Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Particularitati ale controlului efectuate

1.1 Conceptul de control, formele de control si obiectivele generale ale controlului intern
1.2 Caracteristici ale controlului intern

1.1 Controlul poate fi definit avandu-se in vedere:


a). sub aspect etimologic, notiunea provine din latinescul “controlus”, adica “verificarea unui act
duplicat dupa cel original”.
b). sub aspect semantic, repr. o analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii,
pt. a urmari mersul ei sip t. a lua masuri de imbunatatire, sau controlul semnifica o supraveghere
continua, morala si materiala, ca si stapanirea unei active., a unei situatii.
c). sub aspectul literaturii de specialitate, se pot evidentia:
- francofona, conform careia controlul este o “verificare, o inspectie atenta a corectitudinii unui
act”.
- anglo-saxona, controlul este o actiune de supraveghere a cuiva, ceva, o examinare minutioasa
sau puterea de a conduce ca un instrument de reglementare a unui mechanism”.

Concluzie
1. Controlul este un atribut al managementului, un mijloc de analiza a realitatii si de
corectare a erorilor.
2. Controlul este o activitate specific umana, ce serveste:
- conducerii;
- institutiilor (autoritatilor publice);
- tertelor personae (personae fizice, personae juridice);
- cetatenilor.

Formele de control
Sub aspectul modalitatii de exercitare, controlul implica doua forme si anume:
- control intern;
- control extern.

Atributiile controlului intern


Controlul intern repr. ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice,
inclusive auditul intern stabilite de conducere, in concordanta cu obiectivele acesteia si cu
reglementarile legale, in scopul asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, efficient si
eficace si care include: structure organizatorice, metodele si procedurile.
Obiectivele generale ale controlului intern
1. Realizarea atributiilor entitatilor publice, in conditii de: regularitate, eficacitate,
economicitate, eficienta.
2. Protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate: erorilor, risipei,
abuzului, fraudei.
3. Respectarea legilor, reglementarilor si deciziilor conducerii.
4. Dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de: colectare, stocare, prelucrare, actualizare,
difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si
proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.
Incepand cu 1999, s-a introdus prin lege in sistemul romanesc conceptual de control
intern si conceptual de audit intern numai pt. entitatile publice.
Conducatorul entitatii publice (managerul) stabileste forme de control, care nu implica
costuri suplimentare pt. fiecare domeniu, compartiment, activitate sau program, avandu-se in
vedere urmatoarele forme:
- forma autocontrolului propriilor activitati: respectarea de catre fiecare angajat a
procedurilor de lucru instituite;
- forma controlului mutual: exercitat de fiecare post de lucru;
- forma controlului ierarhic: exercitat pe fiecare nivel de responsabilitate;
- forma controlului partenerial: exercitat prin delegarea unor competente intre diferite paliere
de responsabilitate
Conducatorul entitatii publice poate stabili si forme de control care sa implice costuri
suplimentare cum ar fi:
- controlul de calitate;
- controlul financiar-contabil;
- controlul financiar de gestiune (inventarierea patrimoniului);
- controlul administrative;
- inspectii.
Controlul extern repr. totalitatea controalelor ce se adrseaza entitatilor publice in afara
acesteia si cuprinde urmatoarele forme:
- controlul financiar preventiv delegat exercitat de Ministerul Finantelor Publice, prin
controlori delegati, ordonatorii pricipali de credite ai bugetului de stat;
- control fiscal exercitat de MFP prin inspectorii fiscali ai Agentiei Nationale de Administare
Fiscala(ANAF);
- control operativ si inopinat pt. prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror fapte din
domeniul economic, financiar si vamal, exercitat de comisarii din cadrul Autoritatii Nationale de
Control(ANC);
- controlul financiar si inspectii realizate prin structure din subordinea ANC;
- controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei prin controlori financiari;
- expertize contabile exercitate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania(CECCAR).

1.2 Caracteristicile controlului intern


Din experienta practica, rezulta urmatoarele caracteristici:
1. Procesualitate
2. Relativitate
3. Universalitate

1. Procesualitate
– controlul intern este un proces si nu o functie;
- fiecare activitate trebuie sa aiba component ei de control, care o ajuta sa functioneze;
- privit ca un process, controlul intern este la dispozitia conducerii;
- controlul nu este un scop in sine, ci un mijloc.

2. Relativitate
- oricat de bine planificat si executat ar fi, controlul intern nu poate asigura decat o certitudine
relative;
- controlul intern nu este conceput pt. garantarea succesului unei entitati publice, ci obiectivul
lui este relative si rezonabil.

3. Universalitate
- controlul intern este un process realizat de catre personal la toate nivelele si anume: consiliul
de administratie, conducerea si intregul personal al entitatii publice;
- este realizat de: managementul de varf, cel de linie(responsabil de compartimente si de toti
ceilalti angajati);
- fiecare salariat este responsabil pt. controlul sau intern.

S-ar putea să vă placă și