Sunteți pe pagina 1din 1

Sistemul osos – partea pasivă a mișcării. Este format din Sistemul osos – partea pasivă a mișcării.

șcării. Este format din Sistemul osos – partea pasivă a mișcării. Este format din
totalitatea oaselor. Oasele sunt de mai multe tipuri: totalitatea oaselor. Oasele sunt de mai multe tipuri: totalitatea oaselor. Oasele sunt de mai multe tipuri:
lungi (femurul), scurte (falangele), late (omoplat), lungi (femurul), scurte (falangele), late (omoplat), lungi (femurul), scurte (falangele), late (omoplat),
pneumatice (în jurul foselor nazale), sesamoide (în pneumatice (în jurul foselor nazale), sesamoide (în pneumatice (în jurul foselor nazale), sesamoide (în
lungimea unui tendon). lungimea unui tendon). lungimea unui tendon).

Scheletul este împ. în 3 regiuni: sch. capului; sch. Scheletul este împ. în 3 regiuni: sch. capului; sch. Scheletul este împ. în 3 regiuni: sch. capului; sch.
trunchiului; sch. membrelor. Sch. capului cuprinde 2 trunchiului; sch. membrelor. Sch. capului cuprinde 2 trunchiului; sch. membrelor. Sch. capului cuprinde 2
părți: neurocraniu; viscerocraniu. Neurocraniul este părți: neurocraniu; viscerocraniu. Neurocraniul este părți: neurocraniu; viscerocraniu. Neurocraniul este
format din oase perechi (parietale și temporale) și oase format din oase perechi (parietale și temporale) și oase format din oase perechi (parietale și temporale) și oase
neperechi (frontal, occipital, etmoid, sfenoid). neperechi (frontal, occipital, etmoid, sfenoid). neperechi (frontal, occipital, etmoid, sfenoid).
Viscerocraniul este format din oase neperechi (vomerul, Viscerocraniul este format din oase neperechi (vomerul, Viscerocraniul este format din oase neperechi (vomerul,
maxilarul inferior-mandibula) și oase perechi (maxilare, maxilarul inferior-mandibula) și oase perechi (maxilare, maxilarul inferior-mandibula) și oase perechi (maxilare,
falatine, nazale, lacrimale, zigomative și cornete nazale falatine, nazale, lacrimale, zigomative și cornete nazale falatine, nazale, lacrimale, zigomative și cornete nazale
inferioare). Sch, trunchiului este format din 33-34 inferioare). Sch, trunchiului este format din 33-34 inferioare). Sch, trunchiului este format din 33-34
vertebre care alc. coloana vertebrală, coastele și sternul. vertebre care alc. coloana vertebrală, coastele și sternul. vertebre care alc. coloana vertebrală, coastele și sternul.
Col. vertebrală este diferențiată în 5 regiuni: cervicală (7 Col. vertebrală este diferențiată în 5 regiuni: cervicală (7 Col. vertebrală este diferențiată în 5 regiuni: cervicală (7
vertebre), toracală (12 v), lombară (5 v), sacrală (5 v), vertebre), toracală (12 v), lombară (5 v), sacrală (5 v), vertebre), toracală (12 v), lombară (5 v), sacrală (5 v),
coccigiană (4-5 v). Col. vertebrală prezintă 4 curburi coccigiană (4-5 v). Col. vertebrală prezintă 4 curburi coccigiană (4-5 v). Col. vertebrală prezintă 4 curburi
fiziologice. Coastele sunt 2 perechi de arcuri osoase. fiziologice. Coastele sunt 2 perechi de arcuri osoase. fiziologice. Coastele sunt 2 perechi de arcuri osoase.
Primele 7 perechi sunt coaste adev deoarece se Primele 7 perechi sunt coaste adev deoarece se Primele 7 perechi sunt coaste adev deoarece se
articulează prin câte un cartilaj propriu la stern. Urm 3 articulează prin câte un cartilaj propriu la stern. Urm 3 articulează prin câte un cartilaj propriu la stern. Urm 3
sunt coaste false deoarece se articulează la cartilajul sunt coaste false deoarece se articulează la cartilajul sunt coaste false deoarece se articulează la cartilajul
celei de a 7-a pereche de coaste. Ultimele 2 perechi sunt celei de a 7-a pereche de coaste. Ultimele 2 perechi sunt celei de a 7-a pereche de coaste. Ultimele 2 perechi sunt
flotante și rămân libere. Sternul (osul pieptului) este un flotante și rămân libere. Sternul (osul pieptului) este un flotante și rămân libere. Sternul (osul pieptului) este un
os lat situat pe linie mediană și este format din 3 părți os lat situat pe linie mediană și este format din 3 părți os lat situat pe linie mediană și este format din 3 părți
(corp, manubriu, apendice xifoid). Coloana vertebrală (corp, manubriu, apendice xifoid). Coloana vertebrală (corp, manubriu, apendice xifoid). Coloana vertebrală
toracică împreună cu sternul și coastele formează cutia toracică împreună cu sternul și coastele formează cutia toracică împreună cu sternul și coastele formează cutia
toracică. toracică. toracică.

Scheletul membrelor cuprinde 2 tipuri de oase: o. ale Scheletul membrelor cuprinde 2 tipuri de oase: o. ale Scheletul membrelor cuprinde 2 tipuri de oase: o. ale
centurilor și o. ale părților libere ale membrelor. centurilor și o. ale părților libere ale membrelor. centurilor și o. ale părților libere ale membrelor.
Scheletul membrelor superioare cupr. oasele centurii Scheletul membrelor superioare cupr. oasele centurii Scheletul membrelor superioare cupr. oasele centurii
scapulare (omoplat și claviculă) și oase ale părții libere a scapulare (omoplat și claviculă) și oase ale părții libere a scapulare (omoplat și claviculă) și oase ale părții libere a
membrelor superioare (humerus, radius și cubitus, membrelor superioare (humerus, radius și cubitus, membrelor superioare (humerus, radius și cubitus,
carpiene(8), metacarpiene(5), falange(14) ). Scheletul carpiene(8), metacarpiene(5), falange(14) ). Scheletul carpiene(8), metacarpiene(5), falange(14) ). Scheletul
membrelor inferioare cuprind oasele centurii pelviane (2 membrelor inferioare cuprind oasele centurii pelviane (2 membrelor inferioare cuprind oasele centurii pelviane (2
oase coxale); oasele membrelor liber inferioare (femur, oase coxale); oasele membrelor liber inferioare (femur, oase coxale); oasele membrelor liber inferioare (femur,
rotula, tibia, peroneul, tarsiene(7), metatarsiene(5), rotula, tibia, peroneul, tarsiene(7), metatarsiene(5), rotula, tibia, peroneul, tarsiene(7), metatarsiene(5),
falange(14). falange(14). falange(14).

Creșterea oaselor. Formate, oasele cresc în lungime și în Creșterea oaselor. Formate, oasele cresc în lungime și în Creșterea oaselor. Formate, oasele cresc în lungime și în
grosime. Creșterea în lungime: este caract. pt oasele grosime. Creșterea în lungime: este caract. pt oasele grosime. Creșterea în lungime: este caract. pt oasele
lungi. Se realizează pe seama cartilajelor de creștere care lungi. Se realizează pe seama cartilajelor de creștere care lungi. Se realizează pe seama cartilajelor de creștere care
se găsesc la limita dintre epifiză și diafiza oaselor lungi. se găsesc la limita dintre epifiză și diafiza oaselor lungi. se găsesc la limita dintre epifiză și diafiza oaselor lungi.
Creșterea în grosime: este caract. pt oasele lungi, scurte Creșterea în grosime: este caract. pt oasele lungi, scurte Creșterea în grosime: este caract. pt oasele lungi, scurte
și late. Se realizează prin intermediul unei membrane și late. Se realizează prin intermediul unei membrane și late. Se realizează prin intermediul unei membrane
conjunctio-vasculare numită periost care acoperă oasele conjunctio-vasculare numită periost care acoperă oasele conjunctio-vasculare numită periost care acoperă oasele
la suprafață. Creșterea oaselor este influențată de la suprafață. Creșterea oaselor este influențată de la suprafață. Creșterea oaselor este influențată de
următorii factori: unele vitaminte A, C, D ; unii hormoni următorii factori: unele vitaminte A, C, D ; unii hormoni următorii factori: unele vitaminte A, C, D ; unii hormoni
(hormoni de creștere, h. troidian, h. sexuali) (hormoni de creștere, h. troidian, h. sexuali) (hormoni de creștere, h. troidian, h. sexuali)

Noțiuni de igienă și patologie. Deformarea oaselor sunt Noțiuni de igienă și patologie. Deformarea oaselor sunt Noțiuni de igienă și patologie. Deformarea oaselor sunt
reprezentate de: cifoză – caract. prin accentuarea reprezentate de: cifoză – caract. prin accentuarea reprezentate de: cifoză – caract. prin accentuarea
curburii coloanei toracice; scolioza – devierea laterală a curburii coloanei toracice; scolioza – devierea laterală a curburii coloanei toracice; scolioza – devierea laterală a
coloanei vertebrale; lordoza – accentuarea concavității coloanei vertebrale; lordoza – accentuarea concavității coloanei vertebrale; lordoza – accentuarea concavității
coloanei vertebrale lombare; piciorul plat – caract. prin coloanei vertebrale lombare; piciorul plat – caract. prin coloanei vertebrale lombare; piciorul plat – caract. prin
lipsa formării bolții piciorului. Cauze: poziție incorectă a lipsa formării bolții piciorului. Cauze: poziție incorectă a lipsa formării bolții piciorului. Cauze: poziție incorectă a
corpului; purtarea greutății pe o parte; încălțăminte corpului; purtarea greutății pe o parte; încălțăminte corpului; purtarea greutății pe o parte; încălțăminte
strâmtă; eforturile prelungite; unele persoane care strâmtă; eforturile prelungite; unele persoane care strâmtă; eforturile prelungite; unele persoane care
lucrează în poziție aplecată. Manifestări: devierea lucrează în poziție aplecată. Manifestări: devierea lucrează în poziție aplecată. Manifestări: devierea
coloanei vertebrale, dureri. Fracturile: fisurarea sau coloanei vertebrale, dureri. Fracturile: fisurarea sau coloanei vertebrale, dureri. Fracturile: fisurarea sau
ruperea oaselor; sunt de 2 tipuri: închise (când capetele ruperea oaselor; sunt de 2 tipuri: închise (când capetele ruperea oaselor; sunt de 2 tipuri: închise (când capetele
oaselor nu ies la suprafața pielii și pielea rămâne oaselor nu ies la suprafața pielii și pielea rămâne oaselor nu ies la suprafața pielii și pielea rămâne
intactă), deschise (capetele osoase și mușchii se rup). intactă), deschise (capetele osoase și mușchii se rup). intactă), deschise (capetele osoase și mușchii se rup).
Cauze:politraumatisme și accidente. Manifestări: Cauze:politraumatisme și accidente. Manifestări: Cauze:politraumatisme și accidente. Manifestări:
echimoze(învinețirea zonei respective), dureri articulare, echimoze(învinețirea zonei respective), dureri articulare, echimoze(învinețirea zonei respective), dureri articulare,
inflamația articulațiilor, hemoragii. Luxațiile: dislocări ale inflamația articulațiilor, hemoragii. Luxațiile: dislocări ale inflamația articulațiilor, hemoragii. Luxațiile: dislocări ale
elementelor componente dintr-o articulație și în special elementelor componente dintr-o articulație și în special elementelor componente dintr-o articulație și în special
ale suprafeței articulare. Cauze: mișcări bruște ale suprafeței articulare. Cauze: mișcări bruște ale suprafeței articulare. Cauze: mișcări bruște
necontrolate, politraumatisme, accidente, căzături. necontrolate, politraumatisme, accidente, căzături. necontrolate, politraumatisme, accidente, căzături.
Manifestări: dureri articulare, echimoze, umflarea Manifestări: dureri articulare, echimoze, umflarea Manifestări: dureri articulare, echimoze, umflarea
articulațiilor. Pot fi: congenitale, datorită unor căzături, articulațiilor. Pot fi: congenitale, datorită unor căzături, articulațiilor. Pot fi: congenitale, datorită unor căzături,
datorită unor infecții. Entorsele: întinderi sau dislocări datorită unor infecții. Entorsele: întinderi sau dislocări datorită unor infecții. Entorsele: întinderi sau dislocări
ale elementelor componente ale unei articulații. Măsuri ale elementelor componente ale unei articulații. Măsuri ale elementelor componente ale unei articulații. Măsuri
de prevenire: un stil de viață echilibrat, poziție corectă a de prevenire: un stil de viață echilibrat, poziție corectă a de prevenire: un stil de viață echilibrat, poziție corectă a
capului, consumul de fructe și legume, respectarea capului, consumul de fructe și legume, respectarea capului, consumul de fructe și legume, respectarea
regulilor de circulație sau protecția muncii. regulilor de circulație sau protecția muncii. regulilor de circulație sau protecția muncii.