Sunteți pe pagina 1din 1

Piatra Craiului

Cracteristicele fizico-geografice ale masivului si infrastructura turistica de acces.

Scurta prezentare:

Piatra Craiului sau chiar Crai, este un lanț muntos calcaros aflat la sud-vestul Carpaților
Orientali, dar care aparține lanțului Carpaților Meridionali, găsindu-se în nord-estul acestora.

Din punct de vedere petrografic, Masivul Piatra Craiului se deosebește geologic și


geomorfologic de masivele și grupele muntoase înconjurătoare, Munții Leaota, Munții Bucegi,
Munții Făgăraș și Munții Iezer-Păpușa. În timp ce aceste grupe montane sunt formate aproape
exclusiv din roci cristaline, „Crai”-ul, cum este adesea alintat, este o „lamă” tăioasă și abruptă de
roci sedimentare, în special roci calcaroase de vârstă jurasică, lungă de aproximativ 24 – 26 km,
orientată de la sud-vest spre nord-est, și lată de aproximativ 6 – 8 km, pe direcțiile
perpendiculare corespunzătoare. Cunoscuții pereți verticali, inalți de 400–650 m, dintre Padina
Lăncii și Valea lui Ivan, au luat naștere datorită stratificării pe orizontală a calcarelor.

Altitudinea maximă a Pietrei Craiului este atinsă în vârful Vârful La Om, cunoscut și ca Piscul
Baciului, având 2.238 m. Masivul are numeroase piscuri peste 2.000 de metri altitudine (Vf.
Padina Popii (2.025 m), Vf. Ascuțit (2.150 m), Vf. Țimbalul Mare (2.177 m), Vârful dintre
Țimbale (2.170 m), Vf. Sbirii (2.220 m), Vf. Căldării Ocolite (2.202 m) ).

Clima

Temperatura medie anuală se menține în jurul valorii de 0 grade C, iar în zonele înalte coboară
până la -2°C. Vânturile aproape permanente sunt determinate de poziția izolată a masivului.
Precipitațiile se înscriu între 1.000-1.200 mm/an, predominând în lunile mai și iunie.

Flora și fauna

În zona Piatra Craiului se găsește o vegetație bogată în specii datorită preponderenței aproape
absolute a calcarelor. Aici se găsesc specii unice în lume de floră și faună, unele dintre ele, așa
cum ar fi Garofița Pietrei Craiului (Dianthus callizonus), fiind faimoase. Alte specii protejate
sunt floarea de colț (Leontopodium alpinum) și ghințura galbenă (Gentiana lutea). Printre
speciile de animale amintim capra neagră (Rupicapra rupicapra), declarată monument al naturii,
căpriorul, mistrețul, ursul carpatin, râsul, vulpea, lupul, veverița.