Sunteți pe pagina 1din 8

Mediul clinic curat

Bună ziua şi bine aţi venit la această sesiune educaţională a Programului Academiei
Diaverum de educare a asistenţilor. Numele meu este Israel Silva şi sunt Director de
îngrijiri medicale şi operaţiuni clinice în cadrul Diaverum. În această prezentare vom
discuta despre mediul clinic curat.

Principii de control al infecţiei


Când luăm în considerare controlul infecţiei, există multe aspecte la care trebuie să ne
gândim. Printre acestea se numără:( Acestea includ)
Principiile generale de control al infecţiei
Utilizarea corectă a echipamentului de protecţie personală
Igiena corectă a mâinilor
Eliminarea corespunzătoare a deşeurilor
Menţinerea unui mediu clinic curat
Şi gestionarea obiectelor ascuţite.

Aşa cum ştim, controlul eficient al infecţiei vizează multe aspecte ale activităţii noastre
zilnice. (de zi cu zi) Depinde de cunoaşterea corespunzătoare şi aplicarea corectă a
măsurilor preventive pentru a reduce riscul de infecţie încrucişată la pacienţii aflaţi în
grija noastră.Rolul procedurilor de decontaminare şi importanţa menţinerii standardelor
generale de curăţenie sunt esenţiale pentru controlul infecţiei. În acest capitol vom
analiza aceste aspecte.

Mediul clinic curat


Vom analiza:
Mediul curat
Curăţarea
Decontaminarea
Practicile de dializă
Mediile medicale
Mediul murdar poate contribui la infecţie.
Standardele ridicate de curăţenie ajută la reducerea infecţiei.
Mediile medicale pot deveni contaminate cu uşurinţă cu praf, murdărie şi resturi,
precum şi cu sânge şi lichide corporale, toate potenţial contaminate cu microorganisme
infecţioase. Eliminarea acestor contaminanţi poate sprijini întreţinerea unei mediu curat
atât pentru personal cât şi pentru pacienţi.
Infecţiile intraspitaliceşti
Contractarea unei infecţii intraspitaliceşti poate avea ca rezultat internare prelungită şi
un nivel semnificativ de mortalitate. Numărul estimat de decese provocat direct de
infecţie intraspitalicească (IIS) este de 5.000 pe an, iar cel la care IIS a contribuit în mod
semnificativ este de 15.000 pe an. Infecţiile intraspitaliceşti sunt costisitoare pentru:
Persoana în cauză şi familia acesteia
Unitatea medicală
Şi pentru societate în general.

Infecţiile intraspitaliceşti – costuri


Printre costurile suportate de persoana în cauză şi familia acesteia se numără: durere,
disconfort, anxietate, dizabilitate, pierderea veniturilor, deplasări suplimentare, cheltuieli
cu reţete şi posibil deces. Printre costurile unităţii medicale se numără investigaţii,
antibiotice, operaţii chirurgicale suplimentare, internări anulate şi costul măsurilor de
control precum îmbrăcăminte de protecţie, agenţi de spălare a mâinilor şi curăţare
suplimentară. Printre costurile suferite de societate se numără cel puţin: zilele de
concediu şi dizabilitatea

Obiectivele curăţeniei
Riscul de contact cu materialele infecţioase poate fi redus printr-o igienă adecvată, iar
curăţenia este o parte fundamentală a acestui proces. Dacă suprafeţele nu sunt
curăţate în mod adecvat, există riscul de creştere a microorganismelor. Suprafeţele
care nu sunt curăţate în mod regulat prezintă cel mai mare risc potenţial. Curăţarea
mediului are două obiective principale:
Îmbunătăţirea sau restaurarea aspectului, menţinerea funcţiei şi prevenirea deteriorării
şi
Reducerea numărului de microbi existenţi şi eliminarea substanţelor care sprijină
creşterea acestora sau care împiedică procesele ulterioare de dezinfecţie sau
sterilizare.

Cele mai importante sarcini de curăţare


Prin curăţare sunt eliminaţi contaminanţii, inclusiv praful şi murdăria, precum şi un
număr mare de microorganisme şi materiile organice care le protejează, de exemplu
excremente, sânge şi alte lichide corporale. Eliminarea prafului şi a materiilor organice
reprezintă cea mai importantă sarcină de curăţare, împreună cu o ştergere adecvată a
prafului de pe suprafeţele orizontale. Ar trebui să se acorde atenţie specială zonelor de
tratament şi camerelor de izolare.
Programul de curăţenie
Pentru a asigura că toate zonele sunt curate, ar trebui să existe un program regulat de
curăţenie care trebuie să fie monitorizat şi documentat. Programul ar trebui să conţină
minim următoarele detalii:
Articolele de curăţat
Persoana responsabilă şi
Frecvenţa
Informaţii pentru personal
Personalul trebuie să cunoască metodele de curăţare recomandate pentru diversele
zone.
Aceste proceduri vor acoperi:
Curăţarea şi dezinfectarea mediului, în special a suprafeţelor din unitatea de dializă,
inclusiv suprafaţa externă a aparatelor de dializă, scaunelor şi paturilor, blaturilor şi
meselor, inclusiv a oricăror recipiente care sunt frecvent atinse cu mâinile contaminate.
Decontaminarea echipamentelor medicale, de exemplu suprafeţele interne ale
aparatului de dializă şi ale altor echipamente reutilizabile În plus, mediul trebuie să fie
menţinut liber şi uşor de curăţat, în special în zonele clinice.

Monitorizarea conformităţii şi eficienţei curăţeniei – audit


Efectuarea la interval regulat a auditurilor interne este o cerinţă preliminară esenţială
pentru a asigura respectarea standardelor de curăţenie. Persoana responsabilă cu
efectuarea auditurilor trebuie să identifice în mod clar ceea ce poate influenţa
posibilitatea de a curăţa şi să aducă nivelurile curente de curăţenie la standardele
impuse.

Agenţi de curăţare
Pentru a reduce contaminarea mediului la niveluri sigure, de obicei este suficientă
utilizarea de detergenţi neutri sau enzimatici în conformitate cu instrucţiunile
producătorului. Alternativ, dezinfectanţii precum alcoolul sau agenţii care eliberează clor
vor ajuta la reducerea numărului de patogeni existenţi, însă nu trebuie utilizate la
întâmplare.

Decontaminarea
Decontaminarea echipamentului poate fi complexă, iar decontaminarea incorectă poate
provoca infecţie încrucişată. Este esenţial ca echipamentele reutilizabile să fie
decontaminate cu stricteţe înainte şi după utilizare. Decontaminarea reprezintă
combinaţia dintre procesele de:
Curăţare
Dezinfecţie
Sterilizare.
Este utilizată pentru a asigura că un dispozitiv medical este sigur pentru utilizare
ulterioară.

Decontaminare sigură
Decontaminarea inadecvată, mai exact a echipamentelor, este deseori asociată cu
focare de infecţie în mediile medicale. Pentru a asigura menţinerea la un nivel ridicat a
controlului infecţiei, întregul personal trebuie să cunoască toate implicaţiile contaminării
sigure şi propria responsabilitate faţă de pacienţi, faţă de ei înşişi şi colegii lor.

Echipamente – clasificarea riscului


În ceea ce priveşte riscul nivelului de contaminare, echipamentele pot fi clasificate ca
fiind cu risc ridicat, mediu sau scăzut, necesitând un proces de sterilizare, dezinfecţie
sau curăţare pentru a putea fi sigure de utilizat.

Echipamente cu risc mediu


Echipamentele cu risc mediu sunt cele care ating pielea intactă sau membrana
mucoasă, precum termometrul, garoul, colectoarele, tăvile, clemele şi ploştile. Acest tip
de echipament nu trebuie să fie steril în momentul utilizării, însă trebuie curăţat şi
dezinfectat între utilizări.

Echipamente cu risc scăzut


Echipamentele cu risc scăzut sunt cele care nu vin în contact cu pacienţii sau care nu
ating pielea vătămată sau membranele mucoase, precum manşetele de monitorizare a
presiunii sangvine, telecomenzile, oftalmoscopul şi stetoscopul. Aceste echipamente
sunt utilizate pentru un pacient în timpul unui tratament. Acestea nu pot fi partajate cu
alţi pacienţi sau folosite la alţi pacienţi înainte să fie curăţate sau dezinfectate în mod
adecvat.

Metoda de curăţare
Curăţarea se efectuează utilizând apă şi detergent pentru a elimina contaminarea
vizibilă, ceea ce nu distruge neapărat microorganismele, deşi ar trebui să reducă
numărul acestora. Curăţarea eficientă reprezintă o cerinţă prealabilă atât pentru
dezinfecţie cât şi pentru sterilizare. Curăţarea poate fi efectuată manual sau mecanic,
utilizând un dispozitiv automat de spălare-dezinfectare sau o baie cu ultrasunete.

Metoda de dezinfecţie
Pentru dezinfecţie se utilizează agenţi chimici sau căldură pentru a reduce numărul de
organisme viabile. Este posibil să nu dezactiveze toţi viruşii şi sporii bacterieni.
Dezinfecţia nu înlocuieşte sterilizarea.

Dezinfectanţii chimici
Dezinfectanţii chimici sunt clasificaţi generic, iar capacităţile biocide ale acestora sunt
variate. Deşi majoritatea sunt în măsură să dezactiveze bacterii şi viruşi încapsulaţi,
multe nu sunt aşa eficiente împotriva viruşilor neîncapsulaţi, precum viruşii de hepatită.

Eficienţa dezinfecţiei
Eficienţa depinde de selectarea şi utilizarea adecvată a dezinfectantului, însă şi gradul
de diluare şi durata contactului sunt importante.

Utilizarea dezinfectanţilor
La utilizarea substanţelor chimice:
Utilizaţi întotdeauna EIP corect
Respectaţi instrucţiunile şi îndrumările producătorului referitoare la manevrarea
substanţelor periculoase pentru sănătate

Sterilizarea
Sterilizarea asigură faptul că un obiect nu prezintă organisme viabile, inclusiv spori
bacterieni. De obicei este efectuată într-un departament central de sterilizare. Dacă
aceasta nu este posibilă, se poate utiliza un sterilizator de banc.

Sterilizatorul de banc
În cazul în care se utilizează sterilizatoare de banc, vor trebui luate în considerare
anumite aspecte, printre care:
Testarea zilnică de către utilizator
Testarea periodică de către un inginer calificat
Instruirea operatorului
Aspecte legale şi de siguranţă şi
O politică detaliată de menţinere a înregistrărilor.
Articolele de unică folosinţă
Articolele de unică folosinţă sterilizate sunt comode şi potrivite în zonele în care
decontaminarea este dificil de realizat.

Articole reutilizabile
Acum să analizăm câteva practici recomandate de control al infecţiei pentru
hemodializă. Printre articolele reutilizabile care nu pot fi curăţate şi dezinfectate se
numără:
Benzi adezive
Manşete textile de măsurare a presiunii sangvine
Acestea trebuie să fie alocate utilizării de către un singur pacient.

Menţinerea zonelor separate


Câteva considerente asupra menţinerii zonelor separate. Zonele curate trebuie să fie
clar desemnate pentru depozitarea, prepararea şi manevrarea înainte de utilizare a
medicamentelor şi a consumabilelor neutilizate. Zonele curate trebuie să fie clar
separate de zonele contaminate. Zonele murdare sunt cele în care sunt gestionate
consumabilele şi echipamentele în vederea eliminării şi curăţării după utilizare.

Consumabile curate
În ceea ce priveşte consumabilele curate. Articolele aduse în staţia de dializă trebuie să
fie eliminate, alocate utilizării unui singur pacient sau curăţate şi dezinfectate înainte de
a fi mutate într-o zonă comună curată sau utilizate la alt pacient.
Consumabilele ce vor fi utilizate la alt pacient nu trebuie amplasate într-o staţie de
dializă, de exemplu pe un aparat de dializă, pe blaturi utilizate, sau pe coşurile de gunoi
sau pe alte suprafeţe potenţial murdare.

Consumabilele aduse în staţia de dializă


Medicamentele neutilizate, de exemplu fiole multifuncţionale, sau consumabile
neutilizate precum seringi, pansamente cu alcool, tifon aduse în staţia de dializă a
pacientului trebuie utilizate exclusiv pentru acel pacient şi nu trebuie duse înapoi într-o
zonă comună curată sau utilizate la alţi pacienţi. Consumabilele nu pot fi depozitate în
niciun caz în zona staţiei pacientului. Consumabilele sterile nu pot fi deschise înainte de
momentul utilizării şi trebuie să fie manevrate cu atenţie, utilizând tehnica aseptică fără
atingere pentru a preveni contaminarea.

Căruciorul comun de aprovizionare


Căruciorul comun de aprovizionare nu poate fi utilizat pentru a efectua activităţi de
îngrijire a pacientului. Acesta trebuie să rămână într-o zonă special amenajată, la
distanţă suficientă de staţiile pacienţilor, pentru a evita contaminarea. Cărucioarele
comune de aprovizionare nu pot fi mutate de la o staţie la alta.

Fiole multifuncţionale
Când se utilizează fiole multifuncţionale pentru administrarea medicamentului, preparaţi
doze separate într-o zonă curată şi centralizată, la distanţă de staţiile de dializă şi
administraţi separat fiecărui pacient. Fiolele cu doze multiple nu pot fi transportate de la
o staţie la alta şi atunci când utilizaţi fiolele multifuncţionale regula de care trebuie să
ţineţi cont întotdeauna este „Un ac, o seringă, şi o singură dată”.

Medicamentele
Cărucioarele comune de medicamente nu pot fi utilizate, deoarece există riscul să fie
distribuite între pacienţi. Medicamentele, fiolele, seringile, pansamentele sau
consumabilele nu pot fi transportate în buzunare. Dacă se utilizează tăvi pentru a
transporta medicamentele, acestea trebuie dezinfectate între pacienţi.

Staţia de dializă
La staţia de dializă, curăţaţi şi dezinfectaţi după pacient toate echipamentele şi toate
articolele, precum:
Scaune şi paturi
Mese şi
Aparate.

Aparatele de dializă
În ceea ce priveşte aparatele de dializă, curăţaţi şi dezinfectaţi suprafaţa externă a
aparatului utilizând dezinfectantul recomandat după fiecare tratament. Acordaţi atenţie
specială curăţării panourilor de control şi a altor suprafeţe care sunt atinse în mod
frecvent şi potenţial contaminate cu sângele pacientului. Asiguraţi-vă că toate
suprafeţele sunt bine umezite cu dezinfectant şi lăsaţi-l o perioadă adecvată de timp
astfel încât substanţa chimică să acţioneze, asigurându-vă că suprafaţa este uscată
înainte de a amplasa noi echipamente pe aparat. Suprafeţele interne ale aparatului
trebuie să fie de asemenea dezinfectate după fiecare tratament.
Există două opţiuni:
Dezinfecţie termică sau
Dezinfecţie chimică

Aparatele de dializă - eficienţa decontaminării


Pentru a încheia acest capitol, să luăm în considerare eficienţa decontaminării
aparatelor de dializă. Aceasta depinde de metoda aleasă (chimică sau termică) şi de
tehnica aleasă (chimică cu clătire, chimică cu căldură sau doar termică).
Şi dezinfectantul utilizat ajută la întreţinerea echipamentelor şi la eficienţa
decontaminării, curăţând şi eliminând alte reziduuri precum depunerile organice,
grăsimile, proteinele şi prin intermediul unui proces de decalcifiere care elimină sărurile
de calciu şi magneziu precipitate. Dacă aparatul nu este presetat să efectueze
întotdeauna dezinfecţia după fiecare utilizare, este obligatoriu să se menţină un jurnal
de monitorizare în care să fie înregistrate toate tipurile de dezinfectare efectuate
precum şi testele de substanţe chimice reziduale.

Acest ultim slide conţine câteva referinţe pentru a vă ajuta şi a vă completa cunoştinţele
cu privire la acest subiect.
Spor la învăţat şi vă mulţumim că aţi participat la această sesiune educaţională a
Academiei Diaverum.