Sunteți pe pagina 1din 11

Aviz

privind proiectele depuse în cadrul Bugetului Civil -2018


Buget
Persoana Cofinanțare( Nr. Motivarea deciziei,
Nr. Denumire Mărime Sector Detalii proiect solicitat Decizie Notă
responsabilă MDL) semnături Cerințe adiționale
(MDL)
Perfecționarea
persoanei, folosind
Nu se încadrează în
Studierea mun. Sîrbu Stepan metode fiabile de
1 mic 100000 0 124 Respins prevederile
biolocației Chișinău Babuș valentin definire a stării de
Regulamentului
sănătate a fiecărei
persoane
Accesul la o gamă
" Complex sportiv și
largă de activități
de agrement" Un Adela Bahova
2 mic Buiucani sportive pentru 54062,24 13515,24 100 Acceptat
spirit sănătos intr- Adrian Pirojoc
copii și maturi (510
un corp sănătos
persoane)
Construcția
Construcția noului
trotuarului în Prezentarea
trotuar și Termen (7
3 limitele Facultății mare Botanica 290000 34000 205 Acceptat contribuției pentru
amenajarea zonei zile)
Urbanism și confinanțare (20%)
verzi
Arhitectură
Amenajarea
Orgunizarea și
scuarului parcului
desfășurarea Prezentarea
din zona Posta Eric Cozac Termen (7
4 mic Râșcani diferitor activități și 90000 9942 108 Acceptat contribuției pentru
Veche str. Doina, Alina Ceban zile)
manifestări confinanțare (20%)
intersecție cu str. A.
culturale, sociale
Lupan
Использование
Умная
Andreiciuc зеленой энергии
5 агроэкология в mare Buiucani 246565 798825 207 Acceptat
Valeriu для переработки
масштабах города
отходов
Modernizarea unui Integrarea a 520
teren de sport elevi din clasele
6 multifuncțional la mare Buiucani Muruz Rodica primare în activități 210 670 26000 204 Acceptat
Liceul Teoretic sportive și
,,Dante Alighieri” recreative

Extinderea fondului Prezentarea


Susținerea Termen (7
7 forestier și crearea mare Leca Ala 201500 33325 200 Acceptat contribuției pentru
educației ecologice zile)
spațiilor verzi confinanțare (20%)
Amenajarea
teritoгiului adiaсent Amenajarea Prezentarea
Termen (7
8 сlădirii din str. mare Stăuсeni Vasile Сantarji teritoriului din fața 98656 0 211 Acceptat contribuției pentru
zile)
Uniгii, 20/2, сom. blocului confinanțare (20%)
Stăuсeni
Amenajarea unui
Parcul Calea Prezentarea
Verbiţchi segment din Parc Termen (7
9 Orheiului, cartea de mare Râșcani 282 420 2500 200 Acceptat contribuției pentru
Ruslan pe o suprafaţă de 1 zile)
vizită a Chişinăului confinanțare (20%)
ha
Construirea și
Prezentarea
amenajarea unui Amenajarea unui Termen (7
10 mare Ciocana Gaidău Ina 300000 8121 243 Acceptat contribuției pentru
mini-stadion mini-stadion zile)
confinanțare (20%)
multifuncțional
Instalarea a 7 mese
7 mese de șah de șah pe o Prezentarea
Termen (7
11 pentru sectorul mic Ciocana Gaidău Ina porțiune a aleei de 57500 0 102 Acceptat contribuției pentru
zile)
Ciocana pe bd. Mircea cel confinanțare (20%)
Bătrân
Renovarea
(reamenajarea)
Terenului Prezentarea
Reamenajare teren Termen (7
12 Multisport de pe mare Ciocana Țurcan Ilie 258 929 0 201 Acceptat contribuției pentru
sport zile)
lângă școala confinanțare (20%)
primară Grigore
Vieru
Teren sportiv pe
Amenajarea unui teritoriul centrului
Andreiciuc
13 teren sportiv mare Buiucani de zi pentru adulți 225000 60 444 248 Acceptat
Ludmila
multifuncțional cu dizabilități
intelectuale
Amenajarea
Teren de joacă Prezentarea
terenului de joacă Termen (7
14 mare Buiucani Pintea Zinaida pentru copii (477 115200 0 207 Acceptat contribuției pentru
pentru copii din str. zile)
beneficiari) confinanțare (20%)
Alba - Iulia 89, 93

Curtea grădiniței un Reparația curții Prezentarea


Termen (7
15 loc sigur și plin de mare Centru Țabur Natalia grădiniței 237 980 0 251 Acceptat contribuției pentru
zile)
copii (construită în 1984) confinanțare (20%)
Ajutorul medical
Salvare de urgență
primar și secundar Prezentarea
pentru animalele de mun. Valentina Termen (7
16 mare pentru animalele 272 000 28 000 200 Acceptat contribuției pentru
companie fără Chișinău Dudnic zile)
de companie fără confinanțare (20%)
stăpân
stăpân
Установка
почтовых ящиков Обеспечить
Nu se încadrează în
в многоэтажных sat. Подлеснова жителей Добружи
17 mic 83 520 13 920 100 Respins prevederile
домах села Dobrogea Ана почтовыми
Regulamentului
Добружа, мун. ящиками
Кишинэу
Amenajarea unui
Prezentarea
teren de joacă Amenajarea unui Termen (7
18 mic Botanica Ivanov Valeriu 89965,7 10000 130 Acceptat contribuției pentru
pentru copii pe bd. teren de joacă zile)
confinanțare (20%)
Cuza Vodă 10
Amenajarea Amenaj area zonei
Nu se încadrează în
teritoriului blocului de odină și relaxare
19 mic Râșcani Milea Labliuc 0 0 97 Respins prevederile
80/4, din strada a locatarilor din
Regulamentului
Albișoara bloc

Iluminarea fațadei
Universității
Tehnice din Iluminarea fațadei
Lipskaia
20 Moldova, mare Botanica Universității pe 160000 120000 200 Acceptat
Karolina
Facultatea de timp de noapte
Urbanism și
Arhitectură

Reparația scărilor
Facilitarea accesului
din str. Ion Creangă Prezentarea
Scutelnic pentru mai multe Termen (7
21 62 intersecție cu str. mic Buiucani 100000 0 102 Acceptat contribuției pentru
Veaceslav categorii de zile)
Vissarion Belinski confinanțare (20%)
persoane
65
Reamenajarea
terenului de joacă
Prezentarea
pentru copii din str. Teren de joacă Termen (7
22 mic Botanica Cojocaru Viorel 100000 0 115 Acceptat contribuției pentru
Belgrad 23, 21, bd. modern zile)
confinanțare (20%)
Cuza-Vodă 8, 8/1,
8/2
Reamenajarea
Excluderea pct.2
terenului de joacă Teren de joacă
din proiect.
pentru copii și pentru copii Termen (7
23 mic Buiucani Efimova Anna 100000 0 102 Acceptat Prezentarea
reparația Reparație acoperiș zile)
contribuției pentru
acoperișului din str. bloc locuințe
confinanțare (20%)
Ion Pelivan 34/1
O sculptură
Instalarea unei Nu se încadrează în
populară pentru cei mun.
24 mare Doroş Aliona sculpturi de artă 145 450 4000 200 Respins prevederile
îndrăgostiţi în Chișinău
urbană “LOVE Regulament
Chişinău!
Crearea unui parc
25 Parc nou în Chișinău mare Buiucani Gozun Petru 300000 233000 865 Acceptat
pe str. I. Creangă, 1
Instalarea
indicatorilor de Crearea unui
Necesită
informare - sistem de
26 mare Centru Nicolai Chirnev 231240 17.600 263 coordonare cu mai
orientare indicatoare de
multe instituții
"BIBLIOTECA" pe informare-orientare
drumurile publice
Iluminarea stradala
Nu se încadrează în
a curtii blocurilor de Iluminarea curtii,
prevederile
locuinte din str. terenului de joaca,
Regulament
27 Mitropolit Petru mic Buiucani Lazarenco Filip parcarilor de 100000 0 100 Respins
(obiective realizate
Movila 23/1; 23/2; masini, cailor de
de serviciile
23/3; 23/5; 23/8; acces
municipale)
23/9
Nu se încadrează în
Reparație în strada
28 mic Buiucani Trofailă Lidia Reparație stradă 0 0 136 Respins prevederile
Alba Iulia 3/41
Regulament
Modificarea unor
Susținerea obiective din
Protecția și
financiară a azilului mun. proiect. Termen (7
29 mare Topală Angela îngrijirea animalelor 297 000 3000 213 Acceptat
privat de animale Chișinău Prezentarea zile)
abandonate
abandonate contribuției pentru
confinanțare (20%)
Restaurarea
terenului de fotbal
Crearea condițiilor
în curtea caselor de Prezentarea
pentru practicarea Termen (7
30 pe str. Teodorovici mare Buiucani Jeleva Elena 299916 0 200 Acceptat contribuției pentru
sporlului (300 de zile)
10 /1, I0 /2, 10 /3, confinanțare (20%)
tineri)
8/2 și Ion Neculce
63, 61
Restaurarea
terenului de Condiții pentru
Prezentarea
basketball din practicarea Termen (7
31 mic Buiucani Movilă Pavel 99280 0 100 Acceptat contribuției pentru
curtea caselor din sportului (cca 200 zile)
confinanțare (20%)
str. Piața Unirii de tineri)
Principatelor 1/3
Amenajarea
teritoriului din fața Nu se încadrează în
blocului de locuit prevederile
Amenajarea
din str. Calea Veaceslav Regulamentului
32 mare Buiucani teritoriului din fafa 292 000 58 000 210 Respins
Ieșilor, nr. 61/1 cu Țurcan (obiective realizate
blocului de locuit
un sistem de de serviciile
evacuare a apelor municipale)
pluviale
Amenajarea unui
Amenajarea curții
terene de joacă în
comune a cinci Prezentarea
Guțan curtea comună din Termen (7
33 blocuri locative cu mic Buiucani 95 000 5000 142 Acceptat contribuției pentru
Ghenadie str. Calea Ieșilor zile)
teren de joacă confinanțare (20%)
51/1, 51/2, 51/3,
pentru copii
51/4, 51/5
Restaurarea
terenului de joacă Reconstrucția Prezentarea
Termen (7
34 pentru copii din str. mic Râșcani Hariton Natalia tereneului de joacă 99000 1000 102 Acceptat contribuției pentru
zile)
Albișoara 84/2, vechi confinanțare (20%)
84/3, 84/4
Amenajarea
teritoriului din
scuarul Colina Prezentarea
Vasile Amenjare scuar și Termen (7
35 Pușkin și terenul din mic Râșcani 92000 5000 102 Acceptat contribuției pentru
Scobioala teren de joacă copii zile)
curtea blocului confinanțare (20%)
Constantin
Stamate, 8
Reabilitarea
pavajului și a Renovare teren de Prezentarea
Termen (7
36 terenului de joacă mare Râșcani Felicia Crețu joacă și pavaj din 263000 8000 201 Acceptat contribuției pentru
zile)
pentru copii a str. Zamfir Arbore confinanțare (20%)
grădiniței nr. 66
Amenajare teren de
Amenajarea unui
joacă pe teritoriul
teren de joacă Prezentarea
Centrului SOS Termen (7
37 pentru copii, sect. mare Botanica Druc Mariana 280000 20000 204 Acceptat contribuției pentru
AUTISM și a zile)
Botanica, str. confinanțare (20%)
Gimnaziului
Grenoble, 191
Decebal
Nu se încadrează în
Asfaltarea porțiunii Asfaltare teren prevederile
de teren aferent bl. or. aferent. Construcția Regulamentului
38 mic 100000 0 100 Respins
locativ din str. Durlești peretelui de (obiective realizate
Codrilor 10. protecție de serviciile
municipale)

Transformarea Conexiunea cu
Reabilitarea
parcului într-o zonă proiectul nr. 9
parcului-pădure din Andronic
39 mare Râșcani sigură, comodă 300000 0 200 (Amenajarea unui
sectorul Poșta Adrian
pentru plimbări și segment din Parcul
Veche
relaxare Calea Orheiului)

Nu se încadrează în
Reabilitarea prevederile
stațiilor de pe Adrian Reamenajare stații Regulamentului
40 mic Centru 100000 0 200 Respins
Bulevardul Ștefan Andronic așteptare (obiective realizate
cel Mare și Sfânt de serviciile
municipale)

proiect de
mun. aeducație ecologică
41 Generalul Gunoi mare Andrei Graur 200000 50000 201 Acceptat
Chișinău pentru copii prin
artă teatrală

Colectarea separată Reducerea Prezentarea


mun. Eugen Termen (7
42 a deșeurilor de la mare impactului negativ 224450 20000 211 Acceptat contribuției pentru
Chișinău Camenscic zile)
gradinițe asupra mediului confinanțare (20%)
Mobilier urban pe Prezentarea
Andrei Termen (7
43 „Oaze de recreere” mare Centru strada Veronica 138000 5000 201 Acceptat contribuției pentru
Vatamaniuc zile)
Micle confinanțare (20%)

Curățirea și
Minimizarea
înverzirea terenului
impactului negativ Prezentarea
adiacent, Termen (7
44 mic Râșcani Frunză Iulia asupra terenului 57700 5000 104 Acceptat contribuției pentru
transformarea zile)
aferent liceului confinanțare (20%)
locului într-o
teoretic Waldorf
grădină verde

Reabilitarea Parcare pentru


Prezentarea
spațiului public, Anastasia bicicliști, spațiu Termen (7
45 mic Râșcani 100000 0 100 Acceptat contribuției pentru
adiacent Bibliotecii Moldovanu accesibil pentru zile)
confinanțare (20%)
de Arte „T. Arghezi” maturi și copii

Curte deschisă Prezentarea


„Curte deschisă Porcescu Termen (7
46 mic Buiucani pentru arte și 93 182 6000 185 Acceptat contribuției pentru
pentru artă” Anastasia zile)
cinema în aer liber confinanțare (20%)

Востановление
муниципальных
Popularizarea Prezentarea
площядок для Termen (7
47 mare Centru Cernega Victor jocului de 300000 13700000 293 Acceptat contribuției pentru
игры в бадминтон zile)
badminton confinanțare (20%)
в парке Valea
Morilor
Lipsă proiect
48 Chisinau is ME mic Botanica Respins
compet
Reparația capitală a Nu se încadrează în
Reabilitarea
rețelelor inginerești prevederile
rețelelor inginerești
din subsol și a Regulamentului
49 mic Ciocana Zaloj Tatiana ale blocului locativ 62957 11100 101 Respins
sistemului de (obiective realizate
din bd. Mircea cel
scurgere a apelor de serviciile
Bătrân, 4/1
pluviale municipale)

Crearea unui teren


de joacă modern Crearea unui teren Prezentarea
Termen (7
50 pentru copii pe str. mic Centru Gontea Rita de joacă modern 99408 0 111 Acceptat contribuției pentru
zile)
Drumul Viilor 38/1, pentru copii confinanțare (20%)
38
,,Modemizarea și
decorarea parcului Prezentarea
Renovarea zonei Termen (7
51 Alunelul" str. Calea mare Buiucani Lupu Ilie 300000 0 201 Acceptat contribuției pentru
centrale a parcului zile)
Ieșilor, sectorul confinanțare (20%)
Sculeni
Nu se încadrează în
prevederile
Aducem lumină în
Iluminarea publică Regulamentului
52 ograda Cuza - Vodă mic Botanica Crețu Sergiu 99415 0 65 Respins
a ogrăzii (obiective realizate
73/3,13/5,13/8
de serviciile
municipale)
Calea de acces ]n
Nu se încadrează în
cartierul din bd.
Asigurarea prevederile
Cuza - Vodă
accesului Regulamentului
53 25,25/2..., Valea mic Botanica Bitrînac lulia 97637 0 111 Respins
locuitorilor din (obiective realizate
Crucii 22, 22/1,
cartier de serviciile
Complexul
municipale)
"Drăgălina"
Corul vocal al Prezentarea
Barabanșicova Termen (7
54 Поюшие сердца mic Botanica veteranilor sectorul 100000 0 100 Acceptat contribuției pentru
Natalia zile)
Botanica confinanțare (20%)

Artă de subsol Prezentarea


Termen (7
55 „SubCap” mare Botanica Iana Sericova diferită, pentru 295000 50000 200 Acceptat contribuției pentru
zile)
oameni diferiți confinanțare (20%)
Prima ediție a
simpozionului de Coordonarea cu
5 sculpturi în piatră
56 sculptură în piatră mare Buiucani Sitari Vasile 300 000 0 201 Î.M. Spații Verzi și
a 5 autori autohtoni
din parcul Parcul Dendrologic
''DENDRARIU"

Implicarea tinerilor
Promovarea Prezentarea
în promovarea Termen (7
57 Chișinăului ca mare Centru Ana Durlescu 300 000 50000 202 Acceptat contribuției pentru
Chișinăului ca zile)
destinație turistică confinanțare (20%)
destinație turistică
Crearea condițiilor Renovarea fațadei
favorabile pentru sediului Centrului
beneficiarii Comunitar pentru
Prezentarea
activităților Copii și Tineret Termen (7
58 mare Boico Maria 279685 5000 201 Acceptat contribuției pentru
desfășurate pentru ”AMICUL” și zile)
confinanțare (20%)
copiii din familii Centrului pentru
socialmente- copii cu disabilități
vulnerabile ”NICUȘOR”

Teren de Promovarea
Proiect similar în
59 streetworkout în mare Centru Iulian Nenescu modului sănătos de 141366 0 496 Respins
desfășurare
Parcul valea Morilor viață

Reabilitarea și
”Impreună pentru Prezentarea
reamenajarea Termen (7
60 viitorul copiilor mare Grătiești Braga Raisa 300 000 250000 201 Acceptat contribuției pentru
participativă a zile)
noștri” confinanțare (20%)
zonelor de recreare

Nu se încadrează în
Renovarea curții prevederile
Amenajarea
blocului locativ str. Regulamentului
61 mare Centru Corina Gaibu teritoriului din 300 000 0 207 Respins
31 August 1989, nr. (obiective realizate
curte
58 de serviciile
municipale)

Curtea blocului
locativ – un obiect
de infrastructură ca Reabilitarea și
alternativă a reamenajarea Lipsește descifrarea
Cebotari Termen (7
62 smartphone-lor, mic Râșcani terenului din curtea 99000 45751 152 Acceptat devizului de
Constantin zile)
gadjeturilor, blocului locativ din cheltuieli
computerelor, str. Socoleni, 23
televizoarelor și
rețelelor sociale
Amenjarea mini-
Amenajarea unei Prezentarea
amfiteatrului în aer Termen (7
63 părți a curții liceului mare Centru Corina Gaibu 299 820 0 200 Acceptat contribuției pentru
liber din curtea zile)
„Minerva” confinanțare (20%)
liceului
Creșterea
Împreună pentru un atractivității și a
64 oraș mai curat, mai mic Buiucani Șalaru Iurie numărului spațiilor 71 500 27600 100 Acceptat
sigur și mai sănătos de joacă din
sectorul Buiucani
Construirea unui
Foisor comunitar- foișor-bucatarie de Prezentarea
com. Sorochin Termen (7
65 spațiu comunitar în mic vară, spațiu cultural- 60000 3419 108 Acceptat contribuției pentru
Trușeni Dorina zile)
Trușeni educativ și de confinanțare (20%)
recreere
Renovarea unor
Amenajarea unei pereți exteriori și
Prezentarea
părți a curții liceului pregătirea acestora Termen (7
66 mare Centru Corina Gaibu 99 500 0 100 Acceptat contribuției pentru
Minerva din pentru instalarea zile)
confinanțare (20%)
Capitală echipamentelor
sportive
Установка стелы
рассчитана на Nu se încadrează în
mun. Бассо Анна
67 Iubesc Moldova mare развитие 300 000 0 200 Respins prevederile
Chișinău Лиза
патриотизма Regulament
жителей Молдовы
Cитуация по
памятникам и
Harta on-line a
историческому
monumentelor
mun. центру, как
68 istorice de mic Vitalie Voznoi 85000 22000 125 Acceptat
Chișinău единому
arhitectură din
архитектурно-
municipiul Chișinău
культурному
комплексу
Amenajarea unui
teren de joacă
pentru copii și a Teren de joacă și
Prezentarea
spațiului de odihnă Marina spațiu de odihnă Termen (7
69 mic Botanica 85508 10000 102 Acceptat contribuției pentru
pentru persoane în Morozova pentru persoane zile)
confinanțare (20%)
etate din str. vârstnice
Titulescu 20, 22, str.
N. Zelinschi 1, 2
Site-ul "Parcul din Crearea unui site a
Chișinău" și mun. parcurilor din
70 mare Salicov Aurelia 300 000 299500 200 Acceptat
aplicația mobilă Chișinău Chișinău și aplicația
pentru acestea mobilă
Crearea unei zone
verzi în parcul
Râșcani unde vor fi
Parcul
71 Aleea prezidențială mic Vitalie Voznoi plantați 77000 26000 100 Acceptat
Râșcani
de către președinții
R. Moldova arbori
nominali
Parcul Zaikin – un Reabilitarea și
72 parc pentru mare Centru Ion Andrușeac revitalizarea 300 000 137000 427 Acceptat
comunitate parcului Zaikin
Infrastructura Crearea condițiilor
pentru bicicliști în Parcul pentru practicarea
73 mare 288000 79000 225 Acceptat
parcul din sec. Râșcani sporlului pe
Râșcani biciclete