Sunteți pe pagina 1din 2

Arte plastice

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


Arte plastice, din franțuzescul arts plastiques, grupează toate
practicile sau activitățile care realizează o reprezentare artistică,
estetică sau poetică, prin forme sau volume. Termenul este considerat
de unii ca fiind o formă mai restrânsă și învechită pentru arte vizuale,
desemnând la origine, în tradiția iluministă, artele așa-zis majore
precum pictura, sculptura, desenul și gravura. În limba franceză
termenul își are originea în latinescul ars și grecescul plastikos și
definea la origine artele exprimate tridimensional, precum sculptura
sau arhitectura, înglobând ulterior pictura, desenul și gravura.
Naşterea lui Venus, Alexandre Cabanel, 1863

Prin raport cu artele decorative sau artele aplicate, care erau considerate minore în
special în perioada neoclasică și academistă (sfârșitul secolului al XVII-lea până în cea
de-a doua jumătate a secolului 20), artele plastice erau considerate majore, fiind cele mai
vizibile în programul oficial al perioadei napoleoniene și nu numai (portrete oficiale, teme
istorice).

În spațiul lingvistic anglo-saxon termenul plastic arts definește doar acele arte cu
manifestare tridimensională.

În limba română termenul devine tot mai puțin utilizat vis-a-vis de arta modernă și
contemporană nu numai datorită folosirii tot mai frecvente a termenului anglo-saxon de
arte vizuale, dar și datorită existenței a tot mai multor noi tehnici precum arta video sau
Dante Alighieri, arta conceptuală dificil de etichetat ca "plastice". De asemenea, conotațiile de superioritate
gravură de Gustave Doré privind artele decorative pe care termenul le moștenește din secolul trecut sunt astăzi
desuete.

Etimologie
Termenul de "arte plastice" se înrudește cu un altul, mai rar folosit, de "arte frumoase" sau de "belle arte", echivalent cu "beaux-arts"
(în franceză) și "belle-arti" (în italiană). Echivalentul artelor plastice în limba germană este "Bildende Kunst". Limba germană nu a
importat un echivalent al termenului englez recent de "visual arts". În perioada 1931-1942, Universitatea de Arte București s-a numit
Institutul de Belle Arte, iar între 1950-1990 Institutul de arte plastice. În perioada 1864-1931, universitățile de artă se numesc "școli
(superioare) de arte frumoase".

Legături externe
Moduri neobișnuite de a face artă plastică, 3 noiembrie 2012, Dan Cârlea,Ziarul Lumina

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_plastice&oldid=9976600

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 15 septembrie 2015, ora 01:00.


Acest text este disponibil sub licențaCreative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice
; pot exista și clauze
suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.