Sunteți pe pagina 1din 2

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL


Dosar nr. 1972/122/2014

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul STAICU COSTICA, cu domiciliul in sat Crevedia Mica, com. Crevedia


Mare, jud. Giurgiu, intimat-reclamant în prezenta cauză, pârâtă ADMINISTRAŢIA
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU, cu sediul in mun.Giurgiu, sos.
Bucuresti, nr.12, jud. Giurgiu, reprezentata prin Sef Adminstratie- Serban Andrei Nistor,
formulez prezenta,

ÎNTÂMPINARE

solicitând respingerea ca neîntemeiat a recursului formulat de pârâtă împotriva


sentinţei civile nr. 547/10.12.2014 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.
1972/122/2014 şi menţinerea sentinţei recurate drept temeinică şi legală,

pentru următoarele considerente:

În fapt, în data de 24.09.2009 am cumparat din Germania autoturismul marca FORD


tip ESCORT având seria sasiului/numar identificare WF0NXXGCANWM48905, numar
omologare AC192W1112J68E2.
În vederea înmatricularii în România a acestui autoturism am fost obligat sa achit taxa
pe poluare pentru autoturisme, taxa care a fost calculata de catre pârât, în suma de 3.152
(treimiiosutacincizecisidoi) lei, conform Deciziei de calcul nr. 1943, fiind achitata de mine,
conform chitantei seria TS4B nr. 1420796.
Subsemnatul, am solicitat restituirea taxei achitate, considerând-o nelegala, însa
cererea mea a fost respinsa, asa cum rezulta din adresa nr. 16846/16.06.2014 emisa de pârât,
pe motiv ca Decizia privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule a fost corect emisa,
respectiv taxa de 3.152 lei fiind datorata si pe cale de consecinta nu exista suma de restituit.
Temeiul de drept pentru calcularea si perceperea taxei pe poluare pentru autoturisme îl
constituie dispozitiile OUG nr. 50/2008, prevederi legale care contravin reglementarilor
comunitare, care prevad în art. 90 paragraful 1 din Tratatul Uniunii Europene ca niciun stat
membru nu aplica direct sau indirect produselor altor state membre, impozite interne, de orice
natura, mai mari decât cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare,
urmarindu-se în acest mod reglementarea si asigurarea liberei circulatii a marfurilor între
statele comunitare, în conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricaror forme de
discriminare.
Aplicarea taxei pe poluare pentru autoturisme introduce un regim fiscal
discriminatoriu pentru autovehiculele aduse în România din Comunitatea Europeana în scopul
reînmatricularii lor în tara noastra, în situatia în care acestea au fost deja înmatriculate în tara
de provenienta, iar pentru autovehiculele reînmatriculate în România aceasta taxa nu se
percepe.
Principiile dreptului comunitar sunt obligatorii si se bucura de suprematie fata de
dreptul intern, fiind aplicabile prevederile art. 148 alin. (2) din Constitutia României, ori prin
instituirea prevederilor legale invocate se aduce atingere in mod direct dispozitiilor Tratatului
Uniunii Europene.
Depun prezenta intampinare in 2 (doua) exemplare, unul pentru comunicare paratului-
intimat.

În temeiul art. 411, alin. (1), pct. 2 Cod procedura civila, solicit judecarea cauzei în
lipsa.

In drept: art. 205 Cod procedura civila.

Pentru considerentele arătate mai sus, solicităm respingerea recursului ca


nefondat.

15.04.2015 Semnatura,

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI