Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE

ACTIVITATE
EXTRACURRICULA

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

TEMA ACTIVITĂŢII : “Roadele toamnei ”


DATA:
ARII CURRICULARE: Limba şi literatura română, Arte, Tehnologii
ŞCOALA:
CLASELE:
ÎNVĂŢĂTOARE:

SCOPURILE ACTIVITĂŢII :

I. Dezvoltarea sensibilităţii artistice, încurajarea spontaneităţii şi a creativităţii,


stimularea şi cultivarea înclinaţiilor, aptitudinilor şi talentului în vederea dezvoltării
capacităţii de creaţie artistică;
II. Stimularea motivaţiei pentru cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu
diverse materiale din natură oferite de anotimpul toamna;
III.Organizarea unui moment artistic dedicat toamnei şi a unei tombole.

OBIECTIVE :

O1 : să enumere transformările din natură aduse de anotimpul toamna;


O2 : să recite creaţii literare care „cântă” frumuseţea celei de-a treia fiice a a
anului;
O3 : să intoneze melodii despre evenimentele şi belşugul aduse de acest anotimp;
O4 : să combine în mod creativ materiale oferite de natură în anotimpul toamna,
pentru realizarea unor produse originale;
O5 : să ilustreze în compoziţii plastice imagini de toamnă.

GRUP ŢINTĂ :
- Elevii claselor a II a;
- Părinţii elevilor din clasele a II-a.

RESURSE UMANE:
- Învăţătoarele claselor ;
- Elevii claselor a II a;
- Părinţii şcolarilor

RESURSE MATERIALE:
- Cărţi cu informaţii şi poezii dedicate toamnei;
- Materiale oferite de natură în anotimpul toamna;
- Planşe didactice;
- Planşe şi obiecte realizate de elevi cu materiale din natură;
- Fructe şi legume oferite de toamnă;
- Conserve realizate de părinţii elevilor din fructe şi legume
de toamnă;
- Radiocasetofon cu CD;
- CD-ul „Anotimpurile”, de Antonio Vivaldi.

RESURSE FINANCIARE:

- atragere de fonduri extrabugetare in vederea procurarii unor materiale


didactice ( enciclopedii, Cd –uri, carti etc).

ACTIVITATI PROPUSE:

 “ A treia fiică a anului” – convorbire cu suport intuitiv;


 “ Ce ne povesteste toamna?” – lectura unor texte literare;
 “Hora de toamnă” – montaj literar-artistic;
 “ Zâmbetul naturii în ochi de copil” – expunerea unor compoziţii plastice şi
practice realizate de elevi;
 “Roadele toamnei în cămară” – tombolă având ca bază conserve din fructe şi
legume de toamnă.

FINALITATEA ACTIVITĂŢII:
- Achiziţionarea unor materiale didactice necesare în şcoală (xerox).

EVALUAREA ACTIVITĂŢII :

- Realizarea unui album foto cu poze din timpul activităţilor.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ursula Barff - “Carte de construit pentru copii”, EIS POL, Ed. Falken GmbH, 1993

CADRE DIDACTICE IMPLICATE: DIRECTOR: