Sunteți pe pagina 1din 1

Field1

Seria Psihologie, Stiintele educatiei este coordonata de Adrian Neculau Jacqueline Barus-Michel Este profeso
Universitatea din Paris VII ºi autoare a lucrãrilor Subiectul social (Paris, Dunod, 1987) ºi Puterea: mit ºi realit
Florence Giust-Desprairics Este conferentiar la Universitatea din Paris VIII ºi autoarea volumului Copilul vis
Ridel Este conferentiar la Universitatea din Paris VII. Cercetarile ºi volumele publicate de cci trei autori, psih
abordare clinica a socialului, marcand о intervenlie utila in functionarea organizatiilor ºi instituliilor. Editura
BOX 266, 6600, laºi, ROMANIA Copyright © 1997 by POLIROM Co S.A. laºi Descrierea CIP a Bibliotecii
Jacqueline Crize : Abordare psihosocialã clinicã/Jacqueline Barus-Michel, Florence Giust-Desprairies, Luc R
21 cm. - (Psihologie. ªtiintele educatiei) Tit. orig. (fre) : Crises : Approche psychosociale clinique ISBN: 973
Florence 11. Ridel, Luc 159.9 Printed in ROMANIA