Sunteți pe pagina 1din 4

Subiect: Abuz fizic la locul de munca

as dori sa stiu ce masuri legale se pot lua in cazul in care un superior te abuzeaza fizic la locul
de munca in sensul in care pune mana pe tine si trage de tine
Răspunde
Citează

trandafir2 Utilizator
offline

23
1 Dată post: Duminica, 10 August 2014, 20:32
Daca aveti probe, martori, inregistrari, puteti depune plangere la politie
Data înregistrării: si itm.
Miercuri, 12 Decembrie 2012,
13:48

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]
Răspunde Citează

freeelis Consilier juridic


offline

Dată post: Luni, 11 August 2014, 07:04


9.00 Cercetarea unor fapte care pot atrage raspunderea penala - pune mana pe tine si
29 4 trage de tine - nu intra in competenta ITM-ului.

Daca este vorba despre o discriminare la locul de munca, atunci se poate sesiza
Data înregistrării: Inspectia Muncii.
Miercuri, 23 Iulie 2003,
00:00 De asemenea, se poate sesiza conducerea superioara a angajatorului , inclusiv
comisia de disciplina a acestuia.
Profil consultant Cere
consultanţă

[Explicaţii indice rating]


Răspunde Citează

Dată post: Marti, 12 August 2014, 08:42


crisspwi Utilizator si abuzul psihic cum ii putem dovedi...se poate doar prin marturi?
offline
s as mai dori sa stiu daca se poate face ceva deoarece pe fluturasul de salariu ne
apare ora platita cu 8 lei si defapt suntem platiti cu 7,50 lei pe ora

Data înregistrării:
Miercuri, 11 Aprilie
2012, 12:06

Profil utilizator

[Explicaţii
popularitate]
Răspunde Citează

Dată post: Marti, 12 August 2014, 13:17


1. Sesizati in scris conducerea superioara a angajatorului pentru a se pune in discutia
comisiei de disciplina astfel de fapte
La comisia de disciplina va trebui sa prezentati probe in sprijinul afirmatiei dvs.
(documente - scrisori si/ sau martori etc.).
freeelis 2. Art. 8 alin. 1 din Codul muncii prevede că relaţiile de muncă se bazează pe principiul
Consilier juridic bunei credinţe, ceea ce înseamnă că toate acţiunile anajatorului trebuie să urmărească
offline
îndeplinirea scopului bunei funcţionări a unităţii. În nici un caz, acţiunile conducătorilor nu
trebuie să vizeze personalitatea or integritatea morală şi profesională a unui salariat.

3. Potrivit art. 20 din O.G. nr. 137/2000 persoana care se considera discriminata poate
sesiza Consiliul (cu respectarea confidentialitatii), in termen de un an de la data savarsirii
9.00 faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei, avand dreptul sa solicite
29 4 inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii si restabilirea situatiei anterioare
discriminarii. In speta, salariatul are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a
Data se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar angajatorului ii revine
înregistrării: sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. Se poate invoca orice mijloc de
Miercuri, 23 proba, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice.
Iulie 2003, 4. Art. 11 din Legea nr.202/2002 :
00:00 Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept
hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau ca efect:
Profil consultant a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
Cere consultanţăpentru persoana afectata;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea
[Explicaţii profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si
perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acestuia de a accepta un comportament
indice rating] nedorit, ce tine de viata sexuala.

In acest sens, puteti depune o sesizare la Inspectia Muncii si/sau ITM ... de asemenea, va
puteti pevala si de art.30 din aceasta lege , si anume :
Art. 30
(1) Angajatii au dreptul ca, in cazul in care se considera discriminati pe baza criteriului de
sex, sa formuleze sesizari/reclamatii catre angajator sau impotriva lui, daca acesta este
direct implicat, si sa solicite sprijinul organizatiei sindicale sau al reprezentatilor salariatilor
din unitate pentru rezolvarea situatiei la locul de munca.
(2) In cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a fost rezolvata la nivelul angajatorului
prin mediere, persoana angajata care prezinta elemente de fapt ce conduc la prezumtia
existentei unei discriminari directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex in domeniul
muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, are dreptul atat sa sesizeze institutia
competenta, cat si sa introduca cerere catre instanta judecatoreasca competenta in a carei
circumscriptie teritoriala isi are domiciliul ori resedinta, respectiv sectia/completul pentru
conflicte de mucna si drepturi de asigurari sociale din cadrul tribunalului sau, dupa caz,
instanta de contencios administrativ, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii faptei.
Răspunde Citează

crisspwi Utilizator
offline

3
Dată post: Sambata, 16 August 2014, 11:46
din pacate marea majoritate a angajatilor suntem pe leasing si nu avem nici
Data înregistrării: sindicat si nici reprezentant
Miercuri, 11 Aprilie 2012,
12:06

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]
Răspunde Citează

freeelis Consilier juridic


offline

9.00
29 4 Dată post: Sambata, 16 August 2014, 19:21
In lipsa acestora,va puteti lupta singur pentru drepturile dvs.
Data înregistrării:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]


Răspunde Citează
cabavo Avocat
offline

Dată post: Luni, 18 August 2014, 07:55


A nu se omite incriminarea in Noul cod penal a faptei de Purtare abuziva (art. 296) la
locul de munca:
2.00
1 (1)Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în
exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau
cu amendă.
Data înregistrării: (2)Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin. (1) se
Joi, 7 August sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite
2014, 16:12 speciale se majorează cu o treime.

Profil consultant În noul Cod penal subiect activ al infracţiunii de purtare abuzivă poate fi orice persoană
Cere consultanţă (angajat) aflată în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, fără a se mai face deosebirea, pe
planul sancţionării, după cum acesta este „funcţionar public” sau „alt angajat”.
[Explicaţii indice
rating]
Răspunde Citează

Discuţie Abuz fizic la locul de munca