Sunteți pe pagina 1din 8

Numele:

Prenumele:
MINISTERUL Patronimicul:
EDUCAŢIEI AL Instituţia de învăţămînt:

REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA Localitatea:
DE ASIGURARE A
CALITĂŢII Raionul / Municipiul:

MATEMATICA

EXAMEN DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI

06 iunie 2013
Timp alocat – 120 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră, creion, riglă, radieră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Numele şi prenumele evaluatorului: Scor acordat


Nr. Item Scor

În itemii 1 – 3 completaţi spaţiile rezervate astfel încît propoziţiile obţinute să fie


adevărate.

1. Scrieţi în casetă un număr astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată. L


0
312
= . 2
39

2. În desenul alăturat este reprezentat graficul L


mişcării unui biciclist pe şosea. Folosind 0
datele din desen, completaţi caseta astfel încît 2
propoziţia obţinută să fie adevărată.

Viteza mişcării biciclistului este egală


cu km/oră.

3. În triunghiul ABC 𝑚 ∠𝐴 = 90°, L


B
AB = 3 cm, BC = 5 cm, AC = 4 cm. 0
Completaţi caseta cu un număr, astfel 2
încăt propoziţia obţinută să fie adevărată. 3 cm 5 cm

𝑠𝑖𝑛 ∠𝐶 = .
A 4 cm C

4. Pînă la convorbire cu prietena ei pe contul telefonului mobil al Anei erau 36 lei. După L
convorbire cu această prietenă pe cont i-au rămas 75% din suma iniţială. Determinaţi 0
cîte minute a durat convorbirea Anei cu prietena sa, dacă preţul unui minut de 1
comunicare este de 1,5 lei. 2
Rezolvare: 3
4

Răspuns: ___________________.
5. O gospodină are 2 vase pentru crupe: un vas cu înălţimea de 19 cm de forma unui L
paralelipiped dreptunghic, baza căruia este un pătrat cu lungimea laturii de 10 cm, iar 0
vasul al doilea are forma unui cilindru circular drept cu înălţimea de 18 cm şi raza 1
egală cu 6 cm. Determinaţi în care vas vor încăpea mai multe crupe. (Pentru calcule 2
folosiţi 𝜋 ≈ 3). 3
Rezolvare: 4
5
6

Răspuns: Mai multe crupe vor încăpea în


vasul de forma unui ________________________________.

3x  7 x  8
6. Fie S – mulţimea soluţiilor sistemului de inecuaţii  . L
 5x  7  0 0
Încercuiţi litera A, dacă propoziţia este adevărată sau litera F, dacă propoziţia este 1
falsă. 2
3
Mulţimea S conţine 4 numere întregi. A F 4
Аrgumentaţi răspunsul: 5
7. Fie polinoamele 𝑃 𝑋 = 𝑋 − 3 2 − 1 şi 𝑄 𝑋 = 𝑋 2 − 4.
a) Scrieţi polinomul P(X) în formă canonică.
Rezolvare: L
0
1
2
3

Răspuns: P(X)= .

P( x)
b) Rezolvaţi în R ecuaţia  0 , unde P(X) şi Q(X) sînt polinoamele date. L
Q( x)
Rezolvare: 0
1
2
3
4
5
6
7

Răspuns:___________________.
8. Fie funcţia 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 − 4𝑥.

a) Încercuiţi litera A, dacă propoziţia este adevărată sau litera F, dacă propoziţia L
este falsă. 0
2
Graficul funcţiei 𝑓 trece prin originea sistemului de axe ortogonale.

A F

b) Trasaţi graficul funcţiei f în sistemul dat de axe ortogonale.


L
0
Rezolvare:
1
Determinăm punctele de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox: 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Determinăm coordonatele vîrfului parabolei:

Trasăm graficul funcţiei f:


c) Determinaţi valorile reale ale lui а, pentru care punctul А(а;а+6) aparţine L
graficului funcţiei 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 − 4𝑥. 0
Rezolvare: 1
2
3
4

Răspuns:___________________.

9. Partea firului de stuf situată mai sus de nivelul apei lacului are lungimea de 1 m. Firul L
de stuf a fost înclinat de la poziţia verticală, astfel încît vîrful acestuia se află la 0
nivelul apei şi la distanţa de 2 m de la punctul A (vezi desenul). Determinaţi 1
adîncimea lacului în locul unde creşte acest fir de stuf. 2
Rezolvare: 3
4
5
6

Răspuns:___________________.
Anexă

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙. 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔𝑕𝑖𝑐 = 𝑎⋅𝑏⋅𝑐

𝑉𝑐𝑖𝑙 . = 𝜋𝑅 2 ∙ 𝐻

𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2

𝑏
𝑥0 = −
2𝑎
2
𝑎+𝑏 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2
2
𝑎−𝑏 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2

S-ar putea să vă placă și