Sunteți pe pagina 1din 6

File: Aleluia (Purtám în noi)

ALELUIA
Music by
Psalmul 145 JOHN WYATT BURSON(ASCAP)

         
               
          
 
      

      
9 S+A unison
 
5

 
Pur -tám în

  
                              
   
 
     
 
10
     
13

       
noi un cânt în - ge - resc, E cân - tul dra - gos -

 
         
   

      

  
  
15 18

       
- tei ce ne-a u - nit! Sla - vá A - le - lu - ia,

     
              
        

      

weer.ro vt 03-2009
Aleluia (Purtám în noi)

    
19 21 22

         
A - le - lu - ia, A - le - lu - ia, A - - le - lu -

 
                
    
   
      

24
  
26
 
  
- ia!

 
                             
 
 
     


   S+A
 
28

        
Tá - râm de pa - ce si de bu - cu - rii,

  T+B          
  

 
               
   
    
       

     

weer.ro vt 03-2009
Aleluia (Purtám în noi)

    
  
32 35

     
Se-a - ra - tá-n zori spre a ne-n - tâm - pi - na,

          
   

 
                      
   

     

  Cor:
  
   
36 38

      
As - tázi A - le - lu - ia, A - le - lu - ia,
   
       
    

 
                        
       
  
    

  p 
mp

     
40 41

    
A - le - lu - ia, A - - le - lu - ia!
  
      
 
  
    

 
                              
 
    
   
        
  

weer.ro vt 03-2009
Aleluia (Purtám în noi)

   mf          
   
45 46 47

     
   
Zi - ua când se-a - plea -cá, Mân - gà - ieri ne-a -duci,
  
    


        
 
Zi-ua când se-a - - pea - - cá
 
Mân-gâ-ieri ne-a-

      

    
        
         
   
    
       

   
          
49 51

  
 
           
Tu, Doam - ne co - bori la noi, Ru - ga ne as - culti!
  

   
-duci Tu Doam-ne co-bori la noi Ru - ga ne as - culti

                  
     
   
    
    
    

  f    Subito p
            
          
53 55 56 Rit...
  
          
A -le -lu - ia, A - le - lu - ia, A - le - lu - ia, A - le - lu - ia!
    

       
unison:

                            


         

            
   
          

weer.ro vt 03-2009
Aleluia (Purtám în noi)

    mf 
Din ha - rul
  Táu

iz -
 
-vor mi - nu - nat
 
  
59

     
Din ha - rul Táu, iz - vor mi - nu - nat,

     
      

                             
    
   
   
  

    Rá - sa - re

azi mi - - nu - nea
  
al - tei

              
63


Rá - sa - re azi mi - - nu - nea al - tei vieti;

          
   
                             
   
     
    
  

  vieti. f          
A - le - lu - ia,
    
67 68

        
 
Ti - e A - le - lu - ia, A - le - lu - ia, - - . A - le - lu -
     
  
 A 
  
- le - lu -

  
Cor:

  

                             
        
 
  
      
       

weer.ro vt 03-2009
Aleluia (Purtám în noi)

  A -

le - lu - - ia
     
A - le - lu - ia;
      
      
72 75 77

            
- ia, A - - le - - lu - ia; A -le -lu - ia, A - le - - -

   

                      


 
          
 
                 
               
 
    ff 
         
78 82

  
- lu - - - ia, A - le - lu - ia!
 

     

  
  
                    
      
                      
         
  

weer.ro vt 03-2009

S-ar putea să vă placă și