Sunteți pe pagina 1din 7

SC CONTACT CONSTRUCT SRL

BALANTA DE VERIFICARE LUNA 30 NOIEMBRIE 2017

Solduri initiale Rulaje perioada Total sume Solduri finale


Cont Denumire Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0 1000 0 0 0 1000 0 1000
1061 REZERVE LEGALE 0 200 0 0 0 200 0 200
1063 REZERVE STATUTARE 0 10000 5000 0 5000 10000 0 5000
1171 REZULTATUL REPORTAT 0 3358 0 0 23 27341 0 27318
121 PROFIT SI PIERDERE 0 23983 3489 3404 32747 47360 0 14612
129 REPARTIZAREA PROFITULUI 20000 0 2000 8000 22000 8000 14000 0
1621 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG 0 23000 15000 2000 15000 25000 10000
1622 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG NERAMB. 0 39810 0 0 0 39810 0 39810
1682 DOB. AFERENTE CRED. BANCARE PE T. LUNG 0 78000 69000 1000 69000 79000 0 10000
167 ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 0 0 0 9872 0 9872 0 9872
2071 FOND COMERCIAL POZITIV 200000 0 0 100000 200000 100000 100000 0
2111 TERENURI 75000 0 12000 15000 87000 15000 72000 0
2112 AMENAJARI DE TERENURI 50000 0 5000 0 55000 0 55000 0
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 200000 0 87000 50000 287000 50000 237000 0
2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE 70000 0 32000 11000 102000 11000 91000 0
2133 MIJLOC DE TRANSPORT 40000 0 20000 0 60000 0 60000 0
217 ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE 3912 0 0 900 3912 900 3012 0
223 INSTALATII TEHNICE SI MIJLOCE DE TR. 5476 0 4476 1000 9952 7925 2000
2813 AMORTIZAREA INST. SI MIJLOACELOR DE TR. 0 145000 30000 95000 175000 80000
401 FURNIZORI 0 40000 4500 4500 4500 44500 0 40000
4111 CLIENTI 38560 0 4027 40891 42587 40891 1691 0
421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0 9786 5691 0 9786 5691 0 4095
4423 TVA DE PLATA 0 2691 1473 1351 1473 4042 0 2569
4426 TVA DEDUCTIBILA 0 0 3421 3421 3421 3421 0 0
4427 TVA COLECTATA 0 0 1929 643 8306 8306 0 0
444 IMPOZITUL PE SALARII 0 90 0 66 441 639 0 198
445 SUBVENTII 780 0 0 0 4301 4296 5 0
5121 CONTURI LA BANCA IN LEI 100000 0 2000 7000 102000 7000 95000 0
5124 CONTURI LA BANCI IN VALUTA 56756 0 0 12416 0 12416 44340 0
5311 CASA IN LEI 17849 0 5000 3098 55049 21543 33507 0
581 VIRAMENTE INTERNE 0 0 5406 5406 5406 5406 0 0
6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 0 0 42 42 1236 1236 0 0
603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 0 0 979 979 6557 6557 0 0
604 CHELT. CU MAT.NESTOCATE 0 0 0 0 654 654 0 0
611 CHELT. CU INTRETINEREA SI REP. 0 0 686 686 1256 1256 0 0
614 CHELT. CU STUDII SI CERCETARI 0 0 0 0 240 240 0 0
628 ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI 0 0 0 0 374 374 0 0
635 CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE 0 0 6 6 59,64 59,64 0 0
641 CHELT. CU SALARII PERSONAL 0 0 783 783 7049 7049 0 0
6451 CTB. UNIT. LA ASIG.SOC. 0 0 145 145 1399 1399 0 0
6452 CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ 0 0 6 6 86 86 0 0
6453 CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT 0 0 48 48 473 473 0 0
6584 CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE 0 0 491 491 10497 10497 0 0
698 ALTE CHELT. CU IMPOZITELE 0 0 255 255 1185 1185 0 0
704 V. DIN LUCRARI SI SERVICII 0 0 3384 3384 43718 43718 0 0
VEN.DIN SUBV.DE EXP. PT.PLATA
7414 PERSONALULUI 0 0 0 0 3555 3555 0 0
766 V. DIN DOBINZI 0 0 4 4 69 69 0 0
767 V. DIN SCONTURI OBTINUTE 0 0 16 16 16 16 0 0
Totaluri 878333 376918 295257 317813 1359328 843983 808555 244674
SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA
BALANTA DE VERIFICARE LUNA NOIEMBRIE
2016

Solduri initiale Rulaje perioada Total sume Solduri finale


Cont Denumire Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1011 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 0 0 20700 20700 20700 20700 0 0
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0 1000 5140 32213 5140 332123 0 28073
1041 PRIME DE EMISIUNE 0 0 200 200 200 200 0 0
1043 PRIME DE APORT 0 0 480 480 480 480 0 0
1044 PRIME DE CONV. A OBLIGATIUNILOR IN ACTIUNI 0 0 0 5000 0 5000 0 5000
105 REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 9750 9750 9750 9750 0 0
1061 REZERVE LEGALE 0 0 0 675 0 675 0 675
1063 REZERVE STATUTARE 0 5000 0 1145 0 6145 0 6145
1068 ALTE REZERVE 0 0 0 3569 0 3569 0 3569
1091 ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN SCURT 0 0 750 750 750 750 0 0
1171 REZULTATUL REPORTAT 0 27318 9621 9621 9621 9621 0 27318
1175 REZULTATUL REP. SURPLUSUL DIN REEV. 0 0 0 7750 0 7750 0 7750
121 PROFIT SI PIERDERE 0 1462 137352 211110 137352 225722 0 88370
129 REPARTIZAREA PROFITULUI 14000 0 1820 1820 15820 1820 14000 0
1495 PIERDERI REZULTATE DIN REORGANIZARI 0 0 60 0 60 0 60 0
1511 PROVIZIOANE PENTRU LITIGII 0 0 450 450 450 450 0 0
1618 ALTE IMP. DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI 0 0 42000 46000 42000 46000 0 2000
1621 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG 0 23000 15000 2000 15000 25000 10000
1622 CREDITE PE TERMEN LUNG NERAMBURSATE 0 39810 10000 0 10000 39810 0 29810
167 ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 0 9872 7500 0 7500 9872 0 2372
168 DOBANZI AFERNTE SI DATORII ASIMILATE 0 0 0 30000 0 30000 0 30000
1681 DOB. AFERENTE IMP. DIN EM. DE OBLIGATIUNI 0 0 4500 4500 4500 4500 0 0
1682 DOB. AFERENTE CREDITELOR PE T. LUNG 0 10000 1200 0 1200 10000 0 8800
1691 PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIG. 0 0 11500 3250 11500 3250 8250 0
201 CHELTUIELI DE CONSTITUIRE 0 0 700 0 700 0 700 0
203 CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 0 0 12000 5000 12000 5000 7000 0
205 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM. 0 0 35400 0 35400 0 35400 0
208 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE 0 0 6000 0 6000 0 6000 0
2111 TERENURI 72000 0 22000 19000 94000 19000 75000 0
2112 AMENAJARI DE TERENURI 0 0 10000 0 10000 0 10000 0
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 237000 0 131915 105000 368915 105000 263915 0
2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE 91000 0 5000 0 96000 0 96000 0
2133 MIJLOC DE TRANSPORT 60000 0 22880 0 82880 0 82880 0
214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA 0 0 9000 0 9000 0 9000 0
217 ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE 3912 0 0 900 3912 900 3012 0
223 INSTALATII TEHNICE SI MIJLOCE DE TR. 2000 0 20515 20615 22515 20615 1900 0
231 IMOBILIZARI CORP. IN CURS DE EXECUTIE 0 0 20000 20000 20000 20000 0 0
2803 AMORTIZAREA CHELT. DE DEZVOLTARE 0 0 0 175 0 175 0 175
2805 AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR 0 0 0 10200 0 10200 0 10200
2808 AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORP. 0 0 0 1200 0 1200 0 1200
2813 AMORTIZAREA INST. SI MIJLOACELOR DE TR. 0 80000 102500 27500 102500 107500 0 5000
2814 AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORP. 0 0 0 54500 0 54500 0 54500
3024 PIESE DE SCHIMB 0 0 5000 0 5000 0 5000 0
401 FURNIZORI 0 40000 18000 9000 18000 49000 0 31000
404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 0 0 67770 99400 67770 99400 0 31630
405 EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI 0 0 15000 15000 15000 15000 0 0
4093 AVANSURI AC. PENTRU IMOB. CORPORALE 0 0 9000 9000 9000 9000 0 0
4094 AVANSURI AC. PENTRU IMOB. NECORPORALE 0 0 2600 2600 2600 2600 0 0
4111 CLIENTI 38560 0 4027 40891 42587 40891 1691 0
421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0 9786 5691 0 9786 5691 0 4095
4411 IMPOZITUL PE PROFIT 0 0 0 2052 0 2052 0 2052
4423 TVA DE PLATA 0 2569 0 7 0 2576 0 2576
4426 TVA DEDUCTIBILA 0 0 17303 16400 17303 16400 903,33 0
4427 TVA COLECTATA 0 0 3890 4800 3890 4800 0 910
444 IMPOZITUL PE SALARII 0 90 0 66 441 639 0 198
445 SUBVENTII 780 0 0 0 4301 4296 5 0
4451 SUBVENTII GUVERNAMENALE 0 0 4000 4000 4000 4000 0 0
446 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIMILATE 0 0 1760 1760 1760 1760 0 0
447 FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARS ASIMILATE 0 0 88 88 88 88 0 0
4551 DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE 0 0 0 890 0 890 0 890
456 DECONTARI CU ACTIONARII 0 0 21380 21380 21380 21380 0 0
457 DIVIDENDE DE PLATA 0 0 0 5777 0 5777 0 5777
46I DEBITORI DIVERSI 0 0 147300 124500 147300 124500 22800 0
4751 SUBVENTII GUVERN. PENTRU INVESITII 0 0 1000 4000 1000 4000 0 3000
4753 DONATII PENTRU INVESTITII 0 0 4500 9000 4500 9000 0 4500
505 OBLIGATIUNI EMISE SI RASCUMPARATE 0 0 21900 21900 21900 21900 0 0
5121 CONTURI LA BANCA IN LEI 95000 0 122700 103888 217700 103888 113812 0
5124 CONTURI LA BANCI IN VALUTA 44340 0 8650 17670 52990 17670 35320 0
5311 CASA IN LEI 33507 0 13390 7800 46897 7800 39097 0
581 VIRAMENTE INTERNE 0 0 3200 3200 3200 3200 0 0
6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 0 0 42 42 1236 1236 0 0
603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 0 0 979 979 6557 6557 0 0
604 CHELT. CU MAT.NESTOCATE 0 0 0 0 654 654 0 0
611 CHELT. CU INTRETINEREA SI REP. 0 0 686 686 1256 1256 0 0
614 CHELT. CU STUDII SI CERCETARI 0 0 0 0 240 240 0 0
622 CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE 0 0 450 450 450 450 0 0
628 ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI 0 0 400 400 400 400 0 0
635 CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE 0 0 6 6 59,64 59,64 0 0
641 CHELT. CU SALARII PERSONAL 0 0 783 783 7049 7049 0 0
6451 CTB. UNIT. LA ASIG.SOC. 0 0 145 145 1399 1399 0 0
6452 CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ 0 0 6 6 86 86 0 0
6453 CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT 0 0 48 48 473 473 0 0
655 CHELT. DIN REEV. IMOBILIZARILOR CORPORALE 0 0 4000 4000 4000 4000 0 0
6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI 0 0 4500 4500 4500 4500 0 0
6583 CHELT. PRIVIND ACT. CEDATE 0 0 15500 15500 15500 15500 0 0
6584 CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE 0 0 491 491 10497 10497 0 0
665 CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 0 0 180 180 180 180 0 0
666 CHELT. PRIVIND DOBANZILE 0 0 5700 5700 5700 5700 0 0
668 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE 0 0 300 300 300 300 0 0
6811 CHELT. DE EXPLOATARE PRIVIND AM. IMOB. 0 0 89575 89575 89575 89575 0 0
CHELT. DE EXPLOATARE PRIVIND
6812 PROVIZIOANELE 0 0 450 450 450 450 0 0
6868 CHELT. PRIVIND AMORTIZAREA PRIMEI 0 0 3250 3250 3250 3250 0 0
691 CHELT. PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 0 0 2052 2052 2052 2052 0 0
698 ALTE CHELT. CU IMPOZITELE 0 0 255 255 1185 1185 0 0
704 VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII 0 0 3384 3384 43718 43718 0 0
706 VEN. DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE 0 0 75000 75000 75000 75000 0 0
721 VEN. DIN PRODUCTIA DE IMOB. NECORPORALE 0 0 5400 5400 5400 5400 0 0
722 VEN. DIN PRODUCTIA DE IMOB. CORPORALE 0 0 95000 95000 95000 95000 0 0
7414 VEN.DIN SUBV.DE EXPLOATARE PT.PLAT PERS. 0 0 0 0 3555 3555 0 0
755 VEN. DIN REEVALUAREA IMOB. CORPORALE 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0
7583 VEN. DIN VANZAREA ACTIV SI ALTE OP. DE CAP. 0 0 19000 19000 19000 19000 0 0
7584 VEN. DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII 0 0 5500 5500 5500 5500 0 0
7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0
7642 CASTIGURI DIN IN VESTITII PE T. SCURT CEDATE 0 0 100 100 100 100 0 0
7651 DIFERENTA NEFAV. DE CUR VALUTAR 0 0 60 60 60 60 0 0
766 VEN. DIN DOBINZI 0 0 4 4 69 69 0 0
767 VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE 0 0 16 16 16 16 0 0
7812 VEN. DIN PROVIZIOANE 0 0 4050 4050 4050 4050 0 0
8036 REDEVENTE, LOCATII DIN GESTIUNE, CHIRII 0 0 30000 7500 30000 7500 22500 0
Totaluri 692099 249907 2E+06 2E+06 2319755 2138492 854245 407585

S-ar putea să vă placă și