Sunteți pe pagina 1din 18

Daniel GOINIC

Vladislav GRIBINCEA

VIOLĂRILE CONSTATATE DE CtEDO


ÎN PRIVINȚA REPUBLICII MOLDOVA

12 septembrie 1997 – 11 septembrie 2022


SUMAR

Din 12 septembrie 1997, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) poate examina cererile depuse
împotriva Republicii Moldova. La 12 septembrie 2022 se împlinesc 25 de ani de atunci.

În scopul sporirii nivelului de informare al specialiștilor despre activitatea CtEDO în cauzele moldovenești,
facilitării aplicării standardelor CtEDO la nivel național, precum și pentru a preveni violări similare, Centrul de
Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a sintetizat toate violările constatate de CtEDO în privința Republicii
Moldova până pe 11 septembrie 2022.

Am constatat că, în această perioadă, CtEDO a pronunțat 568 de hotărâri în care a constatat 730 violări ale
Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) de către Republica Moldova.

Cel mai des încălcate drepturi în Republica Moldova sunt:


• dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) - 229 de violări (31.4%);
• interzicerea torturii (Art.3 CEDO) - 171 de violări (23.4%);
• dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) - 106 de violări (14.5%);
• dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) - 65 de violări (8.9%);
• dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) - 43 de violări (5.8%);
• dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) - 21 violări (2.8%).

Cel mai des întâlnite tipuri de violări sunt:


• neexecutarea hotărârilor judecătorești - 81 de violări (11.1%);
• investigarea defectuoasă a maltratării și a deceselor – 59 de violări (8.1%);
• casarea hotărârilor judecătorești irevocabile - 56 de violări (7.7%);
• detenția în condiții proaste - 48 de violări (6.6%);
• maltratarea – 39 de violări (5.4%);
• arestarea nemotivată – 30 de violări (4.1%).
• lipsirea de libertate contrar legislației naționale - 28 de violări (3.9%);

Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile pe pagina
web a CtEDO. Violările au fost sistematizate într-un tabel, în funcție de articole și tipurile de violări constatate
de CtEDO. În tabel, la fiecare categorie, sunt menționate toate hotărârile în care a fost constatată o violare de
același tip.

Începând cu 2010, CRJM a analizat activitatea CtEDO în cauzele moldovenești pentru fiecare an separat:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021.

Prezentul document a fost elaborat de Daniel GOINIC, Director de Program în cadrul CRJM și Vladislav
GRIBINCEA, Președintele CRJM, cu contribuția Valeriei BUTORINA, stagiară CRJM.

Acest material este elaborat în cadrul proiectului „Asigurarea implementării în Moldova a


unor standarde mai bune în domeniul drepturilor omului”, implementat de Centrul de Resurse
Juridice din Moldova și susţinut financiar de Ambasada Olandei.
Opiniile exprimate aparţin CRJM și nu reflectă în mod necesar poziţia Ambasadei Olandei
SINTEZA
violărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
în privința Republicii Moldova timp de 25 de ani

12 septembrie 1997 – 11 septembrie 2022

Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
2012 – Ghimp
decesul cauzat de acțiunile 2013 – Timuş şi Ţăruş
4
autorităților 2020 – Cantaragiu
2022 – Boboc și alții
2010 – Răilean; Iorga; Anuşca
2012 – Ghimp
2013 – Timuş şi Ţăruş; Feodorov;
Art. 2 CEDO Eduard Popa
(dreptul la 22 investigarea defectuoasă a 2014 – Vasîlca
16
viață) deceselor 2015 – Ciobanu; Lari
2020 – Cantaragiu
2021 – Velesco; Veronica Ciobanu;
Tomac; Scripnic
2022 – Boboc și alții

neexecutarea promptă a unei 2021 – Jestcov


2
sentințe penale 2022 – Natalia Lungu

2006 – Corsacov; Boicenco


2007 – Pruneanu; Colibaba
2008 – Victor Savițchi; Levința
2009 – Breabin; Gurgurov; Buzilov
2010 – Parnov; I.D.
2011 – Bisir şi Tulus; Ipate;
Taraburca; Pascari
2012 – Sochichiu; Struc
2013 – Ipati; Iurcu; Gorea
2014 – Buhaniuc; Bulgaru; Ciorap
maltratarea 39
nr. 4
2015 – Doroseva
Art. 3 CEDO 2016 – Morgoci; Cazanbaev;
(interzicerea Caracet; Ciorap nr.5
tratamentului 2019 – Prepelița
171
degradant, 2020 – Cantaragiu; Mîțu; D.
inuman și a 2021 – Trocin; Maier; Armeanu și
torturii) Vacarciuc
2022 – Mătăsaru; Crețu; Canuda;
Străisteanu și Agachi;
2006 – Corsacov; Boicenco
2007 – Pruneanu; Colibaba;
Stepuleac
2008 – Victor Savițchi; Levința
investigarea defectuoasă a
43 2009 – Breabin; Gurgurov; Buzilov;
maltratării
Petru Roşca; Valeriu şi
Nicolae Roşca
2010 – Pădureţ; Parnov; Popa;
Mătăsaru şi Saviţchi
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
2011 – Lipencov; Ipate; Taraburca;
Pascari
2012 – Buzilo; Gasanov
2013 – Ipati; Iurcu; Gorea
2014 – Buhaniuc; Bulgaru; Tcaci
2015 – Doroseva
2016 – Cazanbaev; Caracet; Ciorap
investigarea defectuoasă a nr.5
43
maltratării (continuare) 2018 – Mereuță; Dornean; O.R și L.R.
2019 – Prepelița
2020 – Cantaragiu; Mîțu
2021 – Muradu; Trocin; Maier;
Evghenii Duca; Armeanu și
Vacarciuc
2022 – Mătăsaru; Povestca; Crețu;
Canuda; Apopii;
2012 – I.G.
investigarea defectuoasă a 2015 – I.P.
4
violurilor 2020 – I.E.
2021 – A.P.
investigarea defectuoasă a
1 2021 – Genderdoc–M și M.D.
infracțiunii motivate de ură
Art. 3 CEDO 2009 – Valeriu şi Nicolae Roşca;
(interzicerea sancționarea prea blândă pentru
3 2010 – Pădureţ
tratamentului maltratare
2018 – O.R. și L.R.
degradant, 171
2005 – Ostrovar; Becciev
inuman și
2007 – Istratii şi alţii; Modârcă;
a torturii)
Ciorap; Stepuleac; Popovici;
(continuare)
Țurcan
2008 – Malai
2009 – Străisteanu şi alţii; Valeriu şi
Nicolae Roşca; Gavrilovici
2010 – Brega; I.D.
2011 – Rotaru; Haritonov; Taraburca
2012 – Feraru; Hadji; Arseniev;
Culev; Plotnicova; Constantin
Modarca; Ciorap (nr. 3)
2013 – Mitrofan; Ipati; Segheti
detenția în condiții proaste 48
2015 – Silvestru; Pisaroglu;
Shishanov
2016 – Morgoci; Mescereacov;
Savca; Okolisan; Cristioglo;
Baștovoi; Galaida și
Coposciu
2017 – Braga; Valentin Baștovoi
2018 – Pocasovschi și Mihailă;
Goremîchin; Botnari; Miron;
Coteț; Secrieru
2019 – Botnari
2021 – Muradu; Talambuța și
Iașcinina
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
2005 – Şarban
2006 – Boicenco; Holomiov
2007 – Istratii şi alţii; Stepuleac
2008 – Levința
2009 – Paladi
neacordarea asistenței medicale 2010 – Brega; Oprea
18
adecvate deținuților 2011 – Lipencov; Pascari
2015 – Veretco
2018 – Botnari; Ceaicovschi
2019 – Botnari
2021 – Talambuța și Iașcinina
2022 – Povestca; Cosovan

recurgerea nejustificată la
1 2007 – Ciorap
Art. 3 CEDO alimentarea silită
(interzicerea
tratamentului tratament psihiatric forțat dispus
degradant, 171 1 2011 – Gorobet
contrar legii
inuman și
a torturii)
încătușarea ilegală și nejustificată
(continuare) 1 2018 – Goriunov
în afara celulei

2013 – Eremia şi alţii; Mudric; B.


neprotejarea de violența
5 2014 – T.M. și C.M.
domestică
2020 – Munteanu

neprotejarea de violența co-


1 2020 – I.E.
deținuților

2010 – Ciorap (nr. 2)


2014 – Gavrilita
compensații insuficiente pentru 2016 – Morgoci
6
violarea art. 3 2017 – Grecu
2020 – Catarangiu
2022 – Străisteanu și Agachi
2006 – Boicenco; Holomiov
2007 – Modârcă; Guţu; Gorea; Stici;
David; Țurcan; Ursu
2009 – Paladi; Străisteanu şi alţii
2011 – Lipencov; Gorobet
2012 – Levinţa (Nr. 2); Brega şi alţii
2013 – Danalachi
Art. 5 CEDO
2014 – Gavrilita
(dreptul la art. 5 § 1 – lipsirea de libertate
106 28 2015 – Sara
libertate şi contrar legislației naționale
2016 – Savca
siguranță)
2017 – Gumeniuc
2017 – Ialamov
2018 – Pașa; Goremîchin; Miron;
Dogotar (detenție în instituție
psihiatrică), Mătăsaru și
Savițchi; Cucu și alții
2020 – I.E.
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
art. 5 § 1 - reținerea și detenția
arbitrară a reclamanților în vederea 1 2019 – Ozdil și alții
extrădării
art. 5 § 1 - lipsa unui temei legal
2018 – Litschauer
previzibil de a aresta pentru 2
2021 – Baraboi și Gabura
menținerea unui video-chat erotic

art.5 § 1 - reținere arbitrară pentru


1 2021 – Mătăsaru
organizare de protest

art.5 § 1 - arestare pentru neplata


1 2021 – Moldoveanu
unei datorii

art.5 § 1 - lipsa consemnării


1 2020 – D.
oficiale despre detenția persoanei

2007 – Stepuleac; Mușuc; Cebotari


art. 5 § 1 (c) – reținerea și/ 2009 – Hyde Park şi alţii (nr. 4); Leva
sau arestarea în lipsa motivelor 2010 – Brega
verosimile de a bănui că persoana 11 2012 – Brega şi alţii
a săvârșit infracțiunea de care 2017 – Vasiliciuc
este acuzată 2021 – Petrenco și alții; O.P.
2022 – Salinschi
art. 5 § 2 – neinformarea sau
informarea tardivă despre toate 2009 – Leva
Art. 5 CEDO 2
acuzațiile penale care au servit 2022 – Mătăsaru
(dreptul la
drept temei pentru arestare
libertate şi 106
siguranță) 2005 – Becciev; Șarban
(continuare) 2006 – Boicenco
2007 – Castraveţ; Istratii şi alţii;
Modârcă; Stici; Țurcan și
Țurcan; Mușuc; Popovici;
Ursu
2008 – Malai
2009 – Străisteanu şi alţii
art. 5 § 3 – motivarea insuficientă 2010 – Oprea
30
a arestării 2011 – Ignatenco
2012 – Feraru
2014 – Ninescu
2015 – Rimschi
2016 – Balakin; Caracet; Buzadji
2018 – Ceaicovschi; Coteț; Secrieru
2019 – Sirenco; Cașu; Moscalciuc
2021 – Muradu
2022 – Cosovan; Canuda
2006 – Boicenco (imposibilitatea
eliberării din cauza
alte violări ale art. 5 § 3 2 seriozității acuzării)
2007 – Mușuc (cauțiunea prea
mare)
art. 5 § 4 – refuzul de audiere 2005 – Becciev
a martorului/părții vătămate la 2007 – Țurcan și Țurcan
4
examinarea recursului împotriva 2012 – Feraru
arestării 2014 – Tripadus
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

art. 5 § 4 – refuzul accesului în


2007 – Țurcan și Țurcan; Mușuc
instanța de recurs la materialele
4 2014 – Tripadus
prezentate în susținerea
2015 – Veretco
demersului de arestare

art. 5 § 4 - neacordarea accesului


la materialele prezentate de 2018 – Pașa, Iurcovschi și alții
3
procuror pentru a justifica 2021 – Muradu
arestarea

art. 5 § 4 – neasigurarea 2007 – Castraveț; Istratii și alții;


întrevederilor confidențiale dintre 5 Modârcă; Mușuc
reclamant și avocat 2009 – Leva

Art. 5 CEDO art. 5 § 4 – termenul excesiv de 2005 – Şarban


(dreptul la examinare a recursului împotriva 3 2018 – Coteț
libertate şi 106 arestării 2021 – O.P.
siguranță) 2012 – Levinţa (nr. 2) (examinarea
(continuare) demersului de arestare cu
avocat din oficiu care nu a
alte violări a art. 5 § 4 1 avut timp să se pregătească,
când avocatul angajat prin
contract nu a fost informat
din timp despre ședință)
2011 – Ganea; Cristina Boicenco
2017 – Grecu
art. 5 – acordarea compensațiilor
6 2018 – Coteț
insuficiente pentru violarea art. 5
2019 – Gorea
2021 – Muradu
art. 5 § 5 - lipsa unui recurs
compensator eficient pentru 1 2015 – Veretco
violarea art. 5
Neplata taxei de stat
2007 – Malahov; Ciorap; Clionov
2008 – Istrate (nr. 2); Tudor–Comerț
2019 – Graciova (taxa nu era
prevăzută de lege)
Invocarea imunității de jurisdicție
2014 – Urechean și Pavlicenco
Greșelile instanțelor de judecată
Art. 6 CEDO
2018 – Sultan (refuzul ilegal de a
(dreptul la
229 art. 6 § 1 – accesul la justiție 12 examina recursul)
un proces
2019 – Cocu și Calentiev (invocarea
echitabil)
lucrului judecat inexistent);
Negură și alții (invocarea
neepuizării căii prejudiciare,
deși ea a fost epuizată);
Gheorghiță (refuzul de a
examina recursul, pe motiv
că recurentul nu a depus apel,
când acesta era de acord cu
hotărârea casată în apel)
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
2022 – Dunas (încălcarea accesului
la justiție, prin neacordarea
art. 6 § 1 – accesul la justiție
12 posibilității practice de a
(continuare)
plăti taxa de stat pentru
examinarea recursului)
art. 6 § 1 – refuzul de admitere a 2009 – Business Investiţii pentru
persoanei în procedurile judiciare 2 Toţi
care o vizau 2014 – Cornea
2005 – Ziliberberg
2006 – Istrate
2008 – Russu
2009 – Masaev; Godorozea
art. 6 § 1 – necitarea adecvată în
10 2010 – Bucuria
instanța de judecată
2011 – Rassohin
2014 – Kenzie Global Limited LTD;
Grafescolo SRL
2019 – Deli
art. 6 § 1 - constatarea implicită
a vinovăției contravenționale a
1 2016 – Igor Pascari
reclamantului într-un proces în
care nu a fost parte
2006 – Holomiov
2007 – Mazepa; Guşovschi
art. 6 § 1 – durata excesivă a 2008 – Cravcenco; Boboc
Art. 6 CEDO 9
procedurilor 2009 – Pânzari; Deservire SRL; Matei
(dreptul la şi Tutunaru
un proces 229 2011 – Oculist şi Imas
echitabil)
(continuare) art. 6 § 1 – tribunal instituit prin
1 2006 – Gurov
lege

2007 – Tocono şi Profesorii


art. 6 § 1 – imparțialitatea
2 Prometeişti
judecătorului
2019 – Deli
art. 6 § 1 - neaplicarea termenului
2008 – Dacia S.R.L.
de prescripție acțiunilor privind
3 2009 – Străisteanu şi alţii; Ipteh SA
revendicarea proprietății de către
şi alţii
stat
art. 6 § 1 - adoptarea de către
CSJ a unei noi soluții pe caz, 2020 – Covalenco
2
în baza argumentelor care nu 2021 – Nord–Universal S.R.L
fuseseră invocate anterior
2014 – Grafescolo SRL
2015 – Lebedinschi
art. 6 § 1 – motivarea insuficientă 2016 – Nichifor
a hotărârii judecătorești 11 2019 – Romanenco; Melnic; Muhina;
(procedura civilă) Consocivil S.A.; Snegur
2020 – Furtună
2021 – Caraman; Capacchione
2008 – Grădinar
art. 6 § 1 – motivarea insuficientă
2010 – Vetrenko
a hotărârii judecătorești 4
2011 – Fomin
(procedura penală)
2013 – Mitrofan
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
2005 – Roşca; Asito
2006 – Josan; Ermicev; Braga;
art. 6 § 1 – casarea hotărârilor Nistas GMBH
judecătorești irevocabile prin 12 2007 – Mihalachi; Bujniţa; Venera
recurs în anulare Nord–Vest–Borta AG;
Moldovahidromaş; Ovciarov
2019 – Vieru
2005 – Popov (nr. 2)
2006 – Oferta Plus SRL
2008 – Tudor Auto SRL şi Triplu–
Tudor SRL
2009 – Eugenia şi Doina Duca
2011 – Dragostea Copiilor –
Petrovschi – Nagornii;
Agurdino SRL; Cojocaru; Ojog
şi alţii
2012 – Pîrnău; Asito (nr. 2); Jomiru
şi Creţu; Ghirea; Sfinx–Impex
S.A.; Banca Internaţională de
art. 6 § 1 – casarea hotărârilor Investiţii şi Dezvoltare MB
judecătorești irevocabile civile S.A.
28
prin aplicarea neregulamentară a 2013 – Lipcan; Beșliu; Strugaru
revizuirii 2015 – Brantom International S.R.L.
și alții
Art. 6 CEDO 2016 – Rusu Lintax SRL
(dreptul la 2017 – Cereale Flor S.A. și Roșca
un proces 229 2019 – Ichim; Colesnic;
echitabil) Electronservice–Nord S.A;
(continuare) Mitropolia Basarabiei și
Parohia Nașterea Maicii
Domnului din Mihalaşa;
Consocivil S.A. și Zelinschi
2020 – Braga și Midgard Terra S.A.;
Heross LTD
2022 – Imperialex Grup S.R.L.;
2006 – Istrate; Melnic
2008 – Ceachir
2012 – Pîrnău (cererea Cociorva)
2018 – Goremîchin
2019 – Carpov; Construct Confort
art. 6 § 1 - admiterea apelurilor S.R.L; Bodiu; Virprod– Lux
16
sau recursurilor tardive S.R.L; Fabrica de zahăr din
Ghindești S.A
2020 – Grăjdianu și alții; Pojoga;
Furtună
2021 – Caraman
2022 – Balan; Axentii;

2006 – Macovei şi alţii


art. 6 § 1 - alte violări ale
(desconsiderarea lucrului
principiului securității raporturilor 4
judecat în procedurile
juridice
judiciare subsecvente)
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

2012 – Asito (nr. 2) (acordarea


prin hotărâre suplimentară
a cheltuielilor de judecată
nediscutate în proces);
Ghirea (apel admis peste
art. 6 § 1 - alte violări ale
termen, pe motiv că
principiului securității raporturilor 4
procurorul s–a aflat în
juridice (continuare)
concediu)
2018 – Topal (aplicarea cu efect
retroactiv a legi materiale,
fără a justifica convingător
acest fapt)

Art. 6 §1 + Art. 1 Prot. 1


2004 – Prodan; Luntre şi alţii; Pasteli
şi alţii; Sîrbu şi alţii; Bocancea
şi alţii; Croitoru; Ţîmbal
2005 – Popov nr. 1; Dumbrăveanu;
Scutari; Daniliuc; Baibarac
2006 – Lupăcescu şi alţii; Lungu; Is-
trate; Drăguţă; Moisei; Oferta
Plus SRL
2007 – Avramenko; Cooperativa
Agricolă Slobozia–Hanesei;
Art. 6 CEDO
Mazepa; Ungureanu; Bița și
(dreptul la
Alții; Mizernaia; Clionov; Cură-
un proces 229
raru; Grivneac; Buianovschi;
echitabil)
Deordiev și Deordiev; Marcu;
(continuare)
Nadulișneac Ion; Țiberneac;
Țiberneac Vasile; Vitan; De-
liuchin; Lipatnikova și Rudic;
Banca Vias; Becciu; Cogut
neexecutarea hotărârilor
81 2008 – Bulava; Rusu; Vacarencu;
judecătorești
Prepeliță; Tudor Auto SRL şi
Triplu–Tudor SRL;
2009 – Cebotari şi alţii; Decev; Fedo-
tov
2010 – Panov
2011 – Muhin; Mocanu; Vartic şi alţii;
Stog şi alţii; Mistreanu; Burea
şi alţii
2014 – Bondarenco; Baza de trans-
port auto nr. 1
2015 – Parasca; Morari și Spiridonov
2018 – Pavlovici; Ciolacu
2019 – Cristea; Ichim
2020 – Spiridonov; Osadcii și alții;
Vasilașco; Caraman; Marian
și alții
2021 – Lima S.R.L.; Dronic; Badan;
Prodius și alții; Cernica și
Nartea; Munteanu; Mihailov;
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
Art. 6 § 1
2006 – Lozan şi alţii
2007 – Botnari
2008 – Avram
neexecutarea hotărârilor
81 2014 – Chirica
judecătorești (continuare)
2022 – Glușcenco
Art. 6 § 1 + Art. 13
2011 – Muhin
2021 – Prodius și alții
art. 6 § 1 - condamnarea
contravențională fără acordarea
1 2009 – Petru Roşca
unui apărător și a timpului pentru
pregătirea apărării
2007 – Popovici
2008 – Năvoloacă
2011 – Dan
2016 – Lazu
art. 6 § 1 – condamnarea în apel 2017 – Manoli
sau recurs fără examinarea directă 14 2019 – Dmitrieva; Mititelu și
a probelor Antonovici; Belcencov;
Ciobanu
2020 – Asimionese; Dan (nr.2).
2021 – Bogaticov; Dubalari
2022 – Melega; Madam;
Art. 6 CEDO art. 6 § 1 – condamnarea în baza
(dreptul la probelor obținute în urma torturii 1 2008 – Levința
un proces 229
echitabil) art. 6 § 1 – condamnarea în 2014 – Sandu; Pareniuc
(continuare) baza probelor obținute în urma 4 2016 – Morari
provocării 2019 – Dmitrieva
Art. 6 §§ 1 și 3 - condamnarea
pentru conducerea automobilului
în stare de ebrietate, în pofida 1 2022 – Lilian Erhan
probelor medicale contrare
obținute de reclamant

art. 6 § 2 – încălcarea prezumției


nevinovăției 1 2007 – Popovici

art. 6 § 2 - respingerea restabilirii


în funcție a reclamantului pe
motiv că cauza penală împotriva
ultimului, privind sustragerea 1 2020 – Felix Guțu
bunurilor de la angajator, a fost
încetată pe motiv de amnistiere

art. 6 § 3 (d) – refuzul nemotivat al


judecătorilor de a audia martorul 2012 – Plotnicova
2
solicitat de apărare 2022 – V.P.

art. 6 § 3 – nereacționarea
judecătorilor la solicitarea apărării
de a obliga procurorul să prezinte 1 2012 – Plotnicova
înscrisuri esențiale pentru cauză
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
Art. 6 CEDO 2013 – Pietris S.A.
(dreptul la 2015 – Botezatu
compensații insuficiente pentru
un proces 229 5 2016 – Iurii
violarea art. 6
echitabil) 2021 – Pietriș S.A. și Nastas;
(continuare) Prutean
Art. 7 CEDO
aplicarea amenzilor și penalităților
(nici o
1 fiscale pentru încălcarea unei legi 1 2018 – Prigală
pedeapsă
neclare
fără lege)
2008 – Mancevschi
2011 – Bisir şi Tulus
percheziții neregulamentare 5 2018 – Lisovaia
2020 – Bostan
2021 – Durleșteanu
lipsa garanțiilor în legislație
pentru a preveni interceptarea 2009 – Iordachi şi alţii
2
nejustificată a convorbirilor 2022 – Iurcovscaia și Pavlovschi
telefonice
2005 – Meriakri; Ostrovar
încălcarea dreptului la 2007 – Ciorap
5
corespondență a deținuților 2013 – Ipati
2015 – Shishanov
limitarea dreptului persoanelor
2005 – Ostrovar
arestate de a întrevederi cu 2
2007 – Ciorap
persoanele apropiate

neprotejarea de violența
2 2013 – Eremia şi alţii; B.
domestică

Art. 8 CEDO eșuarea de a proteja reclamanta


(dreptul la împotriva încălcării continue a
respectarea 43 dreptului la respectul vieții private
vieții private și (crearea conturilor false cu 1 2022 – Straistă
de familie) informații denigratoare pe rețele
de socializare) și de a efectua o
investigație eficientă în acest sens

2014 – Radu (divulgarea de către


medic către angajatorul
reclamantului a informației)
2017 – Savotchko (divulgarea
de către un operator de
eșuarea de a proteja informațiile telefonie către un terț)
5
cu caracter privat 2020 – P.T. (obligarea implicită de a
divulga informații medicale
sensibile la obținerea
documentelor oficiale sau la
angajare)
2021 – X.; E.B.
2011 – Bordeianu
2014 – Tocarenco
neasigurarea relațiilor adecvate
8 2015 – N.P.
dintre părinți și copii
2019 – Bittoun; Pisică
2021 – Svernei; Moglan; Crețoi
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
înlăturarea arbitrară din țară și
refuzul judecătorilor de a examina 1 2019 – Ozdil și alții
legalitatea înlăturării

neonorarea obligației de a preveni


1 2019 – Roman
poluarea fonică

2007 – Guţu (pătrunderea ilegală de


către polițiști în curtea casei
reclamantului)
2010 – Petrenco (respingerea
neîntemeiată a unei acțiuni de
defăimare); Ciubotaru (refuzul
de a schimba originea etnică
a reclamantului în actele
oficiale)
Art. 8 CEDO 2018 – Sobieski–Camerzan (sigilarea
(dreptul la ilegală de către poliție a
respectarea 43 biroului reclamantului, care
vieții private și era avocat)
de familie) alte violări ale art. 8 8
2021 – E.G. (neonorarea obligației
de a executa o sentință de
condamnare pentru viol);
T.A. (neglijarea interesului
superior a copilului la
transferul custodiei asupra
acestuia);
2022 – Străisteanu și Agachi
(aplicarea ilegală a măsurilor
speciale de investigație);
Ghimpu și alții (respingerea
neîntemeiată a unei acțiuni de
defăimare)
2011 – Avram şi alţii
compensații insuficiente pentru
3 2012 – G.B şi R.B
violarea art. 8
2016 – Otgon
2001 – Mitropolia Basarabiei
refuzul de a înregistra un cult 2007 – Biserica Adevărat Ortodoxă
3
religios din Moldova
Art. 9 CEDO 2012 – Fusu Arcadie și alții
(libertatea
de gândire, 5 sancționarea pentru practicarea
1 2009 – Masaev
conştiinţă şi unui cult religios neînregistrat
religie)
art. 9 + art. 11 CEDO - interzicerea
simbolului Falun și dizolvarea 1 2021 – A.O. Falun Dafa și alții
asociațiilor obștești
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

2004 – Busuioc
2005 – Saviţchi
2007 – Flux (nr. 3); Flux (nr. 2); Țara
și Poiată; Flux și Samson;
Flux; Timpul Info–Magazin şi
Anghel
examinarea incorectă a cauzelor
14 2008 – Flux (nr. 4); Flux (nr. 5)
sau acuzațiilor privind defăimarea
2009 – Flux (nr. 7); Gavrilovici
2010 – Şofranschi
2021 – Asociația Reporteri de
Investigație și Securitate
Editorială din Moldova și
Sanduța

Art. 10 CEDO sistarea activității unei instituții


(libertatea de 21 1 2007 – Kommersant Moldovy
media
exprimare)
concedierea reclamantului pentru
2008 – Guja
răspândirea informației privind 2
2018 – Guja nr.2
ilegalitățile comise de angajator

lipsa garanțiilor legale suficiente


împotriva cenzurii la instituția 1 2009 – Manole şi alţii
publică a audiovizualului

sancționarea nejustificată pentru


1 2004 – Amihalachioaie
critica adusă judecătorilor

sancționarea cu închisoarea 2019 – Mătăsaru


2
pentru un protest extravagant 2021 – Mătăsaru

2009 – Hyde Park şi alţii; Hyde Park


şi alţii (nr. 2); Hyde Park şi
alţii (nr. 3); Hyde Park şi alţii
(nr. 4)
refuzul de a autoriza întruniri 2010 – Partidul Popular Creştin
paşnice sau întreruperea 12 Democrat (nr. 2); Brega; Hyde
întrunirilor paşnice Park şi alţii (nr. 5 şi 6)
2012 – Brega şi alţii; Genderdoc–M
Art. 11 CEDO 2018 – Mătăsaru și Savițchi
(libertatea de 2021 – Petrenco și alții
16
întrunire şi de 2022 – Genderdoc–M
asociere)
2006 – Partidul Popular Creştin
sancționarea pentru întruniri Democrat
3
pașnice 2008 – Roşca, Secăreanu şi Alţii
2017 – Șolari

neprotejarea protestatarilor
și neanchetarea adecvată a 1 2015 – Promolex și alții
agresorilor protestatarilor
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

2001 – Mitropolia Basarabiei


2005 – Ostrovar
2006 – Moisei
2007 – Biserica Adevărat Ortodoxă
din Moldova; Mazepa; Guţu;
Ungureanu; Bița și alții; Vitan;
Lipatnikova și Rudic; Popovici
2008 – Cravcenco; Boboc; Malai;
Tudor Auto SRL şi Triplu–
Tudor SRL
lipsa dreptului la nivel naţional de 2009 – Străisteanu şi alţii; Pânzari;
a se opune încălcării drepturilor 38 Deservire SRL; Fedotov
garantate de Convenţie 2010 – I.D.
2011 – Rotaru; Stog şi alţii
2013 – Mitrofan; Segheti
2014 – Chirica; Baza de transport
auto nr. 1
2016 – Okolisan; Baștovoi; Galaida și
Art. 13 CEDO Coposciu
(dreptul la un 65 2018 – Pocasovschi și Mihăila,
recurs efectiv) Goremîchin, Botnari, Miron,
Lisovaia, Sobieski–Camerzan
2019 – Cristea, Botnari

2006 – Corsacov; Moisei


2007 – Pruneanu; Ungureanu; Bița și
Alții; Vitan; Dolneanu;
2008 – Cravcenco; Boboc
2009 – Breabin; Gurgurov; Pânzari;
lipsa dreptului la nivel naţional de
Deservire SRL; Fedotov
a cere compensaţii pentru violarea 23
2010 – Parnov; Popa
CEDO
2011 – Burea şi alţii
2012 – Struc
2013 – Iurcu; Timuş şi Ţăruş
2015 – Promolex și alții; I.P.; Morari
și Spiridonov

lipsa unui remediu efectiv la nivel 2020 – Osadcii și alții; Marian și alții
național pentru neexecutarea 4 2021 – Titan Total Group S.R.L.;
hotărârii judecătorești Prodius și alții

art. 14 + art. 11 – refuzul


2012 – Genderdoc–M
discriminatoriu de a autoriza 2
2022 – Genderdoc–M
întruniri pașnice
Art. 14 CEDO 2013 – Eremia şi alţii; Mudric
(interzicerea 7 art. 14 + art. 3 - discriminarea ca
4 2014 – T.M. şi C.M.
discriminării) urmare a violenței domestice
2020 – Munteanu

art. 14 + art. 3 - discriminare pe


1 2021 – Genderdoc–M și M.D.
criteriu de orientare sexuală
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

Art. 18 CEDO
(limitarea
lipsirea de libertate pe motiv că nu
dreptului
1 a depus declarații împotriva unui 1 2007 – Cebotari
pentru un scop
terț
neadmis de
Convenţie)

2004 – Ilaşcu şi alţii


exercitarea de presiuni pentru că a 2006 – Oferta Plus SRL
4
fost depusă cererea la Curte 2007 – Colibaba
2021 – A.C.

neasigurarea confidențialității
2006 – Oferta Plus SRL
întrevederilor dintre reclamant şi 2
2007 – Cebotari
avocatul său la CtEDO

Art. 34 CEDO refuzul accesului la informația


(împiedicarea necesară pentru prezentarea 1 2006 – Boicenco
9
accesului la cauzei la CtEDO
CtEDO)
neexecutarea adecvată a
măsurilor interimare indicate de 1 2009 – Paladi
CtEDO

transferarea reclamantului către


„autoritățile RMN”, fapt ce a
creat dificultăți în comunicarea 1 2017 – Braga
reclamantului cu avocatul său la
CtEDO

lipsirea de proprietate printr-o


1 2012 – Asito (nr. 2)
hotărâre suplimentară

2008 – Dacia S.R.L.


lipsirea de proprietate în urma
3 2009 – Străisteanu şi alţii; Ipteh SA
anulării privatizării
şi alţii

2007 – Bimer
Art. 1 Prot. 2008 – Megadat.com SRL
1 CEDO 2011 – Bercut SRL
(protecţia invalidarea sau retragerea 2015 – Donprut SRL
proprietăţii) nejustificată a licențelor privind 8 2018 – Tiramavia SRL s.a.
(alte violări 28 efectuarea activității economice 2019 – Pecotox–AIR S.R.L
decât cele în 2020 – Gospodăria Țărănească
care a fost Chiper Terenti Grigore
constatată 2022 – Tegulum S.A.
violarea art. 6)
respingerea pretențiilor judiciare
2007 – Cazacu; Dolneanu
care erau legitime potrivit 3
2008 – Bălan
legislației naționale

obligarea la achitarea taxelor și


2020 – Edata–Trans S.R.L.
amenzilor pentru comportamentul
2 2022 – Gospodăria Țărănească
fraudulos al unui terț, cu care el a
Alcaz G.A
avut relații contractuale
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

confiscarea ilegală a proprietății 1 2014 – Ziaunys

imposibilitatea recuperării
1 2018 – Sobieski–Camerzan
bunurilor sigilate de poliție

2007 – Biserica Adevărat Ortodoxă


din Moldova
2008 – Unistar Ventures Gmbh
neexecutarea hotărârilor 2011 – Norma S.R.L.
3
judecătorești
aici nu sunt menționate hotărârile în
care a fost constatată și violarea art. 6.
Pentru detalii, a se vedea art. 6.

Art. 1 Prot. aplicarea cu efect retroactiv a


1 2020 – Furtună
1 CEDO legislației cu privire la pensii
(protecţia
proprietăţii) anularea unui contract de vânzare-
(alte violări cumpărare a unei clădiri ce a
28 1 2020 – Arzamazova;
decât cele în aparținut anterior statului, fără o
care a fost motivare suficientă
constatată
violarea art. 6) refuzul autorităților de a acorda
(continuare) despăgubiri pentru prejudiciul
1 2020 – AsDAC;
suferit urmare a încălcării dreptului
de proprietate intelectuală

casarea hotărârilor judecătorești


irevocabile prin recurs în anulare
a se vedea la art. 6
sau aplicarea neregulamentară a
revizuirii

lipsirea de efect al unor hotărâri


judecătorești cu privire la
drepturile patrimoniale prin a se vedea la art. 6
intermediul unor proceduri
judiciare ulterioare

compensații insuficiente pentru


2 2021 – Prutean; Canțer
violarea art. 1 Prot. 1

interdicția automată și nelimitată


în timp pentru reînnoirea
Art.2 Prot.4
pașaportului reclamantului din
CEDO
1 cauza neexecutării de către acesta 1 2020 – Rotaru
(libertatea de
a unei hotărâri judecătorești
circulaţie)
și lipsa unui control eficient al
proporționalității acestei măsuri
Nr.
Nr.
Art. CEDO total de Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

interdicția pentru persoanele cu


2 dublă sau multiplă cetățenie să 1 2010 – Tănase
Art. 3 Prot. 1 devină deputați în Parlament
CEDO (dreptul
la alegeri anularea participării partidului la
libere) alegerile parlamentare fără probe
1 2020 – Partidul Politic „Patria” și alții
convingătoare și în baza unor
hotărâri arbitrare

neonorarea obligației de a preveni


Obligații
reținerea reclamantului de către
pozitive în 2017 – Braga
3 reprezentanții „RMN” pe teritoriul 3
privința regiunii 2019 – Filin, Negruța
controlat de către autoritățile
transnistrene
Republicii Moldova
Numărul total de violări 730