Sunteți pe pagina 1din 26

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 RAPORT DE EVALUARE INFORMA Ţ II

RAPORT DE EVALUARE

INFORMAŢII PERSONALE

Nume şi Prenume: MODEL EVALUARE COMPLEXĂ (MEC)

Data naşterii: 7/ 6/ 2009

Pregătire şcolară ( mamă sau

tată sau tutore): studii superioare

Statut ocupaţional ( mamă sau tată sau tutore): ocupație cu studii superioare

Sex: masculin

Adresa: Galați

Telefon: 01234567890

Examinator: CEICA

Număr de examinări: 1

Ultima examinare: 7/ 10/ 2013

Acest raport a fost realizat la solicitarea persoanei menţionate. Scopul evaluării este exclusiv acela de a oferi profilul psihologic al clientului. Părintele sau tutorele legal constituit este singurul responsabil de orice altă utilizare a prezentului raport.

Raportul reflectă starea psihologică a copilului la momentul evaluării. Rezultatele prezentate sunt valide în limita completării cu acurateţe a chestionarelor, de către persoanele specificate, respectiv în limita unor răspunsuri complete și sincere la întrebările psihologului.

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

SCOPUL EVALUĂRII

18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 SCOPUL EVALU Ă RII Mama solicit ă evaluarea psihologic ă , la

Mama solicită evaluarea psihologică, la sugestia educatoarelor de la grădiniță, care ar dori remedierea comportamentelor opozante și agresive.

Evaluarea are ca obiectiv identificarea comportamentelor problematice, în raport cu nivelul de dezvoltare, precum și identificarea factorilor care contribuie la menținerea acestor comportamente.

INFORMAŢII CE ŢIN DE ISTORIA PERSONALĂ A CAZULUI

Informații despre familie și copil

MEC locuiește împreună cu mama (angajată, studii liceale) și tatăl (angajat, ocupație cu studii superioare). Nu au fost notate probleme de sănătate mentală în familie.

Istoricul medical al copilului

MEC a venit pe lume în urma unei sarcini și nașteri fără complicații. La 2 ani a căzut și a suferit un hematom frontal. În istoricul medical notăm o spitalizare pentru enterocolită virală, precum și alergie la polen.

Istoricul educațional al copilului

MEC a început grădinița la trei ani, iar acum este în grupa mijlocie. Încă din primele luni educatoarele l-au descris ca fiind un copil „dificil” – remarcând mai ales un nivel crescut de activitate și o complianță scăzută la cerințele cadrelor didactice.

DOMENII INVESTIGATE ŞI TESTE ADMINISTRATE :

Evaluarea generală a nivelului de dezvoltare:

Evaluarea competențelor cognitive:

o

Screening-ul competențelor cognitive, varianta părinți, 4-5 ani

Screening-ul competențelor cognitive, varianta educatori, 4-5 ani Evaluarea competențelor emoționale:

o

o

Screening-ul competențelor emoționale, varianta părinți, 4-5 ani

Screening-ul competențelor emoționale, varianta educatori, 4-5 ani Evaluarea competențelor sociale:

o

o

Screening-ul competențelor sociale, varianta părinți, 4-5 ani

Screening-ul competențelor sociale, varianta educatori, 4-5 ani Evaluarea competențelor motrice:

o

o

Screening-ul competențelor motrice, varianta părinți, 4-5 ani

o

Screening-ul competențelor motrice, varianta educatori, 4-5 ani

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Evaluarea autonomiei personale:

Tel./Fax 0264-581499 Evaluarea autonomiei personale: o Screening-ul autonomiei personale, varianta p ă rin ț

o

Screening-ul autonomiei personale, varianta părinți, 4-5 ani

o

Screening-ul autonomiei personale, varianta educatori, 4-5 ani

Evaluarea prerechizitelor școlarizării

o

Screening-ul prerechizitelor școlarizării, varianta părinți, 4-5 ani

o

Screening-ul prerechizitelor școlarizării, varianta educatori, 4-5 ani

Evaluare cognitivă avansată:

Atenție și funcții executive: Atenție vizuală, Statuia

Memorie: Memorie narativă

Limbaj: Înțelegerea instrucțiunilor

Evaluarea emoțiilor și comportamentelor:

Chestionarul de evaluare a copiilor 4 (ECI-4)

Interviu clinic

Observarea copilului la grădiniță

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Evaluarea competen ț elor cognitive .

Evaluarea competențelor cognitive

. Ultima evaluare (psiholog)

SCREENING-UL COMPETENŢELOR COGNITIVE (VARIANTA PENTRU PĂRINŢI)

TEST: Screening-ul competenţelor cognitive (varianta pentru părinţi)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele cognitive ale copilului: atenţie, memorie, categorizare, limbaj, planificare şi rezolvare de probleme, aşa cum au fost ele observate de către părinte/tutore.

PUNCTAJ: 52

COD DE CULOARE:

de c ă tre p ă rinte/tutore. PUNCTAJ: 52 COD DE CULOARE: Ro ş u –

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor cognitive în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor cognitive în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor cognitive în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

SCREENING-UL COMPETENŢELOR COGNITIVE (VARIANTA PENTRU EDUCATORI)

TEST: Screening-ul competenţelor cognitive (varianta pentru educatori)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele cognitive ale copilului: atenţie, memorie, categorizare, limbaj, planificare şi rezolvare de probleme, aşa cum au fost ele observate de către educator.

PUNCTAJ: 70

COD DE CULOARE:

observate de c ă tre educator. PUNCTAJ: 70 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor cognitive în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor cognitive în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor cognitive în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 EVALUAREA COMPETEN Ţ ELOR EMO Ţ

EVALUAREA COMPETENŢELOR EMOŢIONALE Ultima evaluare (psiholog)

DOMENIUL: Competenţe emoţionale

Competenţele emoţionale se referă la capacitatea copilului de a înţelege emoţiile altora, de a-şi exprima adecvat propriile emoţii şi de autocontrol al stărilor afective.

SCREENING-UL COMPETENŢELOR EMOŢIONALE (VARIANTA PENTRU PĂRINŢI)

TEST: Screening-ul competenţelor emoţionale (varianta pentru părinţi)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele emoţionale ale copilului: înţelegerea emoţiilor celorlalţi, exprimarea propriilor emoţii şi capacitatea de autoreglare emoţională, aşa cum au fost ele observate de către părinte/tutore.

PUNCTAJ: 45

COD DE CULOARE:

c ă tre p ă rinte/tutore. PUNCTAJ: 4 5 COD DE CULOARE: Ro ş u –

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor emoţionale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor emoţionale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor emoţionale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

SCREENING-UL COMPETENŢELOR EMOŢIONALE (VARIANTA PENTRU EDUCATORI)

TEST: Screening-ul competenţelor emoţionale (varianta pentru educatori)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele emoţionale ale copilului: înţelegerea emoţiilor celorlalţi, exprimarea propriilor emoţii şi capacitatea de autoreglare emoţională, aşa cum au fost ele observate de către educator.

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

PUNCTAJ: 29

COD DE CULOARE:

Tel./Fax 0264-581499 PUNCTAJ: 29 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel foarte slab de dezvoltare
Tel./Fax 0264-581499 PUNCTAJ: 29 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel foarte slab de dezvoltare

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor emoţionale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor emoţionale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor emoţionale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

EVALUAREA COMPETENŢELOR SOCIALE Ultima evaluare (psiholog)

DOMENIUL: Competenţe sociale

Competenţele sociale se referă la capacitatea copilului de a stabili relaţii sociale adecvate, de a respecta regulile sociale şi de a rezolva probleme ce pot apărea în relaţiile

SCREENING-UL COMPETENŢELOR SOCIALE (VARIANTA PENTRU PĂRINŢI)

TEST: Screening-ul competenţelor sociale (varianta pentru părinţi)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele sociale ale copilului: complianţa la reguli (capacitatea de a respecta regulile), relaţionare socială (capacitatea de a avea relaţii adecvate cu alte persoane), comportament prosocial (capacitatea de a înţelege nevoile celorlalţi şi de a le oferi sprijin), aşa cum au fost ele observate de către părinte/tutore.

PUNCTAJ: 38

COD DE CULOARE:

de c ă tre p ă rinte/tutore. PUNCTAJ: 38 COD DE CULOARE: Ro ş u –

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor sociale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor sociale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Verde – nivel foarte bun de

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor sociale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

SCREENING-UL COMPETENŢELOR SOCIALE (VARIANTA PENTRU EDUCATORI)

TEST: Screening-ul competenţelor sociale (varianta pentru educatori)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele sociale ale copilului: complianţa la reguli (capacitatea de a respecta regulile), relaţionare socială (capacitatea de a avea relaţii adecvate cu alte persoane), comportament prosocial (capacitatea de a înţelege nevoile celorlalţi şi de a le oferi sprijin), aşa cum au fost ele observate de către educator.

PUNCTAJ: 30

COD DE CULOARE:

observate de c ă tre educator. PUNCTAJ: 30 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor sociale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor sociale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor sociale în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

EVALUAREA COMPETENŢELOR MOTRICE Ultima evaluare (psiholog)

DOMENIUL: Procesare senzoriomotorie

Funcţiile senzoriomotorii sunt esenţiale în învăţarea scrisului. Ele se referă la abilitatea de a realiza rapid, acurat şi coordonat mişcări ale degetelor şi ale mâinilor.

Nivelul ridicat de dezvoltare al funcţiilor senzoriomotorii: denotă o capacitate ridicată de procesare eficientă a informaţiei tactile şi kinestezice.

Nivelul scăzut de dezvoltare al funcţiilor senzoriomotorii: denotă o capacitate scăzută de procesare eficientă a informaţiei tactile şi kinestezice.

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 SCREENING-UL COMPETEN Ţ ELOR MOTRICE (VARIANTA

SCREENING-UL COMPETENŢELOR MOTRICE (VARIANTA PENTRU PĂRINŢI)

TEST: Screening-ul competenţelor motrice (varianta pentru părinţi)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele motrice ale copilului: motricitate grosieră şi fină, aşa cum au fost ele observate de către părinte/tutore.

PUNCTAJ: 31

COD DE CULOARE:

de c ă tre p ă rinte/tutore. PUNCTAJ: 31 COD DE CULOARE: Ro ş u –

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor motrice în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor motrice în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor motrice în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

SCREENING-UL COMPETENŢELOR MOTRICE (VARIANTA PENTRU EDUCATORI)

TEST: Screening-ul competenţelor motrice (varianta pentru educatori)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele motrice ale copilului: motricitate grosieră şi fină, aşa cum au fost ele observate de către educator.

PUNCTAJ: 17

COD DE CULOARE:

de c ă tre educator. PUNCTAJ: 1 7 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor motrice în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor motrice în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor motrice în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 EVALUAREA COMPETEN Ţ ELOR DE AUTONOMIE

EVALUAREA COMPETENŢELOR DE AUTONOMIE PERSONALĂ Ultima evaluare (psiholog)

DOMENIUL: Autonomie Personală

Autonomia personală se referă la capacitatea copilului de a rezolva probleme cotidiene specifice grupului de vârstă din care face parte.

Nivelul de funcţionare ridicat: denotă capacitatea copilului de a-şi face singur managementul vieţii personale.

Nivelul de funcţionare scăzut: arată că copilul are nevoie de asistenţă şi ajutor în efectuarea activităţilor cotidiene specifice vârstei.

SCREENING-UL COMPETENŢELOR DE AUTONOMIE PERSONALA (VARIANTA PENTRU PĂRINŢI)

TEST: Screening-ul competenţelor de autonomie personala (varianta pentru părinţi)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele de autonomie personală ale copilului, aşa cum au fost ele observate de către părinte/tutore.

PUNCTAJ: 38

COD DE CULOARE:

de c ă tre p ă rinte/tutore. PUNCTAJ: 38 COD DE CULOARE: Ro ş u –

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor de autonomie personală în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor de autonomie personală în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor de autonomie personală în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

SCREENING-UL COMPETENŢELOR DE AUTONOMIE PERSONALĂ (VARIANTA PENTRU EDUCATORI)

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 TEST : Screening-ul competen ţ elor

TEST: Screening-ul competenţelor de autonomie personală (varianta pentru educatori)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează competenţele de autonomie personală ale copilului, aşa cum au fost ele observate de către educator.

PUNCTAJ: 13

COD DE CULOARE:

observate de c ă tre educator. PUNCTAJ: 13 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al competenţelor de autonomie personală în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al competenţelor de autonomie personală în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al competenţelor de autonomie personală în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

EVALUAREA PRERECHIZITELOR ŞCOLARIZĂRII Ultima evaluare (psiholog)

DOMENIUL: Prerechizitele şcolarizării

Prerechizitele şcolarizării se referă la o serie de cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru un debut şcolar de succes.

Nivelul de funcţionare ridicat: corelează cu un debut şcolar fără probleme.

Nivelul de funcţionare scăzut: arată că debutul şcolar e periclitat, iar copilul are nevoie de asistenţă educaţională suplimentară.

SCREENING-UL PRERECHIZITELOR ŞCOLARIZĂRII (VARIANTA PENTRU PĂRINŢI)

TEST: Screening-ul prerechizitelor şcolarizării (varianta pentru părinţi)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează prerechizitele şcolarizării: prerechizitele scris-cititului, prerechizitele matematice, precum şi cunoştinţele despre funcţionarea cognitivă, aşa cum au fost ele observate de către părinte/tutore.

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

COD DE CULOARE:

nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel foarte slab de
nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel foarte slab de

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al prerechizitelor şcolarizării în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al prerechizitelor şcolarizării în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al prerechizitelor şcolarizării în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

SCREENING-UL PRERECHIZITELOR ŞCOLARIZĂRII (VARIANTA PENTRU EDUCATORI)

TEST: Screening-ul prerechizitelor şcolarizării (varianta pentru educatori)

DESCRIERE: Acest chestionar evaluează prerechizitele şcolarizării: prerechizitele scris-cititului, prerechizitele matematice, precum şi cunoştinţele despre funcţionarea cognitivă, aşa cum au fost ele observate de către educator.

PUNCTAJ: 10

COD DE CULOARE:

de c ă tre educator. PUNCTAJ: 1 0 COD DE CULOARE: Ro ş u – nivel

Roşu – nivel foarte slab de dezvoltare al prerechizitelor şcolarizării în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este necesară şi urgentă.

Galben – nivel mediu de dezvoltare al prerechizitelor şcolarizării în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Intervenţia remediabilă este recomandată.

Verde – nivel foarte bun de dezvoltare al prerechizitelor şcolarizării în raport cu grupul de vârstă din care face parte. Nu se recomandă intervenţie remediabilă.

EVALUAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE

DOMENIUL: Atenţie/Funcţii executive

Funcţiile executive sunt esenţiale pentru realizarea comportamentelor complexe. Ele sunt implicate în controlul atenţiei, inhibiţie motorie şi cognitivă precum şi în planificare.

Nivelul ridicat de dezvoltare al atenţiei/funcţiilor executive: denotă o capacitate ridicată de concentrare şi comutare a atenţiei, de inhibiţie a comportamentului şi a informaţiei neadecvate în raport cu sarcina şi de planificare a rezolvării de probleme.

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Nivelul sc ă zut de dezvoltare

Nivelul scăzut de dezvoltare al atenţiei/funcţiilor executive : denotă o capacitate scăzută de concentrare şi comutare a atenţiei, de inhibiţie a comportamentului şi a informaţiei neadecvate în raport cu sarcina şi de planificare a rezolvării de probleme.

TEST: Atenţie vizuală

DESCRIERE: Acest test evaluează viteza şi acurateţea cu care copilul poate să se focalizeze selectiv şi să îşi menţină atenţia pe ţinte vizuale din cadrul unei zone delimitate.

PUNCTAJ: 45

NIVEL DE DEZVOLTARE: – PESTE NIVELUL AŞTEPTAT

Performanţe bune: (la nivelul aşteptat, peste nivelul aşteptat) denotă faptul că acest copil nu are probleme de atenţie vizuală sau de impulsivitate.

Performanţe slabe: (la limită, sub nivelul aşteptat, mult sub nivelul aşteptat) denotă faptul că acest copil poate avea dificultăţi de concentrare asupra sarcinii. Această performanţă poate fi cauzată de deficite de atenţie sau de incapacitatea de a păstra diferite aspecte ale trăsăturilor faciale (item 2) în memoria de lucru, în timpul localizării ţintei.

TEST: Statuia

DESCRIERE: Acest test evaluează persistenţa motorie şi inhibiţia.

PUNCTAJ: 15

NIVEL DE DEZVOLTARE:

- LA LIMITĂ

Performanţe bune: (la nivelul aşteptat, peste nivelul aşteptat) denotă că acest copil are o foarte bună abilitate de a-şi menţine o poziţie şi de a inhiba impulsurile de a răspunde la distractori auditivi.

Performanţe slabe: (la limită, sub nivelul aşteptat, mult sub nivelul aşteptat) denotă lipsa controlului şi inhibiţia impulsurilor.

DOMENIUL: Limbaj

Limbajul se referă la capacitatea de a utiliza cuvinte (= lexic), de a le combina corect (= sintaxă) şi de a înţelege mesajele verbale.

Nivelul ridicat de dezvoltare al limbajului: corelează cu abilităţi ridicate de comunicare şi rezolvare de probleme.

Nivelul scăzut de dezvoltare al limbajului: denotă abilităţi scăzute de comunicare şi rezolvare de probleme.

TEST: Înţelegerea instrucţiunilor

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 DESCRIERE : Acest test evalueaz ă

DESCRIERE: Acest test evaluează abilitatea copilului de a procesa şi de a răspunde rapid la instrucţiuni verbale de o complexitate crescândă.

PUNCTAJ: 26

NIVEL DE DEZVOLTARE:

- PESTE NIVELUL AŞTEPTAT

Performanţe bune: (la nivelul aşteptat, peste nivelul aşteptat) denotă că acest copil are o abilitate foarte bună de a procesa şi înţelege mesaje verbale complexe din punct de vedere semantic şi sintactic.

Performanţe slabe: (la limită, sub nivelul aşteptat, mult sub nivelul aşteptat) denotă că acest copil are dificultăţi legate de procesarea şi înţelegerea mesajelor verbale complexe, din punct de vedere semantic şi sintactic.

DOMENIUL: Memorie şi Învăţare

Memoria se referă la capacitatea de stocare şi prelucrare a informaţiei.

Nivelul ridicat de dezvoltare al memoriei: corelează cu performanţe şcolare bune.

Nivelul scăzut de dezvoltare al memoriei: corelează cu performanţe şcolare slabe şi resurse limitate pentru rezolvarea de probleme.

TEST: Memorie narativă

DESCRIERE: Acest test evaluează abilitatea copilului de a repovesti o istorioară atât în condiţii de reactualizare liberă cât şi în cele de reactualizare pe bază de indicii.

PUNCTAJ: 15

NIVEL DE DEZVOLTARE:

- LA NIVELUL AŞTEPTAT

Performanţe bune: (la nivelul aşteptat, peste nivelul aşteptat) denotă că acest copil are abilitatea de a asculta atent, de a encoda şi înţelege ce s-a auzit şi de a organiza şi reactualiza această informaţie din memorie.

Performanţe slabe: (la limită, sub nivelul aşteptat, mult sub nivelul aşteptat) denotă că acest copil nu are capacitatea de a encoda informaţia, lucru ce poate fi determinat de incapacitatea copilului de a înţelege, neatenţie, lipsa interesului sau supraîncărcare. Este posibil ca acest copil să aibă probleme la materiile care necesită memorarea unor detalii.

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Scale de screening psihiatric Ultima evaluare

Scale de screening psihiatric Ultima evaluare (psiholog)

TEST: Chestionarul de evaluare a copiilor (ECI-4)

DESCRIERE: ECI-4 este un instrument de screening prin care sunt evaluate simptomele celor mai întâlnite tulburări psihiatrice la copiii cu vârste între 3-7 ani.

PUNCTAJ:

ADHD deficit de atenție: PĂRINTE -

Scor brut: 10

EDUCATOR -

Scor brut: 26

Scor T: 56

Scor T: 76

Scor brut: 10 EDUCATOR - Scor brut: 26 Scor T: 56 Scor T: 76 ADHD hiperactiv-impulsiv

ADHD hiperactiv-impulsiv: PĂRINTE -

Scor brut: 12

Scor T: 59

EDUCATOR -

Scor brut: 25

Scor T: 79

Scor brut: 12 Scor T: 59 EDUCATOR - Scor brut: 25 Scor T: 79 ADHD combinat

ADHD combinat: PĂRINTE -

Scor brut: 22

EDUCATOR -

Scor brut: 51

Scor T: 58

Scor T: 80

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Opozitionism provocator : P Ă RINTE
Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Opozitionism provocator : P Ă RINTE

Opozitionism provocator: PĂRINTE -

Scor brut: 5

Scor T: 50

EDUCATOR -

Scor brut: 24

Scor T: 92

Scor brut: 5 Scor T: 50 EDUCATOR - Scor brut: 24 Scor T: 92 Tulburare de

Tulburare de conduită: PĂRINTE -

Scor brut: 2

Scor T: 50

EDUCATOR -

Scor brut: 21

Scor T: 111

Scor brut: 2 Scor T: 50 EDUCATOR - Scor brut: 21 Scor T: 111 Peer Conflict

Peer Conflict Scale: PĂRINTE -

Scor brut: 5

Scor T: 55

EDUCATOR -

Scor brut: 29

Scor T: 94

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Anxietate de separare : Scor brut:
Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Anxietate de separare : Scor brut:

Anxietate de separare: Scor brut: 1

Scor T: 42

0264-581499 Anxietate de separare : Scor brut: 1 Scor T: 42 Fobie specific ă : P

Fobie specifică: PĂRINTE -

EDUCATOR -

Scor brut: 0

Scor T: 41

2

Scor T: 71

P Ă RINTE - EDUCATOR - Scor brut: 0 Scor T: 41 2 Scor T: 71

Obsesii: PĂRINTE -

Scor brut: 1

EDUCATOR -

Scor brut: 3

Scor T: 60

Scor T: 95

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Compulsii : P Ă RINTE -
Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Compulsii : P Ă RINTE -

Compulsii: PĂRINTE -

Scor brut: 1

Scor T: 60

EDUCATOR -

Scor brut: 3

Scor T: 93

1 Scor T: 60 EDUCATOR - Scor brut: 3 Scor T: 93 Ticuri motorii : P

Ticuri motorii: PĂRINTE -

Scor brut: 1

Scor T: 66

EDUCATOR -

Scor brut: 3

Scor T: 88

- Scor brut: 1 Scor T: 66 EDUCATOR - Scor brut: 3 Scor T: 88 Ticuri

Ticuri vocale: PĂRINTE -

Scor brut: 0

Scor T: 45

EDUCATOR -

Scor brut: 3

Scor T: 93

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Anxietate generalizat ă : P Ă
Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Anxietate generalizat ă : P Ă

Anxietate generalizată: PĂRINTE -

Scor brut: 6

Scor T: 53

EDUCATOR -

Scor brut: 17

Scor T: 92

Scor brut: 6 Scor T: 53 EDUCATOR - Scor brut: 17 Scor T: 92 Mutism selectiv

Mutism selectiv: PĂRINTE -

Scor brut: 0

Scor T: 43

EDUCATOR -

Scor brut: 1

Scor T: 57

- Scor brut: 0 Scor T: 43 EDUCATOR - Scor brut: 1 Scor T: 57 Tulburare

Tulburare depresivă majoră : PĂRINTE -

EDUCATOR -

Scor brut: 0

Scor brut: 9

Scor T: 32

Scor T: 67

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Tulburare distimic ă : P Ă
Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Tulburare distimic ă : P Ă

Tulburare distimică: PĂRINTE -

Scor brut: 0

Scor T: 32

EDUCATOR -

Scor brut: 6

Scor T: 66

- Scor brut: 0 Scor T: 32 EDUCATOR - Scor brut: 6 Scor T: 66 Tulburare

Tulburare de adaptare: PĂRINTE -

Scor brut: 0

Scor T: 46

EDUCATOR -

Scor brut: 0

Scor T: 47

- Scor brut: 0 Scor T: 46 EDUCATOR - Scor brut: 0 Scor T: 47 Fobia

Fobia socială: PĂRINTE -

Scor brut: 3

EDUCATOR -

Scor brut: 3

Scor T: 47

Scor T: 50

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Tulbur ă ri de somn :
Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Tulbur ă ri de somn :

Tulburări de somn: Scor brut: 3

Scor T: 54

0264-581499 Tulbur ă ri de somn : Scor brut: 3 Scor T: 54 Tubur ă ri

Tuburări de eliminare: PĂRINTE -

Scor brut: 0

EDUCATOR -

Scor brut: 1

Scor T: 46

Scor T: 61

- Scor brut: 0 EDUCATOR - Scor brut: 1 Scor T: 46 Scor T: 61 Stres

Stres posttraumatic: PĂRINTE -

Scor brut: 0

Scor T: 34

EDUCATOR -

Scor brut: 12

Scor T: 76

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Tulbur ă ri de alimentare :
Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 Tulbur ă ri de alimentare :

Tulburări de alimentare: Scor brut: 0

Scor T: 44

Tulbur ă ri de alimentare : Scor brut: 0 Scor T: 44 Tulburare reactiv ă de

Tulburare reactivă de ataşament: Scor brut: 1

Scor T: 55

reactiv ă de ata ş ament : Scor brut: 1 Scor T: 55 Tulburare autist ă

Tulburare autistă: PĂRINTE -

Scor brut: 6

Scor T: 57

EDUCATOR -

Scor brut: 28

Scor T: 94

Scor brut: 6 Scor T: 57 EDUCATOR - Scor brut: 28 Scor T: 94 Asperger :

Asperger: PĂRINTE -

Scor brut: 4

Scor T: 57

EDUCATOR -

Scor brut: 21

Scor T: 103

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 NIVEL DE DEZVOLTARE: Varianta p ă
Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 NIVEL DE DEZVOLTARE: Varianta p ă

NIVEL DE DEZVOLTARE:

Varianta părinte

 

NICIODATĂ

UNEORI

DESEORI

FOARTE DES

1.

FOLOSEȘTE CUVINTE CA SĂ ÎȘI COMUNICE

   

X

 

NEVOILE.

2. ÎNŢELEGE CEEA CE ÎI SPUN ALTE PERSOANE.

   

X

 

3.

VORBEȘTE CU DVS. DESPRE DIFERITE

   

X

 

EVENIMENTE SAU ACTIVITĂŢI.

4.

PRONUNŢĂ CUVINTE ASTFEL ÎNCÂT POATE SĂ

     

X

FIE ÎNŢELES DE ALTE PERSOANE.

5. PARE NEÎNDEMÂ NATIC/Ă SAU NU ÎŞI COORDONEAZĂ BINE MIŞCĂRILE.

X

     

6.

ARE DIFICULTĂŢI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE

       

COORDONAREA MÂINILOR, DE EXEMPLU FOLOSIREA FOARFECELOR, CREIOANELOR, CUBURILOR SAU ÎN MANIPULAREA UNOR OBIECTE DE DIMENSIUNI MICI.

X

7.

ARE DIFICULTĂŢI ÎN A AVEA GRIJĂDE EL/EA

       

ÎNSUŞI (SPĂLAT, MÂNCAT, ÎMBRĂCAT, MERS LA

X

TOALETĂ).

8. ÎI PLACE SĂ SE JOACE CU ALŢI COPII DE-A”.

X

     

9. ÎI PLACE SĂ SE JOACE SINGUR/Ă DE-A”.

X

     

10. SE JOACĂ CU ALŢI COPII DE ACEEŞI VÂRSTĂ.

     

X

11. CERE ALINARE CÂND ÎL/O DOARE CEVA.

   

X

 

12. VREA SĂ LE FACĂ PE PLAC ADULŢILOR.

X

     

Varianta educator

1. EXPRIMARE ORALĂ.

MEDIE

2. ÎNŢELEGEREA LIMBAJULUI.

PESTE MEDIE

3. ARTICULAREA CUVINTELOR.

SUPERIOARĂ

4. COORDONAREA MOTORIE GROSIERĂ.

MEDIE

5. COORDONAREA MOTORIE FINĂ.

SUB MEDIE

6. ABILITĂŢI AUTOAJUTORARE/AUTONOMIE.

SLABĂ

7. JOC SIMBOLIC.

SLABĂ

8. ABILITĂŢI DE JOACĂ CU ALŢI COPII.

SUB MEDIE

9. ALTE PROBLEME SAU COMENTARII

 

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

INTERPRETARE:

nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 INTERPRETARE: Diagnostic prezumtiv negativ (conform acestui chestionar,

Diagnostic prezumtiv negativ (conform acestui chestionar, persoana evaluată nu prezintă numărul de simptome necesare îndeplinirii criteriilor de diagnostic).

Diagnostic prezumtiv pozitiv (conform acestui chestionar, persoana evaluatã prezintã numãrul de simptome necesare îndeplinirii criteriilor de diagnostic).

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 SUMARIZARE Ș I CONCLUZII Sumarizare Nivel

SUMARIZARE ȘI CONCLUZII

Sumarizare

Nivel general de dezvoltare (în raport cu grupul de vârstă)

Competențe cognitive: atenție, memorie, categorizare, rezolvare de probleme, limbaj Bine dezvoltate (evaluarea părinților), Mediu dezvoltate (evaluarea educatorului)

Competențe emoționale: autoreglare emoțională, exprimarea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor celorlalți Slab dezvoltate– atât la evaluările părinților cât și ale educatorului

Competențe sociale: relaționare socială, respectarea regulilor, comportament prosocial Mediu dezvoltate (evaluarea părinților), Slab dezvoltate (evaluarea educatorului)

Competențe motrice: motricitate fină și grosieră Bine dezvoltate (evaluarea părinților), Mediu dezvoltate (educatorului)

Autonomie personală:

Bine dezvoltată (evaluarea părinților), Slab dezvoltată (evaluarea educatorului)

Prerechizitele școlarizării: cunoștințe prerechizite pentru achiziția scris-cititului și matematicii; cunoștințe despre funcționarea cognitivă Mediu dezvoltate (evaluarea părinților), Bine dezvoltate (evaluarea educatorului)

Evaluare cognitivă avansată

La evaluarea avansată a dezvoltării cognitive, rezultatele obținute la teste și observațiile calitative din timpul testării au indicat faptul că MEC prezintă simptome de impulsivitate, capacitate redusă de inhibiție comportamentală și persistență motorie. Capacitatea de focalizare a atenției este bună, dar durata de menținere atenției este afectată de impulsivitate.

Abilitatea copilului de a procesa și răspunde rapid la instrucțiuni verbale, precum și abilitatea lui de a repovesti o istorioară (atât în condiții de reactualizare liberă, cât și de reactualizare imediată) indică o dezvoltare corespunzătoare vârstei.

Evaluarea avansată a emoțiilor și comportamentelor

Chestionarul de evaluare a comportamentelor (ECI-4) arată diferențe importante între evaluările părinților și educatorului. Astfel, răspunsurile date de părinți indică simptome de intensitate clinică pentru scalele care evaluează agresivitatea și tulburări de somn. Pe de altă parte, evaluările educatorului solicită analiza mai multor tulburări comportamentale, anxietate și tulburări pervazive de dezvoltare.

Evaluările prin intermediul scalelor specifice au fost dublate de observarea comportamentului la grădiniță. S-a constat că MEC are o persistență redusă în sarcini, adesea are dificultăți în a respecta

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

Pia ț a 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 regulile, nu î ș i a

regulile, nu își așteaptă rândul, majoritatea activităților în care este angajat sunt însoțite de activitate motorie suplimentară (dă din picioare, se fâțâie pe scaun).

Analiza funcțională a comportamentelor de la grădiniță arată că acestea sunt întărite de atenția pe care MEC o primește din partea colegilor atunci când nu respectă regulile, dar și de faptul că este lăsat să se joace cu jucăriile preferate atunci când nu dorește să participe la activitățile de la grădiniță.

În urma interviului clinic semistructurat, pe baza DSM-IV-TR, s-au identificat elemente ADHD – tipul predominant hiperactiv, abilități reduse de autoreglare emoțională și abilități sociale reduse. S-a realizat diagnosticul diferențial cu simptome ale tulburărilor de comportament, sindroamele pervazive de dezvoltare, tulburări de anxietate, care au fost relevate de evaluările educatorului prin instrumentele de screening psihiatric.

Concluzie

În urma evaluării cu ajutorul chestionarelor, interviurilor clinice conform DSM-IV-TR, observației comportamentale, putem concluziona că MEC prezintă simptome subclinice de ADHD, tipul predominant hiperactiv-impulsiv:

Neatenție:

(a)

are des dificultăți în a-și organiza sarcinile și activitățile

(b)

este ușor de distras de stimuli irelevanți pentru sarcină

Hiperactivitate:

(a)

se joacă adesea cu mâinile/picioarele și se foiește pe scaun

(b)

se ridică adesea de pe scaun atunci când trebuie să stea așezat

(c)

are des dificultăți în a se angaja în activități în liniște

Impulsivitate

(a)

are des dificultăți în a-și aștepta rândul

(b)

îi întrerupe sau îi deranjează pe alții în mod frecvent

Un aspect pozitiv, important pentru intervenție, este dezvoltarea cognitivă corespunzătoare vârstei sale.

Diagnostic, confrorm DSM-IV-TR:

Axa I (afecțiuni psihiatrice): fără diagnostic clinic.

Există simptome subclinice ale tulburării ADHD, tip hiperactiv-impulsiv

Axa II (tulburări de personalitate și retard mintal): nu sunt

Axa III (afecțiuni medicale): nu sunt

Axa IV (probleme psihosociale sau de mediu): niciun stresor major

Axa V (indice general de funcționare 0-100): 70

Centrul de evaluare și intervenție la copii și adolescenți

Piața 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499

RECOMANDĂRI

nr. 18, Cluj-Napoca. Tel./Fax 0264-581499 RECOMAND Ă RI Interven ț ie specializat ă pentru dezvoltarea abilit

Intervenție specializată pentru dezvoltarea abilităților părinților de gestionare a comportamentelor problematice ale lui MEC.

Dezvoltarea abilităților de autoreglare emoțională și dezvoltarea abilităților sociale ale copilului (cum să ceară o jucărie, cum să împartă, cum să interacționeze cu ceilalți copii etc.)

Intervenție specializată realizată în grădiniță pentru reducerea comportamentelor problematice.