Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala Gimnaziala Nr.

1 Pantelimon
Comuna Pantelimon, Jud. Constanta

RAPORT DE ACTIVITATE
AN SCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I
PROF. LIMBA ENGLEZA
NEAGU ROXANA MARIA

1. Proiectarea activității

În primul semestru al anului scolar 2017-2018 mi-am îndeplinit toate obligatiile de


profesor prevazute în fisa postului.
S-a urmarit instruirea elevilor în conformitate cu programele scolare, participarea la
activitati cultural – educative.
M-am preocupat de respectarea planificarilor calendaristice dupa modelul oferit de
MECTS, a planurilor unitatilor de învatare. Proiectarea didactica am întocmit-o pe baza
rezultatelor obtinute la evaluarea initiala de la începutul anului scoalar si pe baza
particularitatilor de nevoi ale elevilor. Astfel, mi-am adaptat activitatile de învatare îndeosebi
sub raportul continutului, al formelor de organizare si al metodologiei didactice- la
posibilitatile diferite ale elevilor, la capacitatea de întelegere, ritmul de lucru propriu unor
grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în parte.
Pentru primul semestru mi-am propus să realizez împreună cu elevii următoarele
obiective:
Obiective cadru
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare in scris

Obiective de referință
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 PANTELIMON

Desprinderea sensului global al unui mesaj clar articulat, rostit cu viteza normala

Identificarea unor informatii intr-un mesaj clar articulat, rostit cu viteza normala.

2 Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Formularea de intrebari simple in situatii de comunicare uzuala.


Oferirea de informatii pe subiecte familiare.
Relatarea unei fapte / intamplari, folosind descrieri si exprimand opinii.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Identificarea ideilor principale dintr-un text lecturat.


Extragerea de informatii din texte de informare, tabele, grafice, pentru rezolvarea
unei sarcini de lucru.

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare in scris

Redactarea unui text scurt folosing relatori simpli.


Redactarea unui text functional simplu pentur situatii de comunicare cotidiene.
Completarea unor scrisori informale si semi-formale.

Pentru realizarea proiectarii activitatii m-am folosit de competentele TIC pe care le


detin, astfel încât le-am întocmit în format electronic. Programele scolare în vigoare,
planificarile calendaristice le-am atasat portofoliului personal.
Am proiectat la începutul anului scolar câteva activitati extracurriculare de tipuri
diferite si structurate dupa modele variate, nevoile si interesele educabililor, cu continuturile
abordate, activitati pe care le-am si realizat pe tot parcursul semestrului scolar. Pentru fiecare
activitate extracurriculara am propus formarea unor competente transversale si competente
specifice variate, corect formulate, în raport cu continuturile si nevoile elevilor, realizabile cu
resursele propuse și am proiectat întâlniri cu parintii elevilor în conformitate cu documentele
unitatii scolare cu documentele unitatii scolare.

2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 PANTELIMON

2. Realizarea activitatilor didactice

Pe tot parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018 am utilizat strategii


didactice care sa asigure caracterul aplicativ al învatarii si formarea competentetelor specifice.
Am întocmit o lista bibliografica cu lucrari de pedagogie si metodica predarii limbii engleze,
lucrari pe care le-am utilizat, le-am consultat în procesul instructiv-educativ. Mi-am întocmit
schite de lectie în concordanta cu documentele care concretizeaza continuturile procesului de
învatamânt.
Am asigurat functionalitatea raporturilor dintre obiective, continuturi, strategii de
instruire si metodele de evaluare, la nivelul proiectului de lectie.
Am ales optim continutul lectiei (accesibilitate, actualitate, relevanta, grad de
dificultate, grad de încarcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propus si cu
competentele vizate). Am structurat logic si echilibrat continutul lectiei, am proiectat situatii
de învatare variate ca forma de organizare, mod de interventie a profesorului în timpul
învatarii, mod de comunicare, mod de producere a învatarii, mod de prelucrare a informatiilor
si de aplicare a cunostintelor, metodologie, mijloace de învatamânt, tip de cunostinte
dobândite de elevi, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea competentelor elevilor, am
proiectat lectii de tipuri diferite, structurate dupa modele variate, corelate cu specificul clasei
de elevi, cu continuturile abordate, cu competentele vizate.
Am conceput si realizat activitati instructiv-educative variate, nuantate în raport cu
diferentele dintre elevi. Mi-am adaptat activitatea scolara prin continutul ei si prin programul
de lucru, intereselor si aptitudinilor elevilor, particularitatilor lor de vârsta, în functie de
nivelul clasei (sarcini de lucru diferentiate, fise de lucru). Am folosit forme de organizare a
activitatii diferite: pe grupe, în echipe, frontal sau individual. Am facilitat activitatea
independenta a elevilor si am alternat activitatea în grup cu munca individuala, lucrarile de
munca independenta efectuate în clasa sau acasa având un grad de dificultate variabil.
Datorita valentelor formative pe care le detin metodele contemporane
activparticipative (asigurarea uni demers interactiv al actului de predare-învatare-evaluare,
valorificarea si stimularea creativitatii si imaginatiei elevilor, dezvoltarea motivatiei pentru
învatare, crearea cadrului favorabil pentru aplicarea cunostintelor dobândite etc.), le-am
utilizat în procesul instructiv: Expunerea, Conversatia, Observarea, Exercitiul, Jocul de rol,
Metoda mozaicului, Metoda turnirului între echipe, Metoda brainstorming, Metoda cubului,
Metoda ciorchinelui etc.

3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 PANTELIMON

Am realizat lectii din perspectiva transdisciplinara, întrucât transdisciplinaritatea este


adecvata pentru toate nivelurile de abilitate intelectuala ori stil de învatare.
Am utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs, având în vedere eficienta
acestora în procesul instructiv-educativ. La nivelul comisiei metodice dar si în cadrul
întâlnirilor cu parintii, toate activitatile realizate au fost prezentate, rezultatele acestora au fost
dezbatute.
3. Evaluarea rezultatelor învatarii

Am prezentat elevilor la fiecare evaluare, obiectivele si criteriile acesteia, planul


de evaluare. Am aplicat cele trei forme ale evaluarii: initiala, continua si sumativa.
Am elaborat teste predictive la limba româna pentru clasele: a V-a, a VI-a, a VII a și
a VIII-a, teste care au avut o structura unitara, au fost precedate de o saptamana de
recapitulare si au fost structurate în doua parti, prima parte cuprinzând itemi de tip obiectiv si
semiobiectiv, iar partea a doua cuprinzând un item de tip subiectiv ce a constat în redactarea
unei scurte compuneri.
Itemii au fost formulati în concordanta cu obiectivele evaluarii, continuturile
evaluarii si standardelor de performanta.
Scopul evaluarii a fost cunoasterea nivelului real al elevilor. Am întocmit tabele
pentru fiecare clasa din care a reiesit nivelul de cunoastere la care se situa fiecare elev la
începutul anului scolar, astfel încât am avut un punct de plecare în planificarea activitatilor de
învatare, aprofundare si recuperare Am comunicat individual elevilor si parintilor rezultatul
obtinut la testarea predicitiva de la limba româna.
Atât la clasele a V-a cât si la clasele a VI-a, a VII- a, a VIII- a, am folosit frecvent
fise de lucru diferentiate.
In primul semestru urmatorii elevi sunt corigenti la limba engleza la nivelul Scolii
Gimnaziale Nr. 1 Pantelimon:
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a B
Clasa a VIII-a