Sunteți pe pagina 1din 8

Sistemul

de zidării
TERMOBLOC ®
de la SICERAM
Termobloc

Construiești CA SA trăiești în armonie cu natura


Putem afirma, fără riscul de a fi contraziși, că, istoria
construcțiilor este legată indisolubil de tehnologia zidăriei.
Până la descoperirea betonului toate marile lucrări de arhi-
tectură, inginerești sau militare au fost realizate din zidă-
rie ceramică, cu preponderență, sau din piatră. Chiar dacă
după descoperirea betonului armat s-a constatat o relativă
reducere a volumului de
construcții din ceramică,
în ultima perioadă de
timp, ținând cont și de
limitarea resurselor energetice, s-au deschis noi orizonturi
zidăriei ceramice ca material de construcții adaptat unor
exigențe diferite. S.C. SICERAM S.A. produce o gamă largă
de materiale pentru zidării ceramice, de la banala cărămidă
plină, până la revoluționarul sistem TERMOBLOC®, planșee
ceramice și, în viitorul apropiat va produce și boiandrugi.

Sistemul de zidării TERMOBLOC® prezintă avantaje nete față de zidăria clasică:


• asigură o izolație termică și fonică superioare, atât ca urmare a volumului mai mare de
goluri, cât și a preciziei dimensionale
• economii importante de materiale(mortar), transport și manoperă
• rezistența la compresiune asigură satisfacerea oricăror exigențe
• raportul calitate/preț este optim.

Pentru ca produsele noastre să corespundă în totalitate exigențelor dumneavoastră,trebuie


respectate anumite reguli la pusul în operă, astfel:

1. Zidăria poate avea funcție portantă sau neportantă. Grosimea minimă a pereților
portanți este de 25 cm. La stabilirea grosimii pereților exteriori trebuie ținut cont de exigențele
privind izolația termică, fonică și protecția împotriva incendiilor. Este recomandat ca, în zonele
cu seismicitate ridicată să fie utilizate pentru zidării portante numai produsele cu un volum de
goluri sub 50%. Cele cu volum de goluri sub 60% se pot folosi pentru zidării portante în zonele
cu risc seismic scăzut. Produse cu volum de goluri peste 60% se vor folosi doar pentru zidării
neportante. Soluția cea mai utilizată este: zid exterior de 30 cm din TERMOBLOC® T30, soluție
care, totuși, nu este cea mai bună din punct de vedere al izolației termice pentru condițiile
climaterice de la noi. Soluția optimă din acest punct de vedere, considerăm a fi zidul exterior
de 38 cm din TERMOBLOC® T38.
izolație
Soluția ideală poate fi un zid dublu: la interior din TERMO-
BLOC® T30, un rost de aer sau o izolație de 4-5 cm, iar la
exterior TERMOBLOC ® T12 sau, dacă se dorește elimina-
rea tencuielii, o cărămidă care să corespundă exigențelor
unei zidării aparente.
2. Alegerea mortarelor de zidărie este determinată de exigențele fizico-mecanice ale ele-
mentului de zidărie, în funcție de rolul său în construcție și a poziției acestuia (subsol, elevație,
interior sau exterior). Rolul mortarului este de a lega blocurile ceramice prin intermediul
adeziunii și frecării, realizăndu-se astfel zidăria ca un material compus, monolit. Prin interme-
diul mortarului se transmit și se repartizează uniform eforturile în zidărie. Având în vedere
absorbția de apă relativ ridicată a ceramicii, recomandăm folosirea unui mortar mai bogat în
var, cu o granulație mai fină și cu eventuale adaosuri de plastifianți, mărindu-se astfel capaci-
tatea de reținere a apei și, implicit, lucrabilitatea.

Rezistențele mari ale zidăriei se obțin prin utilizarea unor rosturi orizontale de mortar cât mai
reduse și la un raport cât mai mic între grosimea și înălțimea rândului. În practică, grosimea
rostului orinzontal trebuie să fie cât mai uniformă și să nu depășească 10 mm. O depășire cu
30% a grosimii rostului poate să reducă rezistența zidăriei cu aproximativ 15%. Rosturile de
mortar, atât orizontale cât și verticale, pot fi și întrerupte, în așa fel încât să formeze două șiruri
paralele, cu o distanță maximă de 1/3 din grosimea zidului. O întrerupere a mortarului chiar
numai de 10 mm poate duce la o îmbunătățire a caracteristicilor termice ale peretelui. În acest
caz, la zidăriile portante, trebuie urmărită riguros calitatea mortarului. Grosimea rostului ver-
tical nu va depăși 15 mm. Elementele de zidărie se vor monta în așa fel încât să se asigure
legături între rândurile succesive.

3. Este bine ca, în proiectare, să se țină cont de dimensiunile elementelor de zidărie, pen-
tru a preîntâmpina prea multe tăieri, în așa fel încât un rând să fie format numai din cărămizi
întregi, iar înălțimea clădirii să fie un multiplu din înălțimea elementului plus mortarul. În cazul
în care, pentru a se ajunge la cota dorită este necesară o distanță mai mică decât înălțimea
cărămizii, se va utiliza același tip de cărămidă, tăiată până la înălțimea necesară. Nu este
recomandată utilizarea altui tip de cărămidă. În zonele de sprijin, ca de exemplu boian-
drugi, lungimea de sprijin trebuie să fie de minim 2/3 din grosimea zidului, iar la suprafața de
contact, elementele din margine trebuie să fie întregi.
Material pentru izolare pentru a
evita formarea punții termice

Îmbinarea între 4. Când produsele se montează în cadre


stâlp și zidărie
de beton armat, acesta din urmă trebuie
izolat, de regulă printr-un material de același
tip cu zidăria pentru a se evita formarea unei
punți termice, iar pentru a evita apariția fi-
surilor se va aplica o plasă de sârmă sau din
fibră de sticlă.

5. Tencuielile se execută în trei straturi


numai după ce s-a produs tasarea zidăriei,
Tip strat Grosime strat Timp de așteptare
la anumite intervale de așteptare, conform
Amorsă Cât să acopere 2 săptămâni schiței alăturate.
Grund 20-60 mm 1 săptămână
Tinci Grosimea aprox. 20 zile
nisipului 6. Este recomandabil ca elementele de zi-
dărie să fie protejate, de ploaie în special,
atât la depozitare cât și pe timpul punerii în
Amorsă operă. Apa odată infiltrată în produs poate
crea probleme chiar și în timp, deoarece,
Grund
odată cu punerea în operă a produsului
Tinci aceasta se elimină cu dificultate.

7. Zidăria din ceramică prezintă o anu-


mită permeabilitate la vapori, faptul că
ea respiră fiind o caracteristică importantă
pentru sănătatea și confortul dumneavoas-
tră. Această calitate poate fi anulată prin
utilizarea de mortare plastice sau alte ma-
teriale ce se aplică în scopul izolării termice,
impermeabile sau foarte rezistente la trece-
rea vaporilor, fapt ce poate avea efecte ne-
gative inclusiv asupra imobilului.
Rezistenţa la compresiune: minim 10 N/mm2
Interval de toleranţă: T1+
Stabilitate dimensională: NPD
Conţinut săruri solubile active: 0
Reacţia la foc: clasa A1; 0,34
Absorbţia de apă: 17,5%
Coeficient difuzie a vaporilor de apă (µ): 5/10
Densitate aparentă (kg/m3): ≤ 1000 D2
Conductivitate termică echivalentă (W/m*K): 0,35
Durabilitate îngheţ/dezgheţ: 25 cicluri
Greutatea: 15 kg
T38ET Necesar m3 zidărie: 54 buc.
Necesar m2 zidărie (grosime 38cm): 20 buc.
380x240x188 mm Volum de goluri: 48%
Rezistenţa la compresiune: minim 12 N/mm2
Interval de toleranţă: T1+
Stabilitate dimensională: NPD
Conţinut săruri solubile active: 0
Reacţia la foc: clasa A1; 0,35
Absorbţia de apă: 16,5%
Coeficient difuzie a vaporilor de apă (µ): 5/10
Densitate aparentă (kg/m3): ≤ 1000 D2
Conductivitate termică echivalentă (W/m*K): 0,34
Durabilitate îngheţ/dezgheţ: 25 cicluri
Greutatea: 12 kg
T30 Necesar m3 zidărie: 68 buc.
Necesar m2 zidărie (grosime 30cm): 20 buc.
290x240x188 mm Volum de goluri: 46%
Rezistenţa la compresiune: minim 7,5 N/mm2
Interval de toleranţă: T1+
Stabilitate dimensională: NPD
Conţinut săruri solubile active: 0
Reacţia la foc: clasa A1; 0,35
Absorbţia de apă: 16,5%
Coeficient difuzie a vaporilor de apă (µ): 5/10
Densitate aparentă (kg/m3): ≤ 1000 D2
Conductivitate termică echivalentă (W/m*K): 0,26
Durabilitate îngheţ/dezgheţ: 25 cicluri
Greutatea: 9,3 kg
T30ET Necesar m3 zidărie: 68 buc.
Necesar m2 zidărie (grosime 30cm): 20 buc.
290x240x188 mm Volum de goluri: 60%
Rezistenţa la compresiune: minim 7,5 N/mm2

NOU
Interval de toleranţă: T1+
Stabilitate dimensională: NPD
Conţinut săruri solubile active: 0
Reacţia la foc: clasa A1; 0,34
Absorbţia de apă: 17,5%
Coeficient difuzie a vaporilor de apă (µ): 5/10
Densitate aparentă (kg/m3): ≤ 1000 D2
Conductivitate termică echivalentă (W/m*K): 0,26
Durabilitate îngheţ/dezgheţ: 25 cicluri
Greutatea: 9,8 kg
T19 Necesar m3 zidărie: 69 buc.
Necesar m2 zidărie (grosime 19cm): 12,8 buc.
190x380x188 mm Volum de goluri: 59%
Rezistenţa la compresiune: minim 7,5 N/mm2
Interval de toleranţă: T1+
Stabilitate dimensională: NPD
Conţinut săruri solubile active: 0
Reacţia la foc: clasa A1; 0,35
Absorbţia de apă: 17%
Coeficient difuzie a vaporilor de apă (µ): 5/10
Densitate aparentă (kg/m3): ≤ 1000 D2
Conductivitate termică echivalentă (W/m*K): 0,34
Durabilitate îngheţ/dezgheţ: 25 cicluri
Greutatea: 9 kg
T12 Necesar m3 zidărie: 86 buc.
Necesar m2 zidărie (grosime 10,5cm): 20 buc.
480x120x188 mm Volum de goluri: 48%

Rezistenţa la compresiune: minim 10 N/mm2


Interval de toleranţă: T1+
Stabilitate dimensională: NPD
Conţinut săruri solubile active: 0
Reacţia la foc: clasa A1; 0,35
Absorbţia de apă: 16,5%
Coeficient difuzie a vaporilor de apă (µ): 5/10
Densitate aparentă (kg/m3): >1000 D2
Conductivitate termică echivalentă (W/m*K): 0,39
Durabilitate îngheţ/dezgheţ: 25 cicluri
Greutatea: 2,6 kg
Necesar m3 zidărie: 347 buc.
Cărămidă G.V. Necesar m2 zidărie (grosime 24cm): 80 buc.
240x115x88 mm Volum de goluri: 43%

Rezistenţa la compresiune: minim 15 N/mm2


Interval de toleranţă: T1+
Stabilitate dimensională: NPD
Conţinut săruri solubile active: 0
Reacţia la foc: clasa A1; 0,35
Absorbţia de apă: 16%
Coeficient difuzie a vaporilor de apă (µ): 5/10
Densitate aparentă (kg/m3): >1000 D2
Conductivitate termică echivalentă (W/m*K): 0,55
Durabilitate îngheţ/dezgheţ: 25 cicluri
Greutatea: 3 kg
Necesar m zidărie:
3
476 buc.
Cărămidă plină Necesar m2 zidărie (grosime 24cm): 114 buc.
240x115x63 mm

Cărămizile realizate de SICERAM S.A. corespund


SR EN 771-1:2003 şi SR EN 771-1:2003/A1 din 2005 !
Planşeul ceramic
Folosit pe scară largă în construcţiile civile
din Europa, acest tip de planşeu a început să
câştige tot mai mult teren şi la noi în ţară,
datorită avantajelor incontestabile. Planşeul
ceramic se utilizează atât ca planşeu curent
cât şi ca planşeu de acoperiş (în pantă). În
cazul în care este utilizat ca planşeu de se-
paraţie a clădirii de mediul exterior (peste
ultimul nivel sau planşeu peste subsol neîn-
călzit), necesită o izolaţie termică suplimen-
tară.

Planşeul este compus dintr-un sistem de perigrinzi, având armătura sub formă de carcasă spa-
ţiată cu zăbrele oblice sudate şi talpa inferioară preturnată într-un cofraj pierdut din corpuri
ceramice, corpuri ceramice de umplutură şi beton turnat monolit în completarea grinzilor.

Etapele montării plaşeului


1. Aducerea zidurilor la acelaşi nivel.
2. Se montează armăturile din grinzi şi cen-
turi.
3. Se începe montajul grinzilor prefabrica-
te folosind la capete blocuri ceramice pe
post de distanţieri (lungimea de rezema-
Lungime: 430mm; Lăţime:188mm; Înălţime:225mm re a grinzilor este de 15 cm).
Greutate: 12,5 kg; Consum: 10,3 buc./m2 4. Pentru deschideri mai mari de 1,5 m este
Coeficient de conductivitate termică: 0,23 W/mk obligatorie folosirea unor popi ca reaze-
me intermediare la distanţe de 1,5 m.
5. Completarea planşeului cu blocuri cera-
mice.
6. Se aşează deasupra o plasă sudată de 5
mm cu ochiuri de 20 cm.
7. Se toarnă stratul de suprabetonare îm-
preună cu centurile şi grinzile construi-
te, din beton B250, după ce, în prealabil,
Lungime:450mm;Lăţime:188mm;Înălţime:160mm planşeul a fost abundent stropit cu apă.
Greutate:9,7 kg;Consum:9,7 buc./m2 8. Reazemele intermediare se vor îndepăr-
Coeficient de conductivitate termică:0,25 W/mk ta după cel puţin 14 zile.
9. Stăpungerea planşeului pentru instalaţii
se va face doar în blocurile ceramice, fi-
ind interzisă găurirea grinzilor.

Element suport grindă


Principalele avantaje ale planşeului ceramic sunt:
• Poate fi adaptat oricărui sistem structural.
• Montajul se face manual, cu mare uşurinţă şi rapiditate.
• Îmbunătăţeşte performanţele termice şi acustice ale construcţiilor (faţă de
planşeul monolit izolaţia termică este cu 30% mai mare, iar cea fonică este de 5
ori mai mare).
• Nu necesită cofrare.
• Datorită intradosului complet ceramic, tencuiala se aplică uşor şi în strat subţire.

Elementele de planşeu sunt produse conform STAS 2865-80 !

NOTĂ! Toate datele, instrucţiunile


şi principiile enumerate reprezintă
numai o parte din cerinţele legale în
domeniul proiectării şi realizării unei
construcţii, şi au un caracter orienta-
tiv, doar proiectantul vă poate oferi
soluţia finală, deoarece el cunoaşte
situaţia concretă.

S.C. SICERAM S.A. Sighișoara Telefon: 0040-265-772250,(1),(2) www.siceram.ro


Str. Viilor nr. 123, 545400 Fax: 0040-265-777317
Sighișoara, Mureș Email: office@siceram.ro
www.siceram.ro

Distribuitor:

S-ar putea să vă placă și