Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluarea actiunii vantului conf.

CR 1-1-4/2012:
Amplasament (altitudine < 1 000 m):

Clasa de importanta-expunere a constructiei:

Categoria de teren:

Efecte orografice:

Dimensiunile structurii
+ Directia de actiune a vantului x
Inaltimea constructiei "h" (la coama in cazul str. cu acop. inclinat) : [m]

Inaltimea aticului "ha" (la str. parter sau constr. cu acop. terasa): [m]

Latura constructiei perpendiculara pe directia de actiune a vantului "b": [m]

Latura constructiei paralela cu directia de actiune a vantului "d": [m]

+ Directia de actiune a vantului y


Latura constructiei perpendiculara pe directia de actiune a vantului "b":by  32 m

Latura constructiei paralela cu directia de actiune a vantului "d": dy  45 m

1. Incarcari generate de actiunea vantului


Presiunea/suctiunea vantului ce actioneaza pe suprafetele rigide, exterioare ale structurii "we",
se determina cu relatia:
we = γIw Cpe qp ze  
γIw - factor de importanta-expunere;
Cpe - coeficient aerodinamic de presiune/suctiune pentru suprafete exterioare;
qp(ze) - valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului evaluata la cota ze;
ze - inaltimea de referinta pentru presiunea exterioara;

1.1. Determinarea coeficientului de raspuns dinamic al structurii


Calculul de determinare al coeficientului de raspuns dinamic al structurii este valabil pentru constructii
obisnuite (hale, blocuri), fara elemente prevazute pentru a spori amortizarea, avand colturile drepte. Calculul nu
tine cont curgerea libera a aerului la capete (factorul efectului de capat), valoarea adoptata fiind conservativa.
Tipul structurii de rezistenta:

Specificarea tipului de structura de rezistenta este necesar pentru determinarea amortizarii structurale "δs".
Pentru alte structuri de rezistenta inafara de cele prezente a se consulta tab. C.2., CR 1-1-4/2012.

Perioada proprie fundamentala de vibratie a structurii pe directia x: [s]

Perioada proprie fundamentala de vibratie a structurii pe directia y: [s]

Greutatea totala a constructiei: [kN]


Decrementul logaritmic al amorizarii aerodinamice "δa" este nul in cazul structurilor cu perioada
fundamnetala de vibratie corespunzatoare directiei de actiune a vantului mai mica sau egala cu 1.0 s,
avand regim mic de inaltime si masa mare (conf. exemplelor de calcul atasate la CR 1-1-4/2012) si se
determina prin calcul in celalalte situatii.
La determinarea presiunilor pe suprafetele exterioare "cd" se considera in calcul :

Coeficientul de raspuns dinamic al structurii coresp. dir. x de act. a vantului:cdx  0.916

Coeficientul de raspuns dinamic al structurii coresp. dir. y de act. a vantului:cdy  0.954

Coeficientului de raspuns dinamic al structurii "cd" se aplica in calcul de determinare al presiunilor


pe suprafetele exterioare, pentru zonele de expunere D si E in cazul peretilor rigizi verticali, pe zonele
A, B, C si D in cazul aticelor sau parapetelor si pe zonele F, G, H si I ale acoperisurilor plate.
In cazul evaluarii actiunii vantului pentru dimensionarea inchiderilor, invelitorilor, etc., valoarea coef.
de raspuns dinamic se va considera egala cu unitatea deoarece avand in vedere necunoscutele cu
privire la dimensiunile si dispunerea golurilor in faza de proiectare, presiunile interioare se neglijeaza iar
prin considerarea in calcul a coef. de raspuns dinamic pot rezulta elemente subdimensionate.
2. Evaluarea presiunilor pe suprafete exterioare verticale
Evaluarea coeficientilor aerodinamici de presiune/suctiune Cpe pentru suprafetele exterioare verticale
ale cladirilor cu forma dreptunghiulara in plan se realizeaza conf. pct. CR 1-1-4/2012, pct. 4.2.2 .

2.1. Sensul de actiune a vantului x+


Pentru determinarea presiunilor exterioare pe zonele A, B,C si E, inaltimea de referinta "ze" este egala
cu inaltimea constructiei la coama, la streasina sau la partea superioara a aticului in functie de caz. Pentru
zona D modul de determinare al presiunilor este explicat in continuare.
Latura constructiei perpendiculara pe directia de actiune a vantului "b": bx  45 m

Latura constructiei paralela cu directia de actiune a vantului "d": dx  32 m

Prifilul presiunilor pe peretii expusi actiuii vantului (zona D) difera in functie de raportul inaltime, latura
expusa actiunii vantului, astfel acesta prezinta trei distributii conf. fig. 4.4 din CR 11-4/2012. Pentru
peretii verticali laterali si cel situat in spate (zonele A, B, C si E) profilul presiunilor este uniform.
Valorile presiunilor exterioare si lungimile/inaltimile zonelor de actiune a vantului pentru sensul de
actiunea a vantului x+ sunt prezentate in tabelul urmator.
Zona We [kPa] Inaltime [m] Lungime [m]
A -2.558 3.38
B -1.705 13.52
C -1.066 15.10
1.325 8.45 Profilul
0.000 0 presiunilor
0.000 0
D
0.000 0
1
0.000 0
0.000 0
E -0.593

Coeficentii de presiune/suctiune pentru sensul de actiune a vantului x- prezinta valori identice cu cele
rezultate pentru cazul x+, suprafetele pe care se exercita presiunea/suctiunea vantului fiind in oglinda.
2.2. Sensul de actiune a vantului y+

Latura constructiei perpendiculara pe directia de actiune a vantului "b": by  32 m

Latura constructiei paralela cu directia de actiune a vantului "d": dy  45 m

Valorile presiunilor exterioare si lungimile/inaltimile zonelor de actiune a vantului pentru sensul de


actiunea a vantului y+ sunt prezentate in tabelul urmator.
Zona We [kPa] Inaltime [m] Lungime [m]
A -2.558 3.38
B -1.705 13.52
C -1.066 28.10
1.377 8.45 Profilul
0.000 0 presiunilor
0.000 0
D
0.000 0
1
0.000 0
0.000 0
E -0.610

Coeficentii de presiune/suctiune pentru sensul de actiune a vantului y- prezinta valori identice cu cele
rezultate pentru cazul y+, suprafetele pe care se exercita presiunea/suctiunea vantului fiind in oglinda.
3. Evaluarea fortelor rezultate din frecarea aerului "Ffr"
Efectele generate de frecarea aerului pe suprafetele exterioare pot fi neglijate atunci cand aria
totala a suprafetelor paralele cu directia vantului (sau putin inclinate fata de aceasta) reprezinta mai
putin de 1/4 din aria totala a tuturor suprafetelor exterioare perpendiculare pe directia vantului.
Efectele generate de frecarea aerului pe suprafete nu vor fi neglijate pentru verificarea la starea limita
de echilibru static (ex: verificarea la rasturnare, verificarea suprafetelor active).

 
Ffr = γIe cfr qp ze  Afr
cfr - coeficient de frecare conf. pct. 4.5 din CR 1-1-4/2012;
Tipul suprafetei peretilor exterioari:

Tipul suprafetei invelitorii:

Afr - aria suprafetei exterioare orientata paralel cu directia vantului (aria de referinta);

ze - inaltimea de referinta egala cu inaltimea cladirii "h" (inaltimea la coama, la streasina sau
la partea superioara a aticului, in functie de caz);
Fortele de frecare uniform distribuie pe suprafata se determina astfel:
 
qfr = γIe cfr qp ze
Aria de referinta "Afr" este indicata in figura de mai jos. Fortele de frecare se vor aplica pe
suprafetele exterioare paralele cu directia vantului, localizate fata de streasina sau colt la o
distanta egala cu cea mai mai mica valoare dintre 2b sau 4h.

Lungimea ariilor de referinta "Afr", considerarea efectelor generate de frecarea aerului si


valoarea fortei de frecare distribuita pe suprafata corespunztaor celor doua directii ale cladirii
se regasesc in tabelul urmator.
Directie Efectele generate de
Lungime Afr [m]
actiune vant frecarea aerului
x 0.0 nu se vor neglija
y 4.6 nu se vor neglija
pereti vert. 0.021
qfr [kPa]
invelitoare 0.085