Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala Gimnaziala ......................

PROFESOR:
CLASA: a V- a A,B
NR. DE ORE /SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore/ L1
MANUAL: Compendiu introductiv pentru gimnaziu

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE


AN SCOLAR 2017-2018
Unitatea de invatare: Introduction
Număr de ore alocate: 4
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe Continuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
U1- Introduction 1.1 Sistematizarea Revision exercices
1.2 cunostintelor anterioare Observare
2.1 Textbook sistematica
2.2 Worksheets Test initial
2.3
3.2
4.1
4.2

Unitatea de învăţare nr 1:Going places


Număr de ore alocate: 4h
Unitatea de invatare Competenţe Continuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice
U1-Going places Detalieri tematice: 1.1 Introducing Yourself Observare
Funcţii comunicative: 1.1 copilul despre sine- Where are you from? Activitate frontala, sistematică
a da si a solicita 1.2 nume, nationalitate, Names, nationalities; individuala, pe perechi Probă orală
informaţii de ordin 2.1 insusiri fizice; cultura si Names of countries (1h) Textbook Exercitii
personal (a se prezenta 2.2 civilizatie-nume si Worksheets potrivire
si a prezenta pe cineva), 2.3 1.2 Going places Flashcards
a localiza in spatiu, a 3.1 prenume tipice, Listening to the Activitati de ascultare Ex. de
vorbi despre tara de 3.2 denumiri geografice. dialogue-At the airport( www.youtube.com redactare
origine a persoanelor, 3.4 Elemente de 1h) kids.nationalgeographic.com Role play
animalelor. 4.1 construcţie a Ex. de
4.2 comunicării:. 1.3 Project –Itinerary completare
-expressing (1h) Proiect
instructions, giving individual
directions, performing 1.4 Round-up (1h)
commands- present
simple tense and the
imperative

-describing actions in
progress and present
temporary-present tense
continuous

Unitatea de învăţare nr 2: Holidays


Număr de ore alocate: 4h
Detalieri ale Competenţe Continuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
U2-Holidays 1.1 Detalieri tematice: 2.1 Holidays(1h) Activitate frontala, individuala, pe Observare
Funcţii 1.2 copilul şi lumea perechi sistematică
comunicative: a 2.4 înconjurătoare: 2.2 Listening Textbook Probă orală
identifica elemente 3.1 obiecte din viaţa de activity-places in Pictures
din universul 4.1 zi cu zi si obiecte town (1h) Worksheets - citire text
familiar; a descrie 2.3 scolare; cultura si Imagini
3.2 civilizatie-denumiri Learnenglishteens.britishcouncil.org
locuri; a initia un 4.2 geografice (tarile 2.3 Facts about my - ascultare si
schimb verbal. Europei). holiday-portfolio (1h) scriere de
Elemente de dialoguri
construcţie a 2.4 Round-up (1h)
comunicării: - asezarea
cuvintelor in
Numbers ordinea corecta
tinand cont de
What’s this?, It is
a/an…; Is it topica
a/an….? - descrierea
persoanei/locului
The Indefinite - redactare
Article: a/an scrisoare
Describing places folosind un
model
Giving directions
-exerciții de
Identifying objects pronunție,
-transpunerea
grafică a
mesajelor
-exercitii de
potrivire,
identificare.

-proiect
individual
Unitatea de învăţare nr 3: Personal profile
Număr de ore alocate: 4h
Detalieri ale Competenţe Continuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii specifice
de învăţare
U3-Personal profile Detalieri tematice: 3.1 Personal profile- Activitate frontala, individuala, pe
.Funcţii copilul despre sine- reading a text and perechi Observare
comunicative: a gusturi si preferinte; using it to write about Textbook sistematică
vorbi despre 1.1 Pictures Probă orală
imbracaminte; oneself (1h)
preferinte, a cere şi a 1.2 Worksheets -ex de
da informaţii, a 2.1 activităţi pentru timpul learnenglishteens.britishcouncil.org completare
liber, lunile anului 3.2 Role play-asking
descrie membrii 2.2
2.3 and answering
familiei. -ex de
3.2 Elemente de questions; Listening
potrivire
3.3 construcţie a activity-Describing
4.1 comunicării: my best friend(1h) -ex de
4.2
ascultare
The verb ”have got” 3.3 My family tree-
(affirmative, negative portfolio(1h) -exercitii de
and interrogative pronuntie
forms 3.4 Round-up (1h)
-role play
-
The demonstratives
THIS and THAT -jocuri si
Wh-questions puzzle-uri
Like/hate+ -ing
Leisure activities -proiect
Clothes individual.

Hobbies
School

Music

Unitatea de învăţare nr 4: Spare time


Număr de ore alocate:4h
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe Continuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
U4-Spare time Detalieri tematice: 4.1 Listening to a dialogue- Activitate frontala,
1.1 copilul şi lumea Spare time (1h) individuala, pe Observare
Funcţii comunicative: a 1.2 înconjurătoare: la muzeu; 4.2 My free time activities perechi sistematică
solicita si a da informatii, 1.4 (1h) Textbook Probă orală
copilul şi lumea
a exprima 2.1 4.3 Writing an e-mail (1h) Realia - ex de potrivire
2.2 înconjurătoare: ceasul, 4.4. Project- My new hobby Flashcards
posesia,preferinte; a momentele zilei,
3.3 (1h) - a pune
identifica obiecte; a situa anotimpuri, vremea,
3.4 intrebari, a
in timp, a întreba şi a 4.1 culori; familia: membrii elabora
spune cât este ceasul. 4.2 familiei raspunsuri

Clothes - a descrie

The time -ex de pronuntie

Asking for things -a scrie e-mail,


invitatii.
Placing in time
-relatarea unui
Elemente de construcţie
organizator
a comunicării:
Personal pronouns grafic-arbore
Possessive adjectives genealogic si
These and Those realizarea
prezentarii lui.

Unitatea de învăţare nr 5: People


Număr de ore alocate: 4h
Detalieri ale Competenţe Continuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
U5-People Detalieri tematice: 5.1 My favourite Activitate frontala, individuala, pe
Funcţii abilitati, activitati superhero (1h) perechi Observare
comunicative: a relata 1.1 scolare; descrieri Textbook sistematică
activităţi uzuale; a 1.2 persoane, familie; 5.2 Parts of the body Flashcards Probă orală
descrie persoane, 2.1 exprimarea posesiei; (1h) learnenglishteens.britishcouncil.org Rezumarea
membrii familiei;a 2.2 scoala si activitati textului
exprima abilitati; a 2.3 scolare. 5.3 Listening activity-
exprima posesia. 3.2 School and after- Describing a family -ex de
3.3 school activities member (1h) completare
4.1
4.2 Describing persons 5.4 Project- My - oferire de
superhero poster (1h) raspunsuri
Speaking about
simple la
habits
intrebari de
Elemente de sprijin
construcţie a
comunicării: - jocuri de rol
Can/can’t; possessive - ascultare si
pronouns and completare
adjectives; the text lacunar
genitive
- prezentare
proiect
individual

- redactare
text si
realizare
poster cu
prezentare
erou preferat
-tur de galerie
cu posterele
elevilor.