Sunteți pe pagina 1din 1

DIPLOMA DE PARTICIPARE

Se acorda elevei/-ului..............................
........................................de la scoala
gimnaziala Apostolache pentru ..................., din cadrul
activitatii "Ziua non-violentei in scoli".
Activitatea a fost organizata in data de 30 ianuarie,
2018- Ziua Internationala a non-violentei in scoli.

Director, Prof. coord.,


Alexandra Lixandru
Simion Pelmus