cultura cuprinde in sfera sa atitudini, actele, operele limitate(de geneza, intentie,
motivare si finalitate) la domeniul spiritului si intelectului. Opera, actul si omul de cultura
urmaresc satisfacerea nevoilor spirituale, explicarea misterului, placerea frumosului. Sferei
culturii apartin:datenilie si obiceiurile, credintele si practicele religioase, ornamentele, operele de
stiinta, literatura si muzica, arhitectura, sculptura, pictura si artele decorative aplicate.
Conceptul de civilizatie desemneaza totalitatea mijloacelor cu ajutorul caruia omul se adapteaza
mediului (fizic sau social); pe care il supune, il organizeaza si il transforma pentru a se putea
integra in el; to ceea ce tine de satisfacerea nevoilor materiale, a confortului si a securitatii
reprezinta civilizatia. In functiile civilizatiei figureaza elementele de natura utilitara dispune in
urmatoarele capitole: alimentatie, locuinta, imbracaminte, constructii publice si mijloace de
comunicatie, tehnologii, activitati economice si administrative,organizatie sociala, politica,
militara si juridica, educatie si ivatamin etc.

-2- In sensul суд mai larg, cultura reprezinta un ansamblu foarte complex ( la prima abordare –
eterogen) de obiecte credinte, prejudecati, moduri de comportare, creatii artistice etc. In acest
ansamblu pot fi identificate citeva elemente principale:
• Simbolurilesunt semne arbitrare utilizate la nivel social pentru a desemna ceva(obiect,
actiune, atitudine). Ele sunt depozitare culturii care poate fi definita, intr-un anumit sens,
ca si un sistem de simboluri.(modul in care ne imbracam, mincam, ne adresam, iubim, ne
dusmanim)
• Ritupoate fi definit ca o secventa formalizata si stereotipa de acte savirsite intrun
context religios sau magic (H.Mendras)
• Limbajul  este principalul depozit al simbolurilor. El este un sistem, structurat la nivel
social, de modele sonorecu semnificatii specifice si arbitrare. Insusirea limbajului
inseamna nasterea omului ca fiinta sociala, ca om. Limbaju permite oamenilor sa se
exprime, sa creeze cultura, sa o acumuleze si sa o transmita etc.
• Normele  sunt reguli speciale care specifica comportamentele de adaptat in situatii
date. Ele sunt conventii sociala stabilite mai mult sau mai putin arbitrare. Normele au un
caracter constringator, nerespectarea lor fiind sanctionata, pedepsita.
• Traditiile, sau cutumele, sunt modalitati comportamentale obisnuite si practicate de multa
vreme de un grup. Traditiile se transmit partial, in mod deliberat, prin invatare, iar cele
mai multe sunt insusite prin convietuirea sociala. Cutumele nu sunt identice pentru toti
membii unei societati, ele pot lua forme diferite de la un grup social la altul.
• Moravurile au un caracter mai accentuat. Ele sunt idei, afirmatii puternice cu privire la
ceea ce este drept si gresit si, in raport cu aceasta, permis si interzis in situatii anumite.
• Valorile sunt idei abstracte despre ceea ce este dezirabil, corect si bine sa urmeze
majoritatea membrilor unei societati. Valoarea reprezinta ceea ce este demn sa fie dorit,
ceea ce merita in sine sa fie apreciat sau cautat.Astfel pot fi deosebite valori economice,
logice, estetice si practice.
-3- Cultura constituie toatlitate valorilor materiale si spirituale create de omenire si transmise din
generatie in generatie. Deci ea are o mare aport in limitarea si extinderea libertatii umane. Faptul
ca cultura limiteaza libertatea idivizilor poate fi argumentat astfel:
• Suntem impusi la inmormintari sa imbracam numai haine negre (norma)
• La nunti mireasa trebuie numaidecit numai in rochie alba (norma)
• Femeia care a nascut nu trebuie sa intre in biserica 40 de zile (rit)
• Barbatii trebuie sa ofere locul femeilor (valoare)
Cultura deasemenea extinde libertatea umana: cultura elibereaza individul de comportamentul
predeterminat si conditionat, dictat de instinct. Cultura ne elibereaza de nevoia de a reinventa
mereu comportamentele vietii sociale. Nenumaratele fapte obisnuite pe care le facem zi de zi si
bunurile materiale de care avem nevoie sunt asigurate prin cultura astfel, eliberindule timp
pentru creatie I explorare. Nu trebuie spre exemplu sa creem neintrerupt o limba cu care sa
comunicam.
Familia grup social fundamental
3.Evaluati rolul familiei in socializarea si integrarea tinerii generatii

-3- Familia ca grup relativ inchis poseda o structura social psihologica aparte a relatiilor
interpersonale. Socializarea contribuie la formarea si cultivarea sociabilitatii, adica capacitatea
individului de a fi comunicativ, de a colabora, de a interactiona in grup. Socializarea are
rpofunde influente formative la nivelul tuturor componentelor structurale ale personalitatii, ale
individualitatii, modelind disponibilitati individului de a participa la modificarile sociale, si de a
se autorealiza in orice societate. Familia constitue factorul premordial al formarii si socializarii
tinerii generatii. Ea reprezinta cadrul principal in interiorul caruia se modeleaza personalitatea.
Desi familia realizeaza functii socializatoare comune, in realitate intervin numeroase diferente in
ceea ce priveste stilurile si modurile in care fiecare familie isi socializeaza copii. Socializarea
intro familie de intelectuali este diferita de cea de o familie de muncitori, ea cea dintro familie
urbana difera de cea dintro familie rurala. Familia constitue factorul principal si fundamental al
socializarii tinerilor. Cercetarile sociologice in domeniu socializarii familiei pun in evidenta
faptul ca in societate moderna funcia socializatoare a familiei se exercita mai diferit si mai
superficial, o parte din elementele ei fiind preluate de alti agenti sociabilizatori (prietenii si
scoala) Privind atitudinea parintilor pot avea loc si aumite excese de socializare.
Suprasocializarile si atitudinea libera duce la aparitia anumitor consecinte negative: egoism si
comportament anormal.