Sunteți pe pagina 1din 3

I.I.

ZLOTEA ADRIAN
CUI 29801309; F13/259/24.02.2012

INSTRUCȚIUNE PROPRIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE A MUNCII


PENTRU

4- ECHIPAMENTE PORTABILE ȘI UNELTE DE MÂNĂ

1. DOMENIUL DE APLICARE

Echipamentele portabile și uneltele manuale se folosesc de catre toți muncitorii, la punctele de lucru ale
întreprinderii

2. RESPONSABILITĂȚI

Șefii de echipă au obligația de a efectua instructajul la locul de muncă, instructajul periodic și de a urmări
respectarea Instrucțiunilor Proprii de Sănătate și Securitate în muncă de către toți muncitorii.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Leg.319/2006; H.G.1425/2006 modificat prin HG 955/2010; H.G.1091/2006; H.G.493/2006;H.G.1136/2006;


H.G.1146/2006; H.G.971/2006; H.G.1048//2006; H.G.l051/2006;

4. DESCRIERE INSTRUCȚIUNE

SCULELE ȘI UNELTELE DE MÂNĂ vor fi:


 Confecționate conform standardelor în vigoare, din materiale corespunzatoare operațiilor care se
execută, fară să permită deformări, fisuri sau desprinderi de aschii, bavuri; în cazul mediilor cu gaze,
vapori, pulberi inflamabile sau explozive se vor folosi numai scule confecționate din materiale care
nu produc scântei prin lovire sau frecare (de regulă–bronzuri ), marcate și certificate special pentru
acest scop;
 Transportate în lădițe sau truse speciale a căror masă nu va depași 20 kg;
 Protejate cu aparatori sau teci adecvate în timpul transportului;
 Sculele și uneltele de tăiat – bine ascuțite și cu profilul corect în raport cu operația de executat;
Păstrate, după caz, în dulapuri, lăzi, rastele sau suporturi speciale și orientate spre exterior pentru a
putea exclude contactul cu părțile active ale acestora;
Fixate corespunzator, pentru a fi asigurate împotriva căderii – în cazul lucrului la înalțime;
 Prevazute cu manere netede și bine fixate, din lemn de esența tare, cu fibre axiale, fară noduri,
crăpături și aschii desprinse.
ECHIPAMENTELE PORTABILE ACȚIONATE ELECTRIC SAU PNEUMATIC vor fi:
 Folosite numai lucrători care cunosc bine atat metodele de lucru cât și pe cele de protecția muncii;
 Prevazute cu dispozitive care să impiedice funcționarea lor necomandată;
 Concepute astfel încât la lasarea din mână să se întrerupă acționarea mecanismului port – scula;
 Prevazute cu sisteme de limitare automată a creșterii accidentale a arborelui peste valorile admise;
 Prevazute cu coliere metalice pentru fixarea racordurilor.

ESTE INTERZISĂ:
 Eliberarea din magazie a sculelor și uneltelor defecte;
 Utilizarea sculelor proprietate personală;
 Folosirea sculelor și uneltelor fara maner precum și folosirea aceluiași maner la mai multe scule;
 Folosirea sculelor care nu sunt fixate bine în mâner;
 Prinderea mânerelor sparte sau crăpate în cuie, legarea cu sârmă sau sfoară;
 Depozitarea și așezarea sculelor pe treptele scărilor, schele, tablouri electrice, ziduri;
 Calirea capetelor sculelor;
 Folosirea sculelor defecte și / sau decalibrate;
 Filosirea sculelor de mână cu suprafețe de percuție deformate, înflorite sau stirbite precum și a
uneltelor de mână improvizate;
 Aruncarea sculelor devenite disponibile în timpul lucrului;
 Manipularea sculelor de mână actionate electric de către lucratori care nu cunosc metodele de lucru
și masurile de protecție contra electrocutarii;
 Apucarea sculei electrice de partea sa activa (burghiu);
 Scoaterea uneltei din mandrina înainte de oprirea completa a acesteia;
 Utilizarea sculelor pentru tăiat metale degradate, cu crăpături, dinți lipsă, etc.;
 Utilizarea pietrelor de polizor, pânzelor de fierăstrău fară apărători;
 Legarea și dezlegarea uneltelor de la recipientul compresorului în timpul funcționarii;

PERIODIC, ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII, PERSONALUL CARE UTILIZEAZĂ


ECHIPAMENTUL TREBUIE SĂ VERIFICE:

 Integritatea capacelor la prize, fise, întrerupatoare, motoare, etc.;


 Integritatea învelișurilor exterioare ale cablurilor de alimentare;
 Funcționarea dispozitivelor de deconectare automată prin apasarea butonului de control al acestora;
 Folosirea sigurantelor fuzibile calibrate;
 Slăbirea sau desfacerea conductoarelor de protecție în fișe și la echipamente;
 Continuitatea conductoarelor de protecție;
 Sculele și uneltele de tăiat să fie bine ascuțite, fară crăpături sau urme de rugină.
 Este obligatoriu a se folosi permanent echipamentul de protecție adecvat activității
desfășurate;
 Este obligatoriu a se efectua “ examenul medical la angajare “ și “controlul medical periodic“
al angajaților conform normelor emise de Ministerul Sănătații;
ESTE INTERZIS A SE CONSUMA BĂUTURI ALCOOLICE ÎN TIMPUL PROGRAMULUI LA
LOCUL DE MUNCĂ.

Funcția Nume, prenume Semnatură


Aprobat Titular al I.I. Zlotea Adrian
Elaborat Responsabil Protecția Muncii Hogaș Ana Maria