Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT CULTURAL – EDUCATIV

EXTRACURRICULAR

Petrecere de Halloween
Motivaţia proiectului:

Cunoaşterea unui aspect al tradiţiilor anglo-saxone mult mediatizat,


satisfacţia demonstrării cunoştinţelor de limba engleză în faţa parintilor şi
colegilor, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de competiţie, folosirea aptitudinilor
şi a talentelor artistice.

Resursele proiectului:

Umane: elevi, cadre didactice, echipa CURIER TV


Materiale: chestionare, fişe de lucru la grupa, calculator, imprimantă,
costume, dovleci-felinar etc.
Informaţionale: site-uri, reviste, cărţi, emisiuni TV, etc.
Financiare: autofinanţare
Parteneriale: - parintii, cadre didactice, echipa CURIER TV
Descrierea Proiectului:

Scopul: acumularea de cunoştinţe noi asupra unor aspecte din tradiţia anglo-
saxonă, demonstrarea cunoştinţelor de limba engleză, dezvoltarea, atât a spiritului
de echipă, cât şi pe cel de competiţie.

Obiective specifice:
 Dobândirea de către prescolari de cunoştinţe cu privire la originea
sărbătorii de Halloween; vechi legende, simboluri, culori, tradiţii si
obiceiuri ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece specifice;
 Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de limba engleză, prin
interpretarea de poezii şi cântece de Halloween;
 Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice
sărbătorii şi costumelor de carnaval;
 Stimularea spiritului de competiţie, prin participarea la jocuri şi
concursuri;
 Cresterea prestigiului scolii, prin prezentare unei stiri la ora 20.30, de
catre postul local CURIER TV PITESTI.

Durata de desfăşurare: 1 săptămână (2 ore)


Grup ţintă:
Beneficiari direcţi: prescolarii Grupei mari „Piticii isteti”

Mijloace de utilizare: conversaţia, , exerciţii practice, expunerea,


povestirea, activităţi interactive, expoziţii, etc.
Etape în derularea proiectului: prima oră a săptămânii : introducerea
noilor cunoştinţe despre sarbatoare, prin prezentarea unor imagini ppt. Pe
calculator si a informatiilor pentru fabricarea dovlecilor, având drept scop
familiarizarea copiilor cu această sărbătoare; anunţarea activităţilor orei viitoare
(expoziţie de măşti si costume). A doua oră din săptămână: expoziţie de bostani,
fişe de lucru, parada costumelor de Halloween şi expunerea măştilor. La sfârşitul
orelor – vizionarea filmului de Halloween – The Adams Family. Sărbătoare de
Halloween se va termina prin acordarea diplomelor de participare, pentru cel mai
frumos costum şi pentru cea mai înfricoşătoare mască si difuzarea unei stiri, de
catre postul tv CURIER TV PITESTI.
Continutul proiectului:

Nr. Activitate Loc de Termen responsabi


crt desfasurar l
. e
1 Sa cunoastem despre obiceiurile Sala de 21 oct.
altor popoare „Ce este Halloween? grupa 2011
Cum se sarbatoreste?”
- prezentare imagini ppt.
- Confectionare masti si
costume
2. Confectionare diplome „ Cel mai Sala de 28 0ct.
frumos costum”, :Cel mai frumos grupa 2011
dovleac” parintii
Vacanta
Confectionare dovleci
acasa 22-30 oct.
2011
3 Petrecerea de Halloween: Sala de 31.10.
grupa 2011
- activitati specifice: dansul
dovlecilor, parada costumelor,
dansul merelor, cursa
dovlecilor
- vizionare film „Familia
Adams” (fragment)
- inmanarea diplomelor in
prezenta parintilor, la ora
11.30
- realizarea de fotografii si
filmari, care vor fi expuse la
Panoul grupei, in Jurnalul
grupei si pe blogul grupei
www.palatulpiticilor.blogspot.
com
- filmare echipa CURIER TV
4 Difuzare stire postul „CURIER Tv”, TV 31.10.201
ora 20.00 1