Sunteți pe pagina 1din 12

Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls.

I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Proiect de lecţie

Aria curriculară: Limba şi literatura română

Disciplina: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Textul. Titlul. Grupurile de litere.

Tema lecţiei: Consolidarea literelor învăţate(p,P,v,V,d,D,ş,Ş,î,Î,â) şi a grupului de litere ,, ci”

Tipul lecţiei: Recapitulare - consolidare

Obiective de referinţă:

1.1 să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral;


1.2 să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate;
1.4 să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat;
2.1 să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date;
2.2 să integreze cuvinte noi în enunţuri;
3.1 să identifice litere,grupuri de litere,silabe,cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de
mână;
3.2 să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc;
4.1 să scrie corect litere, silabe, cuvinte;
4.2 să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii scurte;
4.3 să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punct, semnul întrebării, scrierea cu majusculă).

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:

O1 – să recunoască literele învăţate şi grupul de litere ,,ci”;


O2 – să scrie corect litere, silabe, cuvinte;
O3 –să despartă corect în silabe cuvintele date;
O4 – să facă corespondenţa între cuvânt şi desen, imagine;
O5 – să recunoască cuvintele cu acelaşi înţeles şi pe cele cu sens opus;
O6 – să citească în ritm propriu, corect şi conştient cuvintele şi propoziţiile date;
O7 – să aranjeze cuvintele date într-o propoziţie;
O8 – să participe efectiv şi afectiv la lecţie.

Resurse:

 procedurale: - metode şi procedee – exerciţiul, elemente de problematizare, conversaţia, explicaţia,


observarea şi aprecierea verbală, recompensa;
- forme de organizare – frontal, pe grupe, individual;

 materiale: - cartonaşe cu cuvinte, fişe individuale, planşe cu exerciţii, planşă cu rebus;

 bibliografice: - programa şcolară;


- ,,Abecedar”(manual) – Cleopatra Mihăilescu şi Tudora Piţilă, Editura Aramis;

1
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

- ,,Să dezlegăm tainele abecedarului” – Carmen Iordăchescu, Editura Carminis


- ,,Limba română – elemente de construcţie a comunicării” cls. I-IV, Marcela Peneş;
- www. didactic. ro.
- www. coloriez.ro

 psihologice: nivel mediu de informare şi formare intelectuală;

 umane: numărul elevilor – 19

 timp: 90 minute

2
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Nr. Etapele lecţiei Organizarea situaţilor de învăţare Resurse procedurale


Crt Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor
.
1. 2. 3. 4. 5.
1. Momentul Asigur condiţiile necesare Se pregătesc pentru
organizatoric. desfăşurării în bune condiţii a începerea activităţii - Exerciţiul
lecţiei cerând elevilor să-şi abecedar organizatoric
pregătească cele necesare, să-şi
corecteze poziţia în bancă şi să
păstreze ordinea şi disciplina.

2. Captarea Prezint planşa cu rebusul şi Elevii sunt atenţi la tăblă,


atenţiei le explic elevilor modul de în timp ce pe rând vor trece Expunerea
dezlegare a acestuia, urmărind şi vor rezolva rebusul.
cuvântul compus pe verticală. Conversaţia
(anexa 1)
Controlez tema de casă.

3. Anunţarea Anunţ tema lecţiei, enunţând Ascultă cu atenţie cele


temei şi a obiectivele propuse pe înţelesul prezentate .
obiectivelor elevilor.( Astăzi, vom recapitula Expunerea
operaţionale litrele învăţate şi grupul de
litere ,,ci” prin varietatea
exerciţiilor -joculeţelor pe care le
vom face )

4. Activitatea le cer elevilor să citească Elevii vor citii corect


propriu- zisă cuvintele de pe cartonaşele cuvintele prezentate şi Explicaţia
prezentate de mine şi să le le vor despărţii în silabe ;
despartă în silabe;(şcoală, Conversaţia
cireşe, iepure, vânător,
român, România, încet, pod) Exerciţiul

fiecare elev va primi câte o Vor citi cu atenţie


fişă (anexa 2),în care trebuie să cuvintele şi le vor uni cu
unească desenele cu cuvintele desenul corespunzător;
corespunzătoare, în timp ce se va
lucra şi la tablă pe planşă ; Lucrul pe grupe

îi rog pe elevi să-şi deschidă Se vor citi cuvintele de Exerciţiul


caietele şi să scrie data şi titlul către elevi şi se vor ordona
lecţiei; apoi le prezint cartonaşe, în propoziţii, urmând să fie Conversaţia
pe care sunt scrise cuvinte şi le scrise şi în caiete.
cer să le ordoneze în propoziţii
(anexa 3) ;
Explicaţia
fiecare elev va primi câte o Elevii vor recunoaşte
fişă (anexa 4),unde trebuie să imaginile şi vor completa Observarea
scrie sub fiecare imagine fişa şi planşa de la tablă cu
cuvântul potrivit; cuvintele potrivite; Exerciţiul

Uneşte cuvintele cu acelaşi Elevii vor citii


înţeles (anexa 5) cuvintele şi le vor unii
Uneşte cuvintele cu sens atât pe planşă cât şi pe

3
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

opus (anexa 5) fişe; Conversaţia


Eu spun una, tu spui multe: Elvii vor participa la
(se face în scris sau oral dacă nu rezolvarea exercitiului Exerciţiul
este timp) – anexa 6 oral;
şcolar – şcolari Explicaţia
pisică – pisici
animal – animale
pitic – pitici
român –români
rac - raci Exrciţiul
A. T.- le cer elevilor să
coloreze desenul, respectând Colorează în funcţie de
cerinţele.(se va face cerinţe;
corespondenţa între silabele
scrise cu litere de tipar şi
silabele scrise cu litere de
mână)- anexa 7

5. Concluzii şi Fac aprecieri individuale şi Aprecierea


aprecieri colective. verbală
Tema pentru acasă.

4
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Anexa 1

5
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Anexa 2

CAL

PISICĂ

LEU

URS

IEPURE

OAIE

6
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Anexa 3

priveşte Şoni peştele ?

intră în Elevul clasă.

şapte cocoşi . Are

roşcate? are pene Cocoşul

7
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Anexa 4.

8
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Anexa 5
1. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles:

şiret se uită

priveşte viclean

elev amic

prieten şcolar

vesel voios

2. Uneşte cuvintele cu sens opus :

prieten rece

cald duşman

atent aproape

departe neatent

curat murdar

9
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Anexa 6

Eu spun una, tu spui multe:


şcolar
pisică
animal
pitic
român
rac

10
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

Anexa 7.

Coloraţi respectând următoarea corespondenţă:


 coş --------------------- roşu
 aşa --------------------- portocaliu
 şi ----------------------- roz
 şa ---------------------- roz
11
Inst. Melania Ivan învăţător la cls. a I-a B Şc. cu cls. I-VIII
Brateiu an şcolar 2005 - 2006

 şcolar ----------------- portocaliu


 şase -------------------- portocaliu
 şoricel ----------------- galben
 sar --------------------- galben
 caş -------------------- galben
 are -------------------- maro
 am -------------------- maro

12