Sunteți pe pagina 1din 1

MACHINE ENGINEERING.

Declaraţie de conformitate CE
(traducerea originalului)
în sensul Directivelor CE pentru utilaje 2006/42/EG
anexa II partea 1 secţiunea A

− Directiva pentru maşini 2006/42/CE în ediţia din 17.05.2006


− Directiva 2014/30/CE în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, în ediţia din 26.02.2014

Instalaţia / maşina

Model Maşină de tăiat pe contur OFS-VS

Nr. com. 12/0414

Nr. Maş. 169946

Anul fabricaţiei 2016

a fost concepută, proiectată şi fabricată în concordanţă cu directivele CE sus-menţionate, în esponsabilitatea


exclusivă a producătorului

ALBRECHT BÄUMER GmbH & Co. KG


SPEZIALMASCHINENFABRIK
Asdorfer Straße 96-106
D-57258 Freudenberg

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:

EN ISO 12100:2010 Securitatea maşinilor – Principii generale de configurare – Evaluarea şi


diminuarea riscurilor
EN 349:1993+A1:2008 Securitatea mașinilor — Distanțe minime pentru prevenirea strivirii părților
corpului uman
EN 14886:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice — Mașini de tăiat cu cuțit bandă
pentru blocuri de spumă — Cerințe de securitate
EN ISO 13849-1:2015 Securitatea mașinilor — Elemente ale sistemului de comandă relative la
securitate — Partea 1: Principii generale de proiectare
EN ISO 13849-2:2012 Securitatea mașinilor — Elemente ale sistemului de comandă relative la
securitate —Partea 2: Validare
EN ISO 13850:2015 Securitatea mașinilor — Oprirea de urgență — Principii de proiectare
EN ISO 13857:2008 Securitatea mașinilor — Distanțe de securitate pentru a preveni atingerea
zonelor periculoase cu membrele superioare sau inferioare
EN 60204-1:2006/A1:2009 Securitatea mașinilor — Echipamentul electric al mașinilor — Partea 1: Cerințe
generale

Indicaţie importantă: În cazul unor modificări a instalaţiei/maşinii executate de către


cumpărător/utilizator, conformitatea CE încetează.

Numele împuternicitului pentru documentaţia tehnică: Lange, Petra


ALBRECHT BÄUMER GmbH & Co. KG
SPEZIALMASCHINENFABRIK
Asdorfer Straße 96-106
D-57258 Freudenberg

Freudenberg, data: 01.12.2016


____________________________________ ______________________________
(Localitatea şi data eliberării) (Jan Henrik Leisse - Director)

S-ar putea să vă placă și