Sunteți pe pagina 1din 6

2015 1

DEZVOLTAREA
COPILULUI
Particularități de dezvoltare ale copilului

e-Learning
Hope and Homes for Children Romania
2

PARTICULARITĂȚI DE DEZVOLTARE ALE COPILULUI

Domenii de dezvoltare
Dezvoltarea înseamnă dobândirea,
însușirea de noi achiziții în diferite
domenii. Didactic, dezvoltarea ar putea
fi împărţită în mai multe domenii sau
planuri în care funcţionăm – principalele
domenii/arii sunt: fizic, intelectual,
emoţional, social.
Frecvent, ne folosim de o împărţire mai
detaliată, cum ar fi:
- domeniul senzorial
- motricitate generală şi fină
- cognitiv (psihic, intelectual)
- emoţional
- social
- comunicare
- abilităţi de trai independent

Aceste domenii sunt într-o relaţie strânsă – de exemplu, abilităţile de comunicare ar putea
fi considerate ca aparţinând domeniului cognitiv sau domeniul social şi cel emoţional ca
fiind foarte apropiate.

Particularităţi în dezvoltarea copilului, la diferite vârste:

În fiecare etapă de vârstă copiii prezintă


anumite particularități de dezvoltare.
Aceste caracteristici se pot pune în
relație cu domeniile de dezvoltare.
3

Etapa Dezvoltare fizică şi Dezvoltare Dezvoltarea Dezvoltarea Dezvoltarea socială


Vârstă motorie cognitivă limbajului emoţională
0-1 Creştere rapidă Stadiul senzorio- Gângurit Formarea Primele “contacte
Primele mişcări motor - 0-2 ani Lalaţiunea ataşamentului sociale”- prin
centrate în jurul gurii Cunoaşterea cu Primele cuvinte zâmbet, plâns;
şi ochilor ajutorul senzaţiilor încredere/neîncred
Evoluţia mişcărilor – percepţiilor şi ere
la nivelul capului, acţiunilor motorii
gâtului, umerilor, Permanenţa
trunchiului, braţelor, obiectelor –
mâinilor conştientizarea
Menţinerea capului faptului că
drept obiectele există,
Fixarea oculară a chiar dacă nu mai
obiectelor sunt vizibile
Sesizarea obiectelor
ţinute în mână
Poziţia de şezut a
copilului
Manipularea
obiectelor
Poziţia spaţială – se
ţine în picioare
susţinut
Achiziţia mersului
1-3 Motricitatea se Stadiul gândirii Cuvânt- Ataşament Autonomie/îndoială
dezvoltă preoperatorie-2-7 Propoziție stabil/instabil Adaptare socială şi
Mers independent ani Frază din două faţă de autocontrol
Mişcările în spaţiu în Gândirea cauzală cuvinte persoanele Jocul - forma de
formare – urcarea, Amestecul dintre numărul de semnificative interacţiune socială
coborârea treptelor, real şi imaginar cuvinte în din mediul lor
alergarea, aplecarea Egocentrismul – creştere
după obiecte etc. doar propria
perspectivă asupra
mediului
4

Etapa Dezvoltare fizică şi Dezvoltare Dezvoltarea Dezvoltarea Dezvoltarea socială


Vârstă motorie cognitivă limbajului emoţională
3-6/7 Mişcările spaţiale Stadiul gândirii Îmbunătăţirea Formarea Iniţiativă/vinovăţie
bine dezvoltate – preoperatorie-2– vocabularului conceputului Increzători în
premisa achiziţiei 7ani Realizarea de de sine capacităţile lor
deprinderilor de Gândirea cauzală propoziţii Evaluează Abilitatea de a
viaţă independentă Asociere cauză- simple şi propriile iniţia propriile
Coordonare bună efect complexe acţiuni activităţi
mână-ochi Amestecul dintre Dezvoltarea Asumarea Explorează câmpul
Abilităţile motorii real şi imaginar limbajului mentală a relaţiilor sociale
fine formate – Egocentrismul mai Determină identităţii de Relaţii de prietenie
toarnă în pahar, limitat explorarea gen Orientaţi spre scop
prinde obiectele permanentă a
bine mediului

6/7 – Mişcări spaţiale Stadiul operaţiilor Vocabular Conceptul de Activitatea şcolară-


10/11 ample concrete -7- 11ani dezvoltat sine mult mai proces de
Orientare spaţială Aplicare unor Realizarea de bine definit organizare a
formată reguli logice propoziţii Prezente cunoştinţelor dar şi
Abilităţi motorii operaţiilor de complexe sentimente de apariţia
fine formate transformare a Limbajul mai anxietate, constrângerilor
informaţiilor dezvoltat nesiguranţă comportamentale
Nevoia unui permite legate părinţi, Competiţia şcolară
corespondent Înţelegerea şcoală Dorinţa de
concret în realitate acțiunilor din cunoaştere şi
Achiziţii mediu Explorare/sentimet
importante de inferioritate
clasificarea, Relaţiile de
categorizarea, prietenie în grupul
conservarea şcolar
proprietăţiilor
fizice ale
obiectelor
5

Etapa Dezvoltare fizică şi Dezvoltare Dezvoltarea Dezvoltarea Dezvoltarea


Vârstă motorie cognitivă limbajului emoţională socială
10/11 “Criză juvenilă” Stadiul operaţiilor Vocabularul se “ Vârsta Formarea
–14/15 Ritm de creştere formale -peste 11 îmbogăţeşte contradicţiilor identităţii
accelerat cu ani Vorbirea mult Labilitate personale
modificările legate Formarea mai cursivă afectivă Nevoia de
de maturizarea conceptelor Debitul verbal Timiditate independenţă
sexuală abstracte şi crescut Întrebări legate Căutarea unor noi
realizarea de Stilul de de propria modele
operaţii cu operaţii comunicare mai persoană şi Atenţie redusă faţă
Raţionament cultivat imaginea de de
deductiv pornind sine părinţi cu accese
de la anumite de opoziţie
ipoteze Nevoia de
apartenenţă la
grupul de referinţă

14/15 Ritmul de creştere Stadiul operaţiilor Vocabularul Stabilitate Nevoia de


–18/19 mai încetinit formale - peste 11 bogat afectivă / independenţă
comparativ cu ani Fluenţă verbală instabilitate Identitate/confuzie
pubertatea Formarea Stil de afectivă Formarea imaginii
Maturitatea fizică şi conceptelor comunicare Sentimente de de sine
sexuală abstracte şi cultivat tandreţe Autoanaliză
realizarea de dar şi de Amplificată
operaţii cu operaţii nesiguranță centrarea excesivă
Raţionament faţă de sexul pe sine
deductiv și inductiv opus Accent sporit pe
pornind de la Sentimente de grupul de
anumite ipoteze dragoste şi apartenenţă
pasiune Criticism faţă de
părinţi sau
autoritate
6

1. Copiii prezintă anumite caracteristici de dezvoltare în etape


diferite de vârstă

2. Particularitățile de vârstă se pot asocia cu diferitele domenii de


dezvoltare

3. Cunoașterea caracteristicilor specifice vârstei ajută la


înțelegerea problemelor cu care se confruntă copiii

4. Copiii au nevoie de sprijinul adulților pentru a se dezvolta


armonios.