Sunteți pe pagina 1din 7

UMF”Carol Davila”-FMAM-Informatică Medicală şi Biostatistică-2011-2012 Lucrarea practică 6

Indicaţii generale:

Microsoft PowerPoint este un program de prezentare a imaginilor – o aplicaţie software


care creează o prezentare de diapozitive. O prezentare de diapozitive este compusă dintr-o
serie de diapozitive care conţin diagrame, grafice, liste cu marcatori, text care captează
atenţia, secvenţe video şi audio multimedia şi altele. Programul PowerPoint facilitează
generarea şi organizarea ideilor şi oferă instrumentele pentru crearea elementelor componente
ale unei prezentări eficiente de diapozitive.

În această lucrare practică:


a) veţi învăţa să realizaţi prezentări folosind aplicaţia PowerPoint.

Softul ce va fi utilizat: PowerPoint 2000

La crearea unei prezentări programul PowerPoint conţine două tipuri de şabloane:


Şabloane de design: conţin culori, imagini şi alte elemente vizuale proiectate de
profesionişti, pe care le putem aplica în prezentările noastre.
Şabloane de conţinut: conţin atât elemente de design, cât şi elemente de conţinut.
Structurile Master – conţin informaţii de formatare pentru fiecare diapozitiv din
prezentare şi sunt disponibile pentru fiecare parte a acesteia – diapozitive, comunicate şi
notiţele vorbitorului.
Fereastra aplicaţiei PowerPoint şi elementele acesteia:
Bară de meniuri Bară de titlu Fereastra prezentării

Butoanele de vizualizare Bară de stare

1
UMF”Carol Davila”-FMAM-Informatică Medicală şi Biostatistică-2011-2012 Lucrarea practică 6

Programul PowerPoint oferă trei moduri diferite de afişare: Normal, Sortare


diapozitive(Slide Sorter) şi Expunere diapozitive (Slide Show). Comutarea între aceste
moduri de afişare se realizează prin butoanele Vizualizare sau din meniul Vizualizare,
opţiunile Normal, Sortare diapozitive(Slide Sorter) şi Expunere diapozitive (Slide Show).
Modul de afişare Normal: se utilizează pentru a lucra cu cele trei elemente de bază ale unei
prezentări: structura, diapozitivul şi notiţele – fiecare în propriul său panou.
1. Panoul Schiţă (Outline) – dezvoltă conţinutul prezentării. Diapozitivele individuale
sunt numerotate şi în dreptul fiecăreia apare o pictogramă de diapozitiv. În panoul
Outline putem extinde şi restrânge prin apăsarea butoanelor Extindere şi Restrângere

2. Panoul Diapozitive (Slide) previzualizează fiecare diapozitiv la executarea unui clic pe


diapozitivul dorit (acestea sunt numerotate).

Panourile Schiţă (Outline) şi Diapozitive (Slide) devin active la apăsarea etichetelor


panourilor Schiţă (Outline), respectiv Diapozitive (Slide).
Modul de afişare Sortare diapozitive (Slide Sorter): se utilizează pentru a organiza
diapozitivele, a adăuga acţiuni între diapozitive – denumite tranziţii – şi a aplica alte
efecte într-o prezentare de diapozitive:

2
UMF”Carol Davila”-FMAM-Informatică Medicală şi Biostatistică-2011-2012 Lucrarea practică 6

Modul de afişare Expunere diapozitive (Slide Show): se utilizează când dorim să rulăm
prezentarea. Acest lucru poate fi realizat şi apăsând tasta F5.

Tema 1
Căutaţi iconiţa aplicaţiei PowerPoint şi declanşaţi (lansaţi în execuţie) această aplicaţie;
o veţi folosi pentru crearea de prezentări pe ecran, formate din „diapozitive” (în scopul
expunerii unor rezultate la o conferinţă).
Veţi decide, în caseta de dialog PowerPoint, să creaţi o prezentare nouă pentru
expunere, folosind comanda AutoContent Wizard. Urmează o casetă de dialog cu cinci paşi.
Primul pas este informativ; veţi citi informaţiile apoi veţi apăsa butonul Next >.

3
UMF”Carol Davila”-FMAM-Informatică Medicală şi Biostatistică-2011-2012 Lucrarea practică 6

Pasul doi vă cere să alegeţi unul dintre tipurile-standard de prezentare cu diapozitive,


presupunând că sunteţi angajat al unei firme şi aveţi de făcut o asemenea prezentare. Veţi
alege opţiunea Training a butonului-radio. Observaţi organizarea prezentării ce vă este
propusă. Nu este obligatoriu să o respectaţi întocmai, ulterior o veţi modifica; deocamdată
apăsaţi butonul Next >.
Al treilea pas vă cere să indicaţi modul în care se va desfăşura prezentarea. Alegeţi
modul On-screen presentation. Pasul următor vă cere datele necesare pentru completarea
primului diapozitiv, cel de titlu al expunerii, Presentation title. Veţi tasta aşadar casetele-text
titlul „Diagrame şi calcule cu Excel”, respectiv locul de muncă sau studii „UMF ‚Carol
Davila’ Bucureşti” (în caseta Footer).
Apăsaţi butonul Finish şi observaţi organizarea ecranului. Deja diapozitivul de tip titlu
conţine datele pe care le-aţi introdus. Puteţi vizualiza obiectele pe ecran cu mai multe opţiuni
de vizualizare, grupate în meniul View. Alegeţi opţiunea Normal.
Încercaţi să efectuaţi modificări, deplasând rândurile de text, modificând fonturile şi
mărimile de literă folosite, eventual şi textul afişat. Încercaţi să identificaţi efectul fiecărui
obiect de pe bara aflată în stânga zonei de lucru.
Treceţi-vă pe d-voastră ca autor al prezentării prin selecţia textului situat sub titlu şi
scrierea deasupra. Apoi observaţi că aveţi trei butoane speciale în dreapta barei de stare, iar în
stânga ei se anunţă că sunteţi pe Slide 1 of 9.
Executând comanda Slide Layout din meniul Format puteţi afla că acest diapozitiv
este de tip „Title Slide” şi aţi putea eventual să alegeţi un alt tip.
Selectând al doilea diapozitiv cu ajutorul barei din stânga verificaţi că acesta este tipul
„Bulleted List”. Acceptaţi şi completaţi în Slide 2 textele „Ce poate realiza aplicaţia Excel”
prin tehnica selecţiei textului şi scrierii deasupra, apoi „Calcule statistice” la primul punct şi
„Diagrame statistice” la al doilea punct, „Diverse alte calcule” la al treilea punct.
Efectuaţi acum o salvare, folosind comanda Save din meniul File. Observaţi că extensia
implicită este PPT şi corespunde tipului de fişier „Presentation”. Numele fişierului va fi
nume_POWERPOINT. Completaţi-vă şi datele obişnuite de identificare în tableta
Summary din caseta de dialog Properties (pe care o obţineţi cu comanda Properties, din
meniul File).
Introduceţi diapozitivul cu numărul 3 şi alegeţi iarăşi tipul „Title Slide”. Completaţi în
Slide 3, în cele două zone prestabilite, textele „Funcţia VLOOKUP din Excel are sintaxa”,
respectiv „=VLOOKUP(secvenţă, zona tabelului, deplasare)”. Selectaţi pe rând textele şi

4
UMF”Carol Davila”-FMAM-Informatică Medicală şi Biostatistică-2011-2012 Lucrarea practică 6

modificaţi-le mărimea la 24 puncte tipografice. Deplasaţi cele două zone astfel încât
diapozitivul să arate asemănător celui din figura de mai jos.

Inseraţi următorul diapozitiv şi ştergeţi toate obiectele din acest diapozitiv mai puţin
titlul. De data aceasta alegeţi tipul „Chart”. Plasaţi în zona superioară textul „În Powerpoint se
pot realiza diagrame de tip rozetă, ca de exemplu” cu fontul Arial de mărime 36. Apoi, în
zona inferioară, cu un dublu-clic, deschideţi un tabel (cu un rând şi trei coloane) în care
introduceţi datele 20, 140, 90 pentru a obţine diagrama ca în figura de mai jos. Încheiaţi cu un
clic.

Următorul diapozitiv, Slide 5, va fi ales de tipul „Title Only”. Plasaţi în zona superioară
textul „În diapozitive Powerpoint se pot plasa şi diagrame realizate cu Excel”. Aduceţi prin
copiere/lipire, dedesubt, o diagramă pe care o realizaţi în Excel după cum urmează:
Fie tabelul de date de mai jos introdus într-un registru Excel, pe domeniul A1:B7 pe
care-l selectaţi şi realizaţi diagrama de tip Coloană, subtipul Coloană grupată cu efect vizual
3-D, serie pe coloane, titlul „Forme clinice ale neoplasmului gastric”(vezi mai jos).
Forme clinice Nr. de cazuri
Forma anemică 184
Forma relevantă printr-o complicaţie 80
Forma de stenoză digestivă înaltă 49
Forma caşectică 36
Forma relevată printr-o metastază 34
Forma tumorală 16

5
UMF”Carol Davila”-FMAM-Informatică Medicală şi Biostatistică-2011-2012 Lucrarea practică 6

Forme clinice ale neoplasmului gastric

200
184

180

160

140

120

100 80

80

49
60
36 34
40 16

20

0
Forma anemică Forma relevantă Forma de stenoză Forma caşectică Forma relevată printr- Forma tumorală
printr-o complicaţie digestivă înaltă o metastază

Prezentarea poate conţine în acest moment, implicit, 9 diapozitive. Controlaţi, tastând


[Page Up], [Page Down], aspectul acestora. Eliminaţi ultimele diapozitive, folosind comanda
Delete Slide din meniul Edit.
Folosiţi comanda InsertSlide Number pentru a plasa (în partea inferioară a tuturor
diapozitivelor) numele d-voastră, alături de inscripţia „UMF ‚Carol Davila’ – FMAM” şi data
curentă.
Folosiţi acum comanda Slide Show din meniul View pentru a obţine o vizualizare
controlată a diapozitivelor create până acum. Depistaţi, în partea inferioară a ecranului (chiar
deasupra barei de stare) butonul Slide Show care declanşează vizualizarea.
Aplicaţia PowerPoint este dotată cu o serie de machete-fundal, alb/negru sau color,
pregătite şi pentru proiecţii pe ecrane mari (overhead projections). Le găsiţi, ca fişiere cu
extensia POT, în subcatalogul Presentation Designs al catalogului Template.
Executaţi comanda Apply Design Template şi alegeţi mai întâi Azure.pot. Reluaţi
Slide Show şi observaţi deosebirile. Alegeţi apoi alte machete-fundal, de exemplu
Blends.pot, Blueprint.pot, Nature.pot şi observaţi ce aduce nou fiecare.

Tema 2
Veţi crea acum o nouă prezentare, ajutându-vă de mecanismul de asistenţă. Folosind
comanda New din meniul File veţi alege în caseta de dialog New Presentation opţiunea
AutoContent Wizard. Veţi răspunde la solicitările ferestrei de dialog:
– la pasul 2, alegând tipul General, opţiunea Generic.
– la pasul 4, cu titulatura „Despre litiaza biliară” în caseta-text Presentation title,
numele facultăţii d-voastră în caseta-text Footer şi validarea opţiunii Slide number.
Observaţi că au fost create, în mod automat, nouă diapozitive cu un conţinut standard.
Începeţi să modificaţi conţinutul acestora, începând cu al doilea diapozitiv Introduction.
Modificaţi aşadar „Introducere” în loc de „Introduction”, apoi precizaţi aici scopul
(prezentarea maladiei, datorită incidenţei crescute a ei în societatea actuală) şi o identificare a
d-voastră („student la …”). Urmăriţi detaliile diapozitivelor următoare şi completaţi-le cu date
concrete.
Inseraţi date şi imagini relevante pentru subiectul prezentării informându-vă de pe
Internet.

6
UMF”Carol Davila”-FMAM-Informatică Medicală şi Biostatistică-2011-2012 Lucrarea practică 6

Comandaţi Apply Design Template din meniul Format şi alegeţi modelul


Capsules.pot. Încercaţi să inseraţi o imagine cu comanda Picture din meniul Insert pe care
trebuie însă să o preluaţi dintr-un fişier de tipul BMP sau JPG.
Încercaţi să modificaţi culoarea de fundal, apelând comanda Background din meniul
Format. În caseta de dialog Background alegeţi din paleta de culori o altă culoare a
fundalului. Apăsaţi butonul Apply to All.
Ştergeţi diapozitivele nefolosite. Salvaţi această prezentare într-un fişier
nume_PREZENTARE. (Verificaţi extensia acestui fişier!)
Acum veţi planifica desfăşurarea acestei prezentări „în timp”. Desfăşurarea comportă
trei aspecte:
a) fixarea intervalelor de timp dintre diapozitivele succesive ale prezentării;
b) fixarea tipului de tranziţie de la un diapozitiv la următorul;
c) stabilirea modului de apariţie a imaginii fiecărui diapozitiv pe ecran.
Veţi apela comanda Slide Transition din meniul Slide Show. În caseta de dialog Slide
Transition veţi fixa mai întâi „efectul” prin care imaginea primului diapozitiv va dispărea de
pe ecran şi în locul ei va apărea imaginea celui de-al doilea diapozitiv. Anume, din caseta-listă
Effect veţi alege „Random Bars Horizontal”. Apoi veţi folosi controlul Advance pentru a
determina schimbarea imaginii în mod automat după două secunde Automatically After 2
Seconds. În urma alegerii unui tip de tranziţie (efect), aici veţi putea urmări modul în care va
fi transformată imaginea veche în cea nouă. Încercaţi pe rând în locul efectului „Random Bars
Horizontal” celelalte efecte. Apăsaţi butonul Apply to All.
Încercaţi o animare a prezentării prin comanda Custom Animation din meniul Slide
Show. În tableta Effects alegeţi modul de apariţie a rândurilor noi, de exemplu „Fly From
Right”.
Salvaţi situaţia din acest moment şi părăsiţi aplicaţia PowerPoint.