Sunteți pe pagina 1din 14

Investeşte în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a VII-a
PROPUNĂTORI: prof. Jiboc Ancuţa Mihaela, Satu Mare
OBIECTUL: Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii
SUBIECTUL: Alimentaţia sănătoasă şi Mediul
TIPUL: însuşire de noi cunoştinţe
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare ,,Factori care influenţează calitatea vieţii.
Şocul viitorului (dezvoltare durabilă)?”

COMPETENŢE SPECIFICE (din programă):


1.1. Colectarea de informaţii utilizând surse variate în scopul documentării
1.2 Descrierea unor obiecte, fapte şi fenomene din lumea reală
3.1. Identificarea problemelor şi situaţiilor problemă din lumea înconjurătoare
3.3. Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme şi situaţii problemă
5.1. Utilizarea TIC în culegerea informaţiilor şi datelor
5.2. Utilizarea TIC în prelucrarea şi prezentarea datelor
6.1. Exprimarea opiniilor critice şi pertinente în raport cu fenomenele şi procesele studiate
6.2. Evidenţierea relaţiilor de cauzalitate dintre fenomene, procese, obiecte ale lumii reale
7.1. Valorificarea experienţelor dobândite în asigurarea calităţii vieţii
7.3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea de probleme teoretice şi/sau practice în contexte diferite

Obiective operaţionale:

O1 să identifice factori care influenţează calitatea vieţii ;

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

O2 să identifice cele cinci categorii principale de alimente necesare pentru o dietă sănătoasă privind
definirea piramidei alimentare ;
O3 să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, sugestii necesare unei vieţi sănătoase;
O4 să dramatizeze prin joc de rol problemele cu care se confruntă mediul înconjurător;
O5 să identifice deprinderi care contribuie la menţinerea igienei mediului înconjurător.

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupe

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev - profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE : formativă, sumativă, orală şi scrisă, individuală şi în grup, interevaluarea în
cadrul grupului.

RESURSE:
a.) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia euristică, observaţia, explicaţia , expunerea ,
brainstorming, munca în grup, Ciorchinele, învăţarea prin descoperire,
problematizarea, modelarea.
b.) materiale : fişe de lucru, flipchart, marker, materiale video şi power-point, calculatoare cu
conexiune internet, videoproiector, fotografii cu diverse alimente, ambalaje de produse
alimentare, polistiren, expoziţie de desene, fişe de evaluare.

c.) temporale: 50 minute

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


De conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei Profesorul îi informează pe elevii cu 2 Conversaţia
privire la încălzirea globală. min Frontal euristică

2.Anunţarea Profesorul anunţă tema şi obiectivele: 5 Tabla


obiectivelor la sfârşitul acestei ore veţi putea min Frontal Expunerea Caiete
identifica cele 5 categorii principale de
alimente necesare unei diete sănătoase,
elementele necesare unei vieţi sănătoase
şi desigur propuneri de soluţii pentru
problemele mediului cauzate de poluare.
Se vor scrie la tabla data şi titlul lecţiei.
3. Dirijarea învăţării Pentru a afla ce cunoştinţe au elevii
O1 despre o viaţă sănătoasă. Se realizează un 30 Frontal Conversaţia Aprecierea
a) Prezentarea „brainstorming” cu elevii pornind de la min euristică colectiva
conţinutului ce cuvântul viaţă sănătoasă.
urmează a fi predat Brainstorming Caiete

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Individual
Ce este Alimentaţia La ce ne
foloseşte

Stil de viaţă
Cum
este Viaţă
sănătoasă

Ciorchinele

Rol pentru organism

Elevii sunt puşi în situaţia de a răspunde


la întrebări pe baza cunoştinţelor asimilate
anterior. Notează răspunsurile în caiet

a. Se prezintă la videoproiector un
O2 material în ppt. privind principiile de
O3 bază alimentare şi evoluţia piramidei
O4 alimentare sănătoase, eticheta - cartea de
vizită a alimentelor, respectiv motivaţia
“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

protecţiei mediului înconjurător.


b. Se cere elevilor gruparea în 3 echipe
(elevii primesc buline roşii, galbene şi
verzi)
Grupa I
Sarcina de învăţare: Definirea
,,PIRAMIDEI ALIMENTARE’’
b) organizarea Mod de lucru:
pentru activitatea pe - elevii completează fişa ,,Ce alimente
grupe mănânc?’’, raportându-se la meniul lor
zilnic. Anexa 1.
- elevii identifică, selectează şi aşează
corect imagini foto de alimente sănătoase
în piramida alimentelor pe cinci nivele
conform unei diete sănătoase folosind un
panou din polistiren;
- elevii selectează ambalaje de produse de
alimente sănătoase şi nesănătoase în două
O5 cutii;
- Se ataşează fişele elevilor pe panou
lângă piramida alimentară şi se verifică
împreună în ce măsură se respectă
regulile unei alimentaţii echilibrate
folosind Anexa 2 - Ghidul unei alimentaţii
corecte.
“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Procesare: Care credeţi că sunt


motivele pentru care nu se respectă un
regim alimentar echilibrat?

Grupa II
Sarcina de învăţare: Ce înseamnă o
persoană sănătoasă?
Mod de lucru:
- Elevii primesc cartonaşe colorate sub
formă de petale pe care le vor aşeza în
,,floarea sănătăţii’’. Pe aceste ,,petale’’
elevii notează sfaturi, sugestii, identifică
comportamente pentru dezvoltarea şi
menţinerea unui organism sănătos.
- Se verifică împreună cu elevii ,,floarea
sănătăţii’’ cu lista ,, Ce înseamnă o
persoană sănătoasă’’- Anexa 3, în faţa
clasei.
Procesare: Cât de mult este afectată
sănătatea noastră de mediul în care
trăim?

Grupa III
Sarcina de învăţare: Iubeşte mediul,
iubeşte viaţa!
“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Mod de lucru:
- Joc de rol ,, Iubeşte viaţa’’
- Elevii identifică şi notează deprinderile
care contribuie la menţinerea igienei vieţii
şi a Mediului.
- Se verifică în faţa clasei cu ,,Atitudini
despre Mediu’’, Anexa 4
Procesare: A cui este responsabilitatea
de a îmbunătăţi şi proteja mediul?
4) Obţinerea O2 Fiecare lider va prezenta rezultatele 5 Individual Evaluare
performanţei O3 muncii echipei. min sumativă
O4
Profesorul solicită elevilor să se Individual Problematizare Observarea
documenteze suplimentar cu privire la Calculator sistematică a
5)Asigurarea retenţiei sănătatea mediului şi a alimentaţiei Investigaţia elevilor
şi transferul de sănătoase şi să realizeze un eseu care să 5 Explicaţia
cunoştinţe trateze una din aspectele dezbătute. min Evaluarea
Se indică bibliografie minimală: Colecţia Expunerea colectivă
,,Arborele lumii’’
6) Încheierea lecţie În încheierea activităţii se fac aprecieri, se 3 Frontală Caiet Evaluarea
poartă discuţii, iar elevii vor completa min colectivă
Anunțarea temei fişa de autoevaluare. (vezi anexa 5 )

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

FIŞE DE ÎNVĂŢARE
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 1 - ,,Mănânci sănătos eşti voios’’
Fişa de învăţare – ,,Definirea piramidei alimentare’’

I. Completează fişa individuală ,, Ce alimente mănânc?’’


1. Identificaţi, selectaţi şi aşezaţi în piramida alimentelor, produsele sub formă de imagini şi
ambalaje pe nivele conform unei diete sănătoase
2. Selectează ambalaje de produse în două cutii pe criteriul alimentaţiei sănătoase.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 2 - ,,Floarea sănătăţii’’
Fişa de învăţare - ,,Ce înseamnă o persoană sănătoasă ?’’

3. Notează sfaturi, sugestii şi comportamente pe cartonaşele în formă de petale şi aşezaţi-le


în ,,floarea sănătăţii’’.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 3 - ,,Parlamentul verde’’
Fişă de învăţare - ,,Iubeşte mediul, iubeşte Viaţa’

1. Realizaţi un proces în ,,Parlamentul verde’’ în care veţi juca rolul:


 unor elemente din ecosistemul nostru;
 de reprezentanţi ai autorităţii locale, ai comunităţii, ai poliţiei;
 de judecător ce mediază procesul.
2. Notaţi pe cartonaşele colorate în formă de flori, deprinderi care contribuie la menţinerea
igienei mediului înconjurător.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

DESCRIEREA UNOR METODE ACTIV-PARTICIPATIVE FOLOSITE ÎN CADRUL


LECŢIEI ,, ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ ŞI MEDIUL”

JOC DE ROL

Metoda ,,Jocul de rol”, este o metodă didactică voluntară ce vizează formarea


comportamentului uman, pornind de la stimularea interacţiunii (funcţii, relaţii, activităţi) ce
caracterizează o structură - relaţie sau situaţie socială de grup, prin distribuirea la elevi a unui set de
statusuri precizate şi relaţionate între ele. Succesul ,,jucării rolurilor”depinde de pregătirea atentă, de
dirijarea, de rularea şi evaluarea jocului.

Avantajele ,,jocului de rol” sunt:


 Permite manifestarea deprinderilor practice, exprimarea ideilor şi sentimentelor prin stimularea
unei experienţe reale de viaţă;
 Stimulează dialogul, acţiunea şi interacţiunea elevilor;
 Facilitează formarea spiritului de echipă;
 Formează atitudini pozitive faţă de oameni şi problemele reale cu care se confruntă;
 Permite obsevarea modului corect sau incorect de comportare a indivizilor în anumite situaţii;
 Determină modificarea conduitei şi asumarea responsabilităţii;
 Facilitează răspunsul spontan şi reacţia adecvată într-o situaţie; primirea unui feed-back despre
comportamentul şi competenţa personală.

Se cere elevilor grupei a treia, următoarele:


Grupa III
Sarcina de învăţare: Iubeşte mediul, iubeşte viaţa!
Mod de lucru:
- Joc de rol ,, Iubeşte viaţa’’
- Elevii identifică şi notează deprinderile care contribuie la menţinerea igienei vieţii şi a Mediului.
- Se verifică în faţa clasei cu ,,Atitudini despre Mediu’’, Anexa 4
Procesare: A cui este responsabilitatea de a imbunătăţi mediul?

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

 Liderul grupului prezintă în faţa tuturor elevilor deprinderile identificate;


 Analizarea tuturor deprinderilor

Anexa 1. Ce alimente mănânc?. Te raportezi la meniul tău zilnic.

Alimente mic dejun prânz cina gustări număr total


Fructe şi legume

Pâine şi cereale

Lapte

Carne

Altele

Anexa 2.

Ghidul unei alimentaţii corecte

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

1. Mâncaţi alimente variate


2. Menţineţi-vă greutatea în limite normale
3. Alegeţi un regim alimentar cu multe fructe, legume şi produse cerealiere
4. Alegeţi un regim sărac în grăsimi, saturate şi colesterol
5. Folosiţi produse zaharoase în cantităţi moderate
6. Folosiţi sarea în cantităţi moderate

Pentru a avea un regim alimentar echilibrat zilnic aveţi nevoie de următoarele porţii:

Fructe şi legume: 5
Pâine şi cereale: 5 sau mai multe porţii
Lapte: 3
Carne: 2

Anexa 3.

Ce înseamnă o persoană sănătoasă?

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Alege cel puţin 6 afirmaţii pe care le consideraţi cele mai importante calităţi necesare unei persoane
pentru a fi sănătoase.

O persoană sănătoasă este:


 Face regulat exerciţii fizice
 Trăieşte într-un mediu curat
 Evită fumatul, alcoolul şi drogurile
 Are un ten frumos
 Evită mâncarea cu prea mulţi aditivi alimentari
 Mănâncă regulat şi NU SNACK-uri
 Are o siluetă frumoasă
 Nu ia medicamente
 Poate fugi după autobuz fără să i se taie respiraţia
 Merge în excursii în aer liber
 Are o casă confortabilă
 Are o imagine bună despre sine
 Respectă şi are deprinderi igienice
 Evită consumul de dulciuri
 Are o credinţă care o ajută în viaţă
 Combate excesele alimentare
 Se prezintă regulat la medic
 Nu pare deprimată niciodată
 Iese bine din orice situaţie
 Îşi face uşor prieteni
Anexa 4.

,,Atitudini faţă de Mediu’’

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

1. Existenţa staţiei de epurare a apei – curăţă apele industriale, menajere de poluanţi cu microorganisme,
cu dezinfectanţi (NH3, Cl);
2. Depozitarea gunoiului menajer interzis pe diguri deoarece are efecte distrugătoare asupra
ecosistemelor dunărene şi a calităţii apei;
3.Interzicerea deversării apelor industriale şi menajere în râuri, lacuri, etc.
4. Conservarea biodiversităţii privind echilibrul ecologic.
5. Reglementarea pescuitului numai în anumite perioade ale anului
6. Interzicerea braconajului în perioadele interzise
7. Interzisă folosirea bărcilor cu motor şi a echipamentelor de recreaţie care ar putea duce la declinul
populaţiei de peşti
8. Plantări şi reînverziri în locurile defrişate
9. Ecologizarea mediului de elevi şi de comunitate
10. Interzicerea aruncării peturilor în apă
11. Promovarea unui turism ecologic
12. Cooperarea pe plan local, naţional privind protecţia biodiversităţii de acţiunile antropice.

Anexa 5

FIŞA D E A U T O E VALUAR E

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

1. Am înţeles repede sarcinile de lucru.

1 2 3 4 5

2. Materialul informativ mi-a fost util.

1 2 3 4 5

3. Am înţeles avantajele unei alimentaţii sănătoase pentru o viaţă mai bună.

1 2 3 4 5

4. Am colaborat cu ceilalţi colegi.

1 2 3 4 5

5. Aş dori să am o viată sănătoasă.

1 2 3 4

“ Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”

S-ar putea să vă placă și