Sunteți pe pagina 1din 6

Determinarea forţelor de strângere

Schiţa operaţiei care se prelucrează

Determinarea forţelor de reglare


G  m  g  1,765kg  9,81m / s 2  17,31N
G  17,31N

F x  0 : R1  G  0  R1  G  0
R  17,31N

F x  0 : R1  G  0  R1  G  0
R  17,31N

forţa de reglare necesară


S R1  k  G  0
unde: k = coeficient de siguranţă 
k = 2……2,5
adopt k = 2
 R  2  G  2  17,31  34,62 N
S 1

S R1  34,62 N

Determinarea forţelor în regim tranzitoriu


Nu este cazul deoarece acestea apar în momentul când piesa se mişcă.
Determinarea forţelor în regim de prelucrare
Ipoteze de calcul:
Ipoteza 1: Piesa să nu se desprindă de pe reazem
Ipoteza 2: Piesa să nu alunece de pe reazem
Ipoteza 3: Piesa să nu se răstoarne
Ipoteza 1: Piesa să nu se desprindă de pe reazem
RS RS
SP  k  P   k P
VR
R R  RS R
RS ( R  1)
RS

RR
se adoptă  10
RS
1 k  P 2  495,5
 SP  k P    90,1N
VR
11 11 11
se adoptă k = 2
P  C F  D xF  f yF
 k F  60  (4,1)1  (0,2) 0,8  0,73  49,55daN  495,5N
D = 4,1mm
f = 0,16……0,20mm/rot
aleg f = 0,2mm/rot
CF = 60; xF = 1; yF = 0,8
kF = k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ k4 = 1 ∙ 0,97 ∙ 1 ∙ 0,75 = 0,73
CV  D zV
vc  mv yV  kV  m / min 
T s
CV = 43,6;
D = 4,1mm;
zV = 0,25;
T = 18 min;
mV = 0,4;
f = 0,2mm/rot;
yV=0,5
kV = kmv ∙ kTv ∙ klv ∙ ksv = 1 ∙ 1 ∙ 0,7 ∙ 0,8 = 0,56
43,6  (4,1) 0, 25
vc   0,56  24,25m / min
18 0, 4  (0,2) 0,5

RR RR 1 10
S PVS 1  k  P   k P  k P  2  495,5   900,9 N
R R  RS  R  1 11
RR 1  S  1
 RR  10

S PVS 1  900,9 N
Ipoteza 2: Piesa să nu alunece de pe reazem
Nu este cazul

Ipoteza 3: Piesa să nu se răstoarne


Nu este cazul

În concluzie forţa de strângere va avea valoarea dată de expresia:


S R  max(S P1 , S P2 , S P3 )
S R  900,9 N

Selectarea variantei optime

criterii de selecţie
C1: costul de execuţie: minim;
C2: costul de întreţinere: minim;
C3: costul de înlocuire: minim;
C4: rigiditatea reazemului: maxim;
C5: fiabilitatea în funcţionare: maxim;
C6: mărimea forţei de strângere: minim;
C7: stabilitatea piesei pe reazem: mare

stabilim o scară normală de atribuite


Atribuite Valoare
foarte mare 9
mare 7
mediu 5
mic 3
foarte mic 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
(1)
5 5 3 9 7 5 9

(2)
5 5 3 5 5 5 9

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(1)
0 0 0 1 1 0 0 2

(2)
0 0 0 0,33 0,71 0 0 1,04

Ponderi 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(1)
0 0 0 0,2 0,2 0 0 0,4

(2)
0 0 0 0,06 0,14 0 0 0,2

Dintre simbolurile cu 3 grade de libertate a rezultat ca optim simbolul:


(1)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
(3)
5 7 5 5 5 7 7

(4)
9 9 7 9 7 7 7

(5) 3 5 9 7 5 5 5
(6)
5 7 5 5 5 7 7

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ∑
(3)
0,44 0,22 0,44 0,55 0,71 0 1 3,36

(4)
0 0 0,22 1 1 0 1 3,22

(5)
0,66 0,44 0 0,77 0,71 0,28 0,71 3,57

(6)
0,44 0,22 0,44 0,55 0,71 0 1 3,36

Ponderi 0,15 0,15 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(3)
0,066 0,033 0,044 0,11 0,142 0 0,1 0,495

(4)
0 0 0,022 0,2 0,2 0 0,1 0,522

(5)
0,099 0,066 0 0,154 0,142 0,028 0,071 0,560

(6)
0,066 0,033 0,044 0,11 0,142 0 0,1 0,495

Dintre simbolurile cu 2 grade de libertate a rezultat ca optim simbolul:


(5)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
(8)
5 7 3 5 9 5 5

(9)
7 9 3 5 7 5 7

(10)
5 7 3 5 9 5 5

(11)
7 9 3 5 7 5 7

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(8)
5 7 3 5 9 5 5 3,21

(9)
7 9 3 5 7 5 7 2,77

(10)
5 7 3 5 9 5 5 3,21

(11)
7 9 3 5 7 5 7 2,77

Ponderi 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(8) 0,028 0,022 0 0,2 0,2 0 0,142 0,592
(9)
0 0 0 0,2 0,154 0 0,2 0,554

(10)
0,028 0,022 0 0,2 0,2 0 0,142 0,592

(11)
0 0 0 0,2 0,154 0 0,2 0,554

Dintre simbolurile cu 1 grad de libertate a rezultat ca optim simbolul:

(8)

S-ar putea să vă placă și