Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Analiza structurii şi dinamicii


resurselor financiare publice şi
cheltuielilor publice din bugetul de
stat al României

Nume şi prenume:
Numãr matricol:
Cuprins

Introducere..................................................................................................................................3
1. Structura resurselor financiare publice și cheltuielilor publice din bugetul de stat – criterii și
componente.................................................................................................................................4
1.1. Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare.......................................................4
1.2. Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice........................................................5
2. Mutații în nivelul și structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada
2011-2014...................................................................................................................................6
2.1 Evoluția nivelului absolut real și nominal al resurselor financiare publice totale............7
2.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice............................................................8
2.3. Mutații în structura resurselor financiare publice totale din BS......................................9
3. Mutații în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor publice din bugetul de stat în
perioada 2011-2014...................................................................................................................14
3.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al cheltuielilor publice...........................................15
3.2. Dinamica relativă a cheltuielilor publice.......................................................................16
3.3. Mutații în structura funcțională a cheltuielilor publice din BS......................................17
4. Concluzii...............................................................................................................................22
Bibliografie...............................................................................................................................23
Introducere

Resursele financiare sunt toate mijloacele de formă bănească necesare în realizarea

anumitor obiective de natură, economică sau socială, aflate în posesia agenţilor economici,

cetăţenilor, autorităţilor publice, etc.

Cheltuiala publică duce la constituirea unui grup de relaţii şi procese de natură

economică sub formă bănească, prin intermediul căreia are loc utilizarea şi distribuirea
1. Structura resurselor financiare publice și
cheltuielilor publice din bugetul de stat –
criterii și componente

Formarea resurselor financiare publice se face în procesul de repariţie financiară.


Astfel, principala lor sursă este PIB-ul.
Chltuielile publice reprezintă consecinţe ale exercitării funcţiilor şi atributelor statului.
Au fost generatede necesitatea de bani avutăintotdeauna de stat pentru a duce la îndeplinirea
prerogativelor din domenii precum apărare, ordine publică, siguranţă naţională sau gospodărie
publică.

1.1. Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare


Deoarece resursele financiare publice au forme diverse, acestea pot fi clasificate cu
uşurintă după diverse criterii precum cele din Img. numărul 1.

Imag. numărul 1. Clasificarea resurselor financiare publice


1.2. Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice

Imag. numărul 2. Clasificarea cheltuielilor publice

Cheltuielile publice sunt clasificate pe mai multe ramuri. Acestea sunt prezentante
schematic în Imag. numărul 2.
2. Mutații în nivelul și structura resurselor
financiare publice din bugetul de stat în
perioada 2011-2014

Pentru analiza resurselor financiare publice în valoare nominală am folosit datele


extrase de pe site-ul Ministerului de Finanţe.
Valoarea indicelui de consum am luat-o de pe site-ul Institului Naţional de Statistică.
Pentru perioada 2011-2014, valorile sunt:
 Pentru 2011 – 105,79;
 Pentru 2012 – 103,33;
 Pentru 2013 – 103,98;
 Pentru 2014 – 101,07;
Pentru o bună analiză, cu ajutorul programului Microsoft Excel am realizat diagrame
care uşurează interpretarea datelor.
2.1 Evoluția nivelului absolut real și nominal al resurselor
financiare publice totale

În primul tabel se găsesc valorile pentru veniturile totale din perioada 2011-2014.

Tabelul 1. Valoarea veniturilor totale

2011 2012 2013 2014


valoare valoare valoare valoare valoare valoare valoare valoare
reală nominală reală nominală reală nominală reală nominală
Venituri totale 94407,22 99873,40 96922,48 100150 101645,70 105691,20 109498,76 11067040

Imag. numărul 3. Evoluţia valorii veniturilor totale

Între anii 2011-2014 veniturile totale au avut valori ascendente. Astfel, cea mai mică
valoarea, de 94407,22 mld lei reală şi 99873,40 mld lei, nominală s-a înregistrat în anul 2011,
iar cea mai mare unitate a fost în anul 2014, când s-a ajuns la 109498,76 mld lei valoare reală
şi 110670,40 mld lei valoare nominală.
Tabelul 2. Valoarea ponderii în PIB

2011 2012 2013 2014


PONDEREA ÎN PIB A RESURSELOR
37,50 35,50 34,50 33,60
FINANCIARE

Imag. numărul 4. Evoluţia ponderii în PIB

După cum se poate observa şi în imagine, procentul ponderei în PIB este în scădere
din anul 2011 până în anul 2014.

2.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice

Tabelul 3. Valorea PIB

2011 2012 2013 2014


VALOAREA PIB 547829,00 585200,.00 625617,00 674300,00
Imag. numărul 5. Evoluţia valorii PIB

Valoarea PIB în perioada 2011-2014 are tendinţa de creştere. Începe de la 547829,00


mld lei în 2011 şi ajunge la 674300,00 mld lei în anul 2014.

2.3. Mutații în structura resurselor financiare publice


totale din BS

Tabelul 4. Valorea tuturor resurselor financiare publice

2011 2012 2013 2014


Valoare nominală 77058,30 83577,10 86694,00 86878,40
Venituri curente
Valoare reală 72840,82 80883,67 83375,65 85958,64
Valoare nominală 69527,70 75615,80 80175,20 80538,10
Venituri fiscale
Valoare reală 65722,37 73178,94 77106,37 79685,47
Impozitul pe profit, salarii, Valoare nominală 15604,10 18685,90 20040,90 22014,90
venit şi câştiguri din
Valoare reală 14750,07 18083,71 19273,80 21781,83
capital
Valoare nominală 10289,20 10824,70 10893,20 12109,30
Impozitul pe profit
Valoare reală 9726,06 10475,85 10476,25 11981,10
Valoare nominală 4607,40 6901,50 7894,60 8387,70
Impozitul pe salarii şi venit
Valoare reală 4355,23 6679,09 7592,42 8298,90
Valoare nominală 707,50 959,70 1253,10 1436,90
2011 2012 2013 2014
Alte impozite pe venit,
profit şi câştiguri din Valoare reală 668,78 928,77 1205,14 1421,69
capital
Impozite şi taxe pe Valoare nominală -0,50 0,40 51,00 1685,30
proprietate Valoare reală -0,47 0,39 49,05 1667,46
Impozite şi taxe pe bunuri Valoare nominală 53227,90 56202,20 59432,20 56187,70
şi servicii Valoare reală 50314,68 54390,98 57157,34 55592,86
Valoare nominală 34742,00 35586,30 36610,30 31587,70
TVA
Valoare reală 32840,53 34439,47 35208,98 31253,29
Valoare nominală 17805,90 18910,80 19798,00 22755,40
Accize
Valoare reală 16831,36 18301,36 19040,20 22514,49
Alte impozite şi taxe pe Valoare nominală 10,30 16,90 419,10 1017,40
bunuri şi servicii Valoare reală 9,74 16,36 403,06 1006,63
Taxa pe utilizarea Valoare nominală 669,80 1688,10 2604,80 827,10
bunurilor Valoare reală 633,14 1633,70 2505,10 818,34
Impozitul pe comertul Valoare nominală 673,70 707,30 620,00 643,00
exterior Valoare reală 636,83 684,51 596,27 636,19
Valoare nominală 22,50 20,10 31,10 7,30
Alte impozite şi taxe fiscale
Valoare reală 21,27 19,45 29,91 7,22
Valoare nominală 215,40 155,20 160,50 175,30
Contributii de asigurari
Valoare reală 203,61 150,20 154,36 173,44
Valoare nominală 7315,20 7806,00 6358,40 6164,90
Venituri nefiscale
Valoare reală 6914,83 7554,44 6115,02 6099,63
Valoare nominală 275,60 306,40 299,80 286,30
Venituri din capital
Valoare reală 260,52 296,53 288,32 283,27
Sume de la UE în contul Valoare nominală 1650,70 3239,00 3926,20 6270,50
plãţilor efectuate Valoare reală 1560,36 3134,62 3775,92 6204,12

Din toate aceste categorii de resurse au fost extrase cele mai importante valori pentru a
fi analizate în detaliu.

Imag. numărul 6. Evoluţia veniturilor curente


Veniturile curente din perioada 2011-2014 înregistrează o creştere la ambele valori, şi
nominale şi reale.
În cazul valorilor reale, de la 72840,82 mld lei înregistrate în anul 2011 s-a ajuns la
86878.40 mld lei în anul 2014.

Imag. numărul 7. Evoluţia veniturilor fiscale

Creşterea veniturilor fiscale din perioada 2011-2014 a avut loc treptat, cu valori
aproximativ egale de la an la an.
Valorile reale înregistrate au fost de 65722,37 mld lei în anul 2011, 73178,94 mld lei
în anul 2012, 77106,37 mld lei în 2013 şi 79685,47 mld lei în 2014.

Imag. numărul 8. Evoluţia impozitului pe profit

Din imag. numărul 8 se deduce faptul că veniturile din impozitul pe profit a suferit o
uşoară creştere în fiecare an, însă este destul de mică: de la 9726,06 mld lei în 2011 la
11981,10 mld lei în 2014, în cazul valorilor reale şi de la 10289,20 mld lei la 12109,30 mld lei
în cazul valorilor nominale.

Imag. numărul 9. Evoluţia impozitului pe salarii şi venit

Impozitul pe salarii şi pe venit înregistrează şi el între anii 2011 şi 2014 o creştere


considerabilă de valoare reală şi nominală.
De la 4607,40 mld lei valoare nominală în 2011 s-a ajuns la 8387,70 mld lei în anul
2014, creşterea fiind de aproape 2 ori mai mare şi anume de 3780,30 mld lei.

Imag. numărul 10. Evoluţia TVA-ului

Până în anul 2013 veniturile din TVA au fost în creştere, însă, în anul 2014 acestea au
scăzut foarte mult, cu 3955,69 mld lei în cazul valorilor reale şi cu 5022,60 mld lei în cazul
celor nominale.

Imag. numărul 11. Evoluţia altor impozite şi taxe fiscale


Chiar dacă valorile veniturilor din alte impozite şi taxe fiscale nu sunt foarte mari,
acestea merită să fie analizate.
Diferenţa de la an la an nu este foarte mare în ceea ce priveşte perioada 2011-2014.
Din valorile reale reiese faptul că în primul an analizat valorile scad cu 1,82 mld lei, în al
doilea an acestea cresc cu 10,46 mld lei, iar în ultimul an analizat valorile scad brusc cu 22,69
mld lei.
3. Mutații în nivelul și structura funcțională a
cheltuielilor publice din bugetul de stat în
perioada 2011-2014

Pentru analiza resurselor cheltuielilor publice în valoare nominală am folosit datele


extrase de pe site-ul Ministerului de Finanţe.
Valoarea indicelui de consum am luat-o de pe site-ul Institului Naţional de Statistică.
Pentru perioada 2011-2014, valorile sunt:
 Pentru 2011 – 105,79;  Pentru 2013 – 103,98;
 Pentru 2012 – 103,33;  Pentru 2014 – 101,07;
Pentru o bună analiză, cu ajutorul programului Microsoft Excel am realizat diagrame
care uşurează interpretarea datelor.

3.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al cheltuielilor


publice

Tabelul 5. Valorea cheltuielilor publice

2011 2012 2013 2014


valoare valoare valoare valoare valoare valoare valoare valoare
reală nominală reală nominală reală nominală reală nominală

Cheltuieli totale 100282.35 106088.7 101199.84 104569.80 105912.67 110128.00 1122237.09 115615.90

Imag. numărul 12. Evoluţia cheltuielilor totale


Evoluţia cheltuielilor totale din anii 2011-2014 depinde de valorile analizate.
Dacă se iau în calcul valorile reale, atunci se poate spune că se înregistrează o creştere
continuă, de la 100282,35 mld lei la 112237,09 mld lei.
Dacă se iau în calcul valorile nominale, atunci între anii 2011 şi 2012 se înregistrează
o uşoară scădere de la 106088,70 mld lei la 104569,80 mld lei, după care, până în anul 2014
se înregistrează creştere de valoare şi se ajunge până la 115615,90 mld lei.

3.2. Dinamica relativă a cheltuielilor publice

Tabelul 6. Valorea PIB

2011 2012 2013 2014


Valoarea PIB 547829,00 585200,00 625617,00 674300,00

Imag. numărul 13. Evoluţia valorii PIB


În cazul valorii PIB creşterea este vizibilă în perioada 2011-2014 atât din tabelul cu
valori cât şi din graficul din imag. numărul 13.

3.3. Mutații în structura funcțională a cheltuielilor publice


din BS

Tabelul 7. Valorea tuturor resurselor financiare publice

2011 2012 2013 2014


Valoare nominală 99873,40 100150,00 105691,20 110670,40
Cheltuieli curente
Valoare reală 94407,22 96922,48 101645,70 109498,76
Valoare nominală 15682,20 17141,60 19890,10 21239,70
Cheltuieli de personal
Valoare reală 14823,90 16589,18 19128,77 21014,84
Valoare nominală 4244,30 4429,50 4405,50 5169,60
Bunuri şi servicii
Valoare reală 4012,00 4286,75 4236,87 5114,87
Valoare nominală 7736,50 9221,10 9208,10 8724,30
Dobânzi
Valoare reală 7313,07 8923,93 8855,65 8631,94
Valoare nominală 4290,70 3996,20 3290,40 4015,30
Subventii
Valoare reală 4055,87 3867,42 3164,45 3972,79
Valoare nominală 63413,30 62196,20 66487,90 69953,70
Transferuri - total
Valoare reală 59942,62 60191,81 63942,97 69213,12
Transferuri între unitãţi Valoare nominală 26969,70 24843,50 27854,80 29988,50
ale administraţiei publice Valoare reală 25493,62 24042,87 26788,61 29671,02
Valoare nominală 12865,90 11405,50 11251,50 11443,60
Alte transferuri
Valoare reală 12161,74 11037,94 10820,83 11322,45
Valoare nominală 7128,50 10490,00 12031,90 11730,60
2011 2012 2013 2014
Proiecte cu finantare din
fonduri externe Valoare reală 6738,35 10151,94 11571,36 11606,41
nerambursabile
Valoare nominală 15007,70 13645,00 13368,90 13837,50
Asistenta sociala
Valoare reală 14186,31 13205,26 12857,18 13691,01
Valoare nominală 1441,50 1812,30 1980,80 2953,60
Alte cheltuieli
Valoare reală 1362,61 1753,90 1904,98 2922,33
Cheltuieli aferente Valoare nominală 4506,30 3165,50 2409,20 1567,70
programelor cu finantare
Valoare reală 4259,67 3063,49 2316,98 1551,10
rambursabila
Valoare nominală 3830,00 2108,40 2446,00 2850,10
Cheltuieli de capital
Valoare reală 3620,38 2040,45 2352,38 2819,93
Valoare nominală 2317,10 2085,90 1794,40 2429,30
Active nefinanciare
Valoare reală 2190,28 2018,68 1725,72 2403,58
Valoare nominală 1512,90 22,6 651,60 420,70
Active financiare
Valoare reală 1430,10 21,87 626,66 416,25
Valoare nominală 2634,20 2739,30 2662,40 2733,70
Operatiuni financiare
Valoare reală 2490,03 2651,02 2560,49 2704,76
Valoare nominală 214,69 96,92 35,04 113,60
Împrumuturi
Valoare reală 202,94 93,80 33,70 112,40
Valoare nominală 2419,50 2642,40 2627,40 2620,10
Rambursari din credite
Valoare reală 2287,08 2557,24 2526,83 2592,36

Din toate aceste categorii de cheltuieli au fost extrase cele mai importante valori
pentru a fi analizate în detaliu.

Imag. numărul 14. Evoluţia cheltuielilor curente


În perioada 2011-2014 valorile cheltuielilor curente cresc în fiecare an şi ajung până la
110670,40 mld lei în valoare nominală şi 109498,76 în valoare reală.

Imag. numărul 15. Evoluţia cheltuielilor de personal

Aceeaşi tendinţă de creştere se întâlneşte şi în cazul cheltuielilor de personal când, de


la valoarea reală de 14823,90 mld lei în 2011 s-a ajuns la 21014,84 mld lei în 2014 şi de la
valoarea nominală de 15682,20 mld lei din anul 2011 s-a ajuns la 21239,74 mld lei în anul
2014.

Imag. numărul 16. Evoluţia subvenţiilor


În cazul subvenţiilor, îndiferent de tipul valorii analizate, până în anul 2013 cheltuielile
cu acestea scad, după care semnalează o creştere în ultimul an analizat de 808,34 mld lei
valoare reală şi 724,90 mld lei valoare nominală.

Imag. numărul 17. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială

Valorile cheltuielilor cu asistenţa socială cresc şi scad în mod diferit, în funcţie de an.
În perioada 2011-2014, cea mai mică valoare înregistrată a fost în anul 2013, când valoarea
reală a ajuns la 12857,18 mld lei, iar valoarea nominală la 13368,90 mld lei.
Imag. numărul 18. Evoluţia activelor nefinanciare

Cheltuielile cu activele nefinanciare au suferit şi ele schimbări de la an la an. Până în


2013 acestea au fost în scădere, după care, din 2014 au început să crească cu 677,86 mld lei
valoare reală şi cu 634,90 mld lei valoare nominală.

S-ar putea să vă placă și