Sunteți pe pagina 1din 2

Domnuleţ şi Domn din cer

G. Cucu
Mult liniştit şi duios


p
Ÿ 6 6 6Ú
S.
F  43 6 ã 6 ã 6 ã
6 6 6 ã 6Ú 6 66 6
A.

1. Ma re-i sea ra de-as tă sea ră, Dom nu
2. Fi ul plân ge, sta re n-a re, Dom nu
ã ã ã ã
p
T. F  43 6
8
Dom nu
 3 ã ã ã ã
p

B.
¶ 4 6
Dom nu

Ÿ6 6 6 6Ú
F 6 66 6  „ 6 ã 6 ã 6 ã 6 6

leţ şi Domn din cer Şi nu-i sea ra de-as tă


leţ şi Domn din cer Pe bra ţe le ma mei
 ã ã ã
F 6 6 „
8
leţ şi Domn din cer
 „ ã ã ã
¶  6 6 
leţ şi Domn din cer

Ÿ12 
F 6 ã 6Ú 6 66 6 6 66 6 66 6 66 66 ² 2
 `
4
sea ră, Dom nu leţ şi Domn din cer.


sa le, Dom nu leţ şi Domn din cer.
ã 
F 6 6 6 6 6 6 6 ² 2
4
8


Dom nu leţ şi Domn din cer.
 ã 6 66 6 ²
¶  6 6 6 6
2
4
`
Dom nu leţ şi Domn din cer.

Ÿ17 p       !  
F  42 66 66 66 66
Meno mosso

66 66 66 66 66 6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Ci e sea ra lui Cră ciun, Lui Cră ciun ce lui bă trân, Când s-a năs cut
Ne-n chi năm cu să nă ta te, Tot de bi ne s-a veţi par te, Hris tos să vă
p  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ! 
6 6
F  42 6 6
` ` ` ` ` `
6 6
` ` ` ` ` `
6 6
` `
8
1. Ci e sea ra lui Cră ciun, Lui Cră ciun ce lui bă trân, Când s-a năs cut

     
2. Ne-n chi năm cu să nă ta te, Tot de bi ne s-a veţi par te, Hris tos să vă
 2 6
p
6 6 6 6 !
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
¶ 4 ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
1. Ci e sea ra lui Cră ciun, Lui Cră ciun ce lui bă trân, Când s-a năs cut
2. Ne-n chi năm cu să nă ta te, Tot de bi ne s-a veţi par te, Hris tos să vă
    
pp Tempo primo
Ÿ22 
F  66 66 66 66 ÚÚ 43 66 6 6 6
rit. poco
66 66 66 66 66 66 66
` ` 6 66 ` `
6 
` ` ` ` ` `
Fi ul sfânt, Fi ul sfânt pe-a cest pă mânt. Noi um blăm şi

 
dea de toa te, Via ţă lun gă, să nă ta te.

F  6` 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ÚÚ 3 6 6
pp
6 6 6 6 6 
8
` ` ` ` ` ` ` ` ` 4
Fi ul sfânt, Fi ul sfânt pe-a cest pă mânt. Noi um blăm şi

 
dea de toa te, Via ţă lun gă, să nă ta te.
   pp
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Ú
6 Ú 43 66  6
¶  ` ` ` ` ` 6 ` `  6
`
Fi ul sfânt, Fi ul sfânt pe-a cest pă mânt. Noi um blăm şi
dea de toa te, Via ţă lun gă, să nă ta te.

Ÿ27 6 6Ú 
F   66 6 6 6 66 6Ú 6 66 
6 6 j6
 66 6 6 6
co lin dăm, Dom nu leţ şi Domn din

F 6 6 6 6 6  6 6 6 
8
co lin dăm, Dom nu leţ şi Domn din
 
¶  66 

Ú 6 6 6 
co lin dăm, Dom nu leţ şi Domn din

ppp
Ÿ32
F  „ 66 6 6 6 66 6  66
6 6Ú
6 6 6 6 66 j6 
6
cer Ces tor fe ţe ne-n chi năm,

F „ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
8
cer Ces tor fe ţe ne-n chi năm,
 „
¶  6
6

 

6
6 66 cer Ces tor fe ţe ne-n chi năm,

Ÿ37  ² pppp
F  6Ú 6 66 6 6 66 6 66 6 66 66 66 ÚÚ 66 „ „
 `

Dom nu leţ şi Domn din cer. Domn din cer.

F 6 6 6 6 6 6 ² 6 Ú 6 „ „
6 
8


Dom nu leţ şi Domn din cer. Domn din cer.
 66 66 66 ² 6 Ú 6 „ „
¶  6 6 6  6 Ú 6
`
Dom nu leţ şi Domn din cer. Domn din cer.

S-ar putea să vă placă și