Sunteți pe pagina 1din 9

Aplicații 3

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


3. Decizii manageriale pe baza analizei
diferențiale
Se cunosc:
Volumul de producţie (bucăţi/lună)…………………... 800
Capacitatea de producţie (bucăţi/lună)………………... 1200
Preţul de vânzare (u.m./bucată)……………………….. 30
Costul unitar variabil (u.m./bucată)…………………… 22
Costuri fixe ale perioadei (u.m./lună)…………………. 4800

Ce efect asupra profitabilității ar avea reducerea prețului la 28


u.m. și creșterea volumului de producţie la 900 bucăți?

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Modelul analizei diferențiale:
Variantă - Varianta = Diferenţa
alt. iniț.
Venituri............................... p1Q1 - p0Q0 = ?
Se scad:
Costurile variabile.............. cv1Q1 - cv0Q0 = ?
Marja totală de contribuție (p1 – cv1)Q1 - (p0 – cv0)Q0 = ?
Se scad:
Costurile fixe...................... CF1 - CF0 = ?
Profit................................... 1 - 0 = ?

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Variantă alt. Variantă iniț.
p = 28 u.m. - p = 30 u.m. = Diferenţa
Q1 = 900 buc. Q0 = 800 buc.
Venituri (u.m.)..................... 25200 - 24000 = 1200
Se scad:
Costurile variabile (u.m.).. 19800 - 17600 = 2200
Marja totală de contribuţie
(u.m.) 5400 - 6400 = -1000
Se scad:
Costurile fixe (u.m.)......... 4800 - 4800 = 0
Profit (u.m.)....................... 600 - 1600 = -1000

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


3.1. Decizii cumpără sau produce

Se cunosc:

Varianta
Cumpără Produce
Volum lunar de producţie (bucăți)................ 800 800
Preţul unitar de vânzare (u.m./buc.)............. 30 30
Costuri unitare variabile (u.m./buc.)............ 12 22
Achiziție componentă (u.m./buc.)................ 12 0
Costuri fixe lunare (u.m.)............................. 3840 4800

Ce este mai avantajos să se cumpere sau să se producă?

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Varianta Varianta
- = Diferenţa
cumpără produce
Venituri (u.m.)......................... 24000 - 24000 = 0
Se scad:
Costurile variabile(u.m.)....... 9600 - 17600 = - 8000
Costurile de achiziţie (u.m.).. 9600 - 0 = 9600
Marja totală de contribuţie 4800 - 6400 = -1600
(u.m.)
Se scad:
Costurile fixe (u.m.)....... 3840 - 4800 = - 960
Profit (u.m.)............................ 960 - 1600 = - 640

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


3.2. Decizii adaugă sau renunță la fabricație

Produs
A B C Total
Volum lunar de producție (bucăți)................... 800 1000 600 -
Preț unitar de vânzare (u.m./buc.).................... 30 20 40 -
Venituri (u.m.).................................................. 24000 20000 24000 68000
Costuri unitare variabile (u.m./buc.)................ 22 14 35 -
Costuri fixe lunare (u.m.)................................ - - - 13600

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza profitabilităţii fiecărui produs în parte arată că produsul C este
neprofitabil înregistrând o pierdere de 1800 u.m. (tabelul următor).

Produs
A B C Total
Vânzări (u.m.).................................. 24000 20000 24000 68000
Se scad:
Costurile variabile (u.m.)............. 17600 14000 21000 52600
Marja de contribuţie (u.m.).............. 6400 6000 3000 15400
Se scad:
Costurile fixe (u.m.)..................... 4800 4000 4800 13600
Profit (Pierdere)............................... 1600 2000 -1800 1800

Costurile fixe ale perioadei, care reprezintă 20% din vânzări (13600/68000), au fost
distribuite fiecărui produs în această proporţie, adică 4800 u.m. pentru A (24000x0,2),
4000 u.m. pentru B (20000x0,2) şi respectiv 4800 u.m. pentru C (24000x0,2).

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Varianta fără C: - Varianta iniț. = Diferenţa
Venituri (u.m.)........................... 44000 - 68000 = -24000
Se scad:
Costurile variabile (u.m.)....... 31600 - 52600 = -21000
Marja totală de contribuţie (u.m.).... 12400 - 15400 = - 3000
Se scad:
Costurile fixe (u.m.)................ 13600 - 13600 = 0
Profit (Pierdere) (u.m.).............. -1200 - 1800 = - 3000

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București