Sunteți pe pagina 1din 11

1

ECHIPA
COORDONATOR SPIRITUAL FĂ-ȚI TIMP PENTRU

)
RUGACIUNE
Daniel Chirileanu
COORDONATOR
Gicu Dohotar
ACTIVITĂȚI PE GRUPE
Marcel Brândzanic START generale ale mântuirii. Şi să ne rugăm apoi
ȘTIAȚI CĂ Există un timp ”mai” potrivit pentru cu stăruinţă ca Dumnezeu să personalizeze
Diana Bărbuță rugăciune decât acest timp? aceste principii, învăţătura Sa în dreptul
Ce fel de rugăciune/viață devoțională ți se fiecăruia dintre noi.
PROVOCĂRI ZILNICE Agenda se va limpezi. Vom munci mai puţin,
potrivește mai bine?
Grigori Draci dar mai eficient. Dorinţele egoiste se vor
EXEMPLU stinge, astfel încât alergarea pentru a le
IDEI CREATIVE Isus dis-de-dimineață își lua un timp special satisface nu-şi va mai avea rostul. Vom
Alexandra Muscalu pentru rugăciune. alege mai bine oamenii care intră în viaţa
Denisa Angeru SPIRITUAL noastră. Vom împlini planul Său, care nu dă
GRAFICĂ Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am greş, nici măcar cu o secundă. Vom avea
ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată pace în suflet şi vom aborda situaţiile care
Radu Bompa că acum este vremea potrivită; iată că acum se ivesc cu seninătatea credinţei în soluţiile
este ziua mântuirii.” (2 Corinteni 6,2) lui Dumnezeu. Mai mult, Duhul lui Dumne-
De aceea orice om evlavios să se roage Ție zeu Însuşi va merge înaintea noastră şi va
la vreme potrivită! Și, chiar de s-ar vărsa pregăti calea pe care să umblăm.
ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. (Psalmi Dumnezeu, care este Timp, naşte Timp!
În Biblie sunt înregistrate aproximativ 450 de 32,6) Vino la El, în fiecare zi... În fiecare dimineaţă
răspunsuri la rugăciune. Practicarea consecventă Nu întrezăresc nicio umbră de grabă, de din zilele anului ce vine, vino şi umple-te de
a rugăciunii sporește autocontrolul, capacitatea de stres, de panică la omul evlavios descris în belşugul desfătărilor Lui!
a-i ierta pe cei care îți greșesc, dar și încrederea în acest verset. De unde să ne luăm Timpul Când El a pregătit fiecare detaliu al fiecărei
oameni. Clay Routledge subliniază într-un articol dacă nu de la Cel care ni L-a dat? zile din Veşnicie, într-un chip aparte pentru
din”Psychology Today” realizat în urma unor studii Paradoxal, aşa cum Îi place lui Dumnezeu tine, cum nu-ţi va da El Timp aici şi acum?
științifice comparative între persoane religioase și să lucreze, noi nu avem timp din cauză că Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, este Vreme de
atei, că cei care se roagă pentru binele altora sunt mai poposim prea puţin. Timpul de peste zi stă mântuire! Este Timpul lui Dumnezeu!
CUPRINS
Timp pentru Rugăciune 3
puțini vulnerabili în fața efectelor negative asupra
sănătății. Rugăciunea este eficientă în combaterea
stresului numai atunci când nu este centrată pe pro-
ascuns în Timpul de rugăciune de la începu-
tul zilei. Prea adesea, avem simţământul că
alergând, grăbindu-ne, rezolvând mai multe
pria persoană, ci pe binele altui individ. lucruri, facem Binele. De fapt, noi nu putem
Timp pentru Prieteni 5
avea înţelegerea pe care o are Dumnezeu
Timp pentru Familie 7 asupra vieţii din înălţimea staturii Sale.
Timp pentru Biserică 9 Trebuie să o cerem cu stăruinţă de la El.
Timp pentru Educație 11 Să citim Cuvântul Lui care ne dă principiile
Timp pentru Tine 13
Creează o notificare pe tele- Încearcă să observi
Timp pentru Ceilalți 15 fonul tău, dimineața și seara, (cronometrează) cât timp te
Timp pentru Tot 17 pentrua stabili un timp special rogi. Crezi că e suficient?
pentru rugăciune.
2 3
închipuite care vor apărea ca bune şi totuşi

FĂ-ȚI TIMP PENTRU


GRUPE
La intrarea în biserică, odată cu un călduros acestea trebuiesc examinate cu mare grijă şi
bun venit le oferim participanților și două multă rugăciune căci ele sunt amăgiri dibace
stickere/bilețele (de culori diferite dacă se ale vrăjmaşului pentru a conduce suflete pe

PRIETENI
o cale aşa de apropiată cu calea adevărului
poate). Îi rugăm să scrie pe unul dintre aces-
încât cu greu se va putea deosebi de calea
tea o recunoștință/mulțumire iar pe celălalt care duce la sfinţenie şi cer.” BR 2.2
o cerere/un motiv de rugăciune pe care ar ”Cât de mult credem noi cu toată inima?
dori să le adreseze lui Dumnezeu. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El se va apro-
În cadrul programului, formăm grupe de pia de voi. Acest lucru înseamnă să petreci START biblice demonstrează că atunci când cei
6-8 persoane în care fiecare participant mult timp cu Domnul în rugăciune. Când se Se poate trăi fără prieteni ? implicați investeau timp în prietenie rezul-
este rugat să împărtășească felul în care află sub influenţa convingerii Duhului Sfânt, Dacă ar trebui să te vezi prin ochii prietenilor tatul era unul surprinzător. Estera a cultivat
cei care s-au educat în scepticism şi au ce caracteristică/etichetă principală ți-ai prietenia cu un grup de fete care slujeau la
percepe rugăciunea (întrebări: Ce înseamnă
cultivat necredinţa îşi deschid inima pentru palat. Putea să dezvolte o relație de supe-
pentru tine rugăciunea? Cum te rogi?), atribui?
a primi lumina care le este trimisă şi, prin rioritate, ea era regina; putea să găsească
motivele de recunoștință și cererile de pe EXEMPLU scuze și pretexte, o regină este prea ocupată
bilețele. Apoi, amestecăm bilețelele între credinţă, trec de la păcat la neprihănire şi
de la îndoială la credinţă. Ei se consacră lui Estera – avea un cerc de prietene care au pentru a întreține o prietenie, dar Estera
membrii grupei și ne rugăm (rugăciune în postit și s-au rugat împreună cu ea în timpul era atât de prietenă cu fetele respective
Dumnezeu fără rezerve, pentru a urma lumi-
lanț) fiecare pentru ce are pe bilețel. Odată na Sa în locul pâlpâirilor aprinse de ei înşişi. crizei. încât poate să se roage împreună cu ele și
terminată rugăciunea, membrii grupei vor Dacă îşi vor păstra consacrarea, vor vedea o Pavel scria foarte des prietenilor, își vizita să postească în momentele de criză (Estera
pune bilețelele pe panoul/sulul rugăciunii lumină tot mai mare, iar lumina va continua prietenii. 4;16). Ionatan păstrează, luptă și sacrifică
(pe care noi îl pregătim în față sau într-o altă să fie tot mai strălucitoare, ca soarele de la David și Ionatan își purtau de grijă unul celu- mult pentru prietenia lui cu David (1 Samuel
parte accesibilă a sălii). Acesta va rămâne miezul zilei.” CF 17.1 ilalt, se protejau chiar cu mari riscuri. 20;4). Și el putea găsi pretexte suficient de
expus pe parcursul întregii săptămâni, SPIRITUAL multe; era prinț, deci ocupat; era fiul unui
DECIzie rege care îl ura pe David, deci prietenia putea
urmând ca periodic, pe parcursul săptămânii Angajament: Relațiile noastre cu oricine sunt aseme-
nea clădirilor. Într-o întâmplare sau cu fi contestată; și nu în ultimul rând Ionatan
să ne rugăm în plen pentru motivele de pe În fiecare dimineaţă, voi veni înaintea lui era prințul moștenitor, așadar nu era chiar
Dumnezeu. Voi citi din Cuvântul Lui. Mă voi un plan se așează o temelie, apoi se tot
panou și să îi încurajăm pe participanți să Cele 4 reguli pentru a fi un partener de discuție grozav recomandată , îi putea periclita viitoarea
ruga cu răbdare. Voi pune deoparte Timpul construiește. Fiecare gest, fiecare lucru
adauge oricând alte bilețele cu motivele lor (fără a spune foarte multe lucruri) sunt: făcut în cadrul relației de prietenie devine poziție de rege.
de rugăciune și să se roage zilnic și pentru meu, pentru a primi înapoi Timpul Lui. Voi - Fii cu adevărat interesat de ceea ce spune cealaltă Apostolul Pavel dezvolta relații de prietenie
supune hotărârile mele planului Său. o cărămidă care crește construcția. Există
alte câteva motive de pe panou. Vom lăsa persoană: privește-o în ochi (sau undeva între ochi și situații când nu mai construim nimic sau cu cei din locurile vizitate în misiune. Avea
la intrare bilețele disponibile pe parcursul CREATIV frunte, dacă celălalt te intimidează), aprobă sau pune așezăm doar gesturi nesemnificative. În prieteni tineri dar și vârstnici; avea pri-
întregii săptămâni. 1. Creați un moment aparte de închinare întrebări pentru clarificare. aceste cazuri prietenia devine o ruină. Dacă eteni singuri dar și familii. Poate că cel mai
urmărind modelul: rugăciuni de mulțumire, - Ai o singură gură și două urechi: ascultă de două ori mai încetăm să semănăm pe terenul prieteniilor important gest posibil la acea vreme consta
Materiale necesare:
imn, rugăciuni de mărturisire și iertare mult decât vorbești. pe care le avem trebuie să știm că la întâm- în a scrie scrisori/epistole. Toate mesajele
- stickere/bilețele colorate (de 2 culori: una - Nu spune lucruri care să te ridice la un nivel superior
a păcatelor, imn, rugăciuni cereri, imn, plare nu cresc decât buruienile. zideau prietenia și o mențineau chiar în zona
pentru mulțumiri alta pentru cereri) partenerului tău de conversație sau care să te facă să
rugăciuni de mulțumire. Prietenia este acel ceva care consumă atenției lui Dumnezeu.
- pixuri 2. O altă idee creativă pentru momentele de pari interesant; vei observa dintr-o dată că îți rămân ca materie primă timp. Nu se poate vorbi Nici un lucru mare sau mic ce poate fi făcut
- panou sau sul de pânză pe care să închinare poate fi aceasta: intonați un imn, foarte puține lucruri de spus. pentru păstrarea prieteniei nu ar trebui să
despre o relație autentică fără a fi conștienți
putem lipi/prinde bilețelele cu motivele de citiți un verset, apoi rugați-vă tainic fiecare. - Rămâi optimist! Concentrează-te pe aspectele pozitive fie amânat ori lăsat nefăcut. Prietenia nu
că cel mai important cost este cel legat de
rugăciune (îl amenajăm în așa fel încât să Cântați din nou un imn, citiți un verset și și construiește-ți argumentele pornind de la punctele timp. Orice manifestare a prieteniei necesită rezistă decât cu preocupare și eforturi, dar în
rămână pe parcursul întregii săptămâni de rugați-vă câte două persoane. În final, mai comune. timp, iar prietenia neexprimată în gesturi mod sigur merită.
rugăciune) cântați un imn, citiți un verset și rugați-vă este doar un sublim abstract. Prieteniile Tu ce faci pentru prieteniile tale?
DISCUTIE împreună.
”Dacă a fost vreodată un timp când trebuie Fă-ți timp pentru prietenii tăi: mergeți Gândește-te la prietenul vostru care nu a
să veghem, şi să ne rugăm cu reală se- undeva împreună - cafenea, pizza - lăsați fost demult la biserică, la întâlniri AMiCUS.
riozitate acesta este acum. Se vor ivi lucruri telefoanele pe “mod avion”, încercați să Scrie-l, sună-l, spune-i că te rogi pentru el,
socializați la maximum. vorbește cu el, află ce nevoi are, ajută-l.
4 5
a merge pe calea celor păcătoşi şi a te aşeza

FĂ-ȚI TIMP PENTRU


GRUPE
La intrarea în biserică, odată cu un călduros pe scaunul celor batjocoritori.” FÎ 126.2
bun venit le vom oferi participanților și un ”Spiritul de bârfă şi flecăreală reprezintă
bilețel pe care îi rugam să scrie câteva carac- unul dintre mijloacele speciale ale lui Sa-

FAMILIE
tana de a semăna discordia şi cearta, de a
teristici ale unui prieten adevărat.
despărţi prieteni şi de a submina credinţa
În cadrul programului, formăm grupe de 6-8 multora dintre noi. ” CA 441.1
persoane în care pe baza a ceea ce am scris
deja pe bilețele creăm prototipul prietenului
DECIzie
Creează un tabel cu prietenii pe care ți-i fie străbunicii săi); Iuda și Tamar părinții
perfect (scriem pe o foaie A4 toate caracter- aduci aminte acum (pe care îi consideri cel START
isticile acestuia). Apoi, dacă încercăm să ne Cât de mult depinde reușita noastră de seminției din care se va naște Mesia, au
mai aproapiați). Bifează în dreptul celor pe avut o legătură cel puțin discutabilă; bunica
comparăm cu persoana descrisă pe foaie, care i-ai contactat, salutat, întâlnit în ultima familie?
Dacă nu suntem foarte mulțumiți de familia lui David (Rahav) era o fostă prostituată;
ne amintim cât de greu este să jucăm rolul lună apoi alege-i pe cei în care ai investit mai părinții lui Isus erau destul de săraci; familia
prietenului perfect și, împreună cu grupa, puțin timp și ia-ți timp ca să vorbești cu ei noastră ce putem face?
lui Moise nu putea avea o legătură cu el;
compunem un scurt mesaj de recunoștință sau să faceți ceva împreună. EXEMPLU familia și frații Mântuitorului nu aveau cea
pentru prietenii noștri (în orice formă: ver- CREATIV Iov – aduna familia și se ruga pentru ei (Iov mai înțelegătoare atitudine față de El.
suri, proză, scenetă, melodie etc.). Fiecare 1. Notează pe o foaie 4-5 aprecieri pentru 1;4,5); Ceea ce este demn de observat e modul în
grupă va prezenta în plen momentul de persoana din dreapta ta și apoi oferă-i foaia Iosua era convins că poate avea o decizie care toți cei menționați au trecut de orice
recunoștință. cu aprecieri. pentru toată familia lui ”eu și casa mea” handicap sau condiții dificile. Familia nu a
Materiale necesare: 2. Cântați sau învățați împreună “Imnul pri- (Iosua 24;15). fost o piedică în realizarea voii lui Dumne-
- bilețele eteniei” sau “Suntem prieteni pe pământ”. SPIRITUAL zeu.
- pixuri 3. Realizați un colaj cu fotografii cu oameni Cel mai important cadou pentru cei din Biblia abundă și de exemplele unor familii
din AMiCUS, cu prietenii voștri și adăugați familia noastră rămânem noi înșine. Nimic unite, speciale. Se pare că secretul acelor
- 2 foi A4 pentru fiecare grupă
mici descrieri la fiecare fotografie. În felul nu va substitui de-adevăratelea prezența familii consta chiar în relația membrilor
DISCUTIE acesta, veți crea un moment frumos de noastră. Să nu ne facem iluzii că putem lor cu Dumnezeu. Uneori un om credincios
”Depindem unii de alţii, fiind strâns legaţi apreciere unii față de ceilalți. determina prezența lui Dumnezeu în familia
trimite colete cu înlocuitori. Înlocuitorii
prin legăturile frăţiei umane. Depindem unul 4. Luați un bol/cutie și puneți în el bom- Timpul de calitate petrecut alături de familie se întreagă. Atât Iov cât și Iosua adunau în jurul
vor fi primiți din politețe sau bunătate dar
de altul - ne e dat de sus, prieteni dacă am fi boane sau ceva simbolic. Încurajați-i pe convertește în timp într-o viață mai lungă, mai lor familii binecuvântate.
vor durea într-o măsură mai mică sau mai
sau slugă, sau stăpân. amicuși să ia o bomboană din bol și să i-o sănătoasă, mai puțin stresată, și în stimă de sine Cum ar fi dacă fiecare aparținător al unei
mare, în funcție de percepție. Dacă ai noștri
Ne îndeamnă Cerul să strigăm după ajutor, ofere cuiva din sală spunându-i o apreciere ridicată. Este mai simplu să mănânci sănătos atunci când familii și-ar asuma rolul de legătură cu
consideră că puteam veni noi însă am pref-
până slăbiciunea unuia e de ajuns să se sau un lucru pentru care îi mulțumește. mama pregătește suc de fructe proaspete dimineața, sau Dumnezeu sau rolul de liant între ai săi.
erat să trimitem ceva în loc, darul va durea
adauge la forţa tuturor.” DV 495.3;DV 496.1 când te scoate tata la fotbal, așa-i? O familie este un organism viu, are ne-
mai mult. Din fericire cei ce ne iubesc ne
”Dacă tinerii ar putea fi convinşi să se aso- Cuplurile sunt cel mai fericite în al treilea an după nuntă voie de legături întreținute și de hrană
găsesc mereu scuze chiar și pentru inima lor.
cieze cu tineri morali, integri şi prietenoşi, și cel mai stresate în cel de-al cincilea, acesta fiind în sufletească. Secretul familiilor puternice stă
Familia este ceva foarte interesant și com-
efectul ar fi binefăcător. Dacă îşi aleg general și momentul apariției copiilor. Jumătate dintre în puterea conexiunilor dintre membrii săi.
plex.
prieteni care se tem de Domnul, influenţa familiile cu copii din România au doar un singur copil. În Cineva trebuie să acorde atenție acestor
Unii oameni din istoria biblică s-au născut
acestora îi va conduce la adevăr, datorie şi SUA, numărul de copii ce așteaptă să fie adoptați este de legături, să sacrifice timp, să motiveze și pe
în familii importante, dar există și per-
sfinţenie. O viaţă creştină adevărată este 104 000. Același sondaj ne arată că numărul de persoane cei indiferenți și să facă loc lui Dumnezeu în
soane care s-au născut în familii cu diverse
o putere spre bine. Însă, pe de altă parte, ”pro-life” este de 157 000 000. cercul familiei.
probleme, părinți cu un cazier pătat, familii
cei care se împrietenesc cu persoane de o
marcate de sărăcie sau chiar din categoria
moralitate discutabilă, cu principii şi obicei-
proscrisă a societății. Spre exemplu părinții
uri rele, curând vor merge pe aceeaşi cale. >>
lui Isaac erau foarte în vârstă (puteau să
Tendinţele inimii fireşti sunt în jos. Cel care
se asociază cu un sceptic va deveni curând
sceptic; cel care alege compania celor Organizează o serată la tine acasă. Scrie o scrisoare părinților tăi și trimite-o Sună-ți părinții doar pentru a le spune că îi
imorali cu siguranţă va ajunge şi el la fel. A te prin poștă. iubești și a le arăta recunoștința ta.
duce la sfatul celor răi este primul pas spre
6 7
Omul cheie poate fi spectaculos dar mai nefericirea ta, neglijezi munca pe care ar
adesea discret. Rolul de legătură pre-
supune umilință; nu poți uni pe ceilalți
încercând să fii mai important decât ei,
trebui s-o înfăptuieşti pentru a-i uşura pe
alţii. Nu te cunoşti. Sus, la datorie! Ridică-
te şi apucă-te de îndatoririle neglijate.
FĂ-ȚI TIMP PENTRU

)
BISERICA
ai nevoie de lepădare de sine, discreție și Răscumpără trecutul printr-o credincioşie
renunțare. viitoare. Începe munca pe care o ai înainte;
Tu ce rol ai în familia ta? Ești o conexiune şi, făcându-ţi cu credincioşie datoria, vei
sau ești o extremă? Ești cel care invită pe uita de tine însăţi, nu vei avea timp să
Dumnezeu sau ești cel dezinteresat? visezi şi să devii posomorâtă, să te simţi
Ce crezi că ar trebui să faci pentru ai tăi? prost dispusă şi nefericită.” 3M 330.2 START parea la această reuniune numită biserică
Ce poți face imediat pentru familia ta, care ”Cercul familiei trebuie considerat ca un Pe o scară de la 1-10 cât de mulțumit ești presupune un preț: timpul. Cum nu putem
cel mai probabil te prețuiește și îți duce loc sacru, un simbol al cerului, o oglindă în de biserica ta? fi prezenți în două locuri diferite, este clar
care să ne reflectăm pe noi înşine. Putem Ce motive de nemulțumire ar putea avea că atunci când suntem prezenți la biserică
dorul? lipsim din altă parte.
avea prieteni şi cunoştinţe, însă în viaţa biserica ta față de tine?
GRUPE de familie ei nu trebuie să se amestece. Oare de unde lipsim?
Stăm în cerc. Pe rând, fiecare vom vorbi În această privinţă trebuie să nutrim un EXEMPLU Putem lipsi de la lucruri, acțiuni, locuri
puternic simţ de proprietate, ceea ce ne Apostolii și cei din biserica primară se dăunătoare și în acest caz este un câștig
despre noi din perspectiva unuia dintre
dă tihnă, odihnă şi încredere.” 2 CA 177.2 întâlneau foarte des la sinagogă, sinagoga clar. Dar cum stau lucrurile atunci când
parinți. Întâi alegem unul din părinți, apoi era centrul vieții lor, se întâlneau pentru lipsim de la posibile acțiuni, locuri și ocazii
încercăm să ne punem în pielea lui și să DECIzie părtășie și pentru slujire (Fapte 4; 32-37). pozitive?
ne descriem (la persoana a 3-a, ca și cum Scrie un mesaj mai special și trimite-l Dar Biserica, fiind compusă din oameni
am fi tata sau mama). Ceilalți membri din alor tăi (pe o cale mai diferită – poate SPIRITUAL
Întotdeauna a existat un loc spre care nu este deloc perfectă, dimpotrivă uneori
grupă pot adresa ”părintelui” 1-2 întrebări scrisoare prin poștă, plic prin curier rapid: seamănă cu un spital plin de oameni sufer-
dedicație pe net și trimiterea linkului, sau Dumnezeu a privit cu atenție, ca la unul
despre ”copilul” lor. foarte important; locul întâlnirii dintre El și inzi, bolnavi.
Întrebări pentru concluzia finală: Cât de în alt mod special) O întrebare importantă este următoarea:
oameni. Fie că acel loc a avut forma unei
mult contează să înțelegem perspectiva CREATIV grădini, a unui cort, a unui templu sau era Din moment ce biserica nu este neapărat
părinților atunci când vine vorba de noi? 1. Ia o foaie A4 și câteva creioane color- o simplă sinagogă, biserica a stat mereu perfectă, se merită sacrificiul de a participa,
Cât de mult contează să încercăm să ate și desenează “Stema” familiei tale, Zilnic, doar în S.U.A. sunt distribuite 170 000 de Biblii, în în planurile lui Dumnezeu ca un mijloc de luând din timpul personal?
gândindu-te la valorile, la principiile și la fiecare minut fiind vândute aproximativ 50. Biblia este salvare. Biserica este comparată adesea cu Biserica instituită de Mântuitorul prin inter-
ne facem mai mult timp căutând să le
lucrurile esențiale care vă caracterizează atât bestsellerul internațional al lumii, cât și cea mai o corabie, alteori cu o casă și în unele cazuri mediul apostolilor avea drept caracteristică
cunoaștem punctul de vedere? furată carte din librării.
pe voi, ca și familie. cu o familie. Interesant este că deși parabo- principală permanența, participarea și impli-
DISCUTIE 2. Invitați în această seară o familie alături Distribuția religiilor în lume este: lele bisericii au diferite forme și simboluri, carea continuă.
”Tu nu studiezi pentru a-i face pe alţii de care să aveți discuții libere și eventual - 31.2% creștini conținutul este mereu despre oameni. Ce poate să facă o persoană pentru biserica
fericiţi; ochii nu îţi sunt deschişi pentru a un mini interviu în care să aflați cum vă - 24.1% musulmani Oamenii ce aparțin lui Dumnezeu formează sa? Ce poate și trebuie să facă biserica pen-
încerca să vezi lucrurile mărunte pe care puteți împărți eficient timpul. - 16% neafiliați ( inclusiv atei și agnostici) Biserica. tru membrii ei?
le poţi înfăptui, mici atenţii pe care le - ai 3. Luați-vă timp să scrieți o scrisoare - 15.1% hinduși Biserica are de oferit lucruri; biserica
putea arăta părinţilor şi membrilor familiei părinților/fraților voștri alături de care - 6.9% budiști așteaptă să primească lucruri. Într-un fel
tale în viaţa zilnică. Ai crezut prea mult să atașați o mică surpriză (de ex. o - 5.7% religii populare biserica este intersecția dintre ceea ce
că este o virtute să te izolezi de familie bomboană) prin care să le amintiți dra- - 0.2% evrei poate aduce fiecare și ceea ce au nevoie toți
şi să te ocupi cu gândurile şi experienţa gostea ce le-o purtați. aducătorii participanți.
ta nefericită, adunând spini şi găsind A vorbi despre Biserică înseamnă să ne
satisfacţie în a te înţepa cu ei. Îţi îngădui referim la persoane care cu o anumită
obiceiul reveriei, care trebuie să înceteze. frecvență se află la un loc. Întâlnirea, partici-
Îţi laşi îndatoririle nefăcute. Pentru
plăcerea de a-ţi îngădui visările despre
Spune copiilor câte o povestire înainte de Participă la un proiect, organizat de unul din
predică timp de 2 sabate. departamentele bisericii.

8 9
FĂ-ȚI TIMP PENTRU
GRUPE DISCUTIE
La intrarea în biserică, odată cu un călduros bun venit le vom ”Biserica lui Hristos slabă şi cu defecte cum ar putea fi, este
oferi participanților și un bilețel pe care îi rugăm să scrie 1-3 singurul obiect de pe pământ căruia îi acordă grija Sa supremă.
cuvinte care să răspundă la întrebarea: Ce înseamnă pentru În timp ce adresează întregii lumi invitaţia de a veni la El şi a

EDUCATIE
mine biserica?. fi mântuită, El trimite îngerii Săi să ofere ajutor divin fiecărui
suflet care vine la El în pocăinţă şi cu inimă zdrobită. El vine
Activitatea în grupă: Ne jucăm Scrabble pe grupe! :) Fiecare
persoană primește 3-4 foi A5 (sau mai mici dacă nu avem un
spațiu mare pentru construcția cuvintelor) pe care va putea
scrie cu markerul o singură literă. Întâi, împărtășim în grupă ce
personal prin Spiritul Sfânt în mijlocul Bisericii Sale.” BR 8.1
”Biserica lui Dumnezeu, de pe pământ poate fi imperfectă
dar Dumnezeu n-o va distruge din pricina imperfecţiunilor
ei: Au fost şi vor mai fi din aceia plini de zel, dar nu în acord cu START
, la care se poate ajunge. Este evident că
am scris fiecare pe bilețel (ce înseamnă pentru mine biserica?) învăţătura dată, care doresc să cureţe Biserica şi să smulgă Cum arată o viață fără educație? Dumnezeu binecuvântează eforturile minții
apoi alegem împreună cel mai potrivit cuvânt (poate fi și unul neghina din grâu, Hristos ne-a dat o lumină specială cu privire Ce motive ar putea invoca cineva pentru a-și omului consacrat. Educația nu are ca obi-
la tratarea celor ce sunt greşiţi şi neconvertiţi în Biserică. scuza lipsa educației? Cum stau în picioare ectiv conservarea unui orizont îngust și a
nou, care nu apare pe niciun bilețel) care poate fi construit
Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune spasmodică, zeloasă şi unei vieți foarte limitate ci dimpotrivă, prin
pe baza deja existentă (prima grupă va avea doar cuvântul aceste motive?
pripită de către membrii Bisericii în excluderea celor pe care-i educație Dumnezeu vrea să descoperim
”BISERICĂ” de la care pot construi). Scriem cate o literă pe EXEMPLU orizonturi fără limită și să pătrundem până
foile pe care le-am primit și construim cuvântul. După ce toate consideră defectuoşi în caracter. Neghina va apare printre Samuel – înființează o școală a profeților (un
grâu, dar s-ar produce mai mare vătămare prin smulgerea în adâncul tainelor pe care El dorește să le
echipele au pus un cuvânt, avem încă 1-2 minute pentru a fel de institut teologic); descopere copiilor Săi.
neghinei, decât dacă ar fi lăsate să crească împreună, cu Elisei – extinde o școală care era prea mică;
găsi în grupă, alt cuvânt pe care să-l punem. În funcție de Oare ce ne determină să asociem evla-
excepţia faptului că se urmează calea stabilită de Dumnezeu. Solomon își lua timp să studieze diverse
numărul grupelor, putem face mai multe runde și putem oferi În timp ce Domnul aduce în Biserică pe cei care sunt cu via cu limitarea dezvoltării cunoștințelor?
foi suplimentare grupelor. La final, se poate vota care este cel lucruri. De ce suntem tentați să îngustăm aria
adevărat convertiţi, în acelaşi timp Satana aduce persoane
mai apreciat cuvânt construit iar echipa care l-a pus primește care nu sunt convertite. În timp ce Hristos seamănă sămânţa SPIRITUAL preocupărilor minții noastre? De ce ne ap-
un premiu. bună, Satana seamănă neghină. Există încontinuu două Încă din Eden Dumnezeu a oferit omului ropiem temători de ceea ce numim știință,
Materiale necesare: influenţe opuse exercitate asupra membrilor Bisericii. O condițiile ideale pentru a crește. Fiecare de ca și cum ar fi ceva păcătos?
influenţă lucrează pentru purificarea Bisericii, iar cealaltă parte a creației a fost oferită ca o carte. Educația necesită nu doar voință,ci și
- bilețele
pentru coruperea poporului, lui Dumnezeu.” (The Review and Omul are la dispoziție viața lui ca să desco- motivație și timp. Timp pentru lectură
- pixuri constructivă; timp pentru contemplare și
Herald, 29 august, 1893) pere lucruri noi; să înțeleagă rostul și planul
- foi A5 (mai mari sau mai mici – in funcție de spațiul dis- Cele 8 principii ale auto-didactului: înțelegere; timp pentru întrebări și timp pen-
“Aceia care trăiesc pe urma slăbiciunilor şi lipsurilor altora şi lui Dumnezeu cu el și cu ceilalți. Toți oamenii
ponibil) 1) Teoria este opțională, practica este obligatorie credinței au fost interesați de educația lor. tru căutarea răspunsurilor. Ne suntem datori
- markere colorate (1 pentru fiecare grupă) care strâng pentru ei miasmele vătămătoare ale neglijenţei
2) Află cine ești, ce iubești și ce detești să faci. Marii lideri spirituali ai poporului Israel au cu întrebări pertinente și provocatoare așa
şi greşelilor, se fac gunoierii Comunităţii. Ei nu sunt de nici un
- 8 foi A5 din care scriem ”B I S E R I C Ă” (le punem pe jos în 3) Ai grijă de cine te lași învățat. pus accent pe formarea pe toate planurile în cum ne suntem datori cu cercetarea după
folos pentru societatea din care fac şi ei parte, ci sunt mereu o
față sau într-un loc liber mai mare, pornind de la acest cuvânt 4) Învață-i pe alții. special a tinerilor. Tot sistemul de închinare răspunsuri.
povară pentru Comunitatea în care s-au vârât”. BR 83.4
grupele vor construi și alte cuvinte). 5) Construiește lucruri. a fost în așa fel conceput de către Dumne- Prin urmare, fă-ți timp de calitate și generos
“Biserica n-are trebuinţă de greutăţi, ci de lucrători zeloşi; nu
6) Distruge lucruri. zeu încât să fie o lecție, o parabolă. Samuel a pentru educația ta.
de căutători de greşeli la alţii, ci de oameni care să ajute la
7) Explorează locuri, gustă experiențe, ascultă instituit o școală națională; Elisei a dezvoltat
zidirea Sionului”. ( Mărturii pentru comunitate 4:194).
opinii diferite. mai târziu acea școală, oferind multor tineri
DECIzie 8) Investește în relații și conexiuni. educația specială atât de binecuvântată.
Faceți o listă cu punctele slabe ale bisericii/comunității voas- Solomon, este poate cel mai bun exemplu
tre și notați la cel puțin trei situații câte o soluție practică. de copil al lui Dumnezeu care a privit totul
Discutați cu comitetul bisericii despre acestea și oferiți-vă ca pe o șansă de a aprofunda și a înțelege.
ajutorul în implementarea soluțiilor propuse. A studiat plantele și animalele, oamenii și
CREATIV comportamentele lor; cerul și pământul și a
1. Prezintă-le membrilor un material despre istoria bisericii ridicat incredibil de sus nivelul de pregătire
creștine, implicit și despre istoria bisericii adventiste.
2. Invită doi sau trei membrii din biserică de categorii diferite
de vârsta, puneți-le întrebări cu privire la ce presupune activi- Te provoc să nu ai restanțe la facultate. Învață zilnic câte un verset din Biblie timp de
tatea în biserică și discutați împreună despre acest subiect.
! o săptămână.

10 11
FĂ-ȚI TIMP PENTRU
GRUPE
La intrarea în biserică, odată cu un călduros ”Adevărata educaţie nu ignoră valorile
bun venit le vom oferi participanților și un cunoaşterii ştiinţifice sau ale literaturii;
bilețel pe care îi rugăm să scrie un titlu de însă mai mult decât informaţiile preţuieşte

TINE
puterea; mai mult decât puterea, bunătatea;
carte din care au învățat ceva util și pe care
şi mai mult decât realizările intelectuale,
ar recomanda-o prietenilor. caracterul. Lumea nu are atât de mult nevoie
Activitatea în grupă: împărtășim colegilor de de persoane cu o înaltă inteligenţă, cât de
grupă: cele cu un caracter nobil. Lumea are nevoie
- ce carte am ales să o recomandăm? de tineri şi tinere ale căror talente să se START acordăm timp. Nu timp în care să lenevim
- de ce am recomanda-o? afle sub controlul unor principii de neclintit.” În ce fel ar putea cineva să își acorde ori să ne pierdem în visare inutilă, ci timp în
- o învățătură/concluzie rămasă în urma (Educaţie, 225). importanță (la modul pozitiv)? care să analizăm visurile profunde, planurile
”Mulţimi de oameni tânjesc după o viaţă mai Din ce motiv oamenii au tendința de a se noastre, dorințele și intențiile. Un timp în
acelei lecturi.
bună, însă le lipseşte curajul şi hotărârea de care să conturăm în mod concret ce vrem să
La final, fiecare grupă alege o carte din cele neglija pe sine?
a se rupe de puterea obiceiului. Ei se trag facem cu viața noastră cu potențialul dăruit
prezentate în cadrul grupei și o prezintă EXEMPLU de Dumnezeu.
în plen (pot fi premiate persoanele care înapoi dinaintea efortului, luptei şi sacri-
ficiului cerut, iar vieţile lor sunt distruse şi Ioan Botezătorul se întorcea mereu în pustie Din motive explicabile, e posibil să
prezintă în plen). ca să fie singur cu Dumnezeu: considerăm un gest de egoism preocuparea
ruinate.”( DV 351.3)
(Ca să știm cine a citit cartea respectivă dacă Isaac medita singur în amurg atunci când a serioasă pentru noi înșine. Ne putem simți
vrem mai multe detalii despre cărțile reco- DECIzie ajuns la el Rebeca (când îți iei timp pentru vinovați dacă dăm atenție persoanei proprii,
Gândește-te în ce domeniu ar fi nevoie de tine e posibil să te întâlnești chiar cu aleasa/ ca și cum nu am fi suficient de altruiști. Dar a
mandate, îi rugăm sa-și treacă pe bilețelul
mai mult; în ce aspecte consideri că ar trebui fericirea). iubi pe ceilalți pornește tocmai de la reperul
cu cartea recomandată numele si nr. de tel., să mai crești, să faci schimbări? Notează în
apoi organizatorii adună toate bilețelele și SPIRITUAL ”ca pe tine însuți”.
ce fel vei face asta concret! Avem o datorie față de întreaga noastră
cineva este însărcinat să facă un document De cele mai multe ori persoana pe care o
CREATIV respectăm cel mai puțin este persoana ființă. Este prima datorie după raportul nos-
online. Proiectul poate continua lăsând posi- 1. Împărțiți-vă pe grupe și discutați de- noastră. Nouă ne găsim defectele cele tru cu Dumnezeu.
bilitatea doritorilor să completeze tabelul și spre Dumnezeu și viziunea lui cu privire la Când se face instructajul la plecarea de
mai mari; nouă ne atribuim cele mai mari
cu alte recomandări.) educație. pe aeroport, tot discursul începe cu ideea:
eșecuri; pe noi ne tratăm cel mai superfi-
Concluzia poate fi făcută asupra faptului că 2. Creați un “BookCorner” - aduceți fiecare cial. Și nu vorbim despre imaginea pe care asigură-te că ești echipat, în siguranță și
informația/cunoștințele trebuie împărtășite câte o carte, iar apoi faceți schimb pentru o Top 10 lucruri care îți mănâncă timpul: social media, o păstrăm în exterior ci despre noi, cei apoi, după ce te-ai salvat pe tine începe să-i
cu cei din jur și că întotdeauna este bine să perioadă limitată de timp. igiena personală, ieșitul ”la o cafea/ceai/ciocolată caldă”, din profunzime. Pe noi, cei din adânc nu ajuți și să-i salvezi pe alții. Pentru a putea fi
cauți mai multă informație. consumul de ”junky books”, cumpărăturile (+cele online), ne întrebăm și nu ne ascultăm niciodată de folos celor de lângă noi este esențial să
Materiale necesare: curățenia generală (cu precădere cea din timpul sesiunii), cu răbdare; pe noi cei din interior nu ne ne ocupăm de noi mai întâi.
- bilețele așteptarea apariției inspirației, procrastinarea, încer- valorificăm pe bune; pe noi ne tot amânăm Faptul că Mântuitorul dispărea din mulțime
- pixuri carea de a face totul pe cont propriu, străduința de a-i în lista priorităților și stăm mereu la coadă și petrecea timp singur, în natură, doar el
mulțumi pe ”toți ceilalți”. pentru că nu găsim timp să ne acordăm și Dumnezeu nu era un gest de egoism
DISCUTIE sau comoditate ci dimpotrivă, era cel mai
”Tinerii învaţă răul mult mai repede decât audiență. Uneori strigă cel din interiorul
nostru să facem ceva să îl eliberăm, să îi important capitol din relația lui cu ceilalți.
materiile de la şcoală, iar minţile lor sunt Nimeni nu are nevoie de o persoană vlăguită
umplute cu lucruri inutile, în timp ce pa- schimbăm destinul nepotrivit, să îi dăm o
șansă și cu toate acestea încă nu am intrat și timorată ci de oameni care și-au găsit
siunea lor pentru distracţii se dezvoltă echilibrul iar după asta pot să ajute pe alții.
într-aşa măsură, încât le este imposibil să în marele birou de audiență.
Unul dintre cele mai importante gesturi pe Ține minte: ai datoria să te iubești!
dobândească cunoştinţe chiar în ramurile
cele mai obişnuite ale educaţiei. Atenţia lor care le putem face pentru noi este să ne
este împărţită între educaţie şi iubirea de
plăceri şi, cum iubirea de plăceri predomină,
înaintarea lor intelectuală este înceată. ” ( CA Mergi la 5 concerte de muzică clasică. Vizitează 5 muzee.
523.4)
12 13
o cerere pe care i-o adresaţi, indiferent de

FĂ-ȚI TIMP PENTRU


GRUPE
La intrarea în biserică, odată cu un călduros cât de lungi sau cât de dese sunt rugăciunile
bun venit le vom oferi participanților și o voastre.” (Steps to Christ, 97)
fișă cu analiza SWOT, fișă pe care trebuie DECIzie

CEILALTI,
să o completeze cu câte un punct forte, Scrie pe o foaie trei lucruri importante pe
un punct de îmbunătățit, o oportunitate care nu le prea faci pentru tine. Apoi scrie
și o amenințare pentru dezvoltarea lor în dreptul lor o dată apropiată când vei face
acel lucru.
personală.
Răspunde-ți la următoarele întrebări: Ce să fi putut fi salvat şi să nu fi avut toate
Activitatea în grupă: anume din ce faci acum te istovește? Ce ai START
Împărtășim colegilor de grupă ce am scris pe Mântuitorul avea o relație foarte bună cu şansele. Din îmbinarea acestor două, graba
putea schimba în așa fel încât să ai ceva mai şi răbdarea, se naşte “vremea potrivită”,
foaie și, cu ajutorul acestora, mai completăm mult timp pentru ceva ce te împlinește? oamenii; care credeți că era secretul lui Isus
în ce privește relația cu ceilalți? pe care doar inteligenţa infinită a Celui ce a
cu câte un punct fiecare din cele 4 categorii. CREATIV creat Omul şi îl cunoaşte in chip complet şi
Concluzia poate fi făcută asupra faptului că 1. În 1 Corinteni 13:1-13 vei găsi o descri- În ce fel mă ajută pe mine ca persoană dacă
sufletul Lui, care Il iubeşte până la moarte...
înainte de a porni la drum e bine să căutăm ere incredibilă a dragostei. Citește capitolul acord atenție celor ce vin în contact cu mine? Doar El o poate şti.
să ne cunoaștem ca să știm la ce putem în Biblia ta și scrie o listă mai jos cu fiecare EXEMPLU Cerul întreg respectă astfel limitele de Timp
apela din ceea ce avem; înainte de a analiza calitate a dragostei pe care o găsești. Apoi Tabita – era mereu interesată de ceilalți. impuse de Dumnezeu.
care este punctul de destinație e bine să evaluează în ce cantitate sunt prezente SPIRITUAL Noi?
știm unde ne aflăm. aceste calități în viața ta încercuind un Noi, oamenii avem în comun cu Dumnezeu Ce facem noi pentru ceilalți? Ce facem pen-
DISCUTIE număr de la 1 la 10 (1 înseamnă că această Timpul. Împărtăşim această bogăţie de când tru El și pentru Planul Lui?
”Dar, mai presus de orice, luaţi-vă timp calitate a dragostei nu este niciodată Dumnezeu ne-a făcut cadou, într-o izbucnire Cât de conștienți suntem că facem parte din
pentru rugăciunea personală, în particular, prezentă; 10 înseamnă că este întotdeauna de Iubire, ceea ce este ansamblul timpului echipa Mântuitorului? Ce procent din timpul
căci ea este însăşi viaţa, circulaţia sangvină prezentă). Apoi scrie câte o notiță scurtă nostru - Viaţa. disponibil îl acordăm celor din viața noastră?
a sufletului vostru.(Calea către Hristos 98). pentru fiecare calitate în parte, descriind Acest Dumnezeu Îşi are propriile limite Poate facem prea puțin fiindcă nu am găsit
”În orele de rugăciune solitară, Isus a primit modalitățile prin care crezi că ai putea să alese. El nu poate să facă răul, pentru că Aşa ceva relevant de făcut. Poate facem mult
în timpul vieţii Sale pământeşti înţelepciune faci ca anumite calități să fie mai prezente în alege să fie. Normal, Dumnezeu nu vrea să dar nu avem satisfacția și împlinirea pe
şi putere. Tinerii să urmeze exemplul Său viața ta. nu iubească. Deşi ar putea. măsură apoi ne descurajăm. Nu există decât
Exemplu: Australia prezidează topul celor mai generoase țări din Cerul întreg, acel tărâm curat, are limite. Sa- un singur secret în acest domeniu: acordar-
şi să găsească dimineaţa şi la apus un timp
Calitate lume, două treimi din populație făcând donații în mod batul începe şi se termină. Sunt profeţii, este ea timpului în mod voit, conștient și planifi-
liniştit pentru comuniune cu Tatăl lor din
________1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 constant, iar Irlanda și Canada o urmează. 64% din- Plan de Mântuire. În toată risipa aceasta de cat. Când vreau să acord timp celorlalți voi și
ceruri. Iar în cursul întregii zile să-şi înalţe
________1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tre donații sunt făcute de către femei. Media timpului Veşnicie, Dumnezeu are nişte repere clare. identifica nevoi, am să descopăr ce și când
inimile către Dumnezeu. La fiecare pas pe
petrecut de o persoană în activități de voluntariat este Frumuseţea constă în faptul că, de când s-a trebuie făcut. Voi găsi astfel și satisfacția.
care-l facem pe calea noastră, El spune: Căci
2. Scrie pe o hârtie magnetică un lucru pe de 5 ore pe lună. De asemenea, aproape 7 milioane de ivit păcatul, de când o parte dintre copiii Săi E timpul să îmi fac timp pentru ceilalți!
Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te
care vrei să-l faci pentru tine în următoarea oameni au alergatt în ultimul an în cadrul maratoanelor au început să sufere şi să moară, de atunci
iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: Nu te teme de
lună. Așează-l într-un loc vizibil, acasă caritabile. în Cerul întreg s-a născut Urgenţa. Orice
nimic, Eu îţi vin în ajutor! Isaia 41, 13. Dacă
ar putea învăţa copiii noştri aceste lecţii în la tine sau pe un panou la întâlnirea de acţiune se învârte în jurul acestei Planete
zorii anilor lor, ce prospeţime şi putere, ce rugăciune AMiCUS. mici care plânge.
bucurie şi gingăşie ar fi aduse în vieţile lor!” 3. Scrie pe o foaie de hârtie 6 valori impor- Cu adâncă meticulozitate, Dumnezeu se
(Ed 259.1). tante pentru tine. Alege din cele 6, primele grăbeşte să curme durerea care Îi sfâşie,
”Despre ce să-I vorbiţi lui Dumnezeu în 3 valori de cea mai mare importanță pentru înainte de toate, propriul suflet. Cu adâncă
rugăciunile voastre personale? Despre orice, viața ta, iar din cele 3 alege valoarea de care răbdare, totuşi, El aşteaptă să se consume
despre toate! Despre dorinţele şi nevoile nu te-ai putea lipsi în fiecare zi. Formați destinul fiecărei fiinţe, ca nu cumva cineva
voastre, despre fericirea şi tristeţea voastră, grupe și explicați motivația alegerii voastre.
despre probleme şi temeri ; spuneţi-I-le Cumpără mâncare (sandwich) și oferă unui
pe toate lui Dumnezeu. El nu va considera om al străzii, timp de 2 săptămâni.
niciodată drept povară nici un cuvânt, nici

14 15
duşmani. El ne învaţă să privim pe oricine se

FĂ-ȚI TIMP PENTRU


GRUPE
Adesea se vorbește despre misiune în află în nevoie, ca fiind aproapele nostru, iar
contextul proiectelor foarte ample cu multe lumea, ca fiind câmpul nostru de lucru. După
resurse investite. Cum arată însă misiunea cum razele soarelui pătrund până în cele

TOT
în contextul de zi cu zi? Ne împărțim pe mai îndepărtate locuri ale pământului, tot
grupe (6-8 persoane) și discutăm ce nevoi astfel bunul Dumnezeu urmăreşte ca lumina
putem identifica și cum am putea deveni o Evangheliei să ajungă la fiecare suflet de pe
influență pozitivă în următoarele contexte: faţa pământului. Dacă biserica lui Hristos ar
cu vecinii din bloc sau de pe strada unde lo- fi împlinit planul Domnului nostru, atunci lu-
cuim, cu colegii de la facultate sau de la locul mina s-ar fi revărsat asupra tuturor acelora START Timpului.
de muncă, cu membrii din biserica pe care o care se află în întuneric şi în ţinutul umbrei În ce aspecte ale vieții s-ar putea, fără prea Dacă alte lucruri le putem înmulţi, Tim-
frecventăm sau cu colegii din familia AMiC- morţii.” (CMF 42.2) mari eforturi și sacrificii, să reușim mai mult pul este resursa fixă pe care Dumnezeu a
US. Având în vedere aceste contexte, fiecare El zice: “Te voi binecuvânta şi vei fi o binecu- și mai bine? păstrat-o aşa, ca reper neschimbător, până
participant e rugat să împărtășească grupei vântare”. (Geneza 12, 2.) la finalul păcatului, ca martor şi indicator
În ce domenii considerați că ar fi nevoie de
cel putin o activitate pe care planifică să o că am ieşit din matca Binelui. Oridecâteori
DECIzie mai multă organizare și plănuire? nu avem Timp, nu facem Bine. De aceea,
implementeze în următoarea săptămână. Ce apropiați (alții, nu doar rudele) ar putea
Dacă este posibil, putem concepe și o ac-
EXEMPLU poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă Timp!
avea nevoie de atenție din partea noastră? Moise care îi cere lui Dumnezeu ceva foarte Cum?
tivitate socială pe care să o implementăm Faceți o listă cu numele și felul în care concret: ”Dacă nu poți merge Tu cu noi, nu Începutul fiecărei etape din viața noastră
împreună. putem face ceva pentru acele persoane! Ar ne lăsa să plecăm!” presupune prezența lui Dumnezeu. Fiecare
DISCUTIE putea fi o acțiune pentru fiecare grupă. zi este o etapă cu început și cu sfârșit, deci
SPIRITUAL
”Sufletul trebuie să aibă plantele preţioase CREATIV ” Învață-ne să ne numărăm bine zilele” (or- orice zi trebuie așezată în palma lui. Există o
ale iubirii semănate în solul preţios al inimii 1. Organizați o licitație pentru o persoană dine în viață/planificare) Psalmi 90,1 frază înțeleaptă care spune că. Cine începe
şi înrădăcinate acolo.” ( CF 17.2) sau un grup care are nevoie de ajutor. Când omul va înţelege de ce trăieşte în Timp ziua pe genunchi(rugăciune0 o termină în
”Deschideţi casele celor orfani şi lipsiţi de Aduceți diverse obiecte care vă aparțin și şi va respecta puterea care vine din ajun- picioare.
prieteni - Atât cât vă stă în putinţă, oferiţi licitați-le. Donați banii care se vor strânge gerea “la Timp”, atunci va fi fost pregătit să Nu eficiența planificării și nu tehnicile de
un cămin celor fără cămin. Fiecare să - şi sau cumpărați lucruri de care persoanele iasă din Timp şi sa fie veşnic. Altfel, nu. gestionare a programului zilnic sunt secretul
aducă contribuţia la această lucrare. Dom- respective au nevoie. Fiți flexibili și adaptați Dumnezeu are Timp. El este Timp. Dar noi? reușitei ci contribuția lui Dumnezeu la viața
nul i-a spus lui Petru: “Paşte mieluşeii Mei”. ideea în funcție de persoanele pe care doriți Noi rămânem fără Timp de fiecare dată când și acțiunile noastre. Dumnezeu nu este un
Această poruncă ne este adresată şi nouă să le ajutați. ieşim în afara planului Său. Pentru că ar fi egoist pentru care contează doar planurile
şi, deschizându-ne casele celor orfani, o 2. Trimite trei SMS-uri către trei persoane ilogic ca El, care este Timpul în Sine, să ne Lui ci El ne invită să facem propriile planuri,
putem împlini. Nu lăsaţi ca Domnul Isus să importante pentru tine. Scrie-le de ce îi pună să facem mai multe lucruri decât este propriile proiecte. Ceea ce face El este să
fie dezamăgit de voi.” (CA 170.1) apreciezi și subliniază câteva calități pe care Podul Qingdao Hawaian de 42,5 kilometri deține recor- ne furnizeze principii de prioritizare, nu în
dul lungimii în materie de poduri. Acesta a fost construit Timp. Adică, El.
”Luaţi-i pe cei abandonați și prea mici și aceștia le au. Această idee poate fi aplicată Ieşim în afara planului Său atunci când avantajul Lui ci ținând cont de incapacitatea,
aduceți-i Domnului Isus ca pe o jertfă de și în sală cu cei care își doresc să exprime în China iar finalizarea lui a durat cinci ani. La construcție limitările și chiar imposibilitățile noastre.
au participat circa 10 000 de muncitori și a fost folosit intrăm în planul nostru. Intrăm în planul
bun miros. Cereţi binecuvântarea Lui asupra public un mesaj către o persoană care nostru atunci când suntem lacomi, ne slujim Fă-L părtaș deci la planurile tale de fiecare
lor şi apoi modelaţi-i şi creşteţi-i potrivit contează pentru ei. oțel cât pentru a construi 65 de turnuri Eiffel. zi!
plăcerile, suntem egoişti şi orientaţi către
cu rânduiala Domnului Hristos. Va accepta sine.
oare poporul nostru această sfântă misiune Avem Timp din belşug să facem ce El
încredinţată?” (CA 170.2) consideră că este Bine să facem. Însă
”Domnul dărâma zidul de despărţire, păcatul şi iubirea de sine ne duc în zona
iubirea de sine, prejudecata separatistă de stresantă, presantă, avară, avidă, care cere
naţionalitate şi predica iubirea pentru toată fără încetare, ieşind în mod logic şi în afara
familia omenească. El îi înalţă pe oameni din
cercul strâmt de egoism, desfiinţează orice
hotar teritorial şi orice deosebire artificială Invită la masă cel puțin două persoane, Pregătește câte o făgăduinţă pentru fiecare
odată pe lună timp de trei luni. membru (celor prezenți vineri seară).
de clasă socială. Nu face nici o deose-
bire între vecini şi străini, între prieteni şi
16 17
PROGRAM ”Când pregăteşti masa, calculează-ți timpul
Având în vedere că suntem la finalul de care ştii, din experiență, că ai nevoie pen-
GANDURI SI TINTE
săptămânii de rugăciune și discutăm despre tru a găti. De asemenea, lucrul să fie făcut
echilibrul de care avem nevoie în toate rapid, şi totuşi cu atenție şi minuțiozitate.
aspectele dezbătute de-alungul acesteia, Obiceiul de a te mişca încet face să fie
pentru realizarea programului de final (unde nevoie de muncă multă pentru fiecare lucru
avem și biserica alături de noi) căutăm mărunt. Dacă vrei, poți să biruieşti aceste
studenți care să prezinte pentru fiecare zi a obiceiuri de a fi lent şi migălos. Exercitarea
săptămânii: voinței va face mâinile să se mişte cu dex-
- un scurt rezumat despre ceea ce am teritate.” ( The Youth’s Instructor, 28 ianu-
abordat; arie, 1897).
- o decizie pe care a luat-o în urma întâlnirii; DECIzie
- o experiență legată de această săptămână Întocmiți un calendar de acțiuni speciale
specială; pentru tot anul; câte o acțiune specială pe
- o activitate pe care a desfășurat-o în lună (de ex. o vizită inedită; de învățat ceva
cadrul întâlnirii sau ca urmare a provocărilor cu totul diferit/nou; de organizat o activi-
primite etc. tate/un proiect special; etc.).
Astfel, cu intervenții scurte, putem implica
în acest program cât mai mulți studenți și
CREATIV
Un profesor stătea în fața studenților săi
arătăm și celor care nu au participat o parte
având câteva obiecte pe catedra. Când a
din bucuriile trăite în cadrul experienței
început ora, fără să spună un cuvânt, a luat
săptămânii de rugăciune AMiCUS. un borcan mare și a început să-l umple cu
DISCUTIE pietre având diametrul de aproximativ 5 cm.
”Fiecărui om i s-a încredințat lucrarea lui, Apoi i-a întrebat pe studenți dacă borcanul
nu cu scopul de a se slăvi pe sine, ci pentru este plin. Toți studenții au fost de acord ca
slava lui Dumnezeu.”(Manuscript 25, 1895.) borcanul este plin. Apoi, a luat o cutie cu pi-
”Plănuirea înțeleaptă ne scuteşte de munca etricele și le-a turnat în borcan, scuturându-l
excesivă - Trebuie să adresez îndemnul ușor. Acestea s-au rostogolit printre pietrele
ca lucrătorii să-şi planifice activitatea atât mari și au umplut spatiile ramase libere. I-a
de bine, încât să nu ajungă extenuați de o întrebat din nou pe studenți dacă borcanul
muncă excesivă.”( Letter 17, 1902). este plin. Au fost din nou de acord că este
”Organizare şi rapiditate în toate lucrările plin și au râs. Profesorul a luat o cutie cu
- Camera ta poate să conțină multe lucruri nisip pe care l-a turnat în borcan, scuturân-
mici puse acolo pentru a fi admirate, dar, du-l ușor. Nisipul a umplut spațiul rămas
dacă unica ta țintă ar fi slava lui Dumne- liber. Acum, spuse profesorul arătând spre
zeu, ai face bine să dai afară toți aceşti mici borcan, vreau sa recunoașteți ca aceasta
idoli. Pentru aşezarea, ştersul prafului şi este viața voastră. I-a întrebat din nou pe
înlocuirea acestora, se pierd multe clipe studenți dacă borcanul este plin. Au fost
prețioase, care ar putea să fie folosite din nou de acord ca este plin și au râs. Apoi,
într - o lucrare necesară. Totuşi, dacă nu profesorul a luat o cana cu apa și o turnă în
intenționezi să îndepărtezi toate aceste borcan, care deși plin, absorbi întreaga can-
mărunțișuri, vei avea de învățat o altă lecție. titate de lichid, printre pietre și nisip.
Fii expeditiv. Nu ține visător în mână fiecare
dintre obiectele acestea, ca şi când ți - ar
părea rău să - l pui jos. Toți aceia care se
mişcă încet au datoria să îşi îmbunătățească
felul de a lucra.” (Ev 480.3).
18 19
Tel: +40 748 365 847
FEDERAȚIA AMiCUS ROMâNIA Facebook: facebook.com/AmicusRomania
20 Hai să fim prieteni! Website: www.amicusromania.ro