Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluarea actiunii vantului conf. CR 1-1-4/2012:

Amplasament (altitudine < 1 000 m):

Amplasament (altitudine < 1 000 m):

Clasa de importanta-expunere a constructiei:

Clasa de importanta-expunere a constructiei:

Categoria de teren:

Categoria de teren:

Efecte orografice:

Efecte orografice:

Dimensiunile structurii

+ Directia de actiune a vantului x

Inaltimea constructiei "h" (la coama in cazul str. cu acop. inclinat) :

Inaltimea aticului "h a " (la str. parter sau constr. cu acop. terasa):

Latura constructiei perpendiculara pe directia de actiune a vantului "b":

Latura constructiei paralela cu directia de actiune a vantului "d":

[m]paralela cu directia de actiune a vantului "d": [m] [m] [m] + Directia de actiune a

[m]paralela cu directia de actiune a vantului "d": [m] [m] [m] + Directia de actiune a

[m]cu directia de actiune a vantului "d": [m] [m] [m] + Directia de actiune a vantului

[m]cu directia de actiune a vantului "d": [m] [m] [m] + Directia de actiune a vantului

directia de actiune a vantului "d": [m] [m] [m] [m] + Directia de actiune a vantului

+ Directia de actiune a vantului y

Latura constructiei perpendiculara pe directia de actiune a vantului "b":b y 32 m

Latura constructiei paralela cu directia de actiune a vantului "d":

d y  45 m
d y  45 m

1. Incarcari generate de actiunea vantului

Presiunea/suctiunea vantului ce actioneaza pe suprafetele rigide, exterioare ale structurii "w e ", se determina cu relatia:

w e

=

γ Iw C pe q p

z

e

γ Iw - factor de importanta-expunere; C pe - coeficient aerodinamic de presiune/suctiune pentru suprafete exterioare; q p (z e ) - valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului evaluata la cota z e ; z e - inaltimea de referinta pentru presiunea exterioara;

1.1. Determinarea coeficientului de raspuns dinamic al structurii Calculul de determinare al coeficientului de raspuns dinamic al structurii este valabil pentru constructii obisnuite (hale, blocuri), fara elemente prevazute pentru a spori amortizarea, avand colturile drepte. Calculul nu tine cont curgerea libera a aerului la capete (factorul efectului de capat), valoarea adoptata fiind conservativa.

Tipul structurii de rezistenta:

Specificarea tipului de structura de rezistenta este necesar pentru determinarea amortizarii structurale "δ s ". Pentru alte structuri de rezistenta inafara de cele prezente a se consulta tab. C.2., CR 1-1-4/2012.

de cele prezente a se consulta tab. C.2., CR 1-1-4/2012. Perioada proprie fundamentala de vibratie a

Perioada proprie fundamentala de vibratie a structurii pe directia x:

Perioada proprie fundamentala de vibratie a structurii pe directia y:

Greutatea totala a constructiei:

[s]tia x: Perioada proprie fundamentala de vibratie a structurii pe direc tia y: Greutatea totala a

[s]tia x: Perioada proprie fundamentala de vibratie a structurii pe direc tia y: Greutatea totala a

[kN]tia x: Perioada proprie fundamentala de vibratie a structurii pe direc tia y: Greutatea totala a

Decrementul logaritmic al amorizarii aerodinamice "δ a " este nul in cazul structurilor cu perioada fundamnetala de vibratie corespunzatoare directiei de actiune a vantului mai mica sau egala cu 1.0 s, avand regim mic de inaltime si masa mare (conf. exemplelor de calcul atasate la CR 1-1-4/2012) si se determina prin calcul in celalalte situatii.

La determinarea presiunilor pe suprafetele exterioare "c d " se considera in calcul :

exterioare "c d " se considera in calcul : Coeficientul de raspuns dinamic al structurii coresp.
exterioare "c d " se considera in calcul : Coeficientul de raspuns dinamic al structurii coresp.

Coeficientul de raspuns dinamic al structurii coresp. dir. x de act. a vantului: c dx 0.916

c dy  0.954
c dy  0.954

Coeficientul de raspuns dinamic al structurii coresp. dir. y de act. a vantului:

Coeficientului de raspuns dinamic al structurii "c d " se aplica in calcul de determinare al presiunilor pe suprafetele exterioare, pentru zonele de expunere D si E in cazul peretilor rigizi verticali, pe zonele A, B, C si D in cazul aticelor sau parapetelor si pe zonele F, G, H si I ale acoperisurilor plate.

In cazul evaluarii actiunii vantului pentru dimensionarea inchiderilor, invelitorilor, etc., valoarea coef. de raspuns dinamic se va considera egala cu unitatea deoarece avand in vedere necunoscutele cu privire la dimensiunile si dispunerea golurilor in faza de proiectare, presiunile interioare se neglijeaza iar prin considerarea in calcul a coef. de raspuns dinamic pot rezulta elemente subdimensionate.

2. Evaluarea presiunilor pe suprafete exterioare verticale

Evaluarea coeficientilor aerodinamici de presiune/suctiune C pe pentru suprafetele exterioare verticale ale cladirilor cu forma dreptunghiulara in plan se realizeaza conf. pct. CR 1-1-4/2012, pct. 4.2.2 .

plan se realizeaza c onf. pct. CR 1-1-4/2012, pct. 4.2.2 . 2.1. Sensul de actiune a

2.1. Sensul de actiune a vantului x+ Pentru determinarea presiunilor exterioare pe zonele A, B,C si E, inaltimea de referinta "z e " este egala cu inaltimea constructiei la coama, la streasina sau la partea superioara a aticului in functie de caz. Pentru zona D modul de determinare al presiunilor este explicat in continuare.

Latura constructiei perpendiculara pe directia de actiune a vantului "b":

Latura constructiei paralela cu directia de actiune a vantului "d":

b x  45 m d x  32 m
b
x  45 m
d
x  32 m
a vantului "d": b x  45 m d x  32 m Prifilul presiunilor pe

Prifilul presiunilor pe peretii expusi actiuii vantului (zona D) difera in functie de raportul inaltime, latura expusa actiunii vantului, astfel acesta prezinta trei distributii conf. fig. 4.4 din CR 11-4/2012. Pentru peretii verticali laterali si cel situat in spate (zonele A, B, C si E) profilul presiunilor este uniform. Valorile presiunilor exterioare si lungimile/inaltimile zonelor de actiune a vantului pentru sensul de actiunea a vantului x+ sunt prezentate in tabelul urmator.

Zona

W e [kPa]

Inaltime [m]

Lungime [m]

A

-2.558

 

3.38

B

-1.705

13.52

C

-1.066

15.10

 

1.325

8.45

Profilul

0.000

0

presiunilor

D

0.000

0

 

0.000

0

1

 

0.000

0

0.000

0

 

E

-0.593

   

Coeficentii de presiune/suctiune pentru sensul de actiune a vantului x- prezinta valori identice cu cele rezultate pentru cazul x+, suprafetele pe care se exercita presiunea/suctiunea vantului fiind in oglinda.

2.2. Sensul de actiune a vantului y+

Latura constructiei perpendiculara pe directia de actiune a vantului "b":

Latura constructiei paralela cu directia de actiune a vantului "d":

b y  32 m d y  45 m
b
y  32 m
d
y  45 m
a vantului "d": b y  32 m d y  45 m Valorile presiunilor exterioare

Valorile presiunilor exterioare si lungimile/inaltimile zonelor de actiune a vantului pentru sensul de actiunea a vantului y+ sunt prezentate in tabelul urmator.

Zona

W e [kPa]

Inaltime [m]

Lungime [m]

A

-2.558

 

3.38

B

-1.705

13.52

C

-1.066

28.10

 

1.377

8.45

Profilul

0.000

0

presiunilor

D

0.000

0

 

0.000

0

1

 

0.000

0

0.000

0

 

E

-0.610

   

Coeficentii de presiune/suctiune pentru sensul de actiune a vantului y- prezinta valori identice cu cele rezultate pentru cazul y+, suprafetele pe care se exercita presiunea/suctiunea vantului fiind in oglinda.

3. Evaluarea fortelor rezultate din frecarea aerului "F fr "

Efectele generate de frecarea aerului pe suprafetele exterioare pot fi neglijate atunci cand aria totala a suprafetelor paralele cu directia vantului (sau putin inclinate fata de aceasta) reprezinta mai putin de 1/4 din aria totala a tuturor suprafetelor exterioare perpendiculare pe directia vantului. Efectele generate de frecarea aerului pe suprafete nu vor fi neglijate pentru verificarea la starea limita de echilibru static (ex: verificarea la rasturnare, verificarea suprafetelor active).

F

fr

=

γ

Ie

c

fr q p

z

e

A fr

c fr - coeficient de frecare conf. pct. 4.5 din CR 1-1-4/2012;

Tipul suprafetei peretilor exterioari:

Tipul suprafetei invelitorii:

A fr - aria suprafetei exterioare orientata paralel cu directia vantului (aria de referinta);

z e - inaltimea de referinta egala cu inaltimea cladirii "h" (inaltimea la coama, la streasina sau la partea superioara a aticului, in functie de caz);

sau la partea superioara a aticului, in functie de caz); Fortele de frecare uniform distribuie pe
sau la partea superioara a aticului, in functie de caz); Fortele de frecare uniform distribuie pe

Fortele de frecare uniform distribuie pe suprafata se determina astfel:

q fr

=

γ

Ie

c

fr q p

z

e

Aria de referinta "A fr " este indicata in figura de mai jos. Fortele de frecare se vor aplica pe suprafetele exterioare paralele cu directia vantului, localizate fata de streasina sau colt la o distanta egala cu cea mai mai mica valoare dintre 2b sau 4h.

distanta egala cu cea mai mai mica valoare dintre 2b sau 4h. Lungimea ar iilor de
distanta egala cu cea mai mai mica valoare dintre 2b sau 4h. Lungimea ar iilor de

Lungimea ariilor de referinta "A fr ", considerarea efectelor generate de frecarea aerului si valoarea fortei de frecare distribuita pe suprafata corespunztaor celor doua directii ale cladirii se regasesc in tabelul urmator.

Directie

 

Efectele generate de frecarea aerului

actiune vant

Lungime Af r [m]

 

x 0.0

nu se vor neglija

 

y 4.6

nu se vor neglija

q fr [kPa]

pereti vert.

0.021

invelitoare

0.085