Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

Piaţa Victoriei nr. 2 – 300006 TIMIŞOARA – ROMÂNIA


Tel: 40-56-403000 Fax 40-56-403021

TEMATICA DE INSTRUIRE PERIODICA PENTRU


PERSONALUL TEHNICO-ADMINISTRATIV,
PERSONAL DIDACTIC SI AUXILIAR

INSTRUIREA PERIODICA SEMESTRUL 1 TEMATICA 1

1. Legea 319/2006 – art. 16-17, art. 20-21, art. 22-23 , art. 24-25,
2. HG 1028/2006 (privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare) art. 1 – 16, anexa
3. HG 355/2007 art. 19, art. 20, art. 21, art. 22
4. INSTRUCTIUNI PROPRII LOCULUI DE MUNCA IPSSM 10-1 art. 1-38,

INSTRUIREA PERIODICA SEMESTRUL 2 TEMATICA 2

1. INSTRUCTIUNI PROPRII LOCULUI DE MUNCA: IPSSM 37-1 art. 1-20, IPSSM 37 art. 1-
21, IPSSM 37-2 art. 1-16
2. NORME DE PRIM AJUTOR IPSSM 85 art. 1-36
3. HG 1425/2006 art. 57-59, art. 74-100

PRORECTOR,
Prof. Dr. Ing. Sevastean IANCA

S-ar putea să vă placă și