Sunteți pe pagina 1din 2

Calculul prețurilor finale de furnizare a gazelor naturale Proiect 2018

Unitatea Proiect 2018


Nr. d/o Indicatori Simbol
de măsură
total lei/ 1000m3
3
1 Volumul de gaze naturale procurate GPn mil. m 1.050,000
2 Consumul tehnologic şi pierderile de gaze în reţelele de transport - total mil. m3 52,387
normativ TOTAL mil. m3 52,387
supranormative mil. m3 0,00
3 Volumul de gaze naturale transportate pentru consumatorii din ţară - total mil. m3 997,613
Volumul de fluxuri transfrontaliere de gaze naturale 18950,840
Total volum de gaze transportate de Moldovatransgaz 19948,453
Volumul de gaze naturale furnizate în punctele de ieşire din reţelele de transport al
4 mil. m3 997,613
gazelor naturale
inclusiv:
pentru agenţi economici mil. m3 27,405
pentru întreprideri de distribuţie şi furnizare mil. m3 970,208
Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie acceptate
5 mil. m3 32,8
de ANRE
Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie
mil. m3 7,050
supranormative, nu sunt acceptate in tarif
3
Consum propriu mil. m 1,196
6 Volumul de gaze naturale livrat consumatorilor finali mil. m3 929,162
7 Volumul gazelor naturale furnizate de furnizor în toate punctele de furnizare GFn mil. m3
în punctele de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale GFit mil. m3 1.050,000
de la SAD Gazprom 1.050,000
în punctele de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale GFet mil. m3 997,613
pentru agenţi economici 27,405
pentru întreprideri de distribuţie şi furnizare 970,208
în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de presiune înalta, medie şi
GFDip-mp-jp mil. m3 929,162
joasă
de presiune înaltă GFDip 45,453
de presiune medie GFDmp 511,077
de presiune joasă GFDjp 372,633
I. Costurile reglementate totale ale furnizorului de gaze naturale la tarife reglementate CRTFn
a) de la SAD Gazprom
Cursul de schimb al valutei naţionale faţă de dolarul SUA CVn lei/$ 17,6800
$/1000m3 178,50
Pretul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale PPn
lei/1000m3 3155,88
mii $ 187.425
Costul gazelor naturale procurate de la SAD Gazprom
mii lei 3.313.675
Costul gazelor naturale procurate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate mii $
1.1. CGPn
din import mii lei 3.313.675 3.155,88
Costul pierderilor în RT mii lei 155.673,2 2.971,6
Costul serviciului de transport al gazelor naturale, achitat de furnizorul de gaze
1.2. CSTn mii lei 644.720 32,32
naturale la tarife reglementate operatorului reţelei de transport
inclusiv: pentru consumatorii RM 32.242 32,32
pentru flux transfrontalier 612.478 32,32
Venituri de la contractele de fluxuri transfrontaliere 482.473 25,46
Costul pierderilor in RD, în mediu inclusiv supranormative mii lei 127.480 137,20
inclusiv: de presiune înaltă mii lei 16.955 18,25
de presiune medie mii lei 32.890 55,47
de presiune joasă mii lei 77.635 263,81
Costul serviciului de distribuţie al gazelor naturale, achitat de furnizorul de gaze
1.3. CSDn mii lei 1.063.238 1.144,30
naturale la tarife reglementate operatorului reţelei de distribuţie
inclusiv: de presiune înaltă #REF! mii lei 182.339 196,24
de presiune medie #REF! mii lei 280.784 513,97
de presiune joasă #REF! mii lei 600.115 2.124,45
Cheltuielile reglementate ale furnizorului legate nemijlocit de prestarea serviciului de
1.4. CRFn mii lei 133.567
furnizare a gazelor naturale
la intrare în RT mii lei 1.236 1,18
la ieşire din RT mii lei 64.599 64,75
la ieşire din RD mii lei 67.732 72,90
1.5. Rentabilitatea reglementată a furnizorului de gaze naturale la tarife reglementate RFn mii lei 75.470 78,90
Rata de rentabilitate a furnizorului Rrn % 2,5
pentru furnizorul importator 0,25 75.470 78,90
pentru furnizorul care furnizează gazele naturale consumatorilor finali 0,75 0 0,00
1,8 Devierile tarifare totale ale furnizorului de gaze naturale la tarife reglementate DevFn-1 mii lei 270.200
de la procurarea gazelor naturale din import rezultate din perioada precedentă de
DevFPn-1 mii lei 270.200 270,85
reglementare
de la furnizarea gazelor naturale flux transfrontalier DevFSn-1 mii lei
Unitatea Proiect 2018
Nr. d/o Indicatori Simbol
de măsură
total lei/ 1000m3
de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali rezultate din perioada precedenta
DevFSn-1 mii lei
de reglementare
Venitul total reglementat necesar de a fi obţinut de furnizorul de gaze naturale la tarife
II. reglementate de la furnizarea la tarife reglementate VFF/TFF mii lei

2.1. în punctele de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale it


VF /TFF it
mii lei 3.120.181 2.972
2.2. în punctele de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale VFet/TFFet mii lei 3.191.354 3.199
inclusiv:
pentru agenţi economici mii lei 87.668 3.199
pentru întreprideri de distribuţie şi furnizare mii lei 3.103.685 3.199
VFD/TFFip-
2.3. în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale mp-jp
mii lei 4.107.175 4.420

de presiune înaltă #REF! mii lei 157.635 3.468


de presiune medie #REF! mii lei 1.934.864 3.786
de presiune joasă #REF! mii lei 2.014.676 5.407
Total venituri SA "Moldovagaz" de la livrarea gazelor naturale mii lei 4.194.843
de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali mii lei 4.107.175 4.420
de la furnizarea gazelor naturale altor consumatori de la
mii lei 87.668 3.199
SP