Sunteți pe pagina 1din 131

1

00:00:46,660 --> 00:00:50,859


Traducerea Lethal Arayas
arayas666@gmail.com

2
00:00:53,084 --> 00:00:57,084
(: let the adults to be kids for two hours:)

3
00:00:57,360 --> 00:01:00,318
DreamWorks Animation prezintã...

4
00:01:00,680 --> 00:01:02,477
În colaborare cu...

5
00:01:03,280 --> 00:01:05,191
Tree House Comix, Inc!

6
00:01:05,360 --> 00:01:08,033
Inc, Inc, Inc.

7
00:01:08,600 --> 00:01:10,272
Bine, bine. Aºa...

8
00:01:10,440 --> 00:01:13,000
Cu mult, mult timp în urmã...

9
00:01:13,320 --> 00:01:15,595
într-o galaxie departe, departe...

10
00:01:15,800 --> 00:01:17,836
a existat o planetã numitã Underpantyworld.

11
00:01:18,000 --> 00:01:19,160
Oh, stai, stai, stai.

12
00:01:20,640 --> 00:01:21,640
Bine, zi.

13
00:01:21,800 --> 00:01:23,256
Este perfect. Este perfect. Bine.

14
00:01:23,280 --> 00:01:25,396
Underpantyworld a fost o planetã paºnicã

15
00:01:25,520 --> 00:01:27,670
pentru ca toatã lumea purta
doar lenjerie de corp.

16
00:01:28,280 --> 00:01:30,236
Pânã când a început sã
bubuie dintr-un motiv sau altul.

17
00:01:30,440 --> 00:01:32,351
Oh, Doamne. Oh, Doamne. Da-da.

18
00:01:32,520 --> 00:01:34,670
Între timp, liderii Underpantyworld...

19
00:01:34,840 --> 00:01:37,434
Big Daddy Longjohns ºi soþia sa,
Prinþesa Chilot...

20
00:01:37,520 --> 00:01:38,669
... ºi-au salvat copilul

21
00:01:38,800 --> 00:01:40,677
bãgându-l în chiloþi

22
00:01:40,840 --> 00:01:42,160
ºi apoi împuºcându-l în spaþiu.

23
00:01:42,280 --> 00:01:43,952
Godspeed, Chiloþi mici.

24
00:01:44,160 --> 00:01:45,160
Whee!

25
00:01:46,520 --> 00:01:47,635
Whee!

26
00:01:47,840 --> 00:01:49,114
ªi apoi s-a prãbuºit pe Pãmânt,
27
00:01:49,200 --> 00:01:50,872
unde a fost crescut de...

28
00:01:51,600 --> 00:01:52,669
Delfinii?

29
00:01:52,880 --> 00:01:54,518
Da, delfini. Merge ºi aºa.

30
00:01:54,680 --> 00:01:55,795
Bine, bine.

31
00:01:55,960 --> 00:01:57,336
Goo-goo, Gah-Gah.

32
00:01:57,360 --> 00:01:59,191
Tra-la-la-la-la-la.

33
00:02:01,680 --> 00:02:03,352
Dar copilul din
spaþiu a crescut rapid.

34
00:02:05,320 --> 00:02:07,038
Uite! Sus în cer!

35
00:02:07,200 --> 00:02:08,713
Este o pasãre! Este un avion!

36
00:02:08,880 --> 00:02:11,110
Este un sandwich cu salata de ou.

37
00:02:11,280 --> 00:02:13,396
ªi ghici ce? Sunt putred.

38
00:02:15,160 --> 00:02:17,720
Mai repede decât o betelie în vitezã.

39
00:02:17,880 --> 00:02:18,880
Mai puternic

40
00:02:19,000 --> 00:02:20,672
- decât boxeri.
- Ura!

41
00:02:21,000 --> 00:02:23,639
Nu mã vei prinde, cãpitane Chiloþi.

42
00:02:23,800 --> 00:02:25,518
Au.

43
00:02:25,680 --> 00:02:29,070
Pot sã fac un salt pe clãdiri
înalte fãrã chiloþi intraþi în fund.

44
00:02:30,080 --> 00:02:31,798
Hei, bine. Bine pentru tine, amice.

45
00:02:32,000 --> 00:02:33,911
Acum, îmbracã-te ciudatule.

46
00:02:35,320 --> 00:02:36,320
În nici un caz.

47
00:02:36,680 --> 00:02:38,557
Eu lupt pentru adevãr, dreptate,

48
00:02:38,640 --> 00:02:40,870
ºi tot ceea ce este
precontractat ºi de bumbac.

49
00:02:41,040 --> 00:02:42,473
Pentru cã eu sunt...

50
00:02:43,760 --> 00:02:45,910
Cãpitanul Chiloþi!

51
00:02:47,600 --> 00:02:48,999
Am rezolvat problema cu originea.

52
00:02:49,160 --> 00:02:52,072
Bine.
Ar fi trebuit sã facem asta de mult.
53
00:02:52,240 --> 00:02:53,912
Da, cum ar fi, prima!

54
00:02:54,080 --> 00:02:55,736
ªtii, eu nu sunt sigur despre delfini,
totuºi.

55
00:02:55,760 --> 00:02:56,909
Da, ºtiu. E doar...

56
00:02:57,080 --> 00:02:58,136
Nu ºtiam dacã e

57
00:02:58,160 --> 00:02:59,673
cum ar fi, ciudat-bun sau ciudat-rãu.

58
00:02:59,840 --> 00:03:01,560
Cum ar fi, e...

59
00:03:01,600 --> 00:03:02,999
Problema originii!

60
00:03:03,200 --> 00:03:04,952
Þi-am spus de douã mii de ori

61
00:03:05,080 --> 00:03:06,752
sã nu mai desenezi
aceste benzi idioate!

62
00:03:06,920 --> 00:03:07,920
Îngheaþã!

63
00:03:08,120 --> 00:03:10,270
Bunã tuturor! Stai o secundã.

64
00:03:10,440 --> 00:03:11,668
Bunã. Sunt George Beard.

65
00:03:11,760 --> 00:03:13,256
ªi acesta este cel mai bun
prieten al meu, Harold Hutchins.

66
00:03:13,280 --> 00:03:14,759
Hei. Ah, omule.

67
00:03:14,960 --> 00:03:16,598
E în regulã. Avem mai multe idei.

68
00:03:16,800 --> 00:03:19,189
ªtii, lui Harold îi place sã deseneze
ºi mie îmi place sã spun poveºti.

69
00:03:19,360 --> 00:03:21,191
ªi tipul ãsta bãtrân supãrat de aici...

70
00:03:21,360 --> 00:03:23,430
Ei bine, acesta este cel mai
rãu director din lume...

71
00:03:23,640 --> 00:03:24,640
Dl Krupp.

72
00:03:24,800 --> 00:03:26,597
Raul ºi bãtrânul Dl Krupp.

73
00:03:26,760 --> 00:03:28,398
Detesta tot ce e distractiv.

74
00:03:28,600 --> 00:03:30,033
Ca ºi cãrþile de benzi desenate...

75
00:03:30,200 --> 00:03:31,200
pauzele...

76
00:03:33,880 --> 00:03:34,880
ºi Crãciunul.

77
00:03:35,040 --> 00:03:36,234
Ho, ho, ho!

78
00:03:37,320 --> 00:03:38,320
Chiar ºi pisoii!

79
00:03:40,720 --> 00:03:42,312
Dumnezeule. S-a întâmplat asta cu adevãrat?

80
00:03:42,480 --> 00:03:44,311
Nu, nu punct de vedere tehnic.

81
00:03:44,480 --> 00:03:45,959
Dar s-ar putea
întâmpla la fel de bine!

82
00:03:46,600 --> 00:03:48,750
Îmi pare rãu. Sunt încã
supãrat despre benzile desenate.

83
00:03:48,920 --> 00:03:50,148
Da, ºi eu.

84
00:03:50,600 --> 00:03:51,715
ªi dezgheaþã-te.

85
00:03:51,880 --> 00:03:54,110
În biroul meu, acum!

86
00:04:06,800 --> 00:04:08,438
Ce se întâmplã chiar acum?

87
00:04:08,640 --> 00:04:09,993
Nu ºtiu.

88
00:04:10,880 --> 00:04:13,040
Crezi cã a adormit cu ochii deschiºi?

89
00:04:13,080 --> 00:04:15,514
Poate. Sã încercãm sã plecãm
ºi sã vedem ce se întâmplã.

90
00:04:23,360 --> 00:04:25,316
Uºã blocatã - activat.

91
00:04:25,480 --> 00:04:27,630
Wow. E o uºã scumpã.

92
00:04:27,800 --> 00:04:30,473
A fost o alegere între
uºa automatã magneticã...

93
00:04:30,640 --> 00:04:32,949
ºi programele de muzicã ºi arta.

94
00:04:37,040 --> 00:04:38,440
Destul de sigur am fãcut alegerea potrivitã.

95
00:04:39,680 --> 00:04:42,513
Ora din aceastã dimineaþã
ar trebui sã fie...

96
00:04:42,680 --> 00:04:45,433
„Excursii pe teren
la canalele de epurare. “

97
00:04:45,880 --> 00:04:49,270
Oricare dintre voi poate
explica de ce acum scrie...

98
00:04:49,440 --> 00:04:52,193
„Vino sã vezi subsuori pãroase? “

99
00:04:54,200 --> 00:04:55,713
ªtiu cã voi doi sunt responsabili.

100
00:04:56,160 --> 00:04:57,856
Cum? De unde ºtiþi? Ai vreo dovadã?

101
00:04:57,880 --> 00:04:59,200
Adicã, este o þarã cu legi.

102
00:04:59,280 --> 00:05:00,315
Dovada este aici.

103
00:05:00,480 --> 00:05:01,549
În interiorul intestinului meu.
104
00:05:01,720 --> 00:05:03,551
Trebuie sã aibã o
mulþime de dovezi acolo.

105
00:05:04,040 --> 00:05:05,712
Smith mut!

106
00:05:05,800 --> 00:05:06,800
Hmm.

107
00:05:06,880 --> 00:05:09,155
De când aþi participat la
aceastã ºcoalã elementarã...

108
00:05:09,320 --> 00:05:12,392
aþi fãcut o glumã dupã alta.

109
00:05:13,560 --> 00:05:15,312
Shh...

110
00:05:37,560 --> 00:05:38,754
Wow, o mulþime de farse.

111
00:05:38,920 --> 00:05:40,600
Da, când se aduna toate împreunã aºa,

112
00:05:40,680 --> 00:05:42,080
ai într-adevãr un
sentiment de împlinire.

113
00:05:42,240 --> 00:05:44,056
Unele au fost chiar grele de fãcut.

114
00:05:44,080 --> 00:05:45,877
ªi periculoase. Ca acel tigru.

115
00:05:46,040 --> 00:05:47,268
Oh, tigrul a fost o nebunie.

116
00:05:47,440 --> 00:05:49,431
Timp de patru ani lungi...

117
00:05:49,600 --> 00:05:50,656
voi doi aþi perturbat

118
00:05:50,680 --> 00:05:53,877
mediul ãsta calibrat,
un stup perfect...

119
00:05:54,080 --> 00:05:56,878
aºa cum aceastã ºcoalã
elementarã ar trebui sã fie.

120
00:05:57,720 --> 00:05:59,756
Nu pot fi în mãsurã sã
dovedesc încã...

121
00:05:59,960 --> 00:06:02,349
dar vã voi prinde într-o zi.

122
00:06:02,520 --> 00:06:05,956
Într-o zi foarte, foarte curând.

123
00:06:06,440 --> 00:06:08,112
În regulã. Destul de corect.

124
00:06:08,280 --> 00:06:11,272
Ieºiþi din biroul meu. Acum!

125
00:06:14,760 --> 00:06:16,079
Vezi cu ce ne confruntãm?

126
00:06:16,240 --> 00:06:18,959
ªi asta e doar o zi tipicã
la ºcoala Jerome Horwitz.

127
00:06:19,080 --> 00:06:21,799
Mai mult Penitenciarul Jerome Horwitz.

128
00:06:25,080 --> 00:06:26,274
Bunã bãieþi.
129
00:06:26,440 --> 00:06:27,475
Ce se întâmplã, Tommy?

130
00:06:27,640 --> 00:06:29,312
Cam nimic.

131
00:06:30,640 --> 00:06:32,437
Sãracul copil.

132
00:06:32,600 --> 00:06:34,477
E timpul sã te distrezi cu istorie.

133
00:06:34,640 --> 00:06:36,631
Memoreazã aceste date.

134
00:06:36,800 --> 00:06:42,557
1827, 1853, 1914, 1926.

135
00:06:42,720 --> 00:06:44,631
Clasa întâi. Întotdeauna îi
loveºte cel mai greu.

136
00:06:44,840 --> 00:06:46,319
Aºteaptã o secundã.

137
00:06:46,920 --> 00:06:48,956
De aia facem ceea ce facem.

138
00:06:49,120 --> 00:06:50,997
Nu ne-a lãsat nici o alegere.

139
00:06:51,160 --> 00:06:52,559
Farsele ºi glumele noastre rãutãcioase

140
00:06:52,680 --> 00:06:54,238
sunt ultima linie de apãrare...

141
00:06:54,400 --> 00:06:56,994
împotriva nedreptãþii a directorului
nostru teribil.
142
00:06:57,160 --> 00:06:58,673
Bine bine bine.

143
00:06:59,080 --> 00:07:00,229
Am auzit cã amândoi aþi avut

144
00:07:00,320 --> 00:07:01,833
un pic de probleme astãzi.

145
00:07:02,000 --> 00:07:03,120
Cum ai auzit asta, Melvin?

146
00:07:03,240 --> 00:07:04,832
Ne-ai bârfit pe noi?

147
00:07:05,840 --> 00:07:07,990
Poate cã am fãcut-o, poate cã nu am fãcut-o.

148
00:07:10,360 --> 00:07:11,588
Am fãcut-o.

149
00:07:11,760 --> 00:07:13,273
Cineva trebuie sã se ridice
în picioare pentru om.

150
00:07:13,440 --> 00:07:15,510
Nimeni nu trebuie sã
se ridice în picioare pentru om.

151
00:07:15,680 --> 00:07:17,113
Acesta este toatã chestia.

152
00:07:17,200 --> 00:07:18,838
Omul se ridicã pentru el, Melvin.

153
00:07:19,040 --> 00:07:20,359
Respectuos, nu sunt de acord.

154
00:07:27,000 --> 00:07:28,856
Atenþie, toatã lumea.
155
00:07:28,880 --> 00:07:30,016
Directorul Krupp aici

156
00:07:30,040 --> 00:07:31,109
cu un anunþ.

157
00:07:31,200 --> 00:07:35,193
Aceastã sâmbãtã este Convenþia
Invenþiilor care e obligatorie.

158
00:07:35,360 --> 00:07:36,475
Groaznic! Oh, ce?

159
00:07:36,600 --> 00:07:37,600
Da!

160
00:07:37,680 --> 00:07:39,318
Asta e a treia sâmbãtã din luna aceasta!

161
00:07:39,520 --> 00:07:42,796
Trebuie sã fiþi aici cu
invenþiile la 8:00.

162
00:07:43,160 --> 00:07:44,360
Nu existã nici o justiþie?

163
00:07:44,400 --> 00:07:46,675
ªtiu cã e devreme pentru
sâmbãtã, dar nu vã faceþi griji.

164
00:07:46,840 --> 00:07:48,016
Ar trebui sã fie gata pe la 9:00...

165
00:07:48,040 --> 00:07:49,040
p.m.

166
00:07:58,400 --> 00:07:59,400
Casa din copac?

167
00:07:59,560 --> 00:08:00,560
Casa din copac.
168
00:08:29,080 --> 00:08:30,911
Bine aþi venit la sediul mondial

169
00:08:31,000 --> 00:08:32,911
al Tree House Comix, Inc.

170
00:08:35,080 --> 00:08:37,753
Da. Aici magia se întâmplã.

171
00:08:37,920 --> 00:08:39,194
Nu, cum ar fi, magie adevãratã.

172
00:08:39,360 --> 00:08:42,113
Nu, nu practicãm artele întunecate.

173
00:08:42,560 --> 00:08:44,994
Nu, aici facem benzi desenate

174
00:08:45,120 --> 00:08:46,439
ºi încercam sã ne facem sã râdem.

175
00:08:47,080 --> 00:08:48,752
Aºa am devenit prieteni.

176
00:08:49,680 --> 00:08:51,079
Asta sunt eu la grãdiniþã.

177
00:08:51,560 --> 00:08:52,754
ªi ãsta sunt eu.

178
00:08:52,840 --> 00:08:54,239
George ºi eu nu suntem prieteni încã.

179
00:08:54,400 --> 00:08:55,400
Dar suntem pe cale de a fi.

180
00:08:55,560 --> 00:08:59,348
A ºaptea planeta de la soare se numeºte...

181
00:09:00,200 --> 00:09:01,553
Uranus.

182
00:09:06,200 --> 00:09:08,395
Oamenii de ºtiinþã se referã la Uranus...

183
00:09:08,560 --> 00:09:10,039
anusul tãu.

184
00:09:10,200 --> 00:09:11,456
... ca una dintre planete...

185
00:09:11,480 --> 00:09:12,959
ªtiu.

186
00:09:17,920 --> 00:09:20,150
... cunoscut ca un gigant de gaz.

187
00:09:22,440 --> 00:09:24,715
Nu înþeleg. E doar ºtiinþã, bãieþi.

188
00:09:25,000 --> 00:09:26,319
Cum spuneam...

189
00:09:26,480 --> 00:09:27,549
Hei, eu sunt George. Tu vrei

190
00:09:27,640 --> 00:09:28,976
stai în casa mea din
copac dupã ºcoalã?

191
00:09:29,000 --> 00:09:30,274
Ai o casã în copac?

192
00:09:34,320 --> 00:09:37,312
De atunci, ne-am
creat sute de benzi desenate aici.

193
00:09:37,480 --> 00:09:40,313
Ca femeia Wicked Wedgie.

194
00:09:40,480 --> 00:09:42,948
ªi cine ar putea uita Viermele trist?

195
00:09:43,120 --> 00:09:44,997
A fost un vierme care a fost trist.

196
00:09:47,480 --> 00:09:49,914
Aceea e încã o lucrare
în curs de desfãºurare.

197
00:09:50,080 --> 00:09:52,071
Dar cel mai mare super-erou toate timpurile

198
00:09:52,160 --> 00:09:54,276
pe care le-am creat vreodatã a fost...

199
00:09:54,920 --> 00:09:58,071
Uimitorul Cãpitan al chiloþilor.

200
00:09:59,080 --> 00:10:01,275
Cei mai mulþi supereroi
aratã ca ºi cum

201
00:10:01,360 --> 00:10:03,191
zboarã în lenjerie intimã.

202
00:10:03,360 --> 00:10:06,158
Ei bine, tipul ãsta de fapt,
chiar o face.

203
00:10:06,280 --> 00:10:08,111
Hai, sã trecem la treabã.

204
00:10:12,360 --> 00:10:13,873
Hei, spune-mi ce crezi.

205
00:10:16,000 --> 00:10:17,877
Oh, abia aºtept sã desenez asta.

206
00:10:18,200 --> 00:10:19,200
Tra-la-Laa!
207
00:10:19,360 --> 00:10:20,952
Aºteaptã, aºteaptã. Nu te miºca, nu miºca.

208
00:10:30,480 --> 00:10:31,674
Dle Hutchins, trebuie sã spun...

209
00:10:31,840 --> 00:10:33,336
desenele sunt mai
bune cu fiecare detaliu.

210
00:10:33,360 --> 00:10:36,033
Deoarece cuvintele tale
inspira mãreþie, dle Beard.

211
00:10:37,240 --> 00:10:38,309
Noapte bunã, Harold.

212
00:10:38,480 --> 00:10:39,515
Noapte bunã, George.

213
00:10:54,200 --> 00:10:56,839
Îmi place sâmbãta

214
00:10:57,000 --> 00:10:59,992
Când orice este posibil

215
00:11:00,760 --> 00:11:03,228
Îmi place sâmbãta

216
00:11:03,400 --> 00:11:06,870
Pentru cã pot purta
pijamale toatã toatã ziua

217
00:11:07,600 --> 00:11:09,352
Îmi place sâmbãta

218
00:11:09,560 --> 00:11:12,870
Pentru cã mã pot uita la
televizor toatã ziua, ziua

219
00:11:13,040 --> 00:11:16,237
Pot sã fac pipi un pic în lenjerie intimã

220
00:11:16,440 --> 00:11:20,194
ªi nimeni nu va fi deranjat

221
00:11:20,280 --> 00:11:21,696
Ce tot spui acolo?
Chiar ai face asta?

222
00:11:21,720 --> 00:11:23,278
Nu. Ce vorbeºti...

223
00:11:23,680 --> 00:11:25,511
E doar ceva ce am putut face pentru cã...

224
00:11:25,680 --> 00:11:28,831
Luni este o la eternitate distanþã

225
00:11:31,080 --> 00:11:34,595
Când este sâmbãtã, sâmbãtã

226
00:11:34,760 --> 00:11:36,016
Urcaþi în maºinã, bãieþi.

227
00:11:36,040 --> 00:11:37,951
Aveþi Convenþia de Invenþie astãzi.

228
00:11:54,080 --> 00:11:55,600
Merge?

229
00:11:56,400 --> 00:11:57,879
Anunþ rapid.

230
00:11:57,960 --> 00:12:00,793
Profesorul nostru de ºtiinþã,
dl Fyde, nu mai este cu noi.

231
00:12:02,240 --> 00:12:03,240
E mort?

232
00:12:04,720 --> 00:12:05,755
Ce? Nu. Nu asta.

233
00:12:05,920 --> 00:12:07,797
A vrut sã-ºi petreacã sâmbãtã
cu familia sa.

234
00:12:07,880 --> 00:12:09,154
Aºa cã l-am concediat.

235
00:12:09,240 --> 00:12:10,753
Voi gãsi un înlocuitor sãptãmâna viitoare.

236
00:12:10,920 --> 00:12:12,273
Ahem! Oricum...

237
00:12:12,440 --> 00:12:16,319
Trecem la Melvin Sneedly cu prima din 16...

238
00:12:16,840 --> 00:12:18,432
De fapt, 17.

239
00:12:18,600 --> 00:12:20,158
... 17 invenþii.

240
00:12:20,320 --> 00:12:21,639
Ia-o, Melvin.

241
00:12:21,840 --> 00:12:25,389
Voi demonstra acum un
prototip pe care eu îl numesc...

242
00:12:25,560 --> 00:12:27,949
Robotul de împerecheat ºosete..

243
00:12:29,800 --> 00:12:32,633
Niciodatã nu vei mai
pierde timp cu ºosetele.

244
00:12:32,800 --> 00:12:34,791
Culegãtorul Electromagnetic
de mãtreaþã.
245
00:12:34,960 --> 00:12:36,154
Sortatorul digital de hârtie.

246
00:12:36,320 --> 00:12:38,151
... perna automatã.

247
00:12:38,360 --> 00:12:39,475
Fã-l sã înceteze!

248
00:12:39,640 --> 00:12:43,155
ªi personal de preferat, liantul de liant.

249
00:12:43,360 --> 00:12:45,828
Aveþi probleme cu organizarea
dosarelor dumneavoastrã?

250
00:12:46,000 --> 00:12:49,993
Ei bine, nu cãutaþi mai departe,
e un dosar...

251
00:12:50,200 --> 00:12:51,315
pentru dosare.

252
00:12:54,200 --> 00:12:55,336
Astea sunt coºmaruri.

253
00:12:55,360 --> 00:12:56,839
Trebuie sã facem ceva în
legãturã cu acest lucru.

254
00:13:00,840 --> 00:13:02,456
Nu ºtiu.
Krupp pare serios de data asta, George.

255
00:13:02,480 --> 00:13:05,711
Poate cã ar trebui sã fim
cuminþi pentru o vreme.

256
00:13:05,880 --> 00:13:07,416
Cuminþi?
Uitã-te la colegii noºtri copii.
257
00:13:07,440 --> 00:13:10,193
Uitã-te la feþele lor triste,
mizerabile, patetice.

258
00:13:10,360 --> 00:13:13,796
Hai, Harold.

259
00:13:15,200 --> 00:13:16,315
Dacã nu o vei face pentru mine
ºi nu o vei face pentru tine...

260
00:13:16,520 --> 00:13:18,656
fã-o pentru generaþiile viitoare.

261
00:13:18,680 --> 00:13:20,398
Salvaþi clasa întâi...

262
00:13:20,560 --> 00:13:21,993
grãdiniþa, nenãscuþii...

263
00:13:22,160 --> 00:13:23,878
de la o viaþã de plictisealã veºnicã!

264
00:13:24,040 --> 00:13:25,871
Bine, hai sã facem asta.

265
00:13:34,400 --> 00:13:35,879
Clãtiþi-vã ochii pe asta.

266
00:13:36,080 --> 00:13:38,196
Toaleta Turbo 2000!

267
00:13:38,360 --> 00:13:41,670
Priviþi, oameni.

268
00:13:42,240 --> 00:13:43,468
Este deja programat cu

269
00:13:43,560 --> 00:13:44,709
Lista mea de redare audio pe oliþã.
270
00:13:44,880 --> 00:13:45,960
ªurubelniþã.

271
00:13:47,800 --> 00:13:48,800
Oh, samba!

272
00:13:48,880 --> 00:13:49,880
Dupã ce aþi terminat
de folosit facilitãþile...

273
00:13:50,880 --> 00:13:52,800
apãsaþi butonul ºi
toaleta se spalã.

274
00:13:52,880 --> 00:13:56,714
Acum sunt incluse ºi
automate de hârtie igienicã.

275
00:13:57,680 --> 00:14:00,148
Marcã proprie.

276
00:14:00,320 --> 00:14:01,878
A...

277
00:14:02,080 --> 00:14:03,080
Am spus nu!

278
00:14:07,240 --> 00:14:08,240
A? Oh...

279
00:14:11,920 --> 00:14:12,920
Melvin, opreºte chestia aia.

280
00:14:13,120 --> 00:14:14,553
Am încercat, dar nu coopereazã.

281
00:14:14,720 --> 00:14:17,917
Cea mai bunã. Glumã.

282
00:14:46,720 --> 00:14:47,789
Vreodatã.
283
00:14:47,960 --> 00:14:48,960
Ei bine, povestea noastrã
a ajuns la un sfârºit fericit.

284
00:14:50,240 --> 00:14:52,913
Sper cã v-a bucurat filmul.

285
00:14:53,160 --> 00:14:54,520
A fost cu siguranþã mai
scurt decât ne-am aºteptat.

286
00:14:54,560 --> 00:14:56,278
Ce mai e de spus?

287
00:14:56,480 --> 00:14:57,629
Colegii noºtri elevi trebuie
sã se bucure de week-endul lor.

288
00:14:57,800 --> 00:14:59,995
Ceea ce, de altfel, au dreptul legal.

289
00:15:00,160 --> 00:15:03,311
ªi binele a triumfat asupra rãului
o datã ºi pentru...

290
00:15:03,480 --> 00:15:06,313
Oh, bãieþi! Un moment vã rog.

291
00:15:06,480 --> 00:15:10,314
Ce se întâmplã cu faþa lui?

292
00:15:17,280 --> 00:15:18,713
Cred cã zâmbeºte.

293
00:15:18,840 --> 00:15:21,195
Îmi este atât de frig.

294
00:15:21,360 --> 00:15:23,032
Deci, atât de rece.

295
00:15:23,560 --> 00:15:25,551
Intru singur, doamnã recepþioner.

296
00:15:25,720 --> 00:15:28,029
Melvin.

297
00:15:28,680 --> 00:15:29,680
Ce face el aici?

298
00:15:29,760 --> 00:15:30,875
Vezi tu, Melvin încearcã
sã demonstreze...

299
00:15:31,040 --> 00:15:34,191
invenþia lui cea mai
impresionantã din ziua de azi.

300
00:15:34,360 --> 00:15:36,999
A fost un proiect mic extracurricular.

301
00:15:37,200 --> 00:15:39,430
L-am rugat sã colaboreze cu mine.

302
00:15:39,520 --> 00:15:41,715
El e Tattle Turtle 200.

303
00:15:41,880 --> 00:15:44,678
La exterior, seamãnã cu o broascã þestoasã.

304
00:15:44,840 --> 00:15:47,513
Dar, la interior, oh, uitã-te la asta.

305
00:15:47,680 --> 00:15:50,353
Este o bonã cu camera!

306
00:15:51,200 --> 00:15:53,509
Oh, Melvin. Cât de distractiv.

307
00:15:53,720 --> 00:15:55,950
Sã vedem ce a înregistrat.

308
00:15:56,120 --> 00:15:58,031
Da, trebuie sã schimbaþi intrarea la video.

309
00:16:03,040 --> 00:16:04,871
Cred cã ºtiu asta.

310
00:16:05,040 --> 00:16:06,040
Eºti pe AUX. Schimbã-l la video.

311
00:16:06,200 --> 00:16:07,599
Nu e televizorul meu.

312
00:16:07,760 --> 00:16:08,795
Este broasca ta þestoasa.
O faci greºit.

313
00:16:08,960 --> 00:16:10,216
ªtiu.

314
00:16:10,240 --> 00:16:11,309
Cred cã ºtiu cum sã
o fac în biroul meu.

315
00:16:11,480 --> 00:16:13,914
ªurubelniþã.

316
00:16:16,720 --> 00:16:17,835
Este douã straturi sau un singur strat?

317
00:16:21,440 --> 00:16:22,793
Suntem atât de vinovaþi.

318
00:16:23,640 --> 00:16:25,073
Smith pe mute.

319
00:16:25,280 --> 00:16:27,999
Wow, bona cu camera

320
00:16:29,840 --> 00:16:31,273
are într-adevãr o calitate bunã a imaginii.

321
00:16:31,400 --> 00:16:32,753
Asta a fost hi-def?

322
00:16:32,920 --> 00:16:33,920
Pentru cã ai putea spune cu
adevãrat cã aia suntem noi.

323
00:16:33,960 --> 00:16:36,155
Nu pot sã cred. V-am prins.

324
00:16:36,320 --> 00:16:39,790
În final, v-am prins!

325
00:16:40,080 --> 00:16:41,399
În final i-am prins, domnule.

326
00:16:42,000 --> 00:16:44,070
Da, da. Bine lucrat, Melvin.
Extra credit acordat.

327
00:16:44,240 --> 00:16:47,073
Pun asta în buzunar.

328
00:16:48,240 --> 00:16:50,071
Extra credit, e atât de bine!

329
00:16:50,600 --> 00:16:54,309
Am primit credit suplimentar...

330
00:16:54,480 --> 00:16:56,277
V-am spus cã o sã vã prind.

331
00:16:56,440 --> 00:16:58,476
ªi ziua aceea de care vorbeam

332
00:16:58,640 --> 00:17:01,279
este în aceastã zi.

333
00:17:01,360 --> 00:17:02,588
Astãzi. Aceasta este ziua.

334
00:17:02,760 --> 00:17:05,115
Ai de gând sã le spui
pãrinþilor noºtri?

335
00:17:05,680 --> 00:17:06,976
Nu. Pãrinþii voºtri sunt în
mod evident eºecuri totale.

336
00:17:07,000 --> 00:17:09,434
Am o pedeapsã mult
mai eficientã în minte.

337
00:17:09,600 --> 00:17:13,149
Pentru cã vã voi
plasa pe voi doi în

338
00:17:13,320 --> 00:17:17,791
clase separate.

339
00:17:19,120 --> 00:17:20,269
Am de gând sã anihilez
prietenia voastrã.

340
00:17:21,640 --> 00:17:22,976
Ce? Nu!

341
00:17:23,000 --> 00:17:24,000
Vezi? Nu veþi fi împreunã.

342
00:17:24,360 --> 00:17:27,193
Nu veþi putea sã vã
bucuraþi unul de altul

343
00:17:27,520 --> 00:17:29,192
pentru a ruina viaþa mea.

344
00:17:29,280 --> 00:17:31,714
Dl Krupp, nu.
Nu poþi face asta. Vã rog.

345
00:17:31,880 --> 00:17:34,189
Aceasta este prea mult.
Adicã, chiar ºi pentru tine.
346
00:17:34,400 --> 00:17:36,470
Bucuraþi-vã de restul
weekend-ului, bãieþi.

347
00:17:36,640 --> 00:17:38,631
Pentru cã luni...

348
00:17:38,800 --> 00:17:40,472
clase separate.
Prietenia noastrã s-a terminat.

349
00:17:49,160 --> 00:17:53,199
Nu te voi vedea
niciodatã în viaþa mea!

350
00:17:53,360 --> 00:17:54,839
Hei, hei. Calmeazã-te.

351
00:17:55,000 --> 00:17:56,638
Nu e sfârºitul lumii.

352
00:17:56,840 --> 00:17:58,068
Vom fi în continuare cei mai buni prieteni.

353
00:17:58,240 --> 00:17:59,360
Doar un hol unul faþã de celãlalt.

354
00:17:59,480 --> 00:18:01,835
La ce mã refer? Asta e rãu.

355
00:18:03,760 --> 00:18:05,990
Relaþiile la distanþã nu funcþioneazã!

356
00:18:06,160 --> 00:18:08,071
Acesta este doar începutul.

357
00:18:09,840 --> 00:18:11,319
Imaginaþi-vã viitorul.

358
00:18:12,680 --> 00:18:14,159
Prietenii separaþi...

359
00:18:16,600 --> 00:18:18,989
promiþând reciproc cã vor
rãmâne cei mai buni prieteni.

360
00:18:20,560 --> 00:18:22,710
Dar, în termen de luni,

361
00:18:30,960 --> 00:18:32,279
ne vom întâlni jenaþi doar la mall.

362
00:18:32,360 --> 00:18:34,669
Hei, George.

363
00:18:34,880 --> 00:18:36,199
Hei. Te cunosc?

364
00:18:36,360 --> 00:18:38,032
Vei avea o tunsoare ciudatã.

365
00:18:38,200 --> 00:18:39,952
Voi purta un costum
pentru un motiv oarecare.

366
00:18:40,120 --> 00:18:42,270
ªi înainte de a ne da seama,

367
00:18:42,440 --> 00:18:43,555
clase separate vor duce la vieþi separate...

368
00:18:43,720 --> 00:18:45,560
ceea ce duce în mod
inevitabil la roboþi.

369
00:18:45,600 --> 00:18:47,636
Ce? De ce sunt roboþi la mall?

370
00:18:48,560 --> 00:18:50,551
Pentru cã acesta este viitorul!
Viitorul are întotdeauna roboþi.
371
00:18:50,720 --> 00:18:53,109
Uau! Uau! Uau!

372
00:18:53,240 --> 00:18:54,753
De ce roboþii fac poze la
alþi roboþi?

373
00:18:54,880 --> 00:18:56,791
Nu ar trebui sã fie prieteni?

374
00:18:56,960 --> 00:18:58,320
Nu ºtiu!

375
00:18:58,440 --> 00:18:59,440
Sunt artist, tu eºti scriitor.

376
00:18:59,600 --> 00:19:00,696
De aceea, avem nevoie unul de altul.

377
00:19:00,720 --> 00:19:01,948
Ajutor! Foc!

378
00:19:08,800 --> 00:19:10,074
Bine, ai dreptate.
Nu, ai dreptate.

379
00:19:16,400 --> 00:19:18,391
Adicã, dacã ne pune în clase separate,

380
00:19:18,560 --> 00:19:20,312
este sfârºitul lumii aºa cum o ºtim.

381
00:19:20,400 --> 00:19:22,118
Ce vom face?

382
00:19:22,280 --> 00:19:23,429
Oh, am sã-þi spun ce vom face.

383
00:19:23,600 --> 00:19:25,431
Primul lucru luni dimineaþa,
vom fura acea broascã þestoasã.
384
00:19:25,640 --> 00:19:28,598
Edith!

385
00:19:36,280 --> 00:19:37,280
Oh, e un moment nepotrivit?

386
00:19:37,600 --> 00:19:38,953
N-am vrut sã întrerup
procesul de copiere.

387
00:19:39,080 --> 00:19:41,753
Voi merge.

388
00:19:41,920 --> 00:19:42,920
Da, du-te! Te rog pleacã.

389
00:19:43,080 --> 00:19:44,160
Nu Nu. Sunt gata.

390
00:19:44,320 --> 00:19:46,356
Ce te aduce pe aici?

391
00:19:48,640 --> 00:19:51,108
Tocmai am fãcut
aceastã caserolã de ton...

392
00:19:52,000 --> 00:19:54,434
ºi am observat cã
avea numele tãu pe el...

393
00:19:54,600 --> 00:19:57,114
în ardei iute.

394
00:19:57,280 --> 00:19:59,589
Mmm...

395
00:19:59,800 --> 00:20:00,994
Miroase picant.

396
00:20:01,280 --> 00:20:03,271
Da. MMM-hmm.

397
00:20:03,440 --> 00:20:04,953
Asta pentru cã a fost uscat
timp de o sãptãmânã.

398
00:20:05,120 --> 00:20:07,270
Nu ºtiu ce înseamnã asta,

399
00:20:07,440 --> 00:20:08,839
dar suna consumatoare
de timp.

400
00:20:08,960 --> 00:20:10,439
A fost nevoie de o sãptãmânã.

401
00:20:10,640 --> 00:20:11,959
Eww. Se plac unul pe celãlalt.

402
00:20:12,120 --> 00:20:14,634
Oh, nu, George.
Cred cã e mult mai rãu.

403
00:20:14,800 --> 00:20:16,631
Se plac-plac unul pe altul.

404
00:20:16,800 --> 00:20:18,518
Despre ce vorbeºti?

405
00:20:18,680 --> 00:20:19,760
Adulþii nu se plac-plac cu
alþi adulþi.

406
00:20:19,840 --> 00:20:21,558
Ei bine, probabil cã nu
ai vãzut-o la tine acasã

407
00:20:21,720 --> 00:20:23,336
deoarece pãrinþii tãi sunt cãsãtoriþi.

408
00:20:23,360 --> 00:20:24,560
În studiile mele, "plac-plac" pare
sã se încheie cu cãsãtoria.

409
00:20:24,640 --> 00:20:27,313
Ei bine, ar trebui sã mã întorc,
probabil, sã conduc ºcoala.

410
00:20:28,240 --> 00:20:29,776
ªtii, nu se va conduce singurã.

411
00:20:29,800 --> 00:20:31,597
Dar...

412
00:20:33,080 --> 00:20:34,354
Oh, Edith. Ia-þi capul din nori.

413
00:20:35,480 --> 00:20:39,871
Stai, Edith! Nu mi-ai
dat caserola de ton.

414
00:20:40,840 --> 00:20:44,071
Cred cã a uitat broasca þestoasã.

415
00:20:44,960 --> 00:20:46,678
Hai! Hai! Hai.

416
00:20:46,840 --> 00:20:48,068
Asta e important.

417
00:20:49,480 --> 00:20:50,674
Grozav. Ce fac acum?

418
00:20:50,840 --> 00:20:52,398
Bunã. Dacã doriþi ºansa

419
00:20:56,680 --> 00:20:59,194
de a câºtiga un miliard
de dolari... Ooh.

420
00:20:59,360 --> 00:21:01,157
Vã rugãm sã aºteptaþi
unul dintre reprezentanþii noºtri.
421
00:21:01,360 --> 00:21:03,078
Trebuie sã fie pe aici pe undeva.

422
00:21:17,360 --> 00:21:19,078
Ugh.

423
00:21:20,040 --> 00:21:21,040
Uau! Ce?

424
00:21:24,200 --> 00:21:25,519
Tot ceea ce Krupp a confiscat
vreodatã de la noi.

425
00:21:25,680 --> 00:21:27,875
Uitã-te la toate astea.

426
00:21:28,040 --> 00:21:29,712
Oh, dragã pernã cu bãºini.

427
00:21:29,920 --> 00:21:31,638
Vei cânta din nou.

428
00:21:31,800 --> 00:21:33,552
Oh, Super Duper
Maºina de inundaþie!

429
00:21:35,200 --> 00:21:38,556
Hypno-inelul!

430
00:21:40,200 --> 00:21:41,269
Nici n-am apucat sã-l desigilez.

431
00:21:41,400 --> 00:21:43,470
Wow.

432
00:21:44,520 --> 00:21:45,520
Uitã-te la asta.

433
00:21:45,560 --> 00:21:46,560
Are fiecare numãr al cãpitanului Chiloþi
434
00:21:46,720 --> 00:21:48,256
pe care l-am creat vreodatã.

435
00:21:48,280 --> 00:21:49,315
Crezi cã le citeºte?

436
00:21:49,480 --> 00:21:50,480
Speram cã am apelat

437
00:21:50,640 --> 00:21:51,856
la un segment
demografic uºor mai tânãr.

438
00:21:51,880 --> 00:21:53,598
Ei bine, dacã nu este chiar
George Beard ºi Harold Hutchins.

439
00:21:54,800 --> 00:21:57,997
Pentru ce datorez plãcerea?

440
00:21:58,160 --> 00:22:00,151
Este, probabil, acest lucru?

441
00:22:00,320 --> 00:22:02,072
Oh nu.

442
00:22:02,160 --> 00:22:03,309
Bunã încercare.

443
00:22:03,480 --> 00:22:04,629
Turtle ºi eu am devenit
destul de ataºaþi.

444
00:22:04,840 --> 00:22:06,751
Suntem inseparabili, de fapt.

445
00:22:06,920 --> 00:22:08,558
Îl am oriunde mã duc.

446
00:22:08,760 --> 00:22:10,239
Inclusiv duº!
447
00:22:10,400 --> 00:22:12,675
Oh. Sãraca þestoasa!

448
00:22:14,600 --> 00:22:15,953
Oh, ce-i asta?

449
00:22:19,520 --> 00:22:20,919
Sunt hârtiile

450
00:22:21,920 --> 00:22:22,920
pentru a vã separa pe voi doi.

451
00:22:23,000 --> 00:22:24,911
Este într-adevãr incredibil.

452
00:22:25,240 --> 00:22:26,309
Pot sã vãd de fapt,
sfârºitul prieteniei voastre.

453
00:22:26,440 --> 00:22:29,910
ªi se terminã aici.

454
00:22:30,080 --> 00:22:32,435
Pe aceastã linie punctatã.

455
00:22:32,600 --> 00:22:34,591
George, fã ceva.

456
00:22:35,280 --> 00:22:36,793
Puneþi stiloul în jos, dle Krupp...

457
00:22:37,520 --> 00:22:38,999
sau te vom hipnotiza.

458
00:22:39,160 --> 00:22:40,513
Ce? Ce?

459
00:22:40,680 --> 00:22:41,680
Ai spus sã fac ceva.
460
00:22:41,840 --> 00:22:42,989
Ce este asta?

461
00:22:43,160 --> 00:22:44,195
Forjate din plastic topit
din Shandong, China.

462
00:22:44,360 --> 00:22:47,989
La cel mai mic etaj al
celui mai întunecat subsol

463
00:22:48,160 --> 00:22:50,628
unde doar jucãriile
rele pot fi fãcute...

464
00:22:50,800 --> 00:22:53,792
existã cel mai puternic element...

465
00:22:53,960 --> 00:22:55,791
vreodatã gãsit într-o cutie
de zahãr Frosted Doodles.

466
00:22:55,960 --> 00:22:59,350
Inelul de hipnozã.

467
00:23:00,040 --> 00:23:01,951
Mã hipnotizezi pe mine?

468
00:23:02,520 --> 00:23:03,635
Cu aceastã bucatã de gunoi din plastic?

469
00:23:03,720 --> 00:23:05,517
Asta funcþioneazã cu adevãrat?

470
00:23:06,800 --> 00:23:07,869
Tu ce crezi?
Am luat-o dintr-o cutie de cereale.

471
00:23:08,040 --> 00:23:09,996
Te avertizez.

472
00:23:10,160 --> 00:23:11,229
Dacã nu faci ce spunem,

473
00:23:11,400 --> 00:23:12,456
vei fi cu adevãrat somnoros.

474
00:23:12,480 --> 00:23:13,680
Oh, da? Voi fi somnoros?

475
00:23:13,840 --> 00:23:16,400
Cu chestia aia îndreptatã spre mine?

476
00:23:16,560 --> 00:23:18,198
Nu mã face somnoros.

477
00:23:18,360 --> 00:23:19,998
Nu voi fi somn...

478
00:23:23,000 --> 00:23:24,718
Uau!

479
00:23:24,920 --> 00:23:25,920
Ce fel de vraja din plastic este asta?

480
00:23:28,840 --> 00:23:31,354
Uau!

481
00:23:31,520 --> 00:23:32,635
Ce se întâmplã? Nu ºtiu.

482
00:23:32,840 --> 00:23:34,016
De ce pluteºti?

483
00:23:34,040 --> 00:23:35,678
Ce a fost asta?

484
00:23:49,840 --> 00:23:51,159
Nu ºtiu.

485
00:23:51,360 --> 00:23:52,429
Nu credeam cã se va întâmpla.
486
00:23:52,520 --> 00:23:54,160
Te-am prins.
Eºti în siguranþã acum, þestoaso.

487
00:23:59,640 --> 00:24:02,200
Când am sã pocnesc din degete,

488
00:24:04,720 --> 00:24:06,039
veþi asculta fiecare comanda a noastrã.

489
00:24:06,120 --> 00:24:07,872
Aºteaptã. De unde ºtii asta?

490
00:24:08,040 --> 00:24:09,359
Nu ºtiu. Eu spun doar primul lucru

491
00:24:09,520 --> 00:24:10,656
care vine în minte,
cu voce autoritarã.

492
00:24:10,680 --> 00:24:12,336
Acum eºti un pui.

493
00:24:12,360 --> 00:24:14,510
A mers!

494
00:24:25,560 --> 00:24:26,560
E un pui.

495
00:24:27,200 --> 00:24:28,269
Bine, lasã-mã sã încerc. Lasã-mã sã încerc.

496
00:24:28,480 --> 00:24:29,708
Eºti o maimuþã.

497
00:24:30,600 --> 00:24:31,794
Oh! Uitã-te la el, e o maimuþã!

498
00:24:37,720 --> 00:24:39,711
Haide.
499
00:24:47,560 --> 00:24:48,560
Tu eºti acum

500
00:24:48,600 --> 00:24:49,715
cel mai mare super-erou
din toate timpurile...

501
00:24:49,840 --> 00:24:52,718
uimitorul cãpitan Chiloþi

502
00:24:52,920 --> 00:24:55,514
Tra-la-laaaaa!

503
00:25:10,280 --> 00:25:13,033
Cãpitanul Chiloþi? Chiar eºti tu?

504
00:25:14,440 --> 00:25:17,910
Sã vedem.

505
00:25:18,480 --> 00:25:19,674
Chiloþi, verificat.

506
00:25:19,840 --> 00:25:21,592
Cãpitan, de asemenea,
se verificã.

507
00:25:21,760 --> 00:25:23,955
Sunt destul de sigur cã
sunt cãpitanul Chiloþi.

508
00:25:24,320 --> 00:25:27,357
A mers!

509
00:25:29,640 --> 00:25:30,640
De aia trebuie sã vã fac
ajutoarele mele de încredere!

510
00:25:31,880 --> 00:25:34,440
Ajutoare?

511
00:25:34,840 --> 00:25:35,840
Nu te teme, aceastã planetã este
sigurã sub ochiul meu vigilent.

512
00:25:36,280 --> 00:25:39,636
Acest lucru este hilar!
Acest lucru este uimitor!

513
00:25:39,800 --> 00:25:41,438
Sã vedem ce e pe jos.

514
00:25:41,720 --> 00:25:42,948
Stai, nu!

515
00:25:44,120 --> 00:25:45,120
Ei bine, asta a fost revigorant.

516
00:25:46,960 --> 00:25:48,791
Trebuie sã-l oprim. De ce?

517
00:25:48,960 --> 00:25:50,473
Huzzah!

518
00:25:51,760 --> 00:25:52,760
Dã-te din drum, Bozo!

519
00:25:52,800 --> 00:25:53,800
Vã mulþumesc, persoana din vehicul!

520
00:25:53,960 --> 00:25:55,678
Au!

521
00:25:55,880 --> 00:25:56,915
Da, probabil cã ar
trebui sã-l prindem.

522
00:25:57,000 --> 00:25:58,513
Cãpitane Chiloþi, aºteptaþi!

523
00:26:00,280 --> 00:26:02,271
Oh! Ha-ha!
524
00:26:06,360 --> 00:26:07,679
Ce este asta?

525
00:26:08,080 --> 00:26:09,080
Bietul suflet. Eºti prins

526
00:26:09,800 --> 00:26:11,518
într-un fel de închisoare
sub formã de cutie invizibilã.

527
00:26:11,640 --> 00:26:14,473
Ce e aia? Nu te pot auzi.

528
00:26:14,640 --> 00:26:17,074
Dar eu vãd lacrimile tale.

529
00:26:17,240 --> 00:26:18,912
Este bine cã iubesc asta?

530
00:26:19,080 --> 00:26:21,150
Da ºi nu. Dar cea mai mare parte, da.

531
00:26:21,320 --> 00:26:23,151
Nu te teme, cãci te voi elibera!

532
00:26:24,000 --> 00:26:25,991
Au! Ooh!

533
00:26:26,080 --> 00:26:27,080
Ce e în neregulã cu tine?

534
00:26:27,200 --> 00:26:28,315
Ah, e mai bine. Vã pot auzi acum.

535
00:26:28,520 --> 00:26:30,158
Scuze scuze. Ne pare atât de rãu.

536
00:26:30,600 --> 00:26:32,033
Bine, ascultã, sã nu

537
00:26:32,200 --> 00:26:33,240
pocnim oameni, pentru cã...

538
00:26:33,360 --> 00:26:34,656
Stai.

539
00:26:34,680 --> 00:26:35,999
Aici, lasã-mã sã ajut. Oh!

540
00:26:36,920 --> 00:26:38,353
Cu plãcere, doamnã.

541
00:26:38,440 --> 00:26:40,351
ªtii, ar trebui sã te ducem, probabil,

542
00:26:40,520 --> 00:26:41,856
înapoi la ºcoalã înainte de orice altceva...

543
00:26:41,880 --> 00:26:43,496
Stai!
Ce?

544
00:26:43,520 --> 00:26:44,520
Simþi asta?
Nu.

545
00:26:44,680 --> 00:26:46,352
Bineînþeles cã nu.

546
00:26:46,520 --> 00:26:47,560
Tu nu eºti un super-erou ca mine.

547
00:26:47,680 --> 00:26:49,193
Veniþi, ajutoare,
rãul este peste tot.

548
00:26:49,360 --> 00:26:51,590
Oh nu!

549
00:26:51,760 --> 00:26:52,760
Unde a plecat acum?
550
00:26:55,360 --> 00:26:56,713
Spre cer!

551
00:26:56,920 --> 00:26:58,956
Ai crede cã un tip ca el
ar fi uºor de gãsit.

552
00:27:08,440 --> 00:27:10,296
L-am gãsit.

553
00:27:10,320 --> 00:27:11,320
Stai jos, gigantic monstru maimuþã!

554
00:27:11,360 --> 00:27:13,954
Monstru gigant maimuþã? Ce vorbeºte...

555
00:27:14,120 --> 00:27:16,759
Zilele de terorizat
acest oraº sunt gata!

556
00:27:17,320 --> 00:27:20,710
Dl Krupp! Vreau sã spun, cãpitane Chiloþi!

557
00:27:20,880 --> 00:27:22,632
Nu poþi zbura de fapt!

558
00:27:22,800 --> 00:27:25,234
Acum, zbor la cer...

559
00:27:25,400 --> 00:27:27,311
ca un struþ!

560
00:27:27,480 --> 00:27:28,595
Te-am prins!

561
00:27:32,480 --> 00:27:34,118
Trebuie sã facem ceva.

562
00:27:37,960 --> 00:27:39,598
Am o idee.
563
00:27:39,800 --> 00:27:41,074
Bunã dimineaþa!

564
00:27:42,920 --> 00:27:44,433
Oh, sunt o mulþime de butoane.

565
00:27:46,600 --> 00:27:48,477
Ia asta! Ah, lovitura perversã!

566
00:27:51,520 --> 00:27:53,750
Au! Direct în bot!

567
00:27:54,120 --> 00:27:55,917
Nu!

568
00:27:57,480 --> 00:27:58,480
Oh, bunã, bãieþi!

569
00:28:01,760 --> 00:28:02,760
Aºteaptã! Nu!

570
00:28:02,920 --> 00:28:03,955
Urmaþi gorilã!

571
00:28:04,320 --> 00:28:05,355
Oh, ai dus o luptã bunã!

572
00:28:07,440 --> 00:28:09,271
Da! Eºti atât de bun
la o macara, Harold.

573
00:28:12,440 --> 00:28:15,352
ªtiu! Nu e chiar aºa de greu.

574
00:28:15,520 --> 00:28:17,272
Fiþi siguri,

575
00:28:17,880 --> 00:28:19,160
cetãþeni ai acestei metropole minunate...

576
00:28:19,200 --> 00:28:20,838
Vã voi scãpa de aceastã ameninþare
în orice moment acum!

577
00:28:21,000 --> 00:28:23,639
Haide. Oh, haide, haide, haide.

578
00:28:23,840 --> 00:28:26,638
Victorie!

579
00:28:26,800 --> 00:28:27,994
Da! Bravo!

580
00:28:28,160 --> 00:28:29,434
Oh, nu, nu, nu!

581
00:28:29,640 --> 00:28:30,868
Sã fie o lecþie pentru
rãufãcãtorii de peste tot.

582
00:28:34,840 --> 00:28:38,150
Niciodatã nu subestima
puterea lenjeriei de corp!

583
00:28:38,360 --> 00:28:41,477
Cine naiba eºti tu?

584
00:28:41,640 --> 00:28:43,392
Ce...

585
00:28:43,480 --> 00:28:44,480
Wow! Nu-mi vine sã
cred cã am gãsit un loc.

586
00:28:49,800 --> 00:28:52,473
Oh, Doamne. Bunicule,
ai fãcut-o din nou.

587
00:28:52,640 --> 00:28:55,029
E un somnambul.

588
00:28:55,560 --> 00:28:56,629
Haide, sã te întorci în pat.

589
00:28:56,800 --> 00:28:58,870
Dar ce facem cu toate
celelalte personaje negative?

590
00:28:59,040 --> 00:29:00,720
Ei bine, nu-þi face griji.

591
00:29:00,920 --> 00:29:02,114
Nu existã ticãloºi pe aici.

592
00:29:02,200 --> 00:29:03,840
Un profesor de ºtiinþe, hmm?

593
00:29:05,880 --> 00:29:08,838
Acoperirea perfectã.

594
00:29:09,000 --> 00:29:10,991
Minunat! Ce sediu uluitor.

595
00:29:17,520 --> 00:29:20,830
Plin de relicve...

596
00:29:21,000 --> 00:29:22,877
Sãrbãtorirea tuturor
faptelor mele interplanetare!

597
00:29:23,040 --> 00:29:26,237
Oh, asta îmi provoacã amintiri.

598
00:29:26,400 --> 00:29:27,992
Ce vom face? Nu poate sta aici.

599
00:29:28,440 --> 00:29:30,396
Trebuie sã-l transformi
înapoi în Krupp.

600
00:29:30,560 --> 00:29:32,073
ªtiu, dar putem sã stãm doar un moment

601
00:29:32,240 --> 00:29:33,798
sã recunoaºtem ceea ce se
întâmplã aici, te rog?

602
00:29:33,880 --> 00:29:35,600
Vreau sã spun, cãpitanul Chiloþi
este agãþat în casa noastrã din copac!

603
00:29:35,720 --> 00:29:39,554
Uitã-te la þestoasa asta drãguþã.

604
00:29:40,200 --> 00:29:42,077
Oh, e atât de adorabilã.

605
00:29:42,200 --> 00:29:43,918
Ei bine, munca de erou
nu se terminã niciodatã.

606
00:29:46,440 --> 00:29:48,078
Acum este timpul
sã zbor din nou!

607
00:29:48,200 --> 00:29:50,350
Nu, nu, nu, nu!

608
00:29:50,520 --> 00:29:51,794
Unde sunt?

609
00:29:53,640 --> 00:29:54,640
Unde îmi sunt pantalonii?

610
00:29:54,800 --> 00:29:56,074
Oh nu! E Krupp din nou.

611
00:29:56,240 --> 00:29:57,275
Ah!

612
00:29:57,360 --> 00:29:58,759
Tra-la-Laa!

613
00:29:59,080 --> 00:30:00,718
Asta e! Acum ºtim ce-l transformã.
614
00:30:00,880 --> 00:30:02,960
Transformã pe cine în ce?

615
00:30:03,040 --> 00:30:04,189
De ce sunt ud leoarcã?

616
00:30:04,720 --> 00:30:05,720
Miºto.
Hei.

617
00:30:05,880 --> 00:30:07,029
Tra-la-Laa!

618
00:30:07,240 --> 00:30:08,878
Harold!

619
00:30:09,040 --> 00:30:10,917
George! Laaa!

620
00:30:11,080 --> 00:30:12,798
Probabil ar trebui sã ne oprim.

621
00:30:12,960 --> 00:30:14,109
Da, probabil cã ar trebui.

622
00:30:14,280 --> 00:30:15,395
Nu mai face asta! Tra-la...

623
00:30:15,560 --> 00:30:17,391
Sunt Cãpitanul...

624
00:30:17,480 --> 00:30:19,118
Ce faci?

625
00:30:19,440 --> 00:30:20,576
Bunã? Ei bine, salut!

626
00:30:20,600 --> 00:30:21,600
Ce se întâmplã?
Nu te teme!
627
00:30:21,760 --> 00:30:23,557
Nu ºtiam cã pot face acest lucru.
Hei, ajutoare!

628
00:30:23,720 --> 00:30:25,376
Tra! Hei! Heyo!

629
00:30:25,400 --> 00:30:26,799
Tra-la-Laa!

630
00:30:29,920 --> 00:30:30,989
Bine, asta este strada.

631
00:30:33,760 --> 00:30:35,113
Haide haide. Suntem aproape acolo.

632
00:30:36,240 --> 00:30:37,680
Bunã seara.

633
00:30:40,480 --> 00:30:41,913
Câine rãu.

634
00:30:42,760 --> 00:30:45,115
Am reuºit.

635
00:30:52,920 --> 00:30:53,955
Yeesh.

636
00:30:54,760 --> 00:30:55,760
Mã întreb ce orori
se aflã în interior.

637
00:30:56,920 --> 00:30:58,990
Probabil sunt câini sãlbatici acolo.

638
00:30:59,160 --> 00:31:00,991
Probabil mecanisme de torturã.

639
00:31:01,160 --> 00:31:02,560
ªobolani turbaþi.
640
00:31:02,600 --> 00:31:03,600
Creiere în borcane.

641
00:31:03,680 --> 00:31:04,749
Borcane de globi oculari.

642
00:31:04,960 --> 00:31:06,439
Oase de foºti studenþi.

643
00:31:06,600 --> 00:31:08,318
De ce þipi?

644
00:31:15,640 --> 00:31:16,709
Am presupus cã ar fi ceva înfricoºãtor...

645
00:31:16,880 --> 00:31:18,632
dar este de fapt un loc foarte frumos.

646
00:31:19,200 --> 00:31:20,713
Noi, probabil, nu ar
trebui sã cotrobãim pe aici.

647
00:31:27,320 --> 00:31:28,680
Da. Cu siguranþã nu.

648
00:31:28,840 --> 00:31:30,671
Haide.

649
00:31:33,200 --> 00:31:34,200
Huh.

650
00:31:37,960 --> 00:31:38,960
Hmm.

651
00:31:40,640 --> 00:31:41,640
Cereale "Nu prea vesele"?

652
00:31:43,160 --> 00:31:44,991
Tipul ãsta mã întristeazã.
653
00:31:45,320 --> 00:31:47,151
Trebuie sã spun,
nu e cea mai miºto cotrobãire.

654
00:31:54,680 --> 00:31:56,910
Da, nu, în totalitate.
E într-adevãr trist.

655
00:31:57,080 --> 00:32:00,197
O regret, de fapt.

656
00:32:00,360 --> 00:32:02,157
Sper cã nu o sã ajungem
vreodatã cã el.

657
00:32:11,160 --> 00:32:13,720
De unul singur.

658
00:32:13,880 --> 00:32:15,359
Este imposibil. Asta nu se va întâmpla.

659
00:32:16,520 --> 00:32:18,640
Da da. Asta nu se va întâmpla.

660
00:32:18,720 --> 00:32:20,711
Doar dacã nu ne pune în clase separate.

661
00:32:21,720 --> 00:32:24,518
Ceea ce nu se va întâmpla.

662
00:32:26,120 --> 00:32:28,270
Nu se va întâmpla.
Pentru cã-l controlãm acum.

663
00:32:29,200 --> 00:32:32,272
ªi dacã vreodatã ne face
din nou probleme,

664
00:32:32,440 --> 00:32:34,078
tot ce trebuie sã fac
este pocnesc din degete...
665
00:32:34,200 --> 00:32:35,872
ºi "Tra-la-Laa!"

666
00:32:36,040 --> 00:32:37,439
Toate problemele noastre dispar.

667
00:32:37,640 --> 00:32:40,074
Oh da

668
00:32:49,440 --> 00:32:51,032
Frumos.

669
00:33:00,120 --> 00:33:01,553
Chiar mai frumos.

670
00:33:06,560 --> 00:33:08,710
Hei, Tommy. Ce se întâmplã?

671
00:33:12,600 --> 00:33:13,720
Bunã bãieþi.

672
00:33:13,800 --> 00:33:14,800
Uau! Miºto cãmãºi!

673
00:33:15,080 --> 00:33:16,911
Ce faceþi voi doi împreunã?

674
00:33:18,120 --> 00:33:19,758
V-am separat.

675
00:33:20,400 --> 00:33:21,799
Nu, nu ai fãcut-o.

676
00:33:22,760 --> 00:33:23,760
Despre ce vorbeºti?

677
00:33:23,800 --> 00:33:24,949
Am semnat actele. Vedeþi?

678
00:33:25,120 --> 00:33:27,429
Nu vãd o semnãturã.

679
00:33:27,520 --> 00:33:28,520
Harold, vezi o semnãturã?

680
00:33:28,600 --> 00:33:29,736
Nimic.

681
00:33:29,760 --> 00:33:31,239
De fapt, nu pot vedea nimic.
Ochelari de soare sunt prea întunecaþi.

682
00:33:31,440 --> 00:33:33,800
Ce? Aº fi putut jura
cã am semnat chestia asta.

683
00:33:33,920 --> 00:33:36,309
Nu conteazã. Uite!

684
00:33:36,480 --> 00:33:38,835
În mod oficial separaþi.

685
00:33:39,000 --> 00:33:40,592
Pentru totdeauna.

686
00:33:40,760 --> 00:33:42,352
Ce? Dã-mi aia. Tra-la-laaa!

687
00:33:44,360 --> 00:33:47,272
Vezi? Problemã rezolvatã.

688
00:33:47,440 --> 00:33:48,998
Ooh!

689
00:33:49,440 --> 00:33:51,032
Salutãri, cetãþeni!

690
00:33:52,760 --> 00:33:54,432
Repede, aici.

691
00:33:54,600 --> 00:33:55,600
Bine, ºtii ce?

692
00:33:59,040 --> 00:34:00,075
Aceste cãmãºi au fost premature.

693
00:34:00,160 --> 00:34:01,639
Categoric. Haide.

694
00:34:01,800 --> 00:34:03,119
Sã-l transformãm înapoi în Krupp.

695
00:34:03,280 --> 00:34:04,416
Nu putem. El ne va despãrþi,
îþi aminteºti?

696
00:34:04,440 --> 00:34:06,510
Da, ei bine, nu-l putem lãsa

697
00:34:06,960 --> 00:34:08,096
sã umble arãtând aºa.

698
00:34:08,120 --> 00:34:09,553
Un triunghi!

699
00:34:09,800 --> 00:34:11,870
Clincãne!

700
00:34:11,960 --> 00:34:14,235
Ah! Director Krupp, ne-ai
prins din nou.

701
00:34:28,160 --> 00:34:30,754
Mai bine ne duci în birou

702
00:34:32,000 --> 00:34:33,638
pentru o muºtruluialã.

703
00:34:33,760 --> 00:34:35,591
Corect? Director Krupp?

704
00:34:36,160 --> 00:34:37,878
Director care?

705
00:34:38,040 --> 00:34:39,336
Cãpitane Chiloþi, ieºi de aici.

706
00:34:39,360 --> 00:34:40,873
Ajutoare...

707
00:34:42,040 --> 00:34:43,040
Sunteþi siguri cã

708
00:34:43,200 --> 00:34:44,200
identitatea mea secretã necesitã aceste...

709
00:34:44,320 --> 00:34:46,038
haine incomode?

710
00:34:46,680 --> 00:34:49,353
Da, pozitiv.

711
00:34:49,560 --> 00:34:50,560
100% pozitiv.
Acum, acþioneazã ca un director.

712
00:34:50,720 --> 00:34:53,518
Oh corect.

713
00:34:53,680 --> 00:34:54,715
Cum face un director?

714
00:34:55,160 --> 00:34:56,354
E rãu!

715
00:34:56,480 --> 00:34:57,480
Okey-Doke.

716
00:34:57,520 --> 00:34:58,555
Sunt un director!

717
00:35:02,200 --> 00:35:03,519
Oh da. Grozav.
718
00:35:04,040 --> 00:35:05,040
Haide. Suntem aproape acolo.

719
00:35:05,680 --> 00:35:07,193
Oh Salut. Surprizã.

720
00:35:08,880 --> 00:35:10,836
Este Edith.

721
00:35:11,520 --> 00:35:13,033
Þi-a plãcut caserola mea de ton?

722
00:35:13,200 --> 00:35:15,191
Nu pot minþi.

723
00:35:15,880 --> 00:35:17,677
Nu-mi amintesc caserola dvs. de ton.

724
00:35:17,880 --> 00:35:20,394
Ce? Oh.

725
00:35:20,560 --> 00:35:22,357
Dar dacã caserola este

726
00:35:22,520 --> 00:35:23,919
la fel de izbitoare ochiul tãu
albastru...

727
00:35:24,040 --> 00:35:27,237
Oh, nu credeam cã ai observat.

728
00:35:27,720 --> 00:35:30,359
Vai.

729
00:35:30,760 --> 00:35:31,760
Doi ochi albaºtri.

730
00:35:32,880 --> 00:35:34,916
Ooh!
731
00:35:36,080 --> 00:35:37,877
Director Krupp.
E timpul sã mergem.

732
00:35:38,720 --> 00:35:40,392
Trebuie sã încheiem.

733
00:35:40,560 --> 00:35:41,709
Foarte bine atunci.

734
00:35:41,880 --> 00:35:43,029
Sus, sus, ºi...

735
00:35:43,240 --> 00:35:44,389
ªi pe aici, domnule.

736
00:35:44,560 --> 00:35:46,551
Ooh! Alertã de flirt.

737
00:35:46,880 --> 00:35:49,713
A-ha!

738
00:35:49,880 --> 00:35:51,233
Wow, ea este încã în aºteptare.

739
00:35:52,440 --> 00:35:53,839
Pfiu! Am reuºit.

740
00:35:55,560 --> 00:35:57,232
Ei bine, salut, cetãþeanule.
Ce?

741
00:35:57,400 --> 00:35:59,118
Oh, salut pentru tine, de asemenea.

742
00:35:59,280 --> 00:36:00,320
Stãteam, cum ar fi, admirând...

743
00:36:00,440 --> 00:36:02,431
peisajul prin fereastrã spartã.
744
00:36:02,600 --> 00:36:04,238
Este în forma unui om.

745
00:36:04,400 --> 00:36:06,118
Oricum, eu sunt aici pentru interviu

746
00:36:06,280 --> 00:36:07,480
pentru poziþia de profesor de ºtiinþe.

747
00:36:07,600 --> 00:36:09,113
Perfect. Sunt deghizat

748
00:36:09,280 --> 00:36:10,633
ca un director de ºcoalã elementarã.

749
00:36:10,760 --> 00:36:12,193
Bãieþi, mã descurc cu asta.

750
00:36:13,400 --> 00:36:14,913
Nu vã faceþi griji.

751
00:36:15,080 --> 00:36:16,593
Acum, unde am pus CV-ul?

752
00:36:20,640 --> 00:36:23,074
Nu, nu e asta. Oh, acest lucru.

753
00:36:23,280 --> 00:36:24,440
Asta e distractiv.

754
00:36:25,440 --> 00:36:26,440
Ooh! Atenþie.

755
00:36:26,600 --> 00:36:27,794
Aia o sã lase un semn.

756
00:36:27,920 --> 00:36:29,399
Cãutam asta.

757
00:36:29,560 --> 00:36:30,913
Oh, nu asta.

758
00:36:31,120 --> 00:36:32,120
Ah-ha! Începem.

759
00:36:33,720 --> 00:36:34,789
Hmm. Aici spune cã
eºti un profesor de ºtiinþã?

760
00:36:36,960 --> 00:36:40,077
Nu chiar.

761
00:36:40,240 --> 00:36:41,434
Dar ai experienþã de predare?

762
00:36:41,600 --> 00:36:43,591
Oh, nu, nu pot spune cã am.

763
00:36:43,800 --> 00:36:45,119
Nici mãcar, cum ar fi,
babysitting?

764
00:36:45,560 --> 00:36:47,391
Niciodatã n-aº sta
pe un copil.

765
00:36:47,560 --> 00:36:48,788
Consilier de tabãrã?

766
00:36:48,960 --> 00:36:49,960
Niciodatã nu a fost un consilier de tabãrã.

767
00:36:50,120 --> 00:36:51,394
Deºi am primit consiliere...

768
00:36:51,600 --> 00:36:53,079
pentru unele traume ce
le-am experimentat ca copil.

769
00:36:53,240 --> 00:36:56,471
Primesc o vibraþie
foarte bunã despre tine.
770
00:36:57,000 --> 00:36:59,468
Acum stai.
Lasã-mã sã vãd CV-ul.

771
00:36:59,640 --> 00:37:01,596
Spune aici cã ai fost
un inventator de geniu?

772
00:37:01,760 --> 00:37:03,955
Nebun...

773
00:37:04,120 --> 00:37:05,314
geniu inventator. Dar da.

774
00:37:05,680 --> 00:37:08,990
ªi apoi în ultimii ani...

775
00:37:09,200 --> 00:37:11,111
ai „fost într-un loc foarte întunecat “...

776
00:37:11,280 --> 00:37:12,952
ºi porecla ta a fost...

777
00:37:13,160 --> 00:37:14,354
"Cãutãtor de rãzbunare?"

778
00:37:14,520 --> 00:37:16,431
„Rãzbunare cu toate costurile...

779
00:37:16,600 --> 00:37:17,953
"Mori! Mori!"

780
00:37:18,120 --> 00:37:19,120
Citesc asta, nu?

781
00:37:19,280 --> 00:37:20,280
Da, asta e practic ce
am fost pânã...

782
00:37:20,440 --> 00:37:22,510
aºa cã iatã-mã!

783
00:37:22,680 --> 00:37:24,432
Aplic pentru un loc
de muncã în

784
00:37:24,600 --> 00:37:25,749
în înfloritorul sistem
public de învãþãmânt...

785
00:37:25,840 --> 00:37:28,308
cu toate resursele sale uimitoare.

786
00:37:28,480 --> 00:37:31,677
Dar sincer, copiii
sunt atât de înþelegãtori.

787
00:37:32,280 --> 00:37:35,033
Aºa inocenþi.

788
00:37:35,200 --> 00:37:36,792
Zâmbetele lor lumineazã
inima mea ºi mã umple cu...

789
00:37:36,960 --> 00:37:39,952
un sentiment de bucurie adiacentã.

790
00:37:40,120 --> 00:37:43,032
Atâta timp cât acestea
sunt controlate...

791
00:37:43,200 --> 00:37:45,509
ºi nu râd ºi nici nu zâmbesc,
nici nu se joacã, nici nu râd.

792
00:37:45,680 --> 00:37:48,478
Copiii nu trebuie sã râdã!

793
00:37:48,640 --> 00:37:50,198
Ei bine, pari grozav!

794
00:37:51,000 --> 00:37:52,831
Eºti angajat!

795
00:37:53,000 --> 00:37:54,149
Ce? Excelent.

796
00:37:54,320 --> 00:37:55,878
Oh, apropo, voi avea nevoie
de liber în fiecare vineri

797
00:37:56,080 --> 00:37:58,036
ºi de marþi pânã joi...

798
00:37:58,200 --> 00:38:00,077
pentru experimentele mele rele.

799
00:38:00,240 --> 00:38:01,514
Sper cã nu este o problemã. Bine, pa-pa!

800
00:38:01,680 --> 00:38:04,353
Oh, acest lucru este rãu.

801
00:38:06,000 --> 00:38:07,069
Tocmai am angajat un maniac
cã profesor de ºtiinþe!

802
00:38:07,240 --> 00:38:09,515
Uh, da. Trebuie sã reparãm asta
înainte de a afla Krupp.

803
00:38:09,680 --> 00:38:12,035
Pare o treabã
pentru Cãpitanul Chiloþi.

804
00:38:12,520 --> 00:38:14,317
Nu Nu Nu. Trebuie sã rãmâi aici.

805
00:38:14,480 --> 00:38:16,710
Bine, tu eºti directorul, îþi aminteºti?

806
00:38:16,880 --> 00:38:18,393
Da, stai acolo ºi fii
supãrat pentru nici un motiv.
807
00:38:18,600 --> 00:38:20,875
Am înþeles. GRR...

808
00:38:21,040 --> 00:38:23,190
Ooh!

809
00:38:28,720 --> 00:38:29,720
Asta e interesantã
de privit prin ea.

810
00:38:30,400 --> 00:38:32,356
Ce? Cum am ajuns aici?

811
00:38:32,760 --> 00:38:34,910
De ce e udã fata mea?

812
00:38:35,120 --> 00:38:36,348
Bunã, clasã.

813
00:38:49,520 --> 00:38:50,714
Sunt profesorul
cel nou ºi cool.

814
00:38:50,880 --> 00:38:52,233
Nu un tip înfricoºãtor,
cu o agendã secretã rea.

815
00:38:52,400 --> 00:38:55,631
Oricum, eu sã începem
chiar aici.

816
00:38:57,720 --> 00:39:00,188
Dacã ar exista un singur lucru

817
00:39:00,360 --> 00:39:01,588
de pe aceastã lume pe
care l-ai putea schimba...

818
00:39:01,720 --> 00:39:03,320
ce ar fi?
819
00:39:03,760 --> 00:39:04,760
Ooh! Ooh! Pace pe pãmânt.

820
00:39:04,920 --> 00:39:06,751
Irealizabil. Oricine altcineva?

821
00:39:06,920 --> 00:39:08,911
Oceanul Pacific în ciocolatã.

822
00:39:09,760 --> 00:39:11,432
Atlanticul în brânzã Nacho.

823
00:39:11,600 --> 00:39:13,079
E ca ºi cum suntem aceeaºi persoanã

824
00:39:13,280 --> 00:39:14,633
ºi totuºi atât, atât de diferite.

825
00:39:14,760 --> 00:39:15,909
Îmi place.

826
00:39:16,120 --> 00:39:17,758
Dar mai important...

827
00:39:17,920 --> 00:39:19,558
dacã aº schimba un singur
lucru pe lume...

828
00:39:19,720 --> 00:39:23,110
ar fi pentru a scãpa de...

829
00:39:23,280 --> 00:39:26,955
râsete.

830
00:39:27,120 --> 00:39:28,120
A scãpa de râs?

831
00:39:30,440 --> 00:39:31,839
Ce fel de persoanã vrea sã facã asta?

832
00:39:32,000 --> 00:39:33,558
Oh, oh! Ah! Ah! Domnule, domnule.

833
00:39:33,680 --> 00:39:34,680
Da?

834
00:39:34,800 --> 00:39:35,800
Îmi place.

835
00:39:35,880 --> 00:39:36,880
Oh, uitã-te la asta.
Avem un lingãu.

836
00:39:36,960 --> 00:39:38,791
Bine de ºtiut, bine de ºtiut.

837
00:39:38,960 --> 00:39:40,837
Oricum.

838
00:39:41,000 --> 00:39:42,000
Acesta este creierul unui copil mediu.

839
00:39:43,480 --> 00:39:46,995
Chiar aici este

840
00:39:47,160 --> 00:39:48,195
lobul cu „gândire la bomboane “.

841
00:39:48,320 --> 00:39:50,276
Lobul „Frica de ceea ce e sub pat “.

842
00:39:50,440 --> 00:39:52,476
Acesta este lobul „singurul lucru pe
care îl voi mânca este pizza...

843
00:39:52,640 --> 00:39:55,154
„nuggets de pui, sau fidea cu unt “.

844
00:39:55,320 --> 00:39:57,993
Chiar aici este lobul

845
00:39:58,200 --> 00:39:59,758
„De îndatã ce cineva are o jucãrie...

846
00:39:59,840 --> 00:40:01,671
„Vreau ºi eu jucãria “.

847
00:40:01,840 --> 00:40:04,274
ªi asta...

848
00:40:04,840 --> 00:40:06,159
Aceasta este Hahaguffawchuckleamalus.

849
00:40:06,960 --> 00:40:10,157
Aceastã parte violetã
ºi un pic amuzantã

850
00:40:10,640 --> 00:40:12,710
deþine întreaga noastrã
capacitate de râs.

851
00:40:12,840 --> 00:40:16,150
De ani de zile, am
încercat sã-l micºorez

852
00:40:16,320 --> 00:40:18,709
sau tãia în întregime...

853
00:40:18,840 --> 00:40:20,796
dar frustrant,

854
00:40:22,680 --> 00:40:24,432
supravieþuirea noastrã
pare dependentã de ea.

855
00:40:24,520 --> 00:40:27,512
Nu-mi place asta.
Adicã, eu nu înþeleg cu adevãrat.

856
00:40:28,520 --> 00:40:30,795
Dar lucrurile pe care le înþeleg

857
00:40:30,960 --> 00:40:32,200
par cu adevãrat rele pentru mine.

858
00:40:32,320 --> 00:40:33,514
Da, la fel.

859
00:40:33,680 --> 00:40:34,874
Um... Scuzã-mã,
profesor P?

860
00:40:35,040 --> 00:40:37,952
De ce încerci sã scapi de râs?

861
00:40:38,160 --> 00:40:39,991
Nu este râsul cel
mai bun medicament?

862
00:40:40,200 --> 00:40:41,519
Medicina este cel
mai bun medicament!

863
00:40:41,680 --> 00:40:45,150
Yeesh.

864
00:40:45,360 --> 00:40:46,475
Ce?

865
00:40:47,880 --> 00:40:48,880
Ce înseamnã P?

866
00:40:49,040 --> 00:40:50,080
Scuzaþi-mã?

867
00:40:50,560 --> 00:40:51,560
P. În numele tãu.
La ce se referã el?

868
00:40:51,640 --> 00:40:53,870
Oh, e privat.

869
00:40:54,040 --> 00:40:55,519
Deci, înseamnã cã numele
tãu este profesor Privat?
870
00:40:55,720 --> 00:40:59,076
Ce e aºa amuzant?

871
00:41:02,200 --> 00:41:03,713
Nu înþeleg.

872
00:41:03,880 --> 00:41:05,074
La biroul directorului, acum!

873
00:41:06,560 --> 00:41:07,595
ªi tu!

874
00:41:07,720 --> 00:41:08,720
De ce el?

875
00:41:08,880 --> 00:41:09,995
Pentru cã prietenia ºi
simþul umorului împãrtãºit

876
00:41:10,160 --> 00:41:12,594
mã iritã...

877
00:41:12,720 --> 00:41:13,869
ºi trebuie sã fie distruse!

878
00:41:14,040 --> 00:41:16,235
Trebuie sã facem ceva cu
noul profesor de ºtiinþã.

879
00:41:17,880 --> 00:41:19,960
Da, el e un personaj mai
negativ decât Krupp.

880
00:41:20,040 --> 00:41:22,395
Nici nu cred cã era
posibil.

881
00:41:22,560 --> 00:41:24,278
Uau! Uau! Aºteaptã o secundã.
Povesteºte-mi.
882
00:41:24,440 --> 00:41:25,936
Ce? Cine crezi...

883
00:41:25,960 --> 00:41:27,598
Oh, bine. Poate cã am putea
rezolva aceastã problemã, dacã ne-am...

884
00:41:27,760 --> 00:41:29,600
Mã puteþi auzi?
Nu, asta nu va funcþiona niciodatã.

885
00:41:29,720 --> 00:41:31,280
Stau chiar aici.

886
00:41:31,400 --> 00:41:33,197
Stai, profesorul P nu vrea sã
ºtie nimeni numele lui de familie.

887
00:41:33,360 --> 00:41:35,794
Corect? Corect!

888
00:41:35,960 --> 00:41:37,029
Cine e profesorul P?
Exact!

889
00:41:37,200 --> 00:41:38,872
Unde este respectul?
Sunt directorul vostru!

890
00:41:39,040 --> 00:41:42,749
Stai, e Krupp din nou?

891
00:41:43,640 --> 00:41:44,789
George! Da.
Destul de sigur cã este.

892
00:41:44,960 --> 00:41:46,791
Harold!

893
00:41:46,920 --> 00:41:47,920
Cum s-a întâmplat?
894
00:41:48,000 --> 00:41:49,000
Tra-la-Laa!

895
00:41:50,120 --> 00:41:51,872
Salutãri! Am nevoie...

896
00:41:52,040 --> 00:41:55,077
Ajutoare, de ce am nevoie?

897
00:41:55,280 --> 00:41:56,520
Fiºa noului profesor de ºtiinþã.

898
00:41:56,600 --> 00:41:58,875
Oh, da, da.

899
00:41:58,960 --> 00:41:59,960
Am nevoie de bila
lipicioasã de pe gard.

900
00:42:00,040 --> 00:42:02,429
Profesor de ºtiinþe.

901
00:42:02,600 --> 00:42:03,794
Predicatorul tensionat?

902
00:42:03,960 --> 00:42:04,960
Cadranul de pe...

903
00:42:06,400 --> 00:42:08,277
O, haide!

904
00:42:08,440 --> 00:42:09,759
Mulþumesc, femeie umanã!

905
00:42:09,960 --> 00:42:11,916
Ajutoare, explicaþi-mi

906
00:42:12,560 --> 00:42:13,913
importanþa acestui fiºier secret.

907
00:42:14,000 --> 00:42:15,797
Existã un nou personaj
negativ în oraº

908
00:42:15,960 --> 00:42:17,320
ºi încercãm sã descoperim
slãbiciunea lui.

909
00:42:17,400 --> 00:42:19,040
Oh...

910
00:42:19,120 --> 00:42:20,120
"Pantaloni-cãcaþi".

911
00:42:24,440 --> 00:42:26,271
Aleluia

912
00:42:27,520 --> 00:42:29,636
Aleluia

913
00:42:29,800 --> 00:42:31,597
Numele lui este Pantaloni-cãcaþi.
Am gãsit slãbiciunea lui.

914
00:42:31,760 --> 00:42:33,955
Aleluia

915
00:42:34,120 --> 00:42:36,111
El vrea sã scape lumea

916
00:42:36,640 --> 00:42:39,996
de râs

917
00:42:40,200 --> 00:42:42,509
Pentru totdeauna

918
00:42:42,680 --> 00:42:43,680
ºi întotdeauna

919
00:42:43,840 --> 00:42:44,840
Îl vom învinge
920
00:42:45,000 --> 00:42:46,035
Aleluia Aleluia

921
00:42:46,200 --> 00:42:49,476
Pantaloni-cãcaþi

922
00:42:51,160 --> 00:42:56,154
Cãpitane?
Ai uitat ceva?

923
00:43:02,320 --> 00:43:03,833
Oh, uitã-te la asta.
Au ieºit din nou.

924
00:43:04,000 --> 00:43:06,355
Hei acolo, puºtiule.

925
00:43:08,360 --> 00:43:09,554
Prima zi pentru profesorul P.

926
00:43:09,720 --> 00:43:11,278
Poþi sã-mi spui unde
se consumã prânzul?

927
00:43:11,480 --> 00:43:13,391
Ce se întâmplã cu faþa ta?

928
00:43:15,200 --> 00:43:16,553
Te sufoci?

929
00:43:16,720 --> 00:43:17,720
Ai nevoie sã strãnuþi?

930
00:43:17,880 --> 00:43:19,029
Vãd, vãd.

931
00:43:20,480 --> 00:43:21,833
Ai un caz de chicoteala,
nu-i aºa? E distractiv.

932
00:43:22,000 --> 00:43:24,992
Ei bine, am doar remediul pentru asta.

933
00:43:25,200 --> 00:43:27,794
În cuºcã. Acum! De ce?

934
00:43:29,200 --> 00:43:31,077
Pentru cã urãsc râsul ºi copiii...

935
00:43:31,240 --> 00:43:32,832
ºi am o cuºcã într-o servietã!

936
00:43:33,040 --> 00:43:35,076
Bine, bine, o zi bunã.

937
00:43:36,360 --> 00:43:38,874
Acum ce e la masa de prânz?

938
00:43:39,040 --> 00:43:40,871
Scuzã-mã, ai putea sã-mi
explici ce este amuzant?

939
00:43:46,360 --> 00:43:48,715
Tu! De ce râde toatã lumea?

940
00:43:48,880 --> 00:43:50,711
Uh, întrebi omul greºit.

941
00:43:51,040 --> 00:43:54,555
„Cãpitanul Chiloþi ºi
planurile primejdioase ale...

942
00:43:54,840 --> 00:43:58,753
"Profesorului Pantaloni-cãcaþi."

943
00:43:58,920 --> 00:44:00,751
Oh, ce se întâmplã?

944
00:44:04,760 --> 00:44:06,176
Sunt în hiperventilaþie.

945
00:44:06,200 --> 00:44:07,918
Stimaþi membri

946
00:44:08,120 --> 00:44:09,269
ai Comitetului Premiului Nobel...

947
00:44:09,400 --> 00:44:11,436
Cu mare mândrie...

948
00:44:11,600 --> 00:44:13,670
vi-l prezint...

949
00:44:13,840 --> 00:44:15,512
Sizerator 2000!

950
00:44:15,680 --> 00:44:19,389
Ooh. Oh.

951
00:44:19,520 --> 00:44:20,589
Iatã, putem micºora.

952
00:44:20,800 --> 00:44:23,712
Nu mai existã blocaje de trafic.

953
00:44:25,920 --> 00:44:28,354
ªi invers, putem mãri.

954
00:44:28,520 --> 00:44:30,750
Uitã-te la cât este de mare acest hot dog.

955
00:44:36,080 --> 00:44:38,036
O sã fie nevoie de o mulþime de
muºtar pentru acest cârnat!

956
00:44:38,600 --> 00:44:42,309
Premiul Nobel pentru Pace în Invenþii
merge la...

957
00:44:44,080 --> 00:44:47,629
hmm

958
00:44:48,040 --> 00:44:49,075
Profesor...

959
00:44:49,160 --> 00:44:50,160
Chiar e numele tãu?

960
00:44:52,480 --> 00:44:54,118
Nu e, un fel de glumã?

961
00:44:54,280 --> 00:44:56,396
Nu. Nu e o glumã.

962
00:44:56,560 --> 00:44:58,437
Este un nume
tradiþional în New Swissland.

963
00:44:58,600 --> 00:45:01,433
Pronunþ corect?

964
00:45:02,120 --> 00:45:04,076
Pantaloni-cãcaþi?

965
00:45:04,240 --> 00:45:06,151
Mai mult sau mai puþin.
Accentul se pune pe „cãcaþi “.

966
00:45:06,280 --> 00:45:09,317
De ce râzi?

967
00:45:11,000 --> 00:45:12,399
Am inventat o razã de
micºorare ºi extindere!

968
00:45:12,600 --> 00:45:15,478
Ar trebui sã fiu faimos!

969
00:45:15,640 --> 00:45:16,914
Ar trebui sã fiu cu modele
de douã ori mai înalte ca mine

970
00:45:17,080 --> 00:45:20,470
ºi ar trebui sã fiu
circuitul de talk-show-uri!
971
00:45:20,640 --> 00:45:22,596
Ar trebui sã lupt pentru puii de focã

972
00:45:22,760 --> 00:45:25,149
sã spun cã îmi pasã,
dar nu într-adevãr!

973
00:45:25,360 --> 00:45:27,920
Acest tip este prea mult!

974
00:45:28,080 --> 00:45:30,150
Stop! Nu mai râde!

975
00:45:34,480 --> 00:45:35,993
Nu, opreºte-te! Bine.

976
00:45:36,160 --> 00:45:37,195
Pfiu! Oh...

977
00:45:37,600 --> 00:45:39,352
Îmi pare rãu. Îmi pare atât de rãu.

978
00:45:39,480 --> 00:45:41,630
Ia premiul.

979
00:45:41,840 --> 00:45:43,319
Este foarte distractiv
sã spun Pantaloni-cãcaþi.

980
00:45:44,640 --> 00:45:47,438
Þine premiul tãu prost!
Nu îl mai vreau.

981
00:45:48,800 --> 00:45:51,678
Oh, ºi încã un lucru...

982
00:45:51,800 --> 00:45:53,995
În numele comisiei premiului Nobel,

983
00:45:58,360 --> 00:46:00,430
vã rugãm sã acceptaþi scuzele noastre.

984
00:46:00,520 --> 00:46:02,112
ªi poþi sã mã schimbi
înapoi acum te rog?

985
00:46:02,280 --> 00:46:04,999
De ce nu te duci sã inventezi

986
00:46:05,160 --> 00:46:06,336
propria razã de extindere...

987
00:46:06,360 --> 00:46:08,032
dacã crezi cã eºti atât de deºteapta?

988
00:46:08,240 --> 00:46:10,470
Cât din asta am spus tare?

989
00:46:15,400 --> 00:46:17,675
Suplimentar! Suplimentar!
Obþineþi cele mai recente ºtiri!

990
00:46:17,840 --> 00:46:20,354
„Cãpitanul Chiloþi ºi
planurile primejdioase ale...

991
00:46:20,520 --> 00:46:23,353
"Profesorului Pantaloni-cãcaþi."

992
00:46:23,480 --> 00:46:25,471
Oh nu.

993
00:46:25,640 --> 00:46:27,198
Acolo eºti. Te-am cãutat peste tot.

994
00:46:28,720 --> 00:46:31,234
Hmm. Câþi A sunt în „Tra-la-laaa? “

995
00:46:31,880 --> 00:46:34,394
Ce?
Voi spune 11.
996
00:46:34,600 --> 00:46:36,556
Te bucuri de ziua întâi, profesor?

997
00:46:36,720 --> 00:46:38,676
Complet opus, de fapt.

998
00:46:38,840 --> 00:46:40,717
Uitã-te la ce au creat
aceºti monºtri mici!

999
00:46:40,880 --> 00:46:43,189
Trebuie sã le închidem, probabil,
pentru totdeauna!

1000
00:46:43,920 --> 00:46:47,879
Hmm.

1001
00:46:48,080 --> 00:46:49,080
Vai.

1002
00:46:50,000 --> 00:46:51,353
Acesta nu este o comedie.

1003
00:46:51,520 --> 00:46:52,839
Aceasta este o carte de istorie.

1004
00:46:53,400 --> 00:46:55,516
Ce?

1005
00:46:55,600 --> 00:46:56,715
ªi, ca atare, ar trebui sã
fie predatã în fiecare clasã.

1006
00:46:56,840 --> 00:46:59,035
ªi tu însuþi trebuie sã-l înveþi...

1007
00:46:59,200 --> 00:47:00,553
pentru cã este atât de bun.

1008
00:47:00,720 --> 00:47:03,757
Nu înþeleg. M-am gândit, cum ar fi,
1009
00:47:03,960 --> 00:47:05,360
cã am fi pe aceeaºi
paginã aici.

1010
00:47:05,400 --> 00:47:07,072
Ce paginã este asta?
Sunt la pagina 9, aici.

1011
00:47:07,880 --> 00:47:10,075
E fantastic.

1012
00:47:10,240 --> 00:47:11,240
Uite uite.

1013
00:47:11,400 --> 00:47:12,400
Este vorba despre acest
profesor de ºtiinþe rãu...

1014
00:47:12,560 --> 00:47:13,936
care arãta foarte
mult ca tine, apropo.

1015
00:47:13,960 --> 00:47:15,951
ªi el a vrut sã scape
lumea de râs...

1016
00:47:16,120 --> 00:47:18,236
dar el nu a putut sã-ºi dea
seama cum sã o facã.

1017
00:47:18,400 --> 00:47:19,960
Chiar mai rãu,
se pare cã unde a mers

1018
00:47:20,640 --> 00:47:22,835
oamenii au fost o distracþie ºi râs.

1019
00:47:22,920 --> 00:47:24,876
Pur ºi simplu a fost enervant.

1020
00:47:25,600 --> 00:47:27,591
Dar atunci, el a descoperit
pe cineva care nu se distra.

1021
00:47:27,960 --> 00:47:31,111
De ce este amuzant?

1022
00:47:32,640 --> 00:47:34,039
Bãiatul Anti-Umor!

1023
00:47:34,440 --> 00:47:36,795
ªi apoi profesorul spune:
„Foarte interesant. “

1024
00:47:38,600 --> 00:47:40,556
Asta e vocea mea pentru el.

1025
00:47:41,000 --> 00:47:42,399
Stai, stai, stai. Dã-mi aia.

1026
00:47:42,560 --> 00:47:44,471
Asta nu e Bãiatul Anti-Umor.

1027
00:47:44,640 --> 00:47:46,756
Asta e lingãul din clasã.

1028
00:47:46,960 --> 00:47:50,589
Foarte interesant.

1029
00:47:51,440 --> 00:47:53,431
Voi bãieþi nici mãcar nu realizaþi

1030
00:47:54,840 --> 00:47:56,796
dar cartea voastrã de benzi
desenate m-a ajutat sã-mi dau seama...

1031
00:47:56,960 --> 00:47:59,679
Cum se ºterge râsul... Oof!

1032
00:47:59,840 --> 00:48:02,957
Dã-te din drum, Bozo!

1033
00:48:03,160 --> 00:48:04,513
Hei, ai grijã pe unde mergi!

1034
00:48:04,680 --> 00:48:05,880
Tocmai l-ai lovit pe
profesorul Pantaloni-cãcaþi.

1035
00:48:05,960 --> 00:48:07,632
Pantaloni-cãcaþi?

1036
00:48:07,800 --> 00:48:09,438
Nu e amuzant! Nu e amuzant!

1037
00:48:09,520 --> 00:48:11,112
Ai auzit de trotuar?

1038
00:48:11,320 --> 00:48:13,072
Oh, dacã aº fi avut de asigurare,
ai fi în... Au!

1039
00:48:13,280 --> 00:48:16,431
O sã recunosc cã a fost surprinzãtor.

1040
00:48:17,120 --> 00:48:19,315
Wow.

1041
00:48:19,520 --> 00:48:20,520
Asta a ºi funcþionat.

1042
00:48:20,600 --> 00:48:22,636
Bunã treabã, cãpitane Chiloþi.

1043
00:48:22,800 --> 00:48:24,313
La dispoziþia dumneavoastrã, ajutoare.

1044
00:48:24,480 --> 00:48:26,152
Acum, unde rãmãsesem?

1045
00:48:26,320 --> 00:48:27,912
Ar trebui sã ne întoarcem
probabil înapoi la clasã, nu-i aºa?
1046
00:48:28,000 --> 00:48:30,309
Da, probabil cã ar trebui.

1047
00:48:30,480 --> 00:48:32,311
Scuzaþi-mã. Scuzã-mã. Dacã ai putea...

1048
00:48:34,680 --> 00:48:35,776
Ai grijã la picioare. Scuzaþi-mã.

1049
00:48:35,800 --> 00:48:36,840
Scuze. Mulþumesc. Oh, hei, Todd.

1050
00:48:36,880 --> 00:48:38,279
Acum, lasã-mã sã te întreb ceva.

1051
00:48:38,640 --> 00:48:40,278
Dacã ai putea controla
directorul tãu...

1052
00:48:40,440 --> 00:48:42,670
ce ai face?

1053
00:48:42,840 --> 00:48:43,840
Shh. Începe. Începe.

1054
00:48:44,000 --> 00:48:46,719
Vreau doar sã mã asigur cã primesc

1055
00:49:37,880 --> 00:49:39,216
creditul suplimentar
pentru semestrul viitor.

1056
00:49:39,240 --> 00:49:40,878
Nu voi mai avea nevoie de
el în acest semestru, desigur.

1057
00:49:41,080 --> 00:49:43,230
Oh da. Sigur, da.

1058
00:49:43,400 --> 00:49:44,400
Cum crezi tu, Melvin.
1059
00:49:44,520 --> 00:49:45,776
Scuzaþi-mã?

1060
00:49:45,800 --> 00:49:46,994
Pot sã primesc
un sandwich cu îngheþatã?

1061
00:49:47,160 --> 00:49:48,832
Da, carã-te, bine?
Am închis pentru Ebola.

1062
00:49:49,040 --> 00:49:52,476
Bine, doar o verificare rapidã

1063
00:49:54,680 --> 00:49:56,477
pentru a ne asigura
cã suntem conectaþi.

1064
00:49:56,560 --> 00:49:58,152
MMM-hmm. Bine.
Suntem siguri cã e în siguranþã?

1065
00:49:58,320 --> 00:50:00,151
ªi acum, unele gafe
clasice amuzante!

1066
00:50:04,080 --> 00:50:06,913
Ah. Asta e una bunã.
Oh, asta e preferata mea.

1067
00:50:09,080 --> 00:50:11,355
Îmi pare rãu.
De ce îmi arãþi acest lucru?

1068
00:50:12,000 --> 00:50:14,036
Au.

1069
00:50:14,160 --> 00:50:15,360
Hai, cã a fost amuzant!

1070
00:50:16,440 --> 00:50:17,759
Acel copil a intrat chiar în greblã.

1071
00:50:17,840 --> 00:50:19,990
Sunt plictisit!
Ce mai este?

1072
00:50:20,440 --> 00:50:23,079
Fascinant. Computer, scanare.

1073
00:50:23,240 --> 00:50:26,869
Nu-mi vine sã cred.

1074
00:50:27,080 --> 00:50:29,719
ªtii, am suspectat

1075
00:50:29,920 --> 00:50:30,920
ceva mai mic decât în
mod normal, dar acest lucru...

1076
00:50:30,960 --> 00:50:33,394
Asta. Ce? Ce este?

1077
00:50:33,880 --> 00:50:35,711
Nu pot sã-l gãsesc.
Hahaguffawchuckleamalus tãu!

1078
00:50:35,920 --> 00:50:39,117
Nu ai unul!

1079
00:50:39,440 --> 00:50:40,589
Nu înþeleg. Exact.

1080
00:50:43,640 --> 00:50:45,232
Nu ai nici un simþ al umorului,
ca un scaun sau ca un supermodel.

1081
00:50:45,400 --> 00:50:49,791
Melvin, cu creierul tãu ºi
creierul meu împreunã...

1082
00:50:49,960 --> 00:50:53,589
putem ºterge orice urmã râs
1083
00:50:53,760 --> 00:50:56,115
o datã pentru totdeauna!

1084
00:50:56,200 --> 00:50:58,395
Deci, George ºi Harold
doresc un rãufãcãtor...

1085
00:50:59,640 --> 00:51:03,110
bine, cereþi ºi veþi primi!

1086
00:51:03,480 --> 00:51:07,632
Prin prezenta declar...

1087
00:51:09,400 --> 00:51:11,072
programul de artã Jerome Horwitz...

1088
00:51:11,240 --> 00:51:13,310
restabilit!

1089
00:51:14,840 --> 00:51:16,478
Oh...

1090
00:51:20,600 --> 00:51:21,669
Dupã tine, domnule.

1091
00:51:21,760 --> 00:51:22,988
Ooh, ce se întâmplã dacã am...
Mã ocup deja.

1092
00:51:36,840 --> 00:51:38,512
Oh, asta va fi epic!

1093
00:51:38,680 --> 00:51:40,159
Hai, Cãpitane, trage!

1094
00:51:42,080 --> 00:51:43,911
Miºcã-þi mâna în
forma unei persoane!

1095
00:51:44,000 --> 00:51:46,195
De ce aratã ca un pui?

1096
00:51:46,360 --> 00:51:48,157
Toatã treaba asta cu
povestiri vizuale este grea!

1097
00:51:48,320 --> 00:51:50,436
Oh asta e bine.

1098
00:51:50,520 --> 00:51:51,520
Aici, acestea au nevoie de cuvinte.

1099
00:51:51,600 --> 00:51:53,033
Hei, ajutoare...

1100
00:51:53,360 --> 00:51:54,509
de ce facem asta din nou?

1101
00:51:55,160 --> 00:51:56,513
Ei bine, vom face din nou
sã fie distractiv la ºcoalã.

1102
00:51:56,680 --> 00:51:58,875
ªtii, „eliberaþi copiii. “

1103
00:51:59,040 --> 00:52:01,190
Hei, hei!
Dacã punem pagina aia aici?

1104
00:52:01,360 --> 00:52:03,176
O da! Da, da.

1105
00:52:03,200 --> 00:52:04,200
Ah, da. Desigur.

1106
00:52:04,320 --> 00:52:06,038
Distracþie.

1107
00:52:06,360 --> 00:52:07,360
La treabã!

1108
00:52:07,520 --> 00:52:08,555
Ha-ha!

1109
00:52:08,640 --> 00:52:09,640
Uh...

1110
00:52:16,480 --> 00:52:17,480
Unde e toatã lumea?

1111
00:52:17,680 --> 00:52:19,033
De unde a apãrut asta?

1112
00:52:25,040 --> 00:52:27,031
Hei!

1113
00:52:27,160 --> 00:52:28,160
Oh, hei, ajutoare.
Mã bucur cã aþi putut veni.

1114
00:52:28,240 --> 00:52:29,800
Cum ai fãcut chiar lucru?

1115
00:52:29,880 --> 00:52:31,074
Am crezut cã ai spus
cã o sã cauþi dupã...

1116
00:52:31,160 --> 00:52:32,696
Dumnezeule! E o roatã?

1117
00:52:32,720 --> 00:52:34,176
Ei bine, desigur, este!

1118
00:52:34,200 --> 00:52:35,553
A venit cu carnavalul
pe care l-am comandat.

1119
00:52:35,640 --> 00:52:37,710
Aceasta vatã de zahãr mã face
sã mã simt puternic!

1120
00:52:39,200 --> 00:52:41,839
Hei, uh, unde sunt toþi profesorii?
1121
00:52:43,840 --> 00:52:45,353
Detenþie.

1122
00:52:45,520 --> 00:52:46,555
Ei au o mare problemã de atitudine.

1123
00:52:46,840 --> 00:52:49,035
Sigur e mai bine
fãrã Krupp în jur!

1124
00:52:49,400 --> 00:52:51,231
Oh da. Krupp ºi-ar pierde în
totalitate minþile, dacã ar vedea asta.

1125
00:52:51,400 --> 00:52:54,710
Impune-te!

1126
00:52:54,880 --> 00:52:56,393
Cine va fi primul
care scufunda directorul?

1127
00:52:56,560 --> 00:52:58,994
Nu!

1128
00:52:59,080 --> 00:53:00,080
Mã înec!

1129
00:53:01,200 --> 00:53:02,838
Tra-la...

1130
00:53:04,440 --> 00:53:05,440
Bine, e de ajuns.
Pauza e gata.

1131
00:53:05,520 --> 00:53:07,056
Ah, haide!

1132
00:53:07,080 --> 00:53:08,115
Doar o plimbare! Uau!

1133
00:53:08,240 --> 00:53:09,240
Hei, ai grijã!
Ce este asta, un carnaval?

1134
00:53:10,120 --> 00:53:11,917
Nu-mi place carnavalul!

1135
00:53:12,080 --> 00:53:13,672
Oh, acest lucru pare distractiv!
Cum ne jucãm?

1136
00:53:13,840 --> 00:53:15,956
Nu trageþi!

1137
00:53:17,040 --> 00:53:18,439
Ce se întâmplã?

1138
00:53:19,960 --> 00:53:20,960
Cine vrea îngheþatã?

1139
00:53:21,120 --> 00:53:22,120
Îngheþata!

1140
00:53:22,280 --> 00:53:23,599
Ce vom face? Nu putem
face asta pentru totdeauna.

1141
00:53:23,800 --> 00:53:25,840
Noi trebuie sã facem!
Vom lua doar schimburi privindu-l.

1142
00:53:25,880 --> 00:53:27,871
Mã ocup eu ziua ºi tu seara.

1143
00:53:28,040 --> 00:53:29,360
Zahãr!

1144
00:53:29,520 --> 00:53:30,748
Zahãr!

1145
00:53:32,960 --> 00:53:33,960
Harold, vreau într-adevãr niºte zahãr.
1146
00:53:35,960 --> 00:53:37,951
ªi eu.

1147
00:53:38,120 --> 00:53:39,394
Am fãcut alegerea greºitã!

1148
00:53:41,120 --> 00:53:42,473
Asta nu a rezolvat nimic!

1149
00:53:42,640 --> 00:53:44,471
Hei, ajutoare!

1150
00:53:44,640 --> 00:53:46,000
Fiþi atenþi la asta!

1151
00:53:46,480 --> 00:53:47,959
Geronimo!

1152
00:53:48,880 --> 00:53:50,757
Nu!

1153
00:53:50,920 --> 00:53:51,920
Pe aici!

1154
00:53:55,800 --> 00:53:57,153
Excursie, cineva?

1155
00:53:57,320 --> 00:53:59,151
Nu, nu, nu!

1156
00:54:01,120 --> 00:54:02,235
Nimic nu e mai
distractiv decât focul!

1157
00:54:02,960 --> 00:54:05,315
Exceptând când eºti în...

1158
00:54:05,480 --> 00:54:06,993
Foc!
1159
00:54:08,320 --> 00:54:09,673
Ce se întâmplã?

1160
00:54:12,240 --> 00:54:13,309
Tra-la-laaa!

1161
00:54:14,680 --> 00:54:16,511
Acum, aºa se conduce o ºcoalã!

1162
00:54:22,000 --> 00:54:24,355
Eliberaþi copiii!

1163
00:54:26,960 --> 00:54:28,837
Aºteptaþi un minut.

1164
00:54:31,640 --> 00:54:32,640
Ce...

1165
00:54:35,840 --> 00:54:36,840
Cum a fãcut asta...

1166
00:54:38,680 --> 00:54:39,829
Nu înþeleg.

1167
00:54:42,680 --> 00:54:44,159
Ajutor! Ce...

1168
00:54:44,640 --> 00:54:46,198
Tu...

1169
00:54:48,440 --> 00:54:49,714
Voi doi.

1170
00:54:50,440 --> 00:54:52,192
Prietenia voastrã...

1171
00:54:53,520 --> 00:54:55,192
nu mai este.

1172
00:54:55,960 --> 00:54:59,839
Ce?

1173
00:55:42,080 --> 00:55:43,080
George!

1174
00:55:48,400 --> 00:55:49,400
Harold!

1175
00:55:49,720 --> 00:55:50,755
Harold! Întoarce-te!

1176
00:55:52,040 --> 00:55:54,429
George, sunt chiar aici! Sunt chiar aici!

1177
00:55:54,600 --> 00:55:57,751
Oh nu! Nu Nu! Nu mã pãrãsi!

1178
00:55:57,920 --> 00:56:01,230
Nu! Nu o voi face, George!

1179
00:56:01,400 --> 00:56:03,550
Harold!

1180
00:56:03,720 --> 00:56:04,720
Nu Nu! Aºteaptã aºteaptã! Stop!

1181
00:56:04,760 --> 00:56:06,273
George!

1182
00:56:06,440 --> 00:56:10,069
Acest lucru este
uimitor, profesor P.

1183
00:56:31,320 --> 00:56:34,073
Probabil ai putea rezolva problema

1184
00:56:34,280 --> 00:56:35,315
foametei în lume, cu o invenþie ca aceasta.

1185
00:56:35,440 --> 00:56:37,040
Trec peste! Mai important...
1186
00:56:37,160 --> 00:56:39,879
cum arãt?

1187
00:56:40,160 --> 00:56:41,752
La fel ca tine în revistã!

1188
00:56:41,920 --> 00:56:44,639
Bun! Acum, mâinile
jos de pe marfa,

1189
00:56:44,800 --> 00:56:46,791
ºi du-te ºi adu mica ta toaleta, bine?

1190
00:56:46,920 --> 00:56:48,831
Eu o numesc „Turbo... “

1191
00:56:50,160 --> 00:56:51,912
Da da. Douã stele de aur
pentru tine, puºtiule.

1192
00:56:52,080 --> 00:56:54,435
Sã înceapã Cacageddonul!

1193
00:56:55,000 --> 00:56:58,993
Whoo-ee!

1194
00:57:01,960 --> 00:57:03,837
Ce? Oh, cred cã glumiþi!

1195
00:57:08,280 --> 00:57:11,158
Pantaloni-cãcaþi nu are benzinã!
Nu puteþi scrie astfel de lucruri.

1196
00:57:11,520 --> 00:57:15,593
Unde gãseºte un personaj negativ

1197
00:57:16,600 --> 00:57:18,113
putere nelimitatã?

1198
00:57:18,200 --> 00:57:19,792
Adevãrata putere vine din interior.

1199
00:57:19,960 --> 00:57:22,679
Nu, nu, Melvin!

1200
00:57:22,840 --> 00:57:24,159
Asta scrie pe afiºe proaste!

1201
00:57:24,320 --> 00:57:25,320
Bine.

1202
00:57:25,360 --> 00:57:26,360
Ea provine din
surse de energie enorme!

1203
00:57:26,480 --> 00:57:28,516
Un depozit de deºeuri nucleare.

1204
00:57:28,640 --> 00:57:29,868
Vãd unde baþi.

1205
00:57:30,040 --> 00:57:31,040
O fabricã de produse chimice otrãvitoare.

1206
00:57:31,120 --> 00:57:32,678
Sau poate un loc chiar mai toxic!

1207
00:57:32,880 --> 00:57:36,475
Whoo! Aceste resturi put.

1208
00:57:39,800 --> 00:57:41,153
Oh, este un miros puternic.

1209
00:57:43,720 --> 00:57:45,995
Înapoi în afaceri, baby!

1210
00:57:53,880 --> 00:57:56,519
Memoreazã aceste elemente...

1211
00:57:57,040 --> 00:57:59,713
Oxigen. Beriliu.
1212
00:57:59,880 --> 00:58:01,996
Boringillium.

1213
00:58:02,200 --> 00:58:04,031
Lameium.

1214
00:58:04,200 --> 00:58:05,713
Snoronium.

1215
00:58:05,880 --> 00:58:07,154
Scuzã-mã, toatã lumea, e o giganticã...

1216
00:58:17,480 --> 00:58:19,516
Nu întrerupe în timp ce eu citesc

1217
00:58:19,720 --> 00:58:21,216
monoton din manual meu!

1218
00:58:21,240 --> 00:58:22,878
Toaletã!

1219
00:58:23,040 --> 00:58:25,076
Ugh.

1220
00:58:25,240 --> 00:58:26,240
Pleacã.

1221
00:58:26,400 --> 00:58:28,197
Harold?

1222
00:58:29,600 --> 00:58:30,600
George?

1223
00:58:31,440 --> 00:58:32,440
Studenþii ºi profesorii de la

1224
00:58:51,600 --> 00:58:53,431
ºcoala Jerome Horwitz...

1225
00:58:53,560 --> 00:58:56,552
lumea, aºa cum o ºtiþi,
este pe cale sã disparã.

1226
00:58:56,960 --> 00:59:02,114
ªi o nouã ordine mondialã
este pe cale sã aparã!

1227
00:59:02,280 --> 00:59:06,034
Una care este sincer

1228
00:59:06,200 --> 00:59:07,713
destul de similarã cu ordinea veche...

1229
00:59:07,800 --> 00:59:09,472
cu excepþia unui mic detaliu...

1230
00:59:09,640 --> 00:59:12,950
Melvin?

1231
00:59:15,400 --> 00:59:16,469
Am venit!

1232
00:59:16,640 --> 00:59:18,278
Susþinut de neurologia
unicã a lui Melvin...

1233
00:59:18,440 --> 00:59:20,795
Voi dezactiva cu succes
Hahaguffawchuckleamalusul...

1234
00:59:20,960 --> 00:59:25,112
de la fiecare copil din
ºcoala Jerome Horwitz.

1235
00:59:25,280 --> 00:59:29,273
Pentru cã, profesorul Pantaloni-cãcaþi...

1236
00:59:29,440 --> 00:59:33,149
Da, este un nume amuzant.

1237
00:59:35,000 --> 00:59:36,592
Pur ºi simplu te face
sã râzi ºi sã râzi, nu?

1238
00:59:37,480 --> 00:59:40,631
Dã-te jos!

1239
00:59:43,320 --> 00:59:44,320
Cine chicoteºte acum?

1240
00:59:47,760 --> 00:59:49,830
Pantaloni-cãcaþi!

1241
00:59:49,960 --> 00:59:51,393
Nu înþeleg.

1242
00:59:51,600 --> 00:59:52,999
De ce e aºa de amuzant?

1243
00:59:53,160 --> 00:59:54,229
Perfect!

1244
00:59:54,440 --> 00:59:55,440
În sfârºit! Vorbeºti limba mea!

1245
00:59:55,600 --> 00:59:58,512
Oh nu. Asta e rãu.

1246
00:59:58,680 --> 01:00:00,113
Acest lucru este grav rãu.

1247
01:00:00,320 --> 01:00:01,435
Adicã, o lume fãrã râs?

1248
01:00:01,520 --> 01:00:03,590
George, dacã el distruge simþul umorului,

1249
01:00:03,760 --> 01:00:05,400
el ne distruge pe noi!

1250
01:00:05,440 --> 01:00:06,509
Imaginaþi-vã cât de plictisitoare
vor fi benzile noastre desenate.

1251
01:00:06,680 --> 01:00:09,353
Cãpitanul Chiloþi ºi achiziþionarea

1252
01:00:10,160 --> 01:00:11,957
sensibililor pantaloni bej.

1253
01:00:12,040 --> 01:00:13,598
Cãpitanul Chiloþi îºi mãnâncã dejunul.

1254
01:00:13,760 --> 01:00:17,992
Cãpitanul Chiloþi priveºte
cum se usucã cimentul.

1255
01:00:18,160 --> 01:00:20,674
ªi creatorii

1256
01:00:23,280 --> 01:00:24,696
acestei cãrþi de benzi
desenate absolut hilare...

1257
01:00:24,720 --> 01:00:27,837
vã rog ieºiþi, ieºiþi, oriunde aþi fi!

1258
01:00:28,000 --> 01:00:31,197
Voi sunteþi urmãtorii.

1259
01:00:31,360 --> 01:00:33,032
Bine, trebuie sã-l oprim.

1260
01:00:37,520 --> 01:00:39,192
Trebuie sã gãsim o cale
de a-l deconecta pe Melvin.

1261
01:00:39,560 --> 01:00:41,198
Da.

1262
01:00:41,400 --> 01:00:42,400
Dar cum putem ajunge la el
fãrã sã ne vadã Pantaloni-cãcaþi?
1263
01:00:42,720 --> 01:00:45,234
Ce faceþi voi doi împreunã?

1264
01:00:47,480 --> 01:00:49,471
Eºti acolo?

1265
01:00:52,720 --> 01:00:54,312
Oh... Poate te ascunzi aici.

1266
01:00:54,520 --> 01:00:56,988
Oh scuze. Eºti blocatã în aºteptare?

1267
01:00:59,600 --> 01:01:01,636
MMM-hmm.

1268
01:01:01,760 --> 01:01:02,760
Oh, urãsc când acest lucru se întâmplã.

1269
01:01:03,080 --> 01:01:05,230
Ei bine, noroc cu asta.

1270
01:01:05,400 --> 01:01:06,549
Acum, unde sunt cele douã mici...

1271
01:01:06,760 --> 01:01:08,478
Stai jos, Pantaloni-cãcaþi!

1272
01:01:08,680 --> 01:01:10,750
Ce se întâmplã?

1273
01:01:10,920 --> 01:01:12,069
Sper cã acest lucru
funcþioneazã.

1274
01:01:12,240 --> 01:01:13,753
Tra-la-Laa!

1275
01:01:13,920 --> 01:01:15,433
Au! Au!

1276
01:01:15,560 --> 01:01:16,675
Imediat, aºteptaþi,
dureazã o secundã.

1277
01:01:18,040 --> 01:01:19,856
Au.

1278
01:01:19,880 --> 01:01:21,233
Pun pariu cã a crezut
cã o sã fie mai cool.

1279
01:01:21,840 --> 01:01:23,831
Oh bãiete. Nu merge nimic.

1280
01:01:24,000 --> 01:01:25,752
Ha-ha!

1281
01:01:25,880 --> 01:01:27,029
Pregãtiþi-vã sã fiþi învinºi...

1282
01:01:27,240 --> 01:01:28,753
ºi justiþia sã fie servitã

1283
01:01:28,920 --> 01:01:30,273
pe un platou fierbinte de libertate!

1284
01:01:30,400 --> 01:01:33,039
Cu garniturã de libertate...

1285
01:01:33,200 --> 01:01:34,758
ºi o ceaºcã umplutã cu libertate,
de asemenea!

1286
01:01:34,920 --> 01:01:38,629
Impresionantã analogie fast-food,

1287
01:01:38,760 --> 01:01:41,274
de la copilul gigant
cu o pelerinã pe el!

1288
01:01:41,400 --> 01:01:43,595
Sã o facem.
1289
01:01:43,800 --> 01:01:45,119
Îngheaþã!
Secvenþa urmãtoare conþine scene...

1290
01:02:04,280 --> 01:02:06,271
care sunt atât de intense,
oribile, ºi violente...

1291
01:02:06,440 --> 01:02:07,776
ªi scumpe.

1292
01:02:07,800 --> 01:02:08,800
... pe care o putem afiºa numai folosind o
tehnologie cunoscutã sub numele de...

1293
01:02:08,960 --> 01:02:11,136
Flip-O-Rama!

1294
01:02:11,160 --> 01:02:13,276
Hai, Harold.

1295
01:02:13,440 --> 01:02:14,555
Bine, mai întâi profesorul Pantaloni-cãcaþi

1296
01:02:14,720 --> 01:02:16,216
i-a dat lui Cãpitanul
Chiloþi câteva ghete.

1297
01:02:16,240 --> 01:02:17,416
Picior! Picior! Au!

1298
01:02:17,440 --> 01:02:18,714
Apoi a fãcut un sandviº Chiloþi.

1299
01:02:18,920 --> 01:02:20,536
Pumn! Pumn!

1300
01:02:20,560 --> 01:02:21,896
ªi apoi, au jucat un meci
amical de Paddleball!
1301
01:02:21,920 --> 01:02:24,136
Oh nu!

1302
01:02:24,160 --> 01:02:25,912
Darn.

1303
01:02:26,080 --> 01:02:27,080
Bine, ce urmeazã? O da!

1304
01:02:27,160 --> 01:02:29,071
Apoi, Pantaloni-cãcaþi a chemat
o armatã de delfini...

1305
01:02:29,240 --> 01:02:32,073
Stai ce? De ce eºti mereu

1306
01:02:32,240 --> 01:02:33,296
cu delfini în film?

1307
01:02:33,320 --> 01:02:34,576
Ce ai împotriva delfinilor, oricum?

1308
01:02:34,600 --> 01:02:35,896
Nu am nimic împotriva delfinilor.

1309
01:02:35,920 --> 01:02:37,216
- Pur ºi simplu nu aºa s-a întâmplat!
- Ei bine, ºi ce?

1310
01:02:37,240 --> 01:02:38,976
Ajungem sã spunem ce s-a
întâmplat. Este Flip-O-Rama.

1311
01:02:39,000 --> 01:02:41,639
Îmi plac delfinii. Delfinii rãmân.

1312
01:02:41,800 --> 01:02:43,791
Bine, bine. Sã continuãm.

1313
01:02:44,120 --> 01:02:45,896
- Sigur?
- Da, pozitiv.

1314
01:02:45,920 --> 01:02:47,056
Mulþumesc.

1315
01:02:47,080 --> 01:02:48,080
- Oricum, Pantaloni-cãcaþi nu a realizat...
- Smith silenþios..

1316
01:02:48,160 --> 01:02:50,496
... cã planul lui George ºi a
lui Harold lucra perfect.

1317
01:02:50,520 --> 01:02:52,801
Deci, ei s-au lansat în vârful

1318
01:02:52,960 --> 01:02:54,896
toaletei Turbo 2000!

1319
01:02:54,920 --> 01:02:56,353
Pentru a pãstra lucrurile
dramatice, nu au prea reuºit.

1320
01:02:56,520 --> 01:02:58,829
ªi apoi... ªi apoi...

1321
01:02:59,040 --> 01:03:00,758
ªi apoi...

1322
01:03:01,000 --> 01:03:02,000
Ce sã întâmplat cu Flip-O-Rama?

1323
01:03:02,040 --> 01:03:03,598
N-am mai avut hârtie.

1324
01:03:03,760 --> 01:03:04,875
Hei, Melvin! Ia-þi chestia aia de pe cap.

1325
01:03:08,760 --> 01:03:10,716
Trebuie sã-l oprim pe Pantaloni-cãcaþi!

1326
01:03:10,880 --> 01:03:11,880
Profesor Pantaloni-cãcaþi!

1327
01:03:12,200 --> 01:03:13,713
George ºi Harold încearcã sã te opreascã!

1328
01:03:13,800 --> 01:03:16,030
Eºti atât de enervant!

1329
01:03:17,360 --> 01:03:19,112
Deci, voi doi aþi crezut

1330
01:03:20,360 --> 01:03:23,272
cã aþi putea sã-mi distrageþi atenþia...

1331
01:03:23,400 --> 01:03:24,469
cu acest om idiot, gol. Am dreptate?

1332
01:03:24,640 --> 01:03:27,712
Nu sunt gol!

1333
01:03:27,880 --> 01:03:29,836
Ceva cuvinte finale,
înainte de rãzbunare?

1334
01:03:30,000 --> 01:03:34,198
Da, stai, stai. Ascultã.

1335
01:03:36,080 --> 01:03:37,513
Ne cerem scuze cã am
fãcut haz de numele tãu.

1336
01:03:37,680 --> 01:03:40,069
Vreau sã spun,
cã a fost pur ºi simplu greºit.

1337
01:03:40,240 --> 01:03:42,549
Da, ne pare rãu.
Adevãrul este cã, profesor P...

1338
01:03:42,720 --> 01:03:46,554
aveþi, probabil, cum ar fi,
1339
01:03:46,720 --> 01:03:48,073
cel mai mare nume
pe care l-am auzit vreodatã.

1340
01:03:48,160 --> 01:03:49,991
Adicã, George, imagineazã-þi
dacã am avea nume de genul ãsta.

1341
01:03:50,560 --> 01:03:52,520
Oh, asta ar fi atât de cool!

1342
01:03:52,720 --> 01:03:54,312
Bine, stai, hai s-o facem.
Hai sã încercãm.

1343
01:03:54,480 --> 01:03:56,072
Oh, aº fi Toaletã-pufoasã.

1344
01:03:56,520 --> 01:03:58,909
Da! Eu aº fi Sir Clãtitã-brânzoasã!

1345
01:03:59,080 --> 01:04:02,868
Da, sigur. Eºti un cavaler.

1346
01:04:03,040 --> 01:04:04,216
E aºa tare!

1347
01:04:04,240 --> 01:04:05,240
Vreau sã-l schimb pe-al meu.

1348
01:04:05,760 --> 01:04:06,760
Aº fi Buci-Puturoasemberg.

1349
01:04:06,920 --> 01:04:09,275
Puturoasenberg.

1350
01:04:11,440 --> 01:04:12,668
Da, toate acestea sunt
nume foarte stupide,

1351
01:04:13,280 --> 01:04:15,669
dar nu e nimic amuzant despre...

1352
01:04:15,760 --> 01:04:17,080
Profesorul Pantaloni-cãcaþi

1353
01:04:17,120 --> 01:04:19,839
Pipi-Nobil!

1354
01:04:19,920 --> 01:04:22,354
Domnule, vrei sã spui cã
numele tãu complet este...

1355
01:04:23,080 --> 01:04:26,755
Pantaloni-cãcaþi Pipi-Nobil?

1356
01:04:26,960 --> 01:04:30,794
Uh-huh.

1357
01:04:30,880 --> 01:04:31,880
Înceteazã! Nu mai râde!

1358
01:04:34,960 --> 01:04:36,393
Haide! Ascultã, problema ta

1359
01:04:36,560 --> 01:04:38,357
nu este faptul cã oamenii râd de tine.

1360
01:04:38,440 --> 01:04:40,078
Problema ta este cã tu
nu poþi râde de tine.

1361
01:04:40,240 --> 01:04:42,595
Oh, într-adevãr, Oprah?
Asta e problema mea?

1362
01:04:42,760 --> 01:04:45,274
Ei bine, problema ta e asta...

1363
01:04:45,480 --> 01:04:47,596
Nu!
1364
01:04:55,480 --> 01:04:56,629
Oh, sper cã v-au
plãcut ani avuþi

1365
01:04:57,800 --> 01:05:00,314
de râs ºi veselie...

1366
01:05:00,400 --> 01:05:02,470
pentru cã sunt pe cale sã se termine.

1367
01:05:02,640 --> 01:05:06,269
Aþi gãsit ceva amuzant
despre mine acum?

1368
01:05:10,160 --> 01:05:12,993
Vrei sã spui,
altceva decât numele tãu?

1369
01:05:13,800 --> 01:05:16,234
Da! Alta decât asta!

1370
01:05:17,960 --> 01:05:19,951
ªi pãrul tãu?

1371
01:05:21,160 --> 01:05:23,116
Ce?

1372
01:05:23,200 --> 01:05:24,200
Pãrul meu e cool, m-am gândit.

1373
01:05:24,280 --> 01:05:25,838
Glumeºti?

1374
01:05:26,000 --> 01:05:27,672
E aproape la fel de amuzant
ca pãrul meu în grãdiniþã!

1375
01:05:27,840 --> 01:05:30,638
Mai þii minte coafura Afro?

1376
01:05:30,800 --> 01:05:32,358
Nu! Nu, nu se poate întâmpla aºa ceva!

1377
01:05:33,600 --> 01:05:35,591
Computer, activeazã scanarea creierului.

1378
01:05:35,680 --> 01:05:37,671
Sã vedem. Lobii frontali mari ºi sãnãtoºi.

1379
01:05:40,360 --> 01:05:43,113
Hahaguffawchuckleamalus

1380
01:05:43,280 --> 01:05:45,032
aratã normal, deci, ce e?

1381
01:05:45,120 --> 01:05:47,839
Nu poate fi!

1382
01:05:50,520 --> 01:05:51,520
Hahaguffawchuckleamalusesulurile lor,

1383
01:05:51,680 --> 01:05:53,796
sunt enorme!

1384
01:05:53,880 --> 01:05:55,359
Am nevoie de mai multã putere.

1385
01:05:55,880 --> 01:05:56,995
Mai e ceva amuzant acum?

1386
01:06:00,720 --> 01:06:02,950
Sunt sigur cã ne
putem gândi la ceva!

1387
01:06:03,120 --> 01:06:06,556
George, nu mai pot zâmbi.

1388
01:06:06,720 --> 01:06:10,030
Nu! Harold!

1389
01:06:10,200 --> 01:06:11,838
Unul jos, mai rãmâne unul.
1390
01:06:15,880 --> 01:06:18,952
Harold.

1391
01:06:19,960 --> 01:06:21,154
Harold. Harold, mã auzi?

1392
01:06:26,800 --> 01:06:29,030
Harold!

1393
01:06:29,480 --> 01:06:31,072
George! George, tu eºti?

1394
01:06:31,920 --> 01:06:33,558
Chiar aici, amice.

1395
01:06:33,720 --> 01:06:34,720
Ce se întâmplã? Suntem în scãdere!

1396
01:06:35,360 --> 01:06:37,157
Acum, dacã nu râdem
de ceva în curând,

1397
01:06:37,320 --> 01:06:38,736
niciodatã nu o sã mai
râdem din nou.

1398
01:06:38,760 --> 01:06:39,909
Oh nu! Ce facem? Ce facem? Ce facem?

1399
01:06:40,080 --> 01:06:42,196
Ei bine, trebuie sã ne
gândim la ceva amuzant, bine?

1400
01:06:42,360 --> 01:06:44,396
Bine, da, sigur. Ceva amuzant.

1401
01:06:44,600 --> 01:06:46,511
Ceva?

1402
01:06:47,920 --> 01:06:48,920
Nu, n-am nimic. Nici eu.

1403
01:06:49,000 --> 01:06:50,319
Mai multe contracþie!

1404
01:06:50,520 --> 01:06:51,640
Bine bine. Ce am folosit
pentru amuzament?

1405
01:06:52,160 --> 01:06:54,594
Umor murdar, caca, vomitare
chestii de-astea.

1406
01:06:54,760 --> 01:06:56,876
Într-adevãr? Ugh. Adicã, cea
mai joasã formã de comedie.

1407
01:06:57,040 --> 01:07:00,874
Nu spune asta, Harold!
Nu mã pãrãsi!

1408
01:07:01,040 --> 01:07:03,838
Atenþie toatã lumea!

1409
01:07:04,720 --> 01:07:06,176
Pantaloni-cãcaþi e aici cu o
actualizare despre Cacageddon.

1410
01:07:06,200 --> 01:07:09,112
Datoritã succesului
meu de pânã acum...

1411
01:07:09,280 --> 01:07:12,590
M-am decis sã ºterg râsul

1412
01:07:12,760 --> 01:07:14,591
de pe întreaga planetã.

1413
01:07:14,680 --> 01:07:16,432
Dupã aceea, ºtii, probabil voi

1414
01:07:16,600 --> 01:07:18,352
trece la alte planete...

1415
01:07:18,440 --> 01:07:19,520
Jupiter, Marte...

1416
01:07:19,600 --> 01:07:20,600
nu se poate uita Uranus!

1417
01:07:20,800 --> 01:07:22,518
Aºtepta. Tocmai a spus...

1418
01:07:23,360 --> 01:07:25,112
anus.

1419
01:07:26,120 --> 01:07:28,111
ªtiu!

1420
01:07:28,280 --> 01:07:29,280
Uranus!

1421
01:07:37,560 --> 01:07:38,560
Da, ºi odatã ce am terminat
cu giganþi de gaz...

1422
01:07:39,480 --> 01:07:42,438
M-am gândit sã mã duc în alte galaxii...

1423
01:07:42,600 --> 01:07:44,556
Ce?

1424
01:07:44,720 --> 01:07:45,755
E aºa de bine sã râzi!

1425
01:07:46,760 --> 01:07:49,558
Nu, opreºte-te! Nu mai râde!
Distrugi totul!

1426
01:07:52,600 --> 01:07:56,832
Hopa! Extra credit
sau supravieþuire?

1427
01:07:57,000 --> 01:07:59,560
Extra credit sau
supravieþuire?

1428
01:07:59,760 --> 01:08:01,159
Aleg supravieþuire!

1429
01:08:01,320 --> 01:08:03,151
Uh-oh!

1430
01:08:14,840 --> 01:08:15,840
Oh da!

1431
01:08:33,680 --> 01:08:34,829
Wow!

1432
01:08:35,880 --> 01:08:36,880
Nu, cum putea acest
lucru sã se întâmple?

1433
01:08:41,320 --> 01:08:43,151
Niciodatã nu subestima

1434
01:08:43,320 --> 01:08:44,355
puterea râsului, Pantaloni-cãcaþi!

1435
01:08:44,440 --> 01:08:46,510
Oh, e cel mai stupid lucru
pe care l-am auzit vreodatã.

1436
01:08:46,720 --> 01:08:48,790
Oh!

1437
01:08:48,880 --> 01:08:49,880
Ah! Uau!

1438
01:08:51,720 --> 01:08:53,153
Harold! Harold, am fãcut-o!

1439
01:09:06,480 --> 01:09:08,550
Harold?
1440
01:09:09,400 --> 01:09:10,400
Cred cã am rupt o coastã.

1441
01:09:10,680 --> 01:09:11,954
Pentru cã n-am mai râs
atât de tare în viaþa mea!

1442
01:09:12,160 --> 01:09:13,991
Oh, vom vedea cine râde
când o sã vã micºorez...

1443
01:09:18,120 --> 01:09:20,998
ºi veþi trãi în buzunarul
meu pentru totdeauna...

1444
01:09:21,160 --> 01:09:23,196
printre meu balsamul meu
de buze cu aromã de cireºe...

1445
01:09:23,360 --> 01:09:25,590
ªi cel cu aromã de zahãr ars...

1446
01:09:27,800 --> 01:09:28,800
... cu aroma de mentã...

1447
01:09:28,880 --> 01:09:30,711
balsam de buze extra-hidratat...

1448
01:09:30,880 --> 01:09:34,031
ºi toate balsamurile mele de buze!

1449
01:09:34,200 --> 01:09:36,919
De ce are o persoanã atât
de mult balsam de buze?

1450
01:09:39,800 --> 01:09:41,552
Ajutor! Ajutor!

1451
01:09:41,720 --> 01:09:42,720
Te rog, oricine! Ajutor!

1452
01:09:42,840 --> 01:09:44,671
Ajutor!

1453
01:09:45,040 --> 01:09:46,439
Sper cã puteþi gãsi
destule stilouri mici...

1454
01:09:54,720 --> 01:09:56,631
pentru a face cãrþile voastre
mici, mici de benzi desenate...

1455
01:09:56,800 --> 01:09:58,870
Pentru cã veþi fi micºoraþi!

1456
01:09:59,040 --> 01:10:01,031
Tra-la-Laa!

1457
01:10:10,920 --> 01:10:12,876
Mã simt...

1458
01:10:13,040 --> 01:10:14,632
minunat!

1459
01:10:15,520 --> 01:10:16,669
În nici un caz!

1460
01:10:16,840 --> 01:10:17,875
El are superputeri reale!

1461
01:10:17,960 --> 01:10:19,439
Oh, asta e o întorsãturã
pe care n-am prevãzut-o...

1462
01:10:19,640 --> 01:10:22,473
în ciuda multor ani de studii
de cãrþi de benzi desenate!

1463
01:10:22,640 --> 01:10:24,596
Am venit pentru a salva ziua!

1464
01:10:24,760 --> 01:10:27,433
Ura!
1465
01:10:27,600 --> 01:10:28,749
Da, ºi eu sã o stric!

1466
01:10:28,920 --> 01:10:30,319
Deci, înapoi, amice!

1467
01:10:30,480 --> 01:10:31,760
Ha-ha!

1468
01:10:34,520 --> 01:10:35,520
Ew, asta e scârbos!

1469
01:10:35,680 --> 01:10:36,999
Oh, mai e mult
de unde a venit asta.

1470
01:10:37,160 --> 01:10:38,718
Luni! Marþi! Miercuri! Joi!

1471
01:10:38,920 --> 01:10:41,480
Ha-ha! Chiloþii nelimitaþi!

1472
01:10:42,000 --> 01:10:43,353
Sunt atât de bucuros cã
i-am dat ca superputere!

1473
01:10:43,520 --> 01:10:46,398
Sizeratorul meu!

1474
01:10:48,800 --> 01:10:50,028
Ei bine, e al meu acum!

1475
01:10:50,360 --> 01:10:52,920
Vai!

1476
01:10:53,240 --> 01:10:55,151
Eºecul final
al profesorului Pantaloni-cãcaþi.

1477
01:10:55,320 --> 01:10:59,472
Hmm. Ce face acest buton?

1478
01:10:59,720 --> 01:11:01,153
Oh...

1479
01:11:03,280 --> 01:11:05,236
Ei bine, salut acolo jos!

1480
01:11:05,360 --> 01:11:07,396
Nu!

1481
01:11:07,560 --> 01:11:08,560
Cred cã l-am þinut invers.

1482
01:11:08,680 --> 01:11:09,840
Da. Asta a fost.

1483
01:11:10,760 --> 01:11:12,079
Wow. El este super prost.

1484
01:11:12,280 --> 01:11:14,077
Nu pot ajunge.

1485
01:11:15,640 --> 01:11:16,834
E timpul sã te dobor o datã
pentru totdeauna, Pantaloni-cãcaþi!

1486
01:11:17,040 --> 01:11:19,395
Pleacã!

1487
01:11:19,560 --> 01:11:21,198
Cãpitan Chiloþi!

1488
01:11:24,120 --> 01:11:25,235
Zboarã aici astfel încât sã te
putem face mare din nou!

1489
01:11:25,400 --> 01:11:27,080
Super idee.

1490
01:11:27,240 --> 01:11:28,309
George, pur ºi simplu nu...

1491
01:11:30,200 --> 01:11:31,200
Nu!

1492
01:11:31,320 --> 01:11:33,390
Ha-ha!

1493
01:11:33,480 --> 01:11:34,600
Sã aplaudãm, toatã lumea!

1494
01:11:34,640 --> 01:11:37,916
Prinde-l.

1495
01:11:38,400 --> 01:11:39,594
Hopa.

1496
01:11:42,720 --> 01:11:43,755
Uite ce am.

1497
01:11:44,240 --> 01:11:46,037
O ºcoalã micã

1498
01:11:46,720 --> 01:11:47,994
umplutã cu copii mici...

1499
01:11:48,080 --> 01:11:49,640
ºi profesorii lor mici ale
cãror salarii sunt ºi mai mici...

1500
01:11:50,360 --> 01:11:52,555
care reflectã dimensiunea
lor ºi, de asemenea,...

1501
01:11:52,720 --> 01:11:54,756
importanta pe care societatea
o pune pe educaþie.

1502
01:11:54,920 --> 01:11:57,718
O sã iau asta!

1503
01:11:58,360 --> 01:11:59,588
Oh! Atunci eu voi lua asta!

1504
01:11:59,760 --> 01:12:01,591
Au! Tocmai mi-ai dat o palmã?

1505
01:12:01,720 --> 01:12:03,119
Da. ªi ai meritat-o.

1506
01:12:03,280 --> 01:12:05,032
Nu! Mâna ta este foarte mare!
Asta doare foarte mult!

1507
01:12:05,200 --> 01:12:07,839
Dã-l înapoi, e al meu!

1508
01:12:08,000 --> 01:12:09,149
Nu! Ia-þi mâinile!

1509
01:12:09,320 --> 01:12:10,389
Nu corect! Dã-mi-l!

1510
01:12:10,560 --> 01:12:12,232
Vrei sã-mi dai asta?

1511
01:12:12,400 --> 01:12:13,674
Acum, uite ce ai fãcut!

1512
01:12:13,880 --> 01:12:15,359
Dã-o!

1513
01:12:15,520 --> 01:12:16,520
George!

1514
01:12:25,880 --> 01:12:27,438
Te-am prins!

1515
01:12:34,080 --> 01:12:35,080
Da, aºa trebuie!

1516
01:12:36,800 --> 01:12:38,392
Bunã treabã, ajutoare!

1517
01:12:39,960 --> 01:12:41,154
Voi pune doar acest
lucru înapoi chiar aici.

1518
01:12:41,240 --> 01:12:42,958
Nu Nu NU! Cãpitane Chiloþi...

1519
01:12:43,120 --> 01:12:44,400
Aºa. Înapoi la normal...

1520
01:12:45,560 --> 01:12:47,391
ca ºi cum nu s-a întâmplat.

1521
01:12:47,560 --> 01:12:48,959
Oh, nu, Unde a plecat?

1522
01:12:50,400 --> 01:12:52,277
Nu mã vei prinde!

1523
01:12:52,440 --> 01:12:53,998
Nu-l poþi opri pe profesorul
Pantaloni-cãcaþi!

1524
01:12:54,160 --> 01:12:56,310
Vino înapoi aici! Nu pot ajunge!

1525
01:12:56,920 --> 01:12:58,353
Ia-l, cãpitane Chiloþi!

1526
01:12:58,520 --> 01:12:59,920
O albinã! Stai departe de mine!

1527
01:12:59,960 --> 01:13:01,951
Sunt liber!

1528
01:13:02,120 --> 01:13:04,236
Ce? Ce... De ce ai face asta?

1529
01:13:07,080 --> 01:13:08,640
Ai lãsat tipul rãu sã scape!

1530
01:13:08,760 --> 01:13:10,512
Haide, bãieþi. Destul de sigur
cã albinã nu era tipul cel rãu.

1531
01:13:10,680 --> 01:13:13,877
Ce naiba s-a întâmplat aici?

1532
01:13:17,560 --> 01:13:20,279
Cu plãcere, pãstrãtor al ordinii!

1533
01:13:20,640 --> 01:13:22,560
Poþi mai încet?

1534
01:13:22,680 --> 01:13:24,159
N-am vãzut cã vine asta!
Ia de aici, doctore Scutec!

1535
01:13:33,200 --> 01:13:36,909
Nu-mi vine sã cred cã l-am fãcut.

1536
01:13:40,600 --> 01:13:42,113
ªi el e chiar mai prost în viaþa realã.

1537
01:13:42,280 --> 01:13:44,350
Oh! Uite! Delfini mici!

1538
01:13:45,040 --> 01:13:47,429
Trebuie sã scãpãm de el, nu-i aºa?

1539
01:13:51,640 --> 01:13:53,437
Cred cã da.

1540
01:13:53,600 --> 01:13:54,999
Adicã, el este o problemã mult mai mare

1541
01:13:55,160 --> 01:13:56,479
decât dl Krupp a fost vreodatã.

1542
01:13:56,560 --> 01:13:57,879
Dar, ºtii, George...

1543
01:14:01,200 --> 01:14:03,031
readucându-l pe Krupp permanent...

1544
01:14:03,200 --> 01:14:05,509
nu vom fi în aceeaºi clasã din nou.

1545
01:14:06,320 --> 01:14:08,788
Da, ºtiu.

1546
01:14:09,000 --> 01:14:10,149
Dar tocmai pentru cã
suntem în clase separate,

1547
01:14:11,080 --> 01:14:13,548
nu înseamnã cã nu
putem fi prieteni...

1548
01:14:13,640 --> 01:14:15,232
Pãi da. Adicã, vom fi mereu
prieteni. Corect?

1549
01:14:16,080 --> 01:14:19,755
Da. Hei, de fapt, ºtii ce?

1550
01:14:19,920 --> 01:14:22,354
Hai sã facem un jurãmânt de sânge.

1551
01:14:22,560 --> 01:14:23,595
Dar fãrã sânge. Nu vreau sã
vãd sânge. Fãrã sânge.

1552
01:14:23,760 --> 01:14:26,016
Jur pe roºu?

1553
01:14:26,040 --> 01:14:27,075
Nu, asta e infantil. MMM-mmm.

1554
01:14:27,240 --> 01:14:28,240
Oh, am înþeles!
1555
01:14:28,600 --> 01:14:30,318
Oh nu. Ce? Nu!

1556
01:14:30,640 --> 01:14:32,073
Asta nu e igienic.

1557
01:14:32,240 --> 01:14:33,514
Nu putem face doar o
declaraþie verbalã

1558
01:14:33,680 --> 01:14:35,477
de prietenie sau ceva?

1559
01:14:35,560 --> 01:14:36,754
Oh. Bine. Da, wow.

1560
01:14:37,040 --> 01:14:38,393
Nu am pregãtit cu adevãrat nimic, dar...

1561
01:14:38,480 --> 01:14:41,119
Eu, Harold...

1562
01:14:42,560 --> 01:14:44,118
declar pe prezentul George

1563
01:14:44,280 --> 01:14:45,759
cel mai bun prieten al meu,
permanent, pentru totdeauna.

1564
01:14:45,840 --> 01:14:49,469
ªi eu, George, accept
drepturile permanente...

1565
01:14:49,640 --> 01:14:52,632
date de Harold

1566
01:14:52,840 --> 01:14:54,068
ca sã fiu cel mai bun
prieten pentru totdeauna...

1567
01:14:54,160 --> 01:14:56,071
ºi Constituþia de prieteni...

1568
01:14:56,240 --> 01:14:58,708
America, prietenie.

1569
01:14:58,880 --> 01:14:59,880
ªi Statele Unite ale Americii.

1570
01:15:00,040 --> 01:15:01,256
Statele Unite ale Americii.
Bine, bine, da.

1571
01:15:01,280 --> 01:15:02,776
Este gata. Bine. Pfiu.

1572
01:15:02,800 --> 01:15:04,080
Ce uºurare. Da, nu glumesc.

1573
01:15:04,240 --> 01:15:05,958
Adicã, de ce am fost îngrijoraþi...

1574
01:15:06,120 --> 01:15:07,480
despre toatã chestia cu clasã,
în primul rând?

1575
01:15:07,520 --> 01:15:09,670
ªtii, eu nu ºtiu.

1576
01:15:09,840 --> 01:15:10,840
Eram mai tineri atunci.

1577
01:15:11,000 --> 01:15:12,274
În mod clar, am crescut.

1578
01:15:12,480 --> 01:15:13,629
În mod evident, da.

1579
01:15:13,800 --> 01:15:14,800
Prieteni!

1580
01:15:15,160 --> 01:15:16,160
Vã mulþumesc pentru cronicile

1581
01:15:16,280 --> 01:15:17,395
biografiei mele,
surprinzãtor de exactã.

1582
01:15:17,480 --> 01:15:19,755
Adevãrul este un lucru alunecos.

1583
01:15:19,920 --> 01:15:22,514
Voi l-aþi descris exact.

1584
01:15:22,680 --> 01:15:23,908
Acum este timpul
sã zbor din nou!

1585
01:15:26,120 --> 01:15:28,350
Adio, dragile mele ajutoare.

1586
01:15:28,520 --> 01:15:30,397
La revedere, cãpitane Chiloþi.

1587
01:15:33,400 --> 01:15:35,118
La revedere.

1588
01:15:35,280 --> 01:15:36,349
George! Harold!

1589
01:15:48,280 --> 01:15:49,679
Ce fac eu în casa ta
din copac din nou?

1590
01:15:51,640 --> 01:15:53,416
Voi, bãieþi, sunteþi în mare necaz!

1591
01:15:56,360 --> 01:15:57,952
Nu ºtiu cât de mare încã...

1592
01:15:59,320 --> 01:16:00,753
De ce acest lucru
continua sã se întâmple?
1593
01:16:00,920 --> 01:16:02,360
Unde sunt hainele mele?
Unde sunt?

1594
01:16:02,400 --> 01:16:04,231
Nu înþeleg.

1595
01:16:06,880 --> 01:16:07,949
De ce este atât de supãrat Krupp

1596
01:16:08,160 --> 01:16:09,229
ºi cãpitanul Chiloþi atât de fericit?

1597
01:16:09,320 --> 01:16:11,231
Poate cãpitanul
Chiloþi ne-a avut pe noi.

1598
01:16:11,400 --> 01:16:15,359
ªtii, a avut prieteni.

1599
01:16:15,520 --> 01:16:18,034
Am putea repara asta.

1600
01:16:18,480 --> 01:16:21,552
Da, ºtii, am putea.

1601
01:16:21,760 --> 01:16:24,433
Deci, aºa am pus la cale

1602
01:16:25,400 --> 01:16:26,913
cea mai tare farsã a tuturor farselor...

1603
01:16:27,000 --> 01:16:28,479
Farsã...

1604
01:16:29,880 --> 01:16:31,233
pentru bine.

1605
01:16:31,720 --> 01:16:33,039
A?
1606
01:16:33,240 --> 01:16:34,240
„Vrei sã mergi la o întâlnire? “

1607
01:16:37,400 --> 01:16:39,436
O întâlnire?

1608
01:16:40,200 --> 01:16:41,235
"Cu Dragoste, Edith."

1609
01:16:43,200 --> 01:16:44,394
"Director Krupp."

1610
01:16:44,560 --> 01:16:45,754
Oh!

1611
01:16:45,960 --> 01:16:46,960
Benjamin Krupp, câine viclean.

1612
01:16:47,280 --> 01:16:51,114
Edith, doamna cu prânzul.

1613
01:16:52,200 --> 01:16:54,998
Planuri mari în seara asta, dle Krupp?

1614
01:16:55,160 --> 01:16:56,479
Nu! Ce? Nu este treaba ta!

1615
01:16:56,640 --> 01:16:59,552
Dar, dacã trebuie sã ºtii...

1616
01:16:59,920 --> 01:17:02,957
Da, de fapt.

1617
01:17:03,120 --> 01:17:05,839
Apropo, am fãcut curat în biroul meu...

1618
01:17:07,400 --> 01:17:09,038
ºi cred cã acestea
sunt ale voastre...

1619
01:17:09,200 --> 01:17:11,430
Benzile noastre desenate?

1620
01:17:11,640 --> 01:17:12,675
Le-ai scos din coºul de gunoi?

1621
01:17:13,400 --> 01:17:15,200
Ei bine, le-am citit...

1622
01:17:15,280 --> 01:17:16,838
ºi având în vedere cã sunt complet

1623
01:17:16,960 --> 01:17:18,016
neplauzibile, juvenile...

1624
01:17:18,040 --> 01:17:19,075
ºi umplute cu cea mai
micã formã de înþelepciune...

1625
01:17:19,160 --> 01:17:21,196
umor de oliþã...

1626
01:17:21,400 --> 01:17:22,719
ele sunt de fapt
destul de amuzante.

1627
01:17:22,880 --> 01:17:24,598
Ne vedem mai târziu!

1628
01:17:25,040 --> 01:17:26,393
Ei bine, ce zici de asta...

1629
01:17:29,320 --> 01:17:31,276
Asta e una bunã.

1630
01:17:48,280 --> 01:17:49,952
ªtii, e bine sã faci
ceva frumos pentru dl Krupp.

1631
01:17:50,200 --> 01:17:52,794
Da, ºtii? Este.
1632
01:17:52,960 --> 01:17:54,791
Promitem cã nu o
vom face din nou.

1633
01:17:54,880 --> 01:17:55,976
Promisiune.

1634
01:17:56,000 --> 01:17:57,035
Vai!

1635
01:17:57,120 --> 01:17:58,120
Nu am fost niciodatã la

1636
01:17:58,400 --> 01:17:59,515
un astfel de restaurant de lux înainte.

1637
01:17:59,600 --> 01:18:01,318
Ei bine, a trebuit sã ofer
totul pentru milady.

1638
01:18:02,560 --> 01:18:06,917
Bine, dacã zici tu, omul meu!

1639
01:18:07,080 --> 01:18:10,152
Încã o datã, asta aduce
povestea noastrã

1640
01:18:12,600 --> 01:18:14,795
la o încheiere fericitã.

1641
01:18:14,880 --> 01:18:16,199
Cred cã existã unele lecþii de
viaþã valoroase acolo...

1642
01:18:16,360 --> 01:18:18,480
undeva.

1643
01:18:18,520 --> 01:18:19,520
Ce?

1644
01:18:19,600 --> 01:18:20,600
Mãnâncã „em up, yum, yum!

1645
01:18:20,760 --> 01:18:22,159
Cred cã glumeºti! Nu!

1646
01:18:22,320 --> 01:18:25,278
Bun bun! Mãnâncã „em up!

1647
01:18:25,520 --> 01:18:27,317
Oh nu!

1648
01:18:27,560 --> 01:18:28,754
Chelner! Nota, vã rog!

1649
01:18:32,640 --> 01:18:34,073
Director Krupp!

1650
01:18:38,840 --> 01:18:40,592
Oh nu!

1651
01:18:40,760 --> 01:18:41,760
Ajutor!

1652
01:18:43,080 --> 01:18:44,354
Þineþi-vã bine, ajutoare!

1653
01:18:46,080 --> 01:18:47,080
Nu înþeleg!

1654
01:18:47,280 --> 01:18:48,280
Chiar am crezut cã ruperea inelului

1655
01:18:48,400 --> 01:18:49,958
ar elimina puterile sale!

1656
01:18:50,040 --> 01:18:51,678
Da, ei bine, o luãm de la capãt!

1657
01:18:52,640 --> 01:18:55,632
Traducerea Lethal Arayas
babayuga.blogspot.ro
1658
01:18:55,657 --> 01:18:59,457
Aºtepta.

1659
01:21:32,280 --> 01:21:33,280
În nici un caz!

1660
01:21:33,440 --> 01:21:34,440
A fost în aºteptare tot filmul.

1661
01:21:34,800 --> 01:21:36,836
Haide haide.

1662
01:21:37,200 --> 01:21:38,633
Bunã.

1663
01:21:39,440 --> 01:21:40,555
Vã mulþumim pentru aºteptare.
Cum vã pot ajuta...

1664
01:21:40,720 --> 01:21:42,472
Nu!