Sunteți pe pagina 1din 10

Desculțu Andreea

Clasa a XI-a A
UNDELE MECANICE
Unda mecanica reprezinta forma de
propagare a perturbatiei in mediu.

Unda constituie transport de


energie.Propagarea se face cu o
anumita intarziere (nu se transmite
instantaneu).
CLASIFICAREA UNDELOR
 Dupa mediu : - liniare
- superficiale
- volumice
 Dupa directia de propagare:
- longitudinale
- transversale
REFLEXIA ȘI REFRACȚIA
REFLEXIA
Reflexia undei mecanice reprezintă fenomenul de
întoarcere a undei mecanice în mediul din care a
venit, cu schimbarea directiei de propagare, atunci
când întâlneşte suprafaţa de separare dintre două
medii.

Undă longitudinală se propagă în Unda îşi inversează sensul de


lungul unui resort cu multe spire. propagare atunci când
întâlneşte o discontinuitate în
mediul de propagare.
LEGILE REFLEXIEI

• Raza incidentă, raza reflectată şi normala la suprafaţa de


separare în punctul de incidenţă se găsesc în acelaşi plan.
• Unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidenţă:
i=r
REFLEXIA TOTALĂ

• Pentru a se obţine reflexia totală, este necesar ca unghiul


de incidenţă să fie mai mare sau egal cu unghiul de
incidenţă limită:
i ≥l
n1 sin l = n2 sin 90º => sin l = n2 / n1
REFLEXIA UNDELOR MECANICE
IN NATURĂ ȘI TEHNOLOGIE

Ecoul este fenomen acustic de


reflexie a sunetului, al cărui Reverberaţiile reprezintă un
nume provine de la nimfa Echo fenomen acustic ce se
din mito-logia greacă. Sunetul datorează reflexiilor
iniţial şi su-netul reflectat se sunetului pe pereţi, astfel
percep distinct, dacă distanţa încât la receptor sunetul
până la peretele re-flectător ajunge de mai multe ori cu
este minim 340m/s×du-rata foarte mici întîrzieri.
sunetului.
REFRACȚIA
Refracţia undelor mecanice reprezintă fenomenul
de schimbare bruscă a direcţiei de propagare a
undelor mecanice atunci când trec prin suprafaţa
de separare dintre două medii.
LEGILE REFRACȚIEI
 Raza incidentă, raza refractată şi normala la suprafaţa de
separaţie în punctul de incidenţă se găsesc în acelaşi plan.
 Legea lui Snell-Decartes: n1 sin i = n2 sin r
n1 – indicele de refracţie al mediului 1
n2 – indicele de refracţie al mediului 2
v1 – viteza de propagare în mediului 1
v2 – viteza de propagare în mediului 2
n = v1 / v2 = n1 / n2 - indicele de refracţie absolut al
mediului 1 în raport cu mediul 2