Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicații 2

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


2. Căi de extindere a pieței

O societate producătoarea de ulei doreşte să identifice posibilităţile


de creştere în anul viitor a volumului pieţei pentru uleiul Bunica
cunoscând dimensiunea efectivă pe care o deţine la momentul actual
şi estimările pentru anul următor:
• numărul de cumpărători actuali Na= 50000 familii
• cantitatea medie anuală efectiv cumpărată de o familie = 50 l
• numărul estimat de cumpărători în anul viitor = 80000 familii
• Cantitatea/familie medie anuală estimată a se realiza = 70 l

Care sunt căile de extindere a pieței și cât sunt de mari?

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Piața efectivă este:
PE = 50 x 50000 = 2500000 l

Piața potențială este:


PP = 70 x 80000 = 5600000 l

Extinderea totală estimată va fi:


∆P = PP – PE = 5600000 – 2500000 = 3100000 l

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


1. Extensivă

2. Intensivă

3. Mixtă

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Extinderea pieţei efective a firmei analizate de la 2500000 l la
5600000 l s-ar putea realiza astfel :

• pe cale extensivă Ce ......................... 50 x 30000 = 1500000 l


• pe cale intensivă Ci ........................... 20 x 50000 = 1000000 l
• pe cale mixtă Cm ......................... 20 x 30000 = 600000 l
Total ...................................................................... 3100000 l

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București