Sunteți pe pagina 1din 5

1. Care este diferenta intre produse si servicii?

PRODUSUL - Obiect palpabil carae poate fi oferit de piata pentru satisfacerea unei dorinte sau
necesitati

- Insusiri concrete: continut, ambalaj, design – contribuie la crearea unei imagini a


produsului
- Produsul bancar este un instrument ce presupune efectuarea unui ansamblu de
operatiuni bancare si nebancare.

SERVICIUL – activitate prestata sau un beneficiu intangibil oferit consumatorului.

- Serviciul bancar reprezinta o componenta insotitoare a produsului.

2. Supravegherea bancara
Presupune 2 etape:

a) Atorizarea institutiilor bancare – eliberarea autorizatiei de constituire si functionare


b) Supravegherea propriu zisa – monitorizarea activitatii bancii care vizeaza evolutia bancii in
economie si indeplinirea criteriilor de prudentialitate si performanta bancara – urmarirea unor
indicatori de prudenta bancara, cum ar fi:
- Nivel minim al capitalului social
- Crearea de provizioane bancare
- Respectarea nivelurilor maxime de expunere
- Constituirea rezervelor minime obligatorii si a rezervelor legale.

3. Banca centrala – mentine stabilitatea preturilor, stimuleaza cresterea economica si


ocuparea fortei de munca, aloca resursele eficient pe piata de capital, ceea ce sustine cresterea
economica, mentine stabilitatea si coeziunea sociala.

4. Functiile bancii centrale


a) Functia de emisiune – reprezinta functia traditionala a bancii centrale: banca centrala este
unica institutie autorizata sa emita insemne monetare sub forma de bancnote si monede
metalice.
b) Functia de banca a bancilor – autorizeaza institutiile de credit
- Emite regelmentari bancare pe care institutiile de credit trebuie sa le aplice
- Supravegheaza indeplinirea reglementarilor de catre institutiile de credit, fiind aplicate
contraventii daca sunt constatate nereguli.
c) Functia de banca a statului
- Banca centrala tine in evidentele bilantului sau curent al Trezoreriei statului
- In anumite state, banca centrala poate acorda credit direct statului; in Romania si tarile
membre UE, banca centrala poate doar sa cumpere titluri de stat de la institutiile de
credit, acordandu-le acestora credite prin operatiuni repo si prin facilitati.
- Banca centrala este consilier al emisiunilor de titluri de stat.
d) Functia de elaborare si implementare a politicii monetare
- Stabileste rata dobanzii de politica monetara
- Stbileste instrumentele de implementare a politicii monetare si le pune in aplicare
- Gestioneaza lichiditatea din sistemul bancar
- Reglementeaza si supravegheaza piata moentara interbancara.
e) Functia de elaborare si implementare a politicii valutare
- Reglementeaza si supravegheaza piata valutara interbancara
- Supravegheaza evolutia cursului de schimb
- Monitorizeaza datoria externa a tarii
- Elaboreaza balanta de plati a tarii si analizeaza evolutia acesteia
f) Functia de reglemnatre si supraveghere a sistemului de plati – reglementeaza sistemul
electronic de plati al sistemului bancar si urmaresc nuna functionare a acestuia
g) Functia de asigurare a stabilitatii financiare – banca centrala asigura, prin indeplinirea
celorlalte sase functii, stabilirea finanaciara in economie prin stabilitatea financiara a
sistemului bancar.

5. Institutii adiacente
a) Asociatia Romana a Bancilor – asociatie profesionala infiintata in 1991 care urmareste
reprezentarea si promovarea intereselor profesionale ale sistemului bancar romanesc.
- Are 39 de membri
- Promoveaza propunerile de modificare a legilor atunci cand impactul preconizat
urmeaza sa produca efecte negative pentru sistemul bancar si, implicit, pentru
economie.
b) Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) – a fost infiintat in 2014 ca
organizatie patronala a sectorului bancar din Romania. Scop:
- Crestrea increderii in sistemul bancar romanesc si dezvoltarea economica a tarii printr-
un dialog permanent intre Guvern – Patronat – Sindicate si prin protectia
consumatorilor.
- Impartasirea cunostintelor si a resurselor pentru a crea conditii de munca mai bune si a
stimula cresterea prin inovare.
c) Autoritatea Nationala pentru protectia Consumatorilor (ANPC) – infiintata in 1992,
supravegheaza respectarea lesilatiei din domeniul protectiei consumatorilor de catre operatorii
economici, inclusiv institutiile de credit. Responsabilitati:
- Acorda consultant operatorilor economici
- Informeaza si contribuie la educarea consumatorilor
- Solutioneaza reclamatiile consumatorilor
- Supravegheaza piata produselor si serviciilor destinate consumatorilor.
d) Centrul de Solutionare Alternativa a Lotigiilor din domeniul Bancar (CSALB) – infiintat
in 2015 cu scopul de a organiza, administra si monitoriza solutionarea litigiilor dintre
consumatori si comerciantii a caror activitate este reglemntata si supravegheata de BNR.
Activitatea CSALB este coodonata de 5 membrii:
- Un memebru ANPC
- Un membru ARB
- Un membru BNR
- Un membru din asociatiile de consumatori care indeplinesc reglementarile in vigoare
- Un membru independent ales de catre cei 4 membrii desemnati.

6. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)


- Garanteaza rambursarea depozitelor constituite la institutiile de credit de catre
persoanele fizice/juridice, in cazul falimentului institutiei de credit.
- Desfasoara activitati bancare ca administrator interimar/lichidator al institutiei de credit
ce necesita redresare, in cazul in care a fost desemnat in aceasta calitate.
- Deponentii beneficiaza prin lege de informatii referitoare la schema de garantare a
FGDB.
- Sumele garantate sunt cele provenite din orice tip de cont bancar cu sold creditor,
inclusiv dobanda aferenta acestor sume din care se scad creditele sau alte datorii pe
care deponentul le are la institutia care a intrat in faliment.
- Nu sunt garantate: depozitele administratorilor/ conducatorilor cenzurilor auditorilor
financiari, actionarilor semnificatici ai institutiei de credit sau ale familiilor persoanelor
de mai sus; depozitele acelor titulari care au obtinut concesii financiare ce au contribuit
la agravarea institutiei de credit, depozitele rezultate din spalare de bani pt care xista
hotarare judecatoreasca, etc.
- Principalele resurse banesti ale FGDB provin din: contributiile institutiilor de credit,
veniturile din investirea resurselor financiare si recuperarile de creante de la institutiile
de credit in faliment.

7. Produse bancare de creditare


- Fondurile banesti acordate de o institutie de credit (imprumutator/creditor) unei
persoane fizice/juridice (imprumut/debitor) pe o anumita perioada de timp (maturitate),
cu un anumit scop, contra unui cost al creditului (dobanda+comisioane).
- Un consum/ o inestitie prezenta pe datorie, urmata de o plata in viitor.
- Creditul bancar contribuie la dezvoltarea economica prin:
a) Facilitarea schimburilor comerciale
b) Stimularea productiei
c) Stimularea investitiei
d) Stimularea consumului.

8. Modelul scor
✓ Se bazeaza pe verificarea statistica a unei cantitati mari de date, de unde rezulta nivelul
rieicat de obiectivitate al procesului
✓ Se bazeaza pe asociatii si corelatii, nu este un model cauzal
✓ Pe baza scorului, tipare complexe de comportament pot fi reduse la nivelul unei singure
variabile, se coreleaza direct cu o anumita dimensiune din comportamentul
consumatorului
✓ Implementarea unui model de scor presupune mai multe etape:
a) Clegerea datelor – cel mai important moment si aspectul esential al crearii unui scor de credit
b) Transformarea datelor – analizeaza datele si le converteste intr-o forma care poate fi folosita
in procesul de modelare
c) Selectarea caracteristicilor – din multimea de caracterisitci care ar putea fi folosite sunt
selectate acele caracteristici care explica cel mai bine comportamentul dorit
d) Segmentarea – determina clasele de clienti cu diferite categorii de risc
e) Respingerea ipotezei – se asigura ca rezultatele obtinute nu sunt datorate intamplarii
f) Calibrarea – se asigura ca rezultatele scorului au acelasi inteles pentru toate valorile
g) Validarea si livrarea – testarea stabilitatii modelului si livrarea acestuia in activitate
h) Dezvoltarea si gestionarea situatiilor – planificarea si adaptarea scorului.

9. Garantiile
Garantiile colaterale – angajamente accesorii contractelor de credit puse la dispozitie bancii pt a
asigura indeplinirea de catre debitor a obligatiilor sale contractuale.

Dupa natura lor, garantiile pot fi reale si personale:

A) Garantiile reale – mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin afectarea speciala a unui
buton (mobil sau imobil), aflat in proprietatea debitorului asupra caruia se instituie un drept
real accesoriu de garantie, in vederea asigurarii executarii obligatiei de rambursare a creditului.
Garantiile reale confera creditorului garantat:
- Dreptul de preferinta – in cadrul executarii silite, din valoarea bunului se asigura mai
intai satisfacerea integrala a creditorului garantat, apoi, ceea ce prisosete serveste
prentiilor celoralalti creditori.
- Dreptul de urmarire – creditorul poate urmari bunul in mainile oricui s-ar afla, in
masura necesara satisfacerii creantei garantate.
Garantiile reale sunt:

- Garantii reale mobiliare cu sau fara deposedarea debitorului de bunul adus in garantie
– se inscriu la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare
- Garantii reale imobiliare – se inscriu in Cartea Funciara

B) GARANTIILE PERSONALE – mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin angajamentul


pe care si-l asuma o persoana fizica sau juridica, alta decat imprumutatul, de a executa obligatia
debitorului de a rambursa creditul, in cazul in care acesta nu si-o indeplineste. Formele de
garantii personale:
- Fidejusiunea (cautiunea) – contract prin care o persoana (fidejusor) se angajeaza in fata
creditorului sa execute obligatia debiturului, in cazul in care acesta nu o indeplineste la
termen.
- Scrisorile de garantie – document scris prin care o banca denumita garanta se angajeaza
ca, in cazul in care debitorul nu plateste la termen suma datorata, sa plateasca aceasta
suma beneficiarului.
- Alte garantii reglementate de lege.

10.Riscul de credit
Reprezinta riscul ca bancile sa inregistreze pierderi financiare ca urmare a neindeplinitii totale
sau partiale a obligatiilor de plata a creditului care ii revin debitorului.

Cum poate fi redus riscul de credit:

1. Analiza datelor – presupune determinarea capacitatii debitorului de a-si onora obligatiile de


plata asumate prin contractul de credit.
- Se bazeaza pe evaluarea cantitativa si calitativa a diferitilor fatcori de risc ce pot afecta
capacitatea de rambursare a creditului.
2. Analiza creditelor – inainte de acordare
- dupa acordare: monitorizarea creditului
3. Politica de creditare
- Element strategic ce urmareste optimizarea operatiunilor de creditare
- Politica de creditare trebuie s fie flexibila pentru a se adapta in permanenta
modificarilor ce apar in mediul economic, politic, concurential, legislativ.
4. Garantare creditelor – solicitarea unor angajamente accesorii contractului de credit care au
scopul de a asigura institutia de credit de realizarea certa a dreoturilor garantate.
5. Respectarea reglementarilor prudentiale instituite de autoritatea bancara
- Pentru a limita riscul de credit, institutiile bancare trebuie sa-si clasifice creditele
acordate si sa-si constituie provizioane specifice de risc.