Sunteți pe pagina 1din 16

BENEFICIAR PRESTATOR

Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,


...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
Pagina 1 din 16
Nr. din .. Ex. nr. ___
APROB,
SEFUL ( Pol. Mun., Pol. Oras, Sectie Rurala)
DE ACORD,
SEFUL BIROULUI O.P. / POSTULUI DE POLITIE
Plan de paza int ocmit astazi . .. . . / .. . . . ./ . . . . .. . . in conformitate cu art. 5 din Legea nr. 333/ 2003.
PLAN DE PAZ
al S.C. BENEFICIAR S.A.
cu sediul n .........................................
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 2 din 16
PREAMBUL
In conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012,
adoptarea prezentelor masuri de paza se realizeaza in baza Analizei de risc la securitate
fizica, pusa la dispozitie de catre BENEFICIAR si care este anexata la prezentul plan.
Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de
securitate ale obiectivului, transpuse in prezentul plan de paza !
Documentatia aferenta Analizei de risc la securitate fizica este inregistrata la
BENEFICIAR cu nr. ........ din data ..../....../........, fiind asumata de catre conducatorul
BENEFICIARULUI
CAPITOLUL 1
SITUATIA OPERATIVA
BENEFICIARUL ............. are sediul social declarat in ..............................., fiind
inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J..../...../......, avand C.I.F. RO
..................
*Se face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce
urmeaza a fi asigurat cu paza.
BENEFICIARUL este proprietar(a) terenului/imobilului conform Certificatului de
Atestare a Dreptului de Proprietate cu Seria ......, nr. ......, emis la data de ........., a carui
copie a fost anexata la prezenta.
NU EXISTA NICI UN LITIGIU PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE
SAU DE FOLOSINTA ASUPRA OBIECTIVULUI !
Obiectivul este situat in partea de N-E-S-V a localitatii ........., la adresa .................. si
are o suprafata de ........... mp.
Acesta are urmatoarele vecinatati:
in partea de Vest, .................
in partea de Nord, .......................
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 3 din 16
in partea de Sud , .................
in partea de Est , .................
Societatea are ca obiect principal de activitate .......
(se va preciza codul CAEN)
.................
Numarul personalului care isi desfasoara activitatea in obiect iv est e de ....... .
Programul de lucru al personalului este cuprins intre orele ......-......., cu posibilitatea
de prelungire.
Perimetrul obiectivului este imprejmuit dupa cum urmeaza:
(EXEMPLU)
pe latura de Nord cu gard din placi de beton armat suprainaltat cu plasa sudata cu inaltimea de ____;
pe latura de Vest este imprejmuit cu gard din plasa sudata cu inaltimea de _____.
pe latura de Sud este imprejmuit cu gard din placi de beton armat suprainaltat pana la ____ cu tabla;
pe latura de Est este imprejmuit cu gard din placi de beton armat suprainaltat pana la ____ cu tabla.
Pe latura de Nord a obiectivului, in fata careia este amenajata parcarea auto a societatii se
afla punctul de control acces nr. ...., poarta principala pe care se face accesul in societate a salariatilor
si delegatilor.
Punctul de control acces nr. .. este utilizat pentru accesul autoturismelor si autovehiculelor si a
altor beneficiari cu care societatea se afla in relatii.
Perimetrul obiectivului si caile de acces sunt iluminate pe timp de noapte, fapt ce
inlesneste executarea activitatii de paza.
Caile de acces in unitate sunt trecute si in planul topografic anexat prezentului plan de
paza.
In cadrul obiectivului au fost identificate urmatoarele puncte vulnerabile si de interes ce
trebuie avute in vedere la stabilirea dispozitivului de paza:
(EXEMPLU)
magazie centrala;
depozit ________;
statia _________;
atelier __________;
Casieria unitatii este prevezuta cu casa de bani, sistem de alarma acustic si optic, ce poate fi
receptionat eficient la postul nr.
Exista un risc ridicat de sustragere de produse, bunuri si materiale din incinta societatii.
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 4 din 16
CAPITOLUL 2
DISPOZITIVUL PE PAZA
Pentru asigurarea pazei si securitatii bunurilor si valorilor existente la BENEFICIAR a
fost stabilit un dispozitiv de paza compus din .... posturi de paza permanente si .... posturi
temporar, la care se aduga un sef de obiectiv, respectiv un sef de tura, in cazul
dispozitivelor fomate din mai mult de 5 posturi, conform prevederilor art. 33, alin. (2) din
Anexa la H.G. nr. 301/2012.
Dispozitivul de paza va fi incadrat cu agenti de securitate apartinand PRESTATOR, in
baza Contractului de prestari de servicii nr. .... din ........, a carui copie a fost anexata la
prezenta.
PRESTATORUL este societate licentiata in domeniul pazei si protectiei, cu Licenta
nr...../P/...., eliberata de I.G.P.R. Directia de Ordine Publica.
PRESTATORUL ............. are sediul social declarat in ..............................., fiind
inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J..../...../......, avand C.I.F. RO
..................
Activitatea paza se desfasoara permanent/temporar, in schimburi, (12/24; 12/48) si este
asigurata de un numar de ..... agenti de securitate pe post.
Conform prevederilor art. 41, alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012,
personalul cu atributii de paza folosit in serviciu, indeplineste conditiile privind
pregatirea profesionala si atestarea, prevazute la art. 41 alin. (1) din Legea nr.
333/2003, cu exceptia situatiei prevazute la art. 40 alin. (3) din acelasi act normativ.
In acest sens la prezentul Plan de paza a fost anexat un Tabel nominal privind
pregatirea profesionala si atestarea agentilor de securitate care incadreaza dispozitivul de
paza.
*In continuare, se descriu fiecare Post de paza in parte
(EXEMPLU)
Postul nr. 1 post de paza neinarmat, permanent si fix.
Este dispus in perimetrul Punctului de control al portii principale (nr. 1) de acces persoane, situat pe latura
de Nord a societatii.
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 5 din 16
Postul nr. 1 este sprijinit de seful de obiectiv/tura si se subordoneaza direct sefilor ierarhici de la
PRESTATOR si conducerii BENEFICIARULUI
Are in paza poarta de acces nr. 1, parcarea de biciclete, spalatoria, pavilionul administrativ (dezafectat),
parcul auto, compartiment documente clasificate (prevazut cu sistem de alarma acustic si optic), birou sindicat,
arhiva, garaj auto, beci alimente (dezafectat), dispensarul, oficiul informatic, gardul paralel cu str. ....... pana la
str. ......, gardul despartitor de S.C. ........ S.R.L. pe o lungime de....... m.
Cheia de la compartimentul documente clasificate se preda la sfarsitul programului agentului de la postul
nr. 1 care este introdusa in cutie metalica sigilata iar predarea primirea se realizeaza pe baza de proces-
verbal.
Misiunea principala este evidenta si realizarea accesului persoanelor, conform prevederilor legale si
R.O.I., prevenirea si impiedicarea sustragerii din intreprindere, atat de catre angajati cat si de catre alte
persoane straine a unor bunuri si produse.
In caz de atac va folosi procedeele de lupta corp la corp si mijloacele din dotare pentru imobilizarea
atacatorului iar prin mijloacele de legatura va solicita sprijin de la celelalte posturi, echipelor de interventie sau
organelor abilitate prin lege pentru luarea masurilor legale.
Tine legatura cu celelalte posturi de paza prin mijloacele de comunicare din dotare si informeaza periodic
seful de schimb (obiectiv) despre situatia de la postul sau.
Executa atributiile prevazute in consemnul general si particular.
........................................................................................................................
Seful de obiectiv/tura: (conform art. 33 din Anexa la HG nr. 301/2012)
Verifica zilnic modul de efectuare a serviciului de catre personalul de paza, cel putin
o data pe schimb, consemnand despre aceasta in Registrul de control.
Efectueaza instruirea si repartizarea in posturi a personalului de paza, preluand
atributiile unui post de paza in caz de nevoie.
Asigura relationarea permanenta cu beneficiarul si dispune masuri de eficientizare a
serviciului prestat, precum si controlul personalului din subordine.
Executa instruirea agentilor de pazi cu prevederile consemnelor generale si
particulare si raspunde de modul de executare a serviciului de catre acestia.
Echiparea personalului de paza
Agentii din dispozitivul de paza executa serviciul fiind echipati astfel:
Scurta/geaca de culoare visinie (inscriptionata);
Vesta neagra (inscriptionata);
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 6 din 16
Pantaloni/fusta de culoare visinie;
Veston de culoare visinie;
Camasa de culoare albastra, cu epoleti si buzunare aplicate pe piept (inscriptionata).
Tricou de culoare albastra (inscriptionat);
Bocanci/ghete/pantofi negri.
Sapca de culoare albastra (inscriptionata).
Tinuta agentilor de securitate respecta prevederile H.G. nr. 935/2007 si este in
conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii aprobat de I.G.P.R.
D.O.P.
Dotarea personalului (conform prevederilor art. 52-54 din Anexa la H.G. nr. 301/2012):
Agentii au in dotare urmatoarele mijloace ajutatoare si de descurajare:
Personalul de paza, in exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi dotat cu arme de foc, in
conditiile legii
Ecuson;
Spray iritant lacrimogen, de mica capacitate, de maximum 100 ml;
Bastoane din cauciuc sau tip tomfe;
Dispozitive cu electrosocuri;
Detector de metale;
Telefon mobil;
Statie emisie - receptie;
Lanterna si fluier;
Personalul de paza poate fi dotat si cu animale de serviciu, respectiv cai si caini, special
dresati si antrenati
Ecusonul de identificare respecta modelul prevazut in Anexa nr. 6B la H.G. nr.
301/2012, iar in conformitate cu prevederile art. 50, alin. (3) din Anexa la acelasi act
normativ, acesta se poarta in partea stanga superioara a uniformei, la vedere, asigurand
vizibilitatea datelor de identificare.
Este interzisa dotarea personalului de paza ori folosirea de catre acesta a
cagulelor, mastilor pentru acoperirea fetei sau a catuselor metalice !
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 7 din 16
Tinuta in serviciu este cea corespunzatoare conditiilor de mediu, iar accesoriile si
materialele din dotare vor fi pastrate la indemana si vor fi folosite conform prevederilor din
prezentul plan de paza.
Documentele specifice serviciului de paza (conform prevederilor art. 1 din Anexa 2 la
H.G. nr. 301/2012):
a) registrul buletinul posturilor;
b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare post de paza;
c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului inarmat, folosit in posturile
prevazute cu paza inarmata;
d) registrul de evidenta a accesului persoanelor;
e) registrul de evidenta a accesului autovehiculelor, daca este cazul;
f) registrul de evidenta a accesului pe caile ferate uzinale, daca este cazul;
g) registrul de evidenta a miscarii armamentului pastrat la camera de armament;
h) registrul de control;
i) registrul de evenimente;
j) registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor de prestari de servicii.
*In situatia utilizarii sistemului de televiziune cu circuit inchis pentru inregistrarea accesului
autovehiculelor, registrul de evidenta a accesului autovehiculelor nu este obligatoriu. Perioada de
stocare a imaginilor inregistrate este similara perioadei de pastrare a registrului.
In conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012,
documentele prevazute mai sus se inregistreaza la prestator si se vizeaza spre neschimbare
de beneficiar, iar dupa completare prestatorul asigura pastrarea acestora pe o durat a de
minimum 2 ani.
Controlul modului in care sunt consemnate activitatile desfasurate in documentele
specifice executarii si evidentierii serviciului de paza revine Sefului de obiectiv, conform
art. 10, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012.
Folosirea spray-ului iritant-lacrimogen pe timpul interventiei in obiectivele
monitorizate
Spray-ul iritant lacrimogen se va folosi numai pentru impiedicarea si neutralizarea
infractorului, respectiv asupra persoanelor agresive care ataca agentul de securitate sau
asupra altor persoane care tulbura linistea si atenteaza la siguranta obiectivului.
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 8 din 16
Se va folosi impotriva persoanelor care:
intreprind actiuni care pun in pericol viata sau integritatea corporala a agentului de
securitate ori a altor persoane;
incearca sa pat r unda, sau au pat r uns in obiect ivul pazit , periclitand securitatea
obiectivului;
Se interzice folosirea spray-urilor iritant-lacrimogene impotriva urmatoarelor
categorii de persoane:
femei vizibil gravide,
persoane cu semne vizibile de invaliditate,
copii.
Intrebuintarea acestora in actiunea de imobilizare a persoanelor agresive nu se va
face in spatii inchise !
Folosirea bastonului de cauciuc/tomfa
Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci cand procedeele de lupta
corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi
anihilate in alt mod.
Se va folosi ca mijloc de neutralizare, intimidare, impiedicare si imobilizare.
Lovit urile cu bastonul vor fi aplicate numai dupa somat ie exclusiv in zona
membrelor superioare si inferioare.
Bastonul trebuie folosit strict in limitele necesitatii de neutralizare a persoanelor
agresive.
Se va folosi ca mijloc de aparare, pentru bararea loviturilor agresorului sau pentru a
scapa din mainile agresorului in cazul in care acesta a reusit sa-l prinda pe agent.
Se interzice cu desavarsire:
Folosirea bastoanelor din cauciuc sau tip tomfe impotriva copiilor sau femeilor, cu
exceptia cazurilor in care acestea infaptuiesc un atac armat sau in grup care pune in pericol
viata sau integritatea corporala a agentului sau a persoanelor ce se afla in obiectiv !
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 9 din 16
CAPITOLUL 3
CONSEMNELE POSTURILOR
A. Consemnul general (conform prevederilor art. 48 din Legea nr. 333/2003):
cunoaste locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a
preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor
pazite;
pazeaste obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in prezentul planul de
paza si asigura integritatea acestora;
agentul de securitate se prezinta cu 15 min. inainte de intrarea in serviciu, se
informeaza despre situatia existenta in obiectiv si in zona acestuia si ia in
primire postul de paza pe baza de proces-verbal;
pazeste si apara postul incredintat folosind, dupa caz, procedeele legale de
actiune;
nu par asest e post ul, pana cand nu este schimbat din seviciu de alt agent sau
de seful de tura, numai cu aprobarea sefului de obiectiv, ori a conducerii
firmei de paza;
nu permite stationarea in zona postului a acelor persoane care pr in
compor t ar e si at it udin e pr ezin t a un pot en t ial per icol pentru integritatea
si securitatea obiectivului;
cand in zona post ului observa persoane suspecte le opreste si cheama prin
semnalul st abilit pe seful de schimb, iar in cazul in car e acest a nu se
supune r et ine semn alment ele dupa met oda port ret ului vorbit pe care le
t ransmit e imediat sefului de obiectiv;
n u poar t a discut ii cu n ici o per soan a st r ain a, iar can d i se solicit a relat ii
in legat ura cu post ul si misiunea incredint at a invit a pe cel din ur ma sa se
adr eseze sefului de schimb far a a in t r er upe supr avegher ea post ului;
n u vin e la ser viciu sub in fluen t a baut ur ilor alcoolice, medicamen t elor ,
or i subst an t elor psihot r ope, n u con suma baut ur i alcoolice, n u doar me,
n u pr imest e bani sau t r ansmit e obiecte, nu se preocupa cu alt e activit ati
care sa-l dist raga de la indeplinirea misiunii;
poarta numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 10 din 16
armamentul cu care este dotat si face uz de arma numai in cazurile si in
conditiile prevazute de lege;
poarta uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului;
permite accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si
cu dispozitiile interne;
nu desfasoara activitati care nu au legatura cu indeplinirea indatoririlor de
serviciu;
aduce de indata la cunostinta sefului sau ierarhic si conducerii unitatii
beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii
serviciului si despre masurile luate;
in caz de avarii produse la instalat ii, conducte sau rezervoare de apa,
combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in
orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, aduce de indata
la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si ia primele masuri pentru
limitarea consecintelor evenimentului;
in caz de incendii, ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a
bunurilor si a valorilor, sesizeaza pompierii si anunta conducerea unitatii si
politia;
ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a
valorilor in caz de dezastre;
sesizeaza politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul
unitatii si isi da concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei
pentru prinderea infractorilor;
pastreaza secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are
acces la asemenea date si informatii;
nu absenteaza fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea
unitatii despre aceasta;
la terminarea programului preda paza si apararea postului fara nereguli pe
baza de proces-verbal.
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 11 din 16
B. Consemnul particular.
*In continuare, se descriu Consemnele particulare fiecarui Post de paza in parte
(EXEMPLU)
Postul nr. 1 post de paza neanarmat, permanent fix.
Este dispus la P.C.A. nr. 1 si are urmatoarele atributii:
o Executa control corporal si al bagajelor si pachetelor ce se gasesc asupra angajatilor care intra - ies din
unitate, nepermitand scoaterea de bunuri materiale fara forme legale. Cand constata sustrageri de bunuri
materiale, opreste persoana identificand-o si intocmeste proces verbal de constatare pe care il preda sefului
de schimb (obiectiv). Permite accesul personalului societatii numai pe baza de legitimatie de serviciu vizata
semestrial si supravegheaza parcarea auto din fata pavilionului administrativ.
o nu permite intrarea in unitate a persoanelor aflate sub influenta alcoolului sau introducerea de bauturi
alcoolice;
o nu permite iesirea pe poarta in timpul orelor de program a personalului
angajat decat pe baza de bilet de voie;
o nu permite introducerea de materiale explozibile sau inflamabile care ar
putea produce incendii sau explozii;
o sa nu permita accesul mijloacelor de transport pe aceasta poarta in afara de masinile ce au aprobarea
conducerii societatii, salvarea, pompierii si a organelor de politie;
o interzice intrarea persoanelor straine in sediul pazei, in afara celor care vin cu
atributii de serviciu sau in control;
o nu permite folosirea telefonului de catre alte persoane din unitate sau din
afara, decat in interes de serviciu;
o primeste prin telefon/statie toate instiintarile despre evenimentele de la toate
posturile de paza din cadrul formatiunilor de paza, le trece in raportul special de
evenimente si raporteaza despre aceasta sefilor sai directi;
o la iesirea din serviciu se prezinta la seful dispozitivului de paza si
raporteaza direct toate evenimentele petrecute in timpul serviciului,
masurile luate si greutatile intampinate;
Pentru delegatii care vin din afara unitatii accesul se face pe baza de C.I. (B.I.) sau delegatie in zilele lucratoare
(intre orele .).
Persoanelor li se vor inmana ecusoane cu inscriptia DELEGAT pe care acestea il vor purta la loc vizibil tot timpul,
cat vor sta in unitate si vor pleca insotiti de un lucrator de la compartimentul la care merg.
Pentru salariatii BENEFICIARULUI care nu sunt de serviciu accesul in unitate se face in baza ecusonului cu
mentiunea SALARIAT si inregistrarea acestora in registru acces persoane.
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 12 din 16
CAPITOLUL 4
Amenajari, instalatii, sisteme tehnice de alarma contra efractiei
Societatea este protejata cu un sistem de securitate compus din cele 3 subsisteme (
antiefractie, supraveghere video si control acces ), care a fost instalat si pus in fucntiune
de firma specializata in acest domeniu S.C. _____________ S.R.L., avand Licenta de
functionare nr. ________/T.
Proiectul tehnic al sistemului de securitate este avizat de I.P.J. Buzau - Seviciul O.P., cu
nr. _________, din data de _______________.
Sistemul de alarma antiefractie este conectat la Dispeceratul zonal de monitorizare si
interventie apartinand, S.C. _________________ S.R.L., timpul de interventie asumat
contactual fiind de ..... minute pe timp de zi si ...... minute pe timp de noapte.
Zonele de procesare si depozitare a valorilor monetare sint dotate cu case de
bani/seifuri certificate conform normelor europene si/sau nationale in domeniu si
ancorate/fixate in podea/zid.
Poarta pentru autovehicule este prevazuta cu bariera cu actionare electrica si prin
telecomanda.
Iluminatul este asigurat atat pe perimetru cat si pe caile de acces din interiorul
obiectivului.
CAPITOLUL 5
Modul de actiune, legatura, cooperare cu alte institutii cu atributii de paza.
A. Alarmarea poate fi data de catre reperezentatul BENEFICIARULUI, prin
actionarea butonului de panica, in urmatoarele situatii:
1. in caz de perturbare a ordinii publice in incinta unitatii, cand fortele
perturbatoare depasesc fortele locale de paza;
2. testarea operativitatii echipajului de interventie apartinand Dispeceratului de
monitorizare, privind incadrarea in timpii de interventie asumati contractual;
3. cu ocazia controlului efectuat de personalul de specialitate din cadrul politiei
pe linia prevederilor Legii nr. 333/2003 si a H.G. nr. 301/2012 (alarme de
exercitiu);
4. cand se produc incendii;
5. cand au loc avarii mari sau explozii;
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 13 din 16
6. cand au loc cutremure cu magnitutine mare care afecteaza cladirile si
instalatiile cu grad ridicat de risc pentru viata oamenilor si obiectiv;
7. in caz de inundatii;
B. Alarmarea poate fi data de catre agetii de securitate sau seful de schimb, prin
actionarea butonului de panica, in urmatoarele situatii:
a) cand postul sau ori la un obiectiv adiacent a avut loc un eveniment ce impune
acordarea sprijinului;
b) in caz de perturbare a ordinii publice in incinta unitatii, cand fortele
perturbatoare depasesc fortele locale de paza;
c) in caz de atac asupra obiectivului sau incercare de patrundere in forta in
acesta;
d) cand se produc incendii;
e) cand au loc avarii mari sau explozii;
f) cand au loc cutremure cu magnitutine mare care afecteaza cladirile si
instalatiile cu grad ridicat de risc pentru viata oamenilor si obiectiv;
g) in caz de inundatii;
C. In lipsa butonului de panica, alarmarea se da prin:
- statiile de emisie - receptie de la posturile de paza;
- prin telefoanele mobile din dotare;
- prin fluier sau viu grai cand celelalte mijloace nu functioneaza sau nu pot fi folosite.
D. Asigurarea legaturii telefonice in caz de alarma.
Se anunta indata urmatoarele institutii si/sau persoane:
- La apelul unic de urgenta 112 sau structura de politie competenta teritorial,
la tel.: 0238-_____________;
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pentru alte evenimente decat incendiile;
la tel.: 0238-_____________;
- Inspectoratul Judetean de Jandarmi;
la tel.: 0238-_____________;
- Conducerea BENEFICIARULUI;
- Conducerea PRESTATORULUI;
- Inspectoratul Teritorial de Munca pentru accientele de munca;
la tel.: 0238-_____________;
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 14 din 16
CAPITOLUL 6
Reglementarea accesului in obiectiv.
Accesul in obiectiv este reglementat prin Regulamentul de Ordine Interioar a al
BENEFICIAR. Acesta se realizeaza, pentru personalul societatii pe la Poarta nr. 1, pe
baza legitimatiei de serviciu vizata la zi.
Accesul persoanelor straine de unitate, venite in interes de serviciu este permis pe
baza delegatiei din partea unitatii pe care o reprezinta alaturi de B.I (C.I.); se verifica
autenticitatea si se consemneaza de catre personalul de serviciu in Registrul de evidenta a
accesului persoanelor.
La intrarea in societate i se inmaneaza un ecuson cu inscriptia DELEGAT pe care
il prinde la rever, astfel incat sa fie vizibil si este insotit la compartimentul la care a venit.
Deplasarea in incinta si inapoi la plecare o va face numai insotit si purtand la vedere
ecusonul cu inscriptia DELEGAT.
Pentru salariatii societatii accesul in afara orelor de serviciu se face in baza
legitimatiei sau a buletinului de identitate, iar dupa inregistrarea datelor primeste ecusonul
cu inscriptia SALARIAT.
Accesul autoturismelor personalului din conducere se va face pe baza unui tabel
aprobat de conducatorul institutiei. Intrarea si iesirea acestora se va consemna in Registrul
de evidenta a accesului autovehiculelor.
CAPITOLUL 7
Masuri pentru asigurarea securitatii transportului, manipularii si
depozitarii de valori monetare.
Valorile monetare se pastreaza la casieria unitatii, dotata/nedotata cu casa de
bani/seif, care este/nu este asigurata cu sistem de alarmare antiefractie.
In cazul in care se transporta sume de bani in afara unitatii, care depasesc plafonul
prevazut de art. 57, alin. (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 301/2012, transportul se executa
conform prevederilor art. 27 din Legea 333/2003 cu mijloace de transport amenajate
corespunzator standardelor de siguranta si dotate cu dispozitive tehnice de paza si
alarmare destinate sa asigure securitatea deplina a persoanelor insotitoare, bunurilor si
valorilor transportate si echipate cu tehnica de comunicatii.
Pentru siguranta se stabilesc doua itinerare de deplasare: de baza si de rezerva.
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 15 din 16
CAPITOLUL 9
Modul de actiune in diferite situatii.
A. In cazul producerii unor incendii, explozii, cutremure sau inundatii agentul de
paza care ia la cunostinta de eveniment anunta la Numarul Unic de Urgenta 112
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, informeaza imediat seful de schimb
(obiectiv) si conducerea BENEFICIARULUI, si pana la sosirea fortelor de sprijin si
interventie, impreuna cu personalul de serviciu de la postul unde s-a produs evenimentul
vor lua masuri de localizare a incendiului, salvarea victimelor si bunurilor.
B. In cazul patrunderii in forta in incinta obiectivului sau atacarii posturilor pe
timpul programului de lucru sau in afara orelor de program :
- agentul (agentii) de paza din postul (posturile) atacate vor alarma prin telefoane mobile
(fixe) sau fluiere alertand ceilalti agenti de paza si seful de schimb;
- agentul de paza de la P.C.A. nr. 1 incuie poarta si nu mai permite intrarea in unitate
nici unei persoane, precum si iesirea nejustificata a personalului societatii;
- seful de schimb anunta echipa de interventie a firmei de paza, conducerea societatii si
structura de politie competenta teritorial despre situatia aparuta;
- pana la sosirea fortelor de interventie agentii de paza vor trece simultan in functie de
situatia concreta la blocarea, respingerea sau oprirea persoanelor agresoare.
Agentii PRESTATORULUI nu vor participa la dispersarea grupurilor de
muncitori, angajati ai firmei in situatii conflictuale de munca, limitandu-se la
protejarea integritatii fizice si corporale a personalului din conducere.
CAPITOLUL 10
Dispozitii finale.
Persoanele prinse cu bunuri si produse asupra lor, vor fi predate organelor de polite,
fiind anuntata totodata si conducerea societatii.
Persoanele desemnate de BENEFICIAR. pentru a verifica si coordona desfasurarea
activitatii agentilor PRESTATOR sunt:
1.......................
2........................
BENEFICIAR PRESTATOR
Str. ______, nr.__ Sediul: Str ___________, Nr. ___,
...................... Punct de lucru: _______, Nr.______,
J.../.... .../.... .... J.../.... .../.... ....
CUI: RO .......... ..... CUI: RO .......... .....
DOCUMENT CONFIDENIAL
ATENIE: Deinerea fr drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!
Pagina 16 din 16
In situatiile in care un agent de paza al firmei PRESTATOR primeste un ordin sau o
dispozitie de la alta persoana din conducerea firmei BENEFICIAR va informa despre
acest lucru pe una din persoanele mai sus mentionate, iar daca va primi aprobare de
executare, va trece la executarea acestuia.
Controlul dispozitivului de paza se efectueaza de catre organele de politie,
jandarmerie, precum si de persoane imputernicite de conducerea societatii beneficiare si a
firmei de paza.
In conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Anexa la HG nr. 301/2012,
prezentul Plan de paza se depune la structura de politie organizata la nivelul unitatii
administrativ-teritoriale pe raza careia se afla obiectivul, cu cel putin 24 de ore inainte de
instituirea pazei potrivit contractului de prestari de servicii ori deciziei conducerii, in cazul
pazei proprii.
In situatia modificarii suprafetei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de paza, a
regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, actualizarea prezentului Plan de paza se
face numai prin intermediul unor acte aditionale.
In cazul in care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de paza, fostul furnizor
este obligat, la solicitarea scrisa a beneficiarului, sa asigure prestarea serviciilor, contra
cost, conform prevederilor contractuale, pana ce noul furnizor va realiza instituirea
serviciului de paza, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de
reziliere a contractului.
Planul de paza din care face parte integrant a si schita cu dispozitivul de paza a fost
intocmit de conducerea BENEFICIAR cu sprijinul de specialitate al lucrator politie
(Grad, Nume, Prenume) si al PRESTATOR.
Documentul a fost intocmit in 3 (trei) exemplare distribuite dupa cum ur meaza:
- exemplarul nr. 1 la structura de politie competenta teritorial
- exemplarul nr. 2 la BENEFICIAR.
- exemplarul nr. 3 la PRESTATOR;
BENEFICIAR PRESTATOR
Director general, Director general,
______________________ __________________