Sunteți pe pagina 1din 84

Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

MANAGEMENTUL COMISIILOR
METODICE

ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

Catedra de limba şi literatura română a avut, în anul şcolar 2016-2017, semestrul I, următoarea componenţă:

1. Barbu Corina Elena


2. Jakab Tamara
3. Manolache Adina Flavia
4. Toader Gabriela
5. Istudor Gheorghe
6. Rizea Diana
7. Ene Antonina – limba latină

Aceasta a constituit o prezenţă notabilă atât sub raport numeric, cât şi sub raportul calităţii activităţilor desfăşurate.
Încadrarea membrilor catedrei a ţinut seama, în mare măsură, de principiul continuităţii.
Activităţile comisiei metodice coordonată de prof. Corina Barbu s-au desfăşurat conform planului stabilit la începutul anului şcolar şi
prezentat în şedinţa din luna octombrie odată cu analiza activităţii şi a rezultatelor obţinute în anul şcolar anterior.
Membrii catedrei au întocmit şi au predat la termenul stabilit de conducerea şcolii planificările calendaristice. La întocmirea lor s-a ţinut
seama de recomandările inspectorilor de specialitate.
S-a asigurat parcurgerea materiei conform planificărilor, avându-se în vedere în permanenţă atingerea obiectivelor în pregătirea elevilor.
Toţi profesorii care au avut în încadrare clasa a XII-a au desfăşurat ore de pregătire suplimentară. De asemenea, profesorul clasei a VIII-a a
organizat pregătirea suplimentară în vederea susţinerii Evaluării naţionale.
Pregătirea suplimentară pentru olimpiade şi concursuri a stat în atenţia profesorilor de limba română pe tot parcursul semestrului.
Menţionez că s-a desfăşurat în bune condiţii faza locală şi că s-au înaintat, în timpul cerut, listele cu elevii selectaţi pentru faza judeţeană.
Asistenţi şi evaluatori la această etapă a olimpiadei au fost toți membrii catedrei.

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Rezultate şi performanţe şcolare:

a) Olimpiade şi concursuri şcolare

Nr. Concursul Numele şi prenumele Clasa Premiul Profesor


Etapa
crt. elevului
I
Olimpiada de Calificare Toader
1. Judeţeană Oprea Elena Cătălina VI
lingvistică etapa Gabriela
naţională
Olimpiada de Judeţeană Barbu Elena
2. Crăciun Alexandra VII Mențiune
lingvistică Corina

Olimpiada de Judeţeană Barbu Elena


3. Lişman Diana VII Mențiune
lingvistică Corina

Olimpiada de Judeţeană Barbu Elena


4. Tudor Antonia VII Mențiune
lingvistică Corina
Olimpiada „Lectura ca
5. abilitate de viaţă” Judeţeană Mazilu Ştefania Diana VE I Manolache
Adina
Olimpiada „Lectura ca
6. abilitate de viaţă” Judeţeană Bălan Natalia VII II Barbu Elena
Corina
Olimpiada „Lectura ca Toader
7. abilitate de viaţă” Judeţeană Nedelcu Marina
VI III
Gabriela

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Olimpiada „Lectura ca Toader


8. abilitate de viaţă” Judeţeană Veleat Valentina
VI III
Gabriela

Olimpiada „Lectura ca
9. abilitate de viaţă” Judeţeană Ghiţă Ioana Ruxandra
VII Mențiune Barbu Elena
Corina
Olimpiada „Lectura ca
10. abilitate de viaţă” Judeţeană Lişman Diana VII Mențiune Barbu Elena
Corina
Olimpiada „Lectura ca Manolache
11. abilitate de viaţă” Judeţeană Stănescu Ana-Maria
VIII Mențiune
Adina

Olimpiada „Lectura ca Manolache


12. abilitate de viaţă” Judeţeană Zett Ana
VIII Mențiune
Adina

Olimpiada „Lectura ca Manolache


13. abilitate de viaţă” Judeţeană Gheorghe Alexandra- IX Mențiune
Adina
Elena

Olimpiada „Lectura ca
14. abilitate de viaţă” Judeţeană Plăiaşu Elena Cristina
XI F Mențiune
Jakab Tamara

Festivalul-
Concurs,,Ocrotiţi de Naţională Toader
15. Veleat Valentina VI II
Eminescu’’- Ediţia a Gabriela
XVII-a
Festivalul-
Concurs,,Ocrotiţi de Naţională Iordache Ioana-Diana Barbu Elena
16. VII Mențiune
Eminescu’’- Ediţia a Corina
XVII-a

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Concurs Naţional de
creaţie şi fotografie Blidaru Alexandra Premiul Barbu Elena
17. Naţională XII S1
„Chipul toamnei”- Gabriela special Corina
ediţia I
Concursul literar
Toader
18. judeţean „15 pentru Judeţeană Nedelcu Marina VI II
Gabriela
Eminescu”
Concursul literar
Toader
19. judeţean „15 pentru Judeţeană Marcu Alexandra VI III
Gabriela
Eminescu”
Concursul literar
Duca Ana-Maria Barbu Elena
20. judeţean „15 pentru Judeţeană VE Mențiune
Cătălina Corina
Eminescu”
Concursul literar Manolache
21. judeţean „15 pentru Judeţeană Epure Tiana VM Mențiune Adina
Eminescu”
Concursul literar Manolache
22. judeţean „15 pentru Judeţeană Nicola Ioana VM Mențiune Adina
Eminescu”
Concursul literar
Barbu Elena
23. judeţean „15 pentru Judeţeană Stocheci Daria VE Mențiune
Corina
Eminescu”
Concursul literar Barbu Elena
24. judeţean „15 pentru Judeţeană Aldea Iuliana-Ioana VII Mențiune Corina
Eminescu”
Concursul literar Barbu Elena
25. judeţean „15 pentru Judeţeană Groparu Valentin VII Mențiune Corina
Eminescu”
Concursul „File din Barbu Elena
26. Judeţeană Bălan Natalia VII Mențiune
poveste” Corina

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Concursul „File din Barbu Elena


27. Judeţeană Crăciun Alexandra VII Mențiune
poveste” Corina
Concursul „File din Barbu Elena
28. Judeţeană Şogodel Ioana XII S1 Mențiune
poveste” Corina
Concursul literar-
artistic „Lumea lui Cîrjan D.I. Liliana- Barbu Elena
29. Judeţeană VE II
Caragiale”, ediţia a IV- Miruna Corina
a – secţiunea creaţie
Concursul literar-
Barbu Elena
artistic „Lumea lui Trandafir R.I. Ioana-
30. Judeţeană VE II Corina
Caragiale”, ediţia a IV- Anamaria
a – secţiunea creaţie
Concursul literar-
Barbu Elena
artistic „Lumea lui
31. Judeţeană Stănescu Daria VII Mențiune Corina
Caragiale”, ediţia a IV-
a – secţiunea teatru
Concursul literar-
Barbu Elena
artistic „Lumea lui
32. Judeţeană Strulia Alexandra VII Mențiune Corina
Caragiale”, ediţia a IV-
a – secţiunea teatru
Concursul literar-
Barbu Elena
artistic „Lumea lui
33. Judeţeană Aldea Iuliana-Ioana VII Mențiune Corina
Caragiale”, ediţia a IV-
a – secţiunea teatru
Concursul literar-
Barbu Elena
artistic „Lumea lui
34. Judeţeană Crăciun Alexandra VII Mențiune Corina
Caragiale”, ediţia a IV-
a – secţiunea teatru
Ocrotiţi de Eminescu, Judeţeană Petcu Damian XI I1 Mențiune
35. Jakab Tamara
recitare

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Ocrotiţi de Eminescu, Judeţeană Poescu Corin XII1 II Jakab Tamara


36.
recitare
Ocrotiţi de Eminescu, Judeţeană Vintilă Virginia XIF Mențiune Jakab Tamara
37.
recitare

Elevi participanţi la cursurile de excelenţă la limba şi literatura română

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa Profesor


elevului
1. Veleat Valentina VI Toader Gabriela

2. Groparu Valentin VII Barbu Corina

3. Strulia Alexandra VII Barbu Corina

4. Tudor Antonia VII Barbu Corina

5. Iordache Ioana VII Barbu Corina

6. Stănescu Daria VII Barbu Corina

7. Crăciun Alexandra VII Barbu Corina

8. Plăiașu Cristina XI Nichifor Raluca

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Elevi calificaţi la etapa judeţeană a olimpiadei de limba şi literatura română

N
r
.
Clasa Profesor
c Numele şi prenumele elevului
r
t
.
TRANDAFIR
1. R.I. IOANA-ANAMARIA VE BARBU ELENA CORINA
STANCU
2. GH. ANA MARIA VM MANOLACHE ADINA
RĂDULESCU
3. C. ELENA IULIA VE BARBU ELENA CORINA
CÎRJAN
4. D.I. LILIANA-MIRUNA VE BARBU ELENA CORINA
MAZILU
5. V.M. ȘTEFANIA DIANA FLORENTINA VM MANOLACHE ADINA
SARBU
6. ALEXANDRA VM MANOLACHE ADINA
DUCA
7. I.C. ANA-MARIA-CĂTĂLINA VE BARBU ELENA CORINA
COSAC
8. ALEXIA VI TOADER GABRIELA
NEDELCU
9. MARINA VI TOADER GABRIELA
VELEAT
10. VALENTINA VI TOADER GABRIELA
GHITA
11. IOANA RUXANDRA VII BARBU ELENA CORINA
LISMAN
12. DIANA VII BARBU ELENA CORINA
TUDOR
13. C.A. ANTONIA-IOANA ALEXANDRA VII BARBU ELENA CORINA
IORDACHE
14. D. IOANA-DIANA VII BARBU ELENA CORINA
STĂNESCU
15. V. ANA-MARIA VIII MANOLACHE ADINA
ZETT
16. C. ANA VIII MANOLACHE ADINA
CRĂCIUN
17. ANDREEA IX S1 BARBU ELENA CORINA
GHEORGHE
18. D.G. ALEXANDRA-ELENA IX C MANOLACHE ADINA
PANĂ
19. F. IULIANA IX C MANOLACHE ADINA
SIMION
20. ANDREEA IX S1 BARBU ELENA CORINA
COVACI
21. MIHAELA IX I2 ISTUDOR GHEORGHE
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

VOINEA
22. DIANA MARIA IX S2 ISTUDOR GHEORGHE
BELU
23. VALENTINA IX F TOADER GABRIELA
SPÂNU
24. DELIA IX F TOADER GABRIELA
DAVID
25. I.C. IOANA-CĂTĂLINA IX C MANOLACHE ADINA
SCUTELNICU
26. ISABELA GEANINA IX S2 ISTUDOR GHEORGHE
STOICA
27. ANTONIA ELENA IX S2 ISTUDOR GHEORGHE
GRIGA
28. S.ADELINA-CLAUDIA XF MANOLACHE ADINA
IONESCU
29. MIHAELA X S1 RIZEA DIANA
POPESCU
30. IOANA XS1 RIZEA DIANA
TOADER
31. ANDREEA XC RIZEA DIANA
CREȚOIU
32. G.ROXANA GEORGIANA XF MANOLACHE ADINA
ANGHEL
33. N.CĂTĂLINA ANDREEA XF MANOLACHE ADINA
CHIVU
34. MADĂLINA XI C ISTUDOR GHEORGHE
IANCU
35. RALUCA XI S1 JAKAB TAMARA
PÎRVĂNOIU
36. E.A. ALEXANDRU GEORGIAN XI F TOADER GABRIELA
SAMOILOIU
37. F. DANIELA XI F JAKAB TAMARA
BUCUR
38. A. DIANA ANDREIA XI F JAKAB TAMARA
PLĂIAȘU
39. M.C. ELENA CRISTINA XI F JAKAB TAMARA
RADU
40. G. IOANA GABRIELA XII C TOADER GABRIELA
RĂDULESCU
41. R.GH. MARIA ALEXANDRA XII I2 JAKAB TAMARA

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Activitatea de formare continuă:

Curs Nume profesor Durata (ore) Credite

Înscriere Gradul didactic I Istudor Gheorghe

Publicaţii

Denumire publicatie Nume Articol ISBN/ISSN


profesor

Activităţi în cadrul catedrei şi comisiilor metodice:

În cadrul catedrei şi în cadrul comisiilor metodice menţionate mai jos, s-au desfăşurat activităţi specifice cuprinse în cadrul
rubricii Activităţi extracurriculare.

Atribuții:

Prof. Corina Barbu


a) Responsabil:
- preşedinte Asociaţia Tinerilor din Liceul Nichita Stănescu „ATEENS”;
- responsabil Comisia metodica de limba si literatura romana;
b) Membru:
- la nivel judeţean:
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- membru în Comisia de etică a ISJ Prahova


- membru al Corpului naţional de experţi în managementul educaţional
- profesor mentor la disciplina limba şi literatura română
- la nivelul colegiului:
- membru în:
1. Comisia pentru programe și proiecte educative;
2. Comisia pentru curriculum;
3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.
- subcomisia pentru verificarea modului de completare a documentelor oficiale;
- subcomisia de observare a predării și învățării
4. Comisia de selectare, verificare și păstrare a materialelor (dovezi pentru CEAC)
5. Comisia diriginţilor;
6. Comisia pentru frecventă, prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminatorii în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii

Prof. Adina Ionescu


Membru:
- Comisia de specialitate;
- Comisia diriginţilor;
- Comisia de perfecţionare metodicǎ şi formare continuǎ
- Comisia pentru frecventă, prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminatorii în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii

Prof. Gabriela Toader


Membru:
- Comisia de specialitate;
- Comisia diriginţilor;
- Comisia pentru frecventă, prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminatorii în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii

Prof. Gheorghe Istudor

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Membru:
- Comisia de specialitate;
- Comisia diriginţilor;
- Comisia pentru frecventă, prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminatorii în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii

Prof. Diana Rizea


Membru:
- Comisia de specialitate;
- Comisia diriginţilor;
- Comisia pentru frecventă, prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminatorii în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii

Prof. Antonina Ene


b)Membru: Comisia de specialitate

Activităţi:
SEPTEMBRIE 2016
- conceperea, aplicarea şi analiza testelor iniţiale la disciplina limba şi literatura română – membrii catedrei;
- organizarea şi desfăşurarea Clubului de teatru - prof. Rizea Diana;
- înfiinţare şi desfăşurare activităţi Clubul de lectură „Arthur” gimnaziu şi ”Comunitatea“ liceu - prof. Barbu Corina, Toader Gabriela,
Manolache Adina, Rizea Diana, Jakab Tamara, Istudor Gheorghe;
- desfăşurare activităţi de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenelor naţionale şi a participării la olimpiadele şi concursurile şcolare
- prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Manolache Adina, Istudor Gheorghe, Jakab Tamara, Rizea Diana.
- participare la activitatea de voluntariat „Ziua Curăţeniei Naţionale - 24.09.2016”, organizată de către „Let`s do it, Romania!” – responsabil
prof. Barbu Corina, participant Istudor Gheorghe.

OCTOMBRIE 2015
- participare la examenul de admitere la Cursurile de excelenţă la limba şi literatura română – liceu în calitate de propunător subiecte – prof.
Barbu Corina;

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- participare la activităţile proiectului Erasmus+ „CCC – Concept, Cooperation, Creation”, schimb de elevi în Gdansk/Polonia– prof. Barbu
Corina, elevi din clasa a VII-a şi a VIII-a;
- desfăşurarea clubului de teatru - prof. Rizea Diana;
- vizionare spectacol de teatru „Craca de la miezul nopţii”, la Teatrul „Toma Caragiu”, Ploieşti – clasa a VII-a, prof. Barbu Corina;
- repetiții trupa de teatru – prof. Istudor Gheorghe;
- desfăşurare activităţi de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenelor naţionale şi a participării la olimpiadele şi concursurile şcolare
- prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Manolache Adina, Istudor Gheorghe, Jakab Tamara, Rizea Diana.

NOIEMBRIE 2015
- susţinere curs „Natura în poezia românească” în cadrul Centrului judeţean de excelenţă la limba şi literatura română – liceu – prof. Barbu
Corina;
- participare la activităţile de comemorare a poetului Nichita Stănescu, organizate la Complexul Muzeal Conacul Filipescu - prof. Istudor
Gheorghe;
- desfăşurarea clubului de teatru- prof. Rizea Diana;
- desfăşurare activităţi Clubul de lectură gimnaziu şi liceu - prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Adina, Rizea Diana;
- organizare şi participare la activităţile proiectului Erasmus+ „CCC – Concept, Cooperation, Creation”, întâlnire cu dl. Dumitru Prunariu – prof.
Barbu Corina;
- organizarea şi desfăşurarea Balului bobocilor – prof. diriginţi organizatori Toader Gabriela, Istudor Gheorghe, Jakab Tamara; prof.
participanţi: Manolache Adina, Barbu Corina, Rizea Diana;
- repetiții trupa de teatru – prof. Istudor Gheorghe;
- desfăşurare activităţi de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenelor naţionale şi a participării la olimpiadele şi concursurile şcolare
- prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Manolache Adina, Istudor Gheorghe, Jakab Tamara, Rizea Diana.
:

DECEMBRIE 2015
- vizită culturală la Piteşti: Planetariul din Piteşti, Fabrica de globuleţe, Mănăstirea Curtea de Argeş - prof. Barbu Corina, elevii clasei a VII-a;
- susţinere curs „Natura în poezia românească” în cadrul Centrului judeţean de excelenţă la limba şi literatura română – liceu – prof. Barbu
Corina;
- participare în calitate de evaluator la Concursul Judeţean „File din poveste”, organizat de Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Prahova şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploieşti – prof. Barbu Corina;

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- organizarea şi desfăşurarea etapei locale a olimpiadei de limba şi literatura română - prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Manolache Adina,
Istudor Gheorghe, Jakab Tamara, Rizea Diana;
- organizarea şi desfăşurarea Serbării de Crăciun a colegiului - prof. Barbu Corina, Manolache Adina, Istudor Gheorghe, Rizea Diana, Toader
Gabriela;
- lecţie deschisă Consiliere şi orientare – asistenţi prof. Toader Gabriela, Manolache Adina; susținerea referatului „Bariere în comunicare” –
Rizea Diana
- desfăşurarea Clubului de teatru- prof. Rizea Diana;
- repetiții trupa de teatru – prof. Istudor Gheorghe;
- desfăşurare activităţi de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenelor naţionale şi a participării la olimpiadele şi concursurile şcolare
- prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Manolache Adina, Nichifor Raluca, Istudor Gheorghe.

IANUARIE 2017
- 16 ianuarie 2017 – activităţi proiectul „Aproape de Eminescu” - prof. Barbu Corina;
- participare la Concursul literar judeţean „15 pentru Eminescu” - prof. asistent Manolache Adina, prof. evaluatori Toader Gabriela, Barbu
Corina;
- participare la Olimpiada de lingvistică, etapa judeţeană, desfăşurată la C.N.”Mihai Viteazul”, Ploieşti – prof. evaluator Barbu Corina;
- susţinere curs „Iubirea în poezia românească” în cadrul Centrului judeţean de excelenţă la limba şi literatura română – liceu în calitate de lector
– prof. Barbu Corina,
- participare la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”, etapa judeţeană, desfăşurată la C.N.”I.L.Caragiale”, Ploieşti – prof. asistenţi Jakab
Tamara, Istudor Gheorghe, prof. evaluatori Toader Gabriela, Barbu Corina, Manolache Adina;
- 26 ianuarie 2017 - lecţie deschisă Consiliere şi orientare susţinută de prof. diriginte Manolache Adina – asistenţi prof. Toader Gabriela;
susţinerea referatului „Bariere în comunicare” – Rizea Diana;
- desfăşurarea clubului de teatru – prof. Rizea Diana;
- desfăşurare activităţi clubul de lectură gimnaziu şi liceu - prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Manolache Adina, Rizea Diana;
- repetiții trupa de teatru – prof. Istudor Gheorghe;
- desfăşurare activităţi de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenelor naţionale şi a participării la olimpiadele şi concursurile şcolare
- prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Manolache Adina, Istudor Gheorghe, Jakab Tamara, Rizea Diana.

FEBRUARIE 2017

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- participare la Concursul judeţean „Lumea lui Caragiale”, desfăşurat la C.N.”I.L.Caragiale”, Ploieşti – prof. coordonator Barbu Corina;

Participarea la cercurile pedagogice şi activităţile metodice:


- 29.11.2016 -Cerc pedagogic - Colegiul „Spiru Haret” – Ploieşti cu tema Figuri de stil şi procedee de expresivitate în opera
eminesciană : Rizea Diana, Jakab Tamara.

Parteneriate şi proiecte:
- Înfiinţarea şi coordonarea Clubului de lectură „Arthur” la gimnaziu şi liceu - prof. Barbu Corina, Toader Gabriela, Manolache Adina,
Rizea Diana, Jakab Tamara, Istudor Gheorghe;
- Parteneriat Muzeul Conacul Filipescu - prof. Barbu Corina.

Analiza SWOT a activităţii catedrei:

Puncte tari Puncte slabe


 prezenţa activă în viaţa culturală a oraşului;  slaba participare a unora dintre membrii
 competitivitatea resurselor umane capabile catedrei la cursuri de formare;
de performanţă, dar şi de a răspunde  lipsa participării membrilor catedrei ca
schimbărilor; reprezentanţi în consiliile de coordonare şi
 rezultate bune şi foarte bune la examenele administraţie de la nivelul liceului.
naţionale, la concursuri şcolare şi olimpiade;
 preocuparea cadrelor didactice pentru
pregătirea suplimentară şi de performanţă a
elevilor.

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Oportunităţi Ameninţări
 baza materială complexă: table interactive,  schimbările prea dese de politică
videoproiectoare; educaţională creează confuzie în rândul
 fond de carte bogat şi în continuă actualizare elevilor, îi demotivează, iar pe profesori îi
prin implicarea membrilor catedrei. suprasolicită, în defavoarea unui demers
educaţional de succes;
 scăderea prestigiului profesiei prin
discreditarea organizată de mass-media;

Plan de îmbunătăţire:

Nr Măsuri Responsabil Termen Modalităţi de evaluare


crt.
Graficul de pregătire
1. Eficientizarea desfăşurării orelor de Permanent suplimentară,
Membrii
pregătire suplimentară; Procese verbale cu
catedrei
prezenţa elevilor
Stimularea elevilor pentru obţinerea
2. unor rezultate mai bune la Membrii Permanent Procese - verbale
concursurile şi olimpiadele şcolare; catedrei
Eficientizarea comunicării cu elevii
3. în raport cu nevoile acestora; Membrii Permanent Chestionare
catedrei
Amenajarea colţului de limba şi Amenajarea colţului
Membrii An şcolar
4. literatura română; catedrei de limba şi
catedrei 2016-2017
literatura română
Desfăşurarea unor activităţi

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

5. didactice complexe care să Membrii Permanent


stimuleze interesul pentru învăţare catedrei Procese - verbale
şi plăcerea lecturii (întâlniri cu
scriitori, vizite la bibliotecă, la case
memoriale etc.);
Implicarea elevilor în evaluarea Membrii
6. progresului pe care îl realizează; catedrei Permanent Chestionare
Implicarea părinţilor în proiectele şi
7. activităţile desfăşurate la nivelul Membrii Procese - verbale
Permanent
şcolii; catedrei

Responsabil comisie,

prof. Barbu Elena Corina

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICĂ DE LIMBA ENGLEZĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

1. Resurse umane

1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice

Număr cadre didactice cu doctorat 0

Număr cadre didactice cu gradul I 4

Număr cadre didactice cu gradul II 1

Număr cadre didactice cu definitivat 1

Număr cadre didactice fără definitivat 1

Total 7

1.2. Numărul cadrelor didactice din şcoală în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice Total unitate

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Numărul total de cadre didactice din catedră 7

Numărul de cadre didactice calificate 7

Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă localitate 1


decât şcoala în care predau (navetişti)

Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală 1

2. Activitatea didactică

2.1. Promovabilitate

Situaţia la final de an, inaintea examenului de corigenţă Situaţie finală, după


examenul de
corigenţă

Total Nume Clasa

şi prenume

Corijenţi 0 - - -

Situaţie şcolară 0 - - -
neîncheiată

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

2.3. Rezultate la concursuri şcolare :

Nr. Nume si prenume clasa Premiul Concursul Profesor


crt. elev

1. Costache Theodor IX S1 Calif.jud. Olimpiada engleza Neagu-Nedelcu


Alexandra

2. Nicolae Dana Ioana IX S1 Calif.jud. Olimpiada engleza Neagu-Nedelcu


Alexandra

3. Gavrila Daria IX I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Rusu Cristina

4. Petre Cristian X I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

5. Stavre Melania X I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

6. Dan Gabriel X I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

7. Alexuta Andreea X I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

8. Dragomir Maria X I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

9. Tetu Miruna X I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

10. Cursaru Catalin X S1 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

11. Stancu Larisa X S1 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

12. Vasile Alexandru X S1 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

13. Baltaretu Ioana XIC Calif.jud. Olimpiada engleza Rusu Cristina

14. Maftei Alexandra XII I2 Calif. Jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

15. Diaconu Irina XII I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

16. Draghici Marina XII I2 Calif.jud. Olimpiada engleza Sersea Andreia

1. Sersea Maria VIII Premiul II Concurs Public Rusu Cristina


judet Speaking

2. Zett Ana VIII Premiul II Concurs Public Rusu Cristina


judet Speaking

3. Murjan Andrei X I1 Premiul II Concurs Public Neagu-Nedelcu


judet Speaking Alexandra

4. Jerca Claudia XI C Mentiune judet Concurs Public Rusu Cristina


Speaking

2.4. Activităţi desfăşurate în cadrul catedrei/ISJ/CCD

- conceperea de subiecte si testarea elevilor pentru ocuparea locurilor la clasa a IXa S1 intensiv engleza (septembrie 2016) – prof. A. Neagu-
Nedelcu, A. Patran, A. Sersea;

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- conceperea de subiecte pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Catargiu – Câmpina – prof. C. Rusu;

- evaluarea elevilor capabili de înaltă performanță (excelență) – prof. Sersea A. 5 elevi din clasa a Va intensiv engleză au fost selecționați pentru
cursurile de excelență:

1. Cristea Alina Andreea,

2. Dicu Alexandru

3. Manolescu Flavius

4. Rădulescu Iulia

5. Simion Cătălin.

Aceștia se alătură celor 5 de clasa a VIa și celor 2 de clasa a VIIIa care participă la cursurile de excelență la limba engleză.

- sedinte lunare de catedra;

- conceperea, aplicarea şi analiza testelor iniţiale la disciplina limba engleză şi limba germană – toţi membrii catedrei;

- susținerea unei ore deschise la lb. engleză pentru testarea profesorilor candidați la funcția de metodiști – prof. Neagu-Nedelcu A.

- Profesor formator la cursuri CCD Comunicare în limba engleză, 19-27.09.2016 – prof. C. Rusu.

– cercul pedagogic zona Nord – 23.11.2016 (prof. A. Sersea responsabil cerc pedagogic zona nord); participanti din scoala – prof. A. Neagu-
Nedelcu, prof. A. Sersea.

- Cursurile de excelenta (prof. Badea Daniela, Rusu Cristina, Sersea Andreia)

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- Participare la activitatea ”Metode inovative de predare a limbii engleze”, sustinuta la CCD de catre prof. Veronica Radulescu – prof.
Pătran A.
- Conceperea de subiecte pentru olimpiada locala de limba engleza – prof.A. Sersea.

3. Activitatea de formare continuă:

3.1. Cursuri de perfecţionare:

Nr.crt. Numele si prenumele Denumirea cursului Nr. de ore Nr. de


credite

1. A.Sersea Cambridge English: KET and 8 -


Preliminary

2. A. Neagu-Nedelcu Cambridge English: KET and 8 -


Preliminary

3. A. Patran Cambridge English: KET and 8 -


Preliminary

3.2. Simpozioane, sesiuni de comunicări: NU

3.3. Articole publicate in reviste de specialitate sau altele (de exemplu in cartile cu ISBN ale simpozioanelor ) NU

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

3.4. Numărul cadrelor didactice din catedră care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a
altor mijloace electronice în procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare TIC): 2

3.5. Numărul cadrelor didactice din catedră care au calitate de formatori: 1

3.6. Numărul cadrelor didactice din catedră care sunt autori / coautori de manuale şcolare sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN: 3

4. Alte activităţi (curriculare şi extracurriculare):

PROF. BADEA DANIELA

26.09.2016 - marcarea Zilei Europeana a Limbilor printr-un proiect realizat cu elevii clasei aVI-a care au confectionat postere cu imagini
si texte in limba engleza alaturi de termeni si expresii in limbile altor tari europene; posterele au fost expuse pe panourile din sala de clasa.
27.09.2016 - elevii clasei a VI-a au participat la o lectie de prim ajutor cu aplicatie practica (manechine), organizata cu sprijinul Fundatiei
ASB in colaborare cu Carrefour Shopping Centre.
09.10.2016 - insotirea elevilor clasei a VI-a la Sala Sporturilor Blejoi pentru a-si sustine colegii care fac parte din CSU Ploiesti, la meciul
cu CSU Brasov, in cadrul Campionatului National de Baschet.
15.11.2016 - elevii clasei a VI-a au participat la concursul “Invata sa programezi cu Alice” sub indrumarea prof. Nastase Luminita, Toader
Gabriela, Badea Daniela.
21-25.11.2016 -Participarea la prima întâlnire transnaţională din cadrul proiectului "The Art of Economics, the Economy of Arts ",
proiect de parteneriat strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea – KA2; intalnirea a fost organizata în oraşul Turi,
Italia, la Instituto Comprensivo “Resta-De Donato Giannini”,in perioada 21-25.11.2016.

01.12.2016 - Redactarea unui articol de prezentare a activtatilor din cadrul intalnirii transnationale de la Turi. Articolul a fost postat atat
pe site-ul scolii, pe grupul activitati_internationaleph@yahoogroups.com si pe siteul zel-romania.ning.com. Articolul va fi publicat,de
asemenea, in revista scolii, “Noi”/2017

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

La inceputul lunii decembrie elevii clasei a VI-a si-au decorat sala de clasa, au impodobit bradul, in asteptarea sarbatorilor de iarna si au
pregatit un dans tematic pentru serbarea din 22.12.2016.
10.12.2016 - organizarea unei excursii la Curtea de Arges. Obiective: vizitarea Domeniului Golesti, participarea la o activitate la
Planetariul din Pitesti, vizita la Fabrica de globulete a lui Mos Craciun de la Curtea de Arges, vizitarea Manastirii Argesului.
11.01.2017 - marcarea Zilei Internationala a cuvantului “Multumesc” printr-un proiect realizat cu elevii clasei aVI-a care au confectionat
postere cu imagini si cuvantul “Multumesc” in limbile limbile altor tari; posterele au fost expuse pe panourile din sala de clasa.

PROF. RUSU CRISTINA

- organizarea activitatii “Impreuna de Thanksgiving Day”, in cadrul careia elevii di cls. VII au prezentat, in limba engleza, elevilor de cls aVa M
semnificatia acestei zile si i-au invatat cantece specifice si au organizat concursuri.

- deplasare tematica cu elevii clasei aVIIIa la Curtea de Arges (decembrie, 2016)


-.vizionare film “Doctor Strange” (ianuarie, 2016) filmul “Alice in tara oglinzilor” (noiembrie, 2016) cu elevii cls. VIII
- organizare si insotire grup elevi participanti la activitatile de predare-invatare din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 – Concept, Cooperation,
Creation, activitati desfasurate in Gdansk, Polonia (octombrie, 2016)
- participare la activitatea transnationala din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 “The Art of Economics and the Economy of Art” care a avut loc
in Turi, Italia (noiembrie, 2016)
- vizionare impreuna cu cls. VIII e piesei de teatru “Craca de la miezul noptii” (octombrie, 2016)
- organizarea activitatii “Cosmosul- fascinanta Atractie” in cadrul careia a avut loc intalnirea elevilor si profesorilor din CNNS cu domnul
general locotenent Dumitru Prunariu.

PROF. SERSEA ANDREIA


- Participarea la receptia oferita de Ambasada Americii scolilor partenere in cadrul proiectului “America in Movies”;
- sărbătorirea Zilei Internaționale a Limbilor prin activități la clasă; coordonarea activităților de vocabular și traducere pe baza materialelor
primite de la Comisia Europeană în urma concursului Juvenes Translatores la care au participat elevii școlii noastre în anul 2015.
Activitățile s-au desfășurat cu elevii claselor a XIIa I2 și a Xa I2. Elevii au accesat și utilizat și site-ul CE http//:ec.europa.eu;
- Intalnirea cu reprezentantii British Council si prelungirea contractului de parteneriat pentru organizarea examenelor Cambridge in scoala;
- Vizionare spectacol de teatru “Craca de la miezul noptii” cu un grup de 40 elevi ai scolii (clasele XI2, XS1, XII I2);
- Organizarea “Balului Toamnei” cu elevii claselor a Va;
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- Organizarea unui atelier de confectionare de felicitari de Craciun cu elevii claselor a Xa S1 si I2 in cadrul proiectului international
“Christmas postcards”; scrierea si expedierea felicitarilor de Craciun;
- Pregatirea elevilor de clasa a Va pentru serbarea de Craciun;
- Selectie elevi pentru participarea la concursul “Speak Out”;
- Inscrierea scolii la concursul “Speak Out”; centralizarea situatiei scolilor participante la acest concurs in calitate de coordinator judetean;
- Inscrierea elevilor la examenul Cambridge KET si PET din data de 11 martie;
- Selectie poezii in limba engleza pentru revista scolii;

PROF. NEAGU-NEDELCU ALEXANDRA


- Participare la proiectul social ”Let’s Do It, Romania”
- realizare de activitati (Halloween – 31.10; Thanksgiving – 24.11; Christmas carols – 22.12.2016)
- participare prezentare universitati UK (26.09.2016), activitate SRI (19.12.2016), balul Bobocilor (18.11.2016), serbare colegiu
(22.12.2016)
- participare Balul Bobocilor

PROF. PATRAN ANDREEA MADALINA

- 24 sept. 2016 – Participare in cadrul Proiectului Let”s Do It Romania!;


- 1 Oct. 2016 – Participare la Targul Universitatilor RIUF in Bucuresti (19 elevi);
- 17 Nov. 2016 – Participare la lectie deschisa la dirigentie, sustinuta de d-na prof. Ruxandra Grancea – ”Autocunoastere, relationare in
cadrul grupului. Interviu de angajare”
- 20 Dec. 2016 – Desfasurarea campaniei umanitare ”Un zambet pentru un copil”;

PROF. MINEA FELICIA

- Pregatire elevi pentru olimpiada locala de limba germana (Stefan Razvan, cls.XI C)

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Participarea la cercurile pedagogice si activitati metodice:

 Cerc pedagogic limba germana - „ Das Spiel im Deutschunterricht”, Scoala gimnaziala „Sfantul Vasile”, Ploiesti, 23.11.2016

Activitate CCD - “ Kreative Grammatik”, Ploiesti, 7.12.2016

Analiza Swot a activităţii catedrei:

Puncte tari Puncte slabe


-Membrii catedrei participa in mare masura la proiecte naționale -Participarea scazuta a membrilor comisiei la cursuri de
și internaționale. perfectionare, simpozioane, sesiuni de comunicari.

-Activitatea cu elevii se bazează pe instruirea centrată pe elev, -Lipsa unor proiecte bazate pe lb. germana.
având ca scop final obținerea de performanțe la concursuri
naționale și olimpiade școlare. - Lipsa unor activitati transdisciplinare care sa implice
catedrele de limbi straine din scoala.
-Nivel bun de pregatire al elevilor participanti la examenele
Cambridge. -Utilizarea insuficienta a computerului si a metodelor TIC
pentru proiecte si evaluari.

Oportunităţi Ameninţări
-Participarea elevilor la proiecte internaționale. - Lipsa motivatiei elevilor pentru participarea la
concursurile scolare;
-Bază materială complexă, table interactive, videoproiectoare
etc. - Utilizarea excesiva a tehnologiei, in detrimentul lecturii.
-Posibilitatea organizării examenelor CAMBRIDGE la toate - Dificultatea realizarii de performante scolare in
nivelurile. conditiile unui orar neechilibrat (cls. Va intensiv
engleza)

Responsabil Comisie, prof. Andreia Sersea

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICĂ DE LIMBA FRANCEZĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

1. Resurse umane

1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2016-2017:
Număr cadre didactice

Număr cadre didactice cu doctorat -

Număr cadre didactice cu gradul I 3

Număr cadre didactice cu gradul II 1

Număr cadre didactice cu definitivat -

Număr cadre didactice fără definitivat 1

Total cadre didactice 5

1.2. Numărul cadrelor didactice din şcoală în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice Total unitate

Numărul total de cadre didactice din catedră 5

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Numărul de cadre didactice calificate 5

Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă localitate 1


decât şcoala în care predau (navetişti)

Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală -

2. Activitatea didactică
Toți membrii catedrei au efectuat următoarele activități:

 Întocmirea planificărilor calendaristice și pe unitatăți de învățare la toate clasele, conform programelor în vigoare
 Aplicarea testelor inițiale la clasele de început de ciclu și acolo unde s-a considerat necesar ;
 Întocmirea planului de măsuri după aplicarea testelor inițiale și urmărirea acestora pe parcursul semestrului I
 Parcurgerea integrală a curriculum-ului adaptând conținuturile programelor la nivelul de pregătire al elevilor și la nivelul specific fiecărei
clase;
 Completarea documentelor școlare și întocmirea documentelor necesare activității catedrei sau la solicitarea conducerii școlii
 În vederea dezvoltării laturii aplicative a competențelor, au fost utilizate resurse, strategii și activități de învățare precum : teste, fișe de
lucru, texte support, conversații situaționale, documente autentice (scrise sau audio), prezentări Power Point.
 Au participat la consiliile școlare, precum și la activitățile și ședințele de catedră din aria curriculară ”Limbă și comunicare”
 Au fost aplicate la toate clasele evaluări curente și sumative
 Pregătirea elevilor capabili de performanță pentru diferite concursuri organizate de Alliance Francaise și pentru olimpiada de limba
franceză
 Realizarea de fișe de lucru, materiale didactice specifice continuturilor și competențelor vizate
 Realizarea programei, planificărilor și conținuturilor pentru cursurile opționale la clasele cu predare intensivă a limbii franceze: prof.
Emilia, Badea, prof. Mariana Dascălu, prof. Oana Cozea

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

2.1. Promovabilitate:100 %

2.2. Rezultate la examenele naţionale: - nu este cazul

2.3. Rezultate la concursuri şcolare :

Nr. Nume si prenume elev clasa Premiul Concursul Profesor


crt.

1. Chirță Cristian 9S1 I Lire en fete/ Lecture Badea Emilia.

2. Griga Adelina 10 F I Lire en fete/ Lecture Dascălu Mariana

3. Dăniciuc Răzvan Ionuț 10I1 I Lire en fete /lecture Dascălu Mariana

4. Niculai Ioana 9S1 I Lire en fete /lecture Emilia Badea

5. Voicu Ștefan Sebastian 9I2 I Lire en fete/lecture Emilia Badea

6. Cosmescu Ruxandra 9C II Lire en fete/composition Oana Cozea

7. Cozea Vera 9 I2 II Lire en fete /lecture Emilia Badea

8. Dumitrache Delia 9I3 II Lire en fete /lecture Oana Cozea

9. Soroiu Roxana 10 C III Lire en fete/ composition Oana Cozea

10. Cismaru Alina Cătălina 12 S1 III Lire en fete /lecture Pătran Andreea

11. Gheorghe Alina Alexandra 12S1 mențiune Lire en fete /lecture Pătran Andreea

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

12. Ion Alexandra Elena 12S1 mențiune Lire en fete /lecture Pătran Andreea

13. Cățel Alexandra Maria 10 S2 mențiune Lire en fete /composition Mariana Dascălu

14. Iordache Dorian 11S2 mențiune Lire en fete /composition Cozea Oana.

2.4. Activităţi desfăşurate în cadrul catedrei/ISJ/CCD

 Participarea la consfătuirile profesorilor de limba franceză-14 septembrie 2016-prof. Oana Cozea


 Organizarea și evaluarea lucrărilor de la examenul de testare a elevilor de la clasele a IX-a de științe sociale, cu predare intensivă a unei
limbi străine: 02 septembrie 2016-prof.oana Cozea, Andreea Pătran
 Realizarea unui referat cu tema: ”Méthodes et procédés utilisés dans l’enseignement du FLE”
 Membru în comisia de evaluare a dosarelor pentru profesori metodiști-octombrie 2016-prof. Oana Cozea
 Participarea la cercul profesorilor de Limba Franceză 16 noiembrie, 2016- Liceul Pedagogic ”Jean Monnet”-prof. Oana Cozea
 Realizarea unei inspecții școlare ca profesor metodist, pentru înscrierea la gradul definitiv în învățământ: 23 octombrie 2016- la
Dumbrava - prof.Oana Cozea
 Completarea dosarului de aplicație pentru înscrierea concursului Lecții cu Nichita ediția a VII-a în cadrul CAEN-noiembrie 2016-
prof.Oana Cozea
 Organizarea de grupe de elevi pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de DELF –prof. Oana Cozea
 Predarea de cursuri de Limba Franceză la Alliance Francaise din Ploiesti- prof. Oana Cozea
 Participarea la Balul Bobocilor-prof. Emilia Badea

3. Activitatea de formare continuă:


 Cursuri de pregătire pentru examenul de definitivat în cadrul ISJ-PH-prof. Izabela Burtea
 Formare online pe platforma Universite de Mons ca profesor evaluator pentru TEF –prof. Oana Cozea
3.1. Cursuri de perfecţionare:

Nr.crt. Numele si prenumele Denumirea cursului Nr. de ore Nr. de

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

credite

1. Cozea Oana Evaluator ETEF 6 ore -


online

3.2. Simpozioane, sesiuni de comunicări: NU

3.3. Articole publicate in reviste de specialitate sau altele (de exemplu in cartile cu ISBN ale simpozioanelor ) NU

 3.4. Numărul cadrelor didactice din catedră care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea
calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare TIC): 1
3.5. Numărul cadrelor didactice din catedră care au calitate de formatori: 1

3.6. Numărul cadrelor didactice din catedră care sunt autori / coautori de manuale şcolare sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN: Nici
unul

ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe

 Profesori bine pregătiți  Raportul informație de acumulat-timp de fixat este


 Parcurgerea integrală a materiei dezechilibrat în favoarea informației
 Relații foarte bune între membrii catedrei și  Lacunele din gimnaziu ale elevilor din clasele a IX-a
între profesori și elevi  Elevii admiși la clasele a IX-a , Științe Sociale nu știu de
 Calitatea elevilor specificul profilului –intensiv o limbă modernă când fac
opțiunile pentru admitere-prin urmare vin elevi
neinteresați de studiul intensiv al unei limbi moderne

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Oportunităţi Ameninţări

 Cabinetul de limbi moderne  Birocrația


 Dotarea fiecărei săli de clasă  Falsa concurență cu alte limbi moderne
 Concursurile francophone organizate de Alianța  Suspendarea lucrului pe grupe la clasele cu predare
Franceză intensivă
 Formarea de grupe în vederea susținerii
examenului DELF în liceu
 Existența de firme francophone pe piața muncii
din Ploiești

REMEDIERI PROPUSE

In cadrul catedrei pentru diminuarea amenițărilor, schimbarea punctelor slabe în punct tari și creșterea calității proceslui educativ

 Demersuri suplimentare pentru popularizarea clasei a IX-a cu predare a francezei in mod intensiv
 Propunere către Consiliul de Administrație al Colegiului a lucrului pe grupe la toate clasele cu predare instensivă a limbii franceze
 Folosirea autonomiei școlare prin cele trei componente ale sale : financiară, pedagogică, materială pentru a asigura diminuarea birocrației
inutile demersului didactic efectiv.
Întocmit de responsabilul comisiei metodice (catedrei),Prof. Oana Cozea

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICĂ DE MATEMATICĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

01.09.2016-03.02.2017

1. Resurse umane

1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice

Număr cadre didactice cu doctorat 1

Număr cadre didactice cu gradul I 4

Număr cadre didactice cu gradul II -

Număr cadre didactice cu definitivat 1

Număr cadre didactice fără definitivat -

Total 6

1.2. Numărul cadrelor didactice din şcoală în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice Total unitate

Numărul total de cadre didactice din catedră 6

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Numărul de cadre didactice calificate 6

Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă localitate 1


decât şcoala în care predau (navetişti)

Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală 2

2. Activitatea didactică

2.3. Rezultate la concursuri şcolare :

Nr. Nume si Clasa Rezultat Concursul Faza Profesor


crt. prenume elev obţinut şcolar/Olimpiada coordonator
(judeţeana/naţio
nala/

internationala)

1 Ungureanu a V-a M Premiul al Regalul Interregional Soare


Răzvan Mihai II-lea Generaţiei XXI Roxana

2 Pîrvan Călin a V-a M Menţiune Regalul Interregional Soare


Alexandru Generaţiei XXI Roxana

3 Ungureanu a V-a M Menţiune LuminaMath Naţională Soare


Răzvan Mihai Roxana

4 Oprea Elena a VI-a Premiul I Olimpiada de Județeană Crăciun


Catalina

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

lingvistica Liliana

5 Oprea Elena a VI-a Menţiune Regalul Interregional Crăciun


Catalina Generaţiei XXI Liliana

6 Oprea Elena a VI-a Menţiune LuminaMath Naţională Crăciun


Catalina Liliana

De asemenea, mai mulţi elevi ai colegiului s-au calificat pentru etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, ce se va desfăşura în data de
19.03.2016.

NUMELE SI PRENUMELE PROFESOR


NR CRT CLASA
ELEVULUI ÎNDRUMATOR
1 Chiriţă Ana Maria 5 Soare Roxana
2 Constantin Eduard Ştefan 5 Soare Roxana
3 Epure Tiana Maria 5 Soare Roxana
4 Pîrvan Călin Alexandru 5 Soare Roxana
5 Stoichiciu Eric Constantin 5 Soare Roxana
6 Ungureanu Mihai Răzvan 5 Soare Roxana
7 Cosac C. Alexia 6 Craciun Liliana
8 Oprea A. Elena Catalina 6 Craciun Liliana
9 Veleat I. Valentina 6 Craciun Liliana
10 Dumitrache Sabina Ioana 7 Soare Roxana
11 Jercalau Vlad 9 Stan Roxana
12 Dragomir M. Maria Iuliana 10 Craciun Liliana
13 Frânculescu P. Amelia Ioana 10 Craciun Liliana
14 Stanescu Mihail Alexandru 10 Vasile Stefania
15 Dinu Vlăduţ 11 Soare Roxana
16 Dragomir Ioana -Andreea 11 Soare Roxana
17 Ene Alexandru Cristian 11 Soare Roxana
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

18 Enescu Evelyn 11 Soare Roxana


19 Gavriloiu Andreea 11 Soare Roxana
20 Minea Claudia 11 Paun Dragos
21 Nicolae Andra Diana 11 Soare Roxana
22 Panait Georgiana 11 Paun Dragos
Elevii colegiului calificati pentru etapa judeţeană a CONCURSULUI DE MATEMATICA APLICATA „Adolf Haimovici”, ce se va
desfăşura în data de 19.03.2016 sunt:

Specializarea (stiinte ale Numele și prenumele


Nr
Numele și prenumele elevului naturii / tehnic / economic- Clasa cadrului didactic de la
Crt
resurse / uman clasă

1 David Ioana Catalina Stiinte ale naturii 9 Totolici Ioana


2 Craciun Iulia Gabriela Stiinte ale naturii 9 Totolici Ioana
3 Ilie Iulia Teodora Stiinte ale naturii 9 Totolici Ioana
4 Pana Iuliana Stiinte ale naturii 9 Totolici Ioana
5 Roman Mihaela Adriana Stiinte ale naturii 9 Totolici Ioana
6 Maidan Marilena-Petruta Stiinte ale naturii 10 Vasile Stefania
7 Stroe Antonia-Maria Stiinte ale naturii 10 Vasile Stefania
8 Tudorache V. Andrei Valentin Stiinte ale naturii 11 Craciun Liliana
9 Grigore Andreea Uman 9 Stan Roxana
10 Voinea Diana Uman 9 Stan Roxana
11 Cernat Natalia Gabriela Uman 10 Stan Roxana
12 Moraru Nicolae Uman 10 Paun Dragos
13 Nita Gabriel Cristian Uman 11 Stan Roxana
14 Radu Alin Uman 12 Stan Roxana
15 Blidaru Alexandra Gabriela Uman 12 Paun Dragos
16 Lisita Andreea Uman 12 Paun Dragos

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

2.4. Activităţi desfăşurate în cadrul catedrei/ISJ/CCD

a) Lecţii în cadrul Centrului de Excelenţă - matematică

 Crăciun Liliana – clasa a VII-a


 Soare Roxana – clasa a IX-a
 Totolici Ioana – clasa a IX-a
b) Participare la Cercul pedagogic al profesorilor de matematică desfăşurat la Colegiul Național „Jean Monnet” Ploieşti în data de
16.01.2017

c) Participare la testarea nivelului cognitiv al elevilor pentru “Identificarea si Selectia Tinerilor Capabili de Inalta performanta”, anul scolar
2016 – 2017, in cadrul Centrului Judetean de Excelenta Prahova – asistenţă, prof. Păun Dragoş.

3. Activitatea de formare continuă:

3.2. Simpozioane, sesiuni de comunicări:

Numele cadrului didactic Titlul comunicării Sesiunea de comunicări

Crăciun Liliana „Fibonacci,numărul de aur şi armonia Simpozionul Naţional ”Ecoterra” – ediţia a VIII-a – cu tema:
naturii” „Personalități marcante în istoria omenirii” - 9 decembrie 2016
Totolici Ioana

Soare Roxana „Thales şi Pitagora, mari înţelepţi ai Simpozionul Naţional ”Ecoterra” – ediţia a VIII-a – cu tema:
Greciei Antice ” „Personalități marcante în istoria omenirii” -9 decembrie 2016

3.3. Articole publicate in reviste de specialitate sau altele (de exemplu în cărţile cu ISBN ale simpozioanelor )

Numele cadrului didactic Titlul Revista/Publicaţia ISBN/ISSN

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Crăciun Liliana „Teste trandisciplinare Editura DidacticaPublishingHouse ISBN: 978-606-683-225-0


pentru pregătirea evaluării
Soare Roxana naţionale”, clasa a VI-a
Totolici Ioana Matematică şi Ştiinţe –
editia a II-a

Crăciun Liliana Ora de matematica-clasa editura NOMINATRIX. ISBN 978-606-94029-8-6


aVII-a, partea I si II
Soare Roxana

Totolici Ioana

Crăciun Liliana „Fibonacci,numărul de aur Revista Simpozionului Naţional ISBN 978-606-8752-46-4


şi armonia naturii” ”Ecoterra” – ediţia a VIII-a
Totolici Ioana

Soare Roxana „Thales şi Pitagora, mari Revista Simpozionului Naţional ISBN 978-606-8752-46-4
înţelepţi ai Greciei Antice ” ”Ecoterra” – ediţia a VIII-a

4. Alte activităţi (curriculare şi extracurriculare):

Prof. Păun Dragoş a însoţit lotul judeţului Prahova la Concursul National de Matematica – Fizica “Vranceanu – Procopiu” – Bacau 2016

Prof. Stan Roxana este înscrisă la facultate anul III, UPG Ploiesti

Întocmit,

Responsabil catedră,

prof. Crăciun Liliana


Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE FIZICĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

În anul şcolar 2016-2017 Comisia a avut următorii membrii:


- Prof. Dumitrescu Cătălina, gr.I
- Prof. Răduţă Norica, gr. I
- Prof. Bejan Carmen, gr. II
- Prof. Gurban Dan, debutant
- Laborant Mureşan Manuela

Analizând activitatea desfăşurată de membrii comisiei în primul semestrul al anului şcolar 2016-2017 putem evidenţia următoarele:
Realizarea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare în vigoare şi ţinând cont de recomandările primite la
Consfătuirea profesorilor de fizică. Analiza temeinică a manualelor şcolare, buletinelor informative şi a revistelor de specialitate astfel încât
la întocmirea documentelor individuale să se ţină cont de aceste lucruri. La realizarea acestor documente, fiecare profesor al catedrei a avut
în vedere crearea condiţiilor favorabile elevilor în vederea formării şi dezvoltării competenţelor specifice.
Proiectarea activităţii didactice a avut în vedere permanenta antrenare a elevilor în luarea unor decizii privind sarcinile de lucru necesare
în rezolvarea de probleme, teoretice şi practice, specifice.

Au fost întocmite şi aplicate teste iniţiale la toate clasele de început de ciclu (clasele a VI-a şi a IX-a), iar în urma analizei rezultatelor
obţinute au fost evidenţiate o serie de dificultăţi iar fiecare profesor şi-a propus o serie de soluţii în vederea remedierii problemelor apărute.
Au fost aplicate teste iniţiale și la clasele a XII-a în vederea pregătirii şi orientării elevilor pentru susţinerea examenului de bacalaureat,
respectiv admitere la facultăţi cu profil tehnic.

A fost realizata o planificare echilibrată a orelor de fizica în laborator și care a fost respectată de toti membrii catedrei. În acest mod
majoritatea membrilor catedrei au realizat experimentele obligatorii, reale şi virtuale, precizate de programele şcolare ajutati si de d-na

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

laborantă. În cadrul lecţiilor cu caracter experimental s-a urmărit educarea elevilor în spiritul muncii în echipă, a respectului pentru
activitatea de cercetare, a respectului pentru adevărul ştiinţific, pentru aplicarea în practică a cunoştinţelor de fizică dobândite.

Tezele au fost susţinute în conformitate cu reglementările în vigoare, fiecare profesor elaborând subiecte proprii.
Procentul de promovabilitate la finele semestrului I este de 100% la fizică.

Pregătirea elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de bacalaureat s-a desfăşurat conform planificării întocmite de fiecare profesor în
parte.

În semestrul I Catedra de Fizică a coordonat desfășurarea Concursului Național de Fizică PHI, organizat de Universitatea ”Alexandru
Ioan Cuza” din Iași și Centrul Regional Iași pentru Tineri Capabili de Performanță. În centrul 12ploiesti au participat și elevi de la Colegiul
Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești ct și de la Școala ”Spectrum” Ploiești. Au participat un număr de 49 de elevi după cum urmează:
- 9 elevi clasa a VI-a, Școala Spectrum, profesor coordonator Mehedinți Adrian
- 3 elevi clasa a VII-a, Școala Spectrum, profesor coordonator Mehedinți Adrian
- 7 elevi clasa a VIII-a, Școala Spectrum, profesor coordonator Mehedinți Adrian
- 1 elev clasa a IX-a, Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, profesor coordonator Bejan Carmen
- 3 elevi clasa a X-a de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu” și Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, profesori coordonatori Bejan
Carmen și Constantinescu Nicoleta
- 6 elevi clasa a XI-a de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, profesor coordonator Răduță Norica
- 20 elevi clasa a XII-a de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu” și Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, profesori coordonatori Răduță
Norica și Constantinescu Nicoleta.

În cadrul orelor pentru clasele de Excelență la fizică d-ra prof. Norica Răduță a susținut tema ” Efectele curentului electric” la clasa a
VIII-a.

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Bună a fost și activitatea d-nei laborante Mureşan Manuela, care permanent s-a îngrijit de buna dotare şi buna desfăşurare a orelor cu
caracter experimental dar și de păstrarea inventarului laboratorului. D-na laborantă are și jumătate de normă de casier, fiind responsabilă cu
distribuirea burselor și a decontării abonamentelor elevilor.

Şedinţele Comisiei metodice s-au desfăşurat aproape lunar şi au atins toate aspectele activităţii specifice derulate în cadrul orelor de
fizică ( partea teoretică, practică şi experimentală).

În luna decembrie 2016 a fost întocmit și înaintat către Serviciul Administrație necesarul de materiale pentru anul 2017 la catedra de
fizică în vederea realizării în condiții optime a orelor experimentale și teoretice.

Tot în luna decembrie a fost elaborat, prin consultare cu membrii catedrei, proiectul de încadrare pentru anul școlar 2017/2018.

D-na profesor Norica Răduță a participat atât la Cercul Pedagogic al Profesorilor de fizică de la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva”
Ploiești cât și la Activitatea susținută la CCD Prahova cu tema ”Utilizarea softului educațional în lecțiile de fizică”.

Membrii catedrei au participat la simpozioane și sesiuni de comunicări științifice după cum urmează:
D-ra prof. Norica Răduță a participat la Simpozionul Național Ecoterra-ediția a VIII-a :Personalități marcante în evoluția omenirii” unde a
prezentat lucrarea ” Propagarea luminii și eterul luminifer”, lucrarea a fost publicată în revista simpozionului cu ISBN 978-606-8752-46-4.
D-na prof. Carmen Bejan a participat la Sesiunea de comunicari “Creativitate și cunoaștere în fizica” de la Colegiul Tehnic ”Toma N.
Socolescu” Ploiesti.

În semestul I al anului școlar 2016-2015 au fost derulate și o serie de activități extracurriculare de către membrii catedrei, după cum
urmează:
D-na Răduţă Norica, în calitate de coordonatoare a echipei de elevi participanţi la concursul de cultură generală „The Best”, a format și
îndrumat echipa reprezentativă a colegiului. Totodată a îndrumat şi pregătit şi galeria care a susținut echipa în concurs. Din păcate și în acest
an nu s-a mai obţinut calificarea în finala acestui concurs .

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Totodată, dânsa a participat la organizarea Balului Bobocilor, membru juriu, la Serbarea de Cracin dar si a diferitelor activitati
extracurriculare derulate in cadrul Colegiului “Nichita Stanescu”.
La Balul Bobocilor a participat și d-na Bejan Carmen în calitate de diriginte al clasei IX C.

D-na prof. Răduță Norica a coordonat și activitatea elevilor care au elaborate articole pentru revista școlii.

D-ra prof. Norica Răduță face parte din următoarele comisii:


- Comisia Metodică a Profesorilor de Fizică- responsabil;
- Comisia de Formare continuă-responsabil;
- Comisia de Mobilitate- responsabil;
- Comisia de Orar și Servicu pe școală- membru

Analiza SWOT a activității catedrei:

PUNCTE FORTE:
- Existenţa laboratorului şi a materialelor necesare- posibilitatea de realizare de experimente sub supravegherea laborantului
- Nivelul ridicat de pregatire al elevilor, ce se reflectă în rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat
- Participarea la diferite proiecte derulate in cadrul scolii dar si la nivel local/judetean/national
- Profesori calificați
- Dotarea claselor cu PC-uri și videoproiectoare, și table SMART

PUNCTE SLABE:
- Resursele materiale, deşi există, nu sunt utilizate corespunzător de catre unii membri ai comisiei
- O insuficientă circulatie a informațiilor importante între membrii catedrei
- Unele deficiențe în evaluarea elevilor, mai ales orală

OPORTUNITĂŢI:
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- Participarea la activitati si concursuri derulate la nivelul judetului ( olimpiada, concurs PHI, concurs de cultura generala THE BEST )
- Diseminarea la nivel judetean a rezultatelor obtinute de către elevi
- Participartea la proiecte naţionale şi international
- Introducerea TIC în lecțiile de fizică
- Învățarea prin proiecte
- Dezvoltarea competențelor digitale și de comunicare la elevi

AMENINŢĂRI:
- Scăderea interesuluil elevilor pentru studiul fizicii
- Diminuarea numarului de clase
- Interesul scazut pentru participare la concursuri de fizica

Plan de imbunatatire:
- O mai bună planificare a lucrărilor de laborator şi a orelor AeL
- Introducerea in cadrul orelor a experimentului
- O mai buna participare la concursuri şi olimpiade
- Asistenţe la ore
- Simularea examenului de bacalaureat
- Realizarea de noi parteneriate cu caracter stiintific

Responsabil comisie metodică,


prof. Norica Răduţă

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICA CHIMIE/BIOLOGIE

RAPORT DE ACTIVITATE

Componenţa catedrei: Director, Prof.Dr. Argesanu Carmen,


Prof. Constantin Cristina, Prof.Negoita Dorina,
Insp Sc. Prof. Olteanu Silvia, Prof. Popa Niculina, Prof. Costache Mariana, Prof. Sandu Manuela Monica-Resp. Catedra
Daca exista CDS si Denumirile / clase: DA
,,EDUCATIE PENTRU SANATATE,, clasa a XI-a si a XII-a filologie

Activitatea de formare continua

Curs Nume profesor Durata (ore) Credite

,,Managementul educațional performant,, OLTEANU SILVIA- 72 15

Grad didactic I NEGOITA DORINA

Simpozioane

Simpozion Nume profesor Rolul* Tema comunicarii

Simpozionului Naţional,, Ecoterra,, 9 decembrie OLTEANU SILVIA sustinator ,,Geniile, IQ- ul și


2016 internetul,,
,,Personalități marcante în evoluția omenirii ,,Ediţia a
ARGESANU CARMEN sustinator ,,Nowell, Hungerford și
VIII- a

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

cromozomul Philadelphia,,

CONSTANTIN MARIA sustinator ,,Jacob Berzelius- viața și


CRISTINA opera sa,,

Publicatii

Denumire publicatie Nume profesor Articol ISBN/ISSN

Bacalaureat 2016 biologie IX- X OLTEANU SILVIA ISBN 978-606-93580-3-0

Bacalaureat 2016 biologie XI- XII OLTEANU SILVIA ISBN 978-606-93584-3-0

Ghid de experimente in biologie OLTEANU SILVIA ISBN 978-606-593-030-8

,,O calatorie prin corpul uman,, OLTEANU SILVIA ISBN978-606-683-183

OLTEANU SILVIA ISBN 978-606-8752-46-4


,,Personalități marcante în evoluția
omenirii ,, ARGESANU CARMEN ISBN 978-606-8752-46-4

CONSTANTIN MARIA ISBN 978-606-8752-46-4


Ediţia a VIII- a a Simpozionului National ,, CRISTINA
Ecoterra,,

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Activitaţi în cadrul catedrei şi în cadrul comisiilor metodice:

1) Întocmirea documentelor catedrei:

- Întocmirea planificarilor calendaristice pentru anul şcolar 2016-2017 la disciplinele chimie si biologie de catre fiecare cadru didactic.

- Întocmirea şi redactarea planificarilor pe unitati de invatare, specifice disciplinei

- Administrarea testelor iniţiale pentru clasele de inceput de ciclu scolar, analiza lor si stabilirea măsurilor recuperatorii.

- Graficul orelor de pregatire suplimentara în vederea examenelor naţionale şi a concursurilor / olimpiadelor şcolare.

- Stabilirea graficului de interasistenţa la orele de chimie şi de biologie pentru sem. I -an scolar 2016-2017.

2) Desfaşurarea lunară a şedinţelor de catedra pentru optimizarea procesului instructiv-educativ.

3) Organizarea si desfăşurarea cursurilor de excelenţă la disciplinele chimie si biologie, în C. N.,, Nichita Stanescu ,, Municipiul Ploiesti, cu
participarea profesorilor din catedra de chimie- biologie:

Prof. Dr. Carmen Argesanu-chimie

Prof. Cristina Constantin-chimie

Insp. Scolar de specialitate- Silvia Olteanu- biologie

Prof. Manuela Monica Sandu-biologie

4) Participarea la activitatea metodică desfășurată la C.C.D. Ploiesti, cu tema: ,,Relația dintre competențele, conținuturile din programa școlară și
proiectarea itemilor frecvent folosiți în evaluare la disciplina chimie,, prof. Constantin Maria Cristina, participanți: dir. Prof.dr. Argeșanu
Carmen, prof. Negoiță Dorina

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

5) Încheierea acordului de parteneriat între C.N.N.S. PLOIESTI și L.T. ,,NICOLAE IORGA,, Brăila, pentru derularea Proiectului cu tema: ,,
Sesiunea de comunicări științifice de fizică, chimie, biologie- Științele naturii,,.

6) Participări lunare la întâlnirea asociaţiei profesorilor de biologie, în C.N.,,Nichita Stănescu,, Ploieşti ( Insp. Sc. De specialitate, prof. Olteanu
Silvia, prof. Sandu Monica).

Activităţi extracurriculare:

Participarea la Concursul Național ”Cum se face?” organizat de către U.P.Bucureşti, 23-25 octombrie 2016 :

Director,prof. Carmen Argeșanu

Clasa a XI-a C-elevi : Baltareţu Ioana si Manole Ioana Lidia-lucrare ,,Le pHormidable,, :- premiul II

Tanase Madalina si Tudorache Andrei Valentin: tema ,,Stiinta luminii,,

Sesiunea de comunicări științifice FIZICA, CHIMIA, BIOLOGIA- ȘTIINȚE ALE NATURII- decembrie2016, prof. Coordonator ARGEȘANU
CARMEN :
Participanți :
Popescu Ioana, Stegărescu Alexandra- clasa a XII-a : PREMIUL III
Băltărețu Ioana, Manole Ioana- clasa a XI-a : MENȚIUNE
Maidan Marilena, Soare Andreea- clasa a X-a : diploma de participare
Dicu Evelina, Gheorghe Alexandra- clasa a IX- a : diploma de participare

Participarea la cercurile pedagogice si activitati metodice:


Participare la consfatuirile profesorilor de chimie- biologie -sept. 2015 (toţi membrii catedrei)
Cerc pedagogic liceu- 08.12.2016 C.N. I.L. Caragiale Ploiesti
Participare profesorii de chimie: Prof. dr. Carmen Argesanu, Prof. Maria Cristina Constantin, Prof.Negoita Dorina
Participare la Cercul Pedagogic de biologie de la Liceul teh. ,,Victor Slăvescu,, Ploiesti 24. 10.2015, cu Tema: ,,Aplicaţii
practice, condiţie esenţială în fundamentarea cunoştinţelor teoretice şi sporirea atractivităţii lecţiilor de biologie,,.

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Ediţia a VIII- a a Simpozionului Naţional Ecoterra ,, Personalități marcante în evoluția omenirii,,. Participanţi: Insp. Şc. De
specialitate, prof. Olteanu Silvia, Dir. Prof. Dr. Argeşanu Carmen, prof. Constantin Maria Cristina
Referate la comisia metodica:

,, Integrarea metodelor moderne in predarea- invatarea chimiei,,- Prof. Dorina Negoita, participanți- membrii catedrei.

Parteneriate si proiecte:

Înscriere participare la proiectul scolar judetean ,,Tânărul ecologist, ocrotitorul mediului,,.


Încheierea acordului de parteneriat între C.N.N.S. PLOIESTI și L.T. ,,NICOLAE IORGA,, Brăila, pentru derularea Proiectului
cu tema: ,, Sesiunea de comunicări științifice de fizică, chimie, biologie- Științele naturii,,.

Analiza SWOT a activitatii catedrei

Semestrul I

Anul şcolar 2016-2017

Puncte tari Puncte slabe

 Desfăşurarea cursurilor de excelenţă, pentru clasele a X-a în


cadrul liceului.
 Desfăşurarea orelor în laboratoare moderne.  Reticenţa elevilor pentru participarea la programul de
 Program de pregătire suplimentară a elevilor pentru pregătire suplimentară cu profesorii şcolii. ( ei, preferă
obţinerea performanţelor pregătirile particulare)
 Atragerea elevilor către performanţă  Program de studiu în două schimburi
 Profesori bine pregătiţi, cunoscuţi, dedicaţi meseriei şi  Lipsa de interes crescand a elevilor pentru chimie si biologie
apreciaţi
 Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Oportunităţi Ameninţări

 Programe de pregătire speciale pt. olimpiade şi concursuri  Instabilitatea legislativă şi a curriculumului în sistemul de
 Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă învăţământ
 Participarea la proiecte naționale și internaționale  Numar mic de ore la disciplina- biologie.
 Sesiuni de comunicări ştiinţifice  Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline
 Posibilitatea de acces la instituţii de învăţământ superior din  Salarizarea inadecvată duce la pierderea unor prof. valoroşi
Europa  Politica de discreditare a profesorilor in fata parintilor si a
elevilor

Plan de imbunatatire

-Stimularea elevilor pentru participare la pregatirile suplimentare organizate de scoala.

- Realizarea unor activitati transdisciplinare, in care sa fie implicati profesorii din aria curriculara stiinte, in vederea dezvoltarii spiritului de lucru
in echipa.

- Implicarea elevilor in proiecte si atragerea lor prin recompense (premii, diploma).

Responsabil Comisie, prof. Sandu Monica

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICA ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI GEOGRAFIE

RAPORT DE ACTIVITATE

1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2016-2017, sem I:

Număr cadre didactice

Număr cadre didactice cu doctorat -

Număr cadre didactice cu gradul I 4

Număr cadre didactice cu gradul II 2

Număr cadre didactice cu definitivat 1

Număr cadre didactice fără definitivat -

Total 7

1.2. Numărul cadrelor didactice din şcoală în anul şcolar 2016-2017, sem. I:

Număr cadre didactice Total unitate

Numărul total de cadre didactice din catedră 7

Numărul de cadre didactice calificate 7

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă localitate -


decât şcoala în care predau (navetişti)

Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală 1

COMPONENȚA CATEDREI:

-ILINCA ALINA-prof. logică, argumentare și comunicare; filosofie; studii sociale

-INCONTRERA ARTURO –prof. economie; educație antreprenorială

-GRANCEA RUXANDRA- prof. psihologie; sociologie ; cultură civică

-PĂTĂCHIE ELISABETA- prof. filosofie

-POPA RODICA- prof. geografie

-ENACHE DAN- prof. geografie

-ENACHE VERONICA- prof. geografie

CDȘ: EDUCATIE PENTRU DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA-cls. a XI-a F

EDUCAȚIE FINANCIARĂ-cls. a XII-a S1 și S2

2. Activitatea didactică

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

2.3. Rezultate la concursuri şcolare :

S-au obtinut urmatoarele rezultate la disciplinele socio-umane la faza locala a olimpiadei. Urmatorii elevi sunt calificati pentru etapa
judeteana a Olimpiadei de Stiinte Socio-umane:

OBIECT DE NUMELE SI CLASA NOTA NUMELE SI


ÎNVĂȚĂMÂNT PRENUMELE OBTINUTA PRENUMELE
ELEVULUI (CU PROFESORULUI
INITIALA INDRUMĂTOR
TATALUI)
LOGICA, TRIFU P. a XII-a 9.50 ILINCA ALINA
ARGUMENTARE ANAMARIA S1 ELENA
SI IOSEFINA
COMUNICARE
LOGICA, DOBROGEANU C. a XII-a 9.20 ILINCA ALINA
ARGUMENTARE ANA-MARIA S1 ELENA
SI
COMUNICARE
LOGICA, GOGAN V.R. IULIA a IX-a 9.00 ILINCA ALINA
ARGUMENTARE ADRIANA S1 ELENA
SI CRESIDA
COMUNICARE
PSIHOLOGIE STOICA D. a XII-a 9.50 GRANCEA ELENA
LUCIANA I2 RUXANDRA
STEFANIA
PSIHOLOGIE NICOLAE N. a XII-a 9.40 GRANCEA ELENA
CARMEN S1 RUXANDRA
MIHAELA
PSIHOLOGIE PIRVANOIU E. A. a XI-a 9.30 GRANCEA ELENA
ALEXANDRU F RUXANDRA
GEORGIAN
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

PSIHOLOGIE PLAIASU M. C. a XI-a 9.20 GRANCEA ELENA


ELENA CRISTINA F RUXANDRA
ECONOMIE BACIU I. OANA a XII-a 8.90 INCONTRERA
STEFANIA S1 ARTURO DAN
ECONOMIE IACOB D. a XII-a 8.75 INCONTRERA
ALEXANDRU S1 ARTURO DAN
ECONOMIE VASILE C. a XII-a 8.50 INCONTRERA
ALEXANDRU S1 ARTURO DAN
CRISTIAN
FILOSOFIE SOARE N. a XII-a 8.70 ILINCA ALINA
DAIANA ANA- F ELENA
MARIA

La disciplina geografie acesta este evidenta rezultatelor elevilor la faza locala a Olimpiadei de Geografie si care s-au calificat la faza
judeteana:

Nr. Nume si prenume elev clasa Nota Profesor


crt.
1 BALAN L. NATALIA ALICE VII 9.00 Enache Veronica
2 IORDACHE D.I. IOANA DIANA VII 9.00 Enache Veronica
3 CRACIUN C. ALEXANDRA STEFANIA VII 8.70 Enache Veronica
4 MARCU V. ALEXANDRA ELENA VI 9.00 Enache Veronica
5 GUTA A. TUDOR STEFAN VI 9.00 Enache Veronica
6 ROSCA C. DARIA IOANA VI 8.80 Enache Veronica
7 DAVISCA I.C. ILINCA REBECA VI 8.60 Enache Veronica
8 NEAGU V. STEFANIA CRISTINA VM 9.00 Enache Veronica
9 IRIMIA A.V. ANA-MARIA VM 8.6 Enache Veronica
10 STOCHECI C.G. IOANA DARIA VE 9.00 Enache Veronica
11 TRANDAFIR R.I. IOANA ANAMARIA VE 8.80 Enache Veronica

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

12 CAPRA N. DARIA GABRIELA VE 8.60 Enache Veronica


13 UNGUREANU M.A. CALIN VICTOR VIII 8.70 Popa Rodica
14 ENE F. OANA DENISA X S2 9.20 Enache Dan
15 STANESCU R. MIHAIL ALEXANDRU X I3 9.20 Popa Rodica
16 PREDA I. OANA RAMONA X S2 9.00 Enache Dan
17 IONESCU V. VLAD ANDREI X S2 8.80 Enache Dan
18 PIRVANOIU E.A. ALEXANDRU GEORGIAN XI F 9.20 Enache Dan
19 PLAIASU M.C. ELENA CRISTINA XI F 9.00 Enache Dan
20 MARCU O. BOGDAN CRISTIAN XII F 8.70 Enache Dan
21 RINCEANU G. ALEXANDRU VALENTIN XII F 8.70 Enache Dan

2.4. Activităţi desfăşurate în cadrul catedrei/ISJ/CCD

Profesorii de geografie au participat la Cercul profesorilor de geografie nr. 1: Liceul Teoretic ,,Grigore Tocilescu’’ Mizil, 18.11.2016,
Corelatii inter, pluri si transdisciplinare in predarea geografiei

ENACHE DAN

- septembrie 2016 - participarea la Consfatuirile de geografie;


- sustinerea cursurilor pentru Excelenta la geografie: clasele VIII si XII, in cadrul CN I.L.C. Ploiesti: 5.11.2016 si 17.12.2017;
- ianuarie – februarie 2017 – elaborarea unor subiecte pentru fazele judeteana si nationala a olimpiadelor de geografie.

ENACHE VERONICA

- septembrie 2016 - participarea la Consfatuirile de geografie;


- 8 noiembrie 2016 – sustinerea unei activitati cu elevii claselor a V, VI, VII-a, cu ocazia Zilei Internationale a Zonelor Urbane.

POPA RODICA

- Simpozion ,,Ziua internationala a Marii Negre’’ – 31.10.2016, impreuna cu clasele 11 I1 si a VIII-a, impreuna cu Constantin Mihaela;
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- septembrie 2016 - participarea la Consfatuirile de geografie;

GRANCEA RUXANDRA

- participarea la Consfatuirile judetene ale profesorilor de stiinte socio-umane din septembrie 2016
- realizarea planificarilor - atat semesriale, cat si pe unitati de invatare;
- prezentarea concluziilor privind nivelul de pregatire a elevilor in urma testelor de inceput de an scolar si analiza rezultatelor obtinute de elevi la
testele initiale de evaluare a cunostintelor.
- pregatirea suplimentara a elevilor pentru examenul de bacalaureat la disciplina psihologie
- organizarea sedintelor de catedra si redactarea in registrul catedrei noastre a proceselor verbale
-comemorarea poetului Nichita Stanescu- activitate realizata in centrul orasului unde se gaseste statuia poetului-clasa a XI-a S1
-participarea la Bucuresti in sediul Facultatii de Filosofie la intalnirea reprezentantilor profesorilor de stiinte socio-umane din tara cu ministrul de
atunci Mircea Dumitru si cu secretarul de stat Sorin Costreie, precum si cu dl. insp. din minister Stoica Eugen referitor la modificarile ce ar
trebui aduse planurilor cadru la disciplinele socio-umane;
-ianuarie 2017 - desfasurarea fazei locale a Olimpiadei de stiinte socio-umane, corectarea lucrarilor si centralizarea rezultatelor elevilor calificati
la faza judeteana la toate disciplinele socio-umane
ILINCA ALINA

- participarea la Consfatuirile judetene ale profesorilor de stiinte socio-umane din septembrie 2016
- realizarea planificarilor - atat semesriale, cat si pe unitati de invatare;
- prezentarea concluziilor privind nivelul de pregatire a elevilor in urma testelor de inceput de an scolar. Analiza rezultatelor obtinute de elevi la
testele initiale de evaluare a cunostintelor.

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

- pregatirea suplimentara a elevilor pentru examenul de bacalaureat la logica si filosofie


- participarea la sedintele de catedra
- 17 nov. 2016 – sarbatorirea “Zilei mondiale a filosofiei”, ocazie cu care elevii claselor XIIF, XIIS1 si XIIS2 au prezentat eseuri cu tema
“Natura umana”
-ianuarie 2017 - desfasurarea fazei locale a Olimpiadei de stiinte socio-umane si corectarea lucrarilor
INCONTRERA ARTURO

- Inspectie la clasa in cadrul sustinerii activitatilor pentru obtinerea gradului didactic I

- activitate CCD in luna decembrie in cadrul careia am diseminat catre colegii de stiinte socio-umane din judet tematica si problemele dezbatute
in lucrarea de gradul I, realizand o sinteza cu titlul: „Firma furnizoare de servicii de utilitate publica”

- participare la sedintele de catedra

- participarea la activitatile din cadrul proictului AEEA

PATACHIE ELISABETA

-inspectie la inceputul anului scolar, la clasa a XII-a I1, la disciplina filosofie, la care a asistat inspectorul de specialitate si responsabilul catedrei

-participare la Consfatuirile profesorilor de stiinte socio-umane

3. Activitatea de formare continuă:

3.1. Cursuri de perfecţionare:

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Curs Nume profesor Durata Credite


(ore)
Universitatea din București, Facultatea de Filosofie Grancea Ruxandra 2 ani
Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale-
program masteral
Consilier pentru dezvoltare personala COR 242324-furnizor SC. Grancea Ruxandra 45 ore
ALLURE LINE S.R.L. BUCURESTI
Management educational performant- furnizor: SC. EMAFIL Popa Rodica 15
PROFESIONAL SRL-D

Finalizare grad I Incontrera Arturo

In curs de finalizare grad I(a sustinut lucrarea de grad la inceputul Enache veronica
semestrului al II lea)

3.2. Simpozioane, sesiuni de comunicări:

Simpozion Nume profesor Rolul* Tema comunicarii

Ecoterra editia din anul 2016-luna Grancea Ruxandra Sustinator de Surse ale fericirii si tipurile temperamentale
decembrie comunicare
.
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

4. Alte activităţi (curriculare şi extracurriculare):

ENACHE DAN

- 12-13 noiembrie 2017 – realizarea unei excursii tematice pe traseul Ploiesti – Adamclisi – Enisala – Tulcea – Braila – Ploiesti;
- participare Proiect voluntariat-prim ajutor cu clasa a IX-a S1;
- ianuarie 2017 – publicarea unui articol in revista scolii;
ENACHE VERONICA

- 12-13 noiembrie 2017 – realizarea unei excursii tematice pe traseul Ploiesti – Adamclisi – Enisala – Tulcea – Braila – Ploiesti;
- ianuarie 2017 – publicarea unui articol in revista scolii.
POPA RODICA

-participare Proiect voluntariat-prim ajutor cu clasa a X-a I3;

- 5-6.11.2016 – Excursie tematica pe traseul Ploiesti- Tg. Jiu – Ploiesti, cu clasele a X-a I3, S1, S2, XI C;
- Articol in revista scolii despre Simpozionul ,,Ziua Marii Negre’’;
- participare la concursul ,,The Best’’ cu elevul Marculescu Dan, clasa XS1;

ILINCA ALINA

- 24 septembrie 2016 - Ziua de Curatenie Nationala - am participat la actiunea de voluntariat "Let's do it, Romania!
- am participat la "Balului Bobocilor", desfasurat pe 18 noiembrie 2016 la Restaurant Central
- 7 decembrie 2016 - am participat la instruirea privind acordarea primului ajutor, instruire desfasurata de catre Asociatia de Sprijin si Binefacere
Romania - Federatia Samaritenilor Romani
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

INCONTRERA ARTURO:

-Profesor insotitor balul VIP –decembrie 2016

-Excursie Alba Iulia –octombrie 2016

GRANCEA RUXANDRA

- 24 septembrie 2016 - Ziua de Curatenie Nationala - am participat la actiunea de voluntariat "Let's do it, Romania!
- am participat la "Balului Bobocilor", desfasurat pe 18 noiembrie 2016 la Restaurant Central
- 5-6.11.2016 – Excursie tematica pe traseul Ploiesti- Tg. Jiu – Ploiesti, cu clasele a X-a I3, S1, S2, XI C;
-excursie tematica la Bran-Rasnov cu elevii clasei a XI a F in luna noiembrie 2016
-profesor insotitor balul VIP –decembrie 2016

PATACHIE ELISABETA

-participarea la activitatea de comemorare a poetului Nichita Stanescu

-participare cu elevii clasei a XII-a I2 la activitatea de prevenire a consumului de droguri, activitate organizata cu sprijinul Politiei

Analiza Swot a activităţii catedrei:

Semestrul I

Anul şcolar 2016-2017

Puncte tari
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

 Profesori calificați și bine pregătiți, motivați și cu aptitudini pedagogice


 Program de pregătire suplimentară a elevilor pentru obţinerea performanţelor
 Atragerea elevilor către performanţă
 Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă și de colaborare
Puncte slabe

 Nevalorificarea la maxim a resurselor umane şi materiale


 Program de studiu în două schimburi
 Lipsa de interes crescând a elevilor pentru disciplina geografie și unele dintre disciplinele socio-umane(care nu sunt alese la examenul de
bacalaureat)
 Participarea profesorilor la cursurile de formare
Oportunităţi
 Programe de pregătire speciale pt. olimpiade şi concursuri
 Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă
 Descentralizarea
 Sesiuni de comunicări ştiinţifice
 Posibilitatea de acces la instituţii de învăţământ superior din Europa
Ameninţări
 Instabilitatea legislativă şi a curriculumului în sistemul de învăţământ
 Numar mic de ore comparativ cu programa școlară
 Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline(geografie,filosofie)
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

 Salarizarea inadecvată duce la pierderea unor profesorilor valoroşi


 Plata unor cursuri de perfectionare
 Politica de discreditare a profesorilor in fata parintilor si a elevilor

Plan de îmbunătățire

-Stimularea elevilor pentru participarea la pregătirile suplimentare organizate de școală ;

- Realizarea unor activitati transdisciplinare, în care sa fie implicați profesorii catedrei, în vederea dezvoltării spiritului de lucru în echipă;

- Implicarea elevilor în proiecte și atragerea lor prin recompense (premii, diploma).

Întocmit de responsabil comisie,

Ruxandra Grancea

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICA RELIGIE, ARTE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ

RAPORT

în perioada
SEMESTRULUI I AN SCOLAR 2016-2017

1. Resurse umane

1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice

Număr cadre didactice cu doctorat -

Număr cadre didactice cu gradul I 5

Număr cadre didactice cu gradul II 1

Număr cadre didactice cu definitivat

Număr cadre didactice fără definitivat

Total 6

1.2. Numărul cadrelor didactice din şcoală în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice Total unitate

Numărul total de cadre didactice din catedră 6

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Numărul de cadre didactice calificate 6

Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă localitate 1


decât şcoala în care predau (navetişti)

Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală -

2. Activitatea didactică

2.3. Rezultate la concursuri şcolare :

Nr. Nume si prenume elev clasa Premiul Concursul Profesor


crt.

1. Fotbal baieti Locul I in Olimpiada Nationala Neagoe Eugenia


grupa Sportului Scolar- fotbal
baieti

2. Baschet baieti Locul II in Olimpiada Gimnaziilor Neagoe Eugenia


grupa

3. Handbal baieti Locul I in ONSS Neagoe Eugenia


grupa

4. Fotbal fete Locul III in ONSS Neagoe Eugenia


grupa

5. Baschet fete Locul II in ONSS Neagoe Eugenia

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

grupa

6. Handbal fete Locul II in ONSS Neagoe Eugenia


grupa

7. Baschet baieti Locul I in ONSS Neagoe Eugenia


grupa

2.4. Activităţi desfăşurate în cadrul catedrei/ISJ/CCD

-toti membrii au fost prezenti la toate intalnirile din catedra;

-S-au discutat probleme legate de modul in care elevii vin imbracati la orele de curs precum si modul in care se realizeaza inte rcomuniunea la
nivel elev-elev si elev-profesor;

3. Activitatea de formare continuă:

3.1. Cursuri de perfecţionare: NU

3.2. Simpozioane, sesiuni de comunicări: NU

3.3. Articole publicate in reviste de specialitate sau altele (de exemplu in cartile cu ISBN ale simpozioanelor ) NU

3.4. Numărul cadrelor didactice din catedră care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a
altor mijloace electronice în procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare TIC): 0

3.5. Numărul cadrelor didactice din catedră care au calitate de formatori:0

3.6. Numărul cadrelor didactice din catedră care sunt autori / coautori de manuale şcolare sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN :0

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

4. Alte activităţi (curriculare şi extracurriculare):

-participare Cerc Pedagogic nr. 2 al profesorilor de educatie fizica – Neagoe Eugenia<

- Periodic , cu sprijinul conducerii Colegiului si al d-nei Barac Nicoleta de la Filarmonica din oras prof Dinu Florin asista impreuna cu o parte din
elevi la concertele institutiei mai sus amintite;

- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare: prof Badea Dragos a organizat vizionarea filmului tematic Ben Hur; precu si o
excursie în Dobrogea, împreună cu clasa 11 I3;

-Prof Badea Dragos a organizat intalniri lunare la Biserica Sfantul Spiridon – Ploiesti in scopul informari elevilor asupra cultului creștin orthodox;

-Prof Adrian Matei a organizat o excursie la Alba Iulia impreuna cu clasa 9S2.

Pr. Badea Dragoş

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICĂ ISTORIE


RAPORT DE ACTIVITATE

1. Resurse umane

1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice

Număr cadre didactice cu doctorat Nu

Număr cadre didactice cu gradul I 3

Număr cadre didactice cu gradul II -

Număr cadre didactice cu definitivat -

Număr cadre didactice fără definitivat -

Total 3

1.2. Numărul cadrelor didactice din şcoală în anul şcolar 2016-2017:

Număr cadre didactice Total unitate

Numărul total de cadre didactice din catedră 3

Numărul de cadre didactice calificate 3

Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă localitate decât Nu


şcoala în care predau (navetişti)

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală Nu

2. Activitatea didactică

2.1. Promovabilitate 100%

2.2. Rezultate la examenele naţionale:-nu este cazul

2.3. Rezultate la concursuri şcolare : NU

2.4. Activităţi desfăşurate în cadrul catedrei/ISJ/CCD

…1.Pîrvu Marian,Problema agrară în presa prahoveană interbelică, în cadrul Filialei Ph.-S.S.I.R., la C.C.D., 21 oct.2016 …

2.Ședințele lunare ale Catedrei, participanți- membri catedrei

3. Activitatea de formare continuă:

3.1. Cursuri de perfecţionare: Nu

3.2. Simpozioane, sesiuni de comunicări: Nu

3.3. Articole publicate in reviste de specialitate sau altele (de exemplu in cartile cu ISBN ale simpozioanelor ): Nu

3.4. Numărul cadrelor didactice din catedră care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a altor
mijloace electronice în procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare TIC): Nu

3.5. Numărul cadrelor didactice din catedră care au calitate de formatori: Nu

3.6. Numărul cadrelor didactice din catedră care sunt autori / coautori de manuale şcolare sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN: Nu

4. Alte activităţi (curriculare şi extracurriculare):

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

1.Excursia tematică la Alba-Iulia, organizator prof.Bălănică R., 5-6 noiembrie 2016

2.Predare cursuri de excelență, prof. Bălănică R., periodic

3.Program dedicat zilei de 24 ianuarie,2017, Casa Armatei- Ploiești, prof.Bălănică R.

4.Ședințele catedrei de Istorie, lunare, membrii catedrei

5.Ședințele Asociației Cultul eroilor, Ploiești, lunare, participant prof. Bălănică R., membru în conducerea asociației

6.Ședințele Filialei Ph. a S.S.I.R. lunare, participant prof. Pîrvu Marian, secretar trezorier al filialei

7.Cercul pedagogic la Liceul din Urlați, 18 noiembrie 2016, participanți- membri catedrei

Analiza Swot a activităţii catedrei:


Puncte tari Puncte slabe

- Nivelul ridicat profesional al membrilor catedrei - Nivelul scăzut de cultură general al elevilor

- Experiența la catedră a membrilor catedrei - Dezinteresul majorității elevilor de la profilul Real față de
disciplina Istorie-
- Existența unui număr mare de elevi de la profilul Uman cu interes față de Istorie

Oportunităţi Ameninţări

- Participarea la Olimpiada de Istorie - Risc de plafonare profesional-didactică

- Pregătirile pentru Bacalaureat - Aglomerarea activităților birocratice

Responsabil Comisie, prof, Pirvu Marian

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

COMISIA METODICĂ INFORMATICĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

 Componența – Membri:
Profesori informatica – grad I Constantin Adriana

Constantin Mihaela

Nastase Luminita

Pascu Olivia

Profesori informatica – grad II Ghionoiu Oana

Profesori informatica - definitivat Cernea Stelian

Prof. Educație Tehnologica - definitivat Negoiță Gabriela

 Incadrare an școlar 2016-2017

PROFESOR Prof. Diriginte CLASE Nr.


ore

CONSTANTIN ADRIANA X I1 X I1, X I2, XI I2 16

CONSTANTIN MIHAELA VM VM, 8, IX I2, X C, 23

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

XI I1, XII F, XII S1

GHIONOIU OANA X I3 VII, X I3, X S1,X S2, XI 22


I3, XII I3, XII S2, XII C

NASTASE LUMINITA VE V E, 6, IX I1, IX F, 23

IX C, XII I2

PASCU OLIVIA XII I1 XII I1, IX I3, 19 F, IX S1, 22


IX S2, 11 S1

CERNEA STELIAN - XI F, XI S2 4

NEGOITA GABRIELA - 5M, 5E,6,7,8 5

Daca exista CDS si Denumirile / clase:

Gimnaziu :

”Ora de cod ” – clasa a V-a E, clasa a VI-a – prof. Nastase Luminita

“Prietenul meu, calculatorul” :

 Clasa a VII-a - prof. Ghionoiu Oana


 Clasele a V- a M, clasa a VIII-a Constantin Mihaela
Liceu:

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

 “Administrarea retelelor de calculatoare“ la clasa a XI-a I3 - prof. Ghionoiu Oana

În anul şcolar 2016-2017, semetsrul I, membrii catedrei de informatică au fost implicati in diferite activităţi organizate atât in şcoală cât şi de către
Inspectoratul Şcolar Prahova. Astfel profesorii au participat la consfătuirea anuală a profesorilor de informatică din judeţ, unde s-au analizat rezultatele din
anul şcolar anterior, iar liceul nostru a fost apreciat pentru numarul mare de elevi care au sustinut si promovat examenul de bacalaureat la informatica.

In cadrul catedrei am organizat o şedinţă de analiză a manualelor şcolare pentru clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a şi a XII-a, stabilind de comun acord ce
manuale să alegem pentru anul în curs si lunar sedinta de catedra in conformitate cu notele interne.

Manuale si auxiliare curriculare folosite la clase:

S-a propus utilizarea unor manuale alternative diferite, în funcţie de nivelul claselor cu care se desfasoară activitatea.

1. Cristina Dragomirescu, Iulia Lincan, Luminita Ripeanu – TIC, Caiet de laborator,Editura LVS Crepuscul
2. Culegerea online test-eTIC aflata pe site-ul www.test-e.ro
3. Curs online ORACLE – Database Design si database Programming (clasa a XII-a I1, a XII-a i2)
4. Curs online ORACLE – Java Fundamentals
5. Dana Lica, Mircea Pasoi – Informatica, Fundamentele programarii, culegere de problem clasa a IX-a intensiv, Editura L&S Soft, 2005,o
utilizez pentru clasa a X-a neintensiv
6. George Daniel Mateescu, Pavel Florin Moraru – Informatica-Fise de lucru pentru elevi, profil matematica-informatica, intensiv si
neintensiv, Colectia Donaris, 2010
7. Mariana Milosescu – Informatica profil real, specializarea matematica – informatica , intensiv informatica, clasa a IX-a – o utilizez
pentru clasa a X-a, neintensiv, Editura Didactica si Pedagogica, 2005
8. Mariana Milosescu – Informatica profil real, specializarea matematica – informatica , intensiv informatica, clasa a X-a –Editura Didactica si
Pedagogica, 2005
9. Mariana Milosescu – Informatica profil real, specializarea matematica – informatica , intensiv informatica, clasa a IX-a – o utilizez
pentru clasa a X-a, neintensiv, Editura Didactica si Pedagogica, 2005
10. Mariana Pantiru – TIC, Manual pentru clasa a 10-a, Editura liceALL2000, 2005
11. Mariana Pantiru – TIC, Manual pentru clasa a 9-a, Editura liceALL2000, 2005
12. Mihaela Garabet, Ion Neacsu - Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor TIC2 (tehnici de coumentare asiatat de calculator) – editura
All, editia 2007
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

13. Mihaela Garabet,Ion Neacsu –TIC,manual pentru clasa a XII-a, Editura ALL, 2007
14. Mioara Gheorghe, Constanta Nastase, Monica Tataram – Informatica, Profil real – manual pentru clasa a X-a, - editia 2008
15. Pavel Florin Moraru – Informatica pentru liceu si bacalaureat – profil matematica-informatica, clasele a IX-a si a X-a, neintensiv,
Colectia Donaris, 2010
16. Pavel Florin Moraru – Informatica pentru liceu si bacalaureat – profil matematica-informatica,clasa a XI-a, neintensiv, Colectia Donaris,
2010
17. Pavel Flori Moraru, George Daniel Mateescu – Informatica pentru liceu si bacalaureat, materia de clasa a XI-a, profilul matematica-informatica
intensiv, varianta C++ – Editura Donaris 2013
18. Variante bacalaureat 2009
19. Tehnologia Informaţiei şi a comunicaţiilor-manual pentru clasa 9-a,Editura ALL2000
20. Informatica-Caiet de laborator pentru clasa IX-a
21. INTERNET şi INTRANET-Concepte şi aplicaţii, Ion Roşca şi N.Ţăpuş
22. Tehnoredactare Computerizată , iniţiere Microsoft Word.
23. M.Stas Alina Ciobanu Birotica-Dan Somnea M.Calciu,
24. E.Dumitrescu Informatica aplicată pentru prelucrarea datelor –C.N.A.M. NANTES
25. Tehnologia Informaţiei şi a comunicaţiilor-manual pentru clasa 12-a,Editura ALL2000
26. Iniţiere în Power-Point,Editura ArveS
27. Crearea paginilor web cu HTML4
28. Criminalitatea informatică-Ioana Vlasiu
29. Baze de Date –Fundamente teoretice şi practice –Grupul BDASEIG
30. Bacalaureat 2010-Evaluarea competentelor digitale-Ed.Corint-2010

S-au luat măsuri pentru reorganizarea cabinetelor de informatică, pentru a putea satisface noile necesităţi de lucru.

S-au împărţit sarcinile de lucru din noul an şcolar, in functie de preferinţe şi sfera de activităţi a fiecărui profesor, şi s-au propus sarcinile care stau în
competenţa laborantului desemnat de conducerea şcolii pentru sprijinul activităţilor din laboratoarele de informatică

Planificările şcolare au fost întocmite corect, conform programelor şcolare în vigoare. Planificarile au fost depuse la termen de către toţi membrii
catedrei, inclusiv cele pentru obiectele opţionale, insotite de Planurile unitatilor de invatare pentru primele capitole.

S-au stabilit măsuri pentru pregătirea din acest an a concursurilor de informatică, organizând grupele de pregătire pentru elevii capabili de
performanţă şi stabilind un plan de pregătire, prin abordarea unor probleme specifice acestora.
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

S-au realizat evaluari iniţiale (diagnostică) la clasele a IX-a - a XII-a, iar la sfârşitul fiecarui semestru s-a realizat evaluarea sumativă pentru toate
clasele. Am creat, am sustinut şi am analizat testele de evaluare initiala a elevilor, stabilind totodată notarea ritmică- ca o problemă metodologică.

Pentru a recupera decalajele înregistrate între elevii slabi şi ceilalţi elevi, membrii comisiei metodice a profesorilor de informatică au insistat pe
instruirea diferenţiată, cu fişe de lucru personalizate în funcţie de capacitatea şi disponibilitatea elevilor pentru materiile predate si au fost realizate planuri de
recuperare la clasele unde s-au inregistrat rezultate slabe.

Doamnele profesor Constantin Adriana, Pascu Olivia, Năstase Luminţa predau la clase de excelente la nivel de judet. D-na prof. Constantin Adriana
este prof. coordonator la clasa a X-a de excelenţă.

Profesorii metodisti sunt Constantin Adriana, Pascu Olivia si Nastase Luminita.

Prof. Ghionoiu Oana este prof. responsabil cu CISCO si ACADNET.

Responsabil ECDL este prof. Constantin Adriana si prof. Pascu Olivia.

Profesorii de informatică participa sau coordoneaza diferite comisii scolare in cadrul Colegiului National “Nichita Stanescu”, astfel:

CONSTANTIN ADRIANA

Coordonator: Centrul RO 182 – Centru de testare acreditat ECDL

Membru :

 Consiliere si orientarea elevilor, lectorate cu parintii – clasa a X-a

CONSTANTIN MIHAELA

Coordonator: Comisia pentru programe si proiecte educative


Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Administrator: www.concurs-lectii-cu-nichita.ro, www.colegiul-nichita.ro , www.asociatia-ateens.ro, http://cnnsploiesti.blogspot.ro/,


http://cnnsploiestialtfel.blogspot.ro/

Membru:

 Comisia pentru Curriculum


 Comisia pentru orar si asigurarea serviciului pe scoala
 Pentru verificarea modului de completare a documentelor oficiale
 Subcomisia de observare a predării şi învăţării
 Comisia de selectare, verificare şi păstrare a materialelor (dovezi pentru CEAC)
 Consiliul de Administratie

GHIONOIU OANA

 Responsabil: CISCO
 Responsabil: Comisia pentru intocmirea orarului si asigurarea serviciului pe scoala
Membru:
 Comisia pentru proiecte si programe educative

PASCU OLIVIA

Membru :

 Comisia Pentru Evaluarea Şi Asigurarea Calităţii În Învăţământul Preuniversitar

NASTASE LUMINITA
Membru :

 Consiliere si orientarea elevilor, lectorate cu parintii – gimanziu


 Subcomisia de elaborare, prelucrare şi interpretare a chestionarelor
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

 Comisia de perfecționare metodică și formare continuuă

NEGOITA GABRIELA

- Membru: Comisia de specialitate

La nivel judetean/ national profesorii au participat la urmatoarele comisii/ examene, au pregatit elevii pentru examene/concursuri :

 Clasele de excelenta : prof. Constantin Adriana, Nastase Luminita, Pascu Olivia

- AcadNet / CISCO – prof. Ghionoiu Oana (responsabil retea, responsabil concurs AcadNet, responsabil CISCO)
- ECDL – prof. Constantin Adriana, prof. Pascu Olivia

Cursuri formare continua/alte activitati de formare / Cercuri pedagogice/Clase de excelenta/alte activitati din domeniul informaticii:

Cursuri formare continua/alte


activitati de formare / Cercuri
Nume si pedagogice/Clase de
excelenta/alte activitati din Tema Organizator
prenume
domeniul informaticii:

Constantin Participare la Consfatuirile ISJ PH


Mihaela /Intalnirile profesorilor de
informatica si la Consfatuirile Septembrie-octombrie
pentru consilieri educativi 2015

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Cursuri formare continua/alte


activitati de formare / Cercuri
Nume si pedagogice/Clase de
excelenta/alte activitati din Tema Organizator
prenume
domeniul informaticii:

Cerc pedagogic – Educatie Statutul activitatii


permanenta educative şcolare şi
extraşcolare ca
dimensiune a
Noiembrie 2016 procesului de învăţare Campina
permanenta

Profesor supraveghetor la
olimpiada locala de informatica

Nastase Profesor supraveghetor la


Luminita olimpiada locala de informatica

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Cursuri formare continua/alte


activitati de formare / Cercuri
Nume si pedagogice/Clase de
excelenta/alte activitati din Tema Organizator
prenume
domeniul informaticii:

Pascu Olivia Participare la Consfatuirile ISJ PH


profesorilor de informatica –
sept. 2016

Participare la Forumul ECDL –


24 sept 2016

Susținerea activității CCD


“Atelierul digital – curs Google”
– 14 nov 2016

Profesor supraveghetor la
examene ECDL desfasurate in
scoala

Participare la Cercul
Profesorilor de informatica – 12
dec 2016

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Cursuri formare continua/alte


activitati de formare / Cercuri
Nume si pedagogice/Clase de
excelenta/alte activitati din Tema Organizator
prenume
domeniul informaticii:

Ghionoiu Oana Participare la Consfatuirile ISJ PH


profesorilor de informatica sept.
2016

CISCO

ACADNET

Parteneriate si proiecte:

 Parteneriat intre Colegiul National “Nichita Stanescu” si Academia CREDIS Bucuresti -Instructor Cisco (CCNA1, 2, 3, 4) - prof. Ghionoiu
Oana
 Parteneriat ECDL – prof. Constantin Adriana, Pascu Olivia
 Junior Achievement – prof. Pascu Olivia

Simpozioane/ Publicatii:

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

Alte activitati :

Profesor Alte activitati:

CONSTANTIN  7 sedințe excelența clasa a 9-a


ADRIANA

 Prof. responsabil centru ECDL din scoala, a organizat și susținut 8


sesiuni de examinare examene ECDL. Ecdl este asociat MEC în
programul de dezvoltare a competentelor digitale. S-au sustinut 7
sesiuni examinare (aproximativ 160 examene)
 Ca profesor diriginte, am proiectat cateva activitati extracurriculare
specifice, cu scopul de a incuraja elevii sa aleaga informatica drept
meserie viitoare (ora de cod la clasele a 10-a, dar am incercat și sa
propun diverse activitati recreaționale (jocuri în aer liber - Sala
Sporturilor Olimpia, concurs de talente, colinde de Crăciun, vizionare
film, dar și în actiuni de voluntariat, etc.)

CONSTANTIN  Bebras – 37 de elevi inscrisi de la gimnaziu si liceu – 7-11 noiembrie


MIHAELA  Hour of CODE – clasele de gimnaziu si liceu – 5-11 decembrie 2016
 Pregatirea elevilor din cadrul clasei a XII-a F, a XII-a S1 – examen
competente digitale
 Activitati educative in cadrul comisiei de programe si proiecte
PASCU OLIVIA  BEBRAS
 HOUR OF CODE
 ECDL
GHIONOIU  pregatiri suplimentare cu elevii care participa la Concursul National AcadNet,
etapele Judeteana;
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

OANA  pregatiri suplimentare cu elevii care vor sustine proba de bacalaureat


Competente Digitale

NASTASE  Hour of CODE


LUMINITA  BEBRAS

CATEDRA DE Hour of CODE - decembrie 2016


INFORMATICA
BEBRAS – decembrie 2016

Olimpiada locala de informatica – ianuarie 2017

Rezultate si performante scolare:

PROFESOR Olimpiada de informatica Alte ECDL/


- Etapa locala Consursuri/
CISCO - AcadNet

CONSTANTIN - - Responsabil centru ECDL


ADRIANA

CONSTANTIN 8 elevi BEBRAS


MIHAELA
clasa a V-a M , a IX-a I2

GHIONOIU OANA - -  Instructor Cisco


(CCNARouting*&Switching 1,
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541
colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

2, 3, 4) - Acadmia Locala Cisco


 Coordonator – Echipa IT a
colegiului
NASTASE 22 elevi BEBRAS ECDL - clasa a XII-a I1
LUMINITA
Clasa a V-a E, a VI-a , a
IX-a I1

PASCU OLIVIA - BEBRAS ECDL

S-a valorificat conţinutului ştiinţific educativ al lectiilor, şi s-au luat măsuri pentru verificarea şi evaluarea cunoştinţelor elevilor pe baza unor
teste unice şi a unor simulări ale examenelor. Au fost realizată evaluare formativa, sumativa si evaluarea prin proiecte, Toţi profesorii de informatică, care
sunt şi diriginţi, au abordat temele de actualitate privind drepturile copilului, precum şi prevenirea şi combaterea actelor de agresivitate şi a abuzurilor asupra
elevilor, atât în timpul orelor de dirigenţie, cât şi a sedinţelor cu părinţii şi ori de câte ori a fost necesar.

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Colegiul Nationat ”NICHITA STANESCU” în anul şcolar 2016-2017 semestrul I, scoate în evidenţă
următoarele aspecte:

Puncte tari Puncte slabe


 Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se pot  Suprapunerea cerinţelor, a testărilor, ceea ce
remarca; duce la o distribuire inegală a efortului elevilor;
 Pregătire bună a elevilor, care permite fiecăruia  Viziune individualistă asupra procesului
să aibă opţiuni viitoare; instructiv-educativ;

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

 Aplicarea unor metode moderne în procesul de  Program de studiu în două schimburi;


învăţământ;  Slaba diseminare a activităţilor desfăşurate la
 Profesori bine pregătiţi, cunoscuţi, dedicaţi nivelul şcolii, comunicare insuficientă între catedre;
meseriei şi apreciaţi;  Nefuncționarea platformei AEL
 Număr mare de titulari;
 Existenţa laboratoarelor de informatică şi a unei
baze didactice moderne (laboratoare de fizică,
biologie, chimie, cabinete de limbi străine);
 oferta de obtinere a Permisului ECDL, diploma
cu recunoastere internationala
 oferta de obtinere a certificarii CISCO, diploma
cu recunoastere internationala
 Existenţa sitului liceului, ceea ce permite o mai
bună comunicare si promovare a strategiei și
viziunii liceului
 Receptivitate şi transparenţa managerilor,
management echilibrat;
 Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă, într-
un mediu curat;
 Comunicare şi deschidere pentru elevi;
 Unul dintre cele mai cunoscute licee din Ploiești

Oportunităţi Ameninţări

 Descentralizarea;  Instabilitatea legislativă şi a curriculumului în


 Bune relaţii cu Inspectoratul școlar și cu sistemului de învăţământ;
comunitatea locală  Sistemul de admitere în clasa a 9-a;
 Posibilităţi mari de acces la instituţii de  Scăderea numărului de ore la unele discipline;
învăţământ superior din țară și din Europa;  Salarizarea inadecvată care poate duce la
 Colaborarea cu licee din Franța și Polonia pierderea unor profesori valoroşi;
 Prezentări ale universităţilor europene şi  Fonduri foarte mici pentru dezvoltare;
americane;  Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com
Raport privind starea şi calitatea învăţământ Semestrul I, An şcolar 2016-2017

 Sesiuni de comunicări ştiinţifice; didactice;


 Utilizarea unor noi metode de evaluare, bazate  Scăderea fondurilor alocate liceului de către
pe proiecte Consiliul Județean Prahova
 cursuri de formare pentru profesori în programe  Scăderea procentului din PIB alocat
convenabile învățământului, care are ca efect diminuarea
 existenţa sponsorilor pentru dezvoltarea bazei investițiilor în baza materială
materiale
- programe de schimburi internationale

- participarea la proiecte

Responsabil catedra,

Prof. Constantin Mihaela

Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”,Ploieşti STR. NALBEI NR.3, telefon/fax 0040.244.599541


colegiulnichitastanescu@gmail.com