Sunteți pe pagina 1din 425

MACHINE ENGINEERING.

Manual de utilizare

Maşină de tăiat pe contur

· OFS-VS
Ştergeţi varianta necorespunzătoare

a Copyright Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG. Toate drepturile rezervate. Tipărit în Germania

Transmiterea către terţi, precum şi multiplicarea acestui document, valorificarea sa şi comunicarea conţinutului
sunt interzise, în măsura în care nu sunt permise explicit. Încălcările acestei dispoziţii implică obligativitatea unor
despăgubiri. Toate drepturile de înregistrare pentru patente şi brevete de exploatare sau de patentare pentru
design, culoare şi formă sunt rezervate.

Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG | Asdorfer Str. 96 - 106 | 57258 Freudenberg, Germania
Telefon: +49 2734 289-0 | Fax: +49 2734 289-289 | info@baeumer.de | www.baeumer.de

OFS-VS_Versiunea 4.1 RO_01.12.2016 - Număr de comandă/Order-no. 1003804501


1 Introducere şi generalităţi
1.1 Categoria vizată............................................................................................. 1-2
1.2 Confirmarea citirii manualului de utilizare ...................................................... 1-3
1.3 Volum de livrare............................................................................................. 1-4
1.4 Utilizare conform destinaţiei........................................................................... 1-6
1.5 Modalităţi de utilizare eronate previzibile/utilizare inadmisibilă...................... 1-7
1.5.1 Generalităţi........................................................................................ 1-7
1.5.2 Maşini de tăiere a materialelor spumante ......................................... 1-7
1.5.3 Sisteme de transport......................................................................... 1-7
1.5.4 Sisteme cu bloc de ridicare............................................................... 1-8
1.5.5 Material ............................................................................................. 1-8
1.6 Despăgubire în cazul defecţiunilor, responsabilitate juridică, garanţie .......... 1-9

2 Siguranţă
2.1 Instrucţiuni de securitate/convenţii în instrucţiunile de utilizare ..................... 2-2
2.2 Indicaţii generale de siguranţă şi informaţii importante.................................. 2-4
2.2.1 Transport........................................................................................... 2-4
2.2.2 Recepţie marfă / descărcare / depozitare ......................................... 2-4
2.2.3 Pregătirea montajului ........................................................................ 2-7
2.2.4 Montajul / prima punere în funcţiune................................................. 2-9
2.2.5 Instalare / utilizare........................................................................... 2-10
2.2.6 Situaţie de urgenţă / defecţiune ...................................................... 2-11
2.2.7 Regimul de service/regimul de reglaj pregătitor (opţiune
comutator cu cheie) ........................................................................ 2-13
2.2.8 Întreţinere, eliminarea defecţiunilor/deficienţelor ............................ 2-14
2.2.9 Modificări constructive .................................................................... 2-15
2.2.10 Modificările software-ului PC .......................................................... 2-15
2.2.11 Curăţarea şi eliminarea ca deşeu ................................................... 2-16
2.2.12 Combaterea incendiilor ................................................................... 2-17
2.2.13 Raport asupra accidentului ............................................................. 2-17
2.2.14 Demontarea .................................................................................... 2-18
2.3 Măsuri de protecţie din partea administratorului.......................................... 2-19
2.3.1 Calificarea personalului................................................................... 2-21
2.4 Pericole ce pot surveni de la OFS-VS ......................................................... 2-23
2.4.1 Pericole remanente în cazul transportului / montării / demontării ... 2-24
2.4.2 Pericole neclasificate la prima punere în funcţiune......................... 2-28
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\OFS-VS_4-1_RO_1003804501IVZ.fm • Print 01.12.2016

2.4.3 Pericole remanente în regimul de funcţionare normal .................... 2-30


2.4.4 Pericole remanente în regimul de service/regimul de reglaj
pregătitor......................................................................................... 2-32
2.4.5 Pericole remanente la lucrările de întreţinere curentă/generală ..... 2-33
2.4.6 Situaţie de urgenţă/defecţiune ........................................................ 2-37
2.5 Dispozitive de siguranţă............................................................................... 2-39
2.5.1 Dispozitive de siguranţă OFS-VS ................................................... 2-41
2.6 Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă...................................................... 2-45
2.6.1 Indicatoare de interdicţie................................................................. 2-45
2.6.2 Indicatoare de avertizare ................................................................ 2-47
2.6.3 Indicatoare de obligaţie................................................................... 2-51
2.6.4 Alte indicatoare de siguranţă / pictograme...................................... 2-53

OFS-VS Versiunea 4.1 RO de la 01.12.2016 IVZ - 1


3 Date tehnice
3.1 Plăcuţa de identificare tip ...............................................................................3-1
3.1.1 Exemplu de plăcuţă identificare tip Maşină/ instalaţie.......................3-1
3.1.2 Exemplu de plăcuţă identificare tip depozit de blocuri/sistem
cu bloc de ridicare/rampă ..................................................................3-4
3.1.3 Exemplu de plăcuţă identificare tip a cântarului ................................3-6
3.1.4 Plăcuţa identificare tip a tabloului de comandă .................................3-7
3.2 Date tehnice OFS-VS.....................................................................................3-9
3.3 Informaţii cu privire la datele tehnice............................................................3-13

4 Structură şi funcţionare
4.1 Privire de ansamblu a ansamblurilor..............................................................4-2
4.1.1 Agregat de tăiere...............................................................................4-5
4.1.2 Dispozitiv de apăsare (opţiune).......................................................4-15
4.1.3 Masă de lucru cu bandă transportoare............................................4-16
4.1.4 Benzile de încărcare/descărcare (opţiune)......................................4-17

5 Montajul / prima punere în funcţiune


5.1 Montajul..........................................................................................................5-3
5.1.1 Pericole remanente în cazul transportului / montajului / demontării..5-3
5.1.2 Montaj - Puncte de fixare ale sarcinii ................................................5-7
5.1.3 Puncte de fixare a sarcinii la OFS-VS ...............................................5-9
5.1.4 Montaj - Siguranţele de transport ....................................................5-11
5.1.5 Montarea instalaţiei OFS-VS...........................................................5-13
5.1.6 Montaj: Racord electric....................................................................5-15
5.1.7 Montaj: Racordul pneumatic............................................................5-17
5.2 Prima punere în funcţiune ............................................................................5-19
5.2.1 Pregătiţi prima punere în funcţiune .................................................5-19
5.2.2 Pericole neclasificate la prima punere în funcţiune .........................5-21
5.2.3 Prima punere în funcţiune OFS-VS.................................................5-23
5.3 Montaj: Ancorarea maşinii/instalaţiei la locul de instalare............................5-25

6 Elemente de operare OFS-VS


6.1 Elemente de operare la tabloul de comandă .................................................6-1
6.2 Elemente de operare la postul de lucru (pupitrul de operare)........................6-3

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\OFS-VS_4-1_RO_1003804501IVZ.fm • Print: 01.12.2016


6.3 Lampa de semnalizare Sculă de tăiere în funcţiune pe agregatul de tăiere ..6-4
6.4 Elemente de operare aparat de şlefuire (opţiune)..........................................6-5
6.5 Comutatorul pedală pe sistemul de transport (opţiune) .................................6-7
6.6 Suport lateral (opţiune)...................................................................................6-9
6.6.1 Reglarea suportului lateral ................................................................6-9
6.6.2 Montajul dispozitivului de majorare al suportului lateral ..................6-11

7 Operarea
7.1 Pericole remanente la operare.......................................................................7-3
7.1.1 Pericole remanente în regim de funcţionare normal .........................7-3
7.1.2 Pericole remanente în regimul de service/de reglaj pregătitor ..........7-4
7.2 Conectarea/ deconectarea maşinii.................................................................7-5
7.2.1 Conectarea maşinii............................................................................7-5
7.2.2 Deconectarea maşinii........................................................................7-8

IVZ - 2 Versiunea 4.1 RO de la 01.12.2016 OFS-VS


7.3 Operarea: Informații generale cu privire la operare ..................................... 7-11
7.3.1 Home - ecranul de start .................................................................. 7-11
7.3.2 Câmp de introducere numere/valori................................................ 7-17
7.3.3 Confirmare/întrerupere introduceri/selecţii...................................... 7-18
7.3.4 Lucrul cu tastatura .......................................................................... 7-19
7.4 Afişaje de stare ............................................................................................ 7-21
7.4.1 Alarmă / jurnal................................................................................. 7-23
7.5 Regimuri de funcţionare............................................................................... 7-25
7.6 Taste funcţie OFS-VS.................................................................................. 7-27
7.7 Taste funcţie - partea 1................................................................................ 7-27
7.7.1 Taste funcţie - partea 2 ................................................................... 7-36
7.8 Regim de funcţionare selectare program individual..................................... 7-39
7.8.1 Selectarea/încărcarea programului................................................. 7-39
7.8.2 Configurare program....................................................................... 7-42
7.8.3 Configurarea programului - selectare cod....................................... 7-47
7.8.4 Lista de coduri pentru tipuri de maşini
OFS-Twincut/OFS-HE3/OFS-222................................................... 7-49
7.8.5 Lista de coduri pentru tipuri de maşini OFS-221............................. 7-51
7.8.6 Lista de coduri pentru tipuri de maşini OFS-VS / OFS-VT.............. 7-53
7.8.7 Configurarea programului - selectare factor ................................... 7-55
7.8.8 Configurarea programului - programul pentru plăci. ....................... 7-56
7.8.9 Configurarea programului - bloc rezidual........................................ 7-58
7.8.10 Configurarea programului - program de debitare............................ 7-59
7.9 Regim de funcţionare listă maşini................................................................ 7-61
7.9.1 Selectare program de tăiere pentru lista maşinii............................. 7-64
7.9.2 Configurarea programului de tăiere pentru lista maşinii ................. 7-67
7.9.3 Selectare listă maşină - memoria de liste ....................................... 7-71
7.9.4 Pornire listă maşină ........................................................................ 7-73
7.9.5 Selectare listă WinCAP................................................................... 7-74
7.10 Regim de funcţionare modul WinCAP ......................................................... 7-75
7.11 Regim de funcţionare modul POS ............................................................... 7-77
7.11.1 Modul POS manual......................................................................... 7-79
7.12 Regim de funcţionare creare program ......................................................... 7-85
7.13 Regim de funcţionare creare program - program cu variabile ..................... 7-87
7.14 Regim de funcţionare creare program - import programe de tăiere ............ 7-89
7.15 Creare program - programare zonă bloc ..................................................... 7-93
7.15.1 Programare zonă bloc - 1. Pasul: introduceţi parametrii generali ... 7-94
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\OFS-VS_4-1_RO_1003804501IVZ.fm • Print 01.12.2016

7.15.2 Programare zonă bloc -


2. Pasul: Selectarea primului program de tăiere............................. 7-95
7.15.3 Programare zonă bloc -
3. Pasul: Selectarea programelor de tăiere suplimentare............... 7-97
7.16 Regim de funcţionare creare program - Quick Programming
(programare rapidă)..................................................................................... 7-99
7.17 Regimul de funcţionare Service................................................................. 7-101
7.17.1 Vederea de ansamblu a axelor OFS-Twincut/HE3/222 ................ 7-103
7.17.2 Vedere de ansamblu a axelor OFS-221 ....................................... 7-103
7.17.3 Vedere de ansamblu a axelor OFS-VS......................................... 7-104
7.17.4 Service - versiune ......................................................................... 7-105
7.17.5 Service - reglaj pregătitor.............................................................. 7-107
7.17.6 Service - reglajele sistemului de acţionare ................................... 7-109
7.17.7 Service - reglajele axelor .............................................................. 7-111
7.17.8 Service: Reglajele axelor > axe principale .................................... 7-113
7.17.9 Service: Reglajele axelor > axele cuţitului .................................... 7-115

OFS-VS Versiunea 4.1 RO de la 01.12.2016 IVZ - 3


7.17.10 Service: Reglajele axelor > repoziţionarea ghidajului cuţitului ......7-117
7.17.11 Service - reglajele clienţilor ...........................................................7-119
7.17.12 Service - PFIELD...........................................................................7-121
7.17.13 Service - display IO .......................................................................7-123
7.17.14 Service - PLC Release ..................................................................7-127
7.17.15 Service - PLC DP2 ........................................................................7-129
7.17.16 Service - înregistrarea datelor de funcţionare
Odl (BDE) - versiunea 2.x .............................................................7-131
7.17.17 Setările de configurare 1 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE).........................7-132
7.17.18 Setările de configurare 2 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE).........................7-137
7.17.19 Setările de configurare 3 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE).........................7-139
7.17.20 Service - afişarea timpului activ Mdl (MDE) / activarea
întreţinerii curente..........................................................................7-142
7.17.21 Service - protocolul Mdl (MDE) .....................................................7-144
7.17.22 Service - protocolul Pdl (PDE).......................................................7-145
7.17.23 Service - creare manuală protocol Mdl (MDE) / Pdl (PDE) ...........7-149
7.17.24 Service - înregistrarea datelor de funcţionare
Odl (BDE) - versiunea 1.x (versiunea precedentă) .......................7-151
7.17.25 Service - administrarea utilizatorilor ..............................................7-155
7.17.26 Service - administrarea utilizatorilor > grupe de utilizatori.............7-157
7.17.27 Service - administrarea utilizatorilor > creare/ştergere utilizator ...7-159
7.17.28 Service - administrarea utilizatorilor > modificare /
ştergere utilizator implicit „Autologin“ ............................................7-163
7.17.29 Comutare temporară grupă / utilizator...........................................7-166
7.17.30 Service - administrarea limbilor .....................................................7-169

8 Identificarea defecţiunilor / remedierea defecţiunilor


8.1 Pericole neclasificate la identificarea defecţiunilor.........................................8-3
8.2 Tabelul defecţiunilor OFS-V*..........................................................................8-5
8.3 Mesaje de defecţiune .....................................................................................8-9
8.4 Remedierea defecţiunilor - WinCAP conexiunea cu reţeaua .......................8-11
8.5 Remedierea defecţiunilor: Sistem de operare pentru regim de
urgenţă pe CF-Card .....................................................................................8-13
8.6 Remedierea defecţiunilor: FBWF .................................................................8-15
8.7 Remedierea defecţiunilor: Controlul funcţionării barierelor fotoelectrice
de siguranţă .................................................................................................8-17

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\OFS-VS_4-1_RO_1003804501IVZ.fm • Print: 01.12.2016


8.8 Reglarea suportului lateral (opţiune) după defecţiuni...................................8-19

9 Întreţinerea generală
9.1 Pericole remanente la lucrările de întreţinere curentă/generală ....................9-5
9.2 Reparaţie........................................................................................................9-9
9.2.1 Înlocuirea pieselor de schimb............................................................9-9
9.3 Planul de inspecţie şi de întreţinere curentă OFS-VS..................................9-11
9.3.1 OFS-VS general ..............................................................................9-11
9.3.2 Tabloul de comandă / pupitrul de operare / instalaţia electrică .......9-12
9.3.3 Echipament pneumatic....................................................................9-14
9.3.4 Agregat de tăiere - sistem de acţionare agregat de tăiere ..............9-15
9.3.5 Agregat de tăiere - suport de tensionare sculă de tăiere ................9-19
9.3.6 Agregat de tăiere - angrenaj sculei de tăiat.....................................9-20
9.3.7 Agregat de tăiere - dispozitiv de rotire a cuţitului ............................9-21
9.3.8 Agregat de tăiere - roţi alergătoare pentru sculele de tăiere ...........9-23
9.3.9 Agregat de tăiere - raclor sculă de tăiere la rotoare ........................9-24

IVZ - 4 Versiunea 4.1 RO de la 01.12.2016 OFS-VS


9.3.10 Agregat de tăiere - raclor sculă de tăiere - variantă
mecanică (opţiune) ......................................................................... 9-25
9.3.11 Agregat de tăiere - raclor sculă de tăiere - variantă
pneumatică (opţiune) ...................................................................... 9-25
9.3.12 Dispozitiv de aspirare al prafului de la pătură (opţiune).................. 9-26
9.3.13 Agregat de tăiere - aparat de şlefuire ............................................. 9-27
9.3.14 Dispozitiv de apăsare cu role (opţiune)........................................... 9-29
9.3.15 Transport de material - masă de lucru / bandă de încărcare
şi descărcare (opţiune) ................................................................... 9-30
9.3.16 OFS-VS / OFS-VT suport lateral..................................................... 9-33
9.4 Inspecţia şi întreţinerea curentă................................................................... 9-37
9.4.1 Generalităţi...................................................................................... 9-37
9.5 Revizie ......................................................................................................... 9-41
9.5.1 Tensionarea / detensionarea sculei de tăiere ................................. 9-41
9.5.2 Ascuţirea sculei de tăiere................................................................ 9-43
9.5.3 Schimbarea sculei de tăiere............................................................ 9-44
9.5.4 Înlocuirea racloarelor de la rotoare ................................................. 9-50
9.5.5 Reglarea raclorului sculei de tăiere - opţiune -(variantă mecanică) 9-51
9.5.6 Raclor sculă de tăiere - opţiune - (variantă mecanică) -
schimbarea rolei de susţinere ......................................................... 9-52
9.5.7 Reglarea raclorului sculei de tăiere - opţiune -
(variantă pneumatică) ..................................................................... 9-53
9.5.8 Înlocuirea coroanei dinţate a rotorului cuţitului................................ 9-54
9.5.9 Schimbarea lagărului rotorului cuţitului ........................................... 9-57
9.5.10 Reglarea cursei cuţitului.................................................................. 9-59
9.5.11 Dispozitiv de rotire a cuţitului - înlocuirea rolei frontale................... 9-62
9.5.12 Dispozitiv de rotire a cuţitului - înlocuirea rolelor de întoarcere ...... 9-63
9.5.13 Aparat de şlefuire - reglare ............................................................. 9-64
9.5.14 Aparat de şlefuire - înlocuirea discurilor de şlefuire ........................ 9-67
9.5.15 Aparat de şlefuire - reglarea opritorului cu tampoane al cuţitului.... 9-68
9.5.16 Aparat de şlefuire - înlocuirea opritorului cu tampoane al cuţitului . 9-69
9.5.17 Bandă de transport - tensionare /
Reglarea rulajului benzii transportoare9-70
9.5.18 Banda transportoare - lubrifierea rolelor de reazem ....................... 9-75
9.5.19 Bandă de transport - înlocuirea rolei de ghidare............................. 9-76
9.5.20 Schimbarea curelelor dinţate / roţilor dinţate .................................. 9-77
9.5.21 Întreţinerea generală a valţurilor / rolelor alergătoare ..................... 9-77
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\OFS-VS_4-1_RO_1003804501IVZ.fm • Print 01.12.2016

9.5.22 Întreţinerea generală a sistemelor de acţionare (motoare /


transmisie) ...................................................................................... 9-77

10 Service şi piese de schimb


10.1 Service......................................................................................................... 10-1
10.2 Comanda pieselor de schimb ...................................................................... 10-2

11 Anexă
11.1 Supravegherea produselor .......................................................................... 11-1
11.2 Glosar .......................................................................................................... 11-1
11.3 Declaraţie de conformitate / montare........................................................... 11-4
11.3.1 Declaraţie de conformitate .............................................................. 11-4
11.3.2 Declaraţie de montare..................................................................... 11-4

OFS-VS Versiunea 4.1 RO de la 01.12.2016 IVZ - 5


IVZ - 6
Versiunea 4.1 RO de la 01.12.2016
OFS-VS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\OFS-VS_4-1_RO_1003804501IVZ.fm • Print: 01.12.2016
Introducere şi generalităţi

1 Introducere şi generalităţi
Prezentele instrucţiuni de utilizare şi documentaţia tehnică livrată au ca
scop familiarizarea utilizatorului cu

K manipularea în condiţii de siguranţă,


K modul de lucru,
K operarea şi
K întreţinerea
utilajului Maşină/ instalaţie tip .

Utilizarea Premisa pentru manipularea corespunzătoare şi funcţionarea fără


conform defecţiuni a maşinii Maşină/ instalaţie este respectarea
destinaţiei

K instrucţiunilor de utilizare,
K a instrucţiunilor de exploatare (simboluri de siguranţă şi indicaţii cu
privire la pericole),
K documentaţiei livrate de producător pentru componentele/grupele
constructive individuale,
K dispoziţiilor legale referitoare la protecţia muncii,
K legilor şi ordonanţelor corespunzătoare.

Prezentul manual de utilizare şi documentaţia tehnică livrată trebuie


păstrate întotdeauna într-un loc accesibil pentru toate lucrările ce trebuie
executate la Maşină/ instalaţie.

Dacă aveţi nelămuriri sau dacă nu puteţi soluţiona o problemă cu ajutorul


acestor instrucţiuni de utilizare şi al documentaţiei tehnice livrate,
adresaţi-vă departamentului de service al producătorului.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 1-1


Introducere şi generalităţi

1.1 Categoria vizată


Prezentele instrucţiuni de utilizare şi documentaţia tehnică livrată se adre-
sează

K administratorului
K operatorului/persoanelor instruite
K personalului de întreţinere curentă/întreţinere generală
K personalului pentru identificarea/înlăturarea defecţiunilor

Categoria vizată Definiţie

Administrator Administratorul este persoana care implementează maşina


Maşină/ instalaţie sau care dispune operarea şi întreţinerea
acesteia de către persoane adecvate.

Personalul trebuie şcolarizat regulat cu privire la pericole şi


la comportamentul în caz de defecţiuni.

Operator Operatorul este persoana instruită de administratorul maşi-


nii Maşină/ instalaţie în vederea operării.

Personal de întreţi- Ca personal de întreţinere curentă/întreţinere generală sunt


nere curentă/întreţi- considerate persoanele însărcinate cu întreţinerea curentă/
nere generală întreţinerea generală a maşinii Maşină/ instalaţie.

Lucrările de întreţinere curentă/întreţinere generală sunt


împărţite în 3 categorii corespunzător instruirii necesare a
personalului

Categoria 1 -> persoană instruită / persoană instruită elec-


trotehnic

Categoria 2 -> personal de specialitate (mecanic / specia-


list electrician)

Categoria 3 -> personal de specialitate cu cunoştinţe speci-


ale / experţi

Personal pentru Identificarea/înlăturarea defecţiunilor va fi efectuată de per-


T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print: 1.12.16
identificarea/înlătu- sonalul cu instruire corespunzătoare.
rarea defecţiunilor
Dacă este cazul, operatorul va lăsa identificarea/înlătura-
rea defecţiunilor pe seama personalului instruit corespun-
zător.

Informaţii suplimentare referitoare la definiţii găsiţi la


Capitolul 11.2 Glosar.

1-2 Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Introducere şi generalităţi

1.2 Confirmarea citirii manualului de


utilizare
Toate persoanele care lucrează cu şi la dispozitivul Maşină/ instalaţie
trebuie să fi citit şi înţeles manualul de utilizare şi să îl respecte în toate
privinţele, pentru
K a evita pericolele pentru persoane şi pentru dispozitivul Maşină/
instalaţie,
K a asigura siguranţa în exploatare,
K evita întreruperea funcţionării şi periclitarea mediului ambiant prin
manevrarea eronată.

Manualul de utilizare şi documentaţia tehnică livrată trebuie păstrate


întotdeauna într-un loc accesibil pentru toate lucrările Maşină/ instalaţiece
trebuie executate la instalaţie .
Indicaţiile de siguranţă trebuie privite ca o completare la prescripţiile de
prevenire a accidentelor valabile la nivel naţional şi a legilor.
Prescripţiile existente de prevenire a accidentelor şi legile trebuie să fie
respectate în orice caz.
În cazul instalaţiilor, aveţi în vedere şi documentaţia tehnică a maşinilor /
grupelor de instalaţii / sistemelor de transport integrate sau racordate.

Prin prezenta confirm faptul că că am citit şi înţeles următoarele


instrucţiuni de utilizare:

Nume Semnătura Data


T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print 1.12.16

*Puteţi utiliza acest formular ca model.

Maşină/ instalaţie Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 1-3


Introducere şi generalităţi

1.3 Volum de livrare


Verificaţi la recepţia furniturii imediat dacă volumul de livrare corespunde
cu documentele de însoţire a mărfii.

Reclamaţi

K deteriorările detectabile de transport imediat la furnizor.


K defecţiunile vizibile / livrarea incompletă a dispozitivului Firma Albrecht
Bäumer GmbH & Co.KG.

Prezentul manual de utilizare şi documentaţia tehnică livrată odată cu


produsul descriu dispozitivul Maşină/ instalaţie cu toate opţiunile.

Opţiunile nu aparţin în mod obligatoriu volumului de livrare şi pot fi


echipate ulterior la cerere.

Racordarea şi debranşarea cablurilor de alimentare cu energie electrică


către consumatori în conformitate cu prescripţiile locale nu aparţine de
volumul de livrare şi de montare.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print: 1.12.16

1-4 Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Introducere şi generalităţi

Documentaţie tehnică
Păstrarea Prezentul manual de utilizare şi documentaţia tehnică livrată trebuie
documentaţiei păstrate întotdeauna într-un loc accesibil pentru toate lucrările ce trebuie
tehnice în stare
executate la Maşină/ instalaţie.
completă

Aveţi în vedere în mod obligatoriu şi documentaţia tehnică a maşinilor /


grupelor de instalaţii / sistemelor de transport integrate sau racordate.

Informaţii referitoare la documentaţia de completare a furnizorilor


Pentru unele componente/grupe constructive ale altor producători livrăm
documentaţia corespunzătoare a subfurnizorilor ca parte integrantă a
documentaţiei tehnice.
Documentaţia subfurnizorilor este livrată de noi în limbile în care a fost
pusă la dispoziţie de subfurnizori.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea şi
integralitatea documentaţiei subfurnizorilor.

Documentaţia Informaţiile din documentaţia subfurnizorilor, care sunt necesare pentru


subfurnizorilor exploatarea în siguranţă şi întreţinere şi care nu pot fi livrate în limba ţării
pentru
dumneavoastră, au fost traduse şi incluse în instrucţiunile de utilizare sau
exploatare şi
întreţinere
sunt anexate în completarea documentaţiei subfurnizorilor.

Documentaţii Nu livrăm traducerea pentru documentaţiile subfurnizorilor, care sunt


suplimentare necesare exclusiv pentru executarea montajului, punerii în funcţiune,
ale demontării sau a lucrărilor de reparaţie de către personalul de specialitate
subfurnizorilor
al producătorului sau personalul însărcinat de acesta.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 1-5


Introducere şi generalităţi

1.4 Utilizare conform destinaţiei


Consultaţi şi Pentru utilizarea conform destinaţiei (posibilităţi de utilizare /
„Date tehnice“ performanţe), consultaţi
şi „Construcţie
şi funcţionare“
K capitolul Date tehnice,
K vezi capitolul Construcţie şi funcţionare.,
K confirmarea comenzii.

Maşina Maşină/ instalaţie poate fi exploatată numai


K în stare complet funcţională
K cu dispozitivele de protecţie în stare funcţională corespunzătoare
K cu sculele aprobate de producător
K cu mijloacele de producţie, mijloacele auxiliare şi lubrifianţii aprobaţi de
producător

Anularea Dacă dispozitivul Maşină/ instalaţie nu este utilizat conform destinaţiei sau
aprobării de este modificată fără aprobarea producătorului Firma Albrecht Bäumer
funcţionare GmbH & Co.KG, există riscul de rănire a persoanelor şi de avariere a
dispozitivului Maşină/ instalaţie. Aprobarea de funcţionare devine nulă.

O parte a utilizării conform destinaţiei este în special faptul că


dumneavoastră trebuie să

K respectaţi instrucţiunile de utilizare şi indicaţiile de exploatare,


K respectaţi instrucţiunile şi intervalele de întreţinere,
K remediaţi neîntârziat defecţiunile care afectează siguranţa,
K trebuie să întrerupeţi exploatarea dispozitivului Maşină/ instalaţie în
situaţia în care nu este posibil lucrul în condiţii de siguranţă,
K nu efectuaţi modificări constructive Maşină/ instalaţie din proprie
iniţiativă.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print: 1.12.16

1-6 Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Introducere şi generalităţi

1.5 Modalităţi de utilizare eronate


previzibile/utilizare inadmisibilă
Modalităţile de utilizare eronate sau utilizarea inadmisibilă poate duce la
erori/defecţiuni/prejudicii materiale la maşina Maşină/ instalaţie sau poate
pune în pericol persoane.

1.5.1 Generalităţi
Generalităţi K Acordaţi atenţie instrucţiunilor de utilizare şi instrucţiunilor de exploa-
tare!
K Respectaţi instrucţiunile şi intervalele de întreţinere generală!
K Remediaţi neîntârziat defecţiunile care afectează securitatea!
K Nu lucraţi cu maşina Maşină/ instalaţie, dacă nu este posibil lucrul în
siguranţă cu aceasta!
K Nu modificaţi constructiv din proprie iniţiativă maşina Maşină/ instala-
ţie!

1.5.2 Maşini de tăiere a materialelor spumante


... la maşinile În cazul maşinilor de tăiere a materialelor spumante sunt valabile în spe-
de tăiere a cial următoarele
materialelor
spumante
K Este permisă exclusiv tăierea materialelor (spumante) specificate.
K Sarcina maximă admisă şi dimensiunile indicate ale sarcinilor nu tre-
buie să fie depăşite.

1.5.3 Sisteme de transport


... la sistemele În cazul sistemelor de transport (benzi transportoare, transportoare cu
de transport role şi aşa mai departe) sunt valabile în special următoarele

K Este interzisă transportarea persoanelor sau a altor sarcini.


K Nu este permisă niciodată traversarea sistemelor de transport cu
maşina Maşină/ instalaţie conectată, operaţională sau aflată în funcţi-
une.
K Sarcina maximă admisă şi dimensiunile indicate ale sarcinilor nu tre-
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print 1.12.16

buie să fie depăşite.

Maşină/ instalaţie Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 1-7


Introducere şi generalităţi

1.5.4 Sisteme cu bloc de ridicare


... la sistemele La sistemele cu bloc de ridicare este valabil în special
cu bloc de ridi-
care
K Efectuaţi verificările prestabilite în conformitate cu condiţiile de utili-
zare, dar cel puţin o dată pe an.
K Efectuaţi înregistrările prestabilite în registrele / rapoartele de verifi-
care.
K Zona de lucru nu trebuie să fie accesată, atunci când instalaţia este în
stare de funcţionare sau în stare pregătitoare de funcţionare.
K Zona de lucru nu trebuie să fie accesată fără anunţarea în prealabil a
operatorului.
K Este interzisă transportarea persoanelor sau a altor sarcini decât sarci-
nile specificate.
K Sarcinile trebuie să fie transportate fixate în mod corespunzător.
K Nu trebuie să fie fixate sarcini cu cabluri sau lanţuri.
K Sarcina maximă admisă şi dimensiunile indicate ale sarcinilor nu tre-
buie să fie depăşite.
K Sarcinile nu trebuie deplasate peste persoane.
K Sarcinile nu trebuie să fie trase sau împinse în mod oblic.
K Sarcinile nu trebuie să fie lăsate să cadă într-un cablu neîntins.
K Sarcina nu trebuie să fie montată contra prescripţiilor de siguranţă (de
exemplu pendulare).
K Sarcinile fixe sau blocate nu trebuie să fie rupte.
K Sarcinile suspendate nu trebuie să rămână atârnate nesupravegheate.

1.5.5 Material
Prelucraţi/transportaţi exclusiv materiale pentru care este prevăzut regi-
mul funcţional conform cu destinaţia.

Prelucrarea Nu prelucraţi materiale dăunătoare sănătăţii.


materialelor
vătămătoare
În cazul în care - contrar specificaţiilor de utilizare conform destinaţiei - se
sănătăţii
prelucrează materiale dăunătoare sănătăţii, producătorul Firma Albrecht
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print: 1.12.16
Bäumer GmbH & Co.KG trebuie anunţat în scris, în mod obligatoriu, cu
privire la utilizarea planificată şi măsurile de protecţie implementate de
către beneficiar / utilizator.

Beneficiarul / utilizatorul poartă întreaga responsabilitate în ceea ce pri-


veşte adoptarea măsurilor de protecţie (de exemplu dispozitive de aspi-
rare, protecţie respiratorie, îmbrăcăminte de protecţie şi aşa mai departe)
şi a indicaţiilor de exploatare adecvate.

1-8 Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Introducere şi generalităţi

1.6 Despăgubire în cazul defecţiunilor,


responsabilitate juridică, garanţie
Vezi în acest sens

K condiţiile generale de afaceri ale Firma Albrecht Bäumer GmbH &


Co.KG,
K confirmarea comenzii.

Excluderea Solicitările de garanţie şi daune în cazul vătămărilor persoanelor şi


garanţiei/ pagubelor materiale sunt excluse în special în următoarele cazuri:
responsabilităţii
K utilizare neconform destinaţiei sau necorespunzătoare,
K lucrări necorespunzătoare de construcţie sau suprafaţă de montare
necorespunzătoare,
K transport sau depozitare necorespunzătoare,
K montare şi / sau punere în funcţiune necorespunzătoare,
K utilizare necorespunzătoare (eroare de utilizare),
K Nerespectarea manualului de utilizare / instrucţiunilor de utilizare,
K manevrare eronată sau neglijentă,
K întreţinere / revizie necorespunzătoare,
K mijloace de producţie sau piese de schimb necorespunzătoare,
K uzură naturală (uzură),
K îmbunătăţire necorespunzătoare sau necalificată de către beneficiar /
operator sau terţi,
K modificări constructive din proprie iniţiativă. În această categorie intră
şi
– modificarea parametrilor utilajului,
– modificarea programelor utilajului,
– instalarea de programe sau actualizări de programe,
– sudarea la elementele portante.
K influenţe de natură chimică, electrochimică sau electrică – în măsura în
care nu sunt în responsabilitatea Firma Albrecht Bäumer GmbH &
Co.KG.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 1-9


Introducere şi generalităţi

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\01 01 0004 Einleitung.fm • Print: 1.12.16

1 - 10 Versiunea 01-01-0004 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

2 Siguranţă
Efectuaţi lucrările la şi cu Maşină/ instalaţie numai atunci când
K aţi citit şi înţeles prezentul manual de utilizare şi documentaţia tehnică
livrată odată cu produsul,
K sunteţi calificat în mod corespunzător pentru aceste lucrări.

Administratorul Maşină/ instalaţie trebuie să asigure ca toate persoanele


care lucrează la şi cu Maşină/ instalaţie să fi citit şi înţeles manualul de uti-
lizare şi documentaţia tehnică livrată şi să respecte toate punctele, pentru
a

K a evita pericolele pentru persoane şi pentru Maşină/ instalaţie,


K a asigura siguranţa în exploatare,
K evita întreruperea funcţionării şi periclitarea mediului ambiant prin
manevrarea eronată.

Prezentul manual de utilizare şi documentaţia tehnică livrată trebuie păs-


trate întotdeauna într-un loc accesibil pentru toate lucrările ce trebuie exe-
cutate la Maşină/ instalaţie.

Indicaţiile de siguranţă din prezentul manual de utilizare şi documentaţia


tehnică livrată odată cu produsul trebuie privite ca o completare la pre-
scripţiile de prevenire a accidentelor valabile la nivel naţional şi a legilor.

Prescripţiile existente de prevenire a accidentelor şi legile trebuie să fie


respectate în orice caz.

Păstraţi indicaţiile de siguranţă şi cu privire la pericole în stare lizibilă pe


Maşină/ instalaţie.

În cazul instalaţiilor, aveţi în vedere şi documentaţia tehnică a maşinilor /


grupelor de instalaţii / sistemelor de transport integrate sau racordate.

Informaţie
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Pentru o vedere mai bună asupra grupelor constructive sau detaliilor


Maşină/ instalaţie din acest manual de utilizare este ilustrată parţial cu
dispozitivele de protecţie lipsă (de ex. grilaje de protecţie).
Maşină/ instalaţie nu trebuie însă exploatată niciodată fără dispozitivele
de protecţie.

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2-1


Siguranţă

2.1 Instrucţiuni de securitate/convenţii


în instrucţiunile de utilizare
Pentru a indica asupra pericolelor şi informaţiilor importante în prezenta
documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri (pictograme) şi cuvinte-
lor cheie.

Tabelul de mai jos vă oferă o prezentare generală a modului de atribuire a


simbolurilor (pictogramelor) şi cuvintelor cheie.

Pictogramă Cuvânt cheie Pagube Definiţie Următoarele urmări la


pentru ... nerespectare indica-
ţiei de siguranţă

Pericol Persoane Pericol iminent Deces, vătămări corpo-


rale grave sau pagube
materiale considerabile

Avertizare Persoane Situaţie potenţial peri- Deces sau vătămări


culoasă corporale grave

Precauţie Persoane Situaţie de pericol Vătămări uşoare sau


moderat minime

Atenţie Bunuri Situaţie potenţial dău- Deteriorarea produsu-


materiale nătoare lui sau a obiectelor din
jur

Informaţie Sfaturi de utilizare şi Situaţie nepericuloasă/


alte informaţii impor- nedăunătoare
tante / utile

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

Tabelul1: Instrucţiuni de securitate în instrucţiunile de utilizare

2-2 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

Convenţie Informaţie

Fig.: Figura -> legendă la o ilustraţie

<F1>, <Alt+P> Operarea tastelor

1. Instrucţiunile de manevrare în lista numerotată.


Respectaţi ordinea etapelor acţiunii.
K
Enumerarea (punct din listă)
– Enumerarea în al doilea nivel (linie de dialog)
Tabelul2: Convenţii în manualul de utilizare
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2-3


Siguranţă

2.2 Indicaţii generale de siguranţă şi


informaţii importante

2.2.1 Transport
Beneficiarul/administratorul suportă costurile şi preia responsabilitatea
pentru transportul Maşină/ instalaţie la locaţia de destinaţie.

Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG nu preia nicio responsabilitate


pentru deteriorările cauzate de transport şi pentru costurile rezultate din
acestea.

Consultaţi în acest sens condiţiile generale de livrare ale Firma Albrecht


Bäumer GmbH & Co.KG.

2.2.2 Recepţie marfă / descărcare / depozitare


Beneficiarul/administratorul suportă costurile şi preia responsabilitatea
pentru descărcarea, transportul şi depozitarea Maşină/ instalaţie la locaţia
de destinaţie.

Acest aspect implică şi pregătirea materialelor auxiliare necesare (de


exemplu macara, stivuitor cu furcă) şi pregătirea personalului auxiliare şi a
angajaţilor de specialitate.

Masele subansamblurilor individuale / unităţilor de ambalare se găsesc în


documentele de expediţie.

Recepţia mărfii
Verificaţi la recepţia livrării imediat dacă pachetul de livrare corespunde cu
documentele de însoţire a mărfii.

Reclamaţi

K deteriorările detectabile de transport imediat la furnizor.


K defecţiunile vizibile / livrarea incompletă la Firma Albrecht Bäumer
GmbH & Co.KG.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

2-4 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

Descărcare
Luaţi măsuri de siguranţă pentru zona de descărcare şi pentru căile de
transport. Nu blocaţi căile de transport.

Verificaţi mijlocul de transport cu privire la sarcina portantă suficientă şi


starea ireproşabilă de funcţionare.

Prindeţi întotdeauna ansamblurile constructive ale Maşină/ instalaţie de


punctele prevăzute de fixare a sarcinii.
Vezi în acest sens Capitolul 5.1.2 Montaj - Puncte de fixare ale sarcinii.

Fixaţi cu grijă sarcinile la punctele de ridicare a sarcinii.

Avertizare! Vătămări ale capului sunt posibile!


Sunt posibile vătămări ale capului prin prăbuşirea, răsturnarea sau pro-
iectarea obiectelor, sau prin sarcinile suspendate, sau pericol prin colizi-
unea cu obstacole.

Purtaţi o cască de protecţie.

Avertizare! Pericol de cădere sau răsturnare a sarcinii!


Ansamblurile/componentele care nu sunt prinse de mijloacele de prin-
dere prevăzute sau prinse cu mijloace de transport necorespunzătoare
se pot răsturna sau pot să cadă la transport.

Decesul, vătămări corporale grave sau pagube materiale considerabile


din cauza ansamblurilor/componentelor care alunecă sau cad sunt posi-
bile.

Ansamblurile/componentele trebuie fixate întotdeauna cu mijloace de


transport corespunzătoare la punctele prevăzute de fixare a sarcinii.

Asiguraţi ansamblurile/componentele contra alunecării / căderii până


când acestea sunt ancorate pe sol sau sunt instalate fix.

Nu intraţi niciodată sub sarcini suspendate.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Avertizare! Fără stabilitate!


Lipsă de stabilitate la ansambluri/componente.

Decesul, vătămări corporale grave sau pagube materiale considerabile


din cauza ansamblurilor/componentelor care alunecă sau cad sunt posi-
bile.

Asiguraţi ansamblurile/componentele contra alunecării / căderii până


când acestea sunt ancorate pe sol sau sunt instalate fix.

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2-5


Siguranţă

Depozitare
Dacă instalaţia Maşină/ instalaţie nu este imediat montată, atunci asiguraţi
condiţii corespunzătoare de depozitare.

Depozitaţi maşina/instalaţia
K în ambalajul fără deteriorări,
K în spaţii uscate, lipsite de praf,
K la o temperatură a mediului ambiant de 5 până la 40°C,
K la o umiditate a aerului de sub 80%.

Consultaţi compania Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG, în situaţia


în care Maşină/ instalaţie trebuie să fie depozitată mai mult de trei luni sau
în alte condiţii de mediu.

Atenţie!
În cazul depozitării necorespunzătoare, pot fi deteriorate sau distruse
componente esenţiale.

Materialul de ambalare
Ca material de ambalare sunt utilizate

K Lemn sau produse lemnoase (de ex. talaş)


K Carton ondulat
K Material plastic
K Folii de plastic acoperite cu aluminiu
K Materiale spumante

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

Supuneţi materialele de ambalare unei reciclări profesionale!

2-6 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

2.2.3 Pregătirea montajului


Beneficiarul/administratorul suportă costurile şi preia responsabilitatea
pentru pregătirea montajului la locaţia de destinaţie.

Pentru montaj trebuie ca beneficiarul/administratorul să pună la dispoziţie


mijloace ajutătoare corespunzătoare (de ex. macara, stivuitor cu furcă) cu
o capacitate portantă suficientă şi în stare de funcţionare ireproşabilă.

Zona periculoasă trebuie asigurată după consultarea montorilor de pe


şantierul beneficiarului/administratorului..

Avertizare! Pregătiri pentru montaj lipsă/greşite!


Pregătirile greşite sau lipsa acestora poate periclita persoanele sau
cauza pagube materiale.

K Aveţi în vedere prescripţiile din planul pentru necesarul de spaţiu/pro-


iectul de fundaţie
(Layout).
K Utilizaţi numai mijloace ajutătoare corespunzătoare cu sarcină por-
tantă suficientă şi stare ireproşabilă.
K Asiguraţi zona periculoasă.

Specificaţii referitoare la locul de utilizare


Necesarul de spaţiu pentru Maşină/ instalaţie reiese din planul necesaru-
lui de spaţiu şi proiectul de fundaţie (layout).

Pentru exploatare, lucrările de întreţinere generală şi eliminarea defecţiu-


nilor, trebuie asigurat accesul de pe ambele părţi şi un spaţiu suficient
pentru executarea lucrărilor.
La instalarea Maşină/ instalaţie aveţi în vedere, de asemenea, alimenta-
rea şi evacuarea materialului de tăiat şi a deşeurilor, de ex. prin căi de
transport speciale pentru mijlocul de transport (stivuitor cu furcă, cărucior
stivuitor etc.).
Maşină/ instalaţie trebuie fixată ferm pe podea în locul de amplasare.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2-7


Siguranţă

Fundaţia
Fundaţia trebuie să fie pregătită înainte de începerea montajului.

K Fundaţia trebuie să fie realizată dintr-un material de construcţii portant


(beton).
– Specificaţiile necesare referitoare la sarcinile de compresie şi încăr-
cările pe suprafaţă se găsesc în planul necesarului de spaţiu şi pla-
nul fundaţiei.
– Dacă nu sunt specificate sarcini de compresie şi ale suprafeţei,
atunci materialul de construcţii trebuie să aibă o grosime minimă de
150 mm.
K Straturile de bitum sau alte straturi superioare trebuie îndepărtate în
zona maşinii/instalaţiei şi trebuie înlocuite cu beton.
K Fundaţia trebuie să fie executată astfel încât să nu apară oscilaţii de
rezonanţă şi să nu se poată transmite vibraţiile de la fundaţiile înveci-
nate.
K Fundaţia trebuie să fie plană şi curată.
K Dacă Maşină/ instalaţie nu este instalată direct pe placa de bază a clă-
dirii, trebuie verificată transmiterea încărcării în componentele con-
structive existente (pereţi, plafoane ...) şi trebuie confirmată static
capacitatea portantă dacă este cazul.
K După încheierea montajului şi a primei puneri în funcţiune trebuie să se
toarne beton în spaţiile goale de la punctele de presiune.

Racorduri
Racordurile necesare (cabluri de alimentare cu energie electrică etc.) tre-
buie identificate din planul necesarului de spaţiu şi proiectul de fundaţie
(layout).

Racordurile trebuie să fie pregătire de către beneficiar/administrator îna-


inte de montaj în conformitate cu directivele şi prescripţiile valabile.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

2-8 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

2.2.4 Montajul / prima punere în funcţiune


Maşină/ instalaţie este instalată şi pusă în funcţiune de montorii Firma
Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.
Personalul specializat pus la dispoziţie de beneficiar/administrator este
instruit de montorii din fabrică în privinţa lucrărilor de executat.

Lucrările necesare trebuie repartizate de comun acord şi cu responsabili-


tate între executant şi beneficiar/administrator.

Maşină/ instalaţie trebuie montată numai atunci când locul de instalare


corespunde cerinţelor din planul necesarului de spaţiu şi proiectul de fun-
daţie.
Cerinţele din planul necesarului de spaţiu şi proiectul de fundaţie au fost
convenite împreună cu beneficiarul/administratorul înainte de livrarea
maşinii.
Vezi Capitolul 2.2.3 „Pregătirea montajului.

În cazul montării prin mijloace proprii de către beneficiar/administrator


sunt livrate şi documentele de montaj necesare.
Persoanele însărcinate de beneficiar/administrator trebuie să dispună de
cunoştinţe de specialitate speciale pentru executarea lucrărilor necesare.
Pagubele rezultate în urma montajului necorespunzător în regie proprie
sunt excluse de la acordarea garanţiei.

Avertizare! Personal neexperimentat.


Dacă executaţi montajul/prima punere în funcţiune cu personal neexperi-
mentat periclitaţi persoanele şi Maşină/ instalaţie.

Încredinţaţi executarea montajul/prima punere în funcţiune numai perso-


nalului specializat calificat.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2-9


Siguranţă

2.2.5 Instalare / utilizare


Beneficiarul/administratorul trebuie să se asigure că toate persoanele
care lucrează la şi cu Maşină/ instalaţie au citit şi înţeles manualul de utili-
zare şi că îl respectă în toate privinţele, pentru

K a evita pericolele pentru persoane şi pentru Maşină/ instalaţie,


K a asigura siguranţa în exploatare,
K evita întreruperea funcţionării şi periclitarea mediului ambiant prin
manevrarea eronată.

Efectuaţi lucrările la şi cu Maşină/ instalaţie numai atunci când


K aţi citit şi înţeles prezentul manual de utilizare şi documentaţia tehnică
livrată odată cu produsul,
K sunteţi calificat în mod corespunzător pentru aceste lucrări.

Monitorizarea Supravegheaţi procesele de lucru critice pentru a putea interveni în caz de


funcţionării urgenţă şi a putea evita astfel potenţiale pericole pentru persoane sau
producerea unor pagube la Maşină/ instalaţie.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

2 - 10 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

2.2.6 Situaţie de urgenţă / defecţiune

Avertizare! Situaţie de urgenţă!


Dacă există un pericol pentru persoane sau materiale opriţi imediat
maşina/instalaţia cu un element de comandă pentru OPRIREA DE
URGENŢĂ.

Avertizare! Defecţiune/deficienţă la maşină/instalaţie!


Remediaţi imediat defecţiunile/deficienţele.

Atunci când nu puteţi remedia imediat defecţiunile/deficienţele, opriţi


imediat maşina/instalaţia şi asiguraţi-o împotriva repornirii involuntare
sau neautorizate.

Înregistraţi în scris toate defecţiunile sau modificările.


Comunicaţi imediat defecţiunile/modificările organismului responsabil /
Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.

Avertizare! Deficienţă la instalaţia electrică / mijlocul de producţie!


Atingerea componentelor aflate sub tensiune poate provoca moartea
imediată.

Remediaţi imediat deficienţa.

În caz că există un pericol iminent, atunci nu este permisă utilizarea


instalaţiei electrice/mijlocului de producţie electric!

Avertizare! Pericol de moarte la combaterea incendiilor!


În cazul utilizării unui echipament inadecvat pentru combaterea incendii-
lor
K se formează gaze sau vapori toxici
K apar situaţii periculoase din cauza instalaţiilor electrice.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Pericol de moarte prin electrocutare!


Alarmaţi imediat pompierii.

Reluaţi funcţio- Înainte de reluarea exploatării, asiguraţi-vă că


narea
K Maşină/ instalaţie se află în stare de siguranţă,
K toate persoanele au părăsit zonele periculoase şi nu mai poate fi peri-
clitată nici o persoană prin reluarea exploatării,
K toate dispozitivele de protecţie sunt prezente integral şi sunt complet
funcţionale,

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2 - 11


Siguranţă

K butonul de urgenţă DECONECTARE DE URGENŢĂ/OPRIRE DE


URGENŢĂ este deblocat.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

2 - 12 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

2.2.7 Regimul de service/regimul de reglaj


pregătitor (opţiune comutator cu cheie)
Informarea asu- În funcţie de varianta Maşină/ instalaţie trebuie conectat regimul de ser-
pra lucrărilor de vice/regimul de reglaj pregătitor pentru executarea anumitor lucrări.
executat

Lucrările care trebuie să fie executate în regimul de service/regimul de


reglaj pregătitor sunt descrise în prezentul manual de utilizare.

Nu trebuie executate alte lucrări în regimul de service/ regimul de reglaj


pregătitor.

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Pentru executarea lucrării trebuie să accesaţi o zonă periculoasă.
K Lucraţi la şi cu maşina/instalaţia numai după ce aţi citit şi înţeles
manualul de utilizare.
K Lucraţi cu maşina/instalaţia numai când sunteţi calificat în mod cores-
punzător.
K Respectaţi în mod obligatoriu toate indicaţiile de siguranţă.
K Păstraţi întotdeauna o distanţă de siguranţă suficientă faţă de sursele
de pericol.
K Părăsiţi zona periculoasă imediat după încheierea lucrării.
K Reluaţi exploatarea numai după ce v-aţi asigurat că nu există niciun
pericol pentru persoane şi este exclusă posibilitatea de avariere a
maşinii/instalaţiei.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2 - 13


Siguranţă

2.2.8 Întreţinere, eliminarea defecţiunilor/


deficienţelor
O întreţinere executată în mod regulat şi profesional reprezintă o condiţie
esenţială pentru

K siguranţa exploatării,
K funcţionarea fără defecţiuni,
K durata lungă de exploatare a Maşină/ instalaţie,
K calitatea produselor fabricate de dumneavoastră.
Dispozitivele şi aparatele celorlalţi producători trebuie să fie de asemenea
într-o stare ireproşabilă.

Înlocuiţi imediat componentele care nu se află într-o stare ireproşabilă.

Avertizare! Defecţiune/deficienţă la maşină/instalaţie!


Remediaţi imediat defecţiunile/deficienţele.

Atunci când nu puteţi remedia imediat defecţiunile/deficienţele, opriţi


imediat maşina/instalaţia şi asiguraţi-o împotriva repornirii involuntare
sau neautorizate.

Înregistraţi în scris toate defecţiunile sau modificările.


Comunicaţi imediat defecţiunile/modificările organismului responsabil /
Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.

Reluaţi funcţio- Înainte de reluarea exploatării, asiguraţi-vă că


narea
K Maşină/ instalaţie se află în stare de siguranţă,
K toate persoanele au părăsit zonele periculoase şi nu mai poate fi peri-
clitată nicio persoană prin reluarea exploatării,
K toate dispozitivele de protecţie sunt prezente integral şi sunt complet
funcţionale,
K butonul de urgenţă DECONECTARE DE URGENŢĂ/OPRIRE DE
URGENŢĂ este deblocat.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

2 - 14 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

2.2.9 Modificări constructive


Toate modificările trebuie să fie aprobate în scris de Firma Albrecht Bäu-
mer GmbH & Co.KG.

După modificări esenţiale la Maşină/ instalaţie trebuie executată o verifi-


care de către un specialist.

Modificările constructive abuzive cauzează excluderea garanţiei legale şi


excluderea răspunderii în cazul unor vătămări ale persoanelor şi deterio-
rări ale bunurilor.
Vezi în acest sens Capitolul 1.6 Despăgubire în cazul defecţiunilor, res-
ponsabilitate juridică, garanţie.

2.2.10 Modificările software-ului PC


Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG livrează împreună cu maşinile şi
instalaţiile sale în cazul sistemelor de comandă PC un sistem complet
instalat şi verificat.

Acest sistem se bazează pe sistemul de operare Windows şi software-ul


aferent.

Sistemul a fost testat şi omologat de Firma Albrecht Bäumer GmbH &


Co.KG în testul de sistem.
O modificare a sistemului aprobat nu este permisă.

Avertizare! Modificare software!


Instalarea unor software-uri externe precum şi intervenţia asupra compo-
nentelor hardware este interzisă, deoarece acest lucru poate conduce la
defecţiuni ale Maşină/ instalaţie şi astfel pot apărea pericole pentru per-
soane sau pentru Maşină/ instalaţie.

De modificările sistemului ţin şi actualizările şi noile pachete de service


ale sistemelor de operare indicate.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Modificările abuzive ale software-ului cauzează excluderea garanţiei


legale şi excluderea răspunderii în cazul unor vătămări ale persoanelor şi
deteriorări ale bunurilor.
Vezi în acest sens Capitolul 1.6 Despăgubire în cazul defecţiunilor, res-
ponsabilitate juridică, garanţie.

Programele rămân în proprietatea licenţiatorului. Codurile sursă nu sunt


comunicate.

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2 - 15


Siguranţă

2.2.11 Curăţarea şi eliminarea ca deşeu


Manipulaţi şi eliminaţi ca deşeu în mod corespunzător substanţele consu-
mabile şi materialele folosite, în special

K la executarea lucrărilor la sistemele şi dispozitivele de lubrifiere.


K la curăţarea cu solvenţi.
K la lucrările cu substanţe consumabile prime (de exemplu lubrifianţi).
K la eliminarea ca deşeu a apei uzate (de exemplu instalaţie de aspi-
rare).
K la eliminarea ca deşeu/depunerea la fier vechi a componentelor.
Supuneţi diversele materiale separat la o reciclare corespunzătoare.

Precauţie! Materiale consumabile dăunătoare!


Materialele consumabile pot fi dăunătoare pentru persoane şi/sau mediul
ambiant.

Citiţi fişa cu specificaţii de siguranţă înainte de executarea lucrării.


Respectaţi indicaţiile de siguranţă de pe/din ambalaj.
Evitaţi contactul şi luaţi măsurile corespunzătoare pentru protecţia
mediului înconjurător atât timp cât lucraţi cu substanţe consumabile pre-
cum grăsime, ulei de maşini, ulei hidraulic, ulei de silicon, lubrifiant, cer-
neală, solvenţi etc.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

2 - 16 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

2.2.12 Combaterea incendiilor


Informaţi-vă în prealabil cu privire la

K amplasarea şi modul de utilizare a instalaţiilor de stingere a incendiilor


(extinctoare),
K metoda adecvată de combatere a incendiilor în cazul special al materi-
alelor de prelucrat.

Avertizare! Pericol de moarte la combaterea incendiilor!


În cazul utilizării unui echipament inadecvat pentru combaterea incendii-
lor
K se formează gaze toxice (vapori)
K apar situaţii periculoase din cauza instalaţiilor electrice.
Pericol de moarte prin electrocutare!
Alarmaţi imediat pompierii.

Pentru combaterea incendiilor deconectaţi întotdeauna Maşină/ instalaţie


de la sursa de alimentare cu energie electrică.

Stingeţi incendiile de la instalaţiile electrice cu bioxid de carbon (de exem-


plu stingătoare cu CO2).

Stingeţi incendiile de la Maşină/ instalaţie cu spumă de stingere ABC (de


ex. un extinctor ABC).

2.2.13 Raport asupra accidentului


Informaţi imediat superiorul şi Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG cu
privire la accidentele, sursele posibile de pericol şi situaţiile în care a exis-
tat un pericol iminent de accidentare.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Situaţiile în care a existat un pericol iminent de accidentare pot avea


cauze multiple. Cu cât sunt raportate mai rapid, cu atât mai rapid pot fi eli-
minate cauzele!

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2 - 17


Siguranţă

2.2.14 Demontarea

Demontarea pentru mutare


Dacă doriţi să mutaţi Maşină/ instalaţie, adresaţi-vă producătorului Firma
Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG sau reprezentanţei acestuia.

Înaintea demontării trebuie instalate la loc toate siguranţele pentru trans-


port.

La demontarea şi reinstalarea Maşină/ instalaţie trebuie să fie respectate


în mod obligatoriu indicaţiile de siguranţă din prezentul manual de utilizare
şi din documentaţia livrată odată cu produsul.

Demontarea pentru dezmembrare


Dispuneţi demontarea şi eliminarea ca deşeu a Maşină/ instalaţie de către
o firmă specializată.
În cazul demontării pentru eliminarea ca deşeu (dezmembrare) respectaţi
normele de protecţie a mediului.

Sortaţi piesele componente după următoarele categorii


K deşeuri electrice
K metale
K materiale plastice
K lichide
K deşeuri speciale

Supuneţi componentele unei reciclări profesionale.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

2 - 18 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

2.3 Măsuri de protecţie din partea


administratorului
Următoarele măsuri de protecţie trebuie să fie luate de către administrato-
rul Maşină/ instalaţie:

Măsură Observaţie

Instruirea personalului Maşină/ instalaţie poate fi deservită numai de perso-


nal calificat.

Îmbrăcăminte de protecţie Personalul trebuie să aibă la dispoziţie îmbrăcă-


minte de protecţie personală adecvată.

Asigurarea Zonele de lucru şi de circulaţie trebuie să fie asigu-


zonei de lucru şi rate în conformitate cu prescripţiile în vigoare privind
a zonei de circulaţie prevenirea accidentelor, astfel încât persoanele să
nu poată fi rănite prin mişcări de ridicare sau depla-
sare şi nici în caz de erori, de exemplu prin prăbuşi-
rea materialelor.

Asigurarea zonelor Dacă sunt definite zone/spaţii întregi ca spaţiu al


periculoase maşinii, administratorul este responsabil cu asigu-
rarea acestor spaţii (de ex. asigurarea accesului în
hale etc.).

Instalaţii de protecţie con- Instalaţiile de protecţie contra incendiilor, cum ar fi


tra incendiilor de ex. instalaţiile de stingere a incendiilor cu şprin-
cler, avertizoarele de protecţie contra incendiilor şi
uşile anti-incendiu, trebuie prevăzute la locul de
amplasare.

Sistem de iluminare Sarcina beneficiarului este de a asigura o iluminare


suficientă pentru toate lucrările de executat.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

Sistem video Dacă din motive constructive Maşină/ instalaţie nu


poate fi vizualizată integral, trebuie instalat un dis-
pozitiv de monitorizare, de exemplu un sistem
video, pentru operator.

Tabelul3: Măsuri de protecţie

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2 - 19


Siguranţă

Măsură Observaţie

Postamente de lucru/plat- Pentru executarea lucrărilor care nu pot fi efectuate


formele pentru întreţinere de la sol trebuie puse la dispoziţie postamente de
curentă lucru/platforme de întreţinere curentă adecvate, de
pe care lucrările pot fi apoi executate fără a periclita
persoanele respective.

Manual de utilizare/ Indicaţiile din manualul de utilizare/documentaţia


Documentaţie tehnică precum şi instrucţiunile de exploatare (indi-
tehnică catoarele de siguranţă) de la Maşină/ instalaţie tre-
buie luate în considerare şi respectate.

Documentaţia tehnică / documentaţia tehnică tre-


buie să fie păstrată permanent la îndemâna perso-
nalului corespunzător, la maşina Maşină/ instalaţie.

Instrucţiuni de exploatare Administratorul trebuie să transmită personalului


indicaţiile de exploatare necesare, în scopul evitării
accidentelor şi a riscurilor pentru sănătate.

Plăcuţa de avertizare În cazul altor limbi decât cele disponibile pe plăcuţa


„Nu conectaţi - de avertizare livrată, administratorul instalaţiei tre-
Lucrări de reparaţii“ buie să asigure o indicaţie de exploatare corespun-
zătoare.

Tabelul3: Măsuri de protecţie

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16

2 - 20 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Siguranţă

Informaţii cu privire la mănuşile de protecţie adecvate

Scula de tăiere Executarea lucrări- Schimbarea sculei Executarea lucrări-


lor în imediata de tăiere lor în imediata
apropiere a sculei apropiere a sculei
de tăiere aflată în de tăiere aflată în
repaus mişcare

Sârmă EN 420/Cat.I EN 388/Cat.II EN 1082/Cat.II


cu manşetă

Cuţit, neted EN 420/Cat.I EN 388/Cat.II EN 1082/Cat.II


cu manşetă

Cuţit, dinţat EN 388/Cat.II EN 388/Cat.II INTERZIS

Ferăstrău EN 388/Cat.II EN 388/Cat.II INTERZIS

Tabelul4: Mănuşi de protecţie

2.3.1 Calificarea personalului


Pentru lucrările la Maşină/ instalaţie sunt imperios necesare cunoştinţe de
specialitate amănunţite.

Lucrările la Maşină/ instalaţie pot fi executate exclusiv de personalul de


specialitate autorizat şi instruit al Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG
sau administratorului.

Personalul aflat în curs de instruire poate lucra la Maşină/ instalaţie numai


sub supravegherea unui specialist experimentat.

Persoanele handicapate pot lucra la Maşină/ instalaţie numai dacă s-a


stabilit cu certitudine faptul că handicapul acestora nu afectează capacita-
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print 1.12.16

tea de execuţie a lucrării respective.

Este interzisă utilizarea Maşină/ instalaţie de către minori.

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 2 - 21


Siguranţă

Personalul trebuie
K să fi fost instruit în prealabil,
K să fi citit şi înţeles manualul de utilizare înaintea preluării atribuţiilor,
K să cunoască toate dispozitivele şi prescripţiile de siguranţă
K să fie calificat pentru lucrarea care trebuie executată.

Activitate Persoană Personal califi- Personal de


instruită cat specialitate cu
calificare spe-
cială

Ambalare, transport X

Montaj X X

Punerea în funcţiune X

Reglare X

Operarea X

Identificarea defecţiunilor - Nivel I X

Identificarea defecţiunilor - Nivel II X

Remedierea defecţiunilor - Nivel I X

Remedierea defecţiunilor - Nivel II X

Remedierea defecţiunilor - Nivel III X

Întreţinere - Nivel I X

Întreţinere - Nivel II X

Întreţinere - Nivel III X

Scoaterea din funcţiune X

Demontarea X

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 01 0003 Sicherheit.fm • Print: 1.12.16


Tabelul5: Calificarea personalului

2 - 22 Versiunea 02-01-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

2.4 Pericole ce pot surveni de la OFS-


VS
OFS-VS a fost conceput conform standardelor tehnice de actualitate.

Risc remanent Cu toate acestea există riscuri remanente, deoarece OFS-VS funcţio-
nează cu

K mişcări mecanice potenţial periculoase


K sculă de tăiere ascuţită
K energie electrică
K cu energii pneumatice

Riscurile pentru sănătatea persoanelor le-am minimizat constructiv şi prin


utilizarea tehnicii de securitate.

Efectuaţi lucrările la şi cu Maşină de tăiat pe contur numai atunci când


K aţi citit şi înţeles prezentul manual de utilizare şi documentaţia tehnică
livrată odată cu produsul,
K sunteţi calificat în mod corespunzător pentru aceste lucrări.

Evitarea perico- Respectaţi în mod obligatoriu pentru evitarea pericolelor


lelor
K prezentul manual de utilizare şi documentaţia tehnică livrată,
K instrucţiunile de exploatare (indicatoarele de siguranţă) de la OFS-VS,
K instrucţiunile de exploatare ale administratorului,
K fişele cu datele de siguranţă pentru mijloacele de producţie.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der
Maschine ausgehen.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 2 - 23


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

2.4.1 Pericole remanente în cazul


transportului / montării / demontării

Avertizare! Personal neexperimentat.


Dacă executaţi montajul/prima punere în funcţiune cu personal neexperi-
mentat periclitaţi persoanele şi OFS-VS.

Încredinţaţi executarea montajul/prima punere în funcţiune numai perso-


nalului specializat calificat.

Avertizare! Pregătiri pentru montaj lipsă/greşite!


Pregătirile de montaj lipsă sau greşite pot periclita persoanele sau cauza
pagube materiale.

K Aveţi în vedere prescripţiile din planul pentru necesarul de spaţiu/pro-


iectul de fundaţie
(Layout).
K Utilizaţi numai mijloace ajutătoare corespunzătoare cu sarcină por-
tantă suficientă şi stare ireproşabilă.
K Asiguraţi zona periculoasă.

Avertizare! Vătămări ale capului sunt posibile!


Sunt posibile vătămări ale capului prin prăbuşirea, răsturnarea sau pro-
iectarea obiectelor, sau prin sarcinile suspendate, sau pericol prin colizi-
unea cu obstacole.

Purtaţi cască de protecţie.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der


Maschine ausgehen.fm • Print: 1.12.16

2 - 24 Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Avertizare! Pericol de cădere sau răsturnare a sarcinii!


Ansamblurile/componentele care nu sunt prinse de mijloacele de prin-
dere prevăzute sau prinse cu mijloace de transport necorespunzătoare
se pot răsturna sau pot să cadă la transport.

Decesul, vătămări corporale grave sau pagube materiale considerabile


din cauza ansamblurilor/componentelor care alunecă sau cad sunt posi-
bile.

Ansamblurile/componentele trebuie fixate întotdeauna cu mijloace de


transport corespunzătoare la punctele prevăzute de fixare a sarcinii.

Transportaţi sarcinile pe cât posibil de jos.

Asiguraţi ansamblurile/componentele contra alunecării/căderii până


când acestea sunt ancorate pe sol sau sunt instalate fix.

Nu intraţi niciodată sub sarcini suspendate.

Pericol de cădere!
Pericol de cădere la executarea lucrărilor de montaj la o înălţime de
peste 0,50 m.

O cădere de pe maşina OFS-VS poate duce la vătămări grave cu invali-


ditate permanentă.

Nu utilizaţi componentele maşinii ca mijloace ajutătoare de urcare.


Folosiţi mijloace ajutătoare de urcare / platforme de lucru sigure.
Aveţi în vedere prescripţiile privind prevenirea accidentelor.

Avertizare! Componente grele!


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der

Vătămare corporală gravă sau pagube materiale considerabile din cauza


subansamblurilor / componentelor care alunecă sau cad la slăbirea legă-
turilor portante.

Asiguraţi subansamblurile / componentele contra alunecării / căderii îna-


inte de a slăbi legăturile portante.

La manevrarea sarcinilor mai mari de 20 kg utilizaţi dispozitive de ridi-


care adecvate.
Maschine ausgehen.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 2 - 25


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Avertizare! Aveţi în vedere indicaţiile suplimentare!


Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru compo-
nentele integrate şi/sau maşinile incomplete.

Avertizare! Tensiune electrică periculoasă!


Atingerea componentelor aflate sub tensiune pot provoca moartea ime-
diată.

Instalaţiile electrice şi mijloacele de producţie pot fi racordate, modificate


şi revizuite numai de către electricieni conform regulilor electrotehnice.

Carcasele sau panourile care sunt marcate cu acest indicator pot fi des-
chise numai de către specialişti electricieni, după deconectarea preala-
bilă a maşinii/instalaţiei.

Tensiune periculoasă, chiar şi în cazul deconectării întrerupătorului prin-


cipal, în locurile marcate cu indicatoare de avertizare din tablourile de
comandă şi de conexiuni.

Atenţie! Laser - clasa 1, 1M!


O privire îndelungată în fasciculul laser poate deteriora retina din ochi.

Nu priviţi niciodată direct sau cu instrumente optice în fasciculul laser!

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!


Contactele cu scula de tăiere oprită pot conduce la răniri grave prin
tăiere, cu vătămări permanente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Demontaţi scula de tăiere în cazul în care nu aveţi nevoie de ea la efec-


tuarea lucrărilor de ajustare. Maschine ausgehen.fm • Print: 1.12.16

2 - 26 Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Atenţie! Materiale consumabile dăunătoare!


Materialele consumabile pot fi dăunătoare pentru persoane şi/sau mediul
ambiant.

Citiţi fişa cu specificaţii de siguranţă înainte de executarea lucrării.


Respectaţi indicaţiile de siguranţă de pe/din ambalaj.
Evitaţi contactul şi luaţi măsurile corespunzătoare pentru protecţia
mediului înconjurător atât timp cât lucraţi cu materiale consumabile pre-
cum grăsime, ulei de maşini, ulei hidraulic, ulei de silicon, lubrifiant, cer-
neală, solvenţi etc.

Atenţie! Pericol de strivire şi de prindere!


Pericol de strivire şi prindere a membrelor (degetelor) la aşezarea/
schimbarea/tensionarea sculei de tăiere între rotor şi scula de tăiere.
Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Atenţie! Pericol de strivire şi de prindere!


Pericol de strivire şi de prindere a membrelor (degete) între componen-
tele mobile.
Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der
Maschine ausgehen.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 2 - 27


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

2.4.2 Pericole neclasificate la prima punere în


funcţiune

Avertizare! Personal neexperimentat.


Dacă executaţi montajul/prima punere în funcţiune cu personal neexperi-
mentat periclitaţi persoanele şi OFS-VS.

Încredinţaţi executarea montajul/prima punere în funcţiune numai perso-


nalului specializat calificat.

Avertizare! Persoane în zona de pericol!


Persoanele ce se află în zona de pericol sunt expuse unui pericol imi-
nent.

Asiguraţi-vă înainte de începerea lucrului că nu se află persoane în zona


de pericol a maşinii/instalaţiei.

Maşina/instalaţia nu trebuie pusă în funcţiune dacă se află persoane în


zona de pericol.

Avertizare! Pericol provocat de dispozitive de siguranţă lipsă sau


montate greşit!
Înainte de punerea în funcţiune a OFS-VS controlaţi dacă dispozitivele
de siguranţă sunt complete şi funcţionale.

În acest scop vezi capitolul Dispozitive de siguranţă din acest manual.

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Dacă pentru punerea în funcţiune este necesară dezactivarea unui dis-
pozitiv de siguranţă, trebuie să procedaţi cu deosebită atenţie!

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der


Persoanele care lucrează în zona periculoasă trebuie avertizate înainte
de iniţierea fiecărei etape de lucru.

Pentru punerea definitivă în funcţiune, toate dispozitivele de siguranţă


trebuie să fie montate integral şi în stare complet funcţională!

Avertizare! Modificare software!


Instalarea unor programe externe precum şi intervenţia asupra compo-
nentelor hardware este interzisă fără excepţie, deoarece acest lucru
poate conduce la defecţiuni ale maşinii/instalaţiei şi astfel pot apărea
pericole pentru persoane sau pentru maşină/instalaţie.
Maschine ausgehen.fm • Print: 1.12.16

De modificările sistemului ţin şi actualizările şi noile pachete de service


ale sistemelor de operare indicate.

2 - 28 Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Atenţie! Aveţi în vedere indicaţiile suplimentare!


Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru compo-
nentele integrate şi/sau maşinile incomplete.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der
Maschine ausgehen.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 2 - 29


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

2.4.3 Pericole remanente în regimul de


funcţionare normal

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Dacă şuntaţi, eliminaţi sau dezactivaţi în alt mod un dispozitiv de sigu-
ranţă, periclitaţi propria siguranţă precum şi siguranţa altor persoane.

Nu şuntaţi sau eliminaţi niciodată un dispozitiv de siguranţă!

Atenţie! Suprasolicitare la încărcarea şi descărcarea blocului din


material spongios!
La împingerea şi tragerea de sarcini >/= 50kg este posibilă suprasolicita-
rea sistemului muşchi-schelet.
Luaţi măsurile necesare pentru a putea încărca/descărca blocul fără o
solicitare prea mare.

La manevrarea sarcinilor mai mari de 20 kg utilizaţi dispozitive de ridi-


care adecvate.

Atenţie! Pericol de strivire şi de prindere!


Pericol de strivire şi de prindere a membrelor (degete) la sistemul de
transport.

Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.


Opriţi banda de transport, dacă nu o utilizaţi.

Atenţie! Pericol de incendiu prin producere de scântei!


La ascuţirea sculei de tăiere se produc scântei.

Depunerile de praf/resturile de material spongios din aparatul de şlefuire

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der


şi din canalul de aspirare/furtunul de aspirare al dispozitivului de aspirare
se pot aprinde.

K Curăţaţi aparatul de şlefuire şi canalul de aspirare/furtunul de aspi-


rare cel puţin 1x pe tură.
K Nu lăsaţi maşina nesupravegheată la ascuţirea sculei de tăiere.
Maschine ausgehen.fm • Print: 1.12.16

2 - 30 Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Atenţie! Pericol de incendiu datorită sculei de tăiere aflate în


funcţiune!
În timpul unei perioade de repaus a sculei de tăiere poate să apară o
creştere a temperaturii sau se pot produce scântei într-o porţiune a
materialului spongios ca urmare a existenţei unor incluziuni.
Aceasta poate conduce la aprinderea materialului spongios.

În funcţie de calitatea materialului spongios există un pericol ridicat de


incendiu, de exemplu în cazul
K materialului lipit,
K incluziunilor,
K unui punct de aprindere scăzut.
Nu lăsaţi maşina nesupravegheată atunci când funcţionează scula de
tăiere
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der
Maschine ausgehen.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 2 - 31


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

2.4.4 Pericole remanente în regimul de


service/regimul de reglaj pregătitor

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Pentru executarea lucrării trebuie să accesaţi o zonă periculoasă.
K Lucraţi la şi cu maşina/instalaţia numai după ce aţi citit şi înţeles
manualul de utilizare.
K Lucraţi cu maşina/instalaţia numai când sunteţi calificat în mod cores-
punzător.
K Respectaţi în mod obligatoriu toate indicaţiile de siguranţă.
K Păstraţi întotdeauna o distanţă de siguranţă suficientă faţă de sursele
de pericol.
K Părăsiţi zona periculoasă imediat după încheierea lucrării.
K Reluaţi exploatarea numai după ce v-aţi asigurat că nu există niciun
pericol pentru persoane şi este exclusă posibilitatea de avariere a
maşinii/instalaţiei.

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!


Contactele cu scula de tăiere oprită pot conduce la răniri grave prin
tăiere, cu vătămări permanente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der


Maschine ausgehen.fm • Print: 1.12.16

2 - 32 Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

2.4.5 Pericole remanente la lucrările de


întreţinere curentă/generală

Avertizare! Persoane în zona de pericol!


Persoanele ce se află în zona de pericol sunt expuse unui pericol imi-
nent.

Asiguraţi-vă înainte de începerea lucrului că nu se află persoane în zona


de pericol a maşinii/instalaţiei.

Maşina/instalaţia nu trebuie pusă în funcţiune dacă se află persoane în


zona de pericol.

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Pentru executarea lucrării trebuie să accesaţi o zonă periculoasă.
K Lucraţi la şi cu maşina/instalaţia numai după ce aţi citit şi înţeles
manualul de utilizare.
K Lucraţi cu maşina/instalaţia numai când sunteţi calificat în mod cores-
punzător.
K Respectaţi în mod obligatoriu toate indicaţiile de siguranţă.
K Păstraţi întotdeauna o distanţă de siguranţă suficientă faţă de sursele
de pericol.
K Părăsiţi zona periculoasă imediat după încheierea lucrării.
K Reluaţi exploatarea numai după ce v-aţi asigurat că nu există niciun
pericol pentru persoane şi este exclusă posibilitatea de avariere a
maşinii/instalaţiei.

Avertizare! Pericol provocat de dispozitive de siguranţă lipsă sau


montate greşit!
Înainte de punerea în funcţiune a OFS-VS controlaţi dacă dispozitivele
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der

de siguranţă sunt complete şi funcţionale.

În acest scop vezi capitolul Dispozitive de siguranţă din acest manual.

Pericol de cădere!
Pericol de cădere la executarea lucrărilor de montaj la o înălţime de
peste 0,50 m.

O cădere de pe maşina OFS-VS poate duce la vătămări grave cu invali-


ditate permanentă.
Maschine ausgehen.fm • Print 1.12.16

Nu utilizaţi componentele maşinii ca mijloace ajutătoare de urcare.


Folosiţi mijloace ajutătoare de urcare / platforme de lucru sigure.
Aveţi în vedere prescripţiile privind prevenirea accidentelor.

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 2 - 33


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Avertizare! Tensiune electrică periculoasă!


Atingerea componentelor aflate sub tensiune pot provoca moartea ime-
diată.

Instalaţiile electrice şi mijloacele de producţie pot fi racordate, modificate


şi revizuite numai de către electricieni conform regulilor electrotehnice.

Carcasele sau panourile care sunt marcate cu acest indicator pot fi des-
chise numai de către specialişti electricieni, după deconectarea preala-
bilă a maşinii/instalaţiei.

Tensiune periculoasă, chiar şi în cazul deconectării întrerupătorului prin-


cipal, în locurile marcate cu indicatoare de avertizare din tablourile de
comandă şi de conexiuni.

Avertizare! Componente grele!


Vătămare corporală gravă sau pagube materiale considerabile din cauza
subansamblurilor / componentelor care alunecă sau cad la slăbirea legă-
turilor portante.

Asiguraţi subansamblurile / componentele contra alunecării / căderii îna-


inte de a slăbi legăturile portante.

La manevrarea sarcinilor mai mari de 20 kg utilizaţi dispozitive de ridi-


care adecvate.

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!


Contactele cu scula de tăiere oprită pot conduce la răniri grave prin
tăiere, cu vătămări permanente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der


Atenţie! Sculă de tăiere sub tensiune!
Scula de tăiere este tensionată prin intermediul suportului de tensionare.
Atunci când scula de tăiere tensionată se rupe, aceasta sare necontrolat
de pe rotoare.

Detensionaţi scula de tăiere în funcţie de posibilităţi înainte de a des-


chide uşile de protecţie de la agregatul de tăiere.
Maschine ausgehen.fm • Print: 1.12.16

2 - 34 Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Atenţie! Pericol de strivire şi de prindere!


Pericol de strivire şi prindere a membrelor (degetelor) la aşezarea/
schimbarea/tensionarea sculei de tăiere între rotor şi scula de tăiere.
Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Atenţie! Materiale consumabile dăunătoare!


Materialele consumabile pot fi dăunătoare pentru persoane şi/sau mediul
ambiant.

Citiţi fişa cu specificaţii de siguranţă înainte de executarea lucrării.


Respectaţi indicaţiile de siguranţă de pe/din ambalaj.
Evitaţi contactul şi luaţi măsurile corespunzătoare pentru protecţia
mediului înconjurător atât timp cât lucraţi cu materiale consumabile pre-
cum grăsime, ulei de maşini, ulei hidraulic, ulei de silicon, lubrifiant, cer-
neală, solvenţi etc.

Atenţie! Energii pneumatice remanente!


Energii remanente posibile la componentele/ansamblurile acţionate pne-
umatic.

Opriţi alimentarea pneumatică înainte de efectuarea lucrărilor de întreţi-


nere curentă/generală.
Aveţi în vedere posibilele pericolele de prindere sau de strivire din cauza
energiilor remanente.

Atenţie! Suprafaţă fierbinte!


În timpul funcţionării componentele se pot încălzi puternic.
De exemplu scula de tăiere, motoarele şi transmisia.

Lăsaţi componentele să se răcească înainte de a efectua lucrări la


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der

aceste componente sau în aproprierea acestor componente.

Atenţie! Pericol de incendiu prin producere de scântei!


La ascuţirea sculei de tăiere se produc scântei.

Depunerile de praf/resturile de material spongios din aparatul de şlefuire


şi din canalul de aspirare/furtunul de aspirare al dispozitivului de aspirare
se pot aprinde.

K Curăţaţi aparatul de şlefuire şi canalul de aspirare/furtunul de aspi-


Maschine ausgehen.fm • Print 1.12.16

rare cel puţin 1x pe tură.


K Nu lăsaţi maşina nesupravegheată la ascuţirea sculei de tăiere.

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 2 - 35


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Atenţie! Aveţi în vedere indicaţiile suplimentare!


Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru compo-
nentele integrate şi/sau maşinile incomplete.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der


Maschine ausgehen.fm • Print: 1.12.16

2 - 36 Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

2.4.6 Situaţie de urgenţă/defecţiune

Avertizare! Situaţie de urgenţă!


Dacă există un pericol pentru persoane sau materiale opriţi imediat
maşina/instalaţia cu un element de comandă pentru OPRIREA DE
URGENŢĂ.

Avertizare! Defecţiune/deficienţă la maşină/instalaţie!


Remediaţi imediat defecţiunile/deficienţele.

Atunci când nu puteţi remedia imediat defecţiunile/deficienţele, opriţi


imediat maşina/instalaţia şi asiguraţi-o împotriva repornirii involuntare
sau neautorizate.

Înregistraţi în scris toate defecţiunile sau modificările.


Comunicaţi imediat defecţiunile/modificările organismului responsabil /
Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.

Avertizare! Deficienţă la instalaţia electrică / mijlocul de producţie!


Atingerea componentelor aflate sub tensiune pot provoca moartea ime-
diată.

Remediaţi imediat deficienţa.

În caz că există un pericol iminent, atunci nu este permisă utilizarea


instalaţiei electrice/mijlocului de producţie electric!

Avertizare! Pericol de moarte la combaterea incendiilor!


În cazul utilizării unui echipament inadecvat pentru combaterea incendii-
lor
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der

K se formează gaze toxice (vapori)


K apar situaţii periculoase din cauza instalaţiilor electrice.
Pericol de moarte prin electrocutare!
Alarmaţi imediat pompierii.

Avertizare! Postfuncţionarea OFS-VS!


Este posibilă postfuncţionarea OFS-VS după defecţiuni / ieşirea din
funcţiune a alimentării cu energie.
Maschine ausgehen.fm • Print 1.12.16

Intraţi în zona periculoasă numai după ce toate mişcările cauzatoare de


pericol ajung singure în starea de repaus.

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 2 - 37


Pericole ce pot surveni de la OFS-VS

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Pentru executarea lucrării trebuie să accesaţi o zonă periculoasă.
K Lucraţi la şi cu maşina/instalaţia numai după ce aţi citit şi înţeles
manualul de utilizare.
K Lucraţi cu maşina/instalaţia numai când sunteţi calificat în mod cores-
punzător.
K Respectaţi în mod obligatoriu toate indicaţiile de siguranţă.
K Păstraţi întotdeauna o distanţă de siguranţă suficientă faţă de sursele
de pericol.
K Părăsiţi zona periculoasă imediat după încheierea lucrării.
K Reluaţi exploatarea numai după ce v-aţi asigurat că nu există niciun
pericol pentru persoane şi este exclusă posibilitatea de avariere a
maşinii/instalaţiei.

Avertizare! Vătămări grave datorate unei scule de tăiere rupte/


fisurate!
Capetele cuţitului pot să sară din sistemul de fixare la deschiderea uşilor
de protecţie şi să cauzeze vătămări de tăiere grave cu daune perma-
nente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Verificaţi sculele de tăiere referitor la starea lor intactă înainte de a le


monta.

Avertizare! Aveţi în vedere indicaţiile suplimentare!


Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru compo-
nentele integrate şi/sau maşinile incomplete.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 02 0006 OFS-VS Sicherheit - Gefahren die von der


Maschine ausgehen.fm • Print: 1.12.16

2 - 38 Versiunea OFS-VS_02-02-0006 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Dispozitive de siguranţă

2.5 Dispozitive de siguranţă


Verificaţi toate dispozitivele de siguranţă şi funcţiile Maşină/ instalaţie
K la începerea fiecărui schimb (în cazul întreruperii funcţionării),
K săptămânal (în regim de exploatare continuă),
K după fiecare lucrare de întreţinere generală.

Defecţiuni sau Înştiinţaţi imediat personalul de conducere responsabil cu privire la defec-


deficienţe ţiunile sau deficienţele apărute în timpul exploatării.

Exploataţi Maşină/ instalaţie numai cu dispozitivele de siguranţă în stare


de funcţionare corespunzătoare.

Opriţi imediat Maşină/ instalaţie dacă unul dintre dispozitivele de siguranţă


funcţionează defectuos sau ineficient.

Deconectarea După pornirea dispozitivului de siguranţă puteţi repune în funcţiune


de siguranţă Maşină/ instalaţie numai după ce
K aţi eliminat cauza sau defecţiunea,
K v-aţi convins că această operaţie nu prezintă pericol pentru persoane
sau bunuri.

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Dacă şuntaţi, eliminaţi sau dezactivaţi în alt mod un dispozitiv de sigu-
ranţă, periclitaţi propria siguranţă precum şi siguranţa altor persoane.

Nu şuntaţi sau eliminaţi niciodată un dispozitiv de siguranţă!

Avertizare! Aveţi în vedere indicaţiile suplimentare!


Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru compo-
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 03 0003 Sicherheit - Sicherheitseinrichtungen Einlei-

nentele integrate şi/sau maşinile incomplete.


tung.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-03-0003 RO de la 1.12.16 2 - 39


Dispozitive de siguranţă

Măsuri de pro- În cazul livrării componentelor individuale (ansambluri individuale sau


tecţie din partea părţi ale instalaţiei), administratorul trebuie să monteze regulamentar dis-
utilizatorului pozitivele de siguranţă.

Respectaţi şi indicaţiile din capitolul „Siguranţă - Măsuri de protecţie din


partea utilizatorului“ din acest manual de utilizare.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 03 0003 Sicherheit - Sicherheitseinrichtungen Einlei-


tung.fm • Print: 1.12.16

2 - 40 Versiunea 02-03-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Dispozitive de siguranţă

2.5.1 Dispozitive de siguranţă OFS-VS

Poz Dispozitiv de sigu- Funcţia Verificarea funcţionării


ranţă

Simboluri de sigu- Indicaţii de siguranţă pentru manevrarea Control vizual.


ranţă OFS-VS.
Plăcuţele de avertizare,
obligativitate şi interdicţie
ale OFS-VS nu trebuie
1 îndepărtate şi trebuie să fie
lizibile.

Înlocuiţi simbolurile de
siguranţă deteriorate, ilizi-
bile.

Comutator princi- Comutatorul principal separă OFS-VS Dacă comutatorul princi-


pal cu posibilitate de la reţeaua electrică. pal se află în poziţia 0/
de închidere la OFF, sistemul de
tabloul de comandă Comutatorul principal poate fi asigurat comandă al OFS-VS nu
împotriva reconectării cu un lacăt.
este conectat.
2
Lacătul nu este inclus în pachetul de
Comutatorul principal tre-
livrare.
buie să stea întotdeauna în
poziţia 0/0FF pentru exe-
cutarea lucrărilor de întreţi-
nere generală.

Lampa de semnali- Lampa de semnalizare se aprinde atunci Control vizual la conecta-


zare „Comutator când comutatorul principal se află în pozi- rea comutatorului principal.
principal conectat“ ţia I/ON.
3 lângă comutatorul
principal de la
tabloul de
comandă.

Al 2-lea comutator Al 2-lea comutator principal separă încăl- Dacă comutatorul princi-
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 04 0003 OFS-VS Sicherheit - Sicherheitseinrichtungen

principal cu posibili- zirea tabloului de comandă (opţiune) de pal se află în poziţia 0/OFF,
tate de închidere la reţea. încălzirea tabloului de
tabloul de comandă comandă nu este conec-
Comutatorul principal poate fi asigurat tată.
4 Opţiune împotriva reconectării cu un lacăt.
Comutatorul principal tre-
Lacătul nu este inclus în pachetul de buie să stea întotdeauna în
livrare. poziţia 0/0FF pentru exe-
cutarea lucrărilor de întreţi-
nere generală.

Tabelul 6: Dispozitive de siguranţă


Liste.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-04-0003 RO de la 1.12.16 2 - 41


Dispozitive de siguranţă

Poz Dispozitiv de sigu- Funcţia Verificarea funcţionării


ranţă

DECONECTARE Deconectare de urgenţă în situaţii pericu- La acţionarea butonului de


DE URGENŢĂ loase. urgenţă Deconectare de
Buton de apăsare urgenţă sunt oprite toate
– la postul de sistemele de acţionare cât
5 lucru de repede posibil.
– la banda de
încărcare/des-
cărcare (opţi-
une)

Plăci de plexiglas în Ecranarea unei zone de pericol. Controlul vizual al


6 zona de tăiere – integrităţii
– deteriorărilor mecanice

Capace de protec- Ecranarea mişcărilor mecanice pericu- Controlul vizual al


ţie loase, a curentului electric, a elementelor – integrităţii
pneumatice/hidraulice.
– deteriorărilor mecanice
De exemplu, în faţa sistemelor de acţio-
7
nare, baretelor de strângere, conductelor
pneumatice/hidraulice.

Capacele de protecţie se pot deschide


doar cu o sculă.

Uşile de protecţie Ecranarea mişcărilor mecanice pericu- Controlul vizual al


de la agregatul loase, a curentului electric, a elementelor – integrităţii
maşinii - partea pneumatice/hidraulice.
– deteriorărilor mecanice
posterioară
De exemplu, în faţa sistemelor de acţio-
8
nare, baretelor de strângere, conductelor
pneumatice/hidraulice.

Uşile de protecţie pot fi deschise numai


cu o sculă.

Uşi de siguranţă la Ecranarea mişcărilor mecanice pericu- Controlul vizual al

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 04 0003 OFS-VS Sicherheit - Sicherheitseinrichtungen


agregatul maşinii loase, a curentului electric, a elementelor – integrităţii
cu siguranţă de pneumatice/hidraulice.
– deteriorărilor mecanice
acces (deconec-
tare de urgenţă) - De exemplu, în faţa sistemelor de acţio-
La deschiderea uşi sunt
partea frontală nare, baretelor de strângere, conductelor
oprite toate sistemele de
pneumatice/hidraulice.
acţionare de acţionare cât
9 Uşile de protecţie pot fi deschise numai mai repede posibil.
cu o sculă.

Uşa de protecţie este dotată cu un comu-


tator de siguranţă.

La deschiderea uşii este efectuată o


oprire de urgenţă a Maşină de tăiat pe
contur

Tabelul 6: Dispozitive de siguranţă


Liste.fm • Print: 1.12.16

2 - 42 Versiunea OFS-VS_02-04-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Dispozitive de siguranţă

Poz Dispozitiv de sigu- Funcţia Verificarea funcţionării


ranţă

Lămpi de avertizare Pe agregatul de tăiere sunt amplasate Control vizual la conecta-


„Dispozitivul de două lămpi de avertizare care semna- rea sculei de tăiere
tăiere lează dacă scula de tăiere se află în func-
funcţionează“ ţiune. Este greu de recunoscut
când scula de tăiere se
află în funcţiune.

10 Controlaţi în permanenţă
dacă se aprind toate lăm-
pile de avertizare când
scula de tăiere porneşte.

Nu exploataţi OFS-VS nici-


odată cu o lampă de aver-
tizare defectă!

Tensiune comuta- Supravegherea tensiunii sculei de tăiere. Scula de tăiere poate fi


tor de protecţie conectată numai în stare
11
Scula de tăiere La ruperea/fisurarea sculei de tăiere se tensionată.
decuplează toate sistemele de acţionare.

Protecţia cu parolă Limitarea drepturilor de utilizare asupra Accesul la nivele de pro-


a programului maşi- software-ului maşinii pentru a preveni gramare ce pot modifica
12 nii pericolele generate de modificările neau- proceduri fundamentale
torizate ale programului. ale programului poate fi
blocat.

Comutatorul cu Restricţia de întreţinere la distanţă B-


cheie Con.
13 B-con

Opţiune

Tabelul 6: Dispozitive de siguranţă


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 04 0003 OFS-VS Sicherheit - Sicherheitseinrichtungen
Liste.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_02-04-0003 RO de la 1.12.16 2 - 43


2 - 44
Dispozitive de siguranţă

Versiunea OFS-VS_02-04-0003 RO de la 1.12.16


OFS-VS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\02 04 0003 OFS-VS Sicherheit - Sicherheitseinrichtungen
Liste.fm • Print: 1.12.16
Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

2.6 Semnificaţia indicatoarelor de


siguranţă
În acest capitol găsiţi lămuririle referitoare la indicatoarele de siguranţă
posibile la maşina Maşină/ instalaţie, la mijloacele de muncă, piesele de
schimb sau materialele necesare funcţionării.

Indicatoarele de siguranţă reprezintă indicaţii de exploatare, care trebuie


respectate în mod obligatoriu.

2.6.1 Indicatoare de interdicţie


Simbol Semnificaţie

Nu vă căţăraţi pe maşină/instalaţie

Mişcările componentelor maşinii/instalaţiei sau ale sistemului de transport


prezintă pericol de vătămări grave sau chiar mortale.

De exemplu prin
– prăbuşirea peste scula de tăiere,
– strivirea între material şi maşină,
– prăbuşirea de pe sistemul de transport.

Nu vă târâţi pe sub masă/banda transportoare!

Mişcările componentelor maşinii/instalaţiei prezintă pericol de vătămări


grave sau chiar mortale.

De exemplu prin
– agregatele de tăiere mobile cu sculă de tăiere ascuţită,
– strivirea între componentele maşinii/instalaţiei,
– lanţuri pentru cabluri etc.

Accesul interzis persoanelor neautorizate!


T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm

Această zonă poate fi accesată numai de personalul instruit autorizat


– când maşina/instalaţia nu se află în funcţiune sau
– când este necesară executarea lucrărilor descrise în instrucţiunile de
utilizare.

Nu executaţi lucrări de întreţinere!

Componenta este deteriorată sau distrusă prin lucrările de întreţinere.

La componenta marcată nu pot fi executate şi sunt interzise lucrările de


întreţinere.
Tabelul 7: Indicatoare de interdicţie
• Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 2 - 45


Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

Simbol Semnificaţie

Nu atingeţi!

Componenta poate fi distrusă prin atingere.

Atingerea este permisă numai cu scule speciale sau după efectuarea


măsurilor de protecţie.

Nu atingeţi, carcasa se află sub tensiune!

La carcasă poate fi prezentă o tensiune periculoasă.

În cazul atingerii, în combinaţie cu contra-potenţialul sau potenţialul


pământului, există pericol de moarte!

O protecţie optimă a propriei persoane poate fi obţinută numai prin


păstrarea unei distanţe suficiente.
La o tensiune necunoscută de până la 1000 Volţi, păstraţi o distanţă de 1
metru.
La o tensiune înaltă necunoscută, păstraţi o distanţă de 5 metri.

Nu conectaţi!

Se lucrează la instalaţia electrică.

Nu este permisă acţionarea sau conectarea instalaţiilor electrice care sunt


marcate cu indicatorul de siguranţă.

Indicatorul de siguranţă poate fi îndepărtat numai de persoana care l-a


aplicat.
Tabelul 7: Indicatoare de interdicţie

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm


• Print: 1.12.16

2 - 46 Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

2.6.2 Indicatoare de avertizare

Simbol Simbol

Avertizare! Loc periculos

În cazul nerespectării există un pericol pentru persoane şi / sau instalaţia


Maşină/ instalaţie.

Respectaţi indicaţiile de exploatare, indicaţiile din instrucţiunile de utilizare şi


normele general valabile de tehnică a securităţii muncii.

Avertizare! Tensiune electrică periculoasă

Atingerea componentelor aflate sub tensiune poate provoca decesul


instantaneu.

Carcasele sau panourile care sunt marcate cu acest indicator pot fi deschise
numai de către specialişti electricieni, după deconectarea prealabilă a maşinii/
instalaţiei.

Tensiune periculoasă, chiar şi în cazul deconectării întrerupătorului principal, în


locurile marcate cu indicatoare de avertizare din tablourile de comandă şi de
conexiuni.

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!

Contactul cuscula de tăiere aflată în mişcareprovoacă vătămări prin tăiere


dintre cele mai grave, cu urmări permanente, chiar şi decesul.
Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Contactul cu scula de tăiere oprită poate conduce la răniri grave prin tăiere,
cu leziuni permanente.
Purtaţi mănuşi de siguranţă.
Păstraţi distanţa de siguranţă.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm

Avertizare! Componente ale maşinii aflate în rotaţie!

Piesele vestimentare şi părţile corpului pot fi apucate şi trase înăuntru.


Urmările pot consta în vătămări grave sau chiar mortale.

Păstraţi distanţa de siguranţă şi purtaţi îmbrăcăminte strânsă pe corp.


• Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 2 - 47


Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

Simbol Simbol

Avertizare asupra pornirii automate

Pornirea automată a maşinii/instalaţiei este semnalată printr-o lumină


intermitentă sau un semnal acustic.

Părăsiţi zonele periculoase imediat după semnalizare.

Păstraţi o distanţă suficientă faţă de toate componentele care se pot mişca,


deoarece în acele locuri există, de exemplu, pericol de strivire sau apucare
(sisteme de transport etc.)

Avertizare! Sarcină suspendată!

Prăbuşirea sarcinilor poate provoca vătămări extrem de grave şi chiar mortale.

Nu treceţi niciodată pe sub sarcinile suspendate!

Atenţionare pentru zone periculoase prin marcaje sau lanţuri de barare a


accesului

Atenţie! Sunt posibile mişcări neprevăzute.

Nu accesaţi zona periculoasă atunci când maşina/instalaţia este conectată sau


se află în stare operaţională.

Păstraţi distanţa de siguranţă!

Avertizare pentru accidentarea mâinilor

Există pericolul ca mâinile să fie strivite, apucate sau rănite în alt fel.

Nu introduceţi mâinile în locurile marcate cu acest indicator de avertizare!

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm


Avertizare asupra pericolului de strivire

Pericol de strivire la un mijloc de muncă (de ex. maşină) sau la echipamentele


constructive (de ex. capace, învelişuri, împrejmuiri, îngrădituri).

Se impune o atenţie sporită la executarea lucrărilor în locurile de muncă


marcate.

Avertizare asupra zgomotului cu nivel ridicat de presiune acustică

Nivelul de presiune acustică la locul de muncă depăşeşte 85 dB(A). În cazul


expunerii prelungite pot apare vătămări permanente ale auzului.

Accesaţi zona numai cu mijloace de protecţie a auzului corespunzătoare.


• Print: 1.12.16

2 - 48 Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

Simbol Simbol

Avertisment cu privire la suprafaţa fierbinte!

Piesele fierbinţi ale maşinii, recipientele sau materiile prime, dar şi lichidele
fierbinţi nu se pot percepe întotdeauna.
Dacă un astfel de simbol de siguranţă este montat la o componentă, atunci
trebuie avută atenţie.

Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi fără mănuşi de protecţie.

Barieră luminoasă cu laser clasa a 1-a

Radiaţia laser accesibilă nu este periculoasă în condiţii previzibile în mod


raţional.

Condiţiile previzibile în mod raţional sunt respectate la utilizarea conform


Clasa 1 destinaţiei.

Nu priviţi niciodată direct în raza laser.

Barieră luminoasă cu laser clasa 1M

Radiaţia laser accesibilă nu este periculoasă în condiţii previzibile în mod


raţional.

Radiaţia laser accesibilă nu este periculoasă pentru vedere, atât timp cât
Clasa 1M secţiunea transversală nu este diminuată prin instrumente optice (lupe, lentile,
telescoape).

Nu priviţi niciodată direct în raza laser.

Barieră luminoasă cu laser clasa a 2-a

Ochiul este protejat de obicei prin reacţii de apărare (reflexul de închidere a


pleoapei) în condiţii previzibile în mod raţional.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm

Nu priviţi niciodată direct în raza laser.


Clasa 2

Barieră luminoasă cu laser clasa 2M

Ochiul este protejat de obicei printr-o reacţie de apărare (reflexul de închidere a


pleoapei) în condiţii previzibile în mod raţional, atât timp cât secţiunea
transversală nu este diminuată prin instrumente optice (lupe, lentile,
telescoape).
Clasa 2M
Nu priviţi niciodată direct în raza laser.
• Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 2 - 49


Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

Simbol Simbol

NICHT EINSCHALTEN - REPARATURARBEITEN !


Nu conectaţi! Lucrări de reparaţii!
DO NOT SWITCH ON - MEN WORKING !

NO CONNECTAR - TRABAJOS DE REPARACIÓN ! Se lucrează la maşină/instalaţie.


NÃO LIGAR, TRABALHOS DE REPARAÇÃO !

Barcode: 1001649404 DE, GB, ES, PT

Nu este permisă acţionarea sau conectarea maşinii/instalaţiei!

Indicatorul de siguranţă poate fi îndepărtat numai de persoana care l-a aplicat.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm


• Print: 1.12.16

2 - 50 Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

2.6.3 Indicatoare de obligaţie

Simbol Semnificaţie

Indicator de obligaţie general

Respectaţi indicaţiile de exploatare, indicaţiile din instrucţiunile de utilizare şi


normele general valabile de tehnică a securităţii muncii.

Purtaţi mănuşi de protecţie

Sunt posibile răniri prin tăiere.


Informaţi-vă cu privire la mănuşile de protecţie adecvate.

Purtaţi ochelari de protecţie!

Sunt posibile răniri ale ochilor (pierderea vederii) în timpul şlefuirii, din cauza
corpurilor solide proiectate în jur.

Purtaţi căşti de protecţie antifonică!

Dacă nivelul de presiune acustică de lungă durată al maşinii Maşină/ instalaţie


depăşeşte 85 dB(A), trebuie purtate mijloace de protecţie a auzului pentru a
preveni vătămările permanente ale auzului.

Purtaţi cască de protecţie!

Sunt posibile vătămări ale capului prin prăbuşirea, răsturnarea sau proiectarea
obiectelor, sau prin sarcinile suspendate, sau pericol prin coliziunea cu
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm

obstacole.

În zona marcată trebuie purtată permanent pe cap o cască de protecţie.

Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie!

Protecţie împotriva contactului cu mijloacele auxiliare sau mijloacele de muncă.


Informaţi-vă asupra îmbrăcămintei de protecţie adecvate.

Folosiţi centura de susţinere!

În locurile cu risc sporit de prăbuşire folosiţi o centură de susţinere.

Cablul de siguranţă trebuie legat atât la centura de susţinere cât şi la un punct


de fixare stabil.
• Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 2 - 51


Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

Simbol Semnificaţie

Folosiţi pasajul!

Căile de transport şi instalaţiile de transport pot fi supratraversate sau


subtraversate numai pe la pasajele de trecere.

Deconectaţi întrerupătorul principal numai pentru executarea lucrărilor de


întreţinere şi a lucrărilor la instalaţia electrică!

Lucrările la instalaţiile electrice şi mijloacele de producţie pot fi executate numai


de specialişti electricieni sau persoane special instruite.

Deconectaţi înaintea efectuării lucrărilor!

Înainte de executarea lucrărilor, instalaţia electrică sau mijlocul de producţie


trebuie deconectate de la reţeaua de electricitate.

Lucrările la instalaţiile electrice şi mijloacele de producţie pot fi executate numai


de specialişti electricieni sau persoane special instruite.

Deconectaţi ştecherul de la reţea înainte de deschidere!

Înainte de executarea lucrărilor, instalaţia electrică sau mijlocul de producţie


trebuie deconectate de la reţeaua de electricitate.

Lucrările la instalaţiile electrice şi mijloacele de producţie pot fi executate numai


de specialişti electricieni sau persoane special instruite.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm


• Print: 1.12.16

2 - 52 Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

2.6.4 Alte indicatoare de siguranţă /


pictograme

Simbol Semnificaţie conform regulamentului privind substanţele periculoase

Substanţe periculoase pentru mediul înconjurător!

Înştiinţaţi imediat superiorul la descoperirea unor recipiente deteriorate.

Colectaţi substanţele volatile şi evacuaţi-le la deşeuri.

Evacuaţi substanţele la deşeuri conform legilor şi normelor în vigoare.

Substanţă caustică!

Contactul cu substanţa marcată poate provoca arsuri, adică distrugerea


ţesutului pielii, ochilor sau mucoaselor. Substanţa poate fi volatilă şi poate
produce vapori dăunători sănătăţii.

Citiţi în detaliu recomandările de securitate şi respectaţi-le în mod obligatoriu.

Nu inspiraţi praful, gazul şi vaporii. Evitaţi neapărat contactul cu pielea.


Dezbrăcaţi imediat îmbrăcămintea contaminată sau îmbibată. În cazul
contactului cu pielea, spălaţi imediat cu apă din abundenţă. În cazul unor
materiale de expediţie deteriorate, părăsiţi imediat spaţiul de încărcare şi
înştiinţaţi superiorul.

Păstraţi substanţele caustice, care sunt şi inflamabile, la distanţă de sursele de


căldură, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Nu fumaţi.

Simbol Semnificaţie

Marca de conformitate
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm

Maşina respectă normele în vigoare ale Directivei CE pentru maşini


.

Substanţe revalorificabile!

Supuneţi substanţele unei reciclări profesionale!


• Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16 2 - 53


2 - 54
Semnificaţia indicatoarelor de siguranţă

Versiunea 02-05-0002 RO din 1.12.16


Maşină/ instalaţie
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\02 05 0003 Sicherheit - Sicherheitszeichen allgemein.fm
• Print: 1.12.16
Date tehnice

3 Date tehnice

3.1 Plăcuţa de identificare tip


Pe plăcuţele de identificare tip se găsesc indicaţii necesare la identificarea
maşinii Maşină/ instalaţie şi a celor mai importante date tehnice.

3.1.1 Exemplu de plăcuţă identificare tip


Maşină/ instalaţie
Plăcuţa de fabricaţie a maşinii Maşină/ instalaţie este montată pe batiul
maşinii.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 01 0003 Technische Daten - Allgemein.fm • Print
1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 03-01-0002 RO din 1.12.16 3-1


Date tehnice

1
MACHINE ENGINEERING.
Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG | Asdorfer Straße 96 -106 | D-57258 Freudenberg | Phone: +49 2734 289-0 | www.baeumer.de

Typ
Type 2

Kommissions Nr. Fabrikations Nr.


Commission no. 3 Fabrication no. 6

Baujahr Luftdruck
Year of constr. 4 Air pressure 7

Tragkraft
Lifting capacity (dakN) 5

Messerabmessungen
Knife dimensions 8

Messerabmessungen umlaufend
Knife dimensions circulating 9

Messerabmessungen oszillierend
Knife dimensions oscillating 10

Drahtabmessungen
Wire dimensions 11

Spannseillänge
Length of tensioning rope 12

Made in Germany

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 01 0003 Technische Daten - Allgemein.fm • Print:


Abb. 3-1: Exemplu de plăcuţă identificare tip

1.12.16

3-2 Versiunea 03-01-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Date tehnice

Poz. Indicaţie Informaţie

Albrecht Bäumer Producător / locaţie de producţie


1

Tip Denumirea tipului Maşină/ instalaţie


2 type

Nr. de comandă Număr de comandă al Maşină/ instalaţie


3 Commission no.

An de fabricaţie Anul de fabricaţie a Maşină/ instalaţie


4 Year of constr.

Forţa portantă Forţa portantă a Maşină/ instalaţie


5 Load capacity
(dakN)

Număr de fabricaţie Număr de fabricaţie (număr de serie) al


6 fabrication no. Maşină/ instalaţie

Presiune aer Presiune racord de alimentare cu aer


7 Air pressure

Dimensiuni cuţit Lungimea sculei de tăiere


8 Knife dimensions

Dimensiuni cuţit Lungimea sculei de tăiere


9 Knife dimensions

Dimensiuni cuţit Lungimea sculei de tăiere rotative


10 rotativ
Knife dimensions
circulating

Dimensiuni sârmă Lungimea sculei de tăiere


11 Wire dimensions

Lungimea cablului Lungimea cablului de tensionare pentru scula de


12 de tensionare tăiere
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 01 0003 Technische Daten - Allgemein.fm • Print

Length of tensio-
ning rope

--- Patent Număr patent


Patent
1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 03-01-0002 RO din 1.12.16 3-3


Date tehnice

3.1.2 Exemplu de plăcuţă identificare tip


depozit de blocuri/sistem cu bloc de
ridicare/rampă

1
MACHINE ENGINEERING.
Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG | Asdorfer Straße 96 -106 | D-57258 Freudenberg | Phone: +49 2734 289-0 | www.baeumer.de

Typ
Type 2

Kommissions Nr. Fabrikations Nr.


Commission no. 3 Fabrication no. 4

Baujahr
Year of constr. 5

Tragkraft/Einschub
Load capacity/Slot 6
(daN/m)

Made in Germany

Abb. 3-2: Plăcuţă identificare tip depozit de blocuri/sistem cu bloc de ridicare

Poz. Indicaţie Informaţie

Albrecht Bäumer Producător / locaţie de producţie


1

Tip Denumirea tipului Maşină/ instalaţie


2 type

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 01 0003 Technische Daten - Allgemein.fm • Print:


Nr. de comandă Număr de comandă al Maşină/ instalaţie
3 Commission no.

Număr de fabricaţie Număr de fabricaţie (număr de serie) al


4 fabrication no. Maşină/ instalaţie

An de fabricaţie Anul de fabricaţie a Maşină/ instalaţie


5 Year of constr.
1.12.16

3-4 Versiunea 03-01-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Date tehnice

Poz. Indicaţie Informaţie

Forţă portantă/ uni- Forţa portantă a graiferului individual /


6 tatea glisantă a unităţii glisante individuale
Load capacity/Slot
(daN/m)

Forţa portantă Forţa portantă a rampei


Load capacity
(kN)
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 01 0003 Technische Daten - Allgemein.fm • Print
1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 03-01-0002 RO din 1.12.16 3-5


Date tehnice

3.1.3 Exemplu de plăcuţă identificare tip a


cântarului

1
MACHINE ENGINEERING.
Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG | Asdorfer Straße 96 -106 | D-57258 Freudenberg | Phone: +49 2734 289-0 | www.baeumer.de

Typ
Type 2

Kommissions Nr. Fabrikations Nr.


Commission no. 3 Fabrication no.
4

Baujahr
Year of constr. 5

Wägebereich
Weighing range (daN) 6

Made in Germany

Abb. 3-3: Plăcuţă identificare tip a cântarului

Poz. Indicaţie Informaţie

Albrecht Bäumer Producător / locaţie de producţie


1

Tip Denumirea tipului Maşină/ instalaţie


2 type

Nr. de comandă Număr de comandă al Maşină/ instalaţie

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 01 0003 Technische Daten - Allgemein.fm • Print:


3 Commission no.

Număr de fabricaţie Număr de fabricaţie (număr de serie) al


4 fabrication no. Maşină/ instalaţie

An de fabricaţie Anul de fabricaţie a Maşină/ instalaţie


5 Year of constr.

Zonă de cântărire Indicaţie zonă de cântărire


6 Weighing range
(daN/m)
1.12.16

3-6 Versiunea 03-01-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Date tehnice

3.1.4 Plăcuţa identificare tip a tabloului de


comandă
Plăcuţa de fabricaţie cu datele de racordare electrică este montată pe
panoul de comandă.

1
MACHINE ENGINEERING.
Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG | Asdorfer Straße 96 -106 | D-57258 Freudenberg | Phone: +49 2734 289-0 | www.baeumer.de

Typ
Type 2

Kommissions Nr. Fabrikations Nr.


Commission no. 3 Fabrication no. 4

Steuerung Frequenz
Control system 5 Frequency (Hz) 6

Betriebsspannung Steuerspannung
Operating voltage (V) 7 Control voltage (V) 8

Gesamtleistung Nennstrom
Total power (KW) 9 Nominal current (A) 10

134738 Made in Germany

Abb. 3-4: Plăcuţa de fabricaţie de pe tabloul de comandă


T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 01 0003 Technische Daten - Allgemein.fm • Print
1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 03-01-0002 RO din 1.12.16 3-7


Date tehnice

Poz. Indicaţie Informaţie

Albrecht Bäumer Producător / locaţie de producţie


1

Tip Denumirea tipului Maşină/ instalaţie


2 type

Nr. de comandă Număr de comandă al Maşină/ instalaţie


3 Commission no.

Număr de fabricaţie Număr de fabricaţie (număr de serie) al


4 fabrication no. Maşină/ instalaţie

Sistem de comandă Sistem de comandă


5 control system

Frecvenţă Frecvenţă
6 Frequency (Hz)

Tensiune de lucru Tensiune de lucru


7 Operating voltage
(V)

Tensiune de Tensiune de comandă


8 comandă
Control voltage (V)

Putere totală Putere totală


9 Total power (KW)

Curent nominal Curent nominal


10 Nominal current (A)

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 01 0003 Technische Daten - Allgemein.fm • Print:


1.12.16

3-8 Versiunea 03-01-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Date tehnice OFS-VS

3.2 Date tehnice OFS-VS

Standard Opţiune

Domeniu de – Industrie de capitonaj/mobilier/automobile


utilizare – Industrie de ambalare,
– Prelucrarea pieselor tehnice

Material Materiale spumante moi PU şi spumă compozită, PE, poliester şi pătură din fibră,
materiale spumante reticulate, materiale spumante melanină, materiale caşerate
şi laminate, vată minerală, substanţe etc.

Determinare OFS-VS este o maşină verticală de tăiat pe contur utilizabilă universal pentru
prelucrarea plăcilor şi materialului blocului.

Dimensiuni Vezi planul necesarului de spaţiu şi proiectul de fundaţie (layout).

Greutate Greutatea unităţilor individuale de ambalare sunt prezentate în documentele de


transport.

Lăţimea blocu- 1.550 mm 2.200 mm


lui

Înălţimea blo- 700 mm 1.300 mm


cului

Lungimea blo- 2.400 mm 3.050 mm, 4.000 mm, 5.000 mm


cului

Scula de tăiere Cuţit rotativ, şlefuit cu precizie, cu zimţi


sau neted

Pentru dimensiunile sculei de tăiere a


se vedea plăcuţa de fabricaţie.

Dotare Vezi Capitolul 4 Structură şi funcţionare


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\03 02 0003 OFS-VS Technische Daten - Maschine.fm •
Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS _03-02-0003 RO de la 1.12.16 3-9


Date tehnice OFS-VS

Standard Opţiune

Emisie Nivelul presiunii acustice (zgomot) conform DIN EN ISO 11201:2010

Procedeu de măsurare

Nivelul presiunii acustice a fost determinat cu aparatul de măsurare a nivelului


presiunii acustice A.

Măsurarea a fost executată într-o hală de producţie din construcţie de oţel/beton.


Podeaua este formată din beton.

OFS-VS a fost instalată liber în hală. În imediata apropiere nu s-au aflat pereţi.

Măsurările nivelului presiunii acustice au fost executate la o distanţă de 1 m şi


înălţime de 1,60m faţă de locul de muncă.

Măsurările nivelului presiunii acustice au fost executate la o distanţă de 1 m şi


înălţime de 1,60m faţă de locurile de muncă.

Condiţiile de la OFS-VS
– Ciclu de tăiere simulat cu sarcină (material spongios)
– Dispozitivul de aspirare al prafului de tăiere conectat

Rezultatul măsurării 1
– Valoarea de emisii raportată la locul de muncă LpAep = 68 dB(A)

Condiţiile de la OFS-VS
– Ciclu de tăiere simulat cu sarcină (material spongios)
– Dispozitivul de aspirare al prafului de tăiere neconectat

Rezultatul măsurării 2
– Valoarea de emisii raportată la locul de muncă LpAep = 65 dB(A)

Toleranţă de măsurare +/- 2,5 dB(A)

Temperatură +5 - +40 °C temperatura ambiantă Modul de concepere al substanţelor de


lubrifiere pentru temperaturile medii din
< 80% umiditatea relativă a aerului

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\03 02 0003 OFS-VS Technische Daten - Maschine.fm •


ţara de destinaţie

Aparat de climatizare al tabloului de


comandă

În cazul unei umidităţi relative a aerului


de peste 80%, aveţi nevoie de un sis-
tem de climatizare a tabloului de
comandă

Sistemul de răcire este alcătuit dintr-un


circuit de răcire interior şi unul exterior
pentru a menţine umiditatea externă a
aerului din panoul de comandă.
Print: 1.12.16

3 - 10 Versiunea OFS-VS _03-02-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Date tehnice OFS-VS

Standard Opţiune

Racordul pne- Presiunea de racord din sistemul de ali-


umatic mentare = max. 10 bari

Presiunea de lucru a unităţii de întreţi-


nere curentă = 6 bari

Presiune de lucru manometru tensiune


sculă de tăiere = 2,9 - 3 bari

Racord electric Tensiune de alimentare Se poate folosi un pretransformator


400V, 3ph, 50Hz pentru tensiunea de alimentare cu aba-
tere

Alimentarea electrică neîntreruptă

Alimentarea electrică neîntreruptă men-


ţine în funcţiune sistemul de comandă
al maşinii OFS-VS timp de 15 minute în
caz de o întrerupere de curent.
După restabilirea alimentării electrice
programele de tăiere întrerupte pot
continua funcţionarea.

Numerotarea cablurilor

Sistemul de – B-Flex Sistemul de interconectare POS


comandă – Sistemul de operare Windows
Maşina poate fi integrată cu modulul
Software corespunzător în administra-
rea comenzii POS (Production Order
System) superioară ierarhic şi este
componentă integrantă a unei legături
complete de maşini.

B-Con (Bäumer-Connect)

B-Con este o bandă largă VPN router


pentru întreţinerea la distanţă (accesul
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\03 02 0003 OFS-VS Technische Daten - Maschine.fm •

de la distanţă, telediagnoză etc.)


Ca opţiuni de legătură oferă B-CON
LAN şi WAN.

B-Con management alarmă.

Pentru stări critice pot fi configurate


alarme (la cerere). Dacă apare o stare
sau valoare corespunzătoare, sunt
informare persoanele per SMS, e-mail,
FTP sau SNMP-Trapp.
Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS _03-02-0003 RO de la 1.12.16 3 - 11


3 - 12
Date tehnice OFS-VS

Versiunea OFS-VS _03-02-0003 RO de la 1.12.16


OFS-VS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\03 02 0003 OFS-VS Technische Daten - Maschine.fm •
Print: 1.12.16
Informaţii cu privire la datele tehnice

3.3 Informaţii cu privire la datele


tehnice

Dimensiuni
Pe lângă dimensiunile Maşină/ instalaţie, aveţi în vedere şi necesarul de
spaţiu pentru

K montaj / prima punere în funcţiune


K reglare / operare
K întreţinere generală
K identificarea defecţiunilor / eliminarea defecţiunilor
K instalarea platformelor/postamentelor de întreţinere
K transportorul de evacuare al deşeurilor
K căi de circulaţie

Racordul pneumatic
Utilizaţi numai aer comprimat preparat corespunzător, fără medii agresive.

Temperatura aerului trebuie să fie mai mică cu o valoare cuprinsă între


10°C şi 20% decât temperatura maximă admisibilă a mediului înconjură-
tor.

Mărimea admisibilă a particulelor din aer este de maxim 40 µm.

Atenţie! Utilizaţi numai aer nelubrifiat, deoarece aerul lubrifiat va spăla


lubrifierea de bază.

Emisii
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 03 0002 Technische Daten - Infos.fm • Print 1.12.16

În funcţie de condiţiile locale (de ex. condiţiile acustice, exploatarea mai


multor maşini), nivelul presiunii acustice de la postul de lucru al maşinii
poate fi mai ridicat decât cel specificat.

Administratorul instalaţiei este obligat să măsoare nivelul total de presiune


acustică la fiecare post de lucru şi să asigure adoptarea unor măsuri de
siguranţă adecvate.

Maşină/ instalaţie Versiunea 03-03-0002 RO de la 1.12.16 3 - 13


Informaţii cu privire la datele tehnice

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\03 03 0002 Technische Daten - Infos.fm • Print: 1.12.16

3 - 14 Versiunea 03-03-0002 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Structură şi funcţionare

4 Structură şi funcţionare
Maşină de tăiat pe contur OFS-VS este o maşină CNC controlată cu 3 axe
care lucrează cu o sculă de tăiere rotativă.

Axa Ansamblu Informaţie

Y Sistem de transport Y- = în direcţia de tăiere


(transport de material) Y+ = contrar direcţiei de tăiere

X Deplasare transversală X+ = spre partea opusă


Scula de tăiere X- = spre partea operatorului

C Rotire Din poziţia mecanică 0° a


Scula de tăiere dispozitivului de rotire a cuţitului

C+/ C- = rotirea dispozitivului de rotire a


cuţitului până la +/- 270°.

X+
X-
Y-
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print

Y+

Fig. 4-1: Maşină de tăiat pe contur OFS-VS cu benzi de încărcare/descărcare


1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4-1


Structură şi funcţionare

4.1 Privire de ansamblu a


ansamblurilor

5 2

8
3

1 9 6

Fig. 4-2: Maşină de tăiat pe contur OFS-VS cu benzi de încărcare/descărcare

Poziţie Ansamblul constructiv Informaţie

Post de lucru OFS-VS este concepută pentru a fi


1
deservită de o singură persoană.
Locul de muncă pe parcursul regimului
normal este postul de lucru de lângă

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:


OFS-VS.

Locurile de muncă pentru încărcarea/


descărcarea OFS-VS se află în faţa/
spatele sistemului de transport.

Tablou de comandă În tabloul de comandă este montat un


2
sistem de comandă complet al OFS-
VS.

Agregat de tăiere, partea principală Capitolul 4.1.1 Agregat de tăiere


3

Agregat de tăiere, partea laterală Capitolul 4.1.1 Agregat de tăiere


4
1.12.16

4-2 Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Structură şi funcţionare

Poziţie Ansamblul constructiv Informaţie

Dispozitiv de apăsare Capitolul 4.1.2 Dispozitiv de apăsare


5
(opţiune)
Opţiune

Bandă transportoare / masă de lucru Capitolul 4.1.3 Masă de lucru cu bandă


6
transportoare

Bandă transportoare faţă Capitolul 4.1.4 Benzile de încărcare/


7
(banda de încărcare) descărcare (opţiune)

Opţiune

Bandă transportoare spate Capitolul 4.1.4 Benzile de încărcare/


8
(bandă de descărcare) descărcare (opţiune)

Opţiune

Dispozitiv de aspirare pentru fibre din Dispozitivul de aspirare se află sub


9
material cardat masa de lucru şi aspiră fibrele din
material cardat de pe dispozitivul infe-
Opţiune rior de rotire a cuţitului.

Dispozitivul de aspirare este conectat/


deconectat de la pupitrul de operare.

Suport lateral Suportul lateral serveşte la fixarea blo-


10
cului din material spongios în zona de
Opţiune tăiere.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print
1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4-3


Structură şi funcţionare

Informaţie
Pentru o vedere mai bună asupra ansamblurilor sau detaliilor OFS-VS
este ilustrată parţial în acest manual de utilizare fără dispozitive de pro-
tecţie (de ex. grilaje de protecţie).
OFS-VS nu trebuie exploatată niciodată fără dispozitive de protecţie.

Informaţie
Opţiunile nu sunt incluse în varianta standard a maşinii şi nu sunt incluse
în mod obligatoriu în pachetul de livrare al maşinii dumneavoastră.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:


1.12.16

4-4 Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Structură şi funcţionare

4.1.1 Agregat de tăiere


Agregatul de tăiere este format dintr-o parte principală şi o parte laterală.

În ambele agregate de tăiere se află 2 rotoare depozitate rotativ, pe care


funcţionează scula de tăiere.

Partea principală şi partea laterală a agregatului de tăiere sunt legate


mecanic.

Partea principală a agregatului de tăiere


În partea principală a agregatului de tăiere se află ansamblurile

K Sistemul de acţionare al agregatului de tăiere


K Unităţile de rotire a cuţitului
K Dispozitiv de apăsare cu role

Cele două rotoare din partea principală a agregatului de tăiere sunt depla-
sate împreună cu unităţile de rotire a cuţitului prin intermediul unei axe lini-
are din servosistem.

Sincronizarea dintre axa liniară superioară şi cea inferioară se realizează


prin intermediul unui arbore intermediar.

Rotirea cuţitului se realizează prin unităţile de rotire a cuţitului sus şi jos,


care sunt acţionate de un servomotor.
Cu pinioane fără joc, servomotoarele au efect direct asupra dispozitivului
dublu de rotire depozitat axial şi radial (axa C).

Partea laterală a agregatului de tăiere


În partea laterală a agregatului de tăiere se află ansamblurile

K Sistemul de acţionare al sculei de tăiere


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print

K Suportul de tensionare al sculei de tăiere.


K Aparat de şlefuire (opţiune)
K dispozitiv mecanic de raclare al sculei de tăiere - (opţiune)
K dispozitiv pneumatic de raclare al sculei de tăiere - (opţiune)
K Ghidajul sculei de tăiere (opţiune)
1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4-5


Structură şi funcţionare

Scula de tăiere
Ca sculă de tăiere este utilizat un cuţit continuu şlefuit cu precizie, rotativ.

Cuţitul este acţionat de un motor trifazic asincron reglat prin frecvenţă.

Scula de tăiere

Sistem de acţi-
onare sculă de
tăiere

Rotor, cu supra-
faţă de rulare
cauciucată

Manetă de imo-
bilizare rotor

Fig. 4-3: Sistem de acţionare sculă de tăiere

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:


1.12.16

4-6 Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Structură şi funcţionare

Raclor sculă de tăiere (opţiune)


Pentru curăţarea sculei de tăiere pe parcursul funcţionării, la tăierea mate-
rialelor spongioase lipite puternic pot fi montate racloare sub aparatul de
şlefuire.

Raclor sculă de tăiere - reglabil pneumatic


Cu raclorul comandat pneumatic sunt curăţate tăişurile cuţitelor.
Acest raclor poate fi aplicat la postul de lucru OFS-VS dacă este necesar,
când funcţionează scula de tăiere.

Raclor sculă de tăiere - reglabil manual


Cu raclorul aplicat manual sunt curăţate flancurile cuţitelor.

Ghidaj cuţit

Raclor - regla-
bil pneumatic

Raclor - regla-
bil manual

Fig. 4-4: Raclor sculă de tăiere


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print
1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4-7


Structură şi funcţionare

Aparat de şlefuire (opţiune)


Dacă este utilizat un cuţit neted ca sculă de tăiere, acesta se poate ascuţi
ulterior cu aparatul de şlefuire.

Procesul de şlefuire este controlat prin software-ul maşinii.


În acest sens discurile de şlefuire din diamant sunt aplicate pneumatic
după anumite intervale de timp.

În dotarea de serie, aparatul de şlefuire este livrat cu un dispozitiv de aspi-


rare. Dispozitivul de aspirare este conectat automat la ascuţirea sculei de
tăiere.

Fig. 4-5: Aparatul de şlefuire

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:


1.12.16

4-8 Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Structură şi funcţionare

Fig. 4-6: Tastele de operare pentru reglarea aparatului de şlefuire


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print
1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4-9


Structură şi funcţionare

Suportul de tensionare al sculei de tăiere


Scula de tăiere este tensionată prin intermediul unui suport pneumatic de
tensionare.

Aerul comprimat pentru suportul de tensionare este conectat/deconectat


cu o manetă. Presiunea de lucru se situează între 2,9 şi 3,0 bari.
Supapa de presiune împiedică o tensiune puternică a sculei de tăiere.

Rotor cuţit

Suport de tensi-
onare

Manometru

Manetă

Fig. 4-7: Suportul de tensionare al sculei de tăiere

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:


1.12.16

4 - 10 Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Structură şi funcţionare

Rotoare cuţit
Suprafeţele de rulare ale rotoarelor sunt sferice, astfel încât scula de
tăiere se poate centra în mod automat pe rotoarele cuţitului.

Rotoarele cuţitului care nu sunt acţionate sunt alcătuite din aluminiu pen-
tru a devia căldura sculei de tăiere în timpul exploatării.

Pentru a evita murdărirea dispozitivului de rotire a cuţitului cu resturi de


material spongios, scula de aşchiere de pe rotoarele cuţitului este cură-
ţată cu racloare.

Rotor, neacţio-
nat

Manetă de imo-
bilizare rotor

Fig. 4-8: Rotor, neacţionat

Suprafaţa de rulare a rotorului acţionat este prevăzută cu cauciuc pentru a


acţiona mai bine scula de tăiere.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print
1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4 - 11


Structură şi funcţionare

Raclor

Sistem de acţi-
onare sculă de
tăiere

Manetă de imo-
bilizare rotor

Rotor, cu supra-
faţă de rulare
cauciucată

Fig. 4-9: Rotor, acţionat

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:


1.12.16

4 - 12 Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Structură şi funcţionare

Dispozitive de rotire a cuţitului


Cuţitul este rotit la +/- 270° cu dispozitivul de rotire a cuţitului la tăierea
contururilor.

Dispozitivul de rotire a cuţitului este acţionată de un servomotor.

Cuţitul poate fi rotit cu +/- 270 °, astfel încât contururile complexe pot fi
tăiate fără puncte de întoarcere.

Fig. 4-10: Dispozitivul de rotire a cuţitului

Dispozitivul superior de rotire a cuţitului reglabil pe înălţime


(opţiune)
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print

Dispozitivul superior de rotire a cuţitului poate fi poziţionat cu până la 50


mm peste masă.
1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4 - 13


Structură şi funcţionare

Racordul de aer comprimat / unitatea de întreţinere


curentă
La OFS-VS este necesar un racord de aer comprimat pentru următoarele
ansambluri:

K Suportul de tensionare al sculei de tăiere


K Dispozitive de curăţare prin suflare (opţiune)
K Raclor - reglabil pneumatic - la rotoare (opţiune)

Unitate de
întreţinere
curentă

Fig. 4-11: Racordul pentru aer comprimat OFS-VS în agregatul de tăiere

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:

Manetă alimen-
tare cu aer
suport de tensi-
onare sculă de
tăiere

Fig. 4-12: Manetă suport de tensionare sculă de tăiere


1.12.16

4 - 14 Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Structură şi funcţionare

4.1.2 Dispozitiv de apăsare (opţiune)


Dispozitivul de apăsare se află peste zona de tăiere a OFS-VS şi este
legat ferm cu agregatul de tăiere.

Rolele dispozitivului de apăsare cu role fixează marfa de tăiat în zona de


tăiere pe întreaga lăţime de lucru.

Rolele dispozitivului de apăsare cu role sunt acţionate sincron cu viteza


benzii mesei.

Motor
Propulsie cu
role

Dispozitiv de
apăsare cu role

Limitatorul de
cursă de
urgenţă (oprirea
mişcării de
deplasare a dis-
pozitivului de
apăsare la atin-
gerea blocului)
Fig. 4-13: Dispozitiv de apăsare cu role
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print
1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4 - 15


Structură şi funcţionare

4.1.3 Masă de lucru cu bandă transportoare


Pe masa de lucru se află o bandă transportoare.
Materialul este deplasat pe această bandă transportoare pentru executa-
rea mişcării axei Y.
Banda transportoare este acţionată de un servomotor.

Masă de lucru
cu bandă trans-
portoare

Fig. 4-14: Masă de lucru cu bandă transportoare

Opţional, banda transportoare de pe masa de lucru poate fi echipată cu un


comutator pentru deplasarea materialului.

La echiparea maşinii cu bandă de admisie/evacuare suplimentară nu mai


este necesar comutatorul pedală.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:

Fig. 4-15: Comutator pedală bandă transportoare tur/retur


1.12.16

4 - 16 Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Structură şi funcţionare

4.1.4 Benzile de încărcare/descărcare


(opţiune)
Opţional OFS-VS poate fi echipată cu

K o bandă transportoare în faţa mesei de lucru (bandă de încărcare) şi


K o bandă transportoare în spatele mesei de lucru (bandă de descăr-
care)
.

Benzile transportoare sunt echipate cu butoane suplimentare de Deco-


nectare de urgenţă.

Comutatorul
pentru Deco-
nectare de
urgenţă la
banda de încăr-
care/descăr-
care

Fig. 4-16: Banda de încărcare/ descărcare

Opţional, benzile de încărcare/descărcare pot fi echipate cu un comutator


pedală pentru deplasarea materialului.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print

Fig. 4-17: Comutator pedală bandă transportoare tur/retur


1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16 4 - 17


4 - 18
Structură şi funcţionare

Versiunea OFS-VS_04-01-0003 RO de la 1.12.16


OFS-VS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\04 01 0003 OFS-VS Aufbau und Funktion.fm • Print:
1.12.16
Montajul / prima punere

5 Montajul / prima punere în


funcţiune
Maşină/ instalaţie este instalată şi pusă în funcţiune de montorii Firma
Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.
Personalul specializat pus la dispoziţie de beneficiar/administratori este
instruit de montorii de fabrică în privinţa lucrărilor de executat.

Lucrările necesare trebuie repartizate de comun acord şi cu responsabili-


tate între executant şi beneficiar/administrator.

Maşină/ instalaţie poate fi montat numai atunci când locul de instalare


corespunde cerinţelor din planul necesarului de spaţiu şi proiectul de fun-
daţie.
Cerinţele din planul necesarului de spaţiu şi proiectul de fundaţie au fost
convenite împreună cu beneficiarul/administratorul înainte de livrarea
maşinii.

În cazul montajului de către beneficiar/administrator sunt livrate şi docu-


mentele de montaj (desenele de montaj) necesare.
Persoanele însărcinate de beneficiar/administrator trebuie să dispună de
cunoştinţe de specialitate speciale pentru executarea lucrărilor necesare.
Pagubele rezultate în urma montajului necorespunzător în regie proprie
sunt excluse de la acordarea garanţiei.

Avertizare! Personal neexperimentat.


Dacă executaţi montajul/prima punere în funcţiune cu personal neexperi-
mentat periclitaţi persoanele şi Maşină/ instalaţie.

Încredinţaţi executarea montajul/prima punere în funcţiune numai perso-


nalului specializat calificat.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 01 0003 Montage IBN_Einleitung.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 05-01-0003_AB RO de la 1.12.16 5-1


Montajul / prima punere în funcţiune

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 01 0003 Montage IBN_Einleitung.fm • Print: 1.12.16

5-2 Versiunea 05-01-0003_AB RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Montajul

5.1 Montajul

5.1.1 Pericole remanente în cazul


transportului / montajului / demontării

Avertizare! Personal neexperimentat.


Dacă executaţi montajul/prima punere în funcţiune cu personal neexperi-
mentat periclitaţi persoanele şi OFS-VS.

Încredinţaţi executarea montajul/prima punere în funcţiune numai perso-


nalului specializat calificat.

Avertizare! Pregătiri pentru montaj lipsă/greşite!


Pregătirile greşite sau lipsa acestora poate periclita persoanele sau
cauza pagube materiale.

K Aveţi în vedere prescripţiile din planul pentru necesarul de spaţiu/pro-


iectul de fundaţie
(Layout).
K Utilizaţi numai mijloace ajutătoare corespunzătoare cu sarcină por-
tantă suficientă şi stare ireproşabilă.
K Asiguraţi zona periculoasă.

Avertizare! Vătămări ale capului sunt posibile!


Sunt posibile vătămări ale capului prin prăbuşirea, răsturnarea sau pro-
iectarea obiectelor, sau prin sarcinile suspendate, sau pericol prin colizi-
unea cu obstacole.

Purtaţi cască de protecţie.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 01A 0002 OFS-VS Montage IBN_Einleitung Sicherhe-
itshinweise.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_05-01A-0002 RO de la 1.12.16 5-3


Montajul

Avertizare! Pericol de cădere sau răsturnare a sarcinii!


Ansamblurile/componentele care nu sunt prinse de mijloacele de prin-
dere prevăzute sau prinse cu mijloace de transport necorespunzătoare
se pot răsturna sau pot să cadă la transport.

Decesul, vătămări corporale grave sau pagube materiale considerabile


din cauza ansamblurilor/componentelor care alunecă sau cad sunt posi-
bile.

Ansamblurile/componentele trebuie fixate întotdeauna cu mijloace de


transport corespunzătoare la punctele prevăzute de fixare a sarcinii.

Transportaţi sarcinile pe cât posibil de jos.


Asiguraţi ansamblurile/componentele contra alunecării/căderii până
când acestea sunt ancorate pe sol sau sunt instalate fix.

Nu intraţi niciodată sub sarcini suspendate.

Pericol de cădere!
Pericol de cădere la executarea lucrărilor de montaj la o înălţime de
peste 0,50 m.

O cădere de pe maşina OFS-VS poate duce la vătămări grave cu invali-


ditate permanentă.

Nu utilizaţi componentele maşinii ca mijloace ajutătoare de urcare.


Folosiţi mijloace ajutătoare de urcare / platforme de lucru sigure.
Aveţi în vedere prescripţiile privind prevenirea accidentelor.

Avertizare! Componente grele!

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 01A 0002 OFS-VS Montage IBN_Einleitung Sicherhe-


Vătămare corporală gravă sau pagube materiale considerabile din cauza
subansamblurilor / componentelor care alunecă sau cad la slăbirea legă-
turilor portante.

Asiguraţi subansamblurile / componentele contra alunecării / căderii îna-


inte de a slăbi legăturile portante.

La manevrarea sarcinilor mai mari de 20 kg utilizaţi dispozitive de ridi-


care adecvate.

Avertizare! Aveţi în vedere indicaţiile suplimentare!


Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru compo-
nentele integrate şi/sau maşinile incomplete.
itshinweise.fm • Print: 1.12.16

5-4 Versiunea OFS-VS_05-01A-0002 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Montajul

Avertizare! Tensiune electrică periculoasă!


Atingerea componentelor aflate sub tensiune pot provoca moartea ime-
diată.

Instalaţiile electrice şi mijloacele de producţie pot fi racordate, modificate


şi revizuite numai de către electricieni conform regulilor electrotehnice.

Carcasele sau panourile care sunt marcate cu acest indicator pot fi des-
chise numai de către specialişti electricieni, după deconectarea preala-
bilă a maşinii/instalaţiei.

Tensiune periculoasă, chiar şi în cazul deconectării întrerupătorului prin-


cipal, în locurile marcate cu indicatoare de avertizare din tablourile de
comandă şi de conexiuni.

Atenţie! Laser - clasa 1, 1M!


O privire îndelungată în fasciculul laser poate deteriora retina din ochi.

Nu priviţi niciodată direct sau cu instrumente optice în fasciculul laser!

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!


Contactele cu scula de tăiere oprită pot conduce la răniri grave prin
tăiere, cu vătămări permanente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Demontaţi scula de tăiere în cazul în care nu aveţi nevoie de ea la efec-


tuarea lucrărilor de ajustare.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 01A 0002 OFS-VS Montage IBN_Einleitung Sicherhe-

Atenţie! Materiale consumabile dăunătoare!


Materialele consumabile pot fi dăunătoare pentru persoane şi/sau mediul
ambiant.

Citiţi fişa cu specificaţii de siguranţă înainte de executarea lucrării.


Respectaţi indicaţiile de siguranţă de pe/din ambalaj.
Evitaţi contactul şi luaţi măsurile corespunzătoare pentru protecţia
mediului înconjurător atât timp cât lucraţi cu materiale consumabile pre-
cum grăsime, ulei de maşini, ulei hidraulic, ulei de silicon, lubrifiant, cer-
neală, solvenţi etc.
itshinweise.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_05-01A-0002 RO de la 1.12.16 5-5


Montajul

Atenţie! Pericol de strivire şi de prindere!


Pericol de strivire şi prindere a membrelor (degetelor) la aşezarea/
schimbarea/tensionarea sculei de tăiere între rotor şi scula de tăiere.
Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Atenţie! Pericol de strivire şi de prindere!


Pericol de strivire şi de prindere a membrelor (degete) între componen-
tele mobile.
Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 01A 0002 OFS-VS Montage IBN_Einleitung Sicherhe-


itshinweise.fm • Print: 1.12.16

5-6 Versiunea OFS-VS_05-01A-0002 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Montaj - Puncte de fixare ale sarcinii

5.1.2 Montaj - Puncte de fixare ale sarcinii


Transportaţi sarcinile numai dacă sunteţi calificat pentru acest tip de acti-
vitate.

K Respectaţi specificaţiile de greutate ale sarcinilor individuale.


K Verificaţi mijlocul de transport cu privire la sarcina portantă suficientă şi
starea ireproşabilă de funcţionare.
K Deplasaţi ansamblurile reglabile în poziţia inferioară în vederea trans-
portului, astfel încât centrul de greutate să fie poziţionat cât mai jos
posibil.
K Prindeţi întotdeauna ansamblurile Maşină/ instalaţie de punctele pre-
văzute de fixare a sarcinii.
K Fixaţi cu grijă sarcinile la punctele de ridicare a sarcinii.
K Nu deplasaţi mijloacele de transport prea repede, pentru a evita răstur-
narea, prăbuşirea sau pendularea sarcinii.

Avertizare! Vătămări ale capului sunt posibile!


Sunt posibile vătămări ale capului prin prăbuşirea, răsturnarea sau pro-
iectarea obiectelor, sau prin sarcinile suspendate, sau pericol prin colizi-
unea cu obstacole.

Purtaţi cască de protecţie.

Avertizare! Pericol de cădere sau răsturnare a sarcinii!


Ansamblurile/componentele care nu sunt prinse de mijloacele de prin-
dere prevăzute sau prinse cu mijloace de transport necorespunzătoare
se pot răsturna sau pot să cadă la transport.

Decesul, vătămări corporale grave sau pagube materiale considerabile


din cauza ansamblurilor/componentelor care alunecă sau cad sunt posi-
bile.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 02 0003 Montage IBN_Lastanschlag.fm • Print 1.12.16

Ansamblurile/componentele trebuie fixate întotdeauna cu mijloace de


transport corespunzătoare la punctele prevăzute de fixare a sarcinii.

Asiguraţi ansamblurile/componentele contra alunecării/căderii până


când acestea sunt ancorate pe sol sau sunt instalate fix.

Nu intraţi niciodată sub sarcini suspendate.

Maşină/ instalaţie Versiunea 05-02-0003 RO de la 1.12.16 5-7


Montaj - Puncte de fixare ale sarcinii

K Ridicaţi ansamblurile/componentele folosind şuruburile cu cap inelar.


K Dacă nu există şuruburi cu cap inelar, punctele de ancorare ale cablu-
lui sunt indicate prin marcaje.
K Accesoriile sunt ambalate în lăzi de transport şi pot fi ancorate cu cablu
sau pot fi transportate cu un stivuitor cu furcă.
K Îndepărtaţi şuruburile cu cap inelar după montaj.

Informaţie
Păstraţi cu grijă şuruburile cu cap inelar pentru cazul în care Maşină/
instalaţie va trebui demontată sau mutată.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 02 0003 Montage IBN_Lastanschlag.fm • Print:


1.12.16

5-8 Versiunea 05-02-0003 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Puncte de fixare a sarcinii la OFS-VS

5.1.3 Puncte de fixare a sarcinii la OFS-VS

1
2
1

2
3

Fig. 5-1: Puncte de fixare a sarcinii OFS-VS cu benzi de încărcare/descărcare

Poziţie Ansamblul constructiv Informaţie

Stativul maşinii / agregatul de tăiere 2 şuruburi cu cap inelar


1

Masa de lucru 4 şuruburi cu cap inelar


2
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 03 0003 OFS-VS Montage IBN_Lastanschlag Maschi-

Bandă de încărcare/descărcare (opţi- 4 şuruburi cu cap inelar


3 une)

Tablou de comandă 4 şuruburi cu cap inelar


4

----- Accesorii (fără imagine) Prindeţi de cabluri


nee.fm • Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_05-03-0003 DE de la 1.12.16 5-9


5 - 10
Puncte de fixare a sarcinii la OFS-VS

Versiunea OFS-VS_05-03-0003 DE de la 1.12.16


OFS-VS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 03 0003 OFS-VS Montage IBN_Lastanschlag Maschi-
nee.fm • Print: 1.12.16
Montaj - Siguranţele de

5.1.4 Montaj - Siguranţele de transport


Pentru siguranţă, în timpul transportului şi al montajului, diverse compo-
nente ale Maşină/ instalaţie ar fi putut fi fixate cu siguranţe de transport.

Demontaţi siguranţele de transport abia după montaj, dacă nu este indicat


altfel.

Informaţie
Ridicaţi cu atenţie siguranţele de transport îndepărtate pentru cazul în
care Maşină/ instalaţie va trebui demontată sau mutată.

Siguranţele pentru de pot fi grinzi de lemn sau componente marcate cu


vopsea roşie, cum ar fi de exemplu şuruburi, corniere şi aşa mai departe.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 04 0002 Montage IBN_Transport.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 05-04-0001 RO de la 1.12.16 5 - 11


Montaj - Siguranţele de transport

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 04 0002 Montage IBN_Transport.fm • Print: 1.12.16

5 - 12 Versiunea 05-04-0001 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Montarea instalaţiei OFS-VS

5.1.5 Montarea instalaţiei OFS-VS


Grupele constructive preasamblate trebuie asamblate, îmbinate şi aliniate
cu ajutorul unor dispozitive de ridicare.

În cazul maşinilor de tăiere a materialului expandat poziţia agregatului de


tăiere / uneltei de tăiere este relevantă.

1) Măsuraţi locaţia instalaţiei OFS-VS în funcţie de necesarul de spaţiu /


planul fundaţiei (layout).
2) Poziţionaţi şi montaţi batiul maşinii cu agregatul de tăiere.
3) Montaţi sistemul de transport.
4) Poziţionaţi panoul de comandă.
5) Montaţi dispozitivele de siguranţă de separare (de exemplu grilaje de
protecţie şi aşa mai departe). Vezi în acest sens necesarul de spaţiu /
planul fundaţiei (layout).
6) Îndepărtaţi siguranţele pentru transport.
Vezi Capitolul 5.1.4 Montaj - Siguranţele de transport.
7) Aşezaţi scula de tăiere.

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!


Contactele cu scula de tăiere oprită pot conduce la răniri grave prin
tăiere, cu vătămări permanente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

8) Executaţi racordul electric.


Vezi Capitolul 5.1.6 Montaj: Racord electric.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 06 0003 OFS-VS Montage Maschine.fm • Print 1.12.16

9) Executaţi racordul pneumatic.


Vezi Capitolul 5.1.7 Montaj: Racordul pneumatic.
10) Efectuaţi prima punere în funcţiune.
Vezi Capitolul 5.2 Prima punere în funcţiune.
11) Ancoraţi instalaţia OFS-VS la locaţia de montare.
Vezi Capitolul 5.3 Montaj: Ancorarea maşinii/instalaţiei la locul de
instalare.
12) Optimizaţi defectele de vopsire.
Deteriorările pot provoca deteriorări prin coroziune.

OFS-VS Versiunea OFS-VS_05-06-0003 RO de la 1.12.16 5 - 13


Montarea instalaţiei OFS-VS

Precauţie! Pericol de împiedicare pese cablul de racord!


În zona periculoasă se află legăturile prin cabluri între tablourile de
comandă, pupitrele de comandă şi piesele maşinii.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 06 0003 OFS-VS Montage Maschine.fm • Print: 1.12.16

5 - 14 Versiunea OFS-VS_05-06-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Montaj: Racord electric

5.1.6 Montaj: Racord electric


Acordaţi atenţie Capitolul 3 Date tehnice.

Avertizare! Tensiune electrică periculoasă!


Atingerea componentelor aflate sub tensiune pot provoca moartea ime-
diată.

Instalaţiile electrice şi mijloacele de producţie pot fi racordate, modificate


şi revizuite numai de către electricieni conform regulilor electrotehnice.

Carcasele sau panourile care sunt marcate cu acest indicator pot fi des-
chise numai de către specialişti electricieni, după deconectarea preala-
bilă a maşinii/instalaţiei.

Tensiune periculoasă, chiar şi în cazul deconectării întrerupătorului prin-


cipal, în locurile marcate cu indicatoare de avertizare din tablourile de
comandă şi de conexiuni.

Instalaţi tablourile de comandă şi pupitrele de comandă în conformitate cu


planul necesarului de spaţiu şi proiectul de fundaţie (layout).

Conectaţi toate conexiunile cu fişă şi legăturile la borne conform scheme-


lor de conexiuni electrice din pachetul de livrare.
Toate racordurile sunt marcate clar pentru a exclude o eventuală conec-
tare incorectă.

Atenţie! Pericol de împiedicare peste cablul de legătură!


Proprietarul instalaţiei este obligat să asigure legăturile prin cabluri dintre
tablourile de comandă, pupitrele de comandă şi elementele maşinii în
conformitate cu particularităţile locale.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 07 0003 Montage IBN_Eletr Anschluss.fm • Print
1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 05-07-0003 RO de la 1.12.16 5 - 15


5 - 16
Montaj: Racord electric

Versiunea 05-07-0003 RO de la 1.12.16


Maşină/ instalaţie
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 07 0003 Montage IBN_Eletr Anschluss.fm • Print:
1.12.16
Montaj: Racordul pneumatic

5.1.7 Montaj: Racordul pneumatic


Acordaţi atenţie Capitolul 3 Date tehnice.

Conectaţi toate conexiunile cu fişă şi racordurile furtunurilor conform sche-


melor pneumatice livrate.
Toate racordurile sunt marcate clar pentru a exclude o eventuală conec-
tare incorectă.

Conectaţi conducta pregătită la unitatea pneumatică a Maşină/ instalaţie.


Utilizaţi numai aer comprimat preparat corespunzător, fără medii agresive.
Temperatura aerului trebuie se afle între 10°C şi 20% sub temperatura
maximă admisibilă a mediului înconjurător.
Mărimea admisibilă a particulelor din aer până la 40 µm.
Utilizaţi numai aer nelubrifiat, deoarece aerul lubrifiat va spăla lubrifierea
de bază a unităţii pneumatice.

Atenţie! Pericol de împiedicare peste racordurile furtunurilor!


Administratorul instalaţiei este obligat să asigure racordurile furtunurilor
dintre elementele maşinii, în conformitate cu particularităţile locale.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 08 0003 Montage IBN_Pneu Anschluss.fm • Print
1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 05-08-0003 RO de la 1.12.16 5 - 17


5 - 18
Montaj: Racordul pneumatic

Versiunea 05-08-0003 RO de la 1.12.16


Maşină/ instalaţie
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 08 0003 Montage IBN_Pneu Anschluss.fm • Print:
1.12.16
Prima punere în funcţiune

5.2 Prima punere în funcţiune

5.2.1 Pregătiţi prima punere în funcţiune

Umplerea cu materiale necesare funcţionării, lubrifianţi şi


materiale auxiliare
Umplerea cu lubrifianţi este realizată din fabrică.

În funcţie de tipul maşinii şi de variantă este necesară umplerea


următoarelor materiale auxiliare consumabile şi auxiliare la montaj:

K Apă la dispozitivul de aspiraţie.


K Ulei siliconic la dispozitivul de pulverizare.
K Cerneală la imprimarea blocului.

Atenţie! Materiale consumabile dăunătoare!


Materialele consumabile pot fi dăunătoare pentru persoane şi / sau
mediul ambiant.

Citiţi fişa cu specificaţii de siguranţă înainte de executarea lucrării.


Respectaţi indicaţiile de siguranţă de pe / din ambalaj.
Evitaţi contactul şi luaţi măsurile corespunzătoare pentru protecţia
mediului înconjurător atât timp cât lucraţi cu material consumabile
precum grăsime, ulei de maşini, ulei hidraulic, ulei de silicon, lubrifiant,
cerneală, solvenţi şi aşa mai departe.

Curăţarea şi deconservarea
K Curăţaţi toate suprafeţele de rulare, ghidajele şi şinele.
K Îndepărtaţi protecţia anticorozivă.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 09 0003 Montage IBN_ Erstinbetrieb.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 05-09-0003 RO din 1.12.16 5 - 19


Prima punere în funcţiune

Inspectare
Verificaţi

K dacă au fost îndepărtate toate siguranţele pentru transport,


K dacă au fost îndepărtate toate şuruburile cu cap inelar,
K lucrările de ajustare,
K racordurile (alimentarea cu energie),
K dacă s-a realizat umplerea cu toate materialele necesare funcţionării,
lubrifianţii şi materialele auxiliare,
K etanşeitatea rezervoarelor (de ex. angrenajele),
K dacă maşina Maşină/ instalaţie a fost pregătită conform specificaţiilor
din planul de inspecţie şi întreţinere. Capitolul 9 Revizie.
K dacă sunt libere căile de acces ale maşinii Maşină/ instalaţie,
K să nu existe scule/obiecte părăsite în maşina Maşină/ instalaţie,
K dispozitivele de siguranţă (integralitate, funcţionare, distanţe de
siguranţă). Capitolul 2.5 Dispozitive de siguranţă.
K mobilitatea tuturor componentelor mobile (roţi de rulare, ghidaje şi aşa
mai departe)

Avertizare!
Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru
componentele individuale.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 09 0003 Montage IBN_ Erstinbetrieb.fm • Print:


1.12.16

5 - 20 Versiunea 05-09-0003 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Pericole neclasificate la prima punere în

5.2.2 Pericole neclasificate la prima punere în


funcţiune
Puneţi OFS-VS în funcţiune numai dacă

K dispuneţi de cunoştinţele de specialitate necesare,


K starea tehnică este ireproşabilă,
K OFS-VS este utilizată conform cu destinaţia sa,
K sunt respectate instrucţiunile şi indicaţiile de exploatare,
K nu se află persoane în zona periculoasă,
K toate dispozitivele de siguranţă sunt prezente şi active.

Avertizare! Personal neexperimentat.


Dacă executaţi montajul/prima punere în funcţiune cu personal neexperi-
mentat periclitaţi persoanele şi OFS-VS.

Încredinţaţi executarea montajul/prima punere în funcţiune numai perso-


nalului specializat calificat.

Avertizare! Persoane în zona de pericol!


Persoanele ce se află în zona de pericol sunt expuse unui pericol imi-
nent.

Asiguraţi-vă înainte de începerea lucrului că nu se află persoane în zona


de pericol a maşinii/instalaţiei.

Maşina/instalaţia nu trebuie pusă în funcţiune dacă se află persoane în


zona de pericol.

Avertizare! Pericol provocat de dispozitive de siguranţă lipsă sau


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 10 0003 OFS-VS Montage Erstinbetrieb Maschine.fm •

montate greşit!
Înainte de punerea în funcţiune a OFS-VS controlaţi dacă dispozitivele
de siguranţă sunt complete şi funcţionale.

În acest scop vezi capitolul Dispozitive de siguranţă din acest manual.


Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_05-10-0003 RO de la 1.12.16 5 - 21


Pericole neclasificate la prima punere în funcţiune

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Dacă pentru punerea în funcţiune este necesară dezactivarea unui dis-
pozitiv de siguranţă, trebuie să procedaţi cu deosebită atenţie!

Persoanele care lucrează în zona periculoasă trebuie avertizate înainte


de iniţierea fiecărei etape de lucru.

Pentru punerea definitivă în funcţiune, toate dispozitivele de siguranţă


trebuie să fie montate integral şi în stare complet funcţională!

Avertizare! Modificare software!


Instalarea unor programe externe precum şi intervenţia asupra compo-
nentelor hardware este interzisă fără excepţie, deoarece acest lucru
poate conduce la defecţiuni ale maşinii/instalaţiei şi astfel pot apărea
pericole pentru persoane sau pentru maşină/instalaţie.

De modificările sistemului ţin şi actualizările şi noile pachete de service


ale sistemelor de operare indicate.

Atenţie! Aveţi în vedere indicaţiile suplimentare!


Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru compo-
nentele integrate şi/sau maşinile incomplete.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 10 0003 OFS-VS Montage Erstinbetrieb Maschine.fm •


Print: 1.12.16

5 - 22 Versiunea OFS-VS_05-10-0003 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Prima punere în funcţiune OFS-VS

5.2.3 Prima punere în funcţiune OFS-VS


Procedaţi la prima punere în funcţiune după cum urmează:
1) Controlaţi zona de lucru a OFS-VS.
Nu trebuie să existe alte persoane în zona periculoasă.
2) Conectaţi alimentarea cu energie electrică de la comutatorul princi-
pal.
3) Reglaţi presiunea de racord de la unitatea de întreţinere curentă.
4) Reglaţi presiunea de lucru pentru suportul de fixare a cuţitului.
5) Tensionaţi scula de tăiere.
6) Executaţi o verificare funcţională a dispozitivelor de siguranţă. Vezi în
acest sens Capitolul 2.5 Dispozitive de siguranţă.
7) Controlaţi funcţionarea limitatoarelor de cursă şi a barierelor fotoelec-
trice.
8) Executaţi o funcţionare de probă fără material.

Acordaţi atenţie în special la


K zgomote sau temperaturi neobişnuite,
K neetanşeitate,
K elemente de fixare slăbite.

Dacă apar defecţiuni a se vedea Capitolul 8 Identificarea defecţiunilor /


remedierea defecţiunilor

Dacă nu puteţi remedia defecţiunea contactaţi serviciul pentru clienţi al


Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 10 0003 OFS-VS Montage Erstinbetrieb Maschine.fm •
Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS_05-10-0003 RO de la 1.12.16 5 - 23


5 - 24
Prima punere în funcţiune OFS-VS

Versiunea OFS-VS_05-10-0003 RO de la 1.12.16


OFS-VS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\05 10 0003 OFS-VS Montage Erstinbetrieb Maschine.fm •
Print: 1.12.16
Montaj: Ancorarea maşinii/instalaţiei la locul de instalare

5.3 Montaj: Ancorarea maşinii/


instalaţiei la locul de instalare
Maşină/ instalaţie trebuie să fie fixată ferm pe podea la locul de instalare.

K Aliniaţi ansamblurile Maşină/ instalaţie.


K Executaţi prima punere în funcţiune.
K Corectaţi lucrările de ajustare dacă este necesar.
K Ancoraţi Maşină/ instalaţie fix pe sol la locul de instalare.
K Turnaţi beton sub spaţiile goale de sub punctele de rezistenţă, de
exemplu
– Stativul maşinii
– Căile de rulare
– Şinele de rulaj
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 11 0002 Montage IBN_Verankern.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 05-11-0002 RO de la 1.12.16 5 - 25


Montaj: Ancorarea maşinii/instalaţiei la locul de instalare

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\05 11 0002 Montage IBN_Verankern.fm • Print: 1.12.16

5 - 26 Versiunea 05-11-0002 RO de la 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Elemente de operare OFS-VS

6 Elemente de operare OFS-VS


În acest capitol găsiţi descrierea tuturor elementelor de operare, opţiunilor
şi funcţiilor.

Opţiunile nu aparţin în mod obligatoriu pachetului de livrare şi pot fi echi-


pate ulterior la cerere.

6.1 Elemente de operare la tabloul de


comandă

Avertizare! Tensiune electrică periculoasă!


Atingerea componentelor aflate sub tensiune pot provoca moartea ime-
diată.

Carcasele sau panourile care sunt marcate cu acest indicator pot fi des-
chise numai de către specialişti electricieni, după deconectarea preala-
bilă a maşinii/instalaţiei.

Tensiune periculoasă, chiar şi în cazul deconectării întrerupătorului prin-


cipal, în locurile marcate cu indicatoare de avertizare din tablourile de
comandă şi de conexiuni.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\06 01 0012 Bedienelemente OFS-VS.fm •
Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS BFLEX_06-01-0012 RO de la 1.12.16 6-1


Elemente de operare OFS-VS

Elemente de operare la tabloul de comandă

Element de Funcţia Descriere


operare

Comutator prin- Alimentarea electrică por- Poziţia I / ON:


cipal nită/oprită Alimentarea electrică a OFS-VS este conectată.

Poziţia 0 / OFF:
Alimentarea electrică a OFS-VS este deconectată.

Deconectaţi OFS-VS de la comutatorul principal


numai după ce aţi oprit sistemul de comandă al
OFS-VS conform prescripţiilor.

Aşteptaţi minim 10 secunde între deconectarea şi


reconectarea OFS-VS.

Alimentarea electrică trebuie separată de comutato-


rul principal după încheierea funcţionării şi înainte
de executarea lucrărilor de întreţinere generală.

Alimentare electrică Lampa de semnalizare se aprinde atunci când ali-


pornită/oprită mentarea electrică este conectată de la comutatorul
principal.

Comutator prin- Alimentare electrică Poziţia I / ON:


cipal – Încălzirea tabloului de Alimentarea electrică a componentelor enumerate
comandă (opţiune) din tabloul de comandă al OFS-VS este conectată.

pornit / oprit Alimentarea electrică trebuie să rămână conectată


după încheierea funcţionării pentru a evita formarea
condensului pe componentele din tabloul de
comandă.

Poziţia 0 / OFF:
Alimentarea electrică a componentelor enumerate
din tabloul de comandă al OFS-VS este deconec-

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\06 01 0012 Bedienelemente OFS-VS.fm •


tată.

Alimentarea electrică trebuie să fie deconectată îna-


inte de executarea lucrărilor de întreţinere generală
la comutatorul principal.

Comutator cu cheie S- Restricţia de întreţinere la distanţă B-Con.


0S20

B-con (opţiune)
Print: 1.12.16

6-2 Versiunea OFS BFLEX_06-01-0012 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Elemente de operare OFS-VS

6.2 Elemente de operare la postul de


lucru (pupitrul de operare)
Locul de muncă se află în faţa pupitrului de operare al OFS-VS.

2
3

Fig. 6-1: Pupitru de operare

Poz. Element de Funcţia Descriere


operare

Butonul de Butonul de Deco- Când este acţionat butonul de Deconectare de


1 Deconectare de nectare de urgenţă urgenţă sunt oprite toate sistemele de acţionare ale
urgenţă maşinii.
Acţionaţi doar în
caz de pericol! Dacă maşina este integrată într-o linie de tăiere, la
acţionarea butonului de Deconectare de urgenţă
este oprită linia de tăiere completă.
Maşinile individuale din linia de tăiere pot fi conec-
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\06 01 0012 Bedienelemente OFS-VS.fm •

tate abia după deblocarea butonului de Deconec-


tare de urgenţă.

Avertizare!
Reluaţi exploatarea numai după ce v-
aţi asigurat că nu există niciun pericol
pentru persoane şi este exclusă posibi-
litatea de avariere a OFS-VS.

Pentru reluarea funcţionării trebuie


deblocat butonul de Deconectare de urgenţă prin
rotire.

Touch Screen Operarea OFS-VS Capitolul 7 Operarea


2

Conexiunea Conexiunea USB Posibilitate de racordare a unui maus extern, tasta-


3 USB tură sau stick USB.
Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS BFLEX_06-01-0012 RO de la 1.12.16 6-3


Elemente de operare OFS-VS

6.3 Lampa de semnalizare Sculă de


tăiere în funcţiune pe agregatul de
tăiere
Element de Funcţia Descriere
operare

Lampă de sem- Avertizare cu privire Dacă scula de tăiere este conectată, atunci lampa de sem-
nalizare la scula de tăiere nalizare Sculă de tăiere în funcţiune de pe agregatul de
aflată în funcţiune tăiere este aprinsă.
Scula de tăiere
în funcţiune Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!
Este greu de recunoscut când scula de tăiere se
află în funcţiune.
Controlaţi în permanenţă dacă se aprind toate
lămpile de avertizare când scula de tăiere por-
neşte.
Nu exploataţi OFS-VS niciodată cu o lampă de
avertizare defectă!

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\06 01 0012 Bedienelemente OFS-VS.fm •


X

Fig. 6-2: OFS-VS


Print: 1.12.16

6-4 Versiunea OFS BFLEX_06-01-0012 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Elemente de operare aparat de şlefuire (opţiune)

6.4 Elemente de operare aparat de


şlefuire (opţiune)
Elementele de operare se află pe agregatul de tăiere în imediata apropi-
ere a aparatului de şlefuire şi într-o carcasă extra pe grilajul de protecţie în
afara zonei de pericol.

Elemente de operare aparat de şlefuire

Element de Funcţia Descriere


operare

Sistem de iluminare Opţiune la OFS-V*.


1 la aparatul de şlefu-
ire Lampa din aparatul de şlefuire este conectată/deconectată.
conectarea/ deco-
nectarea

Aplicarea aparatului Aplicarea pietrelor de şlefuire din aparatul de şlefuire pen-


2 de şlefuire tru reglarea aparatului de şlefuire.

Această funcţie poate fi selectată numai direct la aparatul


de şlefuire.

Reglarea ulterioară Aplicarea pietrelor de şlefuire din aparatul de şlefuire în


3 a aparatului de şle- paşi de 1/100.
fuire
Această funcţie serveşte la reglarea ulterioară a pietrelor
de şlefuire pe parcursul funcţionării.

1
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\06 02 0011 Bedienelemente Schleifappa-

Fig. 6-3: Elemente de operare aparat de şlefuire


rat.fm • Print 1.12.16

OFS Versiunea OFS BFLEX_06-02-0011 RO de la 1.12.16 6-5


Elemente de operare aparat de şlefuire (opţiune)

Element de operare suplimentar aparat de şlefuire pe


grilajul de protecţie la varianta OFS-Twincut, OFS-HE3

Fig. 6-4: Element de operare aparat de şlefuire pe grilajul de protecţie

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\06 02 0011 Bedienelemente Schleifappa-


rat.fm • Print: 1.12.16

6-6 Versiunea OFS BFLEX_06-02-0011 RO de la 1.12.16 OFS


Comutatorul pedală pe sistemul de transport (opţiune)

6.5 Comutatorul pedală pe sistemul de


transport (opţiune)
Element de Funcţia Descriere
operare

Comutatorul Tur/retur benzi Opţiune la bandă de încărcare/descărcare.


pedală transportoare
conectarea/ deco- Benzile transportoare sunt conectate în regimul de depla-
nectarea sare înainte/ înapoi cu ajutorul comutatorului pedală.

Tur/retur
comutator
pedală
Banda trans-
portoare

Fig. 6-5: Tur comutator pedală/retur bandă transportoare (opţiune)


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\06 05 0010 Bedienelemente Fußschalter.fm •
Print 1.12.16

OFS Versiunea OFS BFLEX_06-05-0010 RO de la 1.12.16 6-7


Comutatorul pedală pe sistemul de transport (opţiune)

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\06 05 0010 Bedienelemente Fußschalter.fm •


Print: 1.12.16

6-8 Versiunea OFS BFLEX_06-05-0010 RO de la 1.12.16 OFS


Suport lateral (opţiune)

6.6 Suport lateral (opţiune)

6.6.1 Reglarea suportului lateral


Suportul lateral de pe partea pupitrului de operare este aplicată automat.

Suportul lateral de pe partea opusă a pupitrului de operare trebuie reglat


manual la lăţimea blocului din material spongios.

Pentru aceasta, procedaţi după cum urmează:

Variantă cu roată manuală (standard)


9) Aşezaţi şi aliniaţi materialul spongios la lăţimea dorită pe banda
transportoare.
Pentru aliniere pe partea operatorului se află un marcaj pe banda
transportoare.
10) Desfaceţi maneta de imobilizare (2) de la roata manuală (1).
11) Reglaţi suportul lateral cu roata manuală până la aprox. 60 - 75 mm
în faţa materialului.
12) Imobilizaţi maneta de imobilizare (2) de la roata manuală (1).
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\06-06-0003 OFS-VS_OFS-VT_Seitenhalter einstellen.fm •

2
1

Fig. 6-6: Aplicare suport lateral cu roata manuală


Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS 09-04-0001 RO de la 1.12.16 9-9


Suport lateral (opţiune)

Variantă cu motor (standard)


1) Aşezaţi şi aliniaţi materialul spongios la lăţimea dorită pe banda
transportoare.
Pentru aliniere pe partea operatorului se află un marcaj pe banda
transportoare.

2) Reglaţi suportul lateral de la pupitrul de operare.

Fig. 6-7: Motorul pentru aplicarea suportului lateral

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\06-06-0003 OFS-VS_OFS-VT_Seitenhalter einstellen.fm •


Print: 1.12.16

9 - 10 Versiunea OFS-VS 09-04-0001 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Suport lateral (opţiune)

6.6.2 Montajul dispozitivului de majorare al


suportului lateral
Pentru montajul dispozitivului de majorare al suportului lateral

1) Rotiţi toate pârghiile de strângere spre înainte.

2) Montaţi dispozitivul de majorare al suportului lateral.

A
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\06-06-0003 OFS-VS_OFS-VT_Seitenhalter einstellen.fm •

Iniţiator înregistrare înălţime dispozitiv de majorare al suportului lateral =


(A)
Print 1.12.16

OFS-VS Versiunea OFS-VS 09-04-0001 RO de la 1.12.16 9 - 11


Suport lateral (opţiune)

3) Rotiţi pârghia de strângere înapoi.

4) Aşezaţi pârghia de strângere pentru fixare prin strângere în jos.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\06-06-0003 OFS-VS_OFS-VT_Seitenhalter einstellen.fm •


Print: 1.12.16

9 - 12 Versiunea OFS-VS 09-04-0001 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Operarea

7 Operarea
În acest capitol găsiţi descrierea privind reglajul pregătitor şi operarea
Maşină/ instalaţie.

Maşină/ instalaţie este descrisă cu toate opţiunile posibile.

Opţiunile nu aparţin în mod obligatoriu pachetului de livrare şi pot fi echi-


pate ulterior la cerere.

În funcţie de modelul Maşină/ instalaţie dumneavoastră, imaginile pot fi


reprezentate inversat, iar dimensiunile sunt afişate în ţoli în loc de mm.

Informaţie! Mesaje de funcţionare/eroare


În timpul funcţionării pe display sunt afişate mesaje care prezintă stările
de funcţionare sau defecţiuni/deficienţe la Maşină/ instalaţie.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\07 01 0004 Bedienung Einleitung.fm • Print 1.12.16

Maşină/ instalaţie Versiunea 07-01-0004 RO de la 1.12.16 7-1


7-2
Operarea

Versiunea 07-01-0004 RO de la 1.12.16


Maşină/ instalaţie
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\07 01 0004 Bedienung Einleitung.fm • Print: 1.12.16
Pericole remanente la operare

7.1 Pericole remanente la operare

7.1.1 Pericole remanente în regim de


funcţionare normal

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Dacă şuntaţi, eliminaţi sau dezactivaţi în alt mod un dispozitiv de sigu-
ranţă, periclitaţi propria siguranţă precum şi siguranţa altor persoane.

Nu şuntaţi sau eliminaţi niciodată un dispozitiv de siguranţă!

Atenţie! Suprasolicitare la încărcarea şi descărcarea blocului din


material spongios!
La împingerea şi tragerea de sarcini >/= 50kg este posibilă suprasolicita-
rea sistemului muşchi-schelet.
Luaţi măsurile necesare pentru a putea încărca/descărca blocul fără o
solicitare prea mare.

La manevrarea sarcinilor mai mari de 20 kg utilizaţi dispozitive de ridi-


care adecvate.

Atenţie! Pericol de strivire şi de prindere!


Pericol de strivire şi de prindere a membrelor (degete) la sistemul de
transport.

Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.


Opriţi banda de transport, dacă nu o utilizaţi.

Atenţie! Pericol de incendiu prin producere de scântei!


La ascuţirea sculei de tăiere se produc scântei.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\07 02 0003 OFS-VS Bedienung Restgefahren.fm • Print

Depunerile de praf/resturile de material spongios din aparatul de şlefuire


şi din canalul de aspirare/furtunul de aspirare al dispozitivului de aspirare
se pot aprinde.

K Curăţaţi aparatul de şlefuire şi canalul de aspirare/furtunul de aspi-


rare cel puţin 1x pe tură.
K Nu lăsaţi maşina nesupravegheată la ascuţirea sculei de tăiere.
01.12.2016

OFS-VS Versiunea OFS-VS 07-02-0003_RO de la 01.12.2016 7–3


Pericole remanente la operare

Atenţie! Pericol de incendiu datorită uneltei de tăiere aflată în


funcţiune!
În timpul unei perioade de repaus a sculei de tăiere poate să apară o
creştere a temperaturii sau se pot produce scântei într-o porţiune a
materialului spongios ca urmare a existenţei unor incluziuni.
Aceasta poate conduce la aprinderea materialului spongios.

În funcţie de calitatea materialului spongios există un pericol ridicat de


incendiu, de exemplu în cazul
K materialului lipit,
K incluziunilor,
K unui punct de aprindere scăzut.
Nu lăsaţi maşina nesupravegheată atunci când funcţionează scula de
tăiere

7.1.2 Pericole remanente în regimul de


service/de reglaj pregătitor

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Pentru executarea lucrării trebuie să accesaţi o zonă periculoasă.
K Lucraţi la şi cu maşina/instalaţia numai după ce aţi citit şi înţeles
manualul de utilizare.
K Lucraţi cu maşina/instalaţia numai când sunteţi calificat în mod cores-
punzător.
K Respectaţi în mod obligatoriu toate indicaţiile de siguranţă.
K Păstraţi întotdeauna o distanţă de siguranţă suficientă faţă de sursele
de pericol.
K Părăsiţi zona periculoasă imediat după încheierea lucrării.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\07 02 0003 OFS-VS Bedienung Restgefahren.fm • Print:


K Reluaţi exploatarea numai după ce v-aţi asigurat că nu există niciun
pericol pentru persoane şi este exclusă posibilitatea de avariere a
maşinii/instalaţiei.

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!


Contactele cu scula de tăiere oprită pot conduce la răniri grave prin
tăiere, cu vătămări permanente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.
01.12.2016

7–4 Versiunea OFS-VS 07-02-0003_RO de la 01.12.2016 OFS-VS


Conectarea/ deconectarea maşinii

7.2 Conectarea/ deconectarea maşinii

7.2.1 Conectarea maşinii


Avertizare, dacă pentru conectarea aerului comprimat/ tensionarea sculei
de tăiere sunteţi obligat să pătrundeţi în zona de pericol a OFS şi dacă uti-
lizaţi un cuţit ca sculă de tăiere:

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!


Contactele cu scula de tăiere oprită pot conduce la răniri grave prin
tăiere, cu vătămări permanente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Pentru conectarea maşinii, procedaţi după cum urmează:

Tasta / câmpul Lucrarea de executat Observaţie

Conectaţi alimentarea cu aer Capitolul 6 Elemente de operare OFS-VS


comprimat şi controlaţi presiunea
de lucru.

Controlaţi decantorul de apă al Capitolul 6 Elemente de operare OFS-VS


unităţii pneumatice şi goliţi apa pe
la şurubul de golire dacă este
cazul.

Tensionaţi scula de tăiere. Capitolul 6 Elemente de operare OFS-VS

Controlaţi scula de tăiere. Scula de tăiere trebuie să fie într-o stare


impecabilă.

Scula de tăiere trebuie să se aşeze corect pe


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 03 0002 Maschine ein-aus.fm • Print

rotoare.

Comutator principal Poziţia I / ON:


– Controlaţi încălzirea tabloului Alimentarea electrică a componentelor enu-
de comandă merate din tabloul de comandă al OFS este
conectată.
(opţiune).
Alimentarea electrică trebuie să rămână
Comutatorul principal trebuie să
conectată după încheierea funcţionării pentru
fie conectat.
a evita formarea condensului pe componen-
tele din tabloul de comandă.
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-03-0002 RO de la 1.12.16 7-5


Conectarea/ deconectarea maşinii

Tasta / câmpul Lucrarea de executat Observaţie

Conectarea alimentării cu curent Poziţia I / ON = Alimentarea electrică a OFS


a comutatorului principal este conectată.

După conectarea comutatorului principal sis-


temul de comandă al maşinii porneşte.

Faza de pornire poate dura câteva secunde.

În timpul fazei de pornire apare mesajul


„Atenţie. Vă rugăm aşteptaţi! Iniţializarea
sistemului“!

Atenţie!
Aşteptaţi până la pornirea sistemu-
lui de comandă, înainte de a
conecta sistemele de acţionare ale
maşinii .

Atenţie!
Aşteptaţi minim 10 secunde între
deconectarea şi reconectarea
maşinii .

Acţionarea tastelor de confirmare Avertizare!


din regimul de reglaj pregătitor Înainte de confirmarea regimului
de reglaj pregătitor, asiguraţi-vă că
nicio persoană nu se află în zona
periculoasă!

Kapitel 6.5 Bedienelemente am Schutzgitter

Controlarea serverului WinCAP/ Serverul WinCAP/CFW cu banca de date tre-


CFW buie să fie conectat.

Introduceţi numele de utilizator şi Fereastra de autentificare este apelată numai


parola dumneavoastră. dacă sunt creaţi mai mulţi utilizatori.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 03 0002 Maschine ein-aus.fm • Print:

Capitolul 7.17.25 Service - administrarea utili-


zatorilor
1.12.16

7-6 OFS BFLEX_07-03-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Conectarea/ deconectarea maşinii

Tasta / câmpul Lucrarea de executat Observaţie

Conectaţi sistemele de acţionare. Alimentarea electrică a sistemelor de acţio-


nare ale maşinii este conectată.

Sisteme de acţionare
deconectate

Sisteme de acţionare
conectate

Iniţializaţi/referenţiaţi axele, dacă Dacă lipseşte cota axei, este afişat un mesaj
este necesar. de funcţionare corespunzător.

Pentru iniţializarea/referenţierea axelor a se


vedea Capitolul 7.17.7 Service - reglajele
axelor
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 03 0002 Maschine ein-aus.fm • Print
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-03-0002 RO de la 1.12.16 7-7


Conectarea/ deconectarea maşinii

7.2.2 Deconectarea maşinii


Dacă pentru deconectarea aerului comprimat/ detensionarea sculei de
tăiere trebuie să pătrundeţi în zona de pericol a OFS:

Avertizare! Sculă de tăiere ascuţită!


Contactele cu scula de tăiere oprită pot conduce la răniri grave prin
tăiere, cu vătămări permanente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

Atenţie! Pericol de avariere a sistemului de comandă al maşinii în


caz de deconectare necorespunzătoare!
Deconectaţi OFS în modul descris în continuare.

Tasta/câmpul Funcţia Descriere

Deconectarea sistemelor Alimentarea electrică a sistemelor de acţionare ale


de acţionare maşinii este deconectată.

Sisteme de acţionare deconec-


tate

Sisteme de acţionare conectate

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 03 0002 Maschine ein-aus.fm • Print:


1.12.16

7-8 OFS BFLEX_07-03-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Conectarea/ deconectarea maşinii

Tasta/câmpul Funcţia Descriere

Dezactivarea sistemului de
comandă

Următoarea fereastră de dialog este deschisă.

„Trebuie încheiat sistemul de vizualizare?“


Selectare OK/abandonare.

Pentru încheiere atingeţi „OK“.

Dacă este activat reglajul standard „Modul de confir-


mare“ este oprit sistemul de comandă şi maşina
este deconectată.
Dacă nu este activat modul de confirmare:
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 03 0002 Maschine ein-aus.fm • Print

După deconectarea sistemului de comandă vă aflaţi


pe suprafaţa Windows a PC-ului.

PC-ul trebuie oprit separat prin Windows.


1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-03-0002 RO de la 1.12.16 7-9


Conectarea/ deconectarea maşinii

Tasta/câmpul Funcţia Descriere

Deconectarea comutatoru- Poziţia 0 / OFF:


lui principal pentru alimen- Alimentarea electrică a maşinii este deconectată.
tarea electrică
Opriţi maşina de la comutatorul principal numai
după ce aţi oprit în mod corespunzător sistemul de
comandă al maşinii.

Atenţie!
Aşteptaţi minim 10 secunde între deco-
nectarea şi reconectarea maşinii .

Alimentare electrică trebuie separată de


comutatorul principal după încheierea funcţionării şi
înainte de executarea lucrărilor de întreţinere gene-
rală la comutatorul principal.

Alimentarea electrică Poziţia I / ON:


– Încălzirea tabloului de Alimentarea electrică a componentelor enumerate
comandă (opţiune) din tabloul de comandă al OFS este conectată.

numai pentru executarea Alimentarea electrică trebuie să rămână conectată


lucrărilor de întreţinere după încheierea funcţionării pentru a evita formarea
generală. condensului pe componentele din tabloul de
comandă.

Poziţia 0 / OFF:
Alimentarea electrică a componentelor enumerate
din tabloul de comandă al OFS este deconectată.

Alimentarea electrică trebuie să fie deconectată îna-


inte de executarea lucrărilor de întreţinere generală
la comutatorul principal.

Controlaţi decantorul de
apă al unităţii pneumatice
şi goliţi apa pe la şurubul
de golire dacă este cazul.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 03 0002 Maschine ein-aus.fm • Print:


Opriţi alimentarea cu aer
comprimat.

Detensionaţi scula de Detensionarea sculei de tăiere măreşte timpul de


tăiere. repaus al sculei de tăiere.

Executaţi lucrările de întreţinere curentă/generală.

Capitolul 9 Întreţinerea generală


1.12.16

7 - 10 OFS BFLEX_07-03-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Operarea: Informații generale cu privire la operare

7.3 Operarea: Informații generale cu


privire la operare
Ca panou de operare este utilizat un Touchscreen.

Puteţi activa şi dezactiva funcţiile prin atingerea simbolului corespunzător


de pe monitor.

7.3.1 Home - ecranul de start

1 2

12
6

3 9 10 11 7
8

Fig. 7-1: Ecranul de start (Home)


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 7 - 11


Operarea: Informații generale cu privire la operare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Schimbarea utilizatorului Fereastra de autentificare pentru schimbarea


1 utilizatorului este apelată.

Capitolul 7.17.25 Service - administrarea utili-


zatorilor

Deconectarea sistemului de Capitolul 7.2 Conectarea/ deconectarea


2 comandă maşinii

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •


Print: 1.12.16

7 - 12 OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Operarea: Informații generale cu privire la operare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Bara de navigare Prin simbolurile din bara de navigare vedeţi în


3 care meniu/submeniu vă aflaţi în acest
moment.

În completare puteţi comuta direct pe diferite


niveluri/meniuri prin intermediul simbolurilor.
– Simbol evidenţiat cu alb = Nivelul/meniul
poate fi selectat direct.
– Simbol evidenţiat cu gri = Nivelul/meniul
este activ sau nu poate fi selectat direct.

Primul simbol din bara de navigare duce la


ecranul de start (Home).

Următorul simbol vă arată regimul de funcţio-


nare selectat.

Simbolurile suplimentare ghidează prin funcţi-


ile/submeniurile selectate.

Home Înapoi la ecranul de start

Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start

Regimul de funcţio- Capitolul 7.8 Regim de funcţionare selectare


nare program individual
Program individual

Regimul de funcţio- Capitolul 7.9 Regim de funcţionare listă


nare maşini
Lista maşinii

Regimul de funcţio- Capitolul 7.10 Regim de funcţionare modul


nare WinCAP
Modul WINCAP
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •

Regimul de funcţio- Capitolul 7.11 Regim de funcţionare modul


nare POS
Modul POS

Regimul de funcţio- Capitolul 7.12 Regim de funcţionare creare


nare program
Creare program

Regimul de funcţio- Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Ser-


nare vice
Service
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 7 - 13


Operarea: Informații generale cu privire la operare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Selectare regimuri de funcţionare Capitolul 7.5 Regimuri de funcţionare


4

Taste funcţie - partea 1 Capitolul 7.6 Taste funcţie OFS-VS


5

Taste funcţie - partea 2 Capitolul 7.6 Taste funcţie OFS-VS


6

Taste funcţie general - Multitastele se află pe triunghi


Multitaste jos stânga în simbolul tastei.

La selectarea multitastelor se
deschide un meniu de taste suplimentar.

Taste funcţie general - Dacă este selectată o funcţie, acest lucru


Afişaj funcţie selectat este afişat cu un chenar verde în jurul simbo-
lului tastei.

Exemplu:

Sisteme de acţionare pornite/ Alimentarea electrică a sistemelor de acţio-


7 oprite nare ale maşinii este conectată/deconectată.

În acest sens mergeţi în direcţia corespunză-


toare prin intermediul simbolului.

Sisteme de acţionare
deconectate

Sisteme de acţionare

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •


conectate

Print: 1.12.16

7 - 14 OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Operarea: Informații generale cu privire la operare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Procesele automate pot fi influenţate în orice regim de funcţionare prin interme-


8 diul tastelor Pornire regim automat şi Pauză/oprire regim automat.

Pornire regim automat După atingerea simbolului este


pornit procesul automat.

Pe parcursul procesului automat,


simbolul „Pornire regim automat“ se aprinde
intermitent.

După încheierea procesului automat, aprin-


derea intermitentă se întrerupe şi este emis
un semnal acustic.

Pauză/oprire regim automat Pauză regim automat

Atingeţi simbolul 1x = pauză


regim automat

Regimul automat poate fi reluat printr-o nouă


atingere a simbolului „Pornire regim automat“.

Oprire regim automat

Atingeţi simbolul 2x = întrerupere


regim automat.

Viteză Afişarea vitezei actuale.


9

Afişaj În acest câmp sunt afişate stările de funcţio-


10 Mesaje de stare/de defecţiune nare şi instrucţiunile de lucru, precum şi câm-
purile care pot fi remediate după procesul
actual de tăiere.

Avertizare!
Defecţiunile/deficienţele, care tre-
buie respectate/remediate ime-
diat, sunt afişate într-o fereastră
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •

de mesaje suplimentară.

Capitolul 8.3 Mesaje de defecţi-


une

Afişaje de stare Capitolul 7.3.2 Câmp de introducere numere/


11 valori
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 7 - 15


Operarea: Informații generale cu privire la operare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Modul ECO pornit/oprit Modul de economie energetică pornit/oprit


12
Modul ECO pornit

Modul ECO oprit

Modul ECO conectat

În funcţie de reglajul preliminar din regimul de


funcţionare Service, după încheierea ultimului
program de tăiere
– sistemele de acţionare ale maşinii sunt
deconectate, sau
– sistemele de acţionare ale maşinii sunt
deconectate şi PC-ul este oprit.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •


Print: 1.12.16

7 - 16 OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Operarea: Informații generale cu privire la operare

7.3.2 Câmp de introducere numere/valori

Fig. 7-2: Tastatura de introducere

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Atingere câmp de introducere Estre afişată tastatura de introducere.

Introducere valoare nouă

Ştergere valoare veche Este afişată valoarea 0.

Confirmare introducere Este accesat următorul câmp pentru editare.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •

După editarea ultimului câmp de introducere,


tastatura de introducere dispare.

Anulare introducere Tastatura de introducere se închide.

Valorile eventual modificate nu sunt preluate


în sistemul de comandă.
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 7 - 17


Operarea: Informații generale cu privire la operare

7.3.3 Confirmare/întrerupere introduceri/


selecţii

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Confirmare introducere Valorile modificate sunt preluate în sistemul


de comandă.

Anulare introducere Valorile modificate nu sunt preluate în siste-


mul de comandă.

Încărcarea datelor Datele/programul de tăiere sunt încărcate în


memoria de lucru.

Afişare asistenţă Textele de asistenţă complementare sunt afi-


şate.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •


Print: 1.12.16

7 - 18 OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Operarea: Informații generale cu privire la operare

7.3.4 Lucrul cu tastatura

Lucrul cu tastatura Windows


La afişarea tastaturii puteţi comuta între alocarea tastaturii germane sau
engleze prin selectarea DE/EN.

Fig. 7-3: Comutare tastatură

Informaţii suplimentare privind lucrul cu tastatura găsiţi la Asistenţă Win-


dows „Help topics“
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 7 - 19


Operarea: Informații generale cu privire la operare

Lucrul cu tastatura B Flex

Fig. 7-4: Service - tastatură

Cu tasta „?123“ puteţi micşora reprezentarea tastaturii.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 04 0002 Steuerung-OFS_Allgemein.fm •


Print: 1.12.16

7 - 20 OFS BFLEX_07-04-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Afişaje de stare

7.4 Afişaje de stare

Fig. 7-5: Afişaje de stare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Afişare poziţii axe Afişarea poziţiilor actuale ale axelor este deschisă/
închisă.

Fig. 7-6: Exemplu

Afişare conexiune cu
reţeaua
Conexiunea cu reţeaua lipseşte

Conexiunea cu reţeaua existentă

Alarmă / jurnal Capitolul 7.4.1 Alarmă / jurnal


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 05 0002 Zustandsanzeigen.fm • Print
1.12.16

OFS/HFS OFS BFLEX_07-05-0002 RO de la 1.12.16 7 - 21


Afişaje de stare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Afişaj actual Pentru posibila identificare a defecţiunilor/remediere


Stare axe a defecţiunilor sunt afişate stările actuale.

Afişare validări PLC Limba poate fi comutată temporar până la următoa-


rea repornire HMI.
Schimbare limbă

Fig. 7-7: Afişaj - exemplu

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 05 0002 Zustandsanzeigen.fm • Print:


1.12.16

7 - 22 OFS BFLEX_07-05-0002 RO de la 1.12.16 OFS/HFS


Afişaje de stare

7.4.1 Alarmă / jurnal

1 2

Fig. 7-8: Alarmă

1 2
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 05 0002 Zustandsanzeigen.fm • Print

Fig. 7-9: Jurnal


1.12.16

OFS/HFS OFS BFLEX_07-05-0002 RO de la 1.12.16 7 - 23


Afişaje de stare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Alarmă În fereastra de dialog sunt afişate mesajele actuale


1 de eroare existente.

Pentru sortarea listei în funcţie de un criteriu perso-


nal atingeţi vârful coloanei corespunzător.

Puteţi confirma/şterge mesajele individuale, sau


lista de mesaje completă.

Jurnal În jurnalul de erori sunt afişate ultimele mesaje de


2 eroare apărute.

Pentru sortarea listei în funcţie de un criteriu perso-


nal atingeţi vârful coloanei corespunzător.

Close Închideţi fereastra.


3

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 05 0002 Zustandsanzeigen.fm • Print:


1.12.16

7 - 24 OFS BFLEX_07-05-0002 RO de la 1.12.16 OFS/HFS


Regimuri de funcţionare

7.5 Regimuri de funcţionare

Fig. 7-10: Ecranul de start (Home) - regimuri de funcţionare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Selectare program individual Selectaţi/editaţi programele de tăiere.

Capitolul 7.8 Regim de funcţionare selectare


program individual

Lista maşinii Selectaţi/editaţi programele listelor.

Capitolul 7.9 Regim de funcţionare listă


maşini

Modul WINCAP Prelucraţi listele WINCAP.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 06 0001 Betriebsarten.fm • Print 1.12.16

Capitolul 7.10 Regim de funcţionare modul


WinCAP

Modul POS Lucraţi în modul POS.

Capitolul 7.11 Regim de funcţionare modul


POS

Creare program Creaţi programul de tăiere.

Capitolul 7.12 Regim de funcţionare creare


program

Service Stabiliţi setările de bază ale OFS.

Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Ser-


vice

OFS OFS BFLEX_07-06-0001 RO de la 1.12.16 7 - 25


7 - 26
Regimuri de funcţionare

OFS BFLEX_07-06-0001 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 06 0001 Betriebsarten.fm • Print: 1.12.16
Taste funcţie OFS-VS

7.6 Taste funcţie OFS-VS

7.7 Taste funcţie - partea 1


În funcţie de tipul şi varianta maşinii dumneavoastră pot fi disponibile
următoarele taste funcţie.

Fig. 7-11: Taste funcţie - partea 1: Exemplu - OFS-VS


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •

Tastă/introdu- Funcţia Descriere


cere

Afişarea altor taste funcţie Pot fi afişate până la 3 niveluri de taste funcţie.
1
Print 1.12.16

OFS-VS OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 7 - 27


Taste funcţie OFS-VS

Tastă/introdu- Funcţia Descriere


cere

Multitastă la dispozitivele Afişarea dispozitivelor de curăţare depinde de vari-


de curăţare anta maşinii dumneavoastră.

Preselectare dispozitiv de Dispozitivul de raclare este conectat/deconectat


raclare sculă de tăiere por- împreună cu scula de tăiere.
nit/oprit

Opţiune

Racloarele sculei de Racloarele de la rotoare pot fi conectate numai dacă


tăiere la scula de tăiere funcţionează.
rotoare pornit/oprit
La deconectarea sculei de tăiere sunt resetate auto-
Opţiune mat racloarele.

Dispozitiv de curăţare prin Cu aceste taste se poate preselecta dacă dispoziti-


suflare traductor de poziţie vul de curăţare prin suflare urmează a fi conectat
dispozitiv de rotire a cuţitu- împreună cu scula de tăiere.
lui

Conectare/ deconectare Cu aceste taste se poate preselecta dacă dispoziti-


dispozitiv de curăţare prin vul de curăţare prin suflare urmează a fi conectat
suflare role dispozitiv de împreună cu scula de tăiere.
rotire sculă de tăiere

Opţiune

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •


Dispozitiv de pulverizare Numai la opţiunea dispozitiv de pulverizare.
Scula de tăiere
pornit / oprit Dispozitivul de pulverizare poate fi conectat atunci
când scula de tăiere funcţionează.

Pornire/oprire deplasare Această funcţie trebuie conectată pentru a putea


maşină fără scula de tăiere deplasa agregatul de tăiere după fisurarea/ruperea
sculei de tăiere.
Print: 1.12.16

7 - 28 OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Taste funcţie OFS-VS

Tastă/introdu- Funcţia Descriere


cere

Multitastă la aparatul de Numai la opţiunea aparat de şlefuire.


şlefuire

Aparatul de şlefuire Aparatul de şlefuire pentru ascuţirea sculei de tăiere


pornire / oprire este pornit/oprit.

Atenţie! Pericol de incendiu prin pro-


ducere de scântei!
La ascuţirea sculei de tăiere se produc
scântei.
Depunerile de praf / resturile de material
spongios din aparatul de şlefuire şi din
canalul de aspirare/ furtunul de aspirare
a dispozitivului de aspirare se pot
aprinde.
–Curăţaţi aparatul de şlefuire şi canalul
de aspirare/furtunul de aspirare cel puţin
1x pe tură.
–Nu lăsaţi maşina nesupravegheată la
ascuţirea sculei de tăiere.

Şlefuire ciclică Această funcţie poate fi activată numai la aparatul


pornire / oprire de şlefuire conectat.

Funcţia de şlefuire ciclică este pornită / oprită.

Intervalele de şlefuire pot fi reglate în regimul de


funcţionare de service.

Capitolul 7.17.11 Service - reglajele clienţilor

Dispozitiv de apăsare sus Dispozitivul de apăsare este deplasat în regim pas


cu pas.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •

Opţiune dispozitiv de apă-


sare

Dispozitiv de apăsare jos Dispozitivul de apăsare este deplasat în regim pas


cu pas.
Opţiune dispozitiv de apă-
sare Pentru a evita deteriorările, dispozitivul
de apăsare poate fi coborât numai dacă
se află un bloc în zona de lucru şi senzo-
rii sunt ocupaţi.

Ghidajul cuţitului sus Ghidajul cuţitului este deplasat în regim pas cu pas.

Opţiune ghidaj cuţit


Print 1.12.16

OFS-VS OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 7 - 29


Taste funcţie OFS-VS

Tastă/introdu- Funcţia Descriere


cere

Ghidajul cuţitului jos Ghidajul cuţitului este deplasat în regim pas cu pas.

Opţiune ghidaj cuţit

Corectare manuală funcţie Numai la operarea manuală.


dispozitiv de apăsare
pornire / oprire Reglajul standard = funcţie deconectată.

Dispozitivul de apăsare este deplasat cu viteză


Override.

La coborârea dispozitivului de apăsare este redusă


automat viteza (deplasare lentă) scurt înainte de
atingerea blocului din material spongios.

La aşezarea dispozitivului de apăsare pe blocul din


material spongios este deconectată automat regla-
rea dispozitivului de apăsare.

Deconectarea funcţiei de Dacă funcţia Corectare manuală dispozitiv de apă-


siguranţă sare“ este conectată:

După aşezarea automată a dispozitivului de apă-


sare pe blocul din material spongios, acesta poate fi
corectat cu tastele „Dispozitiv de apăsare sus“ şi
„Dispozitiv de apăsare jos“ manual în deplasarea
lentă.

Atenţie! Sunt posibile deteriorări la


dispozitivul de apăsare!

Dispozitivul de apăsare trebuie să


coboare maxim 50 mm în blocul din
material spongios.
Dacă dispozitivul de apăsare este cobo-
rât mai mult, poate fi afectată cursa dis-
pozitivului de apăsare şi dispozitivul de
apăsare poate fi deteriorat puternic.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •


Instalaţie de aspirare pen- Instalaţia de aspirare pentru fibre din material cardat
tru fibre din material cardat care se află sub masa de lucru a maşinii este conec-
pornire / oprire tată-deconectată.

Opţiune
Print: 1.12.16

7 - 30 OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Taste funcţie OFS-VS

Tastă/introdu- Funcţia Descriere


cere

Multitastă la suportul late- Numai la opţiunea suport lateral.


ral

Opţiune

Aplicare suport lateral Suportul lateral este aplicat pneumatic.


stânga

Deplasare înapoi suport Suportul lateral este resetat pneumatic.


lateral stânga

Aplicare suport lateral Suportul lateral este aplicat pneumatic.


dreapta

Deplasare înapoi suport Suportul lateral este resetat pneumatic.


lateral dreapta

Reglare cu motor suport Opritorul lateral reglabil cu motor trebuie reglat


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •

lateral dreapta manual la lăţimea blocului din material.

Opritorul lateral este deplasat în regim pas cu pas.

Reglare cu motor suport


lateral dreapta

Suport lateral sus Opritorul lateral reglabil cu motor este deplasat în


regim pas cu pas în sus.
Print 1.12.16

OFS-VS OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 7 - 31


Taste funcţie OFS-VS

Tastă/introdu- Funcţia Descriere


cere

Suport lateral jos Opritorul lateral reglabil cu motor este deplasat în


regim pas cu pas în jos.

Poziţie suport lateral Afişarea poziţiei actuale a suportului lateral reglabil.

Informaţie Opritorul lateral pentru procesul automat poate fi


preselectat în lista de coduri.

Vezi Capitolul 7.8.6 Lista de coduri pentru tipuri de


maşini OFS-VS / OFS-VT

Multitastă la benzile trans- Afişarea benzilor transportoare depinde de varianta


portoare maşina dumneavoastră.

Banda de descărcare Banda transportoare este pornită în regim pas cu


Tur / retur pas.

Opţiune

Descărcarea automată a Blocul este deplasat automat de pe banda transpor- T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •

maşinii toare în maşină pe banda de descărcare.

Opţiune Preselectarea nu mai este necesară la preselecta-


rea corespunzătoare a codului în programul de
tăiere.
Print: 1.12.16

7 - 32 OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Taste funcţie OFS-VS

Tastă/introdu- Funcţia Descriere


cere

Banda de încărcare Banda transportoare este pornită în regim pas cu


Tur / retur pas.

Opţiune

Maşină automată Blocul este deplasat automat de pe banda de încăr-


încărcare care pe banda mesei maşinii.

Opţiune Preselectarea nu mai este necesară la preselecta-


rea corespunzătoare a codului în programul de
tăiere.

Încărcare manuală Funcţie deconectată = setarea standard:


comandă de lucru POS În modul POS sunt încărcate automat comenzile de
pornit/oprit lucru POS.

Opţiune la POS Funcţie conectată:


Comanda de lucru POS este încărcată manual.

Funcţionare axe NC Mother


Banda transportoare a maşinii, precum şi banda de
Mother / Child încărcare şi banda de descărcare pot fi deplasate
împreună ca linie prin intermediul tastelor JOG Y+ şi
Opţiune
Y-.

Child
Banda transportoare a maşinii este deplasată prin
intermediul tastelor JOG Y+ şi Y-.
Banda de încărcare şi banda de descărcare se
deplasează separat prin intermediul tastelor funcţio-
nale „Tur/ retur bandă de încărcare“ şi „Tur/ retur
bandă de descărcare“.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •

Taste funcţie opţionale - sistem de transport


complementar (linie de tăiere)
În funcţie de tipul şi varianta maşinii dumneavoastră pot fi disponibile
următoarele taste funcţie.
Print 1.12.16

OFS-VS OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 7 - 33


Taste funcţie OFS-VS

Fig. 7-12: Taste funcţie - partea 1: Exemplu - linie de tăiere

Tastă Funcţia Descriere

Schimbare afişare taste Pot fi afişate până la 3 niveluri de taste funcţie.


1 funcţie

Reglabile pe înălţime Banda transportoare este deplasată în sus în regi-

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •


Bandă transportoare sus mul pas cu pas.

Reglabile pe înălţime Banda transportoare este deplasată în jos în regi-


Bandă transportoare jos mul pas cu pas.

Bandă transportoare sus Banda transportoare este deplasată automat pe


Masă ridicătoare poziţia de transfer spre următoarea maşină.
Poziţia de transfer spre
următoarea maşină

Reglabile pe înălţime Pentru preluarea unei şarje tăiate, banda transpor-


Banda transportoare toare este deplasată automat la aceeaşi poziţie pe
Poziţie sculă de tăiere înălţime ca scula de tăiere a
OFS OFS.
Print: 1.12.16

7 - 34 OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Taste funcţie OFS-VS

Tastă Funcţia Descriere

Reglabile pe înălţime Benzile transportoare sunt activate/dezactivate în


Banda transportoare tur.

Tur benzi transportoare


pornit/oprit

Reglabile pe înălţime Benzile transportoare sunt activate/dezactivate în


Banda transportoare retur.

Retur benzi transportoare


pornit/oprit

Paletator Paletatorul este depalsat spre înainte în regimul pas


cu pas.
Tur

Paletator Paletatorul este deplasat spre înainte în regimul pas


cu pas.
Retur

Paletator Benzile transportoare sunt activate/dezactivate în


tur.
Tur benzi transportoare
pornit/oprit

Paletator Benzile transportoare sunt activate/dezactivate în


retur.
Retur benzi transportoare
pornit/oprit
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •
Print 1.12.16

OFS-VS OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 7 - 35


Taste funcţie OFS-VS

7.7.1 Taste funcţie - partea 2

Fig. 7-13: Taste funcţie - partea 2

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Taste JOG Deplasarea axei X/Y în regim pas cu pas.

Poziţia de încărcare Introduceţi poziţia de încărcare dorită.


introducere/accesare

Atenţie! Deteriorarea sculei de tăiere

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •


posibilă.

La introducerea poziţiei, aveţi în vedere


ca materialul aşezat să nu să nu fie
deplasat contrar sculei de tăiere.

Pentru acţionarea poziţiei acţionaţi tasta


„Pornire regim automat“.
Print: 1.12.16

7 - 36 OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 OFS-VS


Taste funcţie OFS-VS

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Poziţie de descărcare Introduceţi poziţia de descărcare dorită.


introducere/accesare

Atenţie! Deteriorarea sculei de tăiere


posibilă.

La introducerea poziţiei, aveţi în vedere


ca materialul aşezat să nu să nu fie
deplasat contrar sculei de tăiere.

Pentru acţionarea poziţiei acţionaţi tasta


„Pornire regim automat“.

Viteza Override Afişarea vitezei actuale Override.

Setaţi viteza Override. Viteza Override este setată procentual faţă de viteza
programată, respectiv faţă de viteza maximă posi-
bilă reglabilă manual.

Pentru setarea vitezei atingeţi tasta.

Viteza este setată prin mutarea sau atingerea regu-


latorului.

Viteză sculă de tăiere Afişarea vitezei actuale a sculei de tăiere.

Setare viteză sculă de Viteza sculei de tăiere poate fi adaptată la materialul


tăiere de tăiat.

Pentru setarea vitezei atingeţi tasta.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •

Viteza poate fi setată manual în opt trepte de viteză


prestabilite.

În regimul automat viteza prestabilită este preluată


din programul de tăiere.
Print 1.12.16

OFS-VS OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16 7 - 37


7 - 38
Taste funcţie OFS-VS

Fig. 7-14: Setare viteză

OFS BFLEX_07-08-0002 RO de la 1.12.16


OFS-VS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 08 0002 Funktionstasten OFS-VS.fm •
Print: 1.12.16
Regim de funcţionare selectare program individual

7.8 Regim de funcţionare selectare


program individual
În acest regim de funcţionare puteţi încărca şi procesa programe individu-
ale (programe de tăiere).

7.8.1 Selectarea/încărcarea programului

2 3 4

5 6

Fig. 7-15: Selectare program individual - selectare/încărcare program

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Selectare program de Sunt afişate toate programele de tăiere disponibile.


1 tăiere din listă
Puteţi limita afişarea programelor de tăiere prin
intermediul filtrelor.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

Atenţie!
Dacă nu există conexiune cu reţeaua, sunt
afişate numai programele de tăiere din
baza de date locală.
Asiguraţi-vă că încărcaţi programele de
tăiere corecte!

Filtru nume client Căutarea este limitată la programele de tăiere, care


2 sunt depuse sub numele clientului selectat.

Filtru calitatea materialelor Căutarea este limitată la programele de tăiere, care


3 sunt depuse sub calitatea materialelor selectată.
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 39


Regim de funcţionare selectare program individual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Căutare directă Pentru introducerea directă / căutarea directă a pro-


4 Program de tăiere gramului de tăiere puteţi introduce numele progra-
mului de tăiere prin intermediul tastaturii.

În acest sens atingeţi simbolul tastaturii.

Capitolul 7.3.4 Lucrul cu tastatura

Comutare previzualizare Cu această funcţie puteţi schimba previzualizarea:


5 piesă/contur

Afişare piesă/contur în programul princi-


pal

Afişare piesă/contur în programul lateral


(numai dacă există programul lateral /
numai la programarea directă).

Previzualizare bloc Afişarea programului de tăiere > piese în bloc.


6

Program de tăiere Afişare constelaţii program de tăiere.


7
Înregistrare superioară = program de tăiere original

Înregistrări suplimentare = ultimele constelaţii tăiate


cu acest program de tăiere

Înregistrare program de tăiere evidenţiată cu verde


=
Programul de tăiere este selectat şi poate fi încăr-
cat.

Înregistrare program de tăiere evidenţiată cu albas-

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


tru =
Programul de tăiere este marcat

Confirmare selectare > Programul de tăiere selectat va fi încărcat.


încărcare program de
tăiere

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.8 Regim de funcţionare selectare pro-


Regim de funcţionare gram individual
Selectare program indivi-
dual
Print: 1.12.16

7 - 40 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Bara de navigare > Meniul Selectare program


Regim de funcţionare
Selectare program indivi-
dual >

Bara de navigare > Meniul Selectare program > editare program


Regim de funcţionare
Selectare program indivi-
dual >
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 41


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.2 Configurare program

Fig. 7-16: Selectare program individual - configurare program > exemplul 1

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


3

Fig. 7-17: Selectare program individual - configurare program > exemplul 2


Print: 1.12.16

7 - 42 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Configurarea programului
1 de tăiere

Vizualizare parte de pro- a = afişare/selectare program principal


gram 1/2
+ a = afişare/selectare program lateral (CONTUR).
Schimbare parte de pro- (numai la OFS cu masă rotativă)
gram
c = schimbare funcţie Partea de program 1+2
(numai la OFS cu masă rotativă)

a b c

sau Comutare între afişajul Program principal şi afişajul


Program de debitare.
Schimbare parte de pro-
gram 1 / program de debi- a = afişare/selectare program principal
tare
d = afişare/selectare program de debitare
(CUTOFF).
Dacă nu este creat niciun program lateral (program
a d masă rotativă), atunci poate fi creat un program de
debitare.

Mod Afişarea modului actual

Manual =
Regim de funcţionare selectare program individual

Calitate Afişare/selectarea calitate material

Deschideţi meniul Drop-Down şi alegeţi calitatea


materialelor dorită din listă.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 43


Regim de funcţionare selectare program individual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Cod / factor Selectare cod


1
– Vezi Capitolul 7.8.3 Configurarea programului -
selectare cod

Selectare factor
– Vezi capitolul: 7.8.7 Configurarea programului -
selectare factor

Plăci / XY bloc rezidual Selectare program plăci


– Vezi capitolul: 7.8.8 Configurarea programului -
programul pentru plăci.

Selectare bloc rezidual XY


– Vezi capitolul: 7.8.9 Configurarea programului -
bloc rezidual

Piesă Afişarea mărimii conturului individual/piesei individu-


ale pentru calculul numărului de piese din bloc.

Piese/rânduri/total Introduceţi numărul dorit de contururi/piese din bloc.

După introducerea dimensiunii blocului şi dimensiu-


nilor marginii este modificat automat numărul maxim
de contururi/piese din bloc, dacă blocul pentru
numărul indicat este prea mic.

Nu pot fi introduse mai multe piese/rânduri decât


încap în bloc. Introducerea este limitată automat la
numărul maxim de bucăţi.

Pentru a putea determina numărul maxim de piese/


rânduri, puteţi introduce un număr de bucăţi supra-
dimensionat la „Afiş. total“. Programul determină

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


automat numărul maxim de piese şi rânduri.

Print: 1.12.16

7 - 44 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

a = dimensiunea blocului: Introduceţi dimensiunea blocului şi dimensiunea


1 X-lungime, Y-înălţime, Z- marginii pentru bloc.
lăţime
Dimensiunile marginii sunt dimensiunile benzilor de
b = dimensiunile marginii margine, în care nu trebuie tăiat niciun contur.
Benzile de margine oferă blocului aderenţa nece-
a sară până la terminarea programului de tăiere.
Dacă urmează a fi tăiat un buşon, dimensiunea mar-
ginii trebuie să fie minim 40 mm.

După introducerea dimensiunii blocului şi dimensiu-


nilor marginii este modificat automat numărul maxim
de contururi/piese din bloc, dacă blocul pentru
b numărul indicat este prea mic.

Preselectare buşon/bloca- Preselectare buşon


tor – la pătrunderea sculei de tăiere în bloc şi/sau
– la ieşirea sculei de tăiere din bloc

Buşonul serveşte la prinderea mai bună a contururi-


lor (piese) individuale în bloc până la terminarea
programului de tăiere.
Buşonul se situează în principiu în margine.
Dimensiunile mari ale marginii trebuie introduse.
Dimensiunea standard a marginii este de 40 mm pe
fiecare parte.

Timp total Afişare timp de funcţionare total program de tăiere.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

În timp ce programul de tăiere este procesat, sunt


afişate suplimentar
– timpul de rulaj rămas al programului de tăiere
(timp rămas) şi
– timpul real (finalul programului preconizat)

Previzualizare bloc Afişarea programului de tăiere > piese în bloc.


2

Centrare vizualizare Afişajul conturului/blocului poate fi tras şi rotit mai


3 mare/mai mic.

Cu această tastă resetaţi afişajul modificat.


Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 45


Regim de funcţionare selectare program individual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.8 Regim de funcţionare selectare pro-


Regim de funcţionare gram individual
Selectare program indivi-
dual

Bara de navigare > Meniul Selectare program


Regim de funcţionare
Selectare program indivi-
dual >

Bara de navigare > Program încărcat.


Regim de funcţionare
Selectare program indivi- După încheierea programului actual de tăiere
dual > meniul Selectare acesta poate fi încărcat din nou şi editat.
program >

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


Print: 1.12.16

7 - 46 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.3 Configurarea programului - selectare


cod
Prin crearea/apelarea listelor de coduri pot fi stabilite şi salvate în mod
simplu şi rapid toate presetările pentru programele de tăiere/calitatea
materialului.

1 2 3

Fig. 7-18: Selectare program individual - configurare program > exemplu selectare cod

Informaţie
Afişarea vederii de ansamblu a maşinii şi a posibilităţilor de selectare
depind de tipul şi varianta maşinii, putând fi diferite de această ilustraţie
în cazul maşinii dumneavoastră.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Număr listă de coduri Afişare liste de coduri existente


1 (numerele listelor de coduri)

În listele de coduri pot fi aranjate (marcate) conste-


laţiile prestabilite fix pentru programele de tăiere şi
salvate cu un număr.

Ştergeţi lista de coduri marcată.

Creaţi noua listă de coduri.


Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 47


Regim de funcţionare selectare program individual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Selectare constelaţii/opţi- Afişare setări listă de coduri


2 uni pentru lista de coduri /
Creare listă de coduri Crearea unei liste de coduri nouă
– Selectaţi constelaţiile pentru lista actuală de
coduri.
– Apoi selectaţi funcţia „Creare listă de coduri“
– Câmpul de introducere pentru introducerea
numărului codului este deschis.
– Introduceţi un nou număr al codului.

Ştergerea unei liste de coduri existentă


– Selectaţi lista de coduri dorită.
– Apoi selectaţi funcţia „Ştergere listă de coduri“

Afişare maşină Afişajul cu tipul maşinii corespunzător este afişat.


3

Preluare/întrerupere listă Lista de coduri activă poate fi preluată pentru pro-


4 de coduri gramul de tăiere încărcat.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


Print: 1.12.16

7 - 48 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.4 Lista de coduri pentru tipuri de maşini


OFS-Twincut/OFS-HE3/OFS-222

Fig. 7-19: Vedere de ansamblu coduri OFS-Twincut, OFS-HE3, OFS-222

Selectare Posibilităţi de selectare Observaţie

01 Încărcare automată Blocul este deplasat automat la punctul de


pornire al programului de tăiere din OFS.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

02 Descărcare automată După terminarea programului de tăiere, blo-


cul este deplasat automat pe banda de des-
cărcare din spatele OFS.

05 Dispozitiv de apăsare Dispozitivul de apăsare este utilizat în mod


automat în timpul procesului de tăiere.

06 Suport central Suportul central este aplicat automat în timpul


procesului de tăiere.

07 Intrare în bloc sus Scula de tăiere intră sus în bloc.

08 Intrare în bloc jos Scula de tăiere intră jos în bloc.

În cazul acestei opţiuni nu este posibil progra-


mul pentru plăci.
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 49


Regim de funcţionare selectare program individual

Selectare Posibilităţi de selectare Observaţie

09 Ieşire din bloc faţă Scula de tăiere este extrasă din bloc prin par-
tea din faţă la încheierea programului de
tăiere.

Blocul din material spongios tăiat rămâne în


spatele sculei de tăiere.

10 Ieşire din bloc spate Scula de tăiere este extrasă din bloc prin par-
tea din spate la încheierea programului de
tăiere.

Blocul din material spongios tăiat rămâne în


faţa sculei de tăiere.

11 Oprire deşeu 1 sau masă rotativă Întrerupere a programului pentru evacuarea


manuală deşeurilor din material spongios.

12 Oprire deşeu 2 (numai la maşinile Întrerupere a programului după tăierea celei


cu masă rotativă automată) de-a 2-a piese din program pentru evacuarea
deşeurilor din material spongios.

13 Mod manual Tăierea manuală a programului de tăiere.

În modul manual nu pot fi executate alte pre-


setări cu excepţia funcţiei „Supratăiere“.

14 Supratăiere În programul de tăiere vor fi supratăiate colţu-


rile pentru a obţine contururi precise.

22 Gol suport central Dacă se află 2 blocuri pe masa de lucru,


atunci suportul central se deplasează de pre-
ferinţă în golul dintre cele două blocuri.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


Print: 1.12.16

7 - 50 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.5 Lista de coduri pentru tipuri de maşini


OFS-221

Fig. 7-20: Vedere de ansamblu coduri OFS-221

Selectare Posibilităţi de selectare Observaţie

01 Încărcare automată Blocul este deplasat automat la punctul de


pornire al programului de tăiere din OFS.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

02 Descărcare automată După terminarea programului de tăiere, blo-


cul este deplasat automat pe banda de des-
cărcare din spatele OFS.

07 Intrare în bloc sus Scula de tăiere intră sus în bloc.

08 Intrare în bloc jos Scula de tăiere intră jos în bloc.

În cazul acestei opţiuni nu este posibil progra-


mul pentru plăci.

09 Ieşire din bloc faţă Scula de tăiere este extrasă din bloc prin par-
tea din faţă la încheierea programului de
tăiere.

Blocul din material spongios tăiat rămâne în


spatele sculei de tăiere.
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 51


Regim de funcţionare selectare program individual

Selectare Posibilităţi de selectare Observaţie

10 Ieşire din bloc spate Scula de tăiere este extrasă din bloc prin par-
tea din spate la încheierea programului de
tăiere.

Blocul din material spongios tăiat rămâne în


faţa sculei de tăiere.

11 Oprire deşeu 1 sau masă rotativă Întrerupere a programului pentru evacuarea


manuală (opţiune) deşeurilor din material spongios.

13 Mod manual Tăierea manuală a programului de tăiere.

În modul manual nu pot fi executate alte pre-


setări cu excepţia funcţiei „Supratăiere“.

14 Supratăiere În programul de tăiere vor fi supratăiate colţu-


rile pentru a obţine contururi precise.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


Print: 1.12.16

7 - 52 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.6 Lista de coduri pentru tipuri de maşini


OFS-VS / OFS-VT

Fig. 7-21: Vedere de ansamblu coduri OFS-VS / OFS-VT

Selectare Posibilităţi de selectare Observaţie

01 Încărcare automată Blocul este deplasat automat la punctul de


pornire al programului de tăiere din OFS.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

02 Descărcare automată După terminarea programului de tăiere, blo-


cul este deplasat automat pe banda de des-
cărcare din spatele OFS.

05 Dispozitivul de apăsare / ghidajul Opţional la varianta cu dispozitiv de apăsare


cuţitului cu role sau ghidajul cuţitului.

Dispozitivul de apăsare / ghidajul cuţitului


este aplicat automat în timpul procesului de
tăiere.

09 Ieşire din bloc faţă Scula de tăiere este extrasă din bloc prin par-
tea din faţă la încheierea programului de
tăiere.

Blocul din material spongios tăiat rămâne în


spatele sculei de tăiere.
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 53


Regim de funcţionare selectare program individual

Selectare Posibilităţi de selectare Observaţie

10 Ieşire din bloc spate Scula de tăiere este extrasă din bloc prin par-
tea din spate la încheierea programului de
tăiere.

Blocul din material spongios tăiat rămâne în


faţa sculei de tăiere.

13 Mod manual Tăierea manuală a programului de tăiere.

În modul manual nu pot fi executate alte pre-


setări cu excepţia funcţiei „Supratăiere“.

14 Supratăiere În programul de tăiere vor fi supratăiate colţu-


rile pentru a obţine contururi precise.

15 Dispozitiv de apăsare poziţionare Opţiune la varianta cu dispozitiv de apăsare


fină cu role.

Dispozitivul de apăsare este poziţionat exact


prin intermediul barierelor fotoelectrice.

16 Det. bloc Axa X Poziţia X (început bloc) este detectată/defi-


nită automat.

19 Trecere Opţiune la maşina din instalaţie.

Blocul traversează maşina fără să fie prelu-


crat.

23 Opritor lateral Opţiune la varianta cu opritor lateral.

Opritorul lateral este aplicat automat.

24 Ieşire opritor lateral faţă Opţiune la varianta cu opritor lateral.

Blocul este deplasat înapoi pe banda de


încărcare după prelucrare.
Apoi este deschis opritorul lateral.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


Print: 1.12.16

7 - 54 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.7 Configurarea programului - selectare


factor
Introducerea factorului serveşte la micşorarea/mărirea proporţională a
conturului. După caz, poate să nu fie necesară generarea unui nou pro-
gram de tăiere.

Fig. 7-22: Selectare program individual - configurare program > selectare factor

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Afişare piesă/contur Afişarea conturului.


1

Adaptare factor Conturul poate fi modificat prin introducerea dimen-


2 siunilor X/Y sau prin introducerea factorului X/Y.

Dacă este selectată preselectarea „Modificare XY în


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

raport“, conturul este modificat proporţional la intro-


ducerea unei valori.

Câmp de introducere Vezi Capitolul 7.3.2 Câmp de introducere numere/


3 valori
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 55


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.8 Configurarea programului - programul


pentru plăci.
Pentru utilizarea deşeurilor de material spongios, din blocul rezidual
(deşeu) pot fi tăiate plăci de material spongios.

2
3

Fig. 7-23: Selectare program individual - configurare program > program pentru plăci

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

Fig. 7-24: Selectare program individual - program pentru plăci creat în bloc
Print: 1.12.16

7 - 56 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Funcţie program pentru Nu este tăiat niciun program pentru plăci.


plăci
deselectat

Program pentru plăci Programul pentru plăci este aşezat în zona superi-
selectat > ghidaj tăietură oară a blocului.
simplu
Scula de tăiere este aplicată după fiecare tăietură
individuală.

Program pentru plăci Programul pentru plăci este aşezat în zona superi-
selectat > ghidaj tăietură oară a blocului.
dublu
Scula de tăiere este retrasă prin tăietură şi abia apoi
este aplicată pentru următoarea tăietură.

Introducere program pen- – Grosime plăci


1 tru plăci – Număr de plăci

Afişare înălţime rămasă – Înălţime rămasă mm


2
– Înălţime rămasă iniţială = afişarea înălţimii
rămase a blocului după extragerea programului
pentru plăci

Introducere viteze – Viteză (Override)


3
– Viteză de intrare în bloc
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 57


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.9 Configurarea programului - bloc rezidual


Dacă pentru tăierea programului este necesară numai o piesă a blocului,
atunci poate fi prestabilită o tăietură pentru detaşarea blocului rezidual.

Fig. 7-25: Selectare program individual - configurare program > bloc rezidual

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Funcţie bloc rezidual Nu este tăiat niciun bloc rezidual.


deselectat

Bloc rezidual jos Piesa inferioară a blocului este tăiată şi poate fi utili-
zată ca bloc rezidual.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •


Bloc rezidual spate Piesa posterioară a blocului este tăiată şi poate fi
utilizată ca bloc rezidual.

Print: 1.12.16

7 - 58 OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare selectare program individual

7.8.10 Configurarea programului - program de


debitare
Dacă pentru tăierea conturului nu este necesară a 2-a piesă a programu-
lui şi nu a fost creat niciun program pentru plăci, poate fi creat un program
de debitare.

Fig. 7-26: Selectare program individual - configurare program > program de debitare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Program de debitare des-


1 chis

Funcţiune program de Nu este tăiat niciun program de debitare.


debitare
deselectat
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •

Presetare mod de tăiere Scula de tăiere este aplicată după fiecare tăietură
simplu individuală.

Presetare mod de tăiere Scula de tăiere este retrasă prin tăietură şi abia apoi
dublu este aplicată pentru următoarea tăietură.

Introducere program de – Grosime plăci


2 debitare – Număr de plăci

Viteze – Introducere viteză (Override)


3
Lăţime reziduală – Afişare lăţime reziduală bloc
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16 7 - 59


7 - 60
Regim de funcţionare selectare program individual

OFS BFLEX_07-10-0004 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 10 0004 Betriebart Einzelprogramm.fm •
Print: 1.12.16
Regim de funcţionare listă maşini

7.9 Regim de funcţionare listă maşini


În acest regim de funcţionare puteţi crea/prelucra liste cu programe de
tăiere pentru maşina dumneavoastră, pe care le puteţi procesa dacă este
necesar.

1 2

Fig. 7-27: Regim de funcţionare listă maşini - ecranul de start (fără înregistrări)

1 2

3
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •

Fig. 7-28: Regim de funcţionare listă maşini - ecranul de start (cu înregistrări ale ultimei liste cu
maşini
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 7 - 61


Regim de funcţionare listă maşini

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Afişare piesă/contur
1
Comutare previzualizare Cu această funcţie puteţi schimba previzualizarea:
piesă/contur

Afişare piesă/contur în programul princi-


pal

Afişare piesă/contur în programul lateral


(numai dacă există programul lateral /
numai la programarea directă).

Previzualizare bloc Afişarea programului de tăiere > piese în bloc.


2

Program de tăiere Afişare nume informaţii pentru programul de tăiere


3
– Program principal/piese
– Program lateral/piese
– Dimensiune bloc/calitate bloc
– Numărul de blocuri nominal/real
– Informaţie cod/presetări
Afişare număr cod, sau
0 = nici cod, nici presetări, sau
1 = niciun cod, dar presetări

În completare a se vedea
Capitolul 7.8.3 Configurarea programului - selectare
cod

Puteţi marca un program de tăiere în listă, pentru

a şterge programul de tăiere din listă.

a prelucra programul de tăiere.


Vezi 7.9.2Configurarea programului de
tăiere pentru lista maşinii

Pentru a porni un program de tăiere indi-


vidual.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •


Vezi 7.9.4Pornire listă maşină

Prelucrare listă Puteţi schimba ordinea înregistrărilor individuale din


4 listă, prin marcarea înregistrării şi mutarea cu func-
ţia Drag&Drop.

Resetare listă Toate înregistrările de prelucrare din listă sunt


şterse.

Lista poate fi procesată de la început.


Print: 1.12.16

7 - 62 OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare listă maşini

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Ştergere listă Interogare de siguranţă

Ştergere listă DA

Toate înregistrările din lista de lucru sunt şterse.

Ştergere listă NU

Lista actuală de lucru este depusă sub numele, care


poate fi introdus, în memoria de liste.

Lista poate fi încărcată din memoria de liste dacă


este necesar.

Bara de meniu Informaţie


5 Program de tăiere
O schimbare directă între punctele din meniu nu
este posibilă.

Pentru schimbarea între punctele din meniu alegeţi


simbolurile din bara de navigare.

Bara de meniu Capitolul 7.9.1 Selectare program de tăiere pentru


Program de tăiere > lista maşinii
Selectare
Programe de tăiere pentru Capitolul 7.9.2 Configurarea programului de tăiere
lista maşinii pentru lista maşinii

Bara de meniu Capitolul 7.9.3 Selectare listă maşină - memoria de


Program de tăiere > liste
Selectare listă maşini

Bara de meniu Capitolul 7.9.5 Selectare listă WinCAP


Program de tăiere >
Selectare listă WinCAP

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •

Bara de navigare > Capitolul 7.9 Regim de funcţionare listă maşini


Regim de funcţionare
Lista maşinii

Bara de navigare > Meniul Lista maşinii selectat.


Regim de funcţionare
Lista maşinii
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 7 - 63


Regim de funcţionare listă maşini

7.9.1 Selectare program de tăiere pentru lista


maşinii

2 3 4

5 6

Fig. 7-29: Lista maşinii - selectare/încărcare program

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Selectare program de Sunt afişate toate programele de tăiere disponibile.


1 tăiere din listă
Puteţi limita afişarea programelor de tăiere prin
intermediul filtrelor.

Atenţie!
Dacă nu există conexiune cu reţeaua, sunt
afişate numai programele de tăiere din
baza de date locală.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •


Asiguraţi-vă că încărcaţi programele de
tăiere corecte!

Filtru nume client Căutarea este limitată la programele de tăiere, care


2 sunt depuse sub numele clientului selectat.

Filtru calitatea materialelor Căutarea este limitată la programele de tăiere, care


3 sunt depuse sub calitatea materialelor selectată.
Print: 1.12.16

7 - 64 OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare listă maşini

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Căutare directă Pentru introducerea directă / căutarea directă a pro-


4 Program de tăiere gramului de tăiere puteţi introduce numele progra-
mului de tăiere prin intermediul tastaturii.

În acest sens atingeţi simbolul tastaturii.

Capitolul 7.3.4 Lucrul cu tastatura

Comutare previzualizare Cu această funcţie puteţi schimba previzualizarea:


5 piesă/contur

Afişare piesă/contur în programul princi-


pal

Afişare piesă/contur în programul lateral


(numai dacă există programul lateral /
numai la programarea directă).

Previzualizare bloc Afişarea programului de tăiere > piese în bloc.


6

Program de tăiere Afişare constelaţii program de tăiere.


7
Înregistrare superioară = program de tăiere original

Înregistrări suplimentare = ultimele constelaţii tăiate


cu acest program de tăiere

Înregistrare program de tăiere evidenţiată cu verde


=
Programul de tăiere este selectat şi poate fi încăr-
cat.

Înregistrare program de tăiere evidenţiată cu albas-


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •

tru =
Programul de tăiere este marcat

Confirmare selectare > Programul de tăiere selectat va fi încărcat.


încărcare program de
tăiere

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.9 Regim de funcţionare listă maşini


Regim de funcţionare
Lista maşinii
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 7 - 65


Regim de funcţionare listă maşini

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Bara de navigare > Meniul Lista maşinii selectat.


Regim de funcţionare
Lista maşinii >

Bara de navigare > Selectare bază de date listă maşini.


Regim de funcţionare
Lista maşinii >

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •


Print: 1.12.16

7 - 66 OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare listă maşini

7.9.2 Configurarea programului de tăiere


pentru lista maşinii

4 1

Fig. 7-30: Lista maşinii - configurare/încărcare program

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Configurarea programului
1 de tăiere

Vizualizare parte de pro- a = afişare/selectare program principal


gram 1/2
+ a = afişare/selectare program lateral (CONTUR).
Schimbare parte de pro- (numai la OFS cu masă rotativă)
gram
c = schimbare funcţie Partea de program 1+2
(numai la OFS cu masă rotativă)
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •

a b c

sau Comutare între afişajul Program principal şi afişajul


Program de debitare.
Schimbare parte de pro-
gram 1 / program de debi- a = afişare/selectare program principal
tare
d = afişare/selectare program de debitare
(CUTOFF).
Dacă nu este creat niciun program lateral (program
a d masă rotativă), atunci poate fi creat un program de
debitare.

Mod Afişarea modului actual

Listă manuală =
Regim de funcţionare listă maşini
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 7 - 67


Regim de funcţionare listă maşini

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Calitate Afişare/selectarea calitate material

Deschideţi meniul Drop-Down şi alegeţi calitatea


materialelor dorită din listă.

Cod / factor Selectare cod


– Vezi Capitolul 7.8.3 Configurarea programului -
selectare cod

Selectare factor
– Vezi capitolul: 7.8.7 Configurarea programului -
selectare factor

Plăci / XY bloc rezidual Selectare program plăci


– Vezi capitolul: 7.8.8 Configurarea programului -
programul pentru plăci.

Selectare bloc rezidual XY


– Vezi capitolul: 7.8.9 Configurarea programului -
bloc rezidual

Piesă Afişarea mărimii conturului individual/piesei individu-


ale pentru calculul numărului de piese din bloc.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •


Print: 1.12.16

7 - 68 OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare listă maşini

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Piese/rânduri/total Introduceţi numărul dorit de contururi/piese din bloc.

După introducerea dimensiunii blocului şi dimensiu-


nilor marginii este modificat automat numărul maxim
de contururi/piese din bloc, dacă blocul pentru
numărul indicat este prea mic.

Nu pot fi introduse mai multe piese/rânduri decât


încap în bloc. Introducerea este limitată automat la
numărul maxim de bucăţi.

Pentru a putea determina numărul maxim de piese/


rânduri, puteţi introduce un număr de bucăţi supra-
dimensionat la „Afiş. total“. Programul determină
automat numărul maxim de piese şi rânduri.

a = dimensiunea blocului: Introduceţi dimensiunea blocului şi dimensiunea


X-lungime, Y-înălţime, Z- marginii pentru bloc.
lăţime
Dimensiunile marginii sunt dimensiunile benzilor de
b = dimensiunile marginii margine, în care nu trebuie tăiat niciun contur.
Benzile de margine oferă blocului aderenţa nece-
a sară până la terminarea programului de tăiere.
Dacă urmează a fi tăiat un buşon, dimensiunea mar-
ginii trebuie să fie minim 40 mm.

După introducerea dimensiunii blocului şi dimensiu-


nilor marginii este modificat automat numărul maxim
de contururi/piese din bloc, dacă blocul pentru
b numărul indicat este prea mic.

Preselectare buşon/bloca- Preselectare buşon


tor – la pătrunderea sculei de tăiere în bloc şi/sau
– la ieşirea sculei de tăiere din bloc

Buşonul serveşte la prinderea mai bună a contururi-


lor (piese) individuale în bloc până la terminarea
programului de tăiere.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •

Buşonul se situează în principiu în margine.


Dimensiunile mari ale marginii trebuie introduse.
Dimensiunea standard a marginii este de 40 mm pe
fiecare parte.

Repetări Indicaţia, de câte ori trebuie repetat programul de


tăiere din listă.
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 7 - 69


Regim de funcţionare listă maşini

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Timp total Afişare timp de funcţionare total program de tăiere.

În timp ce programul de tăiere este procesat, sunt


afişate suplimentar
– timpul de rulaj rămas al programului de tăiere
(timp rămas) şi
– timpul real (finalul programului preconizat)

Încărcaţi programul de tăiere în listă.

Programul de tăiere este încărcat în listă cu presetă-


rile corespunzătoare.

Previzualizare bloc Afişarea programului de tăiere > piese în bloc.


2

Centrare vizualizare Afişajul conturului/blocului poate fi tras şi rotit mai


3 mare/mai mic.

Cu această tastă resetaţi afişajul modificat.

Afişare poziţie
4 Scula de tăiere

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.9 Regim de funcţionare listă maşini


Regim de funcţionare
Lista maşinii

Bara de navigare > Meniul Lista maşinii selectat.


Regim de funcţionare
Lista maşinii >

Bara de navigare > Selectare bază de date listă maşini.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •


Regim de funcţionare
Lista maşinii
> Selectare bază de date

Bara de navigare > Editaţi lista maşinii.


Regim de funcţionare
Lista maşinii
> Editare
Print: 1.12.16

7 - 70 OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare listă maşini

7.9.3 Selectare listă maşină - memoria de liste

Fig. 7-31: Regim de funcţionare listă maşini - memoria de liste

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Afişaj liste maşini Afişarea tuturor listelor maşinii salvate.


1
Prelucrarea listei maşinii Puteţi marca o listă a maşinii în listă, pentru

a şterge lista maşinii.

a prelucra lista maşinii

încărca lista maşinii. Lista maşinii marcată este încărcată şi pornită în


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •

memoria de lucru.

Capitolul 7.9.4 Pornire listă maşină

Bara de meniu Capitolul 7.9.1 Selectare program de tăiere pentru


Lista maşinii lista maşinii

Capitolul 7.9.2 Configurarea programului de tăiere


pentru lista maşinii

Bara de meniu Capitolul 7.9.3 Selectare listă maşină - memoria de


Memoria de liste liste
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 7 - 71


Regim de funcţionare listă maşini

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Bara de meniu Capitolul 7.9.5 Selectare listă WinCAP


Lista WinCAP

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.9 Regim de funcţionare listă maşini


Regim de funcţionare
Lista maşinii

Bara de navigare > Meniul Lista maşinii selectat.


Regim de funcţionare
Lista maşinii >

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •


Print: 1.12.16

7 - 72 OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare listă maşini

7.9.4 Pornire listă maşină

Fig. 7-32: Regim de funcţionare listă maşini - selectare mod pornire

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Selectare mod de pornire Listă manuală


1
Comanda de tăiere marcată din listă este procesată
1x.

Listă automată

Lista completă este procesată din poziţia 1 în jos.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 7 - 73


Regim de funcţionare listă maşini

7.9.5 Selectare listă WinCAP

Fig. 7-33: Regim de funcţionare listă maşini - listă WinCAP

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Lista WinCAP Lista WinCAP este încărcată automat.


1
Marcarea şi procesarea poziţiilor individuale ale lis-
tei WinCAP posibilă.

Mesajul automat de răspuns la WinCAP, ce poziţii


au fost deja procesate şi actualizarea listei WinCAP.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 11 0003 Betriebart Maschinenliste.fm •


Print: 1.12.16

7 - 74 OFS BFLEX_07-11-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare modul WinCAP

7.10 Regim de funcţionare modul


WinCAP
A se vedea în completare manualul de utilizare WINCAP.

Fig. 7-34: Activarea/dezactivarea modului WinCAP de la maşină

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Selectare mod WINCAP Dacă există o listă WinCAP deschisă, aceasta este
1 afişată.

După pornirea listei WinCAP sunt procesate succe-


siv comenzile de lucru ale listei WinCAP.

Ordinea comenzilor de lucru din lista Win-


CAP nu poate fi modificată.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 12 0002 Betriebart WinCAP-Mode.fm •

Comenzile de lucru din lista WinCAP nu


pot fi modificate.

Bara de navigare > Capitolul 7.10 Regim de funcţionare modul WinCAP


Regim de funcţionare mod
WinCAP
Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-12-0002 RO de la 1.12.16 7 - 75


7 - 76
Regim de funcţionare modul WinCAP

OFS BFLEX_07-12-0002 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 12 0002 Betriebart WinCAP-Mode.fm •
Print: 1.12.16
Regim de funcţionare modul POS

7.11 Regim de funcţionare modul POS


În completare a se vedea manualul de utilizare POS (Production Order
System).

Fig. 7-35: Activarea/dezactivarea modului POS de la maşină


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 13 0003 Betriebart POS-Mode.fm • Print

Fig. 7-36: Exemplu modul POS selectat


1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-13-0003 RO de la 1.12.16 7 - 77


Regim de funcţionare modul POS

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Selectare mod POS Numai la maşinile din linia de tăiere cu software


1 POS.

Deconectarea modului Modul POS este deconectat.


POS

Modul POS manual Comenzile de lucru POS trebuie încărcate manual


dintr-in director şi pornite manual.

Modul POS Comenzile de lucru POS sunt încărcate automat şi


Semiautomat trebuie pornite manual.

Modul POS regim automat Comenzile de lucru POS sunt încărcate şi pornite
automat.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 13 0003 Betriebart POS-Mode.fm • Print:


1.12.16

7 - 78 OFS BFLEX_07-13-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare modul POS

7.11.1 Modul POS manual

Fig. 7-37: Modul POS manual > deschidere Browser

2
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 13 0003 Betriebart POS-Mode.fm • Print

Fig. 7-38: Modul POS manual > Brower deschis

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Deschidere Browser
1

Browser Selectaţi fişierul POS cu lista comenzilor de lucru


2 din directorul de transfer.
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-13-0003 RO de la 1.12.16 7 - 79


Regim de funcţionare modul POS

Fig. 7-39: Modul POS manual > comandă de tăiere încărcată (exemplu)

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 13 0003 Betriebart POS-Mode.fm • Print:


1.12.16

7 - 80 OFS BFLEX_07-13-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare modul POS

Comenzile de lucru POS încărcate pot fi adaptate manual în modul POS


manual înainte de pornire.

Exemplu modificare înălţime bloc:

Fig. 7-40: Exemplu modificare înălţime bloc

În comanda de tăiere este specificată o înălţime a blocului de 800 mm.


Dimensiunea tăierii este de 800 mm.
Aveţi un bloc cu o înălţime de 400 mm şi doriţi să adaptaţi comanda de
tăiere.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 13 0003 Betriebart POS-Mode.fm • Print

Fig. 7-41: Exemplu modificare înălţime bloc


1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-13-0003 RO de la 1.12.16 7 - 81


Regim de funcţionare modul POS

După introducerea noii înălţimi a blocului 400 mm dimensiunea tăierii şi


comanda de tăiere sunt adaptate automat.

Fig. 7-42: Exemplu modificare înălţime bloc

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 13 0003 Betriebart POS-Mode.fm • Print:


1.12.16

7 - 82 OFS BFLEX_07-13-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare modul POS

Exemplu configurare program - selectare cod


Listele de coduri presetate pot fi modificate.
În completare a se vedea capitolul „Configurarea programului - selectare
cod“ al manualelor de utilizare OFS-HE3 şi OFS-VS.

Pentru deschiderea măştii de introducere atingeţi simbolul pentru prelu-


crare.

Fig. 7-43: Modul POS manual > configurare program - selectare cod
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 13 0003 Betriebart POS-Mode.fm • Print
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-13-0003 RO de la 1.12.16 7 - 83


7 - 84
Regim de funcţionare modul POS

OFS BFLEX_07-13-0003 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 13 0003 Betriebart POS-Mode.fm • Print:
1.12.16
Regim de funcţionare creare program

7.12 Regim de funcţionare creare


program

Fig. 7-44: Regim de funcţionare creare program - selectare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Program cu variabile Capitolul 7.13 Regim de funcţionare creare program


- program cu variabile

Import programe de tăiere Capitolul 7.14 Regim de funcţionare creare program


- import programe de tăiere
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14 0001 Betriebart Porgrammer-

Programare zonă bloc Capitolul 7.15 Creare program - programare zonă


bloc

Programare rapidă (Quick- Capitolul 7.16 Regim de funcţionare creare program


Programming) - Quick Programming (programare rapidă)

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home
stellung.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-14-0001 RO de la 1.12.16 7 - 85


Regim de funcţionare creare program

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Bara de navigare > Capitolul 7.12 Regim de funcţionare creare program


Regim de funcţionare cre-
are program

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14 0001 Betriebart Porgrammer-


stellung.fm • Print: 1.12.16

7 - 86 OFS BFLEX_07-14-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare creare program - program cu variabile

7.13 Regim de funcţionare creare


program - program cu variabile
Programele cu variabile servesc la crearea rapidă a programelor de tăiere
cu contururi simple prestabilite.

Programele cu variabile create pot fi găsite mai târziu în lista programelor


de tăiere.

Fig. 7-45: Regim de funcţionare creare program - program cu variabile

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Afişaj tip programe cu variabile Afişarea tuturor tipurilor de programe cu vari-


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.1 0001 Betriebart Porgrammerstellung

1 abile disponibile.

Selectare program cu variabile Selectare program cu variabile din progra-


2 mele cu variabile disponibile.

Previzualizare program cu varia- Previzualizare contur în programul cu varia-


3 bile bile.

Introducere program cu variabile Introducerea blocului şi datelor de tăiere pen-


4 tru programul cu variabile.

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home
Variablenprogramm.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-14.1-0001 RO de la 1.12.16 7 - 87


Regim de funcţionare creare program - program cu variabile

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Bara de navigare > Capitolul 7.12 Regim de funcţionare creare


Regim de funcţionare creare pro- program
gram

Bara de navigare > Capitolul 7.13 Regim de funcţio-


Regim de funcţionare creare pro-
nare creare program - program cu
gram > program cu variabile
variabile

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.1 0001 Betriebart Porgrammerstellung


Variablenprogramm.fm • Print: 1.12.16

7 - 88 OFS BFLEX_07-14.1-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare creare program - import programe de tăiere

7.14 Regim de funcţionare creare


program - import programe de
tăiere
În acest regim de funcţionare puteţi importa programe de tăiere cu alte for-
mate în sistemul de comandă B-flex.

Fig. 7-46: Creare program - import programe de tăiere

2 3 4
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.2 0002 Betriebart Porgrammerstellung

Fig. 7-47: Creare program - import programe de tăiere > exemplu


Import.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-14.2-0002 RO de la 1.12.16 7 - 89


Regim de funcţionare creare program - import programe de tăiere

2 3 4

5
6

Fig. 7-48: Creare program - import programe de tăiere > exemplu - selectare calitate

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.2 0002 Betriebart Porgrammerstellung

Fig. 7-49: Creare program - import programe de tăiere - previzualizare programe de tăiere
Import.fm • Print: 1.12.16

7 - 90 OFS BFLEX_07-14.2-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare creare program - import programe de tăiere

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Afişare/selectare sursă Pasul 1:


1
Racordaţi un stick USB sau un hard-disc cu progra-
mele de tăiere de importat la Operator-Panel prin
intermediul celor două racorduri USB.

Aparatul nou este detectat automat.

Afişare/selectare Afişarea structurii directorului (Director fişier/fişiere.


2 Director fişier/fişiere (pro-
grame de tăiere) Informaţii
Sunt afişate numai fişierele ZIP, care se
află într-un subdirector!
Fişierele care se află direct pe suportul de
date fără subdirector, nu sunt afişate.

Afişare/selectare Afişare fişiere (programe de tăiere).


3 Fişiere
(programe de tăiere) Detectarea formatului străin se realizează automat.

Afişare contur/piesă Este afişată previzualizarea conturului.


4

Selectarea programului de Pasul 2:


5 tăiere (exemplu)
Selectaţi un program de tăiere.

Confirmaţi selectarea cu tasta

Selectare calitate Pasul 3:


6
Alegeţi calitatea materialelor pentru programul de
tăiere.

Confirmare introducere Pasul 4:


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.2 0002 Betriebart Porgrammerstellung

Programul de tăiere este importat în baza de date


locală a maşinii.

Anulare introducere Importul este întrerupt.

Bara de navigare > Capitolul 7.12 Regim de funcţionare creare program


Regim de funcţionare cre-
are program

Bara de navigare > Capitolul 7.14 Regim de funcţionare


Regim de funcţionare cre-
creare program - import programe de
are program > program cu
variabile tăiere
Import.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-14.2-0002 RO de la 1.12.16 7 - 91


7 - 92
Regim de funcţionare creare program - import programe de tăiere

OFS BFLEX_07-14.2-0002 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.2 0002 Betriebart Porgrammerstellung
Import.fm • Print: 1.12.16
Creare program - programare zonă bloc

7.15 Creare program - programare zonă


bloc

Fig. 7-50: Programare zonă bloc - ecranul de start

Elemente de operare la postul de lucru

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.12 Regim de funcţionare creare program


Regim de funcţionare cre-
are program
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.3 0001 Betriebart Porgrammerstellung

Bara de navigare > Capitolul 7.15 Creare program - programare zonă


Regim de funcţionare cre- bloc
are program
Blockbereich.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-14.3-0001 RO de la 1.12.16 7 - 93


Creare program - programare zonă bloc

7.15.1 Programare zonă bloc -


1. Pasul: introduceţi parametrii generali

Fig. 7-51: Programare zonă bloc - ecranul de start

Elemente de operare la postul de lucru

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Introducere presetare pro- Introduceţi parametrii generali pentru programarea


1 gramare zonă bloc zonei blocului
– Selectare calitate
– Introducere dimensiuni bloc
– Introducere dimensiuni margine
– Introducere viteză de transfer
– Introducere distanţă zonă pentru programul prin-

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.3 0001 Betriebart Porgrammerstellung


cipal / programul lateral
– Selectare tăiere liberă pentru programul princi-
pal / programul lateral
– Selectare utilizare margini bloc pentru programul
principal / programul lateral
– Selectare ieşire din bloc stânga/dreapta pentru
programul principal/programul lateral

Preluare presetare capitolul: 7.15.2 Programare zonă bloc - 2. Pasul:


Selectarea primului program de tăiere
Blockbereich.fm • Print: 1.12.16

7 - 94 OFS BFLEX_07-14.3-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Creare program - programare zonă bloc

7.15.2 Programare zonă bloc -


2. Pasul: Selectarea primului program de
tăiere

1 2 3

Fig. 7-52: Programare zonă bloc - selectare program/introducere număr de contururi

3 4
1 2
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.3 0001 Betriebart Porgrammerstellung

Fig. 7-53: Programare zonă bloc - reprezentare zonă bloc în bloc


Blockbereich.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-14.3-0001 RO de la 1.12.16 7 - 95


Creare program - programare zonă bloc

Elemente de operare la postul de lucru

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Selectarea programului de Selectaţi un program de tăiere.


1 tăiere

Confirmaţi selectarea cu tasta .

Afişare contur/piesă Este afişată previzualizarea conturului selectat.


2

Introducere număr de con- Introduceţi numărul dorit de contururi şi confirmaţi


3 tururi
introducerea cu tasta

Informaţie
Primul program de tăiere este aşezat întotdeauna
sus în stânga în bloc.

Afişare zonă bloc Zona blocului pentru primul program este reprezen-
4 tată.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.3 0001 Betriebart Porgrammerstellung


Blockbereich.fm • Print: 1.12.16

7 - 96 OFS BFLEX_07-14.3-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Creare program - programare zonă bloc

7.15.3 Programare zonă bloc -


3. Pasul: Selectarea programelor de
tăiere suplimentare

1 2 3

Fig. 7-54: Programare zonă bloc - selectare program/introducere număr de contururi

3 4
1 2
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.3 0001 Betriebart Porgrammerstellung

Fig. 7-55: Programare zonă bloc - reprezentare zonă bloc în bloc


Blockbereich.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-14.3-0001 RO de la 1.12.16 7 - 97


Creare program - programare zonă bloc

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Descriere

Selectarea programului de Selectaţi un program de tăiere.


1 tăiere

Confirmaţi selectarea cu tasta .

Afişare contur/piesă Este afişată previzualizarea conturului selectat.


2

Introducere număr de con- Introduceţi numărul dorit de contururi şi poziţia noo


3 tururi şi poziţie în bloc zone a blocului şi confirmaţi introducerea cu tasta

Afişare zonă bloc Diferitele zone ale blocului sunt reprezentate în


4 culori diferite.

Confirmare introducere Încheiaţi programarea zonei blocului şi salvaţi pro-


gramul de tăiere creat.

Fereastra de dialog pentru introducerea numelui


programului de tăiere este deschisă.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.3 0001 Betriebart Porgrammerstellung


Anulare introducere Programarea zonei blocului este întreruptă.

Încărcarea datelor Ultima zonă a blocului este modificată/ştearsă.


Blockbereich.fm • Print: 1.12.16

7 - 98 OFS BFLEX_07-14.3-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Regim de funcţionare creare program - Quick Programming (progra-

7.16 Regim de funcţionare creare


program - Quick Programming
(programare rapidă)

Fig. 7-56: Quick Programming


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.4 0001 Betriebart Porgrammerstellung
Quick.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-14.4-0001 RO de la 1.12.16 7 - 99


Regim de funcţionare creare program - Quick Programming (programare

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 14.4 0001 Betriebart Porgrammerstellung


Quick.fm • Print: 1.12.16

7 - 100 OFS BFLEX_07-14.4-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Regimul de funcţionare Service

7.17 Regimul de funcţionare Service


În regimul de funcţionare Service sunt stabilite setările de bază pentru sis-
temul de comandă al maşinii.

Ecranele grafice/meniurile/posibilităţile de introducere depind de tipul şi


varianta maşinii.
În manualul de utilizare pot fi descrise ecranele grafice/meniurile/posibili-
tăţile de introducere, care nu se potrivesc cu tipul maşinii / varianta maşinii
dumneavoastră.

Regimul de funcţionare Service este protejat împotriva introducerilor/


modificărilor neautorizate de către operatorul maşinii cu o parolă.

Personalul de service al administratorului are drepturi extinse şi acces la


diferite meniuri din regimul de funcţionare Service.

În general sunt valabile:

K Executaţi lucrările în regimul de funcţionare Service numai dacă sunteţi


calificat în acest sens / aţi primit o şcolarizare corespunzătoare.
K Anumite meniuri sunt validate pentru a căuta şi înlătura defecţiunile/
erorile cu ajutorul serviciului pentru clienţi al producătorului.
Executaţi introducerile/modificările numai după consultarea serviciului
pentru clienţi al producătorului, pentru a evita pagube la maşină.

1
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 16 0003 Betriebart Service.fm • Print

Fig. 7-57: Service - pornire


1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-16-0003 RO de la 1.12.16 7 - 101


Regimul de funcţionare Service

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Meniuri de service În acest capitol găsiţi informaţii despre Customer-


1 Service.

Paginile de Service, care sunt validate numai pentru


service-ul Bäumer / administratori, nu sunt descrise.

Versiune capitolul: 7.17.4 Service - versiune

Reglare capitolul: 7.17.24 Service - înregistrarea datelor de


funcţionare Odl (BDE) - versiunea 1.x (versiunea
precedentă)

Setările sistemului de acţi- capitolul: 7.17.6 Service - reglajele sistemului de


onare acţionare

Setările axelor capitolul: 7.17.7 Service - reglajele axelor

Setările clientului capitolul: 7.17.11 Service - reglajele clienţilor

Afişaj PFeld Capitolul 7.17.12 Service - PFIELD

Afişaj I/I Capitolul 7.17.13 Service - display IO

Validări SPS Capitolul 7.17.14 Service - PLC Release

PLC DB2 Capitolul 7.17.15 Service - PLC DP2

Achiziţia datelor de funcţio- Capitolul 7.17.16 Service - înregistrarea datelor de


nare funcţionare Odl (BDE) - versiunea 2.x

Capitolul 7.17.24 Service - înregistrarea datelor de


funcţionare Odl (BDE) - versiunea 1.x (versiunea
precedentă)

Administrare utilizator capitolul: 7.17.25 Service - administrarea utilizatori-


lor

Administrare limbi capitolul: 7.17.30 Service - administrarea limbilor

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 16 0003 Betriebart Service.fm • Print:


Introducerea tastaturii Capitolul 7.3.4 Lucrul cu tastatura

Snap-Shot Funcţie instantanee.

Este creat un fişier ZIP unde este salvată starea


actuală a sistemului şi care poate fi trimis la serviciul
pentru clienţi al firmei Bäumer dacă este necesar în
scopuri de service sau de diagnoză.

AXE Numai pentru service-ul Bäumer / administratori.


1.12.16

7 - 102 OFS BFLEX_07-16-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Regimul de funcţionare Service

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

7.17.1 Vederea de ansamblu a axelor OFS-


Twincut/HE3/222
Axa Ansamblu

Y Reglarea înălţimii agregatului de tăiere

X Masă de lucru/banda mesei

C Dispozitivul de rotire a cuţitului dreapta (în direcţia de tăiere stânga)

A Dispozitivul de rotire a cuţitului stânga (în direcţia de tăiere dreapta)

B Dispozitivul de rotire a cuţitului central (în suportul central)

U Dispozitiv de apăsare - repoziţionare orizontală a plăcilor pe dispozitivul de apă-


sare

V Dispozitiv de apăsare - reglarea înălţimii dispozitivului de apăsare

W Suport central - repoziţionare orizontală

u Sistem de acţionare sculă de tăiere

v Sistem de acţionare motoare de şlefuire (aparat de şlefuire)


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 16 0003 Betriebart Service.fm • Print

7.17.2 Vedere de ansamblu a axelor OFS-221


Axa Ansamblu

Y Reglarea înălţimii agregatului de tăiere

X Masă de lucru/banda mesei


1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-16-0003 RO de la 1.12.16 7 - 103


Regimul de funcţionare Service

7.17.3 Vedere de ansamblu a axelor OFS-VS

Axa Ansamblu

Y Deplasare agregat de tăiere

X Deplasare bandă masă (la sisteme de acţionare separate a se vedea axa B)

C Dispozitivul de rotire a cuţitului jos

A Dispozitivul de rotire a cuţitului sus

U Dispozitiv de apăsare cu role (opţiune)

W Ghidaj cuţit (opţiune)

u Sistem de acţionare sculă de tăiere

v Sistem de acţionare aparat de şlefuire

B Deplasare bandă masă (la sisteme de acţionare separate)

a Sistem de acţionare bandă de încărcare NC

b Sistem de acţionare bandă de descărcare NC

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 16 0003 Betriebart Service.fm • Print:


1.12.16

7 - 104 OFS BFLEX_07-16-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Service - versiune

7.17.4 Service - versiune

Fig. 7-1: Service - versiune

Tastă/introdu- Funcţie/pas de lucru Informaţie


cere

Afişaj versiuni
1

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 17 0002 Service Version.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-17-0002 RO de la 1.12.16 7 - 105


7 - 106
Service - versiune

OFS BFLEX_07-17-0002 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 17 0002 Service Version.fm • Print:
1.12.16
Service - reglaj pregătitor

7.17.5 Service - reglaj pregătitor

Avertizare! În cat de operare greşită sunt posibile pagube la


maşină!
Acest meniu este validat pentru a căuta şi înlătura defecţiunile/erorile cu
ajutorul serviciului pentru clienţi al producătorului.
Executaţi introducerile/modificările numai după consultarea serviciului
pentru clienţi al producătorului, pentru a evita pagube la maşină.

Fig. 7-1: Service - reglaj pregătitor

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 18 0001 Service Einrichten.fm • Print

Afişare/selectare axă Axa dorită este selectată prin atingere.


1
capitolul: 7.17 Regimul de funcţionare Service

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-18-0001 RO de la 1.12.16 7 - 107


7 - 108
Service - reglaj pregătitor

OFS BFLEX_07-18-0001 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 18 0001 Service Einrichten.fm • Print:
1.12.16
Service - reglajele sistemului de acţionare

7.17.6 Service - reglajele sistemului de


acţionare

Avertizare! În cat de operare greşită sunt posibile pagube la


maşină!
Acest meniu este validat pentru a căuta şi înlătura defecţiunile/erorile cu
ajutorul serviciului pentru clienţi al producătorului.
Executaţi introducerile/modificările numai după consultarea serviciului
pentru clienţi al producătorului, pentru a evita pagube la maşină.

1 2 3

Fig. 7-1: Service - reglajele sistemului de acţionare


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 20 0002 Service Drivesettings.fm • Print

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Afişare/selectare axă Axa dorită este selectată prin atingere.


1
Capitolul: 7.17.1 Vederea de ansamblu a axelor
OFS-Twincut/HE3/222

Diagnoză parametri
2

Editare parametri
3

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home
1.12.16

OFS OFS FLEX_07-20-0002 RO de la 1.12.16 7 - 109


Service - reglajele sistemului de acţionare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 20 0002 Service Drivesettings.fm • Print:


1.12.16

7 - 110 OFS FLEX_07-20-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - reglajele axelor

7.17.7 Service - reglajele axelor

Informaţie
Afişajul axelor depinde de tipul maşinii şi de varianta maşinii.
Imaginile pot diferi.

Poziţiile axelor şi ale dispozitivului de apăsare (opţiune) sunt memorate la


deconectarea maşinii şi apoi sunt comparate cu poziţiile actuale la conec-
tarea maşinii. Nu este necesară o referenţiere generală.

În caz de abatere de la poziţiile salvate, de exemplu după executarea


lucrărilor de întreţinere generală, este solicitată automat setarea axelor
prin intermediul unui mesaj de eroare.

Atenţie! Deteriorarea dispozitivului de apăsare


La referenţiere nu trebuie să se afle niciun bloc din material spongios pe
masa de lucru, deoarece dispozitivul de apăsare este deplasat în jos
pentru referenţiere şi poate fi deteriorat.

Informaţie
Atâta timp cât axele nu sunt iniţializate/referenţiate, din motive de sigu-
ranţă nu este posibil regimul de funcţionare automat şi viteza în regimul
Jog este limitată la viteză foarte lentă.

3 4

1
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 19 0003 Service Axissettings OFS-V.fm •

Fig. 7-1: Service - reglajele axelor (exemplu)


Print 1.12.16

OFS OFS-H FLEX_07-19-0003 RO de la 1.12.16 7 - 111


Service - reglajele axelor

Tastă/introdu- Funcţie/pas de lucru Descriere


cere

Informaţie Dacă lipseşte o referinţă, este afişat un mesaj de


defecţiune corespunzător:

Registru - selectare axe Capitolul 7.17.8 Service: Reglajele axelor > axe
1 principale

Capitolul 7.17.9 Service: Reglajele axelor > axele


cuţitului

Capitolul 7.17.10 Service: Reglajele axelor > repozi-


ţionarea ghidajului cuţitului

Afişare referinţă existentă/ Afişare axă:


2 inexistentă – Ref OK (punct = verde) > referinţă existentă
– Ref OK (punct = roşu) > referinţa lipseşte > refe-
rinţa trebuie setată
– Pornire ref.= pornire iniţializare/cursă de refe-
rinţă
– Afişare poziţie axă actuală

Referinţă regim de reglaj Conectaţi/deconectaţi regimul de reglaj pregătitor


3 pregătitor pentru referenţierea/iniţializarea axei.

Cancel Reset referinţă Întreruperea imediată a cursei de referinţă.


4
După întreruperea cursei de referinţă trebuie să
referenţiaţi din nou.

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 19 0003 Service Axissettings OFS-V.fm •


Regimul de funcţionare
Serviced

Print: 1.12.16

7 - 112 OFS-H FLEX_07-19-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Service: Reglajele axelor > axe principale

7.17.8 Service: Reglajele axelor > axe


principale
Pentru iniţializarea axelor procedaţi după cum urmează:

Fig. 7-1: Service - reglajele axelor > axe principale (exemplu)

Tastă/introdu- Funcţie/pas de lucru Informaţie


cere

1 Conectaţi sistemele de
acţionare
2 Conectaţi regimul de
1 reglaj pregătitor refe-
rinţă
Cursa de referinţă este executată.
2 3 Apăsaţi Pornire refe-
Aşteptaţi până ce s-a finalizat cursa de referinţă.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 19 0003 Service Axissettings OFS-V.fm •

rinţă
Este afişat un mesaj de defecţiune corespunzător.

4 Cursa de referinţă nu Dacă este necesar accesaţi mai întâi punctul de


este executată. referinţă al dispozitivului de apăsare!

5 Deconectaţi regimul de
1 reglaj pregătitor refe-
rinţă
6 Deconectaţi sistemele
de acţionare
Print 1.12.16

OFS OFS-H FLEX_07-19-0003 RO de la 1.12.16 7 - 113


Service: Reglajele axelor > axe principale

Tastă/introdu- Funcţie/pas de lucru Informaţie


cere

Atâta timp cât axele nu sunt iniţializate/referenţiate,


din motive de siguranţă nu este posibil regimul de
funcţionare automat şi viteza în regimul Jog este
limitată la viteză foarte lentă.
7 Executaţi repornirea
Capitolul 7.2 Conectarea/ deconectarea maşinii
instalaţiei
Atenţie!
Aşteptaţi minim 10 secunde între deco-
nectarea şi reconectarea maşinii .

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 19 0003 Service Axissettings OFS-V.fm •


Print: 1.12.16

7 - 114 OFS-H FLEX_07-19-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Service: Reglajele axelor > axele cuţitului

7.17.9 Service: Reglajele axelor > axele


cuţitului

Informaţie
Această funcţie nu este necesară pentru referenţierea generală a maşi-
nii, ci exclusiv pentru reglarea maşinii după lucrări de service/ de repara-
ţie.

Pentru iniţializarea axelor procedaţi după cum urmează:

Fig. 7-1: Service - reglajele axelor > suport central (exemplu)

Tastă/introdu- Funcţie/pas de lucru Informaţie


cere

Desfacere/imobilizare Cu această funcţie pot fi desfăcute şi imobilizate din


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 19 0003 Service Axissettings OFS-V.fm •

1 frâne nou frânele axelor cuţitului / sculei de tăiere.

1 Conectaţi sistemele de
acţionare
2 Conectaţi regimul de
2 reglaj pregătitor refe-
rinţă
Print 1.12.16

OFS OFS-H FLEX_07-19-0003 RO de la 1.12.16 7 - 115


Service: Reglajele axelor > axele cuţitului

Tastă/introdu- Funcţie/pas de lucru Informaţie


cere

Pentru setarea unghiului cuţitului aveţi nevoie de o a


3 2-a persoană şi o nivelă mică cu apă.

Reglaţi axele în următoarea ordine:

1. Axa C
2. Axa A

3 Conectaţi „Repoziţio- Pentru reglarea axelor procedaţi după cum


nare unghi cuţit“ urmează:
– Selectarea axei
Selectarea paşilor de corecţie 0,1° / 1°
Cu tastele +/- aşezaţi drept scula de tăiere
(canelură pe canelură)
– Solicitaţi controlarea poziţiei sculei de tăiere de
către o a 2-a persoană.
– Dacă este afişată poziţia -90°, atingeţi tasta „set
ref“.

4 Deconectaţi „Repoziţio-
3 nare unghi cuţit“
5 Deconectaţi regimul de
2 reglaj pregătitor refe-
rinţă
6 Deconectaţi sistemele
de acţionare

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 19 0003 Service Axissettings OFS-V.fm •


Print: 1.12.16

7 - 116 OFS-H FLEX_07-19-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Service: Reglajele axelor > repoziţionarea ghida-

7.17.10 Service: Reglajele axelor >


repoziţionarea ghidajului cuţitului
Pentru iniţializarea axelor procedaţi după cum urmează:

Fig. 7-1: Service - reglajele axelor > suport central (exemplu)

Tastă/introdu- Funcţie/pas de lucru Informaţie


cere

1 Conectaţi sistemele de
acţionare
2 Conectaţi regimul de
1 reglaj pregătitor refe-
rinţă
Cursa de referinţă este executată.
2 Aşteptaţi până ce s-a finalizat cursa de referinţă.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 19 0003 Service Axissettings OFS-V.fm •

3 Apăsaţi Pornire refe- Este afişat un mesaj de defecţiune corespunzător.


rinţă
Informaţie
Poz. set = afişarea presetării pentru poziţiile plăcilor

4 Cursa de referinţă nu Dacă este necesar accesaţi mai întâi punctul de


este executată. referinţă al dispozitivului de apăsare!

5 Deconectaţi regimul de
1 reglaj pregătitor refe-
rinţă
6 Deconectaţi sistemele
de acţionare
Print 1.12.16

OFS OFS-H FLEX_07-19-0003 RO de la 1.12.16 7 - 117


Service: Reglajele axelor > repoziţionarea ghidajului cuţitului

Tastă/introdu- Funcţie/pas de lucru Informaţie


cere

Atâta timp cât axele nu sunt iniţializate/referenţiate,


din motive de siguranţă nu este posibil regimul de
funcţionare automat şi viteza în regimul Jog este
limitată la viteză foarte lentă.
7 Executaţi repornirea
Capitolul 7.2 Conectarea/ deconectarea maşinii
instalaţiei
Atenţie!
Aşteptaţi minim 10 secunde între deco-
nectarea şi reconectarea maşinii .

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 19 0003 Service Axissettings OFS-V.fm •


Print: 1.12.16

7 - 118 OFS-H FLEX_07-19-0003 RO de la 1.12.16 OFS


Service - reglajele clienţilor

7.17.11 Service - reglajele clienţilor

Avertizare! În cat de operare greşită sunt posibile pagube la


maşină!
Acest meniu este validat pentru a căuta şi înlătura defecţiunile/erorile cu
ajutorul serviciului pentru clienţi al producătorului.
Executaţi introducerile/modificările numai după consultarea serviciului
pentru clienţi al producătorului, pentru a evita pagube la maşină.

1 2 3

Fig. 7-1: Service - reglajele clienţilor

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 21 0002 Service CustomSetting.fm • Print

Salvarea/încărcarea date- Datele specifice clientului pot fi salvate şi încărcate


1 lor specifice clientului din nou.

Date/reglaje specifice cli- Modificaţi fără consultarea serviciului pentru clienţi


2 entului exclusivurmătoarele reglaje descrise.

Afişare parametri
3

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-21-0002 RO de la 1.12.16 7 - 119


Service - reglajele clienţilor

Date/reglaje specifice clientului

Punctul de Informaţii/ funcţie Informaţie


meniu

BDE (Odl) Achiziţia datelor de funcţio- Capitolul 7.17.16 Service - înregistrarea datelor de
nare funcţionare Odl (BDE) - versiunea 2.x

Capitolul 7.17.24 Service - înregistrarea datelor de


funcţionare Odl (BDE) - versiunea 1.x (versiunea
precedentă)

OFS Section Şlefuire ciclică cu aparatul Puteţi adapta pauza şi durata de şlefuire pentru şle-
de şlefuire fuirea ciclică.

Efw-DB Server CFW Indicare Pfadangabe pentru baza de date WinCAP,


respectiv unitatea de disc.

ConfigSection Couvert to inch Preselectare/comutare unităţi de măsură ţoli/mm

Down mode Preselectare oprire PC maşini la deconectarea


comutatorului principal.

Quitt mode Preselectare oprire PC maşini la încheierea HMI.

Maşina OFS Mach id1 Nume de autentificare la WinCAP-PC.

Mach typ1 Indicare tip maşină pentru selectarea programelor


de tăiere.

Mach id2 Nume de autentificare la WinCAP-PC.

Mach typ2 Indicare tip maşină pentru selectarea programelor


de tăiere.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 21 0002 Service CustomSetting.fm • Print:


1.12.16

7 - 120 OFS BFLEX_07-21-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - PFIELD

7.17.12 Service - PFIELD

Avertizare! În cat de operare greşită sunt posibile pagube la


maşină!
Acest meniu este validat pentru a căuta şi înlătura defecţiunile/erorile cu
ajutorul serviciului pentru clienţi al producătorului.
Executaţi introducerile/modificările numai după consultarea serviciului
pentru clienţi al producătorului, pentru a evita pagube la maşină.

Fig. 7-1: Service - PFIELD


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 23 0001 PFIELD.fm • Print 1.12.16

Fig. 7-2: Service - PFIELD > variabile afişate

OFS OFS BFLEX_07-23-0001 RO de la 1.12.16 7 - 121


Service - PFIELD

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Afişaj PFIELD Câmpurile P sunt câmpuri de variabile, care sunt uti-


1 după selectare lizate în sistemul de comandă pentru valori modifi-
cabile.
Afişaj PFIELD
2 după „refresh“ După acționarea tastei „refresh“ sunt afişate variabi-
lele P şi valorile variabilelor pot fi citite.

Cu tastele săgeată pot fi afişate câmpuri P.

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 23 0001 PFIELD.fm • Print: 1.12.16

7 - 122 OFS BFLEX_07-23-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Service - display IO

7.17.13 Service - display IO

Avertizare! Display IO
Acest meniu este validat pentru a căuta şi înlătura defecţiunile/erorile cu
ajutorul serviciului pentru clienţi al producătorului.

Nu pot fi executate setări/modificări.

Informaţie
Afişarea privirilor de ansamblu asupra maşinii şi intrările/ieşirile sistemu-
lui de comandă al maşinii depind de tipul maşinii şi de varianta maşinii.
Imaginile pot diferi.

Selectaţi meniul I/O):

E Regimul de funcţionare Service


E Punctul de meniu Display I/O

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 25 0002 Display IO.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-25-0002 RO de la 1.12.16 7 - 123


Service - display IO

Display IO > maşină


În diversele priviri de ansamblu asupra maşinii găsiţi reprezentarea maşi-
nii şi afişajului/poziţiei intrărilor/ieşirilor interogate (bariere fotoelectrice,
senzori etc.).

Valabil în toate cazurile:


Dacă sistemele de acţionare sunt deconectate şi nu se află material spon-
gios în maşină, toate afişajele trebuie să fie verzi.
Adică toate stările de bază există.

Fig. 7-1: Service - Display IO - maşina 1 - exemplu OFS-Twincut/HE3/222

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 25 0002 Display IO.fm • Print: 1.12.16

7 - 124 OFS BFLEX_07-25-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - display IO

Fig. 7-2: Service - Display IO - maşina 2 - exemplu OFS-Twincut/HE3/222

Fig. 7-3: Service - Display IO - maşina 3 - exemplu OFS-Twincut/HE3/222


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 25 0002 Display IO.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-25-0002 RO de la 1.12.16 7 - 125


Service - display IO

Display IO > intrările/ieşirile


În privirile de ansamblu asupra intrărilor/ieşirilor este afişată starea actu-
ală.

Fig. 7-4: Service - Display IO - exemplu intrări

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 25 0002 Display IO.fm • Print: 1.12.16

Fig. 7-5: Service - Display IO - exemplu ieşiri

7 - 126 OFS BFLEX_07-25-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - PLC Release

7.17.14 Service - PLC Release

Avertizare! În cat de operare greşită sunt posibile pagube la


maşină!
Acest meniu este validat pentru a căuta şi înlătura defecţiunile/erorile cu
ajutorul serviciului pentru clienţi al producătorului.
Executaţi introducerile/modificările numai după consultarea serviciului
pentru clienţi al producătorului, pentru a evita pagube la maşină.

Fig. 7-1: Service - PLC Release

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Afişaj PLC Release Vedere de ansamblu asupra axelor principale ale


1
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 26 0001 PLC Release.fm • Print 1.12.16

maşinii.

Afişarea validărilor axelor principale:


– Validarea unei axe existentă = afişaj verde
– Validarea unei axe inexistentă sau axă blocată =
afişaj roşu

Afişarea stărilor importante ale sistemului de


comandă al maşinii.

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

OFS OFS BFLEX_07-24-0001 RO de la 1.12.16 7 - 127


7 - 128
Service - PLC Release

OFS BFLEX_07-24-0001 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 26 0001 PLC Release.fm • Print: 1.12.16
Service - PLC DP2

7.17.15 Service - PLC DP2

Avertizare! În cat de operare greşită sunt posibile pagube la


maşină!
Acest meniu este validat pentru a căuta şi înlătura defecţiunile/erorile cu
ajutorul serviciului pentru clienţi al producătorului.
Executaţi introducerile/modificările numai după consultarea serviciului
pentru clienţi al producătorului, pentru a evita pagube la maşină.

Fig. 7-1: Service - PLC DB2

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Afişaj PLC DB2 Aici sunt afişate semnalele dintre HMI şi sistemul de
1 comandă al maşinii.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 24 0001 PLC DB2.fm • Print 1.12.16

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

OFS OFS BFLEX_07-24-0001 RO de la 1.12.16 7 - 129


7 - 130
Service - PLC DP2

OFS BFLEX_07-24-0001 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 24 0001 PLC DB2.fm • Print: 1.12.16
Service - înregistrarea datelor de funcţionare Odl

7.17.16 Service - înregistrarea datelor de


funcţionare
Odl (BDE) - versiunea 2.x
Operating data logging (Odl) / înregistrarea datelor de funcţionare (BDE)
este subdivizat în

Machine data login (Mdl) / înregistrarea datelor maşinii (MDE)

Fişierele .csv pentru înregistrarea datelor maşinii sunt create pe zile sau
schimburi şi conţin date (timpi) pentru utilizarea maşinilor (de ex. starea
de repaus, regim de tăiere, întreţinere curentă, întrerupere etc.).

Production data logging (Pdl) înregistrarea datelor de producţie (PDE)

Fişierele .csv pentru înregistrarea datelor de producţie sunt create pe zile


sau schimburi şi conţin datele de producţie privind comenzile de tăiere (de
ex. timpi de tăiere, bucăţi, viteze, dimensiuni bloc etc.).

În completare a se vedea următoarele capitole

K Capitolul 7.17.17 Setările de configurare 1 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)


K Capitolul 7.17.18 Setările de configurare 2 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)
K Capitolul 7.17.19 Setările de configurare 3 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)
K Capitolul 7.17.20 Service - afişarea timpului activ Mdl (MDE) / activa-
rea întreţinerii curente
K Capitolul 7.17.21 Service - protocolul Mdl (MDE)
K Capitolul 7.17.22 Service - protocolul Pdl (PDE)
K Capitolul 7.17.23 Service - creare manuală protocol Mdl (MDE) / Pdl
(PDE)
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 131


Setările de configurare 1 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

7.17.17 Setările de configurare 1


(Pdl (PDE) / Mdl (MDE)
Selectaţi meniul pentru setările de configurare:

E Regimul de funcţionare Service


E Punctul de meniu Reglajul clientului (Custom Setting)
E Punctul de meniu Odl (BDE) .

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16


Fig. 7-1: Service - 0dl (BDE) - setările de configurare 1

7 - 132 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Setările de configurare 1 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Pdl active Activare Pdl (Production data logging) / PDE (înregistrarea datelor de
producţie), respectiv crearea automată a protocoalelor Pdl (PDE).

Mdl active Activare Mdl (Machine data logging) / MDE (înregistrarea datelor maşi-
nii), respectiv crearea automată a protocoalelor Mdl (MDE).

Odl V2 activ Activare Pdl (PDE)/înregistrare Mdl (MDE) conform versiunii V2.0 .
(compatibilă cu ediţiile anterioare ale versiunii V1.x).

Odl shift Activarea Pdl (pde) /înregistrarea mdl (MDE) conform schimburilor pre-
mode stabilite (în acest sens a se vedea Prestabilirea timpilor de
turăDBT_SHIFT).
Dacă această funcţie nu este activată, sunt create protocoalele 24 h Pdl
(PDE)/Mdl (MDE).

Odl delete file Ştergerea automată a protocoalelor Pdl (PDE)/Mdl (MDE) după zilele
after days prestabilite, în locurile de salvare corespunzătoare.

Use csv to Activarea Pdl (PDE)/înregistrare protocol Mdl (MDE) în format .csv.
export odl
data

Pdl reason Activarea „motivelor de întrerupere/oprire“ ale ferestrei de dialog, dacă


dialog active pe parcursul regimului automat derularea programului a fost întreruptă
de defecţiune etc. (a se vedea şi -> prestabilirea motivelor de întreru-
pere DBT_REASONS).

Dacă apare ferestrei de dialog trebuie selectat un motiv corespunzător.


Acesta este înregistrat în protocolul Pdl (PDE).
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 133


Setările de configurare 1 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Mdl show Activarea afişajului pentru timpul actual înregistrat Mdl (MDE).
active time
Acesta este reprezentat ca Icon cu text pe paginile principale ale HMI (a
se vedea şi -> Activarea timpului de aşteptare/timpului de întreţinerea
generală).
Următoarele stări (timpi) sunt afişate activ:

Inactiv Maşina se află în modul de repaus. Nu este


procesată comanda de tăiere şi maşina nu
este operată.
Configurare Acest timp devine activ, imediat ce maşina
este operată (de ex. la încărcarea comenzii de
tăiere, la modificarea datelor jobului, la activi-
tăţi în service, la deplasarea manuală a maşinii
etc.).
După un timp prestabilit de inactivitate la
maşină (a se vedea şi -> Setările de configu-
rare 2 -> Idle time in sec.) se comută automat
în starea „Inactiv“.
Regim autom Imediat ce maşina procesează automat o
comandă de tăiere (NC Mode „Run“)
timpul devine activ.
Dacă regimul automat este întrerupt, interva-
lul de timp „Întrerupere“ este setat pe activ şi
intervalul de timp „Regim automat“ pentru
acest interval de timp este oprit.
Intervalul de timp „Întrerupere“ este sustras
din intervalul de timp „Regim automat“.
Întrerupere Dacă pe parcursul regimului automat (timp
regim automat activ) este întrerupt procesul
(defecţiune, întrerupere manuală etc.) este

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16


activat timpul de întrerupere. Imediat ce pro-
cesul automat este continuat, este oprit tim-
pul de întrerupere şi timpul regimului automat
devine activ.
Întreţinere Timpul de întreţinere curentă este activat prin
butonul Indicaţia timpului (a se vedea şi ->
Activarea unei întreţineri curente).
O întreţinere curentă poate fi activată numai
din starea „Inactiv“ sau „Configurare“.

7 - 134 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Setările de configurare 1 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Informaţie Pe maşină poate fi activ numai unul dintre


timpii menţionaţi. Suma acestor timpi de
conectare rezultă timpul total de conectare al
maşinii, care este înregistrat în protocoalele
Mdl (MDE).
Odl additional Prestabilirea unei căi de salvare alternative în reţea, în care datele pro-
file location tocolului sunt depuse suplimentar în locurile de salvare a.) local în
Masch.PC\protocol, b.) în reţeaua WinCAP\Dayprot. În directorul indi-
cat aici, respectiv unitatea de disc îndosariată este depus automat direc-
torul cu acelaşi nume al indexului WinCAP\Dayprot, în acest ex.
„OFSTC111700“. (a se vedea şi -> Odl wincap file location)

Informaţie Aici este indicat numai indexul, în care trebuie


depus automat directorul, respectiv în care se
află deja.

Numele directorului nu poate fi modificat!

Odl wincap Activarea locului de salvare -> WinCAP_Data\Dayprot\xxxxxx pentru


file location protocoalele Pdl (PDE)/Mdl (MDE).
active
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 135


Setările de configurare 1 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Odl wincap Prestabilirea directorului de salvare pentru protocoalele Pdl (PDE)/Mdl


file location (MDE).
Indexul, în care se află directorul, este prestabilit fix, şi nu poate fi modi-
ficat.
-> WinCAP_Data\Dayprot\
În ce priveşte sistematizarea vizuală, numele directorului ar trebui să
conţină un identificator, care poate fi atribuit maşinilor respective, de
ex. OFS-HE3111700 (tip maş. +nr. com.). În acest director sunt salvate
protocoalele Pdl (PDE)/Mdl (MDE) ale maşinii respective.
Indicaţie: Acest nume al directorului este utilizat şi pentru locul de sal-
vare definit suplimentar (Odl additional file location)!

Fără excepţie la salvarea aut. a protocoalelor:

Protocoalele Mdl (MDE) şi Pdl (PDE) sunt create imediat la pornirea HMI
şi sunt actualizate după fiecare comandă de tăiere. Aceste protocoale
sunt întotdeauna actuale.
Un astfel de protocol este închis, dacă cu modul schimbului activat este
atins finalul, respectiv la modul schimbului inactivat, dacă a fost atins
finalul unei zile (ora 00:00). Apoi este creat un nou fişier de protocol.

Numele fişierelor din protocoale ex.:


20160115_MachProt_V2_0.csv
Protocolul maşinii ca protocolul zilei de pe 15.01.2016
20160115_MachProt_V2_0_Shift1.csv
Protocolul maşinii ca protocolul schimbului 1 de pe 15.01.2016
20160115_MachProt_V2_0_Shift2.csv
Protocolul maşinii ca protocolul schimbului 2 de pe 15.01.2016
20160115_MachProt_V2_0_Shift3.csv
Protocolul maşinii ca protocolul schimbului 3 de pe 15.01.2016
20160115_ProdProt_V2_0.csv
Protocolul de producţie ca protocolul zilei de pe 15.01.2016
20160115_ProdProt_V2_0_Shift1.csv
Protocolul de producţie ca protocolul schimbului 1 de pe 15.01.2016

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16


20160115_ProdProt_V2_0_Shift2.csv
Protocolul de producţie ca protocolul schimbului 2 de pe 15.01.2016
20160115_ProdProt_V2_0_Shift3.csv
Protocolul de producţie ca protocolul schimbului 3 de pe 15.01.2016
Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start
Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

7 - 136 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Setările de configurare 2 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

7.17.18 Setările de configurare 2


(Pdl (PDE) / Mdl (MDE)
Selectaţi meniul pentru setările de configurare:

E Regimul de funcţionare Service


E Reglajul clientului (Custom Setting)
E Punctul de meniu HmiBaseSection

1
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

Fig. 7-1: Service - 0dl (BDE) - setările de configurare 2

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 137


Setările de configurare 2 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Idl time in Timpul setat aici descrie intervalul de timp de inactivitate la HMI (nicio
seconds acţiune de introducere la HMI), înainte ca timpul Mdl / MDE „Reglaj pre-
gătitor“ să comute în starea „Inactiv“.

În acest exemplu s-ar opri timpul „Reglaj pregătitor“ şi timpul „Inactiv“


s-ar activa după 30 secunde fără introducere la HMI.
Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start
Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16

7 - 138 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Setările de configurare 3 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

7.17.19 Setările de configurare 3


(Pdl (PDE) / Mdl (MDE)
Selectaţi meniul pentru setările de configurare:

E Regimul de funcţionare Service


E Punctul de meniu Datele de lucru
E Punctul de meniu BDE V2
E Pictograma Setări

Fig. 7-1: Service - 0dl (BDE) - setările de configurare 3


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 139


Setările de configurare 3 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

DBT_REASON Aici sunt prestabilite motivele de întrerupere pentru fereastra de dia-


S log„Motivul întreruperii“, care apare imediat ce derularea programului
este întreruptă de un eveniment.

În mod standard sunt ofertele 6 rânduri, acestea pot fi extinse.

Categoria indică dacă este vorba de o defecţiune de la o eroare sau de o


întrerupere cauzată manual. Descrierea în acest sens indică motivul
defecţiunii/ întreruperii. Aici pot fi prestabilite texte libere.

Motivele de întrerupere sunt înregistrate în protocolul PDE.

Părăsire ecran grafic: Acţionaţi pictograma Evaluare.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16

7 - 140 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Setările de configurare 3 (Pdl (PDE) / Mdl (MDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

DBT_SHIFT Aici sunt prestabilite duratele schimbului în modul Schimb.

Corespunzător timpilor prestabiliţi aici şi activării „BDE Shift-Mode“,


sunt create protocoalele Pdl (PDE)/ Mdl (MDE) ca protocoale individu-
ale per schimb şi nu ca protocoale de 24 h.

Un protocol al schimbului cuprinde toate comenzile de tăiere, respectiv


datele maşinii pentru intervalul de timp preselectat.

Astfel sunt create 3 protocoale Pdl (PDE) şi 3 Mdl (MDE) pentru 24 de


ore.

Părăsire ecran grafic: Acţionaţi pictograma Evaluare.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 141


Service - afişarea timpului activ Mdl (MDE) / activarea întreţinerii curente

7.17.20 Service - afişarea timpului activ Mdl


(MDE) / activarea întreţinerii curente

Fig. 7-1: Service - afişarea timpului activ Mdl (MDE) / activarea întreţinerii curente

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16

7 - 142 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Service - afişarea timpului activ Mdl (MDE) / acti-

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

1 Timpii activi Mdl (MDE) sunt reprezentaţi ca pictogramă în colţul din


dreapta jos al ecranul activ.

Întotdeauna este activ unul din cei cinci timpi Mdl (MDE) (inactiv, reglaj
pregătitor, regim automat, întrerupere, întreţinere curentă) şi este afi-
şat corespunzător, dacă în Service\BDE -> BDE Show State a fost activat
afişajul.

Afişajul este activ în Homescreen, în comanda de tăiere, precum şi în


afişajul de simulare în timp ce este procesată o comandă de tăiere.

O întreţinere curentă/întreţinere generală poate fi activată/dezactivată


cu această pictogramă.

Apare o fereastră de dialog cu interogare corespunzătoare.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

Apoi intervalul de timp afişat este comutat pe „întreţinere curentă“. La


încheierea întreţinerii curente este executată o fereastră de dialog
corespunzătoare cu această pictogramă, sau automat prin pornirea
comenzii de tăiere.
Informaţie Toate celelalte rânduri sunt înregistrate automat,
fără intervenţia utilizatorului maşinii.

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 143


Service - protocolul Mdl (MDE)

7.17.21 Service - protocolul Mdl (MDE)


Machine data login (Mdl) / înregistrarea datelor maşinii (MDE)

Fişierele .csv pentru înregistrarea datelor maşinii sunt create pe zile sau
schimburi şi conţin date (timpi) pentru utilizarea maşinilor (de ex. starea
de repaus, regim de tăiere, întreţinere curentă, întrerupere etc.).

În cele ce urmează un exemplu-imagine din protocolul maşinilor, afişat


sub

E Regimul de funcţionare Service


E Punctul de meniu Datele de lucru
E Punctul de meniu BDE V2
E Protocolul maşinilor

Fig. 7-1: Service - exemplu protocol maşină

Datele, care sunt înregistrate în protocolul maşinilor se află în vederea de


ansamblu, care este ataşată în acest manual de utilizare.

Identificarea coloanei cu datele aferente se realizează prin indicatorul


reprezentat cu caractere îngroşate („Header“), de ex. IDLETIME.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16


Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Informaţie

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

7 - 144 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Service - protocolul Pdl (PDE)

7.17.22 Service - protocolul Pdl (PDE)


Production data logging (Pdl) înregistrarea datelor de producţie (PDE)

Fişierele .csv pentru înregistrarea datelor de producţie sunt create pe zile


sau schimburi şi conţin datele de producţie privind comenzile de tăiere (de
ex. timpi de tăiere, bucăţi, viteze, dimensiuni bloc etc.).

În cele ce urmează un exemplu-imagine din protocolul maşinilor, afişat


sub

E Regimul de funcţionare Service


E Punctul de meniu Datele de lucru
E Punctul de meniu BDE V2
E Protocol de producţie

Fig. 7-1: Service - exemplu protocol de producţie

Datele, care sunt înregistrate în protocolul de producţie se află în vederea


de ansamblu, care este ataşată în acest manual de utilizare.

Identificarea coloanei cu datele aferente se realizează prin indicatorul


reprezentat cu caractere îngroşate („Header“), de ex. STARTTIME.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 145


Service - protocolul Pdl (PDE)

Service - protocol Pdl (PDE) - informaţie


complementară privind situaţiile stării coloana 5-
7

Coloana 5 = REPORTSTOPREASON

Coloana 6 = PROGRAMSTATUSONREPORTSTOP

Coloana 7 = PROGRAMSTATUSONSTART

Situaţiile stării ilustrate cu caractere îngroşate marchează de ex. progra-


mele de tăiere, care pot fi întrerupte sau nefinalizate din alt motiv.

Aici este vizibil că pe parcursul comenzii de tăiere de ex. finalul duratei de


protocol a fost atins (regimul de funcţionare în schimburi) şi datele sunt
înregistrate într-un protocol nou.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16

7 - 146 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Service - protocolul Pdl (PDE)

Informaţii/ funcţie Informaţie

Raport - exemplu

ProgramStart Comanda de tăiere a fost pornită

ProgramAlre- Comanda de tăier în curs


adyRunning

ProgramPartialComple- Comanda de tăiere procesată parţial


ted

ProgramCompleted Comanda de tăiere procesată complet

ProgramStop Comanda de tăiere a fost întreruptă

Override Override a fost modificat în comanda de tăiere


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

TimerStart Timpi de detecţie porniţi

TimerStop Timpi de detecţie opriţi

UserLogin Utilizatorul maşinii autentificat

ShiftStart Începutul schimbului

ShiftEnd Finalul schimbului

DateLimit Schimbarea datei

Interrupt Întrerupere

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 147


Service - protocolul Pdl (PDE)

Informaţii/ funcţie Informaţie

VisualisationStart Sistem de vizualizare pornit

VisualisationStop Sistem de vizualizare oprit

EndOfReportInterval Finalul înregistrării raportului

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16

7 - 148 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Service - creare manuală protocol Mdl (MDE) /

7.17.23 Service - creare manuală protocol Mdl


(MDE) / Pdl (PDE)

Fig. 7-1: Service - creare manuală protocol Mdl (MDE) / Pdl (PDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Mdl (MDE) Un protocol Mdl (MDE) poate fi creat manual, prin acţionarea butonu-
Protocolul lui „Datele maşinii“ prin dublu clic.

În consecinţă, în fereastra din dreapta jos sunt afişate datele actuale


Mdl (MDE).
Aceste date sunt scrise în fişierul .csv Datei.
Exemplu: 20160115_MachProt_V2_0.csv

Protocolul este creat pentru ziua / data, care a fost indicată sub „Evalu-
are“!
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print 1.12.16

Pdl (PDE) Un protocol Pdl (PDE) Protokoll poate fi creat manual, prin acţionarea
Protocolul butonului „Date de producţie“ prin dublu clic.

În consecinţă, în fereastra din dreapta jos sunt afişate datele actuale Pdl
(PDE).
Aceste date sunt scrise în fişierul .csv Datei.
Exemplu: 20160115_ProdProt_V2_0.csv

Protocolul este creat pentru ziua / data, care a fost indicată sub „Evalu-
are“!

OFS OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 7 - 149


Service - creare manuală protocol Mdl (MDE) / Pdl (PDE)

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Informaţie Cu fiecare acţionare a Icon „Setări“/“Evaluare“


se comută între „Setări“ (a se vedea setările
de configurare 3) şi „Evaluare“.
Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start
Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 27 0001 BDE v2.fm • Print: 1.12.16

7 - 150 OFS BFLEX_07-27-0001 RO de la 1.12.16 OFS


7.17.24 Service - înregistrarea datelor de
funcţionare
Odl (BDE) - versiunea 1.x (versiunea
precedentă)
Pentru a putea lucru cu versiunea precedentă 1.x - trebuie să dezactivaţi
versiunea actuală Operating data logging (Odl) /înregistrarea datelor de
funcţionare (BDE).

Dezactivarea/activarea Odl (BDE)


Selectaţi meniul pentru setările de configurare:

E Regimul de funcţionare Service


E Punctul de meniu Reglajul clientului (Custom Setting)
E Punctul de meniu Odl (BDE)
E Punctul de meniu.Odl v2 active
Pentru lucrul cu versiunea precedentă 1.x trebuie să deselectaţi „Odl v2
active“.

Dacă Odl v2 active este dezactivată nu mai sunt relevante reglajele supli-
mentare la punctul de meniu Odl (BDE).
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 28 0001 BDE_v1_alt.fm • Print 1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-28-0001 RO de la 1.12.16 7 - 151


Fig. 7-1: Service - 0dl (BDE) - setările de configurare

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Odl V2 activ Dezactivarea Pdl (PDE)/Mdl (MDE) pentru lucrul cu versiunea V1.x.

Activarea Pdl (PDE)/Mdl (MDE) pentru lucrul cu versiunea V2.x.


Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start
Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 28 0001 BDE_v1_alt.fm • Print: 1.12.16

7 - 152 OFS BFLEX_07-28-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Selectare raport zi Pdl (PDE) / Mdl (MDE)
Selectaţi meniul BDE V1:

E Regimul de funcţionare Service


E Punctul de meniu Datele de lucru
E Punctul de meniu BDE V1
E Selectaţi raportul dorit prin dată.

Fig. 7-2: Service - 0dl (BDE) - BDE V1

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Data Selectare raport zi prin Fişierele au următorul format:


selectare dată "DayProt(zi).(lună).(an).csv".

Pe zi este creat un raport de 24 ore.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 28 0001 BDE_v1_alt.fm • Print 1.12.16

Depunere protocol Protocolul este depus în următorul director (exem-


– local pe PC-ul maşinii plu):

C:\ProgramData\Baeumer\protocol\OFSHE3111700

Subdirectorul este creat automat şi are numele fix al


maşini autentificate.

Depunere protocol Protocolul este depus în următorul director (exem-


plu):
– în reţea
G:\WinCAP_Data\DayProt\OFSHE3111700

Numele dischetei poate să difere.

Subdirectorul este creat automat şi are numele fix al


maşini autentificate.

OFS OFS BFLEX_07-28-0001 RO de la 1.12.16 7 - 153


Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie

Numele maşinii autentifi- Vezi în acest sens


cate / denumirea directoa- E Regimul de funcţionare Service
relor
E Punctul de meniu Reglajul clientului
(Custom Setting)
E Punctul de meniu OfsMachine

La tipul maşinii OFS-HE3 / OFS-222 se află la punc-


tele de meniu Mach id1 resp. Mach id2 acelaşi
nume al maşinii.

La OFS-Twincut sunt indicate la punctele de meniu


Mach id1 resp. Mach id2 nume diferite.

Exemplu OFS-Twincut:

Mach id1 = OFSHE3111700 şi


Mach id2 = OFS222111700.

În funcţie de modul de tăiere este selectat automat


Mach id corespunzător.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 28 0001 BDE_v1_alt.fm • Print: 1.12.16

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Service


Regimul de funcţionare
Serviced

7 - 154 OFS BFLEX_07-28-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Service - administrarea utilizatorilor

7.17.25 Service - administrarea utilizatorilor


La livrarea din fabrică a maşinii sunt create conturi de utilizator standard
pentru grupele de utilizatori.

Pentru operarea maşinii pot fi create suplimentar conturi de utilizator spe-


cifice clientului.
Dacă sunt create mai multe conturi de utilizatori pentru operatorii maşinii,
atunci poate fi afişată o fereastră de autentificare după pornirea sistemului
de comandă.
A se vedea în acest sens Capitolul 7.17.28 Service - administrarea utiliza-
torilor > modificare / ştergere utilizator implicit „Autologin“

1 2 3 4

Fig. 7-3: Service > administrarea utilizatorilor > ecranul de start


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Grupa de utilizatori Există 4 grupe de utilizatori prestabilite cu


1 diferite drepturi de acces.

Vezi Capitolul 7.17.26 Service - administrarea


utilizatorilor > grupe de utilizatori

Utilizator Crearea utilizatorilor (MachineOperator)


2
Administratorul maşinii poate stabili supli-
mentar utilizatori (numele de utilizator) pentru
operarea maşinii.

capitolul: 7.17.27 Service - administrarea utili-


zatorilor > creare/ştergere utilizator
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 7 - 155


Service - administrarea utilizatorilor

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Edit Group / Edit User Introducerea profilurilor de grupe/de utiliza-


3 tori.

Drept de acces Afişarea drepturilor de acces pentru conturile


4 de utilizator standard.

Drepturile de acces (conturile de utilizator


standard) sunt prestabilite şi pot fi modificate
numai de administrator sau service-ul Bäu-
mer.

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Ser-


Regimul de funcţionare Service vice

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print:


1.12.16

7 - 156 OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - administrarea utilizatorilor > grupe de utilizatori

7.17.26 Service - administrarea utilizatorilor >


grupe de utilizatori

Grupă: Machine operators / utilizatori: Machine operator


Grupa: Machine operators / utilizatori: Machine operator este setat ca
Standard-User (Autologin) pentru operarea maşinii în Bäumer HMI.

Cont: Machine operator@Machine operators

Contul Machine operator@Machine operators are drepturi foarte defici-


tare.

În regimul de funcţionare Service sunt validate numai punctele din meniu,


care pot fi apelate pentru afişarea valorilor.
Modificarea parametrilor critici ai maşinii nu este posibilă.

Există posibilitatea de a crea mai mulţi utilizatori de maşină diferiţi în admi-


nistrarea utilizatorilor.
Vezi Capitolul 7.17.27 Service - administrarea utilizatorilor > creare/şter-
gere utilizator

Grupă: Customer service / utilizator: Customer service


Grupa: Customer service / utilizator: Customer service este prevăzut pen-
tru personalul de service al administratorului.

Cont: Customer service@Customer service

Pentru schimbarea grupei a se vedea capitolul: 7.17.29 Comutare tempo-


rară grupă / utilizator

Contul Customer service@Customer service are drepturi deficitare.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print

În regimul de funcţionare Service sunt validate numai punctele din meniu,


care pot fi apelate pentru afişarea valorilor.
Suplimentar, meniul este accesibil pentru afişarea şi modificarea parame-
trilor convertorului i700.
Modificarea parametrilor critici ai maşinii nu este posibilă.
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 7 - 157


Service - administrarea utilizatorilor > grupe de utilizatori

Grupă: Baeumer service / utilizator: Baeumer service


Grupa: Baeumer service / utilizator: Baeumer service este prevăzut pentru
personalul de service / serviciul pentru clienţi al firmei Albrecht Bäumer.

Cont: Baeumer service@Baeumer service

Acest cont are aceleaşi drepturi (acces complet) ca şi contul administrato-


rului.

În regimul de funcţionare Service sunt validate toate punctele din meniu


Service şi pot fi modificate corespunzător.

Grupă: Administratori / utilizatori: Administrator


O autentificare sub grupă: Administratori / utilizatori: Administratorul este
prevăzut numai pentru scopuri de dezvoltare.

Cont: Administrator@Administratoren

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print:


1.12.16

7 - 158 OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - administrarea utilizatorilor > creare/ştergere utilizator

7.17.27 Service - administrarea utilizatorilor >


creare/ştergere utilizator

Generalităţi
Puteţi crea suplimentar mai mulţi utilizatori (operatori ai maşinii) în grupa
„Machine operators“.

Toţi utilizatorii maşinii creaţi noi sunt alocaţi grupei: Machine operators şi
obţin automat toate drepturile grupei: Machine operators.

Puteţi modifica drepturile grupei: Machine operators, prin sustragerea


drepturilor din grupă.
Pot fi adăugate drepturi noi.

Condiţia necesară
Pentru crearea utilizatorilor noi şi modificarea drepturilor din grupă trebuie
să fiţi autentificat în grupa: Customer service / utilizator: Customer service.

Autologin
După repornirea Bäumer HMI sub „Autologin“ este autentifica automat uti-
lizatorul / grupa introdusă.

Dacă Autologin este deconectat este apelată o fereastră de autentificare.

Vezi capitolul: 7.17.28 Service - administrarea utilizatorilor > modificare /


ştergere utilizator implicit „Autologin“
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 7 - 159


Service - administrarea utilizatorilor > creare/ştergere utilizator

Creare utilizator
1) Regimul de funcţionare Service
2) Selectaţi punctul de meniu Administrarea utilizatorilor.
3) Selectarea coloanei Utilizator
4) Acţionaţi butonul Nou.

Fig. 7-4: Creare utilizator

5) Introduceţi numele de utilizator în câmpul „New user“.


6) Introduceţi parola şi confirmaţi în rândul de dedesubt.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print:

Fig. 7-5: Introducerea utilizatorului


1.12.16

7 - 160 OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - administrarea utilizatorilor > creare/ştergere utilizator

7) Cu acţionarea butonului Preluare este creat noul cont de utilizatori şi


numele utilizatorului apare în coloana Utilizatorul.

Fig. 7-6: Utilizator creat.

După această schemă pot fi creaţi alţi utilizatori.

După crearea utilizatorilor noi aceştia trebuie atribuiţi grupei Machine ope-
rators.

8) Selectarea coloanei Grupe


9) Apoi selectaţi înregistrarea Machine operators

Acum sunt afişaţi în coloana din dreapta utilizatorii, care aparţin deja de
această grupă.
Acest lucru se poate observa la checkbox-ul bifat.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print

10) La noii utilizatori creaţi setaţi bifa în checkbox.


Prin setarea bifei aceşti utilizatori aparţin de grupa Machine opera-
tors.
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 7 - 161


Service - administrarea utilizatorilor > creare/ştergere utilizator

Ştergere utilizator
1) Regimul de funcţionare Service
2) Selectaţi punctul de meniu Administrarea utilizatorilor.
3) Selectarea coloanei Utilizator
4) Selectaţi numele de utilizator.
5) Acţionaţi butonul „-“ şi ştergeţi utilizatorul.

Fig. 7-7: Ştergeţi utilizatorul.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print:


1.12.16

7 - 162 OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - administrarea utilizatorilor > modificare / ştergere utilizator

7.17.28 Service - administrarea utilizatorilor >


modificare / ştergere utilizator implicit
„Autologin“

Generalităţi
Utilizatorul implicit poate fi setat în administrarea utilizatorilor.

Utilizatorul implicit este utilizatorul, care este autentificat automat la porni-


rea Bäumer HMI fără introducerea parolei.

Alternativ poate fi setată apelarea ferestrei de autentificare, dacă sunt cre-


aţi mai mulţi utilizatori ai maşinii.

Fig. 7-8: Fereastra de autentificare a utilizatorului

Condiţia necesară
Pentru modificări trebuie să fiţi autentificat la grupa: Customer service /
utilizator: Customer service.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 7 - 163


Service - administrarea utilizatorilor > modificare / ştergere utilizator implicit

Modificare/ştergere Autologin
1) Regimul de funcţionare Service
2) Selectaţi punctul de meniu Administrarea utilizatorilor.
Utilizatorul implicit setat este afişat.
În acest exemplu Mueller.

Fig. 7-9: Modificare Autologin

Pentru modificare procedaţi după cum urmează:

3) Selectaţi grupa Machine operators.


4) Selectaţi coloana Utilizator.
5) Selectaţi numele de utilizator (în acest exemplu Mueller).
6) Utilizatorul selectat este introdus în câmpul negru Autologin.
7) Acţionaţi câmpul negru Autologin şi înregistrarea este preluată în

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print:


câmpul de dedesubt Reglaj actual.

Autologin este setat nou.

La pornirea Bäumer HMI nu este apelată nicio fereastră de autentificare.


1.12.16

7 - 164 OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Service - administrarea utilizatorilor > modificare / ştergere utilizator

Pentru deconectarea/ştergerea Autologin acţionaţi din nou câmpul negru


Autologin.
Dacă funcţia Autologin este deconectată/ştearsă, câmpul Autologin este
evidenţiată cu albastru deschis.

Fig. 7-10: Autologin deconectată/ştearsă

Autologin este ştearsă.

La pornirea Bäumer HMI este apelată o fereastră de autentificare.


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 7 - 165


Comutare temporară grupă / utilizator

7.17.29 Comutare temporară grupă / utilizator


O comutare temporară a utilizatorului actual pe un utilizator nou este posi-
bilă prin intermediul Homescreen Bäumer HMI.

Fig. 7-11: Ecranul de start (Home)

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print:


1.12.16

7 - 166 OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 OFS


Comutare temporară grupă / utilizator

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Schimbarea utilizatorului Fereastra de autentificare pentru schimbarea


utilizatorului este apelată.

Alegeţi grupa dorită şi introduceţi numele de


utilizator şi parola.

Acţionaţi apoi butonul „Autentificare“.

Grupă: Machine operators Machine operator@Machine operators


Utilizator: Machine operator

Exemplu utilizator maşină: Dacă au fost creaţi suplimentar utilizatori ai


maşinii, atunci aceştia trebuie autentificaţi
Grupă: Machine operators corespunzător:
Utilizator: Meier
Meier@Machine operators

Grupă: Customer service Customer service@Customer service


Utilizator: Customer service

Grupă: Baeumer service Baeumer service@Baeumer service


Utilizator: Baeumer service
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print

Informaţie

După repornirea Bäumer HMI, grupa / utilizatorul prestabilite la „Autologin“ sunt


din nou autentificate automat.
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16 7 - 167


7 - 168
Comutare temporară grupă / utilizator

OFS BFLEX_07-22-0002 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 22 0002 Benutzerverwaltung.fm • Print:
1.12.16
Service - administrarea limbilor

7.17.30 Service - administrarea limbilor


La livrarea din fabrică a maşinii este prestabilită limba utilizatorilor.

Setarea limbii poate fi modificată în caz de nevoie.


Modificarea este preluată în general.

Informaţie - condiţia necesară: Customer Service


Pentru a modifica limba trebuie să fiţi autentificat ca grupă: Customer
service / utilizator: Customer service.
A se vedea în acest sens Capitolul 7.17.25 Service - administrarea utili-
zatorilor

Informaţie - schimbarea provizorie a limbii


Dacă doriţi să modificaţi limba utilizatorului numai provizoriu, atunci
puteţi s-o modificaţi şi temporar.
A se vedea în acest sens Capitolul 7.4 Afişaje de stare.

1) Regimul de funcţionare Service


2) Selectaţi punctul de meniu Administrarea limbilor.
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 29 0001 Sprachverwaltung.fm • Print

Fig. 7-12: Service > administrarea limbilor > limba setată actual
1.12.16

OFS OFS BFLEX_07-29-0001 RO de la 1.12.16 7 - 169


Service - administrarea limbilor

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Limba utilizatorilor Pentru modificarea limbii deschideţi meniul


1 Drop-Down Limbă actuală / Current lan-
guage.

Imediat după selectarea limbii este modi-


ficată limba utilizatorului.

Bara de navigare > Capitolul 7.3.1 Home - ecranul de start


Home

Bara de navigare > Capitolul 7.17 Regimul de funcţionare Ser-


Regimul de operare Service vice

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 29 0001 Sprachverwaltung.fm • Print:


1.12.16

7 - 170 OFS BFLEX_07-29-0001 RO de la 1.12.16 OFS


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 29 0001 Sprachverwaltung.fm • Print
1.12.16

OFS
OFS BFLEX_07-29-0001 RO de la 1.12.16
Service - administrarea limbilor

7 - 171
7 - 172
Service - administrarea limbilor

OFS BFLEX_07-29-0001 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 29 0001 Sprachverwaltung.fm • Print:
1.12.16
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 29 0001 Sprachverwaltung.fm • Print
1.12.16

OFS
OFS BFLEX_07-29-0001 RO de la 1.12.16
Service - administrarea limbilor

7 - 173
7 - 174
Service - administrarea limbilor

OFS BFLEX_07-29-0001 RO de la 1.12.16


OFS
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\07 29 0001 Sprachverwaltung.fm • Print:
1.12.16
Identificarea defecţiunilor / remedierea

8 Identificarea defecţiunilor /
remedierea defecţiunilor
În cazul unor defecţiuni apărute la maşina dumneavoastră Maşină/
instalaţie cauza poate fi remediată cu uşurinţă.

În acest capitol găsiţi

K Indicaţii pentru identificarea defecţiunilor


K Indicaţii pentru remedierea defecţiunilor

Avertizare! Defecţiune / deficienţă!


Eliminaţi imediat defecţiunile / deficienţele.
Atunci când nu puteţi remedia imediat o defecţiune / o deficienţă, opriţi
imediat maşina Maşină/ instalaţie şi asiguraţi-o contra repornirii
involuntare sau neautorizate.

Înregistraţi în scris toate defecţiunile sau modificările.


Comunicaţi imediat defecţiunile / modificările organismului responsabil /
companiei Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.

Exploataţi maşina Maşină/ instalaţie numai în stare ireproşabilă.

O întreţinere executată în mod regulat şi profesional reprezintă o condiţie


esenţială pentru

K siguranţa exploatării,
K funcţionarea fără defecţiuni,
K durata lungă de exploatare a maşinii Maşină/ instalaţie,
K calitatea produselor fabricate de dumneavoastră.
Dispozitivele şi aparatele celorlalţi producători trebuie să fie de asemenea
T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\08 01 0002 Störungssuche Einleitung.fm • Print 1.12.16

într-o stare ireproşabilă.

Dacă nu puteţi remedia defecţiunea dumneavoastră, atunci contactaţi


serviciul de service al companiei Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.

Maşină/ instalaţie Versiunea 08-01-0002 RO din 1.12.16 8-1


Identificarea defecţiunilor / remedierea defecţiunilor

Reluaţi Înainte de reluarea exploatării, asiguraţi-vă că


funcţionarea
K maşina Maşină/ instalaţie se află în stare de siguranţă,
K toate persoanele au părăsit zonele periculoase şi nu mai poate fi
periclitată nici o persoană prin reluarea exploatării,
K toate dispozitivele de protecţie sunt prezente integral şi sunt complet
funcţionale,
K butonul de OPRIRE DE URGENŢĂ este deblocat.

Atenţie!
Pentru a evita potenţiale pericole pentru persoane sau pagube materiale
pentru dispozitivul Maşină/ instalaţie, efectuaţio funcţionare de probă cu
Maşină/ instalaţie.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine allgemein\08 01 0002 Störungssuche Einleitung.fm • Print: 1.12.16

8-2 Versiunea 08-01-0002 RO din 1.12.16 Maşină/ instalaţie


Pericole neclasificate la identificarea defecţiunilor

8.1 Pericole neclasificate la


identificarea defecţiunilor

Avertizare! Situaţie de urgenţă!


Dacă există un pericol pentru persoane sau materiale opriţi imediat
maşina/instalaţia cu un element de comandă pentru OPRIREA DE
URGENŢĂ.

Avertizare! Defecţiune/deficienţă la maşină/instalaţie!


Remediaţi imediat defecţiunile/deficienţele.

Atunci când nu puteţi remedia imediat defecţiunile/deficienţele, opriţi


imediat maşina/instalaţia şi asiguraţi-o împotriva repornirii involuntare
sau neautorizate.

Înregistraţi în scris toate defecţiunile sau modificările.


Comunicaţi imediat defecţiunile/modificările organismului responsabil /
Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.

Avertizare! Deficienţă la instalaţia electrică / mijlocul de producţie!


Atingerea componentelor aflate sub tensiune poate provoca moartea
imediată.

Remediaţi imediat deficienţa.

În caz că există un pericol iminent, atunci nu este permisă utilizarea


instalaţiei electrice/mijlocului de producţie electric!

Avertizare! Pericol de moarte la combaterea incendiilor!


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\08 02 0002 OFS-VS Stoerungssuche Restgefahren.fm •

În cazul utilizării unui echipament inadecvat pentru combaterea incendii-


lor
K se formează gaze toxice (vapori)
K apar situaţii periculoase din cauza instalaţiilor electrice.
Pericol de moarte prin electrocutare!
Alarmaţi imediat pompierii.
Print 01.12.2016

OFS-VS Versiunea OFS-VS 08-02-0002_RO de la 01.12.2016 8–3


Pericole neclasificate la identificarea defecţiunilor

Avertizare! Postfuncţionarea OFS-VS!


Este posibilă postfuncţionarea OFS-VS după defecţiuni / ieşirea din
funcţiune a alimentării cu energie.

Intraţi în zona periculoasă numai după ce toate mişcările cauzatoare de


pericol ajung singure în starea de repaus.

Avertizare! Dispozitiv de siguranţă scos din funcţiune!


Pentru executarea lucrării trebuie să accesaţi o zonă periculoasă.
K Lucraţi la şi cu maşina/instalaţia numai după ce aţi citit şi înţeles
manualul de utilizare.
K Lucraţi cu maşina/instalaţia numai când sunteţi calificat în mod cores-
punzător.
K Respectaţi în mod obligatoriu toate indicaţiile de siguranţă.
K Păstraţi întotdeauna o distanţă de siguranţă suficientă faţă de sursele
de pericol.
K Părăsiţi zona periculoasă imediat după încheierea lucrării.
K Reluaţi exploatarea numai după ce v-aţi asigurat că nu există niciun
pericol pentru persoane şi este exclusă posibilitatea de avariere a
maşinii/instalaţiei.

Avertizare! Vătămări grave datorate unei scule de tăiere rupte/


fisurate!
Capetele cuţitului pot să sară din sistemul de fixare la deschiderea uşilor
de protecţie şi să cauzeze vătămări de tăiere grave cu daune perma-
nente.

Purtaţi mănuşi de siguranţă.


Păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS-VS\08 02 0002 OFS-VS Stoerungssuche Restgefahren.fm •


Verificaţi scula de tăiere referitor la starea intactă înainte de a o monta.

Avertizare! Aveţi în vedere indicaţiile suplimentare!


Respectaţi şi indicaţiile din documentaţia tehnică livrată pentru compo-
nentele integrate şi/sau maşinile incomplete.
Print: 01.12.2016

8–4 Versiunea OFS-VS 08-02-0002_RO de la 01.12.2016 OFS-VS


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\08 04 0011 OFS Stoerungssuche Tab-OFS-V.fm

OFS-V* 8.2 Tabelul defecţiunilor OFS-V*


În acest tabel găsiţi posibile defecţiuni şi informaţii cu privire la remedierea defecţiunilor.

Defecţiune Defecţiune/ cauză Remediere Executant

Comutatorul principal S-0Q0 este conec- Lampa de semnalizare este defectă. Înlocuiţi lampa de semnalizare. Electrician calificat
tat, dar lampa
nu se aprinde. Lipsă alimentare cu tensiune la regleta de Stabiliţi alimentarea cu tensiune. Electrician calificat
borne S-X0.

(Nu la OFS-V* în varianta UL)


Versiunea OFS-V_08-03-0011 RO de la 1.12.16

Siguranţa principală S-0F0 sau S-0F1 este Înlocuiţi siguranţa principală. Electrician calificat
defectă.

Sistemele de acţionare nu pot fi pornite Este acţionat un buton de Deconectare de Deblocaţi butonul de Deconectare de urgenţă. Operator
sau se opresc automat. urgenţă.

Alimentarea cu energie electrică de la o sursă Sistemele de acţionare sunt oprite automat în Operator /
independentă a comutat în regim de funcţio- urma unei căderi de tensiune. Electrician calificat
nare pe baterie. Sistemele de acţionare pot fi repornite imediat
ce a fost restabilită alimentarea cu tensiune.

Axele X/Y pot fi deplasate numai cu Corecţia este setată la o valoare foarte mică. Setaţi o valoare mai mare a corecţiei. Operator
viteză redusă.

Detectarea blocului axa X. Bariera fotoelectrică M-1B3 de la ghidajul Curăţaţi bariera fotoelectrică Electrician calificat
superior al cuţitului este murdară sau dere- M-1B3 şi aliniaţi-o.
Blocul nu mai este detectat automat cu glată. Verificaţi cablurile şi fişele.

Tabelul defecţiunilor OFS-V*


sistemul de detectare lateral al blocului.
Oglinda reflectorizantă inferioară este mur- Curăţaţi oglinda reflectorizantă.
dară.
8–5
8–6

Tabelul defecţiunilor OFS-V*


Defecţiune Defecţiune/ cauză Remediere Executant

Ghidajul cuţitului (fără opţiunea dispozitiv Senzorul M-16B3 din apropierea dispozitivului Curăţaţi senzorul M-16B3 şi aliniaţi-l. Electrician calificat
de apăsare cu role) nu mai poziţionează superior de rotire a cuţitului este dereglat, mur- Verificaţi cablurile şi fişele.
(automat) deasupra blocului. dar sau defect.

Senzorul nu poate identifica materialul spon- Contactaţi serviciul pentru clienţi al Firma Electrician calificat
gios pe baza culorii/calităţii sale. Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.

Ghidajul cuţitului (cu opţiunea dispozitiv Bariera fotoelectrică M-16B6 de la dispozitivul Curăţaţi bariera fotoelectrică Electrician calificat
Versiunea OFS-V_08-03-0011 RO de la 1.12.16

de apăsare cu role) nu mai poziţionează de apsăare cu role este murdar sau dereglat. M-16B6 şi aliniaţi-o.
(automat) deasupra blocului. Verificaţi cablurile şi fişele.

Probleme la încărcarea/descărcarea cu O barieră fotoelectrică este repoziţionată, mur- Curăţaţi barierele fotoelectrice şi aliniaţi-le. Electrician calificat
bandă de încărcare/ descărcare. dară sau defectă. Verificaţi cablurile şi fişele.

– M-2B1 (bandă transportoare masă de


lucru)
– M-4B1 (bandă de încărcare)
– M-4B2 (bandă de descărcare)
– M-4B3 (bandă de descărcare)

Rezultat necorespunzător al tăierii Scula de tăiere este tocită sau crestată. La opţiunea aparat de şlefuire: Operator
Ascuţiţi scula de tăiere.

Schimbaţi scula de tăiere.

Scula de tăiere rupe des Scula de tăiere este suprasolicitată. Scădeţi viteza de suprareglaj. Operator

Numai la opţiunea cu aparat de şlefuire. Discurile de rectificat din aparatul de şlefuire Înlocuiţi discurile de rectificat din aparatul de Personal calificat
sunt uzate. şlefuire.
Şlefuire defectuoasă a sculei de tăiere
OFS-V*

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\08 04 0011 OFS Stoerungssuche Tab-OFS-V.fm


T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\08 04 0011 OFS Stoerungssuche Tab-OFS-V.fm

OFS-V* Defecţiune Defecţiune/ cauză Remediere Executant

Zgomote neobişnuite Nivelul uleiului de la motor/ transmisie prea Completaţi cu ulei. Controlaţi scurgerea de Personal calificat
redus. ulei.

Lagăr defect. Lagăr defect/ înlocuiţi lagărul. Personal calificat

Frâna (opţiune) se freacă. Controlaţi interspaţiul, reglaţi dacă este cazul. Personal calificat

Scurgere de ulei la motor / transmisie Capacul sau şuruburile flanşei slăbite. Strângeţi şuruburile. Personal calificat

Suprapresiune din cauza lipsei aerisirii sau a Controlaţi / curăţaţi aerisirea. Personal calificat
Versiunea OFS-V_08-03-0011 RO de la 1.12.16

aerisirii murdare.

Garnitură defectă. Înlocuiţi garnitura. Personal calificat

Supratemperatură la sistemul de acţio- Suprasarcină. Diminuaţi sarcina. Personal calificat


nare
Inspectaţi ansamblul acţionat cu privire la func-
ţionarea greoaie.

Motor / transmisie Controlaţi uleiul. Personal calificat


– Nivelul uleiului prea scăzut
– Uleiul este învechit
– S-a completat cu ulei cu vâscozitate greşită

Vibraţii Elemente de fixare slăbite. Strângeţi elementele de fixare. Personal calificat

Tabelul defecţiunilor OFS-V*


8–7
8–8

Tabelul defecţiunilor OFS-V*


Versiunea OFS-V_08-03-0011 RO de la 1.12.16
OFS-V*

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\08 04 0011 OFS Stoerungssuche Tab-OFS-V.fm


8.3 Mesaje de defecţiune

Avertizare! Defecţiune/deficienţă!
Remediaţi imediat defecţiunile/deficienţele.
Atunci când nu puteţi remedia imediat o defecţiune / o deficienţă, opriţi
imediat maşina şi asiguraţi-o contra repornirii involuntare sau neautori-
zate.

Înregistraţi în scris toate defecţiunile sau modificările.


Comunicaţi imediat defecţiunile/modificările organismului responsabil /
Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co.KG.

1 4

2
5

Fig. 8-1: Exemplu mesaj de defecţiune

Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Clasa de mesaje defecţiune Clasa de mesaje albastru


1
Procesul de tăiere funcţionează în continuare
chiar dacă prezintă o defecţiune.

Remediaţi defecţiunea imediat după finalul


programului, pentru a evita pagubele la
T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\08 05 0001 Stoermeldung_Einleitung.fm •

maşină!

Clasa de mesaje roşu

A apărut o defecţiune gravă, globală.


Derulările programului sunt întrerupte.

Remediaţi imediat defecţiunea!

Atunci când nu puteţi remedia imediat o


defecţiune / o deficienţă, opriţi imediat maşina
şi asiguraţi-o contra repornirii involuntare sau
neautorizate.

Număr mesaj defecţiune


2
Print 1.12.16

OFS Versiunea OFS BFLEX_08-05-0001 RO de la 1.12.16 6-9


Tasta / câmpul Informaţii/ funcţie Observaţie

Text mesaj defecţiune Afişare mesaj de defecţiune ca text clar.


3

Numărul mesajelor de defecţiune La atingerea câmpului sunt confirmate toate


4 afişat actual. mesajele actuale de defecţiune.

Confirmarea mesajului de defecţi- La atingerea câmpului sunt confirmate toate


5 une afişat actual. mesajele de defecţiune.

T:\BA_2012\RO\Textbausteine OFS Programm_2015\08 05 0001 Stoermeldung_Einleitung.fm •


Print: 1.12.16

6 - 10 Versiunea OFS BFLEX_08-05-0001 RO de la 1.12.16 OFS


Remedierea defecţiunilor - WinCAP conexiunea cu reţeaua

8.4 Remedierea defecţiunilor - WinCAP


conexiunea cu reţeaua
Ca să aveţi acces la o versiune relativ actuală a bazei de date WinCAP în
cazul unei defecţiuni a reţelei sau WinCAP-PC, prin „Robocopy“ este cre-
ată o copie a bazei de date WinCAP pe PC- maşinilor dumneavoastră şi
este actualizată la stabilirea conexiunii cu reţeaua.

Afişarea conexiunii cu reţeaua


Afişare conexiune cu reţea

Conexiunea cu reţeaua lipseşte

Conexiunea cu reţeaua existentă

Copie de siguranţă WinCAP

Efectuaţi zilnic asigurarea datelor!


În cazul unei pierderi sau coruperi a bazei de date WinCAP, trebuie reîn-
cărcate toate programele de tăiere.
Efectuaţi zilnic o asigurare a bazei de date WinCAP pe o unitate de disc
de siguranţă sau pe server.

Robocopy
După conectarea şi încărcarea sistemului de operare de la Windows, cu
„Robocopy“ este stabilită automat o conexiune cu reţeaua la WinCAP-PC
racordat (înregistrare unitate de disc).

Fişierul "Net Use fuer OFS Robocopy_v4.bat" există ca interconectare